Archiv pro štítek: malířství

 • v Čechách až kolem 1910 díky:
  • cestám umělců do Paříže (Filla, Gutfreund, Kubišta, J. Čapek)
  • v. Kramářovým nákupům obrazů Picassa (Hlava Fernandy) a Braqua

1. fáze – KUBOEXPRESIONISMUS (1912-1914)

 • malují složitější témata z oblasti biblické a každodenního života
 • vliv výstavy Muncha, expresionismu = proto je náš kubismus psychologičtější

2. fáze LYRICKÝ KUBISMUS (1923)

 • důraz na spontánnost, improvizaci, hravost, hru s barvou, tvarem, linií
 • hladká a strukturální malba, obraz má působit esteticky
 • snaha vyjádřit básnické představy
 • vedle zátiší i figurální kompozice

3. fáze – IMAGINATIVNÍ KUBISMUS (1930)

 • ovlivněna psychikou, působí imaginativně
 • groteskní postava = monstra
 • tématem: ženské tělo zdeformované, eroticky působivé

 

 • ve skupině dvě křídla:
  • čapkovské – neortodoxní
   •  chápe Picassův a Braqův kubismus jen jako jedno z možných variant dobového hledání nového výrazu
   • neodmítali italský futurismus – Čapkové, Špála, Hofman, Chochol
  • fillovské – ortodoxní
   •  uznávali jen Picassa a Braqua – Filla, Beneš, Gutfreund

MALÍŘSTVÍ

BOHUMIL KUBIŠTA
 • * 1884 – † 1918
 • ovlivněn futurismem, fauvismem, expresionismem, Munchem
 • sloužil jako rakouský důstojník dělostřelectva
 • zde vytvořil obrazy svého kuboexpresionismu a kubofuturismu
 • usiloval o symboly psychického dění v člověku
  • zobrazit dramata, kterými žije nový moderní člověk
 • barva – vlastnost harmonickou, mystické symboliky
 • v posledních dílech se snažil o překonání kubismu a dosažení syntézy
 • symbolistní témata – mučivost existence, zoufalost
 • truchlení – základní prvek Kubištova kubismu
 • Svatý Šebestián
 • Polibek smrti
 • Oběšený 
 • Zátiší s lebkou
 • Vlak v horách

JOSEF ČAPEK
 • * 1887 – † 1948
 • grafik, ilustrátor scénograf, spisovatel, výtvarný kritik, publicista, myslitel
 • rozvinul osobitým způsobem:
  • sociální motivy z válkyVdova
  • syntetický kubismus – Černošský král
 • nechybí čapkovský humor
 • zakládal své obrazy na protikladu světla a stínu
 • jde mu také o vnitřní děje, smysl pro sociální souvislost
 •  Období chlapců
  • postavy vagabundů, pijáků, trhanů
  • koncem bezstarostně si hrající děti, obrazy venkova
  • hnědé a černé nahradili růžové, malinové, oranžové, žluté, bílé, modré tóny
 • v posledních letech války rozšířil tématiku: o námořníky, nevěsty, žebračky
 • velké figurální obrazy jednoduché a prosté v tvarech – Květinářka
 • Děvče s košem
 • Hlava
 • Zápasník
 • Sportovec
 • Tanečnice

VÁCLAV ŠPÁLA
 • * 1885 – † 1946
 • expresionista, fauvista, kubista
 • osobitá barevnost = zelená, modrá, červená, výrazný malířský rukopis
 • za války téma venkovanek v rytmu barevných ploch
  • Píseň venkova
  • Tři pradleny
  • Dvě ženy u vody
  •  Koupání
  • Duha II (Procitnutí)
 • po roce 1923 se soustředil na krajinu, zátiší, příležitostně maloval podobizny
 • zelené období (dle dominantní barvy krajin) přešlo v modré (motivy povodí Otavy) Na řece Otavě; Peřeje na Orlici
 • ve 30. letech – modrá, červená, bílá a převládalo zátiší s květinami
 • v pozdním období obohatil paletu o tóny žluté, oranžové, fialové

