Archiv pro štítek: ovoce a zelenina

 • Výtvarný záměr: kresebně zachytit obrys libovolně zvoleného ovoce, vyhledat si odstíny plastových víček barevně shodných se skutečným ovocem a těmi vyplnit vymezený prostor
 • Výtvarná technika/postup: mozaika z plastových víček
 • Pomůcky: barevná plastová víčka, čtvrtky formátu A3, tužky, nůžky, lepidlo Herkules, štětce a plochá mistička na lepidlo

Motivace a hra

 • Diskuse o červené barvě – Motivace spjatá s pohádkou: O Červené Karkulce (téma: les/ ovoce a zelenina). Co má červená barva společného s podzimem? (jablka, listí) Které další období je typické pro červenou barvu? (léto-zrající jahody, třešně, rybíz, maliny)
 • Diskuse: Zdravé jídlo – Co dáme babičce do košíku? Karkulka jí nesla víno a bábovku. Je to zdravé jídlo? Co potřebuje nemocný člověk hlavně jíst?
 • Hmatová hádanka: Ovoce a zelenina – Košík s ovocem a zeleninou zakryjeme látkou a děti zkouší hmatem poznat, co je v košíku.
 • Seznámení se záměrem – Vyrobíme pro babičku ovoce (případně zeleninu), kterou babička nejvíce potřebuje, aby se uzdravila, a tu jí poté doneseme. (Voščeková, H.: Od podzimu do léta pohádka k nám přilétá)

 

Realizace výtvarné činnosti

Děti si na čtvrtku A3 nakreslí dostatečně velké ovoce, které si samy zvolí. Pro vizuální oporu můžeme dětem poskytnout demonstrační obrázky s magnety pro MŠ a ZŠ. Pro uskutečnění této činnosti se všemi dětmi ve třídě je za potřebí dostatek různobarevných víček (3- 4 kýble). Z kýblů si děti postupně vybírají barevná víčka a pokládají je do vnitřku ovoce těsně vedle sebe. Až po kompletním zaplnění přistupují k lepení jednotlivých víček. Víčka lze lepit dvojím způsobem, záleží na dětech, jaký postup si zvolí: víčko lze položit do lepidla nalitým v ploché mističce, anebo nanést lepidlo na spodní hranu pomocí štětečku. Po zaschnutí opatrně vystřihneme papír kolem ovoce, díky čemuž více vynikne. Čtvrtku nesmíme moc lámat, aby se neodlepila některá víčka; z toho důvodu je lepší, když se stříhání ujme pedagog.

Závěr

 • Dramatická improvizace – Učitelka se stane babičkou a ostatní děti Karkulkami. Učitelka si vezme šátek, brýle a lehne si do dětské postýlky. Děti po jednom navštěvují babičku. Zaklepou na dveře (=skříň) a předají babičce jejich vytvořené ovoce. Úkolem této krátké scénky je babičku pozdravit, říct, co jí přinesly a udělat jí něčím radost (pohlazením, hezkým slovem, pomocí).

 • Výtvarný záměr: seznámit se s nejjednodušší formou tkaní, zvládnout proplétat proužky osnovou
 • Výtvarná technika/postup: tkaní z papírových proužků
 • Pomůcky: na jedno dítě: 1 červený, 1 oranžový, 1 zelený barevný papír A4; nůžky, tužka, popř. pravítko, lepidlo v tubě, černý fix

Motivace a hra

 • Poznávání ovoce a zeleniny a jejich třídění
 • Smyslová hádanka: Voní to jako… jako meloun – lze přinést malý kousek skutečného melounu, anebo dát přivonět např. vonnému olejíčku, sprchovému gelu s vůní melounu.
 • Popis melounu – tvar, velikost, barva, povrch, váha, chuť, velikost.

 

Realizace výtvarné činnosti

Děti si červený papír A4 přehnou na polovinu. Nahoře, kde se papír rozevírá, si udělají tužkou vodorovnou linku, nad kterou se podepíší (pokud umí) a odevzdají učitelce, která na tuto linku narýsuje 7 bodů v rozestupech po 2,6 cm. Od této chvíle již pracujeme u předškolních dětí po menších skupinkách z důvodu dopomoci, kontroly. Děti si nalinkují svislé čáry od daných bodů až dolů, vezmou si nůžky a stříhají po těchto čárách až k vodorovné lince. Nakonec papír s hotovou osnovou rozevřou. Dále si vezmou 1 oranžový papír A5, položí si ho na výšku a buď od ruky, nebo s dopomocí pravítka si nakreslí po celé šířce proužky, které si vystřihnou a začnou oranžové proužky protkávat osnovou.

Vezmou si první proužek a provlékají ho osnovou tak, aby procházel jednou nahoře a podruhé dole. Postup opakují tak dlouho, až se dostanou na druhý konec osnovy. Druhý proužek provléknou tak, aby procházel jednou dole, podruhé nahoře neboli „na střídačku“ oproti sousednímu. Proužky posouváme k okraji a až na úplném konci přilepíme z obou stran všechny jeho konce (z důvodu kontroly správného provlékání). Každé dítě si určí, zda chce mít světle nebo tmavě zelenou kůrku, neboť skutečná kůra se skládá z pruhů obou těchto barev. Vezmou si papír a kůrku si tužkou předkreslí. Dbáme, aby byla co největší a její šířka nebyla příliš silná. Kůrku si vystřihnou (zbytky papíru si schováme pro jiné činnosti), potřou lepidlem na straně, kde je viditelná tužka a přilepí na protkaný papír. Vyčnívající červené okraje nůžkami odstřihnou a pomocí černého fixu nakreslí do dužniny černá semínka typická pro meloun. Množství, umístění i tvar semínek necháme na dětských představách.

