Archiv pro štítek: plasty

 • Výtvarný záměr: kresebně zachytit obrys libovolně zvoleného ovoce, vyhledat si odstíny plastových víček barevně shodných se skutečným ovocem a těmi vyplnit vymezený prostor
 • Výtvarná technika/postup: mozaika z plastových víček
 • Pomůcky: barevná plastová víčka, čtvrtky formátu A3, tužky, nůžky, lepidlo Herkules, štětce a plochá mistička na lepidlo

Motivace a hra

 • Diskuse o červené barvě – Motivace spjatá s pohádkou: O Červené Karkulce (téma: les/ ovoce a zelenina). Co má červená barva společného s podzimem? (jablka, listí) Které další období je typické pro červenou barvu? (léto-zrající jahody, třešně, rybíz, maliny)
 • Diskuse: Zdravé jídlo – Co dáme babičce do košíku? Karkulka jí nesla víno a bábovku. Je to zdravé jídlo? Co potřebuje nemocný člověk hlavně jíst?
 • Hmatová hádanka: Ovoce a zelenina – Košík s ovocem a zeleninou zakryjeme látkou a děti zkouší hmatem poznat, co je v košíku.
 • Seznámení se záměrem – Vyrobíme pro babičku ovoce (případně zeleninu), kterou babička nejvíce potřebuje, aby se uzdravila, a tu jí poté doneseme. (Voščeková, H.: Od podzimu do léta pohádka k nám přilétá)

 

Realizace výtvarné činnosti

Děti si na čtvrtku A3 nakreslí dostatečně velké ovoce, které si samy zvolí. Pro vizuální oporu můžeme dětem poskytnout demonstrační obrázky s magnety pro MŠ a ZŠ. Pro uskutečnění této činnosti se všemi dětmi ve třídě je za potřebí dostatek různobarevných víček (3- 4 kýble). Z kýblů si děti postupně vybírají barevná víčka a pokládají je do vnitřku ovoce těsně vedle sebe. Až po kompletním zaplnění přistupují k lepení jednotlivých víček. Víčka lze lepit dvojím způsobem, záleží na dětech, jaký postup si zvolí: víčko lze položit do lepidla nalitým v ploché mističce, anebo nanést lepidlo na spodní hranu pomocí štětečku. Po zaschnutí opatrně vystřihneme papír kolem ovoce, díky čemuž více vynikne. Čtvrtku nesmíme moc lámat, aby se neodlepila některá víčka; z toho důvodu je lepší, když se stříhání ujme pedagog.

Závěr

 • Dramatická improvizace – Učitelka se stane babičkou a ostatní děti Karkulkami. Učitelka si vezme šátek, brýle a lehne si do dětské postýlky. Děti po jednom navštěvují babičku. Zaklepou na dveře (=skříň) a předají babičce jejich vytvořené ovoce. Úkolem této krátké scénky je babičku pozdravit, říct, co jí přinesly a udělat jí něčím radost (pohlazením, hezkým slovem, pomocí).

HRY

POHYBOVÉ

⇒ PH+DH: Odpadkový mišmaš

 • pomůcky: židličky, kartičky žluté, modré, zelené (celkem v počtu dětí)
 • každému dítěti dáme 1 barevnou kartičku
 • utvoříme s židliček kruh (=židličkovaná) a děti si libovolně sednou na jednu z židlí
 • zopakujeme, co která barva znamená (zelená=sklo, modrá=papír, žlutá=plast)
 • motivace: „Teď jsme se proměnili v kontejnery.“
 • u malých dětí stejný počet židliček jako dětí
 • učitelka dává pokyny: sklo (děti se zelenou kartičkou se zvednou a vymění si místa)
 • pokud zazní slovo: mišmaš- všechny děti si vymění místa

 

SMYSLOVÉ

⇒ SH: Tichá pošta (sluch)

 • děti se sednou do řady vedle sebe
 • prvnímu pošeptáme slovo (= výrobek- sklenice, noviny, plastová láhev,…)
 • děti si slovo předávají šeptem
 • na konci řekne poslední dítě slovo nahlas a přistoupí k barvě kontejneru, kam výrobek patří
 • obměna: může rovnou říci, zda se jedná o plast, sklo, či papír

 

⇒ SH: Odpadková kimovka (zrak)

 • pomůcky: plastová lahev, zavařovací sklenice, sklenička, knížka, plastové autíčko,…
 • nejprve dětem ukážeme předměty, následně je zakryjeme velkou neprůsvitnou látkou a jeden předmět odebereme
 • děti hádají, který předmět zmizel
 • po určení se zeptáme, do jakého kontejneru by patřil
 • zpočátku dobré ukázat předměty, zakrýt a děti jmenují všechny předměty, které viděly

 

⇒ SH: Poznávání odpadu (hmat)

 • pomůcky: skleněný výrobek (sklenice), plastový výrobek (plastová lahvička), papírový výrobek (papírová krabička)
 • děti sedí v kruhu
 • vybereme jedno dítě a položíme mu výrobek do rukou, které má nastavené vzadu
  • (u starších dětí možnost zavázat oči a dát na výběr z více předmětů)
 • podle hmatu musí určit, o jaký druh odpadu jde (plast, sklo či papír) a do jakého kontejneru patří

 