EMIL FILLA
 • * 1882 – † 1953
 • člen skupiny OSMA, Mánes, Skupina
 • stýkal se s umělci vznikající skupiny De Stijl
 • maloval kubistická zátiší
 • po roce 1926 se u něj objevuje lyrický kubismus vycházející z Picassových obrazů
 • kuboexpresionismus
  • Salome
  • Koupání
  • Dvě ženy
 • vliv Picasa a Braquia
  • Dívka s mandolínou
  • Zátiší se sklenicí
  • Hráči karet

ANTONÍN PROCHÁZKA
 • * 1882 – † 1945
 • český malíř, grafik a ilustrátor
 • členem Osmy, Mánes, SVU
 • od  expresionismu a fauvismu přešel ke kubismu, později k vlastní verzi novoklasicismu
 • převládalo zátiší
 • soustředil se na plasticitu předmětů a jejich materiální odlišnost
 • kubistická redukce barvy
 • Zátiší s lahví
 • Zátiší s lilií
 • Muž a žena
 • Mužská hlava
 • Poprsí muže
 • Poprsí dívky
 • Prometheus

 • Antonín Procházka – Mužská hlava
 • Zdroj: idnes.cz
JAN ZRZAVÝ
 • * 1890 – † 1977
 • inspiroval ho B. Kubišta, díky tomu se vyvinul Zrzaveckého kubismus
 • zformoval s dalšími umělci novou uměleckou skupinu Tvrdošijní (1918)
 • motivovaly ho krajiny cizí (Francie, Itálie, Řecko) i domácí
 • krajiny pojímal jako vizi, nikoliv jako záznam reality
 • Hlava
 • Kázání na hoře
 • Zátiší s konvalinkami
 • Milenci
 • Andělská návštěva
 • Spící hoch

SOCHAŘSTVÍ

OTTO GUTFREUND   
 • * 1889 – † 1927
 • kubistický sochař
 • v plastice realizoval kubismus Picassovského ražení
 • od zač. 20. let se zabýval pálenou hlínou – vnesla klid, stálost, intimitu, barvu
 • polychromované plastiky – téma: člověk a stroj (Průmysl, Muž u selfaktoru)
 • utopil se při koupání ve Vltavě
 • Úzkost
 • Don Quijote
 • Kubistické poprsí
 • Pomník babičky Boženy Němcové v Ratibořicích
 • Cellista

ARCHITEKTURA

 • 1910-1925
 • pouze v Čechách, jinde ve světě není
 • geometrické, jehlanovité, hranolové, krychlové formy
 • motivy pyramidy, nebo tvary odvozené z krystalů
 • na průčelích veřejných budov
 • motivy kruhů a oblouků – nadsazená výzdobnost slohu
PAVEL JANÁK
 • 1882 – † 1956
 • nejvýraznější teoretik architektury kubistické generace
 • snaží o umístění moderní architektury do prostoru a respektování historických skutečností
 • soustředil se i na drobné umění – lepší propracovanější detaily u  vybavení bytu a nábytkové soupravy
 • spolu s Josefem Gočárem založil v roce 1912 Pražské umělecké dílny, v nichž vznikaly také zmíněné bytové doplňky
 • přiklonil se k funkcionalismu
 • navrhl vily svých přátel v Praze (vila Kafky, Filly, Beneše)
 • Hlávkův most v Praze
 • navrhl interiéry zámku v Novém Městě nad Metují
 • rekonstrukce Černického paláce
 • hotel Juliš na Václavském náměstí
 • Palác Adria v Praze
 • Škodův palác v Praze
 • Pardubické krematorium

JOSEF GOČÁR
 • * 1880 – † 1945
 • jeho díla z kubistického a funkcionalistického období patří k vrcholům české moderní architektury
 • je vysoce oceňován jeho podíl na urbanistických koncepcích některých měst, zejména Hradce Králové a Pardubic (díky němu + Kotěrovi považováno HK za nejlépe urbanisticky řešené město u nás)
 • Dům U Černé Matky Boží v Praze
 • Lázeňský pavilon v Bohdanči
 • Legiobanka v Praze
 • Budova Automatických mlýnů v Pardubicích
 • Gymnázium J. K. Tyla v Hradci Králové

