Archiv pro štítek: pohádky

 ZADÁNÍ: Dokresli chybějící obdélníky v obrázku.

Literatura: Nováková, Renata. Není tvar jako tvar. In: Nápadník pro mateřské školy: Hravé náměty pro práci s dětmi. Praha: Raabe, 2019.

Kulihrášek a Budulínek 
Dvojitá kniha a tudíž i dvojitá porce výpravně ilustrovaných pohádek pro děti. Vedle klasické lidové pohádky o neposlušném Budulínkovi se děti setkávají i s malým, ale chytrým Kulihráškem, který nejen dokáže tatínkovi donést na pole těžký oběd, ale přelstí i bohatého knížepána.
Kniha navazuje na známou edici dvojitých pohádek, které v nakladatelství Portál vyšly již dříve (Kůzlátka a Dvě pohádky). Jejich kouzlo stojí především na textech známých lidových pohádek doprovázených podmanivými ilustracemi Vladimíra Krále.

Vlastní recenze

Dvě pohádky v jedné čtvercové knížce v pevné vazbě na necelých 50 stran jsou kvalitně tištěné na pevném křídovém papíře. Je to tedy kniha velmi praktická z hlediska pevných stránek, rozsahu, množství i velikosti písma. Od nakladatelství Portál existují v této podobě už další dvě oboustranné pohádkové knihy (Kůzlátka a Dvě pohádky), mě se však tato varianta do rukou dostala poprvé. Publikace je určená pro nejmenší.

Z jedné strany objevíme známou lidovou pohádku BUDULÍNEK a při otočení celé knihy „vzhůru nohama“, novou autorskou pohádku od M. Ďuričkové KULIHRÁŠEK. Každá má svůj začátek na titulní straně a konec uprostřed. Střed knihy, kdy přechází příběh z příběhu na příběh, je výborně znázorněn spirálou – prostě dočtete jednu pohádku, zavřete knihu, otočíte a čtete jinou pohádku z druhé strany, což pokládám za velmi originální. Kniha je plná obrázků s menším množstvím textu, takže knihu ocení začínající čtenáři a ti, co si rádi prohlíží poutavé obrázky.

Pohádku o neposlušném Budulínkovi zná myslím každý. Patří mezi klasiky, kterou rodiče rádi řadí do svého repertoáru díky jeho výchovné funkci. Pohádka je velmi krátká, jako rodič ji máte přečtenou do 5 minut. Celou knížku i s důkladným prohlížením ilustrací máte zvládnutou za 15 až 20 minut. Překvapil mě dějový spád o Budulínkovi, příběh zůstává nezměněný, ale je velmi zestručněný, proto je vhodný i pro první čtenáře. Pohádku o chytrém Kulihráškovi jsem neznala, děj mě nadchl svým nápadem a věřím, že osloví i ty nejmenší. Pohádka se zpočátku trochu podobá Palečkovi, která se ale záhy změní v originální příběh.

Knížka mě však jako výtvarnici zaujala především svou osobitou ilustrací, která výrazně dominuje nad textem. V knize nenajdete jediné volné bílé místo, každá stránka hraje překrásně sytou barevností. V podstatě bychom ani nepotřebovali text, stačilo by vyprávět děj podle kreseb. Ilustrace u Kulihráška jsou laděné do zelena a u Budulínka díky lišce do oranžova. Nezaměnitelné ilustrace Vladimíra Krále jsou hravé, moderní. Vyjadřují přesně to, co je v textu a přesto maximálně otevírající prostor fantazii. Trochu se však obávám, že ne jednomu dítku se budou zdát strašidelné. Přičítám to kresbě malých očí, ale třeba se dětem ilustrace budou velmi líbit. Pokud mám ale jako výtvarnice ohodnotit styl ilustrátora, zařadila bych je mezi ty nejzajímavější, které jsem kdy viděla a řekla bych, že mají velmi umělecký ráz.

 • Výtvarný záměr: proměnit hrací karty v postavy ztvárňující konkrétní povolání
 • Výtvarná technika/postup: kombinovaná technika
 • Pomůcky: bílé čtvrtky A4-A3, hrací karty, lepící guma, tužky, pastelky, slabý černý fix.

