Archiv pro štítek: muchláž

 • Výtvarný záměr: plastický reliéf mraků doplněný v pozadí gestickou malbou a kresbou
 • Výtvarná technika (postup): kombinovaná technika (kresba tuší, muchláž, akční malba)
 • Pomůcky: karton formátu A1 a větší, ubrus nebo igelit na zem, vodové anilinové barvy, silnější kulaté štětce, voda, světle modrý hedvábný papír, bublinkové folie, nůžky, lepidlo, tuš, špejle

Motivace a hra

Kdysi plul po obloze velký dešťový mráček, ve kterém žila malá kapička se svojí rodinou. Plula si tak nad zemí a z výšky pozorovala svět tam dole. Tolik se jí to líbilo, přála si seskočit dolů a skamarádit se s lidmi. Vždy záviděla svým sestřičkám, když se zatáhla obloha a ony mohly seskákat dolů! Jenže ona byla stále moc malá, a tak si musela na svou chvíli ještě počkat.

A tak jednoho dne, když kapička povyrostla a obloha se zatemnila a sluníčko šlo akorát odpočívat, vloudila se kapička mezi ostatní a čekala na povel, kdy mohou seskočit! Konečně se všechny kapky vyskládaly do řady a čekaly, až je mrak vypustí! Kapička samou nedočkavostí nemohla ani dýchat! A najednou – mraky se rozestoupily a kapky pomalu slétávaly dolů na zem. Kapička cítila, jak si s ní pohrává vítr, dívala se dolů na lesy, pole, louky, konečně to vše viděla zblízka! Tolik se těšila, až uvidí krásné barvy krajiny, rozesmáté tváře lidí a všechny ty střechy domů i auta, která nejsou seshora pořádně vidět….

 

Realizace výtvarné činnosti
 • Pro tuto činnost je dobré děti rozdělit do menších skupinek, anebo postupně prostřídat děti na jednom díle.
 • Nejprve si vytvoříme dešťové kapičky. Kapičky stejně jako v pohádce stojí připravené v řadě – na hraně kartonu (karton máme opřený o židli, pod ním igelit, neboť dešťové kapičky, které budou stékat dolů, by nám zašpinily zem). Děti si štětce hodně namočí do vody, poté do barvy a lehce štětec přiloží na horní okraj kartonu. Pokud kapička stojí, je stále maličká na to, aby spadla k zemi, proto opět namočíme štětec do vody (již nemusíme do barvy) a přiložíme ho na stejné místo. Využíváme nejenom modrou barvu. Voda může mít různé podoby- zelenou, fialovou, žlutou.
 • Po zaschnutí začneme plasticky modelovat mraky. Menší mráčky se drží více nahoře na obloze, ale bouřkové mraky plné vody jsou již moc těžké a tak pomalu sestupují blíž k zemi. Dbáme na to, aby děti mraky nelepili až úplně domů, kde již je zem. Mraky sice klesají níž, ale ne úplně k zemi. K modelaci využijeme hedvábného papíru a bublinkové folie. Děti si na místo, kam chtějí umístit mrak, nanesou lepidlo a vymodelují (mačkáním, ohýbáním, trháním, stříháním) různé mraky.
 • Na závěr můžeme, ale nemusíme do dešťových kapek nakreslit deštníky (1 deštník-1 dítě), které lidé postupně otevírají, jak se začínají spouštět kapičky k zemi.

Mraky a déšť

Závěr

 • Na dílo, které si svisle podepřeme, nahlížíme z větší dálky a posuzujeme, zda ještě někam nepřidáme nějaký mráček, deštník.  Pozorujeme barevnost i směr kapiček, kam nám na papíře docestovaly. Zda stekly až dolů, nebo se v průběhu cesty zastavily. Čím to vlastně je? Který mrak je bouřkový a proč?