JOSEF CHOCHOL
 • * 1880 – † 1956
 • český architekt, urbanista, návrhář nábytku a teoretik architektury
 • byl významným představitelem kubismu a konstruktivismu
 • zdi jeho domů pod pražským Vyšehradem zdobí nejvýrazněji trojrozměrné fasády, jaké ve fázi raného kubismu v Čechách vznikly
 • Kovařovicova vila v Praze
 • Kubistický činžovní dům v Neklanově ulici
 • Kubistický trojdům na Rašínově nábřeží 

Belgie

 • vznikla zde nejvýznamnější škola radikálního baroka, spojující italské, španělské a holandské vlivy, tzv. vlámská malířská škola
 • malovala hlavně:
  • náboženské a mytologické obrazy
  • krajiny, zátiší, malby zvířat, portréty a žánrové výjevy
  • pijácké výjevy, hospodské rvačky a výjevy z běžného života
 • charakter těchto žánrů je však jiný než v Holandsku
  • malba je bohatá tvarově i barevně
  • působí efektním a okázalým dojmem
  • chybí jí holandská prostota a jasnost.

 

► PETR PAUL RUBENS

 • jeho tvorbu lze rozdělit do 5 období:
 1. 1591 – 1599
 • učí se u různých mistrů (např. Adam van Noort)
 • teprve hledá vlastní výraz

 

 1. 1600 – 1608
 • získával malířské a diplomatické zkušenosti v Itálii a ve Španělsku
 • roku 1600 se stal dvorním malířem Vincenza I. Gonzagy
 • kopíroval slavná díla
 • dělal portréty, náboženské a mytologické obrazy

 

 1. 1609 – 1620
 • rozvíjejí se charakteristické rysy jeho tvorby:
  • náboženské a mytologické obrazy odvážných kompozic, sestavených z křivek mohutně modelovaných těl a drapérií, nabitých velkou silou a dynamikou
  • monumentální kompoziční výstavba obrazů
  • nahá, převážně ženská těla
  • výrazné barvy (svítivé světlé tóny, citlivý šerosvit)
  • obrazy působí dojmem plnosti, nádhery a přepychu
  • temnosvit – mizí hranice mezi světlem a stínem
 • Vztyčení kříže
 • Snímání z kříže
 • Klanění tří králů
 • Venuše před zrcadlem
 • Bitva Amazonek
 • Únos dcer Leukippových
 • Autoportrét s Isabellou Brantovou (byla to jeho žena, obraz je realisticky střízlivý)

 

 1. 1620 – 1630
 • Dvořanské období“
 • namaloval dva cykly obrazů pro Lucemburský palác v Paříži
  • Medicejský cyklus – 21 obrazů ze života Marie Medicejské
  • Cyklus ze života Jindřicha IV. – 3 nedokončené obrazy
 • 1629 – vytvořil 39 nástropních maleb pro kostel Karla Boromejského v Antverpách (zničeno při požáru)

 

 1. 1630 – 1640
 • nejplodnější období
 • maloval hlavně mytologické obrazy, v nichž v mnoha variantách opěvoval krásu ženského těla
  • Paridův soud, Tři grácie
  • Nymfy a satyrové, Zámecký park, Zahrada lásky
 • v tomto období tvoří i krajiny a žánrové obrazy s veselicemi lidu
  • Krajina v bouři, Krajina s duhou, Krajina s vozem při západu slunce

 

► ANTHONIS VAN DYCK /fan dajk/

 • Rubensův žák, jeden z největších světových portrétistů
 • maloval i mytologické a náboženské obrazy a předlohy pro grafické listy
 • po působení v Rubensově dílně pracoval v Italii (Portrét kardinála Quida Bentivoglia), v Antverpách a až do své smrti v Anglii jako dvorní portrétista krále Karla I. (Karel I. na lovu, Děti Karla I.)
  • Snímání z kříže –odvážnější, detailnější kontrasty mezi světlými a tmavými plochami

 

► JACOB JORDAENS /jakop jordáns/

 • tvůrce náboženských a mytologických obrazů
 • proslulý malíř hodovních scén
  • Král pije, Alegorie plodnosti, Umělec s rodinou svého tchána
 • vycházel ze stylu Rubense, ale odlišuje se větší drsností výrazu a temnosvitem

