Archiv pro štítek: počasí

 • Výtvarný záměr: rozvíjet kreativitu při kresbě a zručnost při sestrojování funkčního modelu větrníku
 • Výtvarná technika/postup: kresba fixy, konstruování, instalace
 • Pomůcky: čtverce z plastu/čtvrtky, permanentní/klasické fixy, špendlíky s hlavičkou, větší korálky, špejle, korkové špunty, řezák.

Motivace a hra
 • Motivační pohádka: Větrný příběh (Inspirace z přírody, s. 58)

Blížil se konec teplého léta a děti se pomalu chystaly do školy. Ještě se jim nechtělo loučit se s prázdninami, koupáním a sluníčkem. Jenže náhle, kde se vzal, tu se vzal, přihnal se podzimní vítr a hned se začal předvádět. Malé vlnky měnil na velké, ochlazoval vodu, vyháněl lidi z lehátek koupališť. Studenými prsty vystrkával léto. „Jen si běž pryč, teď jsem tady pánem já!“ Proběhl městem, zvířil prach na ulicích, zabouchl otevřená okna i dveře. Přinesl s sebou chlad a nepokoj. Byl všude slyšet, provázel ho pískot větrných píšťalek.

Léto odešlo. Slunce se schovalo za mraky, ochladilo se, a podzimní vítr svištěl krajinou stále rozpustileji. Až jednou se při svém řádění zaposlouchal do řeči lidí. „Jak je ten podzim ošklivý“, říkali lidé. „Protivný, protivný vítr! Přivál jen smutek.“ Vítr se na chvíli ztišil. „Já přece nejsem ošklivý, jsem jenom bouřlivý, trochu divoký a chci, aby o mně všichni věděli. Nechci ale, aby se na mě zlobili. Proč by mě neměli mít rádi? Dokážu všem, že umím být milý a že i podzim může být velmi krásný.“ Vítr se zamyslel a po chvíli se rozběhl znovu po krajině. Od té doby bylo vše jinak. Ráno nejdříve rozfoukal ranní mlhu, aby zesláblé sluníčko mohlo snáze vykouknout a potěšit svými teplými paprsky vše živé. Rozhoupal jablíčka a hrušky na stromech, až se všechny pustily větviček a padly do měkké trávy, kde je lidé mohli jen sesbírat. Prohnal se korunami kaštanů, zatřásl všemi větvemi a větvičkami, až se kaštánky uvolnily ze svých pichlavých postýlek. Potěšil tím všechny děti. Proháněl na obloze mraky a vytahoval papírové draky až k nim. Barvil s podzimem listy stromů, načechrával jejich koruny tak, aby jimi mohly dobře procházet paprsky sluníčka a těšit lidi zářivou žlutou, červenou a oranžovou. Rozfoukával listy, zdobil jimi každý kousek trávníku a cestiček. Podzim už nebyl smutný ani protivný. Lidé se zastavovali a obdivovali, co vítr s podzimem dokázal za zázraky. A vítr byl rád. Jen občas popadl někomu čepici z hlavy a poponesl ji o kousek dál. Jen tak malinko, sobě, a taky lidem pro radost, aby se měli čemu smát!

 • Diskuse: Jak vítr pomáhá lidem? Jakou hračkou bychom mu udělali radost, aby si s ní mohl hrát? (větrník)
 • Pohybová etuda: Vyjadřování větru pomocí šátků

 

Realizace výtvarné činnosti

Většina z vás pro výrobu větrníku použije bílou či barevnou čtvrtku. My využili slabé plastové folie, které jsme dostali darem. Pokud byste dávali přednost plastovému větrníku před papírovým, lze plastové čtverce získat z plastových lahví, nebo z plastových desek. Větrníky mají výhodu v tom, že odolají dešti i krupobití.

U malých dětí je potřeba, aby čtverce zhotovila učitelka. Pokud pracujeme s barevnými čtverci, dáme dětem na výběr z barevných variant. Při kresbě na papír kreslíme klasickými fixy, lze využít vodové barvy, voskovky atd. U kresby na plast musíme sáhnout po barevných permanentních fixech. Dobře vypadá kresba bílým fixem na barevný podklad. Je na dětech, zda chtějí ozdobit jednu, nebo obě strany čtverce.  Vedeme děti k tomu, aby se zaměřovaly především na rohy a okraje čtverce, které budou nejvíce na větrníku viditelné.  Při sestavování samotného větrníku je potřebná dopomoc dospělého. Učitelka ukáže dětem možné varianty, jak by mohl jejich větrník vypadat, a děti si vyberou.

Úhlopříčně nastřihneme rohy čtverce přibližně do větší poloviny od středu. Každý roh tak rozdělíme na 2 poloviny. Špendlíkem vyrazíme dírku do každé suché nebo každé liché poloviny rohu čtverce a doprostřed čtverce. Na vyčnívající zadní část špendlíku navlékneme korálek (ten lze dát i před větrník), propíchneme přes špejli a vyčnívající konec zabodneme do uříznutého korkového špuntu. Korková zátka zajistí větrník proti zranění. Mezi korkem a větrníkem musí být vůle, aby se mohl otáčet.

Závěr

 • Dechové cvičení: Foukání do větrníku
 • Instalace větrníků na školní zahradu – ozdobení školní zahrady, zkoumání větru venku. Při odchodu domů si každý svůj větrník vyhledá a odnese.