Přesný návod pro výrobu tkaných melounů naleznete ve videu na youtube

Závěr

 • Vyfocení dětí s melounem
 • Ochutnávka: Meloun – Za odměnu dětem koupíme jeden meloun, nakrájíme ho na půlkruhy, jako jsme vytvořili a s chutí se do něj zakousneme.

 • Výtvarný záměr: ztvárnit jablka postupným zvětšováním kruhového tvaru, střídat barevné odstíny papíru
 • Výtvarná technika/postup: papírová koláž
 • Pomůcky:  větší arch modrého, zeleného a černého papíru, barevné papíry A4 (červený, růžový, oranžový, žlutý), lepidla v tubě, nůžky, tužky

Motivace a hra

Na podzim, kdy opadává listí ze všech listnatých stromů, se na některých jabloních začnou odkrývat poslední nesklizená jablíčka. Jedná se o podzimní a zimní odrůdy, které dozrávají v době, když už je venku chladno. Tyto zimní jablka se sklízí nejčastěji až v říjnu, kdy už na stromech není mnohdy ani lísteček. Strom i přes to, že shodil své šaty, vypadá kouzelně – ozdobený malými i velkými žlutými, nazelenalými, oranžovými, červenými kulatými plody.

převzato z: http://ekozahrady.com

Realizace výtvarné činnosti

Podkladovou koláž zhotoví u předškolních dětí pedagog. Na velký světle modrý arch (A1 a větší) nalepí pruh zeleného papíru (=tráva) a strom, který si nejprve předkreslí na černý/hnědý papír a vystřihne. Pozornost zaměřujeme na velikost stromu i rozvětvení koruny, aby děti měly dostatek prostoru pro umístění svých vytvořených jablek.

Dětem pro koláž poskytneme barevné papíry v co nejširší škále teplých barev – světle/tmavě červené, růžové, oranžové, žluté (A4 rozstřihneme na A5 z důvodu šetření). Děti si tužkou mohou předkreslit nejmenší kruh, ten vystřihnou a nalepí na jiný barevný papír. Následující zvětšující se kruhy již bez dopomoci předkreslení vystříhávají z papíru. Takto postupujeme do doby, než jsou děti s velikostí jablka spokojeni. Po celou dobu práce nabádáme k šetření papíru – menší kruhy se snažíme vždy umisťovat na kraj papíru, nikoliv doprostřed. Své jablíčko děti dle vlastního kompozičního cítění upevní lepidlem na větev stromu.

  

Závěr

 • DH: Počítáme jablíčka – Spočítej malá/největší jablka. Kterých je více/méně?
 • Pojmenování naší odrůdy jabloně

 • Výtvarný záměr: vystižení znaků jablka, fantaskní zpracování jedovaté barevnosti
 • Výtvarná technika (postup)malba mokrým pastelem
 • Pomůcky: čtvrtky formátu A4, suché pastely, nádoba s vodou, černá tuš, špejle, ubrus

Motivace a hra

„Zrcadlo, zrcadlo, řekni, kdo je na světě nejkrásnější?“ Tuto větu z pohádky o Sněhurce zná nejspíše každý. Proč chtěla královna usmrtit Sněhurku? Jak se o to pokoušela? Čím se jí to skoro povedlo? Jak to nakonec dopadlo? V pohádce o Sněhurce je jablko od zlé královny otrávené, které ji má přivodit smrt. Protože bylo krásně červené, voňavé, Sněhurka nic nepoznala a kousla do něj. Jak ale namalovat jablko, které by na první pohled vypadalo smrtelně jedovatě a Sněhurku by odradilo ho ochutnat? Určitě bude mít jinou barevnost, než jablka mívají. Zlá královna ho vytvářela v jedovatém prostředí, proto změníme i pozadí. Zavřeme oči a jablko si představujeme. Po otevření očí se pustíme do práce.

 

Realizace výtvarné činnosti

Děti suchým pastelem bez použití vody nakreslí jablko. Nezapomeneme na stopku a „bubáka“, abychom tvar jablka s ničím jiným nezaměnili. Děti namáčí pastel do vody a kreslí s ním po papíře. Jakmile se hustý a výrazný pigment pastelu začíná proměňovat na prášek, opět konec pastelu namočíme do vody. Barvy jde ve vlhku jen obtížně mísit, působí dekorativně avšak barevně výrazně. Po dokončení jablka vyplníme pozadí, které by mělo mít odlišnou barevnost, aby jablko nezaniklo. Pokud se dětem zdá, že jejich jablíčko nepůsobí ještě tolik jedovatě, chtěly by ho dekorovat dalšími prvky, ohraničit ho obrysovou linkou od pozadí, po zaschnutí papíru kreslí do jablka špejlí a černou tuší.

Otrávené jablko pro Sněhurku5

Závěr

Které jablko vypadá nejjedovatěji? Do kterého byste si nechtěli kousnout?

 • Výtvarný záměr: vyhledat v časopisech zajímavé barevné detaily, vytvořit novou barevnost pro ovoce, představit odrůdu ostatním.
 • Výtvarná technika (postup): koláž, chiasmáž
 • Pomůcky: čtvrtky formátu A4, časopisy, nůžky, lepidla v tubě, tužky, barevné papíry, šablony jablka

Motivace a hra
 • Hádanky
  • To ovoce kulaté bývá hodně šťavnaté. Každý kluk i holčička má rád sladká _ _ _ _ _ _ _ _ (jablíčka).
  • Slaďoučké jsou ohromně, visí spolu na stromě. Tyhle žluté družky jmenují se _ _ _ _ _ _ (hrušky).
 • Zkoumání shod a rozdílů: Jablko vs. hruška – Děti pozorují na skutečném ovoci, v čem jsou tvarově i barevně stejné a v čem se naopak liší. Ovoce si posíláme za zády a vnímáme jejich tvar hmatem. Oba druhy učitelka podélně rozkrojí, aby děti lépe viděly jejich odlišný tvar. Nakonec rozlišujeme oba plody podle chuti rozkrájením jablka a hrušky na malé kostičky.
 • Seznámení s výtvarným záměrem – Všichni už víme, že jablka i hrušky mohou být žlutá, zelená i červená, známe jejich tvar i chuť. Ale co kdyby si občas ovoce chtělo převléknout do jiného kabátku podle nejnovějších módních trendů stejně jako my lidé? Samy to nedokážou, za to my ano. Lidé dokážou vypěstovat nejrůznější odrůdy jablek, které se liší barvou i chutí. Tvar zachováme, jinak by se jablko i hruška mohlo proměnit v jiné ovoce a to určitě nechtějí.

