Archiv pro štítek: písmo

 • Výtvarný záměr: experimentovat se zapouštěním barev do netradičního materiálu, hrát si s kombinací barev na vlastním jméně
 • Výtvarná technika/postup: solná malba, zapouštění barev do soli
 • Pomůcky: bílé čtvrtky/karton A4, tužky, lepidlo Herkules, mistička s kuchyňkou solí, akvarelové/vodové/anilinové barvy, kulaté štětce, mistička na lepidlo, nádoba s vodou, tácek, ubrus.

Motivace a hra

 • Nácvik psaní vlastního jména – Aby děti mohly realizovat tuto výtvarnou činnost, podmínkou bylo umět napsat vlastní jméno velkým tiskacím písmem. Kdo to ještě neuměl, mohl trénovat opis dle předlohy na zvláštní papír.

 

Realizace výtvarné činnosti

První krok je nakreslení návrhu tužkou na bílou čtvrtku/karton – tedy napsání svého jména přes celý formát A4. Na písmena pak pomocí kulatého štětce naneseme tekuté lepidlo. Lepidlo nanášíme rychleji ve větších vrstvách, aby nám v průběhu obtahování nezačalo usychat. Pokud by i přesto někde zaschlo, ještě před posypáním solí naneseme lepidlo na suchá místa. Čtvrtku vložíme do tácku a posypeme solí, aby bylo lepidlo důkladně zakryto.  Sypat můžeme prsty, nebo rovnou z mističky.  Poté, co je sůl všude, papír zvedneme a přebytečnou sůl vysypeme do tácku. Počkáme pár minut, až lepidlo se solí uschne; mezitím si připravíme akvarelové barvy, mističku s vodou a kulatý štětec

Na štětec naneseme kromě barvy dostatek vody a špičkou štětce se dotkneme linie pokryté solí. Ihned po dotyku se barva přenese ze štětce na sůl. Sledujeme, jak se barva rozpíjí do obou směrů. Sůl absorbuje barvu, po absolutním zaschnutí nápis lehce vybledne. Kromě štětce lze použít kapátko (=pipetu). Než výkresy vystavíme, ještě jednou se čtvrtkami lehce zatřepeme nad košem, aby odpadla přebytečná sůl.

Závěr

Tématem nemusí být napsání vlastního jména (ač se dobře hodí pro předškolní děti k tématu: Já – kniha – písmo). Můžeme zvolit libovolný motiv, ale stále platí pravidlo, že lepidlo před posypáním solí nesmí být nikde zaschlé, proto je nutné volit jednodušší motivy, kde jsou i linie od sebe dostatečně vzdálené, aby po nánosu širší vrstvy lepidla nesplývaly.

 • Výtvarný záměr: vybrat si písmeno ze svého monogramu, jeho formu vyplnit barevnými přízemi a získat tak plošnou plastiku
 • Výtvarná technika/postup: tvarování materiálu lineárního charakteru – textilie
 • Pomůcky: barevné příze/vlny, nůžky, lepidlo Herkules, kelímek a štětec na lepidlo, pečící papír, černý fix, ubrus

Motivace a hra

 • DH: Jaká jména začínají na hlásku…? – Učitelka vysloví jednu hlásku (J, A, M…) a děti jmenují libovolná křestní jména začínající na danou hlásku.
 • DH: Monogramy – Děti sedí v kruhu a postupně (začíná učitelka) řeknou celé své jméno a následně své monogramy (Sandra Novotná – S. N.). Předškolním a starším dětem můžeme úkol ztížit tím, že na své monogramy vymyslí sousloví, které může být i nonsensové (smutný nosorožec).

 

Realizace výtvarné činnosti

Činnost realizujeme po menších skupinkách (3 – 6 dětí), abychom mohli poskytnout případnou pomoc při přilepení prstíků k vlně.  Z pečícího papíru ustřihne učitelka pruhy cca 15-20 cm široké, které na výšku přehne na polovinu a ustřihne. Každé dítě si vezme 1 obdélník pečícího papíru a napíše na něj fixou dostatečné velké písmeno ze svého monogramu. Pokud děti neví, jak písmeno vypadá, učitelka ho napíše na pomocný papír a dítě tvar napodobí. Na pomocném papíře i ukážeme, jak vytvořit jeho obrys. S předškolními dětmi jsme nejprve zkoušeli realizovat lekci s barevnými přízemi, až posléze s vlnami. Obě varianty děti zvládly, ale práce s vlnou je pro děti rychlejší, méně náročnější a navíc je písmo po uschnutí pevnější, zřetelnější a využitelnější pro další aktivity.

