Archiv pro štítek: op-art

 • Výtvarná technika (postup): dokreslená koláž, op-art
 • Pomůcky: fix, nůžky, pastelky, lepidlo, barvy, papíry
 • Věková kategorie: 10-15 let

 

Realizace výtvarné činnosti
 • Povídání o Viktoru Vasarely, optickém umění, rytmu.
 • Postupně žák vytvořil rytmickým opakováním linie, sbíhavé vlny, oblouky na papíře.
 • V dalším kroku využil těchto linií v dokreslené koláži.
 • Možností je mnoho – pohádka, moře, krajina, v horách,

 • Výtvarná technika (postup): kresba fixem, op-art
 • Pomůcky: fixy, barevné papíry A4, čtvrtky A5, šablony různých škrabošek, nůžky, pravítka, tužky, guma, lepidlo

Motivace a hra
 • Masky v období masopustu (karnevalu) jsou velmi rozmanité. Mohou mít různé podoby- zvířat, lidí. My však nechceme tvořit nic konkrétního-necháme působit dětskou fantazii a vytvoříme klasickou masku, která může představovat cokoliv a sní se proměnit do libovolné postavy, či zvířete.
 • My dnes ale máme jiný záměr s maskami. Za maskami se schovávají lidé, abychom je nepoznali. Ale co kdy se nám schovala sama maska? A jak? Stejně jako zvířata, která se maskují v přírodě svou barevností, aby se skryla před nebezpečím.

Pozn.

 • vycházíme ze směru OP-ART:  využívá lineární útvary (vodorovné, svislé,šikmé linky, kružnice) a pracuje pouze se 2 barvami pro vytvoření zrakového klamu.

 

Realizace výtvarné činnosti
 • učitelka navrhne nejméně 3 rozdílné tvary škrabošek
 • dětem necháme vybrat masku, která se jim nejvíce líbí, a tu jim poté obkreslíme na čtvrtku A5 (starší děti si obkreslí samy)
 • děti pracují s pravítkem a tužkou
 • úkolem je přes masku narýsovat linky s mírnými odstupy; zda zvolí linky pouze vodorovné, svislé a nebo jejich kombinaci (vznik šachovnice), je zcela na dětech
 • poté si vyberou libovolnou barvu fixy, se kterou budou pracovat po celou dobu práce
 • děti vedeme k tomu, aby se snažily vykreslovat ob řádek (sloupec), či tvořit šachovnici
  • na našem zadání však nelpíme
  • u nejmladších dětí (v mém případě 3-letých), které si zvolily šachovnici, je dobré čtverečky k vybarvení označit tečkou
 • hotovou masku vystřihneme (opět záleží na věku dětí-starší vystřihují samy, u nejmenších pí. uč.)
 • pokud jsou silně viditelné čáry od tužky, můžeme je vygumovat
 • aby se mohly masky maskovat, zvolíme pozadí ve stejné barevnosti
  • slouží i k poznávání shodných barev
 • děti lepí masku na barevný papír na místo dle svého úsudku
Barvy masek 2 Barvy masek 3 Masky barev

 • Výtvarný cíl: zapojení částí lidského těla do výtvarných aktivit
 • Výtvarná technika (postup): body-art
 • Pomůcky: vodové barvy, štětce, kelímky na vodu, PET-lahve s vodou, obrázky zajímavých vzorů zvířat, reprodukce Victora Vasarelyho, papíry A4, pero, fotoaparát

Motivace a hra

 • V úvodu hodiny se zaměříme na optické klamy.Ptáme se žáků na dřívější setkání s nimi, poskytneme jim prostor k jejich slovnímu přiblížení a definování.
 • Mezitím rozdáme do dvojic černobílé reprodukce optických iluzí od Victora Vasarelyho.
 • Po důkladném pozorování a  cílených otázek by měli žáci vypozorovat pohyb, kroucení obrazu, popř. vidiny jiných barev a určit optický klam.
 • Vysvětlíme, že se jedná o op-art – zrakové umění.
 • Seznámíme se s nejvýraznější osobností op-artu, Victorem Vasarelym a hledáme kontrasty barev na obrázcích i v našem okolí.

 

Realizace výtvarné činnosti
 • Co je skryto v jedné z reprodukcí Victora Vasarelyho?
 • Existují další zvířata, jejichž srst, či kůže je tvořena na bázi kontrastu?
 • Jací zástupci to jsou a na co jim tyto vzory v přírodě slouží?
 • Následuje ukázka tygrů v pojetí V. Vasarelyho.

Vžijeme se do role designéra a pokusíme se vymyslet zcela nový vzor zvířecí srsti pro jakoukoliv část našeho těla, či spolužáka. Uvědomíme si, že op-art  je stavěn na liniích, tvaru a kontrastu. Inspirací k tvorbě budou různé fotografie srstí žirafy, tygra, geparda a ukázka obrázků s osvětlením pojmu: body-art=tělové umění, kdy vzor budeme malovat na nahou část těla. V závěru zdokumentujeme nově vzniklý dezén zvířat vložený do prostředí. Ve zbytku času si žáci zahrají na redaktory a napíší poutavý článek o nově objeveném zvířecím druhu a jeho způsobu života.

CIMG0462

Závěr

 • Pro jaký druh zvířete jste navrhli tento nový vzor?
 • Jaký módní doplněk by to mohl být?
 • Čteme si vzniklé dětské reportáže ve spojení s vizuální oporou na jejich těle.