DIDAKTICKÉ

⇒ DH: Odpady

 • pomůcky: 3 barevné kartičky pro každého, které odpovídají i barevně kontejnerům
  • (modrý – papír, žlutý – plast, zelený – sklo)
 • každý žák obdrží sadu kontejnerů (=kartiček)
 • učitel jmenuje různé odpady a žáci zvedají nad hlavu správnou kartičku
 • odpady: např. popsaný papír, víčko od jogurtu, použitý papírový kapesník, sklenice, igelitový pytlík, roztrhaná knížka, flaška od piva,…

 

⇒ DH: Nakrm nás a vyhraješ

 • pomůcky: barevné kontejnery (papírové, barevné, nakreslené), různé druhy odpadů
 • motivace: „Jestli víš, co jedí tři popelnice se jmény Sklář, Plastička a Papírník, tak je nakrm. Protože jsou moc hladové, musíš je nakrmit rychle. Ale pozor! Kontejnery musíš nakrmit jen tím, co opravdu jedí. Když jim dáš něco, co nejedí, tak ti umřou a ty prohráváš. A když je budeš krmit tím, co jedí, budeš se o ně moci starat dále.“

 

 

VÝTVARNÉ A PRACOVNÍ AKTIVITY

⇒ PL: Čistě doma, čistě venku

 • nejprve si s dětmi pojmenujeme odpadky a kontejnery
 • děti mají za úkol vybarvit kontejner na plast a sklo správnou barvou
 • po zvládnutí mohou předměty z plastu a skla vybarvit totožnou barvou jako kontejner
  • rozbitá sklenice (zelená), plastová lahev (žlutá),…

 co nepatří do lesa

⇒ VV: Kam s ním aneb třídíme odpadpodrobnosti k námětu ZDE

 Třídíme odpad

PÍSNIČKY

⇒ Píseň: Třídíme odpad

 • na melodii: Prší, prší

Třídíme odpad

 

 

ROZUMOVÁ VÝCHOVA

⇒ Kontejnery-barva a jejich funkce

 • objasnění jednotlivých etiket, které najdeme na každém barevném kontejneru
  • jaké věci tam patří a které naopak ne
papir plasty sklo nápojový karton

⇒ KK: Kam vyhazujeme odpadky?

 • pomůcky: papírové kontejnery (žlutý, modrý, zelený, popř. červený); odpadky (papírové ubrousky, odstřižky z VV, papír, kelímky od jogurtů, igelitové sáčky, plastová lahev, ohryzky od jablka, sklenice, časopis,…
 • děti sedí v kruhu
 • uvnitř kruhu jsou rozmístěné kontejnery
 • učitelka vytahuje po jednom předmětu
 • kdo ví, kam by ho vyhodil, zvedne ruku a jde ho umístit do správného kontejneru
 • předmět přitom pojmenujeme a řekne, zda patří do plastů, skla či papíru

 

⇒ Pobyt venku: Sběr odpadků

 • pomůcky: rukavice, taška
 • v rámci vycházky sbíráme odpadky kolem MŠ
 • nasbírané předměty použijeme při výtvarné činnosti: Kam s ním aneb třídíme odpad

 

⇒ KK: Proč nevyhazujeme odpadky v lese, na cestu?

 • diskuse o tom, kdo vyhazuje odpadky do přírody; proč se to nedělá, čím a komu tím škodí; co to má za následky pro přírodu,…

 

 • Výtvarný cíl: využití barevnosti plastových lahví, jejich rozmanitého tvarování, kombinování v prostorové tvorbě
 • Výtvarná technika (postup): plastika z plastových lahví, instalace
 • Pomůcky: různé druhy plastových láhví, nůžky, řezák, lepenky, atlas a obrázky hub, notebook, fotoaparát, snímky z tvorby Veroniky Richterové, suché houby v sáčku

Motivace a hra
  • Námět dnešní hodiny je ukryt v zavřeném sáčku.

 

  • Napřed ponecháme žákům možnost si pytlík osahat, zda by na základě hmatu poznali jeho obsah.

 

  • Následně necháme každému přes pytlík přivonět sušených hub.

 

  • Žáci si své tajemství pro zatím nechají pro sebe a mezitím přemýšlí, jak na ně vůně působila, zda jim byla příjemná, či nikoliv.

 

  • Po odhalení námětu si vyjmenujeme základní rozdělení hub i s jejími zástupci.

 

  • Na tabuli upevníme známé i méně známé druhy hub a žáci se je snaží pojmenovat.

 

 • Navážeme rozhovorem, jaké houby poznáme na dálku podle barvy, tvaru, velikosti, kde všude mohou růst a jaké prostředí mají rády.

Lakovka ametystová

Prašivky
Realizace výtvarné činnosti
 • Houby jsou živé organismy, ale jak by vypadaly v lese neživé houby z plastových lahví?
 • V čem budou jiné než ty opravdové?
 • Inspirujeme děti tvorbou Veroniky Richterové, seznámíme je s pojmem pet-art, zopakujeme si stavbu hub a pokusíme se vytvořit neživé, různě veliké, barevně a tvarově poutavé houby.
 • Děti mohou v průběhu nahlédnout na internet, či do atlasu hub.
 • Zda žáci budou pracovat jednotlivě, ve dvojicích, či ve větších skupinkách, ponecháme na nich.
 • Po dokončení půjdeme plastiky zasadit do lesa vedle školy a vytvoříme tak kontrast neživých hub v živém lese.

Závěr

 • Jak by se Vám líbilo, kdyby v lese rostly takovéto houby?
 • V čem vidíte výhody, nevýhody?
 • Houbařův ráj nafotíme.
 • Co s houbami? Necháme je přírodě, aby ji zdobila? Vyrovnala by se s plastem?
 •  Po skončení akce houby instalujeme do prostor školy.