Motivace a hra

 • Vyprávění děje: Alenka v říši divů – Alenka zahlédla mluvícího bílého králíka a vydala se za ním. Upadla do hluboké králičí nory, dopadla do podivného domu, kde našla dortík s nápisem „sněz mě“. Když tak učinila, zvětšila se natolik, že jí byl dům malý. Ze zoufalství plakala. Po vypití lahvičky s nápisem „vypij mě“ se zmenšila, až byla úplně malinká, proto se málem utopila v kaluži svých slz. Alenka chtěla zpět svou původní velikost, houseňák jí doporučil, aby snědla houbu, po ní ji ale narostl pouze krk, a to natolik, že si ji holubice spletla s hadem. Další sousto z houby jí vrátilo její původní velikost. Při svém putování narazila i na karty.
 • Předčítání: Karty – Od stati, kdy Alenka narazí na zahradníky barvící růže na červeno, přes hru kroketu s plameňáky a ježky až po soudní přelíčení.
 • PH: Hra kroketu – Místo plameňáků (dřevěných paliček) využijeme vařečky, místo ježků (koulí) kulaté ovoce. Některé děti se mohou proměnit v karty a mostem vytvořit branky.
 • Seznámení se záměrem – V pohádce z karet se objevují vojáci, zahradníci, královny i král. Kdyby se Alenka neprobudila a putovala dál světem karet, určitě by potkala další povolání. Kromě karet mohou děti zakomponovat do obrazu i Alenku.

 

Realizace výtvarné činnosti

Každý si nejprve promyslí, jaké povolání bude chtít zachytit a kolik osob bude kreslit. V případě jedné karty volíme formát A4, v případě dvou až tří karet formát A3. Abychom karty nezničili a mohli je použít ještě pro hru, na zadní stranu přilepíme do všech čtyř rohů lepící gumu a děti si kartu/y připevní na čtvrtku. Následně si tužkou načrtnou postavu i s pozadím a pastelkami kolorují. Na závěr vše obtáhnou slabým černým fixem/Centropenem.

 Závěr

Oceňování originality. Uhádneme povolání?

 • Výtvarný záměr: namalovat obraz Zlatovlásky, do kterého vložit svůj obličej a proměnit se tak na chvíli v princeznu
 • Výtvarná technika: malba temperou, průhled
 • Pomůcky: čtvrtky nebo karton formátu A3, nůžky, tužky, temperové barvy, zlatá temperová barva, silnější i slabší štětce, kelímky s vodou, černý fix, fotoaparát, ubrus

Motivace
 • Hádanka: Pohádkový sáček – Do sáčku umístíme několik předmětů, které se vztahují k pohádce (zlatý vlas=nitka/obarvený vlas; obrázek hada, mravenců, mouchy; korále, prsten). Předměty postupně vytahujeme v libovolném pořadí a necháme děti hádat pohádku.
 • Četba pohádky: Zlatovláska
 • Práce s obrázky: Zvířátka – Děti utvoří skupiny podle stolečků a zvolí si svého zástupce, který si dojde k učitelce vylosovat obrázek (had, moucha, ryba, pták, kůň). Ostatní děti hádají podle předvedeného zvuku, co má na obrázku. Úkolem jeho skupiny je říct, co zvířátko dělalo v pohádce.
 • Diskuse o zlatě – Proč se princezna jmenovala Zlatovláska? Jaké znáte další pohádky, ve kterých se mluví o zlatě? (Tři zlaté vlasy děda Vševěda, O rybáři a zlaté rybce, Sůl nad zlato, Princezna se zlatou hvězdou na čele).
Realizace výtvarné činnosti

Cílem je vytvořit obraz Zlatovlásky s otvorem pro obličej. Potřebnou dopomocí pedagoga je vystřihnout každému dítěti do středu jeho čtvrtky ovál, který odpovídá velikosti jeho obličejové části. Až poté si dívky tužkou načrtnou obrys vlasů, korunku, krk a část hrudníku. Malbu započneme od vlasů, pokračujeme výmalbou krku, šatů, korunky a detailů. Na závěr vyplníme pozadí, u kterého děti můžeme nasměrovat, pokud by chtěly sáhnout po barvě, kterou už na čtvrtce mají. Taktéž je vedeme ve střídání síly štětců. Jakmile tempera uschne, obtáhneme obrys princezny černým fixem, díky čemuž nám víc vyniknou přechody mezi barevnými plochami. Holky si vezmou svůj obrázek, přiloží si ho na obličej a takto proměněné ve Zlatovlásky je vyfotografujeme.

Závěr

 • Jiřík hledá svou ZlatovláskuDěti si dají své malby s průhledem před obličej a sednou si na židle do řady. Jiřík (=každý kluk) prochází kolem Zlatovlásek a ukáže na jednu z nich, která se mu nejvíce líbí.

