Archiv pro štítek: odkrývací rezerváž

 • Výtvarný záměr: lineárně dekorovat plochu listu (realisticky/fantaskně) a dát tak vyniknout barevným plochám ve spodní vrstvě
 • Výtvarná technika/postup: odkrývací rezerváž
 • Pomůcky: čtvrtka formátu A4, šablony listů, tužka, menší nůžky, voskovky, dlouhé špendlíky (párátka, špejle se špičatým hrotem), černá tuš, větší kulaté štětce, staré papíry, ubrus

 

Motivace a hra

 • DH: Poznávání listů dle tvaru – Dětem ukazujeme listy skutečné/na obrázku/bílé šablony (dub, jírovec maďal, javor, bříza, lípa, jeřáb) a děti odhadují, z jakého stromu pochází.
 • PV: Herbář – Na čtvrtku A4 přilepíme skutečný vylisovaný list+ fotografii stromu + plod (může být také skutečný).
 • Diskuse: Do jakých barev se barví listy na podzim?

 

Realizace výtvarné činnosti

Každé dítě si vybere jednu šablonu listu (šablony kde stažení ZDE), kterou si obkreslí na čtvrtku A4. List zatím nevystřiháváme, dětem se bude lépe vyplňovat vnitřek voskovkami a nestane se, že by list natrhly, či nevyplnily místa na okraji listu. Nemusí se ani bát případného přetažení voskovkou mimo šablonu. Než děti začnou list vystříhávat, učitelka zkontroluje nanesenou voskovou vrstvu, zda je všude dostatečně silná. Vyhýbáme se hnědým, černým odstínům a těm, které se nevyskytují na podzimních listech-např. růžová, fialová, modrá apod. Vystřižený list položíme na starý papír a celý ho pomocí štětce natřeme černou tuší a necháme ideálně do druhého dne zaschnout. Do zaschlé tuše děti vyrývají žilnatinu, dekorativní prvky. Dětem necháme zcela volnou ruku, jen se je snažíme motivovat, aby dostatečně využily barevný podklad, který si pracně vytvořily.

Závěr

Oceňujeme trpělivost, preciznost, originalitu.

 • Výtvarný záměr: zachytit podstatné znaky čerta, vyzkoušet si novou techniku
 • Výtvarná technika/postup: odkrývací technika na foliovém podkladu
 • Pomůcky:  krabice od mléka, černá temperová barva, tekuté mýdlo, širší štětce, špejle hrocené (se špičkou), plastové destičky, ubrus
Motivace a hra
 • Čertí honičkaČert má na hlavě rohy a za kalhotami stužku – ocas. Koho se dotkne, ten odchází do pekla (=ke stolečku).
 • Popis čerta – vzhledu i jeho vlastností. Rohy, chlupy na těle, ocas, koňské kopyto, řetěz, vidle, pytel, vyplazený jazyk, černý, špinavý, zlý, ošklivý atd.
 • Zástupná řeč: Jak si povídají čerti v pekle „Za chvilku se z nás všech stanou čertíci. Čerti neumí mluvit naší řečí, proto až každý vstoupí na kobereček, zapomene svou lidskou řeč a bude znát jen tu čertí.  Chodíte po světě, potkáváte čerty a s každým si něco řeknete, nebo ho jen čertí řečí pozdravíte a půjdete dál.“ Nejprve si děti zkusí u stolečku čertí řeč (blll – blll), tu rozšíříme o: budliky – budliky, brbli – brbli, bla – bla.

 

Realizace výtvarné činnosti

Krabici od mléka umyjeme a vystřihneme z ní přední část, která je největší a bez přehybů. V kelímku smícháme nezředěnou černou temperovou barvu s trochou tekutého mýdla (malá lžička). Na plastovou desku si položíme vystříhnutou část z krabice a širším štětcem natřeme stříbrnou stranu tak, aby nebyly příliš vidět tahy štětce. Na suchou matrici (cca za 1 hod) vyškrabáváme zvolený motiv špičatou částí špejle.

Závěr

Technika má jednu velkou výhodu oproti odkrývací technice na voskovém podkladu – nemusí se tvořit podkladová vosková vrstva, která je pro mladší děti zdlouhavá a náročná. U všech odkrývacích technik je potřeba si dát pozor na nechtěné vyškrabávání podkladu nehty.

