Archiv pro štítek: práce se šablonou

 • Výtvarný záměr: vyhledat odstíny vln shodné s barvou peří zvoleného ptáka, na kotoučku je vzájemně variovat a společně s kresbou vystihnout vybraného přezimujícího ptáka
 • Výtvarná technika/postup: prostorová tvorba – práce s textilií
 • Pomůcky: pevnější čtvrtky nebo karton, šablona ptáčka, kružítko, nůžky, barevné vlny, pohyblivé oči, lepidlo, fixy (na krmítko: papírová role, dřevěná bedýnka, karton, stojan na wc papír)

Motivace a hra
 • Počty: Vylíhnutí ptáčků – kolikrát děti uslyší ťuknutí, tolik ukážou prstů.
 • Poznávání ptáků podle vzhledu + rozdělení na stálé a tažné – umístění stálých ptáků doprostřed kruhu (tažné schováme).
 • Diskuse: Krmení ptáčků – Jak v zimě přilákáme tyto ptáčky na naši zahradu? Co jim dáváme do krmítka? (semena slunečnic, máku, ovsa; vlašské ořechy, jablka, plody jeřabin) Proč? (přikrmování, zachrání to mnoho malých životů).
 • Seznámení s úkolem – Vytvořit různé druhy přezimujících ptáků z bambulek a ty zavěsit na krmítko.

 

Realizace výtvarné činnosti

Činnost, která děti nadchne. Díky zajímavosti a jednoduchosti zůstane málokdo u jedné bambule. Základem jsou však silnější vlny.

Ke zhotovení bambulky potřebujeme dva kotoučky z  pevného kartonu. Velikost bambulky závisí na šíři kartonu od vnitřního otvoru směrem ven. Na stůl položíme obrázky přezimujících ptáků (kos, vrabec, sýkora, straka, datel, strakapoud, hýl, zvonek, havran, pěnkava, sojka). Každý si zvolí, jakého bude chtít tvořit ptáčka, vypozoruje barvy na jeho těle a vlny se shodným odstínem si vezme k sobě.  Oba kruhy si položí na sebe a omotává je vlnou tak dlouho, dokud nemá baculaté kolečko s malou dírkou uprostřed. Důležité je děti upozornit, aby vlna nebyla při omotávání uvolněná. Jako pedagog se připravte na to, že většině dětí budete muset asistovat při odmotávání malých klubíček, aby je mohly protáhnout zmenšujícím se kolečkem. Malým dětem pomozte s rozdělením barev na kotoučcích (např. u sýkorky bude ½ žlutá a zbývající polovina modro zelená; u hýla ½ červená, zbývající ½ šedá atd.). Rozstřihnutí bambule u předškolních dětí provádí pedagog.  Opatrně rozstřihneme vlnu na hraně mezi oběma kotoučky. Papírové kotoučky odtáhneme kousek od sebe, mezi ně zasuneme přízi/vlnu, pevně zavážeme a papírové kotoučky odstraníme. Výslednou bambulí několikrát zatřepeme, aby se vlákna rovnoměrně rozprostřela.

Děti si obkreslí šablonu ptáka, vystřihnou si ji, nalepí pohyblivé oko a dle demonstračních obrazů ptáků ji vybarví fixy z obou stran.  U barevně náročnějších ptáků může vzor načrtnout učitelka (strakapoud, sýkora). Jakmile máme vybarveno, děti si vezmou svou bambuli a prostrčí ji průhledem šablony.

 

Závěr

 • DH: Poznáš ptáčka? – Jak věrohodně působí naše výrobky? Učitelka ukazuje ptáčky a ostatní je pojmenovávají (autoři u svého díla nehádají).
 • Instalace ptáků ke krmítku – zapíchnutí na špendlík či zavěšení za provázek.