Postup je u obou variací stejný.  Do hlubší mističky vlijeme tekuté lepidlo. Děti si stříhají různě dlouhé barevné příze/vlny, celé je namočí do lepidla (mohou si pomoci štětečkem na lepidlo), provázek vytáhnou nad misku a palcem a ukazováčkem sjedou po celé jeho délce. Lepidlo se díky tomu dostane všude a navíc se odstraní přebytek lepidla. Mokrou vlnu tvarujeme do formy písmene nakreslené na pečícím papíře. Hrajeme si s barvami, vedením linky různými směry. Po uschnutí textilie písmeno z papíru jednoduše odlepíme.

Tip: Lépe se bude dětem manipulovat s kratšími provázky. S obrysem písmene může na začátku pomoct učitelka. Efektivněji vypadají písmena zhotovená z 2-3 barevných přízí.

Závěr

 • DH: Kdo vytvořil toto písmenko?Před třídou ukazujeme vytvořená písmena a děti mají uhodnout jeho autora na základě shodného písmena na začátku křestního jména i příjmení.
 • Možné pokračování: Pokud vytvoříme dostatek písmen z abecedy, lze je pak využít při různých didaktických hrách.

 • Výtvarná technika (postup): práce s papírem
 • Pomůcky: barevné papíry (červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá, popř.fialová), nůžky, čtvrtky, černé papíry

Realizace výtvarné činnosti

 • dětem dáme k dispozici různobarevné papíry
 • úkolem je z nich nastříhat proužky (stříháme kratší stranu-papír na výšku)
 • proužky se mohou zesilovat, zeslabovat, ale vždy je potřeba nůžkami dojet až do konce papíru pro stejně dlouhé proužky
 • na čtvrtku skládáme a lepíme barevné proužky v pořadí, jež má duha
 • důraz na to,aby nevznikaly mezi proužky bílé mezery
 • učitelka na hotová díla:
  • může předepsat písmena, které děti následně vystřihnou
  • vytvoří šablony písmen, které děti obkreslí a vystřihnou
Písmo duhy 1 Písmo duhy 2 Písmo duhy 3

 

 

 

 

 

 

 • Výtvarná technika (postup): výtvarná etuda, vázání uzlů
 • Pomůcky: barevné provázky, silnější bavlnky, nůžky

Motivace a hra

 • Kdysi když ještě neexistovaly písmenka, vytvořili lidé KIPU
 • Jednalo se o písmo=uzlíky na šňůrkách. Podle toho jaké byly barvy šnůrek, jaké mezi nimi mezery, velikost uzlíků se daly číst celé pohádky
 • A protože mi ještě také písmenka neumíme, zkusíme psát tímto písmem
 • Je zvláštní tím, že k němu nebudeme potřebovat pero, ani papír, ani písmenka
 • Můžeme ho ohmatat, číst očima i rukama
Realizace výtvarné činnosti
 • Kipu se váže na hlavní šňůru, ke které se přivazují vedlejší provázky s uzlíky
 • Každý vytvoří jeden příběh na svém provázku a ten pak navážeme na hlavní šňůru, tím vytvoříme knihu plnou našich pohádek
 • děti si vyberou barvu provázku
 • jedná se i o nácvik vázání uzlíků-individuálně dětem ukazujeme postup při tvorbě uzlu
 • kdo chce, může nám poté svůj příběh „přečíst“
Písmo Kipu Písmo Kipu (4)

 • Výtvarná technika (postup): otisk razítek
 • Pomůcky: tempery, kelímky na barvu, štětce, razítka písmenek (pěnové-lze vyrobit), černé čtvrtky A4