 • Výtvarný záměr: rozvíjet barevné cítění při mramorování, na tónovaný podklad zobrazit představu o hrnečku z pohádky: Hrnečku, vař!
 • Výtvarná technika/postup: mramorování pěnou na holení
 • Pomůcky: čtvrtky A4, tácek o velikosti papíru či větší, 2 pěny na holení 300 ml (pro 27 dětí), lékařské špachtle (pravítko), barevné tuše/inkousty, kulaté štětce, špejle, plastová miska, nůžky, vata, lepidlo v tubě, ubrus

Motivace a hra
 • Zraková hádanka: Uhádni předmět – Hrneček zabalíme do balicího papíru, aby obrys prozrazoval, co by mohlo být uvnitř. Necháme děti hádat co to je a o jaké pohádce si budeme povídat.
 • Četba pohádky – Děti doplňují učitelku větami: Hrnečku, vař! / Hrnečku, dost!
 • SH: Bublající kaše – Na koberci uděláme z lana kruh (hrneček). Když učitelka řekne: „Hrnečku, vař!“, děti vyjdou z kruhu a pohybují se po místnosti. V momentě, kdy učitelka řekne: „Hrnečku, dost!“, se děti vrátí do kruhu.
 • Hra na rozvoj fantazie – Máte rádi kaši? Čím byste ještě ochutili kaši, aby změnila chuť? (kakao, jahody, borůvky atd.)
 • Vzbuzení představ – Jak by takový kouzelný hrneček mohl vypadat?

 

Realizace výtvarné činnosti

Malbu pěnou nejprve předvede pedagog před celou třídou, poté pracují už děti samy a to ve dvojicích/trojicích (z důvodu šetření pěny + menší časové náročnosti). Na tácek nastříkáme pěnu na holení a její povrch uhladíme lékařskými špachtlemi, aby vznikla rovnější plocha velká jako papír. Na povrch pěny nakapeme pomocí štětců 3 různé barvy, vezmeme si špejli, kterou kreslíme do pěny osmičky, rovné čáry, spirály, hvězdičky apod. Jakmile jsme s výsledkem spokojeni, na obarvenou plochu položíme bílou čtvrtku, jemně ji přitlačíme dlaněmi do pěny, čtvrtku sejmeme a položíme na ubrus. Po vyjmutí je papír plný pěny, kterou pečlivě setřeme pomocí špachtle nebo pravítka. Sejmutou barevnou pěnu můžeme otřít do mističky, ale po několika experimentech jsme zjistili, že je hezčí pro další otisky ji vracet zpět do tácku. V tácku ji promíchat, uhladit špachtlí, nakapat na ni další barvy, do kterých kreslit špejlí a otisknout. Pestrobarevné mramorování s opakovaným vracením pěny a nakapáním dalších barev vydrží  3-4 otisky, pak je vhodné tácek umýt a nastříkat pěnu novou.

Zpravidla druhý den, kdy čtvrtky oschnou, nakreslíme na mramorovaný papír hrnky. Je dobré dětem poskytnout náčrty několika typů hrnků – soudkových, kulatých, zvonovitých, džbánovitých, kdy je u každého zobrazen válcovitý horní okraj hrnečku sloužící jako místo, kam budeme lepit vatu. Děti si mohou hrneček načrtnout nejdříve tužkou a posléze obtáhnout černou tuší, dekorovat ho a po zaschnutí ho vystřihnout. S průhledem u ouška dopomůže učitelka. Do oválného prostoru děti lepí vatu – její množství, i to zda bude či nebude přetékat po stranách hrnku, necháme na dětech.

Závěr

 • Vyfocení dětí s hrnečkem
 • Interpretace dětských prací – Jakou kaši vaří tvůj kouzelný hrneček?

 • Výtvarný záměr: vytvořit neobyčejné plastické šaty pro Popelku, které by se mohly ukrývat ve čtvrtém oříšku
 • Výtvarná technika/postup: koláž s asambláží
 • Pomůcky: čtvrtky A4, fotografie portrétů vystřižených z časopisů, nůžky, tužky, lepidlo v tubě, lepidlo Herkules, materiály pro asambláž (např. knoflíky, korálky, polystyrénové kuličky, látky, alobal, těstoviny, mušle, mák, peříčka atd.), pastelky, vodovky, štětec, ubrus

Motivace a hra

 • Hádanka: Tři oříšky pro Popelku – Učitelka vezme 2 skořápky od vlašských ořechů, schová do nich kus saténové látky tak, aby částečně vykukovala ven a oříšky slepí. Uhádnutí pohádky.
 • Diskuse – V prvním oříšku našla Popelka… (klobouk s peřím, luk a kamizolu) ve druhém oříšku….(šaty s vlečkou stříbrem vyšívané), ve třetím… (svatební šaty). Vešly by se ve skutečnosti celé šaty do oříšku?
 • Seznámení se záměrem – Ale co kdyby kouzelné oříšky byly čtyři? Jaké další šaty by Popelce z oříšku vypadly?