 • Výtvarný záměr: rozvíjet dovednosti práce s houbičkou a barvou, cit pro kompozici
 • Výtvarná technika (postup): tupování, práce se šablonou
 • Pomůcky: houbičky, temperové barvy v odstínech vody, kelímky na barvu, čtvrtky A4, vstřižené šablony deštníků, lepící guma

Motivace a hra

Pavel Žiška: Deštník

Deštník, ten má život těžký,
zkuste hádat, proč asi?
Neví, co je to být hezky,
zná jen špatné počasí.

Deštník totiž neprožije
ani jeden slunný den,
teprv až když venku lije,
dostane se chudák ven.

A tak deštník v krásném létě
na věšáku smutně ční,
to je na tom stokrát lépe
jeho bratr slunečník.

Aby deštník nebyl smutný, že vidí jen ošklivé počasí, vytvoříme pro něj hezky barevné prostředí. A aby tam nebyl sám, přidáme k němu další kamarády deštníky.

 

Realizace výtvarné činnosti

Učitelka dopředu vystříhá deštníky (na 1 dítě cca 2-3 deštníky), na které zezadu připevní kousek lepicí gumy. Děti dostanou čtvrtku A4, a vyberou si počet deštníků, které komponují různě na plochu. Když se jim rozmístění líbí, přitlačí na deštník v místě, kde je přilepená guma a tím deštník dočasně upevní. Pro každou barvu zvolíme 1-2 houbičky, takže např. houbičku na modrou barvu nebudeme dávat do jiné barvy, aby se nám nepomíchaly barvičky. Houbičku jemně přitiskneme do barvy, otřeme o okraj kelímku a tupujeme. Temperové barvy neředíme vodou!  Dobré je houbičku na papíře více přimáčknout, nesnažit se dělat rychlé body, které nezachytí texturu houbičky. Dohlížíme na to, aby byla celá plocha zaplněná barvou. V místech, kde jsou deštníky, se snažíme o tmavší barvu, aby deštníky po odebrání vynikly. Při práci jemně přidržujeme deštníky, aby se nám neposunuly. Ihned po dokončení práce pí. uč. opatrně odlepí deštníky. Práce necháme zaschnout. Díla podepisujeme pro lepší viditelnost na bílých deštnících.

Deštník, ten má život těžký Deštník, ten má život těžký2

 • Výtvarný záměr: zakomponování barevného textilu do plochy, domalba pozadí
 • Výtvarná technika (postup): kombinovaná technika
 • Pomůcky: různé druhy zbytků látek, nůžky, lepidlo v tubě, čtvrtky A4, šablona klobouku deštníku, vodové anilinové barvy, voda, kelímky na vodu, úzké kulaté štětce

Motivace a hra
 • Jak začíná podzim, mění se i jeho počasí. Místo sluníčka čím dál častěji pozorujeme zamračenou oblohu, kterou často doplňuje déšť. A když venku prší, musíme rozevřít deštníky, abychom nezmokli.  Jaký to musí být krásný pohled z výšky pro kapičky, když padají na zem a před nimi se otvírají pestrobarevné deštníky.  Jaké máte deštníky? A jaký byste chtěli mít?

 

Realizace výtvarné činnosti
 • Šablonu deštníku (pouze klobouk) učitelka obkreslí na čtvrtku. Čtvrtku z druhé strany děti podlepí libovolnou látkou tak, že nejprve nanesou lepidlo na papír a následně na něj přiloží látku. Látky by měly být přibližně stejně velké jako papír, na kterém je nakreslený obrys deštníku. Šablonu pečlivě vystřihneme. Snažíme se o dolní obloučky, aby šablona opravdu působila jako klobouk deštníku.
 • Deštník přilepíme na čtvrtku A4. Záleží na dětech, kam klobouk umístí, pokud ho nalepí moc vysoko, nezbude moc místo na kapičky. Pomocí úzkého kulatého štětce a anilinových barev vytvoříme rukojeť deštníku a kapičky.
 • Zda kapičky budou pouze nahoře, anebo i pod deštníkem, necháme na dětech. Děti mohou domalovat louže, které vznikají na zemi, či jinak dotvořit výtvor.
 • Snažíme se děti vést k tomu, aby kapičky vedly od shora dolů, jednalo se spíše o tenké čárky než tečky.
deštník a déšt 2 deštník a déšt

Závěr

 • Hodnotíme pečlivost práce při vystřihování. Snažíme se děti vést k tomu, aby rukojeť deštníku byla spíše tenčí a na konci zahnutá (v opačném případě deštník působí jako houba). U kapiček preferujeme užší a kratší linie, ale pokud děti zvolí jiné, nevytýkáme.

 • Výtvarný záměr: plastický reliéf mraků doplněný v pozadí gestickou malbou a kresbou
 • Výtvarná technika (postup): kombinovaná technika (kresba tuší, muchláž, akční malba)
 • Pomůcky: karton formátu A1 a větší, ubrus nebo igelit na zem, vodové anilinové barvy, silnější kulaté štětce, voda, světle modrý hedvábný papír, bublinkové folie, nůžky, lepidlo, tuš, špejle

Motivace a hra

Kdysi plul po obloze velký dešťový mráček, ve kterém žila malá kapička se svojí rodinou. Plula si tak nad zemí a z výšky pozorovala svět tam dole. Tolik se jí to líbilo, přála si seskočit dolů a skamarádit se s lidmi. Vždy záviděla svým sestřičkám, když se zatáhla obloha a ony mohly seskákat dolů! Jenže ona byla stále moc malá, a tak si musela na svou chvíli ještě počkat.