Realizace výtvarné činnosti
 • připravíme si razítka-možné vyrobit z pěnové stavebnice a připevnit je na malé dřevěné kostičky
 • do malých kelímků připravíme temperové barvy
 • 1 štětec=1 barva
 • děti potřou písmenko barvou ale ne moc silnou vrstvou a otisknou
 • díky jednomu nátěru mohou tisknout i více krát
 • můžeme (ale nemusíme) střídat písmenka, barvu, otáčet je, otiskovat do řádků,či různými směry
Razítkovátka (4) Razítkovátka (10) Razítkovátka (5)

 

 

 

 

 

 

HRY

POHYBOVÉ

⇒ PH: Na prince

 • pomůcky: papírová koruna, židle
 • uprostřed kruhu sedí dítě na židličce
 • má na hlavě papírovou korunu a spí
 • děti chodí okolo něj v kruhu a říkají říkanku
 • vyvolený princ sebere spícímu korunu z hlavy
 • uhání s ní okolo kruhu a usedá na trůn
 • oloupený princ honí lupiče, ostatní fandí, dělají brány – jako na kočku a myš

Princ sedí na trůně v papírové koruně. Kdo korunu z hlavy zvedne, na královský trůn si sedne.

⇒ PH: Na zlého čaroděje

 • pomůcky: stočená rulička papíru
 • honič (=čaroděj) má v ruce stočenou ruličku z papíru a honí děti
 • koho se dotkne – ztuhne
 • hra končí ve chvíli, kdy všechny děti nehnutě stojí – začarované čarodějem

 

⇒ Napodobujeme pohyb dle návodu

 • pomůcky: kniha s metodikou TV, obrázky tělocvičných prvků
 • dětem ukážeme obrázek a snažíme se ho napodobit dle vzoru
 • nejprve necháme děti zkusit napodobit vzor
 • poté ho předvedeme přesně dle návodu
 • zkusíme napodobit cca 5 pohybových prvků

 

NÁMĚTOVÉ

 Námětová hra: Na knihovnu

 • nejdříve si přiblížíme chod a řád knihovny
 • děti odevzdají kartičku a mohou si půjčovat knížky
 • najdou si vlastní koutek, kde si v tichosti prohlíží 1 knihu
 • až si ji prohlédnout, mohou si ji jít vyměnit za jinou
 • zavírací doma: zazvoníme na zvoneček, vrátíme dětem kartičky

⇒ Stavitelé věží

 • Jak vypadá zámek? Má vysoké věže a věžičky.
 • stavíme zámky z různých stavebnic (pěnová, dřevěná)

 

DIDAKTICKÉ

⇒ DH: Hádání pohádky dle obrázků

 • pomůcky: omalovánky znázorňující známé pohádky
 • děti sedí v kruhu, či u stolečků
 • ukážeme obrázek a děti hádají, jakou pohádku znázorňuje

 

⇒ DH: Porovnávání knih

 • sedíme v kruhu, uprostřed máme rozložené knihy
 • naším úkolem je knihy roztřídit na:
 • a) velké x malé
 • b) tenké x silné
 

⇒ DH: Cvičení s knihou

 • pomůcky: kniha pro každého
 • slouží k procvičení pojmů: nad, pod, vedle, mezi, před, za
 • př. stoupni si před (vedle, za) knihu, dej si knihu mezi kolena, na dlaň,…

⇒ DH:  Spojování stejných slov

 • pomůcky: vytvoření PL nebo tabule
 • na tabuli napíšeme jednoslabičná slova – každé slova 2 x
 • na základě zraku spojit stejná slova čarou

 

⇒ DH: Jak se chovat ke knihám

 • pomůcky: smajlíci pro každé dítě J L (viz. Obr.)
 • učitelka pronáší věty týkající se knih
 • pokud je věta správně, d. ukážou J, pokud je špatně – L
 • příklad vět pro L: s knihou můžeme házet, jíst nad knihou, trhat listy, skládat z ní vlaštovky, balit do ní svačiny, malovat do knihy, kousat knihu, můžeme si knihu prohlížet se špinavýma rukama, namáčet knihu
 • příklad vět pro J: knihu si můžeme prohlížet, můžeme z ní číst pohádky, knihu můžeme půjčit kamarádovi, můžeme si ji prohlížet na koberci,…