 

Realizace výtvarné činnosti

Aby vznikaly originální šaty, je potřeba dětem poskytnout co nejširší nabídku materiálů, kterou ve školce najdeme. Může se jednat o plošné/prostorové materiály z papíru, plastu, dřeva, textilu i přírodnin (knoflíky, korálky, polystyrenové kuličky, skořápky od oříšků, peříčka, odřezky od pastelek, obilí, těstoviny, zrníčka kukuřice, mušle, sušené květiny/kůra/ovoce, gumoví medvídci, jehličí, sponky, krepový papír, alobal, víčka, dřívka, drobné stavebnice atd.). Všechny materiály vystavíme na jedno místo.

Největší zásobárnou ženských obličejů najdeme např. v časopise Marianne. Je dobré vybrat takovou velikost hlavy, aby byla figura Popelky na celý formát A4. Pokud nemáte možnost narychlo sehnat fotografie mladých žen, obličej Popelky mohou děti nakreslit samy.  Děti si vyberou jednu paní, vystřihnou jí hlavu a nalepí ji do horní části papíru. Tužkou ji nakreslí šaty, ruce, nohy, střevíčky. Následně si vyberou materiál, ze kterého zhotoví šaty. U sypkých materiálů naneseme lepidlo na celé šaty a materiál na ně vysypeme, v ostatních případech nanášíme lepidlo přímo na prvky. Pokud chtějí děti, mohou nejprve šaty lehce podbarvit odstínem odpovídající barvě lepeného materiálu. Na závěr pastelkami dokreslíme Popelce ruce a nohy.

Závěr

 • Výstava – Zhlédnutí rozmanitosti šatů. Umíte si představit, že by takové šaty skutečně existovaly? Nosily byste je? Myslíte, že by byly pohodlné?

 • Výtvarný záměr: výtvarně ztvárnit zámek zarostlý šípkovou růží
 • Výtvarná technika/postup: kombinovaná technika
 • Pomůcky: čtvrtky formátu A3, voskovky, turecká káva (lógr), kulaté štětce, nůžky, dekorační tráva, krepový papír, lepidlo v tubě, obrázky hradů/zámků (ilustrace v pohádkových knihách)

Motivace a hra

(lze využít projekt: Kdo spal na růžích z knihy: Od podzimu do léta pohádka k nám přilétá – s. 98 – 104)

 • Hádáme pohádku: doprostřed kruhu položíme skutečný šípek + růži (umělou)
 • Postupné převyprávění pohádky s plněním úkolů: (ukázka některých činností)
 • Diskuse: Květiny – Podle jaké květiny se princezna jmenovala? Jaké názvy kytek znáte? Ukázka květin na obrázcích a vymýšlení dle čeho některé mohli dostat své jméno (petrklíč, tulipán, sněženka, narcis, fialka apod.).
 • SH: Přivonění ke květině – rozpoznání vůně čichem (vonné olejíčky-např. aloe, káva)
 • Počítání do 17 – Růžence bylo 17 let, když se píchla o trn růže.
 • Relaxace: Království usnulo na 100 let. Děti si lehnou na koberec, zavřou oči a poslouchají zpěv učitelky o Růžence
 • „Jen šípková růže neusnula, začala růst, až obrostla celý hrad svými větévkami plných trnů.“výtvarné ztvárnění

 

Realizace výtvarné činnosti

Pro ztvárnění zámků zvolíme formát čtvrtky A3, aby byly stavby dostatečně velké. Děti si samy zvolí, zda budou kreslit zámek na výšku nebo na šířku. Pro inspiraci, jaké typické znaky zámek má, vyhledáme s dětmi v pohádkových knihách ilustrace zámků. Vypozorujeme, že má zámek věže, hradby, bránu, oblouková okna, vlajky. Děti si černou voskovkou nakreslí obrys zámku se všemi detaily a tyto detaily (dveře, okna, věže, vlajky) vyplní barevnými voskovkami. Pro zeď jsme zvolili malbu kávou, která připomíná svou barvou i svými zrnky fasádu a i z důvodu, že jsme ke kávě přivoněli při motivaci.

