Archiv pro štítek: monotyp

 • spadá do TISKU Z PLOCHY (místa, která tisknou, se nachází ve stejné rovině jako místa, která netisknou)
 • MONOTYP –  je technika jediného otisku (každý otisk je originální a jiný)
 • pro všechny typy monotypu je vhodnější tisk v lisu, který má větší tlak a zaručuje větší kontrast linií a ploch; ruční tisk vyvíjí tlak slabší

 

KRESLENÝ MONOTYP

 • matrici tvoří deska naválená tiskařskou barvou
 • tiskne se celou plochou
 • z míst, která netisknou, odebereme barvu pro soutisk – otištěná kresba na rubové straně papíru položeného na papíru
 • negativ této kresby zůstává na matrici jako bílá linie na tmavé ploše

 

VYTÍRANÝ MONOTYP

 • vytírání linek a plošek na povrchu matrice
 • žák do mokré barvy zasahuje libovolnými nástroji a stopy vytírání spontánně odrážejí gesto ruky
 • tisky materiálů odebírají barvu podobně jako protisk a zanechávají zřetelné texturální plochy

 

MALOVANÝ MONOTYP

 • =malba na skleněné desce, plexiskle nebo jiné průhledné fólii
 • návrh monotypu si žák pod desku pokládá a rychle ji na ni barvami přenáší
 • na provlhčený papír lze monotyp vytisknout jen jedenkrát
 • bez doplnění barev by další monotyp nebyl kvalitní, proto je nutné opravit matrici
 • pro malovaný monotyp jsou nejvhodnější olejové nebo tiskařské barvy
 • temperový monotyp obsahuje hodně vody a při jeho tisku se plochy poněkud prostupují-obrysy ztrácejí ostrost a barvy jsou méně syté

 

KOMBINOVÁNÍ S JINÝMI VÝTVARNÝMI TECHNIKAMI

 • s kombinováním jiných technik se setkáváme velmi zřídka
 • lze spojit s kreslířskými technikami
 • plochy vzniklé vytíraným monotypem lze využít pro koláž, roláž nebo kombinované grafické techniky (tisk z šablon, gumotisk)

 

VELIKOST FORMÁTU

 • umělohmotné folie jsou obvykle limitované velikostí A4-A3
 • velikost skleněných desek  je omezena silou skla – okraje skel je potřeba zabrousit nebo jinak zajistit, aby nedošlo k úrazu
 • omezujícím faktorem je čas, technika vyžaduje rychlost, pohotovost a zručnost, aby barva nezaschla

monotyp

Použitá literatura: ROESELOVÁ,VĚRA. Techniky ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, 1996. s. 130-131. ISBN 80-902267-1-X.

 • nelze rozmnožit, je však možné otisknout matrici, na které zbyla barva po protisku
 • před žákem tak leží dvě podoby monotypu – protisk tvoří černá kresba na bílé půdě, otisk je šedý s bílou kresbou
 • při porovnání protisku a otisku se objevuje zrcadlové převrácení původní kresby
 • protisk vychází z kresby tvrdší tužkou nebo kuličkovým perem na papír podložený deskou s naválenou tiskařskou barvou
 • po oddělení od podložky je kresba z rubové strany sytě černá a doplňují ji stíny vzniklé tlakem dlaně nebo prstů
 • nejvhodnější  je papír kancelářský nebo xeroxový

 

KOMBINACE PROTISKU

 • sytá tmavá linka se dobře pojí s barevnou plochou při kolorování vodovými barvami
 • na velkých formátech, kde výrazně kreslené nebo hustě šrafované monotypové plochy střídají plochy bílé, lze spojit protisk s malbou temperou
 • s grafickými technikami: linorytem, tiskem  z koláže nebo šablony

 

VELIKOST FORMÁTU

 • kreslený monotyp vyžaduje menší formáty
 • slabá vrstva tiskařské barvy poměrně rychle zasychá a na velkém formátu by slábla intenzita barevné stopy

 

TECHNICKÉ OBTÍŽE

 • protisk se snadno ušpiní, protože si ji děti přidržují po celé ploše a neuvědomují si, že dotyk zanechává na rubové straně stopy tiskařské barvy
  • pro přidržování poslouží úzký okraj, který po dokončení práce odstřihneme
 • další problém je ve vedení nástroje, kdy ruka spočívá na lavici a pak hrana ruky setrvale přejíždí po papíře a přenáší na něj jednotvárný  šedý stín- potřeba naučit žáky vést nástroj tak, aby se papíru nedotýkal
 • velký nános tiskařské barvy, který se přenáší na rubovou stranu – z naválené matrice lze sejmout přebytečnou barvu  přejetím dlaní přes pomocný papír (tyto pomocné papíry lze v budoucnu využít jako materiál pro koláž nebo jiné postupy)

monotyp, protisk

Použitá literatura:

ROESELOVÁ,VĚRA. Techniky ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, 1996. s. 104. ISBN 80-902267-1-X.