A tak jednoho dne, když kapička povyrostla a obloha se zatemnila a sluníčko šlo akorát odpočívat, vloudila se kapička mezi ostatní a čekala na povel, kdy mohou seskočit! Konečně se všechny kapky vyskládaly do řady a čekaly, až je mrak vypustí! Kapička samou nedočkavostí nemohla ani dýchat! A najednou – mraky se rozestoupily a kapky pomalu slétávaly dolů na zem. Kapička cítila, jak si s ní pohrává vítr, dívala se dolů na lesy, pole, louky, konečně to vše viděla zblízka! Tolik se těšila, až uvidí krásné barvy krajiny, rozesmáté tváře lidí a všechny ty střechy domů i auta, která nejsou seshora pořádně vidět….

 

Realizace výtvarné činnosti
 • Pro tuto činnost je dobré děti rozdělit do menších skupinek, anebo postupně prostřídat děti na jednom díle.
 • Nejprve si vytvoříme dešťové kapičky. Kapičky stejně jako v pohádce stojí připravené v řadě – na hraně kartonu (karton máme opřený o židli, pod ním igelit, neboť dešťové kapičky, které budou stékat dolů, by nám zašpinily zem). Děti si štětce hodně namočí do vody, poté do barvy a lehce štětec přiloží na horní okraj kartonu. Pokud kapička stojí, je stále maličká na to, aby spadla k zemi, proto opět namočíme štětec do vody (již nemusíme do barvy) a přiložíme ho na stejné místo. Využíváme nejenom modrou barvu. Voda může mít různé podoby- zelenou, fialovou, žlutou.
 • Po zaschnutí začneme plasticky modelovat mraky. Menší mráčky se drží více nahoře na obloze, ale bouřkové mraky plné vody jsou již moc těžké a tak pomalu sestupují blíž k zemi. Dbáme na to, aby děti mraky nelepili až úplně domů, kde již je zem. Mraky sice klesají níž, ale ne úplně k zemi. K modelaci využijeme hedvábného papíru a bublinkové folie. Děti si na místo, kam chtějí umístit mrak, nanesou lepidlo a vymodelují (mačkáním, ohýbáním, trháním, stříháním) různé mraky.
 • Na závěr můžeme, ale nemusíme do dešťových kapek nakreslit deštníky (1 deštník-1 dítě), které lidé postupně otevírají, jak se začínají spouštět kapičky k zemi.

Mraky a déšť

Závěr

 • Na dílo, které si svisle podepřeme, nahlížíme z větší dálky a posuzujeme, zda ještě někam nepřidáme nějaký mráček, deštník.  Pozorujeme barevnost i směr kapiček, kam nám na papíře docestovaly. Zda stekly až dolů, nebo se v průběhu cesty zastavily. Čím to vlastně je? Který mrak je bouřkový a proč?

HRY

Pohybové

⇒ PH: Vyháníme zimu

 • hra se hraje jako: Na rybičky a rybáře
 • 1 dítě (= zajíček), které vyhání zimu, stojí proti dětem
 • ostatní děti představují zimu (= sníh)-prsty napodobují sněžení
 • po odříkání říkanky běží zajíček proti ostatním a snaží se někoho chytit
 • koho chytne, ten se stane jeho pomocníkem (= dalším zajíčkem)
 • navazujeme na pohádku o krtkovi a skřivánkovi, kteří přivolávali jaro

Zimo, zimo, táhni pryč,

nebo na tě vezmu bič!

Odtáhnu tě za pačesy

za ty hory, za ty lesy.

Až se vrátím nazpátek,

svleču zimní kabátek.

 

⇒ PH: Sluníčko rozpouští sníh

 • učitelka drží sluníčko (loutka, papírové, na tyčce,…)
 • děti představují sněhové vločky
 • učitelka= jarní sluníčko honí děti
 • když se sluníčko dotkne sněhové vločky, ta se rozpustí (sedne, či lehne si na zem)
 • v závěru zavoláme: „Hurá, jaro je tu!“

 

⇒ PH: Ztvárnění síly slunce během roku

 • děti stojí v prostoru herny
 • předvádíme dané slunce pohybem
 • Slunce v létě – stoj, paprsky = pravá paže ukazuje nahoru a levá dolů, vyměnit; do stran, předpažit a zapažit
 • Slunce na podzim – klek, paprsky = paže pokrčené v lokti, dlaně v pěst, střídání paží nahoru, dolů, vpřed, vzad, vlevo, vpravo
 • Slunce v zimě – leh
 • Slunce na jaře – protáhnutí, zívnutí; klek, paprsky jako v létě
 • následně dětem můžeme ukazovat obrázky sluncí a děti na něj reagují určeným pohybem

 

⇒ PH: Území zimy a jara

 • pomůcky: lano
 • lanem rozdělíme hernu na 2 poloviny (zima x jaro)
 • začínáme na území zimy
  • překřížíme ruce, dlaně dáme na ramena, třeseme se zimou a říkáme: „Brrr, to je zima.“
 • pak přestoupíme do jara
  • dáme ruce v bok, pohupujeme se, tančíme a říkáme: „Tralala, už je teplo!“
 • postupně přecházíme z jara do zimy a zpět
 • u starších dětí: děti se volně pohybují po celé herně a dle toho, v jakém území se nachází, tak podle toho automaticky mění pohyb