 

Realizace výtvarné činnosti

Děti si na čtvrtku obkreslí vybraný druh ovoce (Příloha 2a, 2b). Do vnitřku jablka či hrušky souvisle lepí barevné útržky z fotografií časopisů, které si natrhaly, nebo nastříhaly. Útržky vybíráme pouze z obrázků v časopisech, nikoliv z textu. Ovoce musí být celé pokryté, nikde by neměly zůstávat mezery prosvítající čtvrtky. Po zaplnění prostoru ovoce vystřihneme.

Pozadí pro ovoce lze vytvořit dvěma způsoby. Jednodušší variantou je výběr barevného papíru v odstínech podzimních barev (žlutá, oranžová, červená, hnědá apod.). Vystřižené kolážové ovoce děti natřou lepidlem a přilepí na papír.

Druhou možností je zhotovení chiasmáže – pozadí opět tvoří koláž vytvořená ale pouze z textu. Děti si na novou čtvrtku obkreslí šablonu stejného ovoce, tentokrát však zaplňují jeho vnější prostor. Šablona se nemusí obkreslovat, ale její obkreslení usnadní to, že děti nemusí zaplnit útržky celý formát čtvrtky. U lepených textových útržků je lepší, když částečně překrývají linku tužky do ovoce. Děti průběžně přikládají své vystřižené ovoce na chiasmáž a pozorují, kde je ještě potřeba dolepit text, aby nikde nezůstávala prosvítající místa čtvrtky. Pokud je pozadí hotové, přilepí na něj ovoce.

ŠABLONY (pro zvětšení klikněte na obrázek)

scan0001 scan0002

 

ovoce-kolaz ovoce-kolaz-2

 • Výtvarný záměr: využití tváře jako ozvláštnění, okrášlení vlastního těla
 • Výtvarná technika (postup)body-art
 • Pomůcky: ovoce a zelenina (slupky od jablek, okurky, pomeranče, mrkve; kolečka okurek, banánu apod.), byliny (jitrocel, mlíčí, heřmánek, řebříček…), krém na obličej

Motivace a hra

O své zdraví se můžeme starat sami, bez pomoci doktorů, stejně jako o květinu. Když bude mít květina dostatek světla, budeme ji pravidelně zalévat a hnojit, pokvete. Když ale bude v šeru, bez vody a živin, bude chřadnout, až zahyne. Kdo žije zdravě? Učitelka jmenuje příklady a děti hádají, zda takto žije/nežije zdravě (ten, kdo ponocuje, zapíjí jídlo limonádou, dopřává si samé sladkosti, hodně kouká na televizi; ten, kdo jí hodně ovoce a zeleniny, pije vodu a ovocné čaje, chodí do přírody a sportuje apod.) Vitamíny jsou látky důležité pro naše zdraví, které jsou obsaženy nejvíce v ovoci a zelenině. Do školky učitelka přinese pár druhů, které děti pojmenovávají.

 

Realizace výtvarné činnosti

Téměř vše, co se dá sníst, můžeme použít na pleť, abychom ji vyživili, vyčistili, zjemnili, zahojili záněty. Kromě ovoce lze využít i bylinky. Děti utvoří tříčlenné skupinky, jednoho si určí jako pacienta, který si lehne na koberec. Ošetřovanému uděláme masku – z ovoce, zeleniny, bylin. Obličej oživíme nejen přírodními látkami, ale i tím, že vytvoříme masku, která bude zajímavá. Oblékneme tvář slupkami od jablek, mrkve, okurky, pomeranče, citrónu, listy pampelišky, jitrocele. Každá skupina si vybere igelitový pytlík s danou ingrediencí a zdobí tvář svého kamaráda. Slupky lze trhat na menší kousky, klást je vodorovně, svisle, šikmo, tvořit zajímavé linie. Před nanášením masky potře učitelka obličej dítěte krémem, aby slupky a bylinky lépe držely na kůži. U krému i masky se vyhýbáme partiím očí. Líčené dítě se snaží po celou dobu moc nehýbat s hlavou.

Oblékání tváře

Závěr

Na konci akce zůstanou nalíčené děti ležet na zemi z důvodu opadávání masek. Ostatní chodí opatrně mezi nimi a prohlíží si vytvořené masky druhých. Abychom ještě více podpořili naše zdraví, ze zbytku doneseného ovoce a zeleniny si uděláme zdravou svačinku, kterou rozkrájíme na kousky a podáváme ji u stolečků.

