Archiv pro štítek: plody podzimu

Použitá literatura: MLČOCHOVÁ, M.: Kdo se směje, nepláče. Praha: Portál, 2020. ISBN 978-80-262-1641-4.

Použitá literatura: FOŠENBAUEROVÁ, E.: Rok s pohádkami, hádankami a říkadly. Praha: Portál, 2020. ISBN 978-80-262-1657-5.

 • Výtvarný záměr: výtvarně ztvárnit zámek zarostlý šípkovou růží
 • Výtvarná technika/postup: kombinovaná technika
 • Pomůcky: čtvrtky formátu A3, voskovky, turecká káva (lógr), kulaté štětce, nůžky, dekorační tráva, krepový papír, lepidlo v tubě, obrázky hradů/zámků (ilustrace v pohádkových knihách)

Motivace a hra

(lze využít projekt: Kdo spal na růžích z knihy: Od podzimu do léta pohádka k nám přilétá – s. 98 – 104)

 • Hádáme pohádku: doprostřed kruhu položíme skutečný šípek + růži (umělou)
 • Postupné převyprávění pohádky s plněním úkolů: (ukázka některých činností)
 • Diskuse: Květiny – Podle jaké květiny se princezna jmenovala? Jaké názvy kytek znáte? Ukázka květin na obrázcích a vymýšlení dle čeho některé mohli dostat své jméno (petrklíč, tulipán, sněženka, narcis, fialka apod.).
 • SH: Přivonění ke květině – rozpoznání vůně čichem (vonné olejíčky-např. aloe, káva)
 • Počítání do 17 – Růžence bylo 17 let, když se píchla o trn růže.
 • Relaxace: Království usnulo na 100 let. Děti si lehnou na koberec, zavřou oči a poslouchají zpěv učitelky o Růžence
 • „Jen šípková růže neusnula, začala růst, až obrostla celý hrad svými větévkami plných trnů.“výtvarné ztvárnění

 

Realizace výtvarné činnosti

Pro ztvárnění zámků zvolíme formát čtvrtky A3, aby byly stavby dostatečně velké. Děti si samy zvolí, zda budou kreslit zámek na výšku nebo na šířku. Pro inspiraci, jaké typické znaky zámek má, vyhledáme s dětmi v pohádkových knihách ilustrace zámků. Vypozorujeme, že má zámek věže, hradby, bránu, oblouková okna, vlajky. Děti si černou voskovkou nakreslí obrys zámku se všemi detaily a tyto detaily (dveře, okna, věže, vlajky) vyplní barevnými voskovkami. Pro zeď jsme zvolili malbu kávou, která připomíná svou barvou i svými zrnky fasádu a i z důvodu, že jsme ke kávě přivoněli při motivaci.

Po zaschnutí kávové vody si děti trhají kousky dekorační trávy, komponují si ji na plochu a po spokojenosti nanesou lepidlo na stavbu a trávu přilepí. Tráva (=šípkový keř) by měl vyrůstat od země směrem výš. Může dosahovat až k věžím, nebo obrůstat okna apod. Jakmile máme trní, vrhneme se na šípkové růže. Barva květů při rozkvétání bývá různě intenzivně růžová a při dokvétání barva bledne až do bíla, proto můžeme volit z těchto barev. Učitelka vystřihne z krepáku fáborky, ze kterých si děti utrhnou malý kousek, zmuchlají ho, nanesou na něj lepidlo a přilepí ho na keř.

 

Závěr

 • SH: Princové budí princeznyZvolíme vždy jednu princeznu, která učitelce pošeptá jméno prince (kluka ze třídy), který jí může probudit svým pohlazením. Princezna se položí se na zem a kluci k ní postupně přichází a pohladí ji. Pokud se jedná o správného prince, princezna se zvedne, chytnou se za ruku a odchází na stranu. Opakujeme, dokud neprobudíme všechny princezny ve třídě.
 • Výtvarný záměr: vyhledat v časopisech zajímavé barevné detaily, vytvořit novou barevnost pro ovoce, představit odrůdu ostatním.
 • Výtvarná technika (postup): koláž, chiasmáž
 • Pomůcky: čtvrtky formátu A4, časopisy, nůžky, lepidla v tubě, tužky, barevné papíry, šablony jablka