 

Smyslové

⇒ SH: Jaro se ještě nevzbudilo

 • děti představují zvířátka, co spí zimním spánkem (spí na koberci)
 • učitelka (= zajíček) chodí po třídě a smutně říká: „Jaro se ještě nevzbudilo, co budeme dělat? Zima nikdy neodejde!“
 • následně se zastaví u některého dítěte (= zvířátka) a pohladí ho, čímž ho vzbudí ze zimního spánku
 • dítě se chytne pí. uč., společně chodí kolem dětí a říkají: „Jaro se ještě…. „
 • po říkance vždy poslední v řadě pohladí a vzbudí další zvířátko
 • takto postupujeme, dokud nevzbudíme všechna zvířátka
 • po probuzení všech zvířátek zavoláme: „Jaro už je tu!“

 

⇒ SH: Kdy je tepleji?

 • pomůcky: 1 kelímek se studenou vodou, 1 kelímek s teplou vodou, lano
 • hra může sloužit pro rozdělení dětí do 2 skupin
 • hra navazuje na hru: Území zimy a jara
 • děti sedí na koberci a postupně chodí k učitelce
 • sáhnou prstem do jednoho z kelímků a určí, zda se jedná o teplou, či studenou vodu – následně odchází v tichosti do daného období (zima x jaro)
 • pořadí kelímků průběžně učitelka zaměňuje

 

Didaktické

⇒ DH: Zařazování obrázků k ročním obdobím

 • pomůcky: obrázky jara, léta, podzimu a zimy, jednotlivé obrázky charakterizující předměty, děje pro jednotlivá roční období; lano
 • z lana utvoříme kruh, dovnitř umístíme 4 obr. (jaro, léto, podzim, zima)
 • na jiné místo rozprostřeme obrázky s různými předměty, ději pro daná období
 • každé dítě si vezme 1 obrázek a posadí se kolem kruhu
 • děti postupně říkají, co vidí na obrázku a k jakému období by ho zařadily – obrázek poté vloží na obrázek daného ročního období

 

 

ROZUMOVÁ VÝCHOVA

⇒ KK: Počasí na jaře

 • pomůcky: obrázky Sluncí pro jednotlivá roční období (viz. níže)
 • chodíme s celou skupinou postupně k jednotlivým obrázků; popisujeme si, co se na obrázcích děje a přiřadíme k nim názvy ročních dob
 • léto: sluníčko má hodně síly, velké množství dlouhých paprsků; při velkém teplu se objevuje bouřka, sluníčko má radost z tepla – směje se
 • podzim: sluníčko začíná být unavené, už tolik nehřeje, zívá, paprsky jsou kratší, je jich méně, doprovázejí ho dešťové mraky
 • zima: sluníčko už nemá skoro žádnou sílu, hřeje velmi málo (zima a mráz), má kraťounké paprsky, doprovází ho sněhové mraky.
 • jaro: sluníčko začíná nabírat sílu, začíná hřát, roztává sníh; paprsky se prodlužují, je jich více, objevují se první jarní deštíky
  • navážeme na hru: PH: Ztvárnění síly slunce během roku
roční období - léto roční období - podzim
roční období-zima roční období - jaro

 

⇒  KK: Co se děje na jaře?

 • volná diskuse o tom, co se na jaře děje
  • tráva se zelená, začínají se objevovat první kytičky, raší stromy, ptáci přilétají z teplých krajin, sluníčko více hřeje, rodí se nová mláďata,..

 

VÝTVARNÉ A PRACOVNÍ AKTIVITY

⇒ VV: Dopis sluníčku podrobnosti k námětu ZDE

sluníčko Dopis sluníčku 2

 

 

 

 

 

⇒ VV: Paleta podzimu, zimy a jarapodrobnosti k námětu ZDE

Paleta podzimu, zimy a jara

ŘÍKANKY

⇒ Deštík

Ťuká, ťuká deštík

na barevný deštník.

Ťuká, ťuká prstíkem,

kdo je pod tím deštníkem?

To jsem já, panenka,

máčí se mi sukénka.

Tebe nechci, kapičko,

já mám radši sluníčko.

 

⇒ Jarní

Táta včera na venku

našel první sněženku.

Vedle petrklíč,

zima už je pryč.

 

 

PÍSNIČKY

⇒ Na jaře

Na jaře-noty

⇒ Deštík

 Deštík - noty

POHÁDKY

 

⇒ Jak krtek a skřivánek přivolali jaro

 • pomůcky: Rok s krtkem, Miroslava Sloupková, str. 146
 • četba pohádky a její rozbor (postavy + děj)
  • Jaké postavy v pohádce vystupovaly?
  • Povedlo se zajíčkovi zahnat zimu? (NE)
  • Komu se to povedlo? (skřivánkovi)
  • Co udělal skřivánek? (zazpíval sluníčku písničku)

 

Literatura:

SLOUPKOVÁ, Miroslava. Rok s krtkem. Praha: Portál, 2011. ISBN: 978-80-7367-775-6.

