Archiv pro štítek: počítačová grafika

 • Výtvarný záměr: přeměnit sebe samého v klauna s jeho charakteristickými znaky
 • Výtvarná technika (postup): počítačová grafika (popř. kresba fixy)
 • Pomůcky: fotografie klaunů, počítač/interaktivní tabule s programem Malování, fotografie dítěte, tiskárna (při kresbě fixy –fotografie dítěte vytištěné na čtvrtce A4, barevné fixy)

Motivace a hra
 • Pozorování fotografií klaunů – zaměření se na líčení, oblečení, doplňky, barvy.
 • Popis vzhledu klaunavyvození hlavní znaků na základě fotografií (nalíčený obličej, umělý červený nos, pestrobarevné šaty většího čísla s rozličnými vzory, velké záplaty, kšandy, křiklavě barevná paruka na hlavě).
 • Neverbální komunikace: Smutný klaun – vybraný hráč sedí na židli a představuje smutného klauna. Ostatní děti k němu postupně přicházejí a snaží se ho rozveselit, nesmí však přitom promluvit. Komu se to podaří, stává se klaunem.

 

Realizace výtvarné činnosti

Děti baví práce mnohem víc, pokud mohou přeměnit samy sebe v někoho jiného. Děti den předtím vyfotíme, postačí zachytit hlavu a část hrudníku. Kdo nemá ve třídách možnost práci realizovat na PC/interaktivní tabuli, fotografie vytiskneme na čtvrtku A4 a dotváříme je fixami. Výhodou kresby fixy je přesnost, detailnost, rychlost a realizace výtvarné činnosti se všemi dětmi najednou. Nevýhodou je, že chyby již nelze vzít zpět jako u PC, fixy ztrácí na tiskařských barvách svůj odstín a krycí bílá fixa potřebná pro nalíčení klauna v běžných sadách neexistuje. Můžete však zkusit sáhnout po husté bílé tempeře bez použití vody. Při práci na PC je postup stejný jako u námětu: Čerti jsou jen lidé.


Závěr
 • Vymysli si své umělecké jméno – např. klaun z balónkova, klaunka Bublinka, Klaun Bimbo, Klaunice parádnice, HugoFugo, Bumbum… atd.

 • Výtvarný úkol: vybrat si fotografii mužského portrétu a kresbou ho proměnit v čerta
 • Výtvarná technika (postup): počítačová grafika
 • Pomůcky: PC/interaktivní tabule s programem Malování, stažené (oskenované) fotografie portrétů mužů zepředu, tiskárna

Motivace  a hra
 • Povídání: Čerti jsou jen lidé – děti se od 3 let bojí tmy, bouřky, nadpřirozených bytostí, které hledají za okny, pod postelí, v lese a právě do této kategorie patří i čert. Některé děti vůbec neví, že čert je převlečený člověk a ti, kteří to ví, se ho i tak bojí. Stresu zabránit tolik nemůžeme, ale můžeme je upevňovat v tom, že čerti jsou jen převlečení dospělí lidé, kteří mají za úkol nás trochu postrašit, ale jinak nám nic udělat nemohou.
 • Hra v roli: Čert – převlékáme se za čerty a hrajeme si na ně, malujeme na obličej kamarádovi, vytváříme strašidelné grimasy apod.
 • Seznámení s úkolem přetvoření dospělého muže v čerta, abychom viděli, že se může kdokoliv na chvíli proměnit v něco jiného, ale pod jeho maskou se stále skrývá obyčejný člověk.

 

Realizace výtvarné činnosti

Na internetu/časopisech vyhledáme portréty mužů focené zepředu, které podle našeho úsudku půjdou dobře proměnit. Fotografie stáhneme na flash disk/oskenujeme a přeneseme do školního počítače. Děti by měly mít na výběr z několika fotografií. Každý tvoří čerta na jiné fotografii pro zachování jedinečnosti. Fotografii otevřeme v programu Malování a pomocí interaktivního pera/počítačové myši dodáváme člověku charakteristické znaky čerta (rohy, jazyk, řetěz, chlupy). Lze přetvořit oči, vlasy, přidat vousy, začernit tvář. Grafické práce vyobrazené níže vznikly na interaktivní podlaze kreslené speciálním perem.

