Archiv pro štítek: písmena

 • Výtvarný záměr: experimentovat se zapouštěním barev do netradičního materiálu, hrát si s kombinací barev na vlastním jméně
 • Výtvarná technika/postup: solná malba, zapouštění barev do soli
 • Pomůcky: bílé čtvrtky/karton A4, tužky, lepidlo Herkules, mistička s kuchyňkou solí, akvarelové/vodové/anilinové barvy, kulaté štětce, mistička na lepidlo, nádoba s vodou, tácek, ubrus.

Motivace a hra

 • Nácvik psaní vlastního jména – Aby děti mohly realizovat tuto výtvarnou činnost, podmínkou bylo umět napsat vlastní jméno velkým tiskacím písmem. Kdo to ještě neuměl, mohl trénovat opis dle předlohy na zvláštní papír.

 

Realizace výtvarné činnosti

První krok je nakreslení návrhu tužkou na bílou čtvrtku/karton – tedy napsání svého jména přes celý formát A4. Na písmena pak pomocí kulatého štětce naneseme tekuté lepidlo. Lepidlo nanášíme rychleji ve větších vrstvách, aby nám v průběhu obtahování nezačalo usychat. Pokud by i přesto někde zaschlo, ještě před posypáním solí naneseme lepidlo na suchá místa. Čtvrtku vložíme do tácku a posypeme solí, aby bylo lepidlo důkladně zakryto.  Sypat můžeme prsty, nebo rovnou z mističky.  Poté, co je sůl všude, papír zvedneme a přebytečnou sůl vysypeme do tácku. Počkáme pár minut, až lepidlo se solí uschne; mezitím si připravíme akvarelové barvy, mističku s vodou a kulatý štětec

Na štětec naneseme kromě barvy dostatek vody a špičkou štětce se dotkneme linie pokryté solí. Ihned po dotyku se barva přenese ze štětce na sůl. Sledujeme, jak se barva rozpíjí do obou směrů. Sůl absorbuje barvu, po absolutním zaschnutí nápis lehce vybledne. Kromě štětce lze použít kapátko (=pipetu). Než výkresy vystavíme, ještě jednou se čtvrtkami lehce zatřepeme nad košem, aby odpadla přebytečná sůl.

Závěr

Tématem nemusí být napsání vlastního jména (ač se dobře hodí pro předškolní děti k tématu: Já – kniha – písmo). Můžeme zvolit libovolný motiv, ale stále platí pravidlo, že lepidlo před posypáním solí nesmí být nikde zaschlé, proto je nutné volit jednodušší motivy, kde jsou i linie od sebe dostatečně vzdálené, aby po nánosu širší vrstvy lepidla nesplývaly.

 • Výtvarný záměr: vybrat si písmeno ze svého monogramu, jeho formu vyplnit barevnými přízemi a získat tak plošnou plastiku
 • Výtvarná technika/postup: tvarování materiálu lineárního charakteru – textilie
 • Pomůcky: barevné příze/vlny, nůžky, lepidlo Herkules, kelímek a štětec na lepidlo, pečící papír, černý fix, ubrus

Motivace a hra

 • DH: Jaká jména začínají na hlásku…? – Učitelka vysloví jednu hlásku (J, A, M…) a děti jmenují libovolná křestní jména začínající na danou hlásku.
 • DH: Monogramy – Děti sedí v kruhu a postupně (začíná učitelka) řeknou celé své jméno a následně své monogramy (Sandra Novotná – S. N.). Předškolním a starším dětem můžeme úkol ztížit tím, že na své monogramy vymyslí sousloví, které může být i nonsensové (smutný nosorožec).

 

Realizace výtvarné činnosti

Činnost realizujeme po menších skupinkách (3 – 6 dětí), abychom mohli poskytnout případnou pomoc při přilepení prstíků k vlně.  Z pečícího papíru ustřihne učitelka pruhy cca 15-20 cm široké, které na výšku přehne na polovinu a ustřihne. Každé dítě si vezme 1 obdélník pečícího papíru a napíše na něj fixou dostatečné velké písmeno ze svého monogramu. Pokud děti neví, jak písmeno vypadá, učitelka ho napíše na pomocný papír a dítě tvar napodobí. Na pomocném papíře i ukážeme, jak vytvořit jeho obrys. S předškolními dětmi jsme nejprve zkoušeli realizovat lekci s barevnými přízemi, až posléze s vlnami. Obě varianty děti zvládly, ale práce s vlnou je pro děti rychlejší, méně náročnější a navíc je písmo po uschnutí pevnější, zřetelnější a využitelnější pro další aktivity.

Postup je u obou variací stejný.  Do hlubší mističky vlijeme tekuté lepidlo. Děti si stříhají různě dlouhé barevné příze/vlny, celé je namočí do lepidla (mohou si pomoci štětečkem na lepidlo), provázek vytáhnou nad misku a palcem a ukazováčkem sjedou po celé jeho délce. Lepidlo se díky tomu dostane všude a navíc se odstraní přebytek lepidla. Mokrou vlnu tvarujeme do formy písmene nakreslené na pečícím papíře. Hrajeme si s barvami, vedením linky různými směry. Po uschnutí textilie písmeno z papíru jednoduše odlepíme.

Tip: Lépe se bude dětem manipulovat s kratšími provázky. S obrysem písmene může na začátku pomoct učitelka. Efektivněji vypadají písmena zhotovená z 2-3 barevných přízí.

Závěr

 • DH: Kdo vytvořil toto písmenko?Před třídou ukazujeme vytvořená písmena a děti mají uhodnout jeho autora na základě shodného písmena na začátku křestního jména i příjmení.
 • Možné pokračování: Pokud vytvoříme dostatek písmen z abecedy, lze je pak využít při různých didaktických hrách.