HRY

POHYBOVÉ

⇒ PH: Na blesk a hrom

 • děti stojí v kruhu
 • určíme 2 děti=BLESK a HROM
 • blesk se dotkne hromu a začíná honička (hrom honí blesk)

 

 PH: Vítr a mraky

 • utvoříme skupinky cca po 3 dětech, chytneme se za ruce=MRAK
 • plujeme po obloze = točíme se a chodíme po prostoru
 • učitelka = VÍTR a děti = MRAKY říkají říkanku: „Plujeme si po obloze, je nám tu všem tuze dobře.“
 • jakmile se vítr dotkne kohokoliv ze skupiny=mráčku, mráček se rozfoukne – děti se rozdělí a chodí po prostoru (již mlčí)
 • hra končí, kdy na obloze není ani jeden mráček a pí. uč. jediná odříkává říkanku

 

PH: Povětrnostní podmínky

 • Prší – rozevíráme deštníky
 • Louže – děti chodí po místnosti a překračují velké kaluže
 • Bouřka – a pak náhle zahřmí – tlesk a zakřičíme PRÁSK a zakryjeme si uši
 • Sněží – mneme si prsty o sebe a pokládáme je pomalu na zem
 • Vítr – cloumá s nimi vítr – kolébáme se dopředu, dozadu
 • Vichřice – vítr zesílil – chytíme se něčeho, aby nás neodnesl
 • Mlhavo – chodíme opatrně po místnosti a rukama tápeme před sebou
SMYSLOVÉ

 SH: Hromové tleskání

 • pomůcky: tiché karty s počasím
 • sedíme v kruhu, uprostřed máme rozložené jednotlivé karty
 • nejprve vysvětlíme a zkusíme, jaké pohyby se pojí k danému počasí
 • poté karty obrátíme lícem dolů
 • vždy ukážeme na jedno dítě, které otočí 1 kartu (při této hře vůbec nemluvíme, dorozumíváme se pohyby)
 • společně předvádíme dané počasí
 • až některé dítě obrátí bouřkový mrak, začneme co nejrychleji tleskat a zakryjeme si uši
 • uvedené dítě poté zamíchá karty a hra začíná od znovu
  • slunce – paží naznačíme kruh s paprsky
  • mírný déšť – lehké bubnování do koberce
  • liják – pořádné bušení
  • sněhová vločka – kroužek spojením palce a ukazováčku
  • krupobití – bušení pěstmi do země
  • vánek – lehké kolébání ze strany na stranu
  • vichřice – otáčení těla
  • mlha – zakrýt oči, či oběma rukama odhánět od sebe
  • duha – oblouk ve vzduchu
  • blesk – klikatá čára ve vzduchu, tlesk (hrom)

 

⇒ SH: Jak je slyšet hrom

Motivace:

 • „Když prší, někdy uvidíme blesk a za chvilku slyšíme HROM. Tomu se říká BOUŘKA. Kdy slyšíme bouřku? V létě nebo v zimě?“
 • „Co je blesk, a co je bouřka? Blesk napodobit nedovedeme, ale hrom ano.“
 • „Nejprve je slyšet ráno, která slábne, až není slyšet nic.“
 • hra na klavír-hluboký tón – posloucháme, jak postupně slábne

Hra:

 • učitelka zakřičí ŘACH, při dalším opakování slova ŘACH ubírá na intenzitě hlasu, až úplně šeptá
 • sedíme s dětmi v kruhu
 • učitelka zakřičí slovo ŘACH
 • dítě vedle ní opakuje slovo trochu slaběji, další dítě ještě slaběji, až slovo není skoro slyšet

 

 SH: Vánek, vítr a vichřice

 • pomůcky: 3 obrázky různých druhů větrů (vánek, vítr, vichřice), píšťalka
 • „Co je vánek, vítr, vichřice? Víte, jaký je mezi nimi rozdíl?“
 • „Který obrázek byste přiřadili k vánku? Větru? Vichřici?“

Hra č. 1

 • děti se pohybují po herně za doprovodu píšťalky
 • tiché pískání – pomalý krok, střední pískání – rychlejší chůze, pískot – běh

Hra č. 2

 • po herně upevníme obrázky: vánek, vítr, vichřice
 • děti naslouchají intenzitě píšťalky
 • dle toho jakou intenzitou píšťalkou zní, běží k příslušnému obrázku v herně ve výšce dětských očí
Vánek vítr vichřice

 

 ⇒ SH: Kimova hra: Které počasí chybí?(zrak)

 • pomůcky: obrázky počasí, látka
 • děti přizveme k obrázkům, aby se na ně podívaly, poté všichni odejdou a např. dívají se ven z oken
 • učitelka jeden obrázek otočí a vše zakryje látkou
 • děti hádají, jaké počasí chybí
 • několikrát opakujeme
 • + děti si samy řekly, že tyto obrázky ještě nebyly a hru chtěli dohrát

 

ŘÍKANKY

 ⇒ Říkanka: Déšť

Kap, kap, kapi, kap. (klepání ukazováčkem do dlaně)

Prší, prší, kam půjdeme, (naznačit pohybem prstů déšť)

v dešti zůstat nemůžeme. (otáčíme hlavou do stran)

Schováme se pod okap, (sed do dřepu)

tam to kape, kapi, kap. (klepání ukazováčkem do dlaně)

Kap, kap, kapi, kap. (klepání ukazováčkem do dlaně)

Prší, prší, to je vody, (naznačit pohybem prstů déšť)

nebojme se nepohody. (otáčíme hlavou do stran)

Pod stromem se schováme, (sed do dřepu, sehnuté ruce nad hlavou)

 na sluníčko počkáme. (prstem naznačíme tvar slunce)

Kap, kap, kapi, kapi, kap. (klepání ukazováčkem do dlaně)

Prší, prší, to je deště. (naznačit pohybem prstů déšť)

schováme se pod keřem, (sed v dřepu)

až přestane, půjdem ven. (stoj, chůze na místě)

 Říkanka: Ťuká, ťuká deštník

Ťuká, ťuká deštík (ťukáme palcem o ostatní prsty)

na barevný deštník.