 • Výtvarný záměr: lineárně dekorovat plochu listu (realisticky/fantaskně) a dát tak vyniknout barevným plochám ve spodní vrstvě
 • Výtvarná technika/postup: odkrývací rezerváž
 • Pomůcky: čtvrtka formátu A4, šablony listů, tužka, menší nůžky, voskovky, dlouhé špendlíky (párátka, špejle se špičatým hrotem), černá tuš, větší kulaté štětce, staré papíry, ubrus

Motivace a hra

 • DH: Poznávání listů dle tvaru – Dětem ukazujeme listy skutečné/na obrázku/bílé šablony (dub, jírovec maďal, javor, bříza, lípa, jeřáb) a děti odhadují, z jakého stromu pochází.
 • PV: Herbář – Na čtvrtku A4 přilepíme skutečný vylisovaný list+ fotografii stromu + plod (může být také skutečný).
 • Diskuse: Do jakých barev se barví listy na podzim?

 

Realizace výtvarné činnosti

Každé dítě si vybere jednu šablonu listu (šablony kde stažení ZDE), kterou si obkreslí na čtvrtku A4. List zatím nevystřiháváme, dětem se bude lépe vyplňovat vnitřek voskovkami a nestane se, že by list natrhly, či nevyplnily místa na okraji listu. Nemusí se ani bát případného přetažení voskovkou mimo šablonu. Než děti začnou list vystříhávat, učitelka zkontroluje nanesenou voskovou vrstvu, zda je všude dostatečně silná. Vyhýbáme se hnědým, černým odstínům a těm, které se nevyskytují na podzimních listech-např. růžová, fialová, modrá apod. Vystřižený list položíme na starý papír a celý ho pomocí štětce natřeme černou tuší a necháme ideálně do druhého dne zaschnout. Do zaschlé tuše děti vyrývají žilnatinu, dekorativní prvky. Dětem necháme zcela volnou ruku, jen se je snažíme motivovat, aby dostatečně využily barevný podklad, který si pracně vytvořily.

Závěr

Oceňujeme trpělivost, preciznost, originalitu.

 • Výtvarný záměr: zpodobení sebe a kamaráda z profilu, vhodná volba a uplatnění teplých nebo studených barev
 • Výtvarná technika (postup): práce se šablonou, kombinovaná technika
 • Pomůcky: tužky, pastelky, kulaté štětce, kelímky na vodu, vodové barvy, čtvrtky A3, šablony profilu hlavy na čtvrtce, magnety, barevné křídy

Motivace a hra

Kdo jsem já, a kdo jsou mí kamarádi? Pojďme se navzájem dobře prohlédnout. Děti si najdou kamaráda a utvoří spolu dvojici. Oba se navzájem prohlíží a pozorují, v čem jsou jiní. Na první pohled nás odlišuje délka vlasů, barva očí, tvar nosu i úst. Pomocí zraku se dokážeme rozeznat, ale poznali bychom se i poslepu? Děti si zavřou oči, položí si ruce na obličej, lehce se pohladí po tvářích, poté si osahají tvar očních důlků, oči a obočí. Rukama si sjedou na nos – je kulatý, špičatý? Jaký tvar má naše pusa? Osaháme si také bradu, vyjedeme dlaněmi k uším, zjišťujeme délku vlasů a poté otevřeme oči. Takto stejně zkoumáme našeho kamaráda. Učitelka děti slovně vede při hmatovém prohlížení obličeje, aby děti věděly čeho si všímat.

 

Výroba šablon

Při vlastním zhotovení šablon si vybereme 2-3 děti s výraznějšími rysy, vyfotíme je z profilu, fotografie vytiskneme na čtvrtku a vystřihneme. Díky tomu lze vytvořit různě velké profily odpovídající tvarově skutečnosti.

 

Realizace výtvarné činnosti

Při obkreslování šablon navrhuji zvolit skupinovou práci u jednoho stolečku, kdy dohlížíme na přesné obkreslování, pomáháme s kritickými místy, s přidržováním šablon. Šablonu děti obkreslují tužkou na čtvrtku A3, a to 2 krát. Kamarádi by se na sebe měli dívat, proto při druhém obkreslování šablonu zrcadlově převrátíme. Jednu z postav si děti určí jako sebe a druhého jako kamaráda (ze třídy, z domova). Před činností je dobré na šabloně názorně ukázat, v jakém místě je položené oko (z profilu pouze jedno), nos, ústa, kam až na hlavě sahají vlasy – předlohu můžeme nechat vystavenou po celou dobu práce. Děti by se měly snažit o vystižení skutečných barev kůže, svých vlasů, očí atd., K práci využíváme pastelek.