Po zaschnutí kávové vody si děti trhají kousky dekorační trávy, komponují si ji na plochu a po spokojenosti nanesou lepidlo na stavbu a trávu přilepí. Tráva (=šípkový keř) by měl vyrůstat od země směrem výš. Může dosahovat až k věžím, nebo obrůstat okna apod. Jakmile máme trní, vrhneme se na šípkové růže. Barva květů při rozkvétání bývá různě intenzivně růžová a při dokvétání barva bledne až do bíla, proto můžeme volit z těchto barev. Učitelka vystřihne z krepáku fáborky, ze kterých si děti utrhnou malý kousek, zmuchlají ho, nanesou na něj lepidlo a přilepí ho na keř.

 

Závěr

 • SH: Princové budí princeznyZvolíme vždy jednu princeznu, která učitelce pošeptá jméno prince (kluka ze třídy), který jí může probudit svým pohlazením. Princezna se položí se na zem a kluci k ní postupně přichází a pohladí ji. Pokud se jedná o správného prince, princezna se zvedne, chytnou se za ruku a odchází na stranu. Opakujeme, dokud neprobudíme všechny princezny ve třídě.
 • Výtvarný úkol: malbou přeměnit lichou ponožku v lichožrouta
 • Výtvarná technika/postup: malba temperovými barvami na textil
 • Pomůcky: liché ponožky dospělých, papírové tubusy (kartonové ruličky), temperové barvy, ploché i kulaté štětce, paleta na barvy, kelímek s vodou, nůžky.

Motivace a hra

 • Hra v roli pedagoga: Lichožrout – Ahoj, já jsem Hihlíka jsem Lichožrout. Víte, kdo jsou to Lichožrouti? Ne? Tak schválně. Určitě se vám občas ze šuplíku ztrácejí ponožky! A víte proč? Protože my Lichožrouti se vašimi ponožkami živíme. Ale vždycky vám sníme jen jednu! Tu lichou. Nikdy nevezmeme celý pár. Vy jednu, my jednu. To je fér, ne? (učitelka může mít na nohou i rukou nasazené liché ponožky).
 • Video: Lichožrouti (trailer)https://www.youtube.com/watch?v=Lv6hGpj_BpI – uvědomění si vzhledu lichožroutů (tvar očí, úst, absence nosu, pestrá barevnost ponožek).
 • Jak jinak můžeme říctponožkám“? – ponožtičky, podkolenky, nadkolenky, fusekle, fusky…
 • DH: Z každého páru ukradneš jenom jednu! – Děti se rozdělí na dvě skupiny podle toho, zda mají punčochy či ponožky a postaví se do řady naproti sobě. Kdo má na sobě ponožky si je svlékne a položí před sebe. Z dětí, které mají punčocháče, se stávají lichožrouti. Bosé děti odejdou na chvíli za roh a lichožrouti si na každou nohu obléknou odlišnou ponožku dětí (na punčochy). Děti bez ponožek se vrátí, a pokud najdou svou ponožku na zemi, nasadí si ji. Postupně z řady vystupují jednotliví lichožrouti a kdo z dětí uvidí, že má na noze jeho ponožku, přistoupí k němu a svlékne mu ji.

 

Realizace výtvarné činnosti

O liché ponožky můžeme poprosit rodiče dětí, anebo je průběžně samy doma schovávat a po nashromáždění dostatku ponožek je využít pro výtvarnou aktivitu.  Učitelka ponožky navlékne na tubusy. Díky tomu se dětem bude na ponožky nejen dobře malovat, ale lichožrouti získají i tvar. Děti si jednu ponožku na tubusu vyberou, mohou ji popotáhnout, aby měla/neměla čepičku či vlasy. Na ponožku malujeme temperovými barvy za použití minima vody. Ponožky lze takto nechat, nebo je můžeme vycpat starými látkami, aby získaly specifičtější tvar, každopádně ale nebudou tak dobře stát jako ponožky navléknuté na tubách. Pokud bychom využili dětské ponožky, navlékneme je na ruličky od toaletního papíru.

Závěr
 • Nevšední jméno pro vlastního lichožrouta – Každý lichožrout má své jméno jako například Hihlík, Tulamor, Ramses, Padre, Vasil, Kudla Dederon, Žiletka atd. Zkuste vymyslet i vy pro svého lichožrouta podobné nevšední jméno.