Ťuká, ťuká prstíkem:

„Kdo je pod tím deštníkem?“

To jsem já panenka (kroužíme zápěstím)

točí se mi sukénka. (kroužíme zápěstím na druhou stranu)

Běžím, běžím k sluníčku (běžíme na místě)

osušit si sukničku. (otíráme vodu ze sukénky)

 

ROZUMOVÁ VÝCHOVA

 Kalendář počasí

 • pomůcky: tabule, barevné křídy
 • na tabuli si připravíme jednoduchou tabulku, kam budeme v průběhu týdne zakreslovat počasí (slunce; mráček; slunce s mráčkem,… )
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
 • pokud chceme sledovat počasí po celý rok, je dobré vytvořit barometr a každý den otočit ručičkou na počasí, které je venku

Barometr

⇒ KK: Počasí- pojmenovávání obrázků

 • pomůcky: obr. počasí (JASNO, POLOJASNO, ZAMRAČENO, SNĚŽÍ, PRŠÍ, BOUŘKA)
 • cíl: nácvik správného názvosloví (NE sluníčko, ale JASNO,…)

 

KK: Jaké počasí máš nejraději?

 • pomůcky: obrázky počasí, sluníčko na tyči
 • sedíme na židličkách ve 2 řadách nebo v kruhu
 • před námi máme obrázky všech druhů počasí
 • kdo drží sluníčko-má slovo a řekne, které počasí má nejraději
 • dbáme na správné názvosloví

⇒ KK: Jaký vítr bys chtěl být?

 • sedíme v kruhu, před učitelkou
 • hovoříme na téma: „Jak silným větrem bys chtěl být a co bys dělal?“
 • +většina vichřicí, aby odfoukla střechy, domy, auta :D

⇒ KK: K čemu slouží vítr?

 

VÝTVARNÉ A PRACOVNÍ AKTIVITY

 VV: Větrník

 • pomůcky: čtverce ze čtvrtky, špendlíky, silnější špejle, korálky, nůžky, akvarelové barvy, štětce, kelímky na vodu
 • postup:
  • namalujeme nejprve jednu, poté druhou stranu čtverce barvami
  • nastřihneme po úhlopříčkách všechny 4 strany do 2/3
  • učitelka propíchne špendlíkem 4 růžky a spojí je ve střed
  • děti si vyberou 2 korálky, které na špendlík navléknou
  • učitelka špendlík zapíchne do špejle

 

POHÁDKY

Pohádka s demonstrací: Mráček a počasí

 • pomůcky: obrázky počasí (JASNO, POLOJASNO, ZAMRAČENO, PRŠÍ, SNĚŽÍ, BOUŘKA), kniha: Rok s krtkem s. 64-65
 • při četbě pohádky ukazujeme dětem jednotlivé obrázky
 • slouží pro zapamatování odborných názvů počasí

obrázky počasí

 

⇒ Pohádka: Smutný balónek (kruh x koule)

 • pomůcky: kniha: Rok s krtkem, žlutý míč, žlutý kruh z papíru
 • v průběhu četby ukazujeme kruh, kouli
 • po skončení ukazujeme náhodně bud míč, nebo kruh a děti pojmenovávají
 • úkol: najdi ve třídě kouli

HRY
POHYBOVÉ

⇒ PH: Tanec vloček

 • děti se pohybují do rytmu hudby s roztaženýma rukama jako vločky
 • když se hudba vypne, dopadnou na zem – opakujeme
 • sněhové koule – při vypnutí hudby děti dělají skupinky po určitém počtu členů
 • hromada sněhu – při vypnutí jdou všichni k sobě a spadnou blízko u sebe

 

⇒ PV+PH: Na sněhové vločky

 • děti si vyrobí vločky (nápodoba práce učitelky při skládání) a nůžkami vystříhávají různé obrazce
 • svou vločku si umístí na koberec tak, aby byly rovnoměrně rozmístěné od sebe
 • obměna hry: židličkovaná, děti tancují kolem vloček za doprovodu hudby
 • vloček je o 1-2 méně než je dětí
 • vypnutí hudby, každý si najde 1 vločku a stoupne si vedle ní
 • na koho vločka nezbude, jde si sednout ke stolečku
 • postupné odebírání vloček

 

⇒ PH: Na Mrazíka

 • koho se Mrazík dotkne, ten ztuhne (=štronzo)

 

⇒ PH: Mráz a sluníčko

 • pomůcky: papírové sluníčko (popř. hudba na CD)
 • pokud děti nevidí sluníčko, jsou ztuhlé a zmrzly
 • jakmile začne sluníčko vykukovat, děti roztávají a začínají se pohybovat

 

⇒ PH: Na sluníčko a rampouchy

 • všechny děti představují rampouchy, koho se honič=sluníčko dotkne, ten roztaje (lehne si na zem, nebo odchází ke stolečku)