 

► CORNELIS DE VOS /kornelis de fos/

 • malíř podobizen dětí a mladých lidí –Umělcovy dcery
 • je mu připisováno mj. i Klanění tří králu v kostele sv. Matěje v Bechyni

 

► FRANZ SNYDERS /Snajdrs/

 • nejvýznamnější malíř zátiší s květinami, ovocem a loveckými náměty
 • hlavním rysem je přeplněnost důmyslně upravených stolů a vystižení lesku a povrchu předmětu a zvířat

 

► ADRIAEN BROUWER /Brauvr/

 • maloval žánrové obrázky nevelkých rozměrů s náměty z prostředí venkovských hospod, hlavně hořče karet, rvačky sedláků a veselou společnost představitelů nejnižších společenských vrstev
 • usiloval o vyjádření dramatičnosti scén a pudových stránek lidské povahy
 • Hra v karty, Hořký lék, Rvačka sedláků

 

 

Holandsko

 • objednavateli děl byli hlavně příslušníci bohatého měšťanstva
 • malíři znázorňovali hlavně každodenní skutečnost
 • důsledně se ji snažili poznat a malířsky zpracovat
 • zachycovali ji velmi prostě a střízlivě
 • obrazy zdobily hlavně měšťanské interiéry, což ovlivnilo tématiku maleb
 • velmi omezeně se uplatňovaly náboženské scény
 • výrazný rozmach zaznamenalo krajinářství, které realisticky zachycovalo holandské roviny
 • další téma byla zátiší, která na rozdíl od Vlámska zachycují prosté seskupení předmětů, kuchyňského nádobí a zbytky jídel
  • to vše ve střízlivé barevnosti
  • s dokonalým zachycením materiálu a osvětlením
 • rozšířená byla žánrová malba a malba portrétů, hlavně pak skupinové podobizny

 

► REMBRANDT HARMENSZOON VAN RIJN

/Rembrant Harmeson fan Rejn/ 1606 – 1669

 • nejvýznamnější holandský malíř narozený v Leydenu
 • syn městského mlynáře a malířskému řemeslu se učil od čtrnácti let
 • pod vlivem svého učitele Lastmana maloval hlavně biblické příběhy
 • už tehdy byl zaujat motivem smrti a fascinován stářím
 • uplatnil se jako mistr temnosvitu
 • jeho postavy jsou ponořeny do šera a veškeré světlo je soustředěno na ústřední motiv, na zachycení duševního stavu člověka
 • studoval hlavně postavy starců (Modely ze starobince), ale i sebe
 • roku 1626 začal tvořit také grafiky, hlavně mědirytiny
 • Rembrant byl také velkým kreslířem
 • Roku 1631 se přestěhoval do Amsterodamu
 • plnil hlavně společenské objednávky, ale maloval i zátiší a krajiny, biblické náměty a autoportréty
 • Hodina anatomie dr. Tulpa (skupinový portrét na požádání lékařů v Amsterdamu, osvětlení z mrtvoly), Danae, Autoportrét se Saskií na kolenou, Portrét usmívající se Saskie, Samson oslepený Filištíny.

 

 • Noční hlídka
  • obrovský skupinový portrét střeleckého útvaru
  • porušil typické pojetí skupinového portrétu se všemi postavami stejně významnými
  • uspořádal kompozici tak, že vlivem osvětlení se staly některé postavy významnější
  • do davu navíc zamíchal i postavy, které tam nepatří
  • obraz se setkal s nepochopením objednavatelů
  • kupci nechtěli dát malíři požadovanou částku-aukce, změnil se pohled autora-mnoho vrstevnost barev
  • využíval hnědé, šedé, okrové, bílé
  • maloval i špachtlí
  • pro Rembrandta znamenal společenský neúspěch

 