HRY

POHYBOVÉ

⇒ PH: Cukr, káva, limonáda

 • učitelka bude vyvolávat: Cukr, káva, limonáda, čaj, rum, bum.
 • ostatní stojí na druhé straně herny
 • vyvolávač stojí k dětem zády a říká říkadlo
 • hráči se mezitím snaží přesunout co nejblíž k vyvolávači
 • pozor-až pí. uč. domluví, ihned se otáčí a děti se nesmí ani pohnout, jinak je pí. uč. vrátí na začátek
 • vyhrává ten, který se dostane jako první k vyvolávači

 

⇒ PH: Bublina

 • pomůcky: guma
 • všechny děti se chytnout gumy
 • začínáme tak, že jsme všichni co nejvíc u sebe
 • „Bublina se nafukuje, přitom pěkně vykračuje. (rozpínání bubliny, chůze po směru)
 • Dívejte se děti, jak bublina letí. (na „letí“ zastavíme chůzi)
 • Přiletěla nad náš dům, udělala bác a bum!“ („bác“ = vzpažit ruce, „bum“: na bobeček a pěstičkami udeřit do koberce)

 

 ⇒ PH: Na vitamíny a bacily

 • pomůcky: červený a zelený smajlík J L
 • určíme jedno dítě bacilem ( L), které dotykem ruky děti nakazí nemocí a ti si musí lehnout na koberec
 • dále určíme Vitamín (J), který je naopak dotykem ruky uzdraví a dítě se opět zapojí do honičky
 • nejprve zkusit pouze zapojit bacil a až děti pochopí hru, přidat vitamín

 

SMYSLOVÉ

⇒ SH: Zkoumání zeleniny hmatem

 • pomůcky: zelenina (pravá, může být i napodobenina)
 • pro menší děti volíme cca 3 druhy zeleniny
 • nejprve posíláme postupně jednotlivou zeleninu po kruhu
 • děti si mají všímat především tvarů, struktury, velikosti (kulatý, protáhlý,.)
 • mezitím učitelka doplňuje informace o dané zelenině
 • následně zveme jednotlivě děti do středu kruhu, podáme jim za zády zeleninu a dítě má uhádnout, jakou zeleninu drží
 • obměny: zeleninu můžeme skrýt do krabice
  • děti mohou mít na očích škrabošky

 

DIDAKTICKÉ

⇒ DH: Na kouzelníka

 • pomůcky: kartičky se zdravou stravou
 • po prostoru herny rozmístíme kartičky
 • děti se volně pohybují po prostoru a učitelka říká formuli:
 • „Čaruji, čaruji. Ještě dnes, ať je tady černý les. A v něm samé…“ (jahody, jablka, mlíčka,…)
 • děti se přemístí k danému obrázku

 

  ⇒ DH: Co mám rád

 • cíl: posílení smyslu pro rytmus
 • děti sedí ve 2 řadách proti sobě
 • jedné řadě rozdáme kartičky s obrázky zdravé stravy
 • dítě, co má kartičku říká: „Já mám rád…“ (např. jablko)
 • protější dítě na něj ukáže a řekne: „Ty máš rád… (jablko“)
 • pokračuje další dvojice proti sobě

 

 ⇒ DH: Věci jsou velké a malé

 • cíl: tvorba zdrobnělin
 • učitelka říká: Velké jablko je _______ (jablíčko) – děti doplní
 • jiný způsob: Malé jablíčko je _______ (jablko)

 

 ⇒ DH: Poznáš mě?

 • pomůcky: obrázky zdravé a nezdravé stravy
 • učitelka rozmístí všechny kartičky na magnetické tabuli, či na zem
 • říká: jedná se o ovoce, které mají rádi opičky, má žlutou barvu,..
 • děti pouze říkají název
 • obrázky jim jen pomáhají při hledání
 • postupujeme od všeobecného ke konkrétnímu

 

 

VÝTVARNÉ AKTIVITY

 ⇒ Grafomotorika: Jablíčko (tvorba kruhů =klubíčka)

 • dítě si vybere barvu voskovky, kterou může mít jablíčko
 • v závěru tmavou barvou přidělá jablíčku stopku a bubáka

 

 ⇒ Grafomotorika: Kutálení jablíčka

= (tvorba dolních oblouků)

Jablíčko se kutálelo,

vůbec nic ho nebolelo.

Kutálí se, kutálí,

to jsme se mu nasmáli.

 kutálení jablíčka

 ⇒ VV: Co rádi jíme – podrobnosti k námětu ZDE

hruška2 jablko

 

 

 

 

 

ROZUMOVÁ VÝCHOVA

⇒ KK: Co nám chutná, co ne?

 • pomůcky: plyšák
 • kdo má plyšáka, má slovo; ostatní mají zamčené pusinky
 • plyšáka si děti posílají postupně po kruhu
 • kolo: „Co nám chutná?“
 • kolo: „Co nám nechutná?“

 

⇒ KK: Roztřídit zdravé jídlo

 • pomůcky: obrázky zdravé i nezdravé stravy, lano, magnetická tabule, magnetky
 • děti sedí okolo kruhu z lana, v jehož vnitřku jsou obrázky
 • kdo vidí něco zdravého, přihlásí se
 • pokud ho učitelka vybere, vstoupí do kruhu, vezme obrázek a pojmenuje ho
 • pokud vybral správně, dostane od učitelky magnetek a jde obrázek umístit na magnetickou tabuli, kde už je namalovaná zavařovací sklenice
 • takto plníme sklenici samým zdravým jídlem

 

⇒ SH: Vytleskávání zeleniny

 • učitelka ukazuje obrázky zeleniny
 • nejdřív ji pojmenujeme a následně vytleskáme

 

⇒ Puzzle ovoce

 • učitelka si na čtvrtku nakreslí a vybarví různé druhy ovoce (např. jablko, hruška, banán)
 • hotové kresby zalaminujeme a rozstříháme dle věku dětí (cca na 4-6 kousků)
 • úkolem dětí je poskládat obrázek
 • pro zrakovou oporu může dát učitelka před děti stejný motiv (=nerozstříhaný)

 

ŘÍKANKY

⇒ Říkanka: Honzík a lívanec

Honzík sedí za pecí, na plotnu se dívá, (palcem a ukazováčkem vytvoříme brýle)

jak tam čerstvý lívanec, veselou si zpívá. (třeme dlaně krouživým pohybem o sebe)

Honzík ani nemuká, sedí pěkně tiše, (ukazováček před ústa)

tenhle je už desátý, devět už je v břiše. (ukážeme 10 prstů, hladíme si břicho)

 

⇒ Správnost výslovnosti písmena J

Já mám jablko,

já se mám,

já ti, Jendo,

jablko dám.

