Archiv pro štítek: nové nástroje

  • Výtvarný záměr: zanechávání stop linií a čar pomocí gest i nových nástrojů
  • Výtvarná technika/postup: lavírování, bičomalba, stopy nástroje
  • Pomůcky: čtvrtky formátu A4, anilinové barvy, silné kulaté štětce, nádoba s vodou, sůl, provázek nebo bavlnka, bílá temperová barva, mistička na temperu, ubrus

Motivace a hra

Mrazivé zimní dny proměňují vodu na rybnících i řekách v led. Pevný led bývá tmavý, naopak mléčně zbarvený neunese tolik váhy. Bruslaři za sebou při bruslení zanechávají bílé rýhy i ledovou tříšť vytlačenou z ledu a vytváří tak vyježděné koleje. Kdo byl někdy bruslit na rybníku, určitě si všiml i vzduchových bublinek zamrzlých v ledu. Velké bubliny jsou pro bruslaře nebezpečné, neboť by pod nimi mohl prasknout led, ale drobné bublinky jsou neškodné. Každý si vytvoří tmavý průzračný led, doplní ho o malé bublinky, které se v ledě objevují a poté si na svém rybníku zabruslí.

 

Realizace výtvarné činnosti

Dejme dětem na výběr, zda budou chtít vytvářet rýhy v ledové ploše špendlíkem nebo šviháním provázku. U obou postupů platí vytvořit si modrý podklad lavírováním. Použijeme anilinové barvy zajímavé svým sytým barevným pigmentem, které hojně rozmýváme vodou. Na vlhký podklad nasypeme sůl, ta do sebe vsákne barevnou vodu a vytvoří v daném místě bílé skvrnky – vzduchové bubliny.

 Pokud se děti rozhodnou pro kresbu špendlíkem, ryjí ještě do vlhkého podkladu. Na špendlík není potřeba tlačit, volně s ním „bruslíme“ po čtvrtce, ten za sebou zanechává rýhy i vytlačený papírový grátek připomínající ledovou tříšť. Do rýh se občas dostane i barevná voda, která zvýrazní vyryté čáry.

U bičomalby může být podklad o něco tmavší, lépe tak i vyniknou bílé otisky provázku. Podmalbu necháme zaschnout. Konec provázku namáčíme do řídké bílé tempery, palcem a ukazováčkem odstraníme z provázku přebytečnou barvu a hbitým pohybem šviháme o čtvrtku různými směry. Kromě švihu lze provázek položit na plochu a táhnout ho po ní. Při bičování pracujeme ve stoje u stolu.

Pozn. Pokud z provázku neodstraníme přebytečnou barvu, bude tempera více stříkat po okolí, linie bude širší a okolo otisku se budou tvořit drobné kapičky.

Ledová plocha
Kresba špendlíkem do vlhkého podkladu

Ledová plocha3
Bičomalba-švihání provázkem namočeným v barvě

Závěr

Povedlo se ti dle tvých představ zachytit rozbruslenou ledovou plochu?

 • zanechávají různorodé stopy
 • stopa může být plynulá, složená z kratších tahů, má svou strukturu
 • stopy vypovídají o lidské povaze, náladě, výtvarném úmyslu
 • výrazné gesto paže může na velkém formátu reprodukovat dětská dlaň nebo materiál namočený v barvě (hrstka sena, štětka, látka, houba, kolečka autíček, kus zmačkaného papíru)

 

 • nezvykle působí opakování linií zanechaných hroty hřebenu, vidličky, stěrky s členitou hranou
 • např. hřebík ryje a drásá,protrhává a propichuje a tím vytváří plošné i plastické stopy
 • rozdrásaný podklad je sám o sobě dokumentem
  • můžeme ho uchovat jako relikt, nebo ho využít jako výtvarný materiál či jako matrici pro tisk
 • pro pokusy s nezvyklými nástroji je dobré využívat výtvarné hry zkoumající možnosti stop
 • pro posílení výrazu kombinují různé druhy stop nebo stop a materiálů, nebo kombinace nástroje s klasickými kreslířskými či malířskými prostředky

 

VÝTVARNÉ NÁMĚTY – NEZVYKLÉ NÁSTROJE

HRY S NÁSTROJEM

 • Námět: kouř – v klidném vzduchu,ve vánku, v nárazech větru, v aktivních kráteru sopky
 • Výtvarný problém: postupná gradace gesta a odpovídající dynamika kresby
 • Pojetí úkolu: hra se stopami nástrojů

 

GESTO RUKY

 • Námět: dotek, otisk, sevření, pohlazení, úder
 • Výtvarný problém: uvědomit si gesto ruky a paže a výtvarně posílit jeho účinky
 • Pojetí úkolu: otisk netradičního nástroje, opakování otisků, volba barev s významem gesta

 

VÝTVARNÉ POKUSY

 • Námět: výtvarná hra-etuda, návrh designu
 • Výtvarný problém: hra s výtvarným rytmem
 • Pojetí úkolu: hledání nástrojů a materiálů, kterými lze vytvořit stopy, vytváření vzorníků stop, řešení rytmických variant

 

Použitá literatura:

ROESELOVÁ, VĚRA. Techniky ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, 1996. s. 202-203. ISBN 80-902267-1-X.

 • Výtvarný cíl: kombinace stop netradičního nástroje s tradičním;  výtvarná hra
 • Výtvarná technika (postup): hra s otisky tradičních i netradičních nástrojů
 • Pomůcky: čtvrtky formátu A2, dětská hračka-malá autíčka, temperové barvy, štětce, pěnové tiskátko auta, linorytový váleček, deska na rozválení barvy

Motivace a hra

Pustíme dětem nahrávku se zvuky dopravních prostředků a hádáme, jaký prostředek vytvořil daný zvuk.  Jmenujeme si další dopravní prostředky, poznáváme je na obrázcích.
Do sáčku ukryjeme malé autíčko, děti ho postupně osahávají a na konci vysloví jeho název. Zahrajeme si pohybovou hru na auta, učíme se základním pravidlům chování na silnicích a pokoušíme se vymyslet výhody i nevýhody aut.

 

Realizace výtvarné činnosti

Když auto vjede do bahna, či vody, zanechává za sebou stopy pneumatik. Ty se pak vinou dle toho, jak auto jelo. Na desku naneseme tmavou temperovou barvu symbolizující bahnivou vodu a válečkem ji rozválíme do větší plochy. Autíčko nejprve vjede do bahna a následně na čtvrtku. Automobil může jezdit rovně, do kopce, zatáčet, kličkovat i couvat. Aby stále zanechávalo otisky, je potřeba často vjíždět do barvy. Po zaschnutí umisťujeme na vzniklé koleje auta pomocí pěnového razítka. Ty mohou být rozmístěna spontánně anebo promyšleně- posazené na vytvořené stopy.

auta-hry s otisky auta-hry s otisky 2

Závěr

Dbáme především na prožitek dětí při experimentování s neobvyklým nástrojem a jejich slovní výpovědi při aktivitě. Rádi komentují, kam auto jede, popisují dopravní situaci.