 • v této době objevil význam malířského rukopisu
 • z jeho obrazů mizí nadsázka, efektní gesta, barvy i nádhera oděvů, reálné světlo a objevuje se světlo neskutečné, na obraze bývá několik světelných ohnisek
 • Rembrandt se vrací k biblickým námětům (Betsabé s dopisem od Davida, Jakub žehná Josefovým synům, Návrat marnotratného syna), jež pojímá jako obrazy tíhy lidského údělu a jež maluje podle žebráků z ulice
 • maluje i své dušezpytné podobizny a portréty
  • Představenstvo soukenického cechu, Židovská nevěsta, Rodinný portrét)
 • mytologické a antické náměty na společenskou objednávku
 • Aristoteles přemýšlí nad Homérovou bustou, Homér Alexandr Veliký, Přísaha Batávů

 

Krajinářství:

►JAN VAN GOYEN /Fan Chojen/

 • založil tradici přímořských krajin s úzkým pruhem v popředí, oživené množstvím lidí a vysokým nebem

 

► JACOB VAN RUISDAEL

 • nejvýznamnější holandský krajinář 17. Století
 • předchůdce romantické krajinomalby
 • maloval hlavně letní a zimní krajiny
 • na obrazech ze skutečných složek konstruoval krajinu jako celek již neskutečnou, zaplněnou těžkými mraky, rozsochatými stromy a proudícími vodami
 • často v krajině dominuje větrný mlýn nebo zřícenina

 

Zátiší:

 • malíři hledali krásu v prostých věcech na jídelním stole
 • většinou úzká specializace na malbu květin, ovoce, stolního nádobí,…

► PIETER CLAESZ /pítr klás/

 • zakladatel tohoto stylu malby zátiší.

 

► WILLEM CLAESZ HEDA

 • mistr realistického zátiší
 • perfektní charakteristika materiálů, citlivá práce s barvou a světlem

 

Žánrová malba:

► JAN VERMEER VAN DELFT

 • nejvýznamnější intimista
 • v jeho koloritu převažovala žlutá a modrá barva
 • tématem jeho obrazů byly prosté idylické výjevy z holandského domácího života, které se odehrávají v prosvětlených místnostech
 • snaha zachytit psychiku postav
 • kompozice založené na bočním osvětlení
 • Dívka čtoucí dopis, Atelier, Geograf, Krajkářka, Dívka v turbanu, Pohled na Delft, Ulička, Voják a smějící se dívka, Mlékařka

 

► GERARD TER BORCH

 • výjevy z prostředí zámožné buržoazie, „galantní“ návštěvy v nevěstincích a domácí koncerty

 

► JAN STEEN

 • projevoval na rozdíl od ostatních intimistů smysl pro humor
 • jeho obrazy mají komplikovanou kompozici a pestrou barevnou škálu
 • jsou plné živého pohybu (např.: Serenáda, Kuchyně, aj.).

 

Portrét

► FRANS HALS

 • jeden z největších holandských malířů, ve své době však nepochopený
 • hlavní část tvorby tvoří individuální a skupinové portréty
 • jeho podobizny do roku 1640 se často smějí
  • Smějící se kavalír, Veselý piják, Hostina důstojníků střeleckého spolku sv. Hadriána
 • snaha zachytit člověka v jeho okamžité náladě si vyžadovala rychlou a obratnou techniku ovládání štětce → obdivuhodný malířský rukopis
 • po r. 1640, vlivem chudoby – proměna stylu: portréty úředníků, kupců a teologů
  • barvy šedé, černé, hnědé, žluté a bílé
  • Správcové mužského starobince, Správkyně mužského starobince

Druhy renesančního malířství

 • nástěnná malba, desková malba, knižní malba, malba na skle

 

Techniky

 • začíná se používat plátno; rozšiřuje se olejomalba
 • používá se fresková technika a sgrafita, zkouší se enkaustika
 • zářivá teplá barevnost
 • zásada symetrie, perspektiva, kompoziční forma = rovnostranný trojúhelník

 

Náměty

 • náboženské malby, výjevy z antické mytologie, alegorické a historické obrazy
 • uplatňuje se krajinomalba

 

