Archiv pro štítek: muchláž

 • Výtvarný záměr: plastický reliéf mraků doplněný v pozadí gestickou malbou a kresbou
 • Výtvarná technika (postup): kombinovaná technika (kresba tuší, muchláž, akční malba)
 • Pomůcky: karton formátu A1 a větší, ubrus nebo igelit na zem, vodové anilinové barvy, silnější kulaté štětce, voda, světle modrý hedvábný papír, bublinkové folie, nůžky, lepidlo, tuš, špejle

 

Motivace

Kdysi plul po obloze velký dešťový mráček, ve kterém žila malá kapička se svojí rodinou. Plula si tak nad zemí a z výšky pozorovala svět tam dole. Tolik se jí to líbilo, přála si seskočit dolů a skamarádit se s lidmi. Vždy záviděla svým sestřičkám, když se zatáhla obloha a ony mohly seskákat dolů! Jenže ona byla stále moc malá, a tak si musela na svou chvíli ještě počkat.

A tak jednoho dne, když kapička povyrostla a obloha se zatemnila a sluníčko šlo akorát odpočívat, vloudila se kapička mezi ostatní a čekala na povel, kdy mohou seskočit! Konečně se všechny kapky vyskládaly do řady a čekaly, až je mrak vypustí! Kapička samou nedočkavostí nemohla ani dýchat! A najednou – mraky se rozestoupily a kapky pomalu slétávaly dolů na zem. Kapička cítila, jak si s ní pohrává vítr, dívala se dolů na lesy, pole, louky, konečně to vše viděla zblízka! Tolik se těšila, až uvidí krásné barvy krajiny, rozesmáté tváře lidí a všechny ty střechy domů i auta, která nejsou seshora pořádně vidět….

 

Postup výtvarné činnosti
 • Pro tuto činnost je dobré děti rozdělit do menších skupinek, anebo postupně prostřídat děti na jednom díle.
 • Nejprve si vytvoříme dešťové kapičky. Kapičky stejně jako v pohádce stojí připravené v řadě – na hraně kartonu (karton máme opřený o židli, pod ním igelit, neboť dešťové kapičky, které budou stékat dolů, by nám zašpinily zem). Děti si štětce hodně namočí do vody, poté do barvy a lehce štětec přiloží na horní okraj kartonu. Pokud kapička stojí, je stále maličká na to, aby spadla k zemi, proto opět namočíme štětec do vody (již nemusíme do barvy) a přiložíme ho na stejné místo. Využíváme nejenom modrou barvu. Voda může mít různé podoby- zelenou, fialovou, žlutou.
 • Po zaschnutí začneme plasticky modelovat mraky. Menší mráčky se drží více nahoře na obloze, ale bouřkové mraky plné vody jsou již moc těžké a tak pomalu sestupují blíž k zemi. Dbáme na to, aby děti mraky nelepili až úplně domů, kde již je zem. Mraky sice klesají níž, ale ne úplně k zemi. K modelaci využijeme hedvábného papíru a bublinkové folie. Děti si na místo, kam chtějí umístit mrak, nanesou lepidlo a vymodelují (mačkáním, ohýbáním, trháním, stříháním) různé mraky.
 • Na závěr můžeme, ale nemusíme do dešťových kapek nakreslit deštníky (1 deštník-1 dítě), které lidé postupně otevírají, jak se začínají spouštět kapičky k zemi.

 

Reflexe
 • Na dílo, které si svisle podepřeme, nahlížíme z větší dálky a posuzujeme, zda ještě někam nepřidáme nějaký mráček, deštník.  Pozorujeme barevnost i směr kapiček, kam nám na papíře docestovaly. Zda stekly až dolů, nebo se v průběhu cesty zastavily. Čím to vlastně je? Který mrak je bouřkový a proč?