 

POHÁDKY

 ⇒ O zlém Bacilu a hodném Vitaminu

Po světě chodil jeden maličký zlý čaroděj. Jmenoval se Bacil. Byl tak maličký, že ho nikdo nemohl vidět. Ten čaroděj Bacil neměl nikoho rád. Měl rád jen špínu a zimu. Jakmile potkal nějakou holčičku nebo kluka, začal čarovat:

„Čaruji, čaruji svá kouzla zlá,

Ať je ta holka hned nemocná.

Čaruji, čaruji, čáry-fuk,

Ať je hned nemocný i tenhle kluk.“

A v té chvíli začalo holčičku i kluka bolet v krku, dostali teplotu, bolela je hlava a bříško. Zkrátka začali být nemocní. Všechny maminky a tatínkové začali být smutní, protože nemocných dětí bylo stále víc a víc.

„Co se děje s našimi dětmi, že jsou stále nemocné,“ říkali si nešťastní rodiče. „Musíme zavolat chytrou babičku, ta nám vždycky dobře poradila.“

Zavolali tedy babičku a ta jim řekla:

„Vaše děti začaroval zlý čaroděj Bacil. Zavolejte si hodného kouzelníka Vitamina. Ten by vám mohl pomoci.“

Rodiče tedy zavolali hodného kouzelníka Vitamina, která znal velká uzdravovací kouzla. Žil v ovoci a v zelenině a byl velmi, velmi maličký. Jakmile přišel k nemocnému klukovi nebo děvčeti, začal odříkávat svá uzdravovací kouzla:

„Za pomoci vitamínů

Odeženu kašel, rýmu.

Budeš zdravý jako buk,

Ať jsi holka, nebo kluk.“

Děti se začaly rychle uzdravovat, ale musely kouzelníkovi Vitamínovi slíbit, že budou jíst ovoce a zeleninu, protože v nich jsou stále uložena ta velká uzdravovací kouzla, která lidé nazvali po hodném kouzelníkovi vitaminy. A kam se poděl ten zlý čaroděj Bacil?

Odešel tam, kde lidé nejedí ovoce ani zeleninu a neznají jejich uzdravovací moc.

 

 • při pohádce používáme obličejíky (J L)
  • usměvavý= vitamín, zamračený= bacil
 • beseda o vitamínech a bacilech (Z čeho můžeme být nemocní? Jak tomu zabráníme?)

 

 

PÍSNIČKY

⇒ Taneček: Cib, cib, cibulenka

 • nácvik jednoduchého tanečku
 • děti drží ruce v bok a mírnými podřepy se pohybují a otáčí do L a P dle rytmu
 • následně simulují držení děťátka, ruce vzpažit a opět držení dítěte

 

⇒ HV: Tluču mák

 • děti si připraví ruce- jednu ruku dáme v pěst a lehkými údery ťukáme do druhé dlaně
 • takto po celou dobu písně (rozvoj smyslu pro rytmus)

 

⇒ HV: Šel zahradník do zahrady

 • využití pantomimy dle písně

 

⇒ HV: Pekař peče housky

 • Výtvarný cíl: výtvarná hra s otisky houby namočené v barvě
 • Výtvarná technika (postup)tupování přes šablonu
 • Pomůcky: temperové barvy, kelímky na vodu, molitanové houbičky, šablony ovoce, čtvrtky formátu A4, lepící guma, tužky, nůžky, ubrus

Motivace a hra

Dětem ukážeme ovoce, které budeme ochutnávat (jablka, hruška, kiwi, ananas, mandarinka, banán, hroznové víno). Ovoce dáme do hmatové krabice. Dostali jsme chuť večer na ovoce, ale protože je tma, nic nevidíme a musíme ovoce nahmatat. Dokážeme ho poznat podle tvaru? Děti sedí v kruhu, podávají si postupně hmatovou krabici a učitelka vyzve dítě, aby vyndal z krabice např. hrušku. Jistě všichni ví, že ovoce i zelenina obsahuje vitamíny, které pomáhají našemu tělu být zdravé. Málokdo však ví, že veškerá zelenina i ovoce mají tvar podobný orgánům, které pomáhají uzdravit. Vlašský ořech vypadá jako mozek a mozek je přesně to, čemu ořech prospívá. Dále hroznové víno-plíce, rajčata-srdce, mrkev pro rozkrojení oči, fazole-ledviny.

 

Realizace výtvarné činnosti

Děti si vyberou jednu z šablon ovoce, obkreslí si jí na čtvrtku a vystřihne. Malým dětem dáme již vystřižené šablony. Učitelka před činností vystříhá šablony ze čtvrtky, abychom dětem nabídli na výběr z různých druhů ovoce (jablko, hruška, jahoda, třešeň, ananas, banán) v závislosti na tom, jaké téma s dětmi probíráme, šablony pro jablko a hrušku naleznete v příloze.  Vybranou šablonu si předškoláci obkreslí i vystřihnou, u mladších dětí lze dětem předložit již vystřižené šablony. Na zadní stranu šablony si děti připevní několik kousků lepící gumy, aby se šablona v průběhu tupování nepohybovala po papíře. Dítě si položí šablonu na bílou čtvrtku formátu A4 a pokud se jim umístění líbí, přitlačí na ní a tím ji dočasně upevní.

Každá houbička bude mít svou nádobu s barvou z důvodu nechtěného promíchání barevných tónů. Houbičku jemně přitiskneme do nezředěné tempery, otřeme přebytečnou barvu o okraj kelímku a tupujeme. Dobré je houbičku na papír více přimáčknout, nesnažit se o rychlé otisky, které nezachytí texturu houby. V místech, kde se stýká čtvrtka se šablonou, se snažíme o tmavší barvu z důvodu jejich pozdějšího vyniknutí. Při práci šablonu přidržujeme, aby se nám neposunula. Po dokončení práce opatrně ovoce odlepíme a výtvory necháme zaschnout.

jablko hruška2 jablko2

Závěr

Jaký orgán vám připomíná tvar jablka, hrušky? Na co by mohli být užitečné pro naše zdraví?