Smajlíci- usměv, zamračený

⇒ DH: Vše o knihách 

 • pomůcky: smajlíci
 • stejná hra jako ve hře: Jak se chovat ke knihám
 • klademe zde otázky z celého týdne – zopakování
 • např. ten, co kreslí do knížek, je spisovatel; knížky si půjčujeme v knihovně,…

⇒ DH s rytmizací

 • dětem ukazujeme obrázky, děti plácají do stehen
 • 1, 2, 3 slabičná slova v naprostém tichu
 • nejprve slova tleskáme, poté obrázky
SMYSLOVÉ

⇒ SH: Poznávání písmenka na začátku slova           

 • pomůcky: obrázky dopravních prostředků
 • ukazujeme jednotlivé obrázky a snažíme se určit první hlásku ve slově
 • slouží pro píseň: Písmenková mašinka

 

ROZUMOVÁ VÝCHOVA

⇒ KK: Jaké známe pohádkové postavy, pohádky?

 • pomůcky: plyšák
 • sedíme v kruhu, kdo drží plyšáka, má slovo
 • každé dítě řekne libovolnou pohádkovou postavu, pohádku, kterou zná
 • dbáme na to, aby se pohádky, hrdinové neopakovali

⇒ KK: Představování knih dětí

 • děti si v průběhu týdne nosí své oblíbené knížky
 • vždy na začátku dne je třídě ukážeme, řekneme si, co obsahují (pohádky, říkanky, encyklopedie), něco málo si z ní přečteme

 

⇒ KK: Druhy knih

 • pomůcky: kniha pro děti, pro dospělé, encyklopedie, kuchařka
 • na základě ukázky dětem objasňujeme základní rozdíly mezi těmito druhy knih
 

⇒ KK: Výklad (kniha x časopis, spisovatel x ilustrátor, knihovna x knihkupectví)

 

PÍSNIČKY

⇒ Dechové cvičení:  Mašinka

 • rozhovor o tom, zda už děti někdy jely vlakem a zda ví, jaký zvuk vydává
 • zahoukáme a zasyčíme jako mašinka
 • mašinku napodobíme hláskou Š
 • položíme ruku na bránici a při vyslovování se bude hýbat, nadskakovat jako když jede vlak po kolejích
 • píst: palec nahoře-ššššš, palec ve vodorovné poloze-zavřeme-přestaneme šššš

 

⇒ Artikulační cvičení: Jede, jede vlak

Jede, jede vlak jako černý drak.

Houká, kvičí, pára syčí

zasyč také tak…

 • nejprve říkanku děti dobře naučíme a poté si s ní můžeme pohrávat
 • říkáme jí potichu, nahlas, rychle, pomalu
 • můžeme zapojit pohyb paží (ruce v lokti ohneme do pravého úhlu a za doprovodu textu provádíme krouživé pohyby těsně vedle těla)

 

⇒ Píseň: Písmenková mašinka

 • pomůcky: obrázky dopravních prostředků
 • hra ideální předškoláky, či 1. třídu
 • vybereme dvojici, která bude představovat mašinku s vagonkem
 • mašinka místo nárazníků drží obrázky dopravních prostředků (či písmenka)
 • vagónek stojí za mašinkou a drží ji za pas
 • ostatní děti utvoří kruh, v jehož vnitřku bude jezdit mašinka
 • mašinka s vagonkem jede dokola uvnitř kruhu a před sebou drží obrázek
 • děti tak dostanou informaci, jaké písmeno mají momentálně zpívat
 • dětí v kruhu se drží za ruce a pohybují se v opačném směru, než jede mašinka
Písmenková mašinka - noty