 

⇒ PH: Na sněhové mraky

 • trhání papírů, na povel vyhazování=sněží

 

⇒ PH: Ztratilo se oblečení

 • pomůcky: oblečení dětí
 • rozneseme bundy, čepice, rukavice po místnosti
 • vyzveme děti, aby začali hledat své oblečení
 • kdo první najde své oblečení a obleče se, vyhrává

 

⇒ PH: Sněhuláci

 • děti si nejprve vytvoří skupiny po 3
  • dítě= malá koule (stojí)
  • dítě prostřední koule (dřep)
  • dítě=největší koule (sedí)

 

⇒ PH: Maxišála

 • ze všech dětských šál svazováním vytvořit maxi dlouhou šálu

 

DIDAKTICKÉ

⇒ DH: Jak vzniká vločka

 • pomůcky: proužky papírů ze čtvrtky (1 dítě: 6 proužků, z toho 4 dlouhé, 8 krátkých), vytvořené předlohy vloček nakreslené fixem
 • kombinace předkládáme dětem od nejjednodušších po složitější (dva pruhy vedle sebe, kříž, vločka atd.)
 • děti sedí tak, aby dobře viděly na učitelku, ta postupně ukazuje předlohy a děti z proužků papírů skládají vyobrazený symbol

 

⇒ DH: Skládání oblečení

 • pomůcky: kalhoty, mikiny dětí
 • nejprve učitelka správně ukáže, jak skládáme dané oblečení
 • poté skládají děti a pí. uč. kontroluje jejich práci
 • kdo složil správně, donese si oblečení zpět do šatny

 

⇒ DH: Balíme se na hory

 • Odjíždíme! – každé dítě utíká po signálu d šatny si sbalit věci, donese si 3-4 kusy svého oblečení, které je nejdůležitější pro pobyt v zimě
 • Vybalujeme – je potřeba mít hodně oblečení, když něco promokne a mít o něm přehled = třídění oblečení dle druhu
  • třídění oblečení ve skupinách podle barev¨
 • Odjezd – komu se podaří najít a odnést všechny své svršky co nejrychleji zpět do šatny?

 

⇒ DH: Co začíná na hlásku Z

 • dětem ukážeme podobu písma a vyslovíme ji (Z jako zima)
 • děti si najdou jeden obrázek schovaný po třídě
 • každý řekne, na jakou hlásku začíná
 • pokud začíná na hlásku Z, umístí obrázek na tabuli a společně si slovo vytleskáme

 

⇒ DH: Největší, menší, nejmenší

 • motivace sněhulákem, který má 3 koule od největší po nejmenší
 • děti rozdělíme so skupin dle stolečků
 • každá skupina má přinést určenou věc ve třech velikostech (autíčka, pastelky, hrnečky, knížky, plyšáci, kostky, panenky) = společná kontrola

 

SMYSLOVÉ

⇒ SH: Poznej svojí bačkorku

 • pomůcky: bačkorky dětí
 • skupina dětí si sundá bačkorky
 • dětem zavážeme oči a zamícháme bačkorky dětí
 • úkolem: najít své bačkorky a nasadit si je na nohu
 • cíl: sranda, čí bačkorky budeme mít na noze..:)

 

⇒ SH: Co se změnilo?

 • vybereme 2 děti
 • ty jdou za dveře, kde si mezi sebou vymění oblečení a ostatní hádají, co se změnilo

 

PÍSNIČKY

 Píseň: Rampouch

 • doprovázená hrou na rolničky, bubínek

 

Píseň: Sněhulák

 • na základě obrázků i výkladu i objasníme pojmy: krajáč mléka, kousek masa, krajíc chleba
 • V kolik hodin je snídaně? Co snídáme?
 • V kolik hodin je oběd? Co tvoří oběd? (polévka, jmenování druhých jídel sladkých i slaných)
 • V kolik hodin je večeře? Co večeříme?

⇒ Píseň: Sněží, mráz kolem běží

⇒ Píseň: Zima

 

ŘÍKANKY A BÁSNIČKY
Sněhuláček panáček

Sněhuláček panáček,

má na hlavě plecháček.

Místo očí uhlíky

a až dolů knoflíky.

Chodí, chodí bos

a má dlouhý nos.

 

Toto zebe

To je zima, toto zebe,

(stoj, ruce křížem, hladíme si paže)

když padají vločky z nebe.

(náznak prsty padání vloček)

Obléknem si rukavice,

(naznačujeme oblékání rukavic)

bundy, šály i čepice.

(ukazujeme na jednotlivé části těla)

Vyjdem mezi paneláky,

(Chůze na místě)

budem stavět sněhuláky.

(ruce naznačují obrys sněhuláka)

 

Chumelenice

První vločka, druhá, třetí

z nebe na zem právě letí.

Jedna vedle druhé sedá,

volné místo ještě hledá.

Na strom, střechu, silnici

udělají čepici.

 

Oblékání

Do tunelu jede vlak

pomaličku, tak a tak.

Kudy, kudy cestička,

už je venku pěstička.

 

Čepice

Čepice mi hodně sluší,

schovává mi obě uši.

K čepici mám rukavice,

kdyby přišla fujavice.

 

Potkal mrazík metelici

Potkal mrazík metelici,

do tance se dali,

náruč peří nad vesnicí

přitom rozsypali.