 • Výtvarný úkol: navrhnout pejskovi a kočičce z knihy J. Čapka kostým na karneval
 • Výtvarná technika/postup: kresba fixy
 • Pomůcky:   omalovánka: O pejskovi a kočičce, fixy

Motivace a hra
 • Audio nahrávka: Povídání o pejskovi a kočičce-Jak hráli divadlo a na Mikuláše co bylo – https://www.youtube.com/watch?v=RHfltoZkYkc
 • Brainstorming: Karnevalové kostýmy – Jmenování co nejvíce masek, za které se lidé mohou převléknout na karneval (masky povolání, zvířecí/pohádkové masky)
 • Seznámení s činností – Na karneval se převlékají jen lidé, ale v pohádkách, kde se objevují nadpřirozené bytosti, kouzla, zvířata mluví lidskou řečí, se do karnevalových kostýmů může převléknout kdokoliv. Třeba i pejsek s kočičkou z  pohádky, kdy dětem hráli divadlo.

 

Realizace výtvarné činnosti

Na kancelářské papíry nakopírujeme dostatečné množství omalovánky pejska a kočičky (naleznete v sekci: Omalovánky). Někdo dokáže zapojit svou představivost a fantazii již na první omalovánce, jiný k tomu potřebuje více času, než se mu fantazie probudí a začnou ho napadat méně obvyklé převleky. Další zase mají tolik nápadů, že jim opravdu jedna omalovánka k sebevyjádření nestačí.

Činnost není potřeba nijak zvlášť motivovat. Stačí dětem v době relaxace, či před činností pustit audio nahrávku/přečíst pohádku od J. Čapka, popř. motivovat děti v rámci karnevalu, že i zvířátka by se někdy chtěla převléknout do jiných kožíšků a jít se podívat na karneval. Asi většina holčiček začne kočičku oblékat do princeznovských šatů – snažme s dětmi před kresbou hovořit o různorodosti masek. Další kritérium, které jsme si stanovili, bylo, že masky by se „neměly“ opakovat. Většina dětí totiž své nápady přejímá od ostatních kamarádů sedící s ním u stolečků. Chtěla jsem, aby každé dítě zapojilo svou fantazii a vymyslelo originální kostým. Aby děti mohly překreslit omalovánku bez zřetelně viditelných obrysů zvířátek, byly zvoleny fixy, které jsou i mezi dětmi hojně vyhledávány. Při práci dohlížíme na vyplnění celé plochy bez velkých bílých mezer, pozadí nevytváříme.

Činnost realizujeme kdykoliv v průběhu dne/dní. Děti si mohou omalovánku kdykoliv vzít a kreslit. Jakmile tomu přijdou na kloub, sami uvidíte, že v jejich hlavách je tolik nápadů, které stojí za vyjádření.

Závěr
 • Pojmenování kostýmů – Za koho/co jsi převlekl pejska, za co kočičku? Oceňování originality, nápadu, techniky kresby fixy.
  • U nás se objevili Kašpárci, Elsy, králové, čarodějové, kouzelníci, upíři, piráti, čerti, vodníci, lvi, tygři, sovy, žirafy, jeleni, sněhuláci, Červená Karkulka s vlkem.

 • Výtvarný úkol: vystihnout portrét známé pohádkové postavy, zaměřit se na jednotlivé prvky obličeje, naučit se vázat uzel na stuze a ten umístit na copy Pipi
 • Výtvarná technika/postup: malba temperovou barvou
 • Pomůcky:  čtvrtka formátu A3, temperové barvy, širší ploché a užší kulaté štětce, nádoby na vodu a barvy, ubrus, barevná širší stuha, fotografie Pipi dlouhé punčochy

Motivace a hra
 • Charakteristika Pipi – vnější (zrzavé vlasy spletené do dvou trčících copů, pihovatá) + vnitřní (silná, že uzvedne koně; nikdy nechce vyrůst, mrštná, ztřeštěná, neposlušná…)
 • Co dalšího víme o Pipi? – Kde bydlí? (ve vile Villekulla) S jakými zvířaty žije? (kůň Alfred a opička Pan Nilsson) Chodí do školy?
 • Didaktická hra: Pipi řekla… – rozlišování správného a nesprávného chování. Pipi dělá plno nevšedních věcí, které by se ale dělat neměly a možná o tom ani neví, že toto chování není vhodné. Každé dítě dostane dva smajlíky (zeleného usměvavého a červeného mračícího), učitelka se stane Pipi dlouhou punčochou, která postupně říká aktivity vztahující se na MŠ a děti na ně reagují ukázáním smajlíka dle toho, zda se jedná o správné či nesprávné chování. „Ve školce sedáme na stolečky…hrajeme si, běháme po třídě, kloužeme se po modré podlaze, křičíme, svačíme, pomáháme si, pereme se, uklízíme hračky, bereme druhým věci, kreslíme po zdech atd.“