 RANÁ RENESANCE

MASSACCIO (masáčo)
 • * 1401 – † 1428, Itálie
 • zakladatelem raně renesančního malířství ve Florencii
 • jeho postavy měly nevšední výrazy opravdového citu, což bylo předtím zcela neznámé
 • měl schopnost přenést děj scény do gest svých postav a následně jejich výrazy polidštit
 • dokázal brilantně využívat poměr světla a perspektivy
 • modelace světla a stínu – užíval lomenějších tónů, aby vynikl objem tvaru
 • Vyhnání z ráje
  • 1. renesanční akty muže (Adam) a ženy (Eva)
 • Křest Kristův – zachytil i husí kůži na těle mladíka
 • Svatá Anna Samotřetí
 • Ukřižování
 • Madona s dítětem
 • Zvěstování Panně Marii
 • freska: Svatá Trojice v kostele S. Maria ve Florencii

SANDRO BOTTICELLI
 • * 1444 – † 1510, Itálie
 • nejpopulárnější renesanční malíř 15. století
 • vyučený zlatník
 • pracoval na zakázkách rodu Medičejských, pro které vyhotovil bezpočet krásných lyrických maleb plných harmonických barev
 • mytologické náměty a složité alegorie
 • nový idealizovaný typ ženy: úzký obličej, se smutnýma daleko posazenýma očima a dlouhým krkem
 • postavy v nepřirozených postojích
 • v obraze se vznášejí a jejich roucha vlají
 • ilustroval Dantovu Božskou komedii
 • Svěcení jara
 • Klanění tří králů
 • Primavera
 • Zrození Venuše
 • Sv. Šebestián
 • Madona s dítětem
 • Ze života Mojžíšova – nástěnné obrazy v Sixtínské kapli

 

 VRCHOLNÁ RENESANCE

LEONARDO DA VINCI
 • * 1452 – † 1519, Itálie
 • položil základy k malířství vrcholné renesance
 • malíř, sochař, architekt, inženýr, vynálezce (ponorka, vrtulník), hudebník, zpěvák, básník, badatel (anatomie, optika, mechanika) a teoretik umění
 • vyučil se v dílně Verrocchia
 • usiloval o absolutní dokonalost obsahu i formy – pracoval pomalu, neustále zlepšoval a často dílo nedokončil
 • vyjadřoval vnitřní dynamiku postav v esovitém tvaru těla
 • všechny výtvarné práce se vyznačují citem pro tvary lidského těla
 •  byl mu udělen souhlas pitvat lidská těla v nemocnicích
 • vytvořil více než 200 kreseb k teoretické studii anatomie, která byla vydána 161 let po jeho smrti
  •  maloval celé lidské tělo,  kostru, obnažené svaly, vnitřnosti i plod v děloze
 •  studoval také anatomii zvířat: dobytka, ptáků, opic, medvědů i žab,  nejznámější jsou jeho kresby koní
 • Madona ve skalách
  • Leonardo nedomaloval, bratři Predisové ano
  • Predisové měli přehozeného Ježíše s Janem Křtitelem
 • Poslední večeře
  • nástěnná malba (el-fresco) v Milánském klášteře
  • symetricky vyvážená kompozice 13 postav
  • aby zdůraznil postavy, zmenšil stůl
  • pohybem, gesty, výrazem obličej líčí psychologické pochody apoštolů
  • ústřední místo na ose zaujal Kristus – k němu se zbíhají všechny linie
  • Jidáš sedí proti světlu, jeho obličej je tmavý
 • Mona Lisa
  • ztělesnil svůj ideál ženské krásy
  • jemná modelace kolem úst a očí – sfumato
   • nevíme, jak se vlastně tváří
   • namaloval 2 pravé obrazy 
 • Dáma s hranostajem
 • Sv. Jan Křtitel
 • Zvěstování
 • Klanění tří králů

MICHELANGELO BUONARROTI
 • * 1475 – † 1564, Itálie
 • italský sochař, malíř, architekt a básník
 • Strop Sixtinské kaple ve Vatikánu
  • v 9 obrazech líčí stvoření světa, prvních lidí, vznik hříchu, boží trest
  • kolem pásu sedí na trůnech 7 proroků a 5 sibyl
  • přehnal určité části těla, aby přitáhl pozornost
  • barevnost potlačena
  • celkem více než 300 postav