ŘÍKANKY A BÁSNIČKY

⇒ Není drak jako drak”- J. Žáček

„Draku, ty jsi vážně drak?“

„Hudry, hudry, je to tak!“

„A máš zuby dračí?“

„Mám dva, to mi stačí!“

„A co těmi zuby jíš?“

„Princezen mám plnou spíž!“

„Ach, ty lháři, každý to ví, že jsi jenom papírový.“

⇒ Pohádka o rozpustilé abecedě pro kočku

A je stan anebo stříška,
dvě vypasená bříška,
je měsíc rohlík, srp.
Z půl broskve slup.
E je hřeben vylámaný,
eF semafor pochroumaný,
je rohlík bez špičky,
postýlka Haničky.
Chá je měsíc u postele,
I pravítko učitele,
je obrácená hůl,
sněhové vločky půl,
eL je klika u dřevníku,
eM dva stany táborníků,
v eN eM přišlo o nohu,
O je koláč z tvarohu.
praporek na mávání,
eR je šašek pro zasmání,
eS je zatočený had,
stoleček. Prostírat!
U je mísa na knedlíky,
zas váza z keramiky,
Y vidlice na práček,
Zet je značka zatáček.

⇒ První pohádka- F. Hrubín

Princeznička na bále

poztrácela korále.

Její táta, mocný král,

Honzíka i zavolal:

„Honzíku, máš na mále,

přines nám ty korále!“

Honzík běžel za horu,

nakopal tam bramborů.

Vysypal je před krále:

„Nesu Vám ty korále,

větší už tam neměli,

ty už snědli v neděli.“

VÝTVARNÉ A PRACOVNÍ AKTIVITY

⇒ Kniha

 • pomůcky: pracovní listy, nůžky, lepidlo
 • nejprve děti pečlivě vystřihnou jednotlivá písmena
 • poté vystřižená písmena lepí pomocí lepidla pod vzor slova: KNIHA
 • cílem je poznat stejné tvary písmen a přiřadit je správně k sobě
 • dáme i na správné otočení písmen

⇒ Záložka do knihy

 • pomůcky: šablona záložky, voskovky
 • děti si dle své fantazie vybarví záložku (pruh z obou stran+2 květiny)
 • záložku slepí učitelka, šikovnější děti mohou samy

 

⇒ VV: Kipu – písmo 16. stoletípodrobnosti k námětu ZDE

⇒ VV: Razítkovačka (abstrakce) podrobnosti k námětu ZDE

 

⇒ VV: Kniha našich…

 • pomůcky: větší krabička (od sunaru), nůžky, fixy, pastelky, kancelářské papíry
 • děti rozdělíme na kluky a holky
 • každá skupina si vymyslí motiv, který všichni zvládnou nakreslit
 • následuje tvorba, vystřižení obrázku a přilepení na krabici
 • u nás vznikla: Kniha našich aut a Kniha našich rukou

 

⇒ VV: Výroba kartiček do knihovny

 • pomůcky: pastelky menší čtvrtky A4 (kartičky)
 • děti si na svou kartičku namalují cokoliv, díky níž si jí poznají
 • objasníme, že bez kartičky si v knihovně nemůžeme půjčit žádnou knihu

 

POHÁDKY

⇒ O princezně z knížky

Za sedmi polámanými autíčky a sedmi kostkami ze stavebnic byla jedna pohádková kniha a v té knize žila princezna. Byla to velmi krásná zlatovlasá princezna, stála na cimbuří hradu a dívala se do dálky, jestli už jede princ, který ji měl vysvobodit od zlého čaroděje.

 Ten čaroděj bydlel za kopcem v začarovaném zámku a neustále upomínal krále, aby mu dal princeznu za manželku, nebo že ho začaruje. Jenže princ se někde zdržel a nejel a nejel a princezna měla z čaroděje čím dál tím větší strach, až se nakonec rozhodla, že uteče.

Jednou, když děti nechaly knížku otevřenou, přelezla cimbuří a spustila se po té stužce, co je v knihách za záložku, jako po laně. Tak se dostala do světa obrů a hledala, kde by se ukryla. Děti byly sice hodní obři a jejich maminka byla také hodná obryně, často smutnou princeznu litovaly, když o ní četly v knížce, ale kdyby ji tu viděly, určitě by ji strčily zase na cimbuří, a kdyby princ nepřijel, musela by se vdát za ohyzdného čaroděje.

Práce s textem:

 • „Může princezna vyskočit z knihy?“
 • „Viděl už jsi nějakou princeznu?“
 • „Existují na světě ještě princezny?“
 • „Proč se princezně zdály děti jako obři?“
 • „Proč chtěla princezna utéct z pohádky?“