Foliový podklad jsme zkoušeli natírat:

 • černou tiskařskou barvou (výhody: sytější barva, ostré vyryté linie; nevýhody: špinavé ruce dětí, matrice „nikdy zcela neuschne“ je stále lepkavá),
 • temperovou barvou bez použití mýdla (výhoda: suchá matrice; nevýhoda: špejle při vyškrabávání odrývá i barvu okolo – odlupuje se, netvoří se zřetelné linie).
 • temperovou barvou s použitím více mýdla (nevýhody: odpuzování barvy od podkladu, tvoření drobných bublinek, špejle odlupuje barvu okolo, netvoří se zřetelné linie).

 • Výtvarný úkol: nanést dvě silné vrstvy voskových pastelů, do černé voskové plochy kreslit špendlíkem motýla, zaměřit se na tvar a barevnost křídel
 • Výtvarná technika (postup): odkrývací rezerváž na voskovém podkladu
 • Pomůcky: čtvrtky formátu A5, voskovky, špendlíky, šátky pro motivaci

 

Motivace                   

 • Čtení úryvku Krásní motýli z knihy: Kolik je na světě krás (F. Nepil) – „Na světě je krás k nespočítání, ale nejkrásnější ze všeho jsme my,“ říkají motýli. „Máme úplně stejné barvy jako květiny a navíc i létáme. Kytky jsou takové buchty: kam je ráno postavíte, tam je večer najdete. To my, bělásci, žluťásci nebo modrásci toho za den obrazíme, že by tomu nikdo nevěřil!“ Vtom tedy nejsou daleko od pravdy, až na to, že od květin je náhodou moc hezké, že nejsou takové přelétavé. Co z toho, kdyby člověk dostal k svátku kytici kopretin a ta by se pak zvedla a uletěla někam na palouk! Motýl opravdu chvilku neposedí. Když přiletí na květ, pořád se točí a stále zavírá a rozevírá křídla. Jako by jimi dýchal. Na motýlech jsou nejkrásnější jejich křídla. To dobře vědí babočky, perleťovci, stužkonosky, vřetenušky, otakárci i jasoni. Proto nenechají nikoho vynadívat se na ně dosyta. Buď křídla zavřou, nebo zase uletí a je po všem. Křídla mají krásná, protože hrají všemi barvami světa.“
 • Dramatické ztvárnění: Zrod motýla – vajíčka (sed na patách), housenky (plazení a kousání listů), zakuklení housenky (embryo poloha), motýl (roztáhnutí rukou).
 • Reflexe – V jakého motýla ses proměnil?

 

Realizace výtvarné činnosti

Děti pokryjí čtvrtku A5 silnou vrstvou barevných voskovek. Lze použít všechny odstíny vyjma hnědé a černé, které by při následném odkrývání nevynikly. Na podkladovou vrstvu naneseme druhou vrstvu, a to černého voskového pastelu. Výhodou tohoto postupu je, že se nečeká na zaschnutí vrchní vrstvy. Pro někoho nevýhodou může být to, že černá voskovka již zcela nezakryje spodní barevný podklad. Nicméně prosvítající místa na ploše v závěru tvoří zajímavou barevnou patinu.

Do černé voskové plochy vyrýváme rycím nástrojem (špendlíkem) motýla, v kterého se děti při hře proměnily. Využijme pestré podmalby k zachycení barevných křídel. Většinou motýli vidíme při letu a nemůžeme si v klidu prohlédnout jejich šaty, teď máme příležitost jejich přednosti zachytit na roztažených křídlech, které zdobí kroužky i proužky, skvrny, tečky, kostky, vlnky a paví oka. Nezapomeňme, že krásu jim dodává i tvar křídel různě vykrajovaných, s ostruhy.

 

Závěr

 • Interpretace vytvořených děl – Jakého motýla si stvořil? Myslíš, že nějaký podobný na světě poletuje?
 • Prohlídka děl pohybovou hrou – Necháme naše motýly prolétnout. Děti se s obrázky volně pohybují po herně a mají tak možnost shlédnout nádherná křídla dalších motýlků.