 • Výtvarná technika (postup): otisk ovoce
 • Pomůcky: jablíčka rozkrojená napůl, tempery, hadřík, štětce, kelímek na vodu

Realizace výtvarné činnosti
 • nejdříve si temperou namalujeme ošatku (oblouk), abychom měli kam jablíčka sbírat
 • poté na jablka nanášíme po celé ploše temperu a otiskneme
 • 1 nátěr=1 otisk
 • pokud chceme změnit barvu např. po zelené na červeno, předešlou barvu z jablíčka nejprve otřeme hadříkem
Jablíčka Jablíčka CIMG0278

 

 

 

 

 

OVOCE

⇒Říkanka: Foukej, foukej větříčku

 • děti rozdělíme na 2 skupiny
 • jedna přeříkává říkanku a druhá znázorňuje vítr
 • poté výměna rolí
1.      SKUPINA 2.      SKUPINA
Fííí… Foukej, foukej větříčku,
Fííí… shoď mi jednu hruštičku.
Fííí… Shoď mi jednu, nebo dvě,
Fííí… budou sladké obě dvě.

 

⇒VV: Jablíčka v ošatce – podrobný popis námětu ZDE

 Jablíčka

⇒HPH: Měla babka

 • pomůcky: jablíčko (červený pěnový míček)
 • za zpěvu písně chodíme v kruhu a držíme se za ruce
 • 1 dítě je uprostřed kruhu, v ruce drží jablko a chodí v protisměru
 • na poslední slovo písně si všichni zastaví
 • u koho se dítě s jablkem nachází, tomu jablko předá a role se vymění

 

⇒PL: Spočítej jablíčka

 Spočítej jablíčka

 

⇒KK: třídění ovoce x zelenina

 • pomůcky: kartičky ovoce a zeleniny

 

PLODY PODZIMU

⇒Pohádka: Proč se javor na podzim červená?

Proč se javor na podzim červená

⇒PH: Sbírej oříšky

 • pomůcky: skořápky od ořechů, barevné kruhy
 • motivace: „Veverka potřebuje na zimu co nejvíce oříšků, ale má malé packy, a proto může nosit oříšky do doupěte jen po jednom.“
 • skupiny po 5 dětech, každá skupina =1 barevný kruh (doupě)
 • děti stojí na startovní čáře, na signál děti vybíhají do hracího pole a sbírají po jednom vlašské ořechy a nosí je do svého doupěte
 • hra končí, když je hrací pole prázdné
 • spočítání ořechů a pochválení dětí: „Žádná veverka nebude mít hlad!“

 

⇒Rozdíl listnatý strom v lese a na zahradě

 • výklad doplněný o obrázky pro lepší představu
 • všímáme si plodů (zahrada=pro lidi, les=pro zvířátka)
 • ukázka kaštanu, ořechu, žaludu

 

⇒SH: Hledej oříšek

 • pomůcky: 1 oříšek, 2 šátky, lano
 • z lana utvoříme kruh, za který si sednou všechny děti
 • do kruhu pozveme 2 děti, zavážeme jim oči a hodíme oříšek
 • úkolem: najít podle hmatu oříšek jako první J

 

 

KEŘE

⇒VV: Šípkový keř – podrobný popis námětu ZDE

 Šípkový keř

⇒Dramatizace: Šípková Růženka

 • pomůcky: kůň pro prince, korunka a šaty pro princeznu, šátek a hůl pro babu
 • základní postavení:
  • děti stojí v kruhu, drží se za ruce
  • uvnitř (Růženka), další dvě děti (baba a princ) stojí v určeném místě dál od kruhu

 

Růženka byla líbezná, líbezná, líbezná,
Růženka byla líbezná princezna.

(děti jdou po kruhu, Růženka jde v kruhu v protisměru)

Ó jak jsem krásná, spanilá, spanilá, spanilá,
ó jak jsem krásná, spanilá princezna.

(děti se pustí a dají ruce v bok, pohupují se v kolenou a mírně se natáčejí vpravo, vlevo)

Tu přijel jeden krásný princ, krásný princ, krásný princ,
tu přijel jeden krásný princ, pravil jí:

(děti tleskají do rytmu, princ přijíždí na koni)

Růženko milá, pozor dej, pozor dej, pozor dej,
Růženko milá, pozor dej na babu.

(princ i děti ukazováčkem do rytmu varují Růženku, poté princ odjíždí)

Tu přišla jedna baba zlá, baba zlá, baba zlá,
tu přišla jedna baba zlá, pravila:

(děti zpívají podbarveným hlasem, baba přichází kulhavou chůzí)

Růženko, usni na sto let, na sto let, na sto let,
(baba čaruje před Růženkou, i děti napodobují pažemi čarování)
Růženko, usni na sto let, všechno spí.
(Růženka i děti do dřepu a pomalu usínají, baba se zařadí do kruhu k dětem)

A rostlo trní do výše, do výše, do výše
a rostlo trní do výše, vysoko.

(Růženka stále spí, děti pomalu vstávají, ruce do vzpažení, stoj na špičky)

Až přijel zas ten krásný princ, krásný princ, krásný princ,
až přijel zas ten krásný princ, pravil jí:

(děti tleskají do rytmu, princ přijíždí před sedící Růženku)

Růženko milá, probuď se, probuď se, probuď se,
Růženko milá, probuď se z toho snu.

(princ hladí Růženku po vlasech, Růženka se pomalu probouzí, vstává)

A byla svatba veliká, veliká, veliká
a hrála při ní muzika, muzika.