 • Výtvarná technika (postup): muchláž, malba vodovými barvami
 • Pomůcky: čtvrtka, vodové barvy, štětec

Realizace výtvarné činnosti
 • Připravený papír zmačkáme.
 • Dáme pozor na roztrhání papíru. Ačkoliv! Je možné, že pro práci bychom mohli i roztrhaný papír použít.
 • Vzniklé plošky jsou určitým způsobem rozmístěné a ohraničené. Plošky můžeme obtáhnout, ale je to náročné a vyčerpávající.
 • Podle fantazie vybarvujeme plošky.
 • Zde byl námět rostlin (růží),volného prostoru a motýlů.

kolorování zmačkaného papíru

Autorka námětu: Eva Strapková

KOLÁŽ

 • zde se setkává papír, nůžky a lepidlo
 • pro koláž můžeme použít různé druhy papíru, které hovoří kontrastními vlastnostmi (povrchem, barevným tónem, průsvitností, tvárností)
 • koláže ze svačinového, toaletního papíru, z různých druhů balicího papíru, čtvrtek, lepenek, hedvábného papíru
 • využít můžeme i nalezené papírové objekty – jízdenky, účtenky, známky, novinové texty, papírové skládačky nebo obaly
 • děti je vlepují do kresby či malby, s kterou nějakým způsobem souvisí
 • jiným prvkem pro koláž je tištěné písmo nebo text
  • písmo můžeme pojmout jako tvarový element a zkoumat ho v různých variacích
   • výběr tvarových variant jednoho písmene
   • spojení písmen a obrázků
   • vyplnění geometrického tvaru písmeny
   • uplatnění proporcí nebo barev písmen, jejich zhuštění a zředění
 • koláž můžeme obohatit dalšími materiály, objekty nebo dalšími výtvarnými postupy
  • přestínování ploch perem, či tužkou
 • reprodukce fotografií a obrazů
  • dobré uplatnit tak, aby nebylo poznat, co jednotlivé ústřižky představovaly
 • výraz koláží je závislý na způsobu práce – na stříhání, trhání, mačkání, drásání a pálení papíru

koláž

 

(Roeselová, V., 1996, s. 207)

 

DEKOLÁŽ

 • = strhávané koláže
 • vedle destrukčních procesů se zde výrazově podílí i obsah, který s v jednotlivých vrstvách papíru postupně odhaluje a mísí
 • odkrývá slova, nebo části snímků obsažených v různých vrstvách papíru

dekoláž

(Roeselová, V., 1996, s. 208)

ROLÁŽ

 • žák rozstříhá jednobarevný geometrický obrazec, dětskou práci či reprodukovaný snímek na úzké proužky a dále s nimi pracuje
 • rozsouvání vyvolává pocit pohybu nebo deformuje skutečnost
 • vyklápění – žák vyklápí  jeden či více vystřižených prvků podél hrany geometrického tvaru do bílé plochy papíru

roláž

(Roeselová, V., 1996, s. 210)

MUCHLÁŽ (FROAZÁŽ)

 • podstatou je gesto ruky mačkající papír
 • na zmačkaném a rozbaleném papíru, který je ponořen do velmi řídkého roztoku tuše nebo barvy a vysušen, vyvstávají praskliny
 • můžeme s tímto dále pracovat – využít muchláž pro koláže, hledat v ní obrysy známých tvarů a vyplnit je barvou nebo komponovat plochu lavírováním

muchláž

(Roeselová, V., 1996, s. 211)

 

 

VÝTVARNÉ NÁMĚTY – NETRADIČNÍ POSTUPY

RŮZNÉ PODOBY KOLÁŽE

 • Námět: ryba, ilustrace, převlek, symbol
 • Výtvarný problém: výrazové prostředky různých druhů papíru
 • Pojetí úkolu: stříhání, trhání, mačkání, barvení a sešívání papíru, ve vyšších ročnících možnost i propalování

 

MUCHLÁŽ

 • Námět: ryby v akváriu, hrad na skále, geologické vrstvy, dialog tvarů
 • Výtvarný problém: inspirace plochou pomačkaného papíru
 • Pojetí úkolu: vyhledávání náhodně vzniklých tvarů, kombinace muchláže s kresbou perem a tuší, tónování papíru vodou přibarvenou tuší

 

DIALOG

 • Námět: komunikace mezi zvířaty, mezi dvěma přáteli
 • Výtvarný problém: volba různých druhů a tvarů papíru a jejich spontánní tvarování – plastická koláž
 • Pojetí úkolu: rozhovor, kde věty nahrazují papíry – střídavé prokládání útržků na plochu balicího papíru, návaznost na kroky protihráče, rozbor výsledků, pokus o dešifrování vztahu

 

Použitá literatura:

ROESELOVÁ, VĚRA. Techniky ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, 1996. s. 207-212. ISBN 80-902267-1-X.