Tip: Pokud ve školce nedisponujete počítačovou technikou, lze fotografie vytisknout a děti je dotváří barevnými fixy.

Závěr

Porovnání fotografií před a po proměně. Hotové grafiky vytiskneme a po výstavě předáme jejich autorům.

 • Výtvarný úkol: shlédnout epizody z cyklu Rákosníček a hvězdy a na fotografii noční oblohy nakreslit v programu Malování Rákosníčka s vybraným souhvězdím
 • Výtvarná technika (postup): počítačová grafika
 • Pomůcky: PC/interaktivní tabule, stažená fotografie noční oblohy, pohádky Rákosníček a hvězdy na DVD, tiskárna

Motivace a hra
 • Sledování epizod: Rákosníček a hvězdy – pohádky ke stažení na www.ulozto.cz. Před relaxací, čekáním na svačinu můžeme zařadit krátké televizní pohádky o nebeských dobrodružstvích Rákosníčka s Velkým vozem, Drakem, Střelcem, Vodnářem, Váhami i Polárkou, kdy se děti seznamují s jednotlivými hvězdami i souhvězdími.
 • Seznámení s úkolem„Za mlhou hustou tak, že by se dala krájet a dost možná ještě dál, je rybníček Brčálník. Ve dne je docela obyčejný, ale sotva ho večer přikryje černočerná tma, začnou se tam dít podivuhodné věci. Nejdřív to ve vodě zažbluňká, pod břehem zakuňká, v rákosí lupne, ve vrbě hrkne a teprve potom se objeví Rákosníček. Je to skřítek neposeda, zvědavý jako opička, a tak už vyhlíží, až se na hladině zatřpytí první hvězdy.“ Jaká hvězda se jako první zatřpytila vám v hlavě z epizod Rákosníčka?
Realizace výtvarné činnosti

Tento námět uskutečňujeme po jednotlivcích a to při spontánních ranních či odpoledních činnostech. Pro předškolní děti je vhodnější pracovat na interaktivní tabuli nebo podlaze (MagicBox) ovládané speciálním perem, kdy kresba není nikterak náročná. Práce na klasickém počítači pomocí počítačové myši je obtížnější na přesnost, zachycení detailů, linií bez třesu.

Do počítače vložíme fotografii noční oblohy staženou z internetu. Fotografii otevřeme v programu Malování a děti na ni kreslí. V průběhu činnosti se učí ovládat změnu barvy pera, šířku čar i jak se vrátit o pár kroků zpět v případě chybného úkonu.  Gumu nelze využít, neboť ta plochu stírá dobíla, což v tomto případě je nevhodné z důvodu kresby na tmavou fotku. Pokud máme hotovo, klikneme na: uložit jako… Nově vytvořený obrázek se uloží a původní fotka noci zůstane v původním stavu připravená pro další užití. Aby děti měly představu o podobě Rákosníčka, v klasickém prohlížeči fotografií můžeme nechat otevřený obrázek, který děti po kliknutí na ikonu vždy odkryjí/skryjí nebo nahlížet na již obrázek vytištěný. Na závěr dokreslí souhvězdí, které je nejvíce oslovilo. Poznáte, o jaké epizody se v tomto případě jednalo? (Jak si Rákosníček nepomohl k nebeské koruně; Jak Rákosníček zachránil Polárku před slunečním paprskem).

Závěr

 • Tisk dětských prací – Vytištěný obrázek je pro děti největší odměnou. Je to i nejsilnější stimul pro tvorbu s vidinou tisku jejich počítačové tvorby.