Motivace a hra
 • Hádanky
  • To ovoce kulaté bývá hodně šťavnaté. Každý kluk i holčička má rád sladká _ _ _ _ _ _ _ _ (jablíčka).
  • Slaďoučké jsou ohromně, visí spolu na stromě. Tyhle žluté družky jmenují se _ _ _ _ _ _ (hrušky).
 • Zkoumání shod a rozdílů: Jablko vs. hruška – Děti pozorují na skutečném ovoci, v čem jsou tvarově i barevně stejné a v čem se naopak liší. Ovoce si posíláme za zády a vnímáme jejich tvar hmatem. Oba druhy učitelka podélně rozkrojí, aby děti lépe viděly jejich odlišný tvar. Nakonec rozlišujeme oba plody podle chuti rozkrájením jablka a hrušky na malé kostičky.
 • Seznámení s výtvarným záměrem – Všichni už víme, že jablka i hrušky mohou být žlutá, zelená i červená, známe jejich tvar i chuť. Ale co kdyby si občas ovoce chtělo převléknout do jiného kabátku podle nejnovějších módních trendů stejně jako my lidé? Samy to nedokážou, za to my ano. Lidé dokážou vypěstovat nejrůznější odrůdy jablek, které se liší barvou i chutí. Tvar zachováme, jinak by se jablko i hruška mohlo proměnit v jiné ovoce a to určitě nechtějí.

 

Realizace výtvarné činnosti

Děti si na čtvrtku obkreslí vybraný druh ovoce (Příloha 2a, 2b). Do vnitřku jablka či hrušky souvisle lepí barevné útržky z fotografií časopisů, které si natrhaly, nebo nastříhaly. Útržky vybíráme pouze z obrázků v časopisech, nikoliv z textu. Ovoce musí být celé pokryté, nikde by neměly zůstávat mezery prosvítající čtvrtky. Po zaplnění prostoru ovoce vystřihneme.

Pozadí pro ovoce lze vytvořit dvěma způsoby. Jednodušší variantou je výběr barevného papíru v odstínech podzimních barev (žlutá, oranžová, červená, hnědá apod.). Vystřižené kolážové ovoce děti natřou lepidlem a přilepí na papír.

Druhou možností je zhotovení chiasmáže – pozadí opět tvoří koláž vytvořená ale pouze z textu. Děti si na novou čtvrtku obkreslí šablonu stejného ovoce, tentokrát však zaplňují jeho vnější prostor. Šablona se nemusí obkreslovat, ale její obkreslení usnadní to, že děti nemusí zaplnit útržky celý formát čtvrtky. U lepených textových útržků je lepší, když částečně překrývají linku tužky do ovoce. Děti průběžně přikládají své vystřižené ovoce na chiasmáž a pozorují, kde je ještě potřeba dolepit text, aby nikde nezůstávala prosvítající místa čtvrtky. Pokud je pozadí hotové, přilepí na něj ovoce.

ŠABLONY (pro zvětšení klikněte na obrázek)

scan0001 scan0002

 

ovoce-kolaz ovoce-kolaz-2

 • Výtvarný záměr: komponování přírodnin do zajímavých vzorů na podzimním oblečení
 • Výtvarná technika (postup): práce s přírodním materiálem
 • Pomůcky: barevné podzimní listy, šípky, žaludy, šupiny šišek, semínka dýně apod., lepidlo Herkules, kelímky a štětečky na lepidlo, tavná pistole, kartony, tužky, řezací nůž, ubrusy, oblečení dětí

Motivace a hra

Žila, byla jedna princezna, která si měla vzít za ženicha ošklivého a hloupého Spytihněva. Prosila královského otce, že si ho vzít nechce, ale král byl neoblomný. „Neodmlouvej!“ bouchl do stolu. „Spytihněv je bohatý a mocný.  Za měsíc bude svatba, běž si vyzkoušet svatební šaty!“ Byly to přenádherné, skvostné šaty, radost pohledět, královský krejčí si na nich dal moc záležet. Ale co naplat, když princezna po celou dobu, kdy je zkoušela, usedavě plakala. Krejčí se z toho málem rozplakal také, protože princeznu už dlouho tajně miloval. Nakonec princezně o své lásce řekl a ta mu k jeho překvapení prozradila, že ho má také ráda. Hned se rozhodli, že spolu utečou, a v noci tajně opustili královský zámek. Když král zjistil, že jeho dcera uprchla s krejčím, poslal za ní vojáky. „Dceru mi přiveďte a tomu mladému opovážlivci srazte hlavu!“ řekl jim.Krejčí s princeznou zatím spěchali k řece. Když ji přebrodíme, psi ztratí naši stopu a budeme zachráněni, mysleli si. Jenže měli málo času. A tu princezna dostala nápad. „Vezmi mé svatební šaty a pověs je do koruny nejvyššího dubu,“ řekla krejčímu. „Až vojáci přijedou, budou myslet, že tam nahoře jsem já sama, a než zjistí, že jsou to jen šaty, získáme náskok!“Byl to dobrý nápad, ale krejčímu se do toho najednou nechtělo. Když si jen vzpomněl, kolik lásky a péče šatům věnoval, kolik dní a nocí na nich pracoval. Byly to ty nejkrásnější šaty, jaké kdy ušil a teď je má prostě pověsit na strom? Snad si v tu chvíli dokonce pomyslel, že raději ztratí princeznu i hlavu, než by zničil dílo svých rukou. Princezna věděla, nač krejčí myslí, ale nepolekala se. „Neboj se a udělej to, co doopravdy musíš.“ Za chvíli už šaty visely na dubu a krejčí s princeznou spěchali k řece. 