 • Michelangelo Buonarroti – Strop v Sixtinské kapli
 • Zdroj: artmuseum.cz
RAFFAEL SANTI 
 • * 1483 – † 1520, Itálie
 • stal se dvorním malířem papeže Julia II.
 • dokázal sloučit podněty z díla mistrů VR v obrazy klasické dokonalosti
 • ve Florencii si osvojil sloh:
  • Leonardův (Krásná zahradnice)
  • Michelangelův (Kladení do hrobu)
 • poté si vytváří vlastní styl, jehož cílem je ideální krása a monumentální sloh
 • Disputa
 • Athénská škola (alegorie filosofie)
  • nejslavnější freska
  • nejvýznamnější řečtí filozofové v čele s Platonem a Aristotelem
  • nahoře metafyzikové, dole přírodní filosofové
  • obě skupiny spojuj Diogenes ležící na schodech
 • Parnas (alegorie básnictví)
 • Vysvobození sv. Petra z vězení
 • Sixtinská madona
  • v 19. stol. považována za nejkrásnější obraz malířství
  • Madona kráčí s dítětem po zeměkouli
  • Sixtus a Barbora klečí v oblacích a gestem s námi navazují kontakt
 • Proměnění Krista

 

 • přichází ve 40. letech 19. století
 • jeho nástup úzce souvisí se soudobým rozvojem vědy, průmyslu 
 • jako vědomý směr vznikl v roce 1855, kdy Courbet pojmenoval výstavu svých obrazů v Paříži Le Realisme
 • snaha o podrobné zachycení reality a vyhýbání se přehnané citovosti
 • realismus se zaměřoval na čistou a ničím nepřikrášlenou věcnou pravdu a vnější realitu předmětu
 • odhalením pravdy ukazuje její nepříjemné či syrové stránky
 •  náměty mají být všední a obyčejnékrásné i ošklivé a čerpat z  prostředí, které člověka běžně obklopuje nebo z  činností, které jsou člověku vlastní
 • náměty: z městské prostředí, krajiny, práce, politické a válečné konflikty, výjevy z rodinného života; venkovské náměty

GUSTAV COURBET
 • * 1819 – † 1877, Francie
 •  je považován za zakladatele realismu
 • ve svém obratu k ničím nepřikrášlené přírodě okolního světa měl Courbet vliv na umění Edouarda Maneta a dalších impresionistů
 • paleta lehkých a jasných barev
 • Dobrý den, pane Courbete
 •  Spánek
 • Ateliér
 • Pohřeb v Ornans
 • Autoportrét s černým kokršpanělem
 • Ženy prosévající obilí

CAMILLE COROT
 • * 1796 – † 1875, Francie
 • vedoucí uměleckou osobností barbizonské malířské školy ve Francii
 • byl jedním z největších krajinářů Francie 19. století
 • Corot ve Francii zavedl novou techniku „en plein air“ – v krajině, aby zachytil přírodu ve vší skutečnosti a delikátnosti bez toho, aby ztratila první dojem jedinečnosti, jemných pastelových tónů a atmosféry
 • nikdy krajinu neidealizoval, spíše jen delikátně a nenásilně ukazoval její krásy
 • je nejčastěji falšovaným malířem
 • Pohled ze zahrad Farnese
 • Orfeus vedoucí Eurydiku z podsvětí
 • Ráno, tanec nymf
 • Les ve Fontainebleau
 • Vzpomínka na Rivu
 • Čtenářka s květinami

JEAN – FRANCOIS MILLET
 • * 1814 – † 1875, Francie
 •  maloval poté především venkovany při práci
 • ukazují také těžkou práci a chudobu – neidealizovanou realitu prosté venkovské práce a krajiny a svět ušlechtilého epického heroismu.
 • jeho obrazy na rozdíl od obrazů jeho malířských kolegů práci chudých rolníků nezlehčovaly, ale zachycovaly ji realisticky a bez jakéhokoliv pozlátka
 •  Milletovy obrazy byly v jeho době často terčem ostré kritiky, jsou dnes považovány za mistrovská díla 19. století
 • Sběračky klasů
 • Angelus
 • Pradlena
 • Dřevorubci řezající dřevo
 • Cesta do práce
 • Žena pečící chléb