 

Padá peří po peříčku,

už jich závěj leží,

Jeník volá na Aničku:

„Zima je tu! Sněží!“

 

Na saních

Na kopci se třpytí sníh,

děti jezdí na saních.

Tváře mají červené,

nos i uši studené.

Nikomu to nevadí,

dál ve sněhu dovádí.


⇒ Hádanky na zimní oblečení + zimní počasí

 

ROZUMOVÁ VÝCHOVA

 

⇒ RV: Proč se sněhulákovi líbí zima? Co se v zimě děje se sluníčkem?

 • reakce na pohádku: Krtek a sněhulák z knihy ROK S KRTKEM

 

⇒ RV: Jak se oblékáme v jednotlivých ročních obdobích?

 • učitelka říká: „Nosíme v zimě…..“
 • říkáme jednotlivá oblečení (šála, sluneční brýle, čepici, svetr, sandály)
 • děti odpovídají: ANO, NE

 

⇒ RV: Změny v počasí

 • jak vzniká sníh, rampouch, led, mráz

 

⇒ RV: Co se děje po celý rok

 • děti sedí v kruhu, učitelka je v jeho vnitřku a v ruce drží míč
 • postupně dětem hází míč a vyslovuje roční období, děti mají říct charakteristiku, co se v dané období děje, co děláme apod.
  • jaro: přílet ptáků, mláďata, vše se zelená, květiny, brouci, Velikonoce
  • léto: teplo, koupeme se, prázdniny, jahody, třešně
  • podzim: padá listí, pouštíme draky, šípek, žaludy, ochlazuje se, jablka
  • zima: padá sníh, mrzne, stavíme sněhuláky, bobujeme, mráz, čepice

 

VÝTVARNÉ A PRACOVNÍ AKTIVITY

 ⇒ PL: Sněhulák – pracovní list ZDE

 • vykreslení, vystřižení obrázku a jeho složení

 

⇒ PL: Rukavice – pracovní list ZDE

– lomené čáry a odstředivé kruhy

 

⇒ PL: Šály

 • dokreslování lomených, přímých čar a kruhů
 • dodržování pravidelného opakování prvků

 

⇒ PL: Tři kamarádi – pracovní list ZDE

 • pojmenování geometrických tvarů (kruh, čtverec, trojúhelník)
 • dokreslování geometrických tvarů a čar, vybarvení obrázku

 

⇒ PL: Rukavičky sestřičky – pracovní list ZDE

 • tvořit shodné dvojice, pojmenovat tvary a jejich počet
 • v krabici se rukavičky pomíchaly, spojení rukavic šňůrkou (=linkou) a totožné vybarvení páru rukavic

 

⇒ PL: Co k sobě patří? – pracovní list ZDE

 • Co patří k sobě? Ke každému obrázku v rámečku přiřadit 3 obrázky
 • hledání věci spadající do stejné kategorie
  • rukavice: čepice, šála, kombinéza, sáňky: lyže, brusle, boby, krmítko: ptáci, zrní, krmelec: jelen, srna, seno

 

⇒ PV: Sněhulák jinak

 • vyrobíme si sněhuláky z obručí, PET víček, toaletních ruliček, stavebnic na koberci
 • kolektivní práce dětí

 

⇒ PV: Rampouch ze špejle a vaty

 • pomůcky: vata, lepidlo Herkules, špejle
 • po menších kouskách postupně lepíme na špejli vatu

 

⇒ Grafomotorika: Sněhulák 

 • začínáme od největšího po nejmenší
 • v závěru dokreslíme detaily (obličej, knoflíky, hrnec, koště do ruky)
 • práce na tmavém papíře bílou pastelkou
 • možnost pozadí dotvořit sněhovými vločkami (obtisky prstů)

 

⇒ : Sněhuláci ze slaného těsta

 • pomůcky: slané těsto (sůl, hladká mouka, voda), hřebíček, klacíky

 

⇒ VV: Muchláž – Sněhuláci

 • pomůcky: 2 x 3 kruhy o různých velikostech, 12 x malé černé kruhy (na oči, knoflíky), 2 x červený nos z papíru=mrkvička, kancelářský papír, černý fix, lepidlo, oblečení
 • učitelka slepí 3 velké kruhy a přilepí ruce (ovály)
 • děti sněhulákovi nalepí oči a knoflíky
 • poté trhají papír, muchlají do kuliček a lepí libovolně na sněhuláka

 

⇒ VV: Společná kresba sněhuláka

 • děti po jednom chodí k tabuli a kreslí dle pokynů učitelky
  • nakresli největší kouli, menší kouli, oči, ústa z uhlíků, vločky, hrnec apod.

 

⇒ Maňásek: Paní Zima

 • z 2 trubek, které na kříž spojíme, vytvoříme tělo maňáska
 • hlava: spojením a slepením 2 kruhů z tvrdého papíru
 • látka=roucho, pomalujeme vločkami
 • vlasy z vlny

 

⇒ VV: Sněhové vločky modelování ze sádry, frotáž vytvořených vloček z proužků ze střídaného papíru

⇒ VV: Chumelení – rytí do klovatiny

⇒ VV: Uhlový sněhulák – otisk z uhlového papíru

⇒ VV: Sněhový závoj zimy – odkrývací rezerváž

⇒ VV: Jak mráz maluje na okna – zapouštění soli, foukání brčkem, práce s papírem