 

Realizace výtvarné činnosti

Před malbou dětem namícháme do mističek barvu tělovou (oranžová, hodně bílé, trochu žluté, krapet červené) a zrzavou (červená, oranžová, hnědá), další barvy využíváme v odstínech, které máme v tubách – ty vymáčkneme dětem na společnou paletu. Vzhledem k tomu, že v našem případě šlo jak o zachycení portrétu Pipi, tak i o upevnění jednotlivých prvků obličeje s důrazem na vystižení očí, malovali jsme po skupinách 4-5 dětí, kdy jsem sdělovala v průběhu tvorby jednotlivé kroky. Dobré je mít na viditelném místě vystavenou fotografii Pipi pro představu o jejím reálném vzhledu.

Děti na čtvrtku A3 namalují tělovou barvou širším štětcem dostatečně velkou hlavu s částí hrudníku; celou hlavu a krk vyplní tělovou barvou. Zrzavou barvou namalují vlasy. Barvami na paletě si vyzdobí viditelnou část trička. Malby necháme zaschnout a druhý den pokračujeme v malbě obličeje, pro který volíme slabší štětec. Neředěnou bílou temperou namalujeme dostatečně velké oči, červenou ústa (možno namalovat i bílé zuby), zrzavou nos, pihy a obočí, modrou oční duhovky a černou zornici.

Závěr
 • Otázky pro učitelku: Zachytily děti všechny prvky obličeje včetně správného vystižení očí? Daly si záležet při dekoru trička? Naznačily liniemi spletitost pramínků v copáncích?
 • Další pokračování v tématu: Holčičky se mohou proměnit v Pipi – nakreslit si tužkou na oči pihy a udělat si dva culíky.

 • Výtvarný záměr: prostorově vystihnout sněhuláka Olafa ze Zimního království
 • Výtvarná technika/postup: prostorová tvorba
 • Pomůcky:  ruličky od toaletního papíru, bílá temperová barva, ploché štětce, černé knoflíky, pohyblivé oči, oranžový papír, černý lihový fix, drobné klacíčky z keřů, malé nůžky, lepidlo Herkules, štětečky na lepidlo, čtvrtka, kelímky, ubrus

Motivace a hra
 • Vyprávění dětí: Jak vznikl Olaf? – pro pedagogy: Sněhuláka Olafa postavily malé sestry Elsa a Anna v plesovém sálu. Starší sestra Elsa má kouzelnou moc, kterou ovládá led a sníh. Pro sestry je to velká výhoda, neboť nemusí čekat na zimu, aby si mohly hrát se sněhem a stavět sněhuláky. Společně postaví sněhuláka Olafa a Elsa ho pro Annu chytne za ruce (klacíky), dělá, jako že žije a mluví: „Ahoj, já jsem Olaf a mám rád vřelá objetí.“ Anna ho obejme: „Mám tě ráda, Olafe.“ V tuto chvíli sněhulák ještě nežije. Sestry si dál hrají, Anna skáče a Elsa pod ní dělá kopečky, vyšší a vyšší, a pak Elsa uklouzne a místo kopečku pod nohama jí omylem trefí ledovým bleskem do hlavy. Když Elsa začne plakat nad zraněnou sestrou, nechtěně zmrazí celý sál a rozboří Olafa. (zdroj: wikipedia.org)
 • Video: Olaf – Olaf se po jeho rozboření objeví ve filmu až později a to už oživlý –

Realizace výtvarné činnosti

Než začneme tvořit sněhuláka Olafa, ukážeme dětem jeho podobiznu na obrázku, kterou ponecháme u stolečku pro průběžnou vizuální oporu. Děti si vezmou jednu ruličku a tu natřou neředěnou bílou temperou. Po zaschnutí barvy nanesou lepidlo na pohyblivé oči a přilepí je blízko sebe u horního okraje. Pomocí permanentního černého fixu nakreslí Olafovi obočí a ústa se zuby. Mezitím než si děti vyberou z krabice 2 až 3 černé knoflíky a nalepí mu je na tělo, zhotoví učitelka z kousku oranžového papíru nos a děti si ho přilepí pod oči sněhuláka. Pro nohy jsme využili zbytky papírových tvarů, které jsme měli v MŠ k dispozici. Děti si však mohou nohy nakreslit na čtvrtku, vystřihnout a přilepit ke spodní hraně ruličky. Učitelka udělá po stranách v úrovni úst 2 malé dírky nůžkami. Děti si vyberou drobné klacíky (klacíky z keřů vybírá a stříhá učitelka mimo zrak dětí, abychom je přímo nevybízely k ničení přírody). Snažte se najít klacíky bez větvení (ruce) i s větvením. Ruce děti pouze zastrčí do připravených dírek a rozvětvený klacík přilepí lepidlem Herkules tak, že potřou lepidlem vnitřek ruličky, přiloží větvičku a přidržují ji dostatečně dlouhou dobu, dokud větvička nedrží na papíru.