(děti se točí rychleji dokola – princ a princezna se točí uprostřed kruhu)

 

⇒SH: Růženko, kde jsi?

 • pomůcky: šátek
 • vybere 2 děti (Růženka a princ)
 • princ má zavázané oči, pro dezorientaci s ním párkrát zatočíme
 • Růženku postavíme na libovolné místo (ne však daleko)
 • princ, který má zavázané oči, se ptá: „Růženko, kde jsi?“
 • Růženka se ozývá a princ k ní podle sluchu přichází
 • obě role měníme s každou hrou

 

⇒Vaříme si šípkový čaj

 • pomůcky: šípky, cukr, společná nádoba na čaj, naběračka, hrnečky, drtící palička, rychlovarná konvice, voda
 • děti namotivujeme tím, že se dnes naučí vařit čaj
 • šípky omyjeme, zbavíme bubáka a stopky
 • do nádoby (hmoždíře) vložíme cca 4 paličky
 • obcházíme stoly a každý se pokusí rozmělnit šípky
 • vysvětlíme dětem, že kdybychom nerozdrtili šípek, neuvolnili by se vitamíny a voda by se nám ani neobarvila
 • poté zalejeme šípek vodou, osladíme a než čaj vystydne, věnujeme se jiným činnostem
 • poté rozléváme po 1 naběračce na ochutnávku
 • děti nadšené, všem čaj moc chutnal a chtěli přidat (i ti, co čaj nepijí :D)

 

 

BYLINY

⇒PH: Hra na kopřivu

 • pomůcky: zelená stužka, či pruh krepáku
 • kopřiva má v ruce stužku, děti stojí kolem ní v kruhu
 • po odříkání říkanky se všichni rozeběhnou
 •  koho kopřiva šlehne, je popálený a musí se zastavit

„Kopřivo, kopřivo,

stojíš pěkně nakřivo.“        říkají všechny děti

„Já se jen tak válím,

koho chci tak spálím.“        1dítě = kopřiva

⇒SH: Tleskni, až uslyšíš název plodu, byliny

 • učitelka čte seznam níže
 • děti spí na koberci a poslouchají
 • uslyší-li název plodu, byliny – probudí se
 • obměna: nespí, ale tlesknou

Seznam:

nebe, auto, ostružiny, židle, dům, koberec, šípky, sekačka, hrábě, stůl, slunce, trnky, vidlička, tužka, okno, jeřabiny, hrneček, skříň, ubrus, bezinky, kolo, moře, tričko, čepice, kopřiva

 

⇒SH: Cesta lesem za bylinkami

 • pomůcky: zvoneček, 2 šátky
 •  2 babky bylinářky jdou na byliny přes les, drží se za ruce a mají zavázané oči
 • ostatní děti představují stromy (dvojice blízko sebe rozestoupené po prostoru)
 • přiblíží-li se k nim kořenářky, začnou stromy kukat, šumět,… varují je, aby se neuhodily, nezakoply
 • celou dobu prochází lesem za zvukem zvonečku (na druhé straně herny)
 • zvoneček je symbol bylinek, kam mají dojít

 

 

POLNÍ PLODINY-OBILNINY

⇒KK: Polní plodiny se živou ukázkou

 • pomůcky: makovice, obilniny; obrázky obilnin, polních plodin
 • dětem ukazujeme obrázky obilnin, říkáme jejich název a společně posíláme živou ukázku
 • sledujeme detaily, rozdíly mezi obilninami
 • makovice: rozlouskneme ji, ukážeme mák a dáme dětem ochutnat
 • obilniny: každé dítě si vezme 1 zrnko a podívá se, co skrývá

 

⇒KK: K čemu se pěstuje?

 • pomůcky: obrázky řepky olejky, makovice, pšenice,…
 • snažíme se přijít na to, k čemu polní plodiny slouží
 • mladším dětem pomáháme (řepka olejka=olej)

 

 ⇒DH: Jakou barvu má? 

 • pomůcky: velké množství pastelek
 • na koberec vysypeme všechny pastelky
 • učitelka klade otázky: „Jakou barvu má hruška? Kaštan, jablko, šípek, kopřiva,…“
 • děti hledají danou barvu plodu, byliny v pastelkách a ukazují ji

HRY

POHYBOVÉ

⇒PH: Na horký brambor

 • nácvik správného chytání a házení míče
 • pomůcky: míč
 • stojíme v kruhu
 • hodím míč dítěti a ten ho hodí zpět učitelce
 • postupně zrychlujeme

⇒PH: Na sadaře

 • „Jablíčko už dozrálo a sadař ho šel sklidit.“
 • děti leží na koberci a mají zavřené oči
 • koho se sadař dotkne, se zvedne a chytne se za ruku
 • zpěv: Jede, jede, mašinka; Měla babka
 • přesun ke stolečkům

⇒PH: V zahradě na podzim

 • pomůcky: obrázky jablíčka, hrušky a švestky, kruhy
 • po místnosti rozhodíme kruhy a děti si do nich stoupnou
 • poté rozdáme dětem obrázky
 • děti se promění v plody ovoce
 • sadař=učitel chodí po sadě, když vykřikne daný druh ovoce, tak ovoce spadne na zem a musí si vyměnit místo se stejným druhem ovoce

jablko,hruška,švestka

⇒PH: Sklízíme brambory

 • zástup dětí za sebou
 • v předu prázdná bedýnka, vzadu míčky
 • učitelka podává zadnímu dítěti míčky a ty si je postupně podávají horem

⇒HPH: Komu dám jablíčko?