Mraky a déšť

 • Výtvarné vyjadřovací prostředky: muchláž, malba vodovými barvami
 • Pomůcky: čtvrtka, vodové barvy, štětec

 

Postup práce
 • Připravený papír zmačkáme.
 • Dáme pozor na roztrhání papíru. Ačkoliv! Je možné, že pro práci bychom mohli i roztrhaný papír použít.
 • Vzniklé plošky jsou určitým způsobem rozmístěné a ohraničené. Plošky můžeme obtáhnout, ale je to náročné a vyčerpávající.
 • Podle fantazie vybarvujeme plošky.
 • Zde byl námět rostlin (růží),volného prostoru a motýlů.

kolorování zmačkaného papíru

Autorka námětu: Eva Strapková

KOLÁŽ

 • zde se setkává papír, nůžky a lepidlo
 • pro koláž můžeme použít různé druhy papíru, které hovoří kontrastními vlastnostmi (povrchem, barevným tónem, průsvitností, tvárností)
 • koláže ze svačinového, toaletního papíru, z různých druhů balicího papíru, čtvrtek, lepenek, hedvábného papíru
 • využít můžeme i nalezené papírové objekty – jízdenky, účtenky, známky, novinové texty, papírové skládačky nebo obaly
 • děti je vlepují do kresby či malby, s kterou nějakým způsobem souvisí
 • jiným prvkem pro koláž je tištěné písmo nebo text
  • písmo můžeme pojmout jako tvarový element a zkoumat ho v různých variacích
   • výběr tvarových variant jednoho písmene
   • spojení písmen a obrázků
   • vyplnění geometrického tvaru písmeny
   • uplatnění proporcí nebo barev písmen, jejich zhuštění a zředění
 • koláž můžeme obohatit dalšími materiály, objekty nebo dalšími výtvarnými postupy
  • přestínování ploch perem, či tužkou
 • reprodukce fotografií a obrazů
  • dobré uplatnit tak, aby nebylo poznat, co jednotlivé ústřižky představovaly
 • výraz koláží je závislý na způsobu práce – na stříhání, trhání, mačkání, drásání a pálení papíru

koláž

 

(Roeselová, V., 1996, s. 207)

 

DEKOLÁŽ

 • = strhávané koláže
 • vedle destrukčních procesů se zde výrazově podílí i obsah, který s v jednotlivých vrstvách papíru postupně odhaluje a mísí
 • odkrývá slova, nebo části snímků obsažených v různých vrstvách papíru

dekoláž

(Roeselová, V., 1996, s. 208)

ROLÁŽ

 • žák rozstříhá jednobarevný geometrický obrazec, dětskou práci či reprodukovaný snímek na úzké proužky a dále s nimi pracuje
 • rozsouvání vyvolává pocit pohybu nebo deformuje skutečnost
 • vyklápění – žák vyklápí  jeden či více vystřižených prvků podél hrany geometrického tvaru do bílé plochy papíru

roláž

(Roeselová, V., 1996, s. 210)

MUCHLÁŽ (FROAZÁŽ)

 • podstatou je gesto ruky mačkající papír
 • na zmačkaném a rozbaleném papíru, který je ponořen do velmi řídkého roztoku tuše nebo barvy a vysušen, vyvstávají praskliny
 • můžeme s tímto dále pracovat – využít muchláž pro koláže, hledat v ní obrysy známých tvarů a vyplnit je barvou nebo komponovat plochu lavírováním

muchláž

(Roeselová, V., 1996, s. 211)

 

 

VÝTVARNÉ NÁMĚTY – NETRADIČNÍ POSTUPY

RŮZNÉ PODOBY KOLÁŽE

 • Námět: ryba, ilustrace, převlek, symbol
 • Výtvarný problém: výrazové prostředky různých druhů papíru
 • Pojetí úkolu: stříhání, trhání, mačkání, barvení a sešívání papíru, ve vyšších ročnících možnost i propalování

 

MUCHLÁŽ

 • Námět: ryby v akváriu, hrad na skále, geologické vrstvy, dialog tvarů
 • Výtvarný problém: inspirace plochou pomačkaného papíru
 • Pojetí úkolu: vyhledávání náhodně vzniklých tvarů, kombinace muchláže s kresbou perem a tuší, tónování papíru vodou přibarvenou tuší

 

DIALOG

 • Námět: komunikace mezi zvířaty, mezi dvěma přáteli
 • Výtvarný problém: volba různých druhů a tvarů papíru a jejich spontánní tvarování – plastická koláž
 • Pojetí úkolu: rozhovor, kde věty nahrazují papíry – střídavé prokládání útržků na plochu balicího papíru, návaznost na kroky protihráče, rozbor výsledků, pokus o dešifrování vztahu

 

Použitá literatura:

ROESELOVÁ, VĚRA. Techniky ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, 1996. s. 207-212. ISBN 80-902267-1-X.