Závěr
 • Tvoření může probíhat za poslechu písniček z Ledového království.
 • Interaktivní hra: Mám rád vřelá objetí – Olaf je známý tím, že všem říká: Ahoj, já jsem Olaf, mám rád vřelá objetí. Stojíme v kruhu. Jedno dítě stojí v jeho vnitřku (Olaf), vybere si jedno dítě, přistoupí k němu, řekne známou větu a roztáhne ruce. Vybrané dítě ho obejme. Původní Olaf zaujme místo objímajícího a nově vybrané dítě se stává Olafem. Hra se opakuje do vystřídání všech dětí.

PERNÍČKY Z PERNÍKOVÉ CHALOUPKY
 • Výtvarný úkol: dekorovat polystyren (=perník) obráceným koncem štětce, hotový perník umístit na společnou Perníkovou chaloupku
 • Výtvarná technika (postup): tisk z polystyrénové matrice
 • Pomůcky: měkčí polystyrenová deska, řezák, pravítko, tužky, úzké štětce, grafický váleček, plastová/skleněná deska na válení barvy, hnědý tiskařská barva, čtvrtky

Motivace a hra
 • Hádanka: O jakou pohádku se jedná? – Dnes se budeme zabývat pohádkou, ve které hraje důležitou roli nějaké cukroví. Pokud děti váhají, můžeme jim dát tuto hádanku:
  • Zabloudily děti v lese, Mařenka se strachy třese, Jeníček ji vede, to ještě svede. Najednou chalupa, Mařenka nedutá. Celičká z perníku, zatáhli za kliku. Babina s lopatou má kočku chlupatou. Děti však vyhrály, na babu vyzrály.

 • Společné převyprávění pohádky – učitelka uchopí klubíčko vlny a začne vyprávět pohádku: „Žili, byli tatínek a maminka, kteří měli dvě děti – Mařenku a Jeníčka.“, hodí klubíčko dalšímu dítěti, to řekne pouze jednu větu a pošle klubíčko dál. Děj pohádky se rozvíjí jako klubíčko vlny.
 • Představa o zdobnosti perníčků – děti zavřou oči a představují si, jak by mohl být perníček ozdoben, co by na něm mohlo být.

 

Realizace výtvarné činnosti

Pokud máte k dispozici polystyrenové misky, tácky nebo víčka z krabiček na potraviny, odstřihněte jim zaoblené okraje, aby zůstala prostřední rovná část. Výhodou tohoto polystyrenu je, že se do něho díky jeho měkkosti dá rýt tužkou i propiskou. Při této lekci byla využita fasádní polystyrenová deska o tloušťce 2 cm, která je tvrdší a perle obsažené v ní se při rytí trochu drolí, proto si nelze dovolit detailní vzory. Na fasádní polystyren si děti však mohou předkreslit tužkou dekor a obrácenou stranou štětce vypichovat nakreslené linie.

Na destičce si rozválíme hnědou tiskařskou barvu a na matrici ji nanášíme grafickým válečkem. Nabarvenou matrici položíme na bílou čtvrtku. U polystyrénové matrice z tácků použijeme polévkovou lžíci, se kterou přejíždíme po matrici.  U silných polystyrénů tlačíme na celou plochu dlaněmi. Průběžně můžeme nahlédnout pod okraj papíru, zda není někde potřeba ještě přitlačit. Vyryté linie budou po tisku bílé. Matrici i tisk necháme zaschnout.

ukázka použité polystyrénové matrice (vlevo) a tisku (vpravo)

Závěr

Perníčkům vzniklé tiskem ostřihneme bílé okraje a umístíme je na střechu perníkové chaloupky jako tašky s mírným překrýváním. Perníkovou chaloupku lze vytvořit malbou na balicí papír/karton. Můžeme si vytvořit i prostorovou perníkovou chaloupku z velké kartonové krabice a na její střechu použít perníčky z polystyrénové matrice.