 • utvoříme kruh, 1 dítě je uprostřed (má v ruce jablko)
 • zpíváme píseň: Měla babka
 • za doprovodu zpěvu se točíme, dítě uprostřed chodí opačným směrem
 • když píseň skončí, všichni se zastaví
 • u koho dítě s jablkem je, předá mu ho a vymění si pozice
 • opakujeme, až se vystřídají všechny děti

⇒PH: Židličkovaná

 • kruh ze židliček (o jednu méně než je dětí)
 • děti se pohybují na píseň: Ovoce a zelenina (CD)
 • když píseň skončí, každý si musí rychle najít volnou židličku a sednout
 • kdo si nesedne=vypadává

 

SMYSLOVÉ

⇒SH: Ochutnávka ovoce

 • poznávání ovoce podle hmatu, vůně, chuti, vzhledu

⇒SH: Hledám, hledám červenou

 • „Na větvičce jabloně uzrálo krásné červeňoučké jablíčko. Však si také na sobě dalo záležet. Nastavovalo sluníčku jednu tvářičku, hned zase druhou, aby bylo celé krásně červeňoučké.“
 • „Víme, jak vypadá červená barva?

„Hledám, hledám, co mám znát, pojďte děti pomáhat.

Do všech koutů zajdi, to červené mi najdi!

KONSTRUKTIVNÍ

⇒Puzzle jablíčka a hrušky

 • děti sedí u stolečků
 • mezitím po místě schováme lístečky barevnou tečkou vzhůru
 • úkol: najít 1 dílek puzzle a odnést ho na stůl označený danou barvou
  • až poté jít hledat další dílky
 • rozdělíme se do 2 skupin a skládáme puzzle (pro 3. leté-náročné)

 

ROZUMOVÁ VÝCHOVA

⇒KK: Třídění ovoce a zeleniny

 • seznamujeme se s ovocem a zeleninou
 • pomůcky: didaktické kartičky
 • 3 větší obrázky (stromy, kořenová zelenina, košťálová zelenina-obilí)
 • pojmenováváme obrázky, ptáme se, kde rostou, přiřazujeme je k větším obrázkům
 • zpětně znovu pojmenováváme

 

⇒KK: Poznávání ovoce a zeleniny

 • pomůcky: kartičky s ovocem a zeleninou
 • v ruce mám kartičky, ukážu jednu
 • kdo ví, přihlásí se a řekne co to je +zda je to ovoce, či zelenina
 • kartičky po zodpovězení dávám do kruhu
 • poté říkám názvy ovoce, zeleniny-řeknu, vytleskám-děti na signál opakují rytmus
 • tvoříme zdrobněliny (3. leté-nejde)

 

ARTIKULAČNÍ A DECHOVÁ CVIČENÍ

⇒Gymnastika mluvidel: přelévání vzduchu z jedné tváře do druhé

-„Když už bylo jablíčku na sluníčku moc velké horko, poprosilo větřík, aby ho osvěžil.“

⇒Říkanka: Větře, větříčku

Postupně zesilujeme a zeslabujeme, neboť se vítr toulal někde daleko. Jablíčko muselo říkanku několikrát opakovat, aby ho vítr slyšel. Jak se vítr začal přibližovat, mohlo jablíčko svoje volání zeslabovat.

 • ochlazujeme jablíčko
 • z rukou uděláme hrstičku a foukáme na jablíčko
 • dechové cvičení: výdech s našpulenými rty

Jablíčko s větříkem byli kamarádi a rádi si spolu hráli. Větřík rozfoukával jablíčko a to se houpalo na větvi jako na houpačce.

 • Pohybové cvičení: v lehu na zádech, pevně chytíme kolena a houpeme se
 • Artikulační cvičení: HOU, HOU
 • Gymnastika mluvidel: vysuneme jazyk z úst, pohoupeme jazýček

 

 

VÝTVARNÉ A PRACOVNÍ AKTIVITY

⇒Grafomotorika

 • kresba jablíčka

Červená barvička

Vzala ji Anička.

Krouží kruhy malé, větší,

na jablíčko už se těší.

⇒PV: Červík a jablko 

Jablíčko a červ

⇒VV: Šípek podrobný popis námětu ZDE

 

PÍSNIČKY

⇒Měla babka čtyři jablka (mazurka)

Měla babka čtyři jablka a dědoušek jen dvě. Dej mi babko jedno jablko, budeme mít stejně.

Měl dědoušek, měl kožíšek a babička jupku. Pojď, dědoušku na mazurku já si s tebou dupnu.

 • 1 dítě stojí za dítětem a drží se nahoře za ruce
 • měla babka – úkrok vpravo
 • čtyři jablka – úkrok vpravo
 • a dědoušek – úkrok vlevo
 • jen dvě – úkrok vlevo
 • dej mi babko – podíváme se na sebe vlevo
 • jedno jablko – podíváme se na sebe vpravo
 • budeme mít stejně – otočíme se

⇒Tanec s jablky

 • utvoříme dvojice a chytneme se za ruce
 • mezi bříško vložíme jablíčko (míček)
 • na hudbu: ovoce a zelenina tančíme, komu vypadne míček, končí

 

ŘÍKANKY A BÁSNIČKY

⇒Koulela se ze dvora

Koulela se ze dvora, velikánská brambora.

(velký kruh před tělem)
Neviděla, neslyšela,
(dlaněmi zakryjeme oči, uši)
spadla na ni závora.
(napjatou rukou ze vzpažení do připažení)
Kam koukáš, ty závoro?
(pravou rukou děláme „ty, ty, ty“)
Na tebe, ty bramboro!
(levou rukou děláme „ty,ty, ty“)
Kdyby tudy projel vlak,
(krouživými pohyby rukou předvádíme „vlak“)
byl by z tebe bramborák!
(leh)

⇒Houpy, hou

Houpy, hou, houpy, hou,

vítr houpá větvičkou.

Větvička se ohýbá,

jablíčko se kolíbá.

⇒Větře, větříčku

Větře, větříčku,

zafoukej trošičku.

Horko není k vydržení,

Potřebuji osvěžení!

⇒Malíř

Vezmi žlutou tužku,

namaluj mi hrušku.

A pod hruškou talíř,

sláva, ty jsi malíř!