(zkrácená verze pohádky z knihy Výtvarné práce s pohádkami)

Realizace výtvarné činnosti

Šaty zavěšené na dubu nás inspirují k navrhnutí přírodních vzorů na oděvech čerpající barvy a tvary z podzimních stromů, které určitě neměla ani princezna na svých šatech. Materiálem k tvoření se stanou barevné listy a jejich plody, které děti průběžně nosí do školky. Na podzim je už na šaty chladno, místo nich nosíme teplejší oblečení. Jaké? Učitelka vybere zástupce, kteří si přinesou z šatny jeden kus svého oblečení (mikina, bunda, čepice, teplé kalhoty) a položí ho na karton. Množství potřebných oděvů závisí na počtu dětí ve třídě, zpravidla by skupina neměla překročit 6 členů z důvodu uplatnění se při výtvarné činnosti. Skupinka kamarádů přidržuje oblečení a jedno dítě ho tužkou obkreslí. Učitelka v průběhu dne obrysy šatů vyřízne řezacím nožem.

Druhý den si roztřídíme listy podle barev pro lepší organizaci práce i snadnější vyhledání barevných odstínů. Dětem dáme chvilku na to, aby si u stolečků jako skupina promyslela, jaký druh oblečení si vyberou, jak a čím ho budou zdobit. Snažme se děti motivovat k promyšlenějšímu vytváření zajímavých vzorů než k nahodilému kladení přírodnin. Lepidlo nanášíme štětečkem na spodní část listu po celé jeho ploše. Pokud děti chtějí plody, semínka apod. lepit přímo na karton, postačí k tomu lepidlo Herkules, v případě že budou chtít umístit přírodniny na listy, naaranžují si je na oblečení a učitelka jim je přilepí tavnou pistolí.

saty-delaji-cloveka-1 saty-delaji-cloveka-2 saty-delaji-cloveka-3

Závěr

Po důkladném zaschnutí přírodnin si dobrovolníci mohou hotové módní kousky „obléknout“. Aby se děti samy viděly, jak v nově ušitých oblecích vypadají, vyfotografujeme je. Fotky je možné vytisknout a umístit na nástěnku společně s vytvořeným oblečením pověšeném například na prádelní šňůře.

Poznámka: Pro výtvarnou činnost volíme čerstvější listy, které pro snazší lepení vylisujeme. Přeschlé listy se drolí a vzniká tak při práci s nimi příliš nepořádku. Dalším úskalím je i to, že se na ně špatně nanáší lepidlo a při stlačení na karton se rozlamují.

 • Výtvarný záměr: vhodně kombinovat různé tvary, velikosti a barvy prvků mozaiky
 • Výtvarná technika (postup): mozaika z papíru
 • Pomůcky: zbytky barevného papíru, černé čtvrtky formátu Ač, lepidlo v tubě, vystřižené šablony listů javoru, dubu, plodů žaludu, nůžky

Motivace a hra
 • V rámci týdenního plánu „Podzim-plody a barvy podzimu“ s dětmi sbíráme listy a jejich plody. Pozorujeme jejich barevnost, učíme se je poznávat po hmatu, vnímat rozdíl mezi přírodninou nakreslenou a skutečnou.

 

Realizace výtvarné činnosti
 • Děti si vyberou jednu z nabízených šablon (listy a plody javoru, dubu, šípku, jablko, hruška,…). Na stolečku jsou připravené zbytky barevných papírů. Snažíme se dětem nabídnout především barvy, které jsou charakteristické pro podzim.
 • Úkolem je papíry trhat na menší kousky a ty ihned vlepovat na šablonu. Barvu děti mohou zvolit pouze jednu, či střídat více barev. Také nebazírujeme nad rozmístěním papírků. Dětem ukážeme, jak by mozaika měla vypadat – střídání barev a drobné mezery mezi nimi, nicméně už necháme na dětech, zda kousky papírků budou od sebe více vzdáleny, budou se překrývat, či zaplní celou plochu bez jediné mezery.
 • Drobné přesahy barevného papíru zastřihneme, aby vynikl tvar listu, či plodu. Děti z druhé strany pokryjí celou plochu lepidlem a přilepí na černou čtvrtku.
podzimní mozaika podzimní mozaika2 podzimní mozaika3

Závěr

 • Sledujeme, jak díky černému pozadí šablona najednou vynikla. Hodnotíme použitou barevnost, kompozici – umístění prvků, ale i techniku – jak děti postupovali při trhání a lepení kousků papíru.