 • odkrývací technika na voskovém podkladu je PŘÍPRAVNÁ GRAFICKÁ TECHNIKA (nelze tisknout)
 • pomáhá dětem pochopit úlohu rydla, které odkrývá světlý podklad
 • spodní vrstvu tvoří plocha navoskovaná úlomkem svíčky nebo voskovkami, voskovým pastelem
 • voskový povlak se slévá do souvislé hladké plochy, na kterou žák nanáší vrstvu černé tuše nebo tmavé temperové barvy
 • do zaschlé krycí vrstvy žák odkrývá motiv jehlou, hřebíkem nebo obráceným koncem perka – nástroje lze kombinovat

 

KOMBINOVÁNÍ S JINÝMI VÝTVARNÝMI TECHNIKAMI

 • málokdy se s touto technikou kombinuje jiná
 • snáší se jen s temperovou malbou, která dobře kryje černé plochy i eventuální skvrny na papíře

 

VELIKOST FORMÁTU

 • je limitovaná únavou dětí z voskování podkladu a časem, který je přípravě papíru možno věnovat
 • volíme malý nebo střední papír  (A6-A5)

 

TECHNICKÉ A VÝTVARNÉ PROBLÉMY

 • optimální podklad je bílý vosk překrytý černou tuší, na kterém kresba nejvíce připomíná grafiku, malé děti však nedovedou rozpoznat dobře a špatně navoskovanou plochu, proto je dobré využít světlých tónů voskových pastelů
 • nanášení krycí vrstvy na voskový podklad – vosková vrstva odpuzuje vodu, takže tuš a tempera špatně chytá (pomáhá pravidelné přemydlení štětce s tuší nebo barvou, které zvyšuje přilnavost nátěru
 • uvědomělé použití podmalby u vícebarevného podkladu je pod černým krytem obtížné, proto se doporučuje pokrýt podklad jedinou barvou
Sněhový závoj zimy Sněhový závoj zimy2

Použitá literatura:

ROESELOVÁ,VĚRA. Techniky ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, 1996. s. 102. ISBN 80-902267-1-X.

 • Výtvarný cíl: rozvíjet kreslířské dovednosti, fantazii, představivost při tematické kresbě
 • Výtvarné vyjadřovací prostředky: odkrývací rezerváž
 • Pomůcky:  černá tuš, bílé čtvrtky formátu A5 a A4, voskové svíčky, kulaté štětce, nádoby na tuš, rycí nástroje – např. párátka, větší špendlíky; lepidlo v tubě, ubrus
Motivace

Jak poznáme zimu? Jak vypadá? Zima je období, kdy je v přírodě více ticha, protože chybí ptačí zpěv, bzučení hmyzu, kvákání žab, ševelení listí. Je to období nouze, zvířata nemají zelené krmení, hmyzožravcům chybí hmyz. Některá zvířata si dělají zásobu na zimu, jiná přečkávají zimu spánkem. Ticho může evokovat smutek, ale je to i chvíle se ztišit a pozorovat přírodu, kterou zima zahalila do svého bílého závoje.

S hedvábnými šátky (gázovinou, stuhou) vyjadřujeme padající sníh snášející se na krajinu.  Především na vycházkách si děti všímají zimní krajiny, zkoumají sníh všemi smysly, pozorují, jak sníh poletuje, víří a co vše zahaluje pod svou peřinku.

 

Postup výtvarné činnosti

Pokud máme ve třídě barevné svíčky, nejprve nožíkem odstraníme jejich svrchní barevnou vrstvu, aby při nanášení neobarvila bílou čtvrtku. Na čtvrtku A5 naneseme silnou vrstvu voskové svíčky. Důležité je, aby vrstva pokrývala celou plochu čtvrtky. Tuto podkladovou vrstvu natřeme černou tuší nebo můžeme použít temperovou barvu. Pro nátěr volíme tuše zakoupené v malých lahvičkách, které neobsahují tolik vody jako tuše prodávané ve velkých lahvích, které hůř chytají na povoskovaný podklad. Do zaschlé černé plochy obrázek vyrýváme rycím nástrojem – v tomto případě párátkem.

Na závěr děti na rub vyrytého obrázku nanesou lepidlo z tuby a přilepí ho na bílou čtvrtku formátu A4, která nám vytvoří paspartu, obrázek tak působí jako skutečná grafika.  Dobré je si před lepením umýt ruce, aby děti zbytečně neušpinily bílý papír od zbytku tuše, která se uvolnila vlivem rytí.

Sněhový závoj zimy Sněhový závoj zimy2