Druhý den uděláme dětem krátký výklad o teplých a studených barvách. Na tabuli nakreslíme sluníčko (teplé barvy) a sněhovou vločku (studené barvy). Některé barvy vyvolávají pocit tepla nebo chladu, proto se jim říká teplé nebo studené. Učitelka v ruce drží obdélníčky z barevných papírů. Vždy ukáže jednu barvu a děti hromadně sdělují, jak na ně působí. Kartičky připevňujeme magnetem pod daný symbol, tak mají děti po celou dobu samostatné práce vizuální oporu, jaké barvy mohou použít.

cimg3563

Děti si zvolí pro své pozadí teplou či studenou barevnost. Po vybrání barev se ještě ujistíme, zda děti ví, jaké barvy mohou použít. Klademe důraz na to, aby barvy nezasáhly do profilů hlav a bylo zaplněné celé pozadí. Lze pracovat pouze jednu barvu, nebo aplikovat celou sérii teplých/studených barev.

ja-a-kamarad2 ja-a-kamarad3


Závěr

Který jsi ty a kdo je tvůj kamarád/ka?

 • otisk není originálem, lze ho reprodukovat bez omezení a stále stejně dokud vydrží síto
 • matrici nahrazuje síťovina napjatá v rámu
 • barva se roztírá pomocí tříče (těrka), který jí hrne přes síto přiložené na papír
 • pod sítem se plocha papíru pokrývá stejnoměrně barvou
 • práce lakem využívá linií, a proto připomíná kresbu
 • je mimořádně vhodná pro realizaci užité grafiky, pro potisk látek apod.

 

 • práce s papírovými šablonami je snadná a pohotová
  • výchozím materiálem pro šablony je silnější kreslířský papír, který je možno trhat nebo stříhat
  • trhaná šablona působí měkce nepravidelnými obrysy expresivněji, stříhaná nebo prořezávaná šablona je věcná a přesná

 

KOMBINOVÁNÍ S JINÝMI VÝTVARNÝMI TECHNIKAMI

 • spojení sítotisku s kreslířskými technikami
 • spojování s písmem – koláž, protisk, grafické techniky

 

VELIKOST SÍTOTISKŮ

 • závidí na velikosti síta a na záměru učitele
 • vhodné jsou formáty A3 nebo větší
 • s menším sítem se lépe zachází

 

TECHNICKÉ OBTÍŽE

 • obtíže vznikají při mísení a ředění barev
 • nejvhodnější práce je se škrobovou vodou obarvenou temperovými či plakátovými barvami nebo Remacolorem
 • je-li barva příliš řídká, zatéká pod síto nebo pod šablony; je-li příliš hustá, špatně se sítem protlačuje
 • pokud si učitel není jistý jeho hustotou, musí si to před výukou sám ověřit

sítotisk

Použitá literatura: ROESELOVÁ,VĚRA. Techniky ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, 1996. s. 132-133. ISBN 80-902267-1-X.

 • Výtvarná technika (postup): práce se šablonou, malba akvarelovými barvami
 • Pomůcky: pastelky, voskovky, štětec, kelímek na vodu, vodové barvy, čtvrtky A3, šablona profilu hlavy

Realizace výtvarné činnosti
 • obkreslování šablony-2 profily hlavy proti sobě
 • určení, kdo jsem já a kdo je můj kamarád
 • do kresby nezasahujeme, pouze radíme ohledně proporcí (kde leží oko, ústa, kam až sahají vlasy)
 • snažíme se vystihnout skutečné barvy a dokončit práci
 • poučení o barvách
 •  jako i my máme kamarády, které máme rádi, jsou i barvičky, které se mají víc rádi a které ne“
 • rozdělení na teplé a studené barvy (terminologii dětem neříkáme, objasňujeme na základě příběhu)
 •  rada: nejdříve obtáhneme barvou profil a poté zaplníme zbývající bílou plochu
  • dbáme na to, aby barvička nezasáhla obličeje
Já a můj kamarád Já a můj kamarád (5)
Já a můj kamarád (2) Já a můj kamarád (4)