 • Jean- Francois Millet – Sběračky klasů
 • Zdroj: artmuseum.cz
ILJA REPIN
 • * 1844 – † 1930, Rusko
 • ruský malíř a pedagog, představitel kritického realismu
 • maloval výjevy ze života ruského lidu, aktuální politické události i historické náměty
 • je autorem řady portrétů svých současníků
 • Burlaci na Volze
 • Ivan Hrozný a jeho syn Ivan 16. listopadu 1581
 • Záporožští kozáci píší dopis tureckému sultánovi
 • Slavnostní zasedání státní rady
 • Portrét Lva Nikolajeviče Tolstého
 • Portrét Musorgského

IVAN IVANOVIČ ŠIŠKIN
 • * 1832 – † 1898, Rusko
 •  považován za průkopníka epického zobrazení motivů typických pro ruskou krajinu
 •  bývá označován za klíčovou postavu hnutí Peredvižniků
 • většinou maloval jen lesní krajiny, ve kterých vynikal malířskou harmonií i vyjádřením reálné podoby malovaného
 • uměl však malovat i žánrové obrázky
 • Dubový les
 • Ráno v borovicovém lese
 • Les s potokem
 • Medvědi v lese
 • Déšť v dubovém lese

ANTONÍN CHITTUSSI
 • * 1847 – † 1891, ČR
 • považován za jednoho z nejslavnějších českých malířů 19. století
 • působil ve Francii
 • jeho dílo je vyvrcholením české krajinomalby 19. století
 • pod vlivem malířů tzn. barbizonské školy se pokouší o lyrickou syntézu české krajiny
 • zprvu dozníval romantismus (večerní obrazy se zapadajícím sluncem)
 • postupně dospívá k impresionismu
 • uvolněné tahy štětce patří ke klenotům českého malířství
 • studuje světlo a vzduch v krajině, malba v plenéru
 • Na dráze orleánské
 • Z údolí Doubravky
 • Z Českomoravské vysočiny
 • Jaro ve Fontainebleau
 • Cesta k moři
 • Předměstí Paříže

FRANTIŠEK ŽENÍŠEK
 • *1849 – 1916, ČR
 •  již jako malý chlapec byl velmi talentovaným kreslířem
 • byl uznáván pro svůj přesný akademický způsob malby
 • inspiraci hledal ve starých bájích a pověstech, snažil se ukázat český národ v jeho nejlepším světle
 • jeden z Generace ND
 •  výzdoba Národního divadla
  • foyercyklus čtrnácti lunetových obrazů na téma Vlast
  • hlavní opona (zničena při požáru divadla v r.1882)
  • strop: alegorie osmi múz Lyriky, Epiky, Tance, Mimiky, Hudby, Malířství, Sochařství a Architektury
 • byl autorem celé řady portrétů známých osobností své doby
 • Císař František Josef I
 • Podobizna paní Fričové
 • Vlastní podobizna
 • Oldřich  a Božena
 • Záhuba Adamitů
 • Poselství Libušino u Přemysla Oráče

KAREL PURKYNĚ
 • * 1834 – † 1868, ČR
 • malíř, ilustrátor a umělecký kritik
 • syn významného českého přírodovědce Jana Evangelisty Purkyně
 • nejvýznamnější představitel českého malířského realismu
 • vrcholná díla, portréty a zátiší se vyznačují velkým formátem, monumentalitou a rozšířenou škálou pastózních barev strukturujících povrchy materiálů
 • za svého života se uznání nedočkal
 • Podobizna kováře Jecha
 • Sova sněžná
 • Zátiší s cibulí a koroptvemi 
 • Podobizna umělcovy choti
 • Umělcovy děti

VÁCLAV BROŽÍK
 • * 1851 – † 1901, ČR
 • malíř a kreslíř, příslušník generace Národního divadla
 • výzdoba ND – vlysový triptych panovnických dynastií (Přemyslovci, Lucemburkové, Habsburkové)
 • výzdoba Národního muzea: 2 lunetové obrazy Založení Karlovy university a Jan Ámos Komenský v Amsterodamu 
 • tvůrce rozměrných a malířsky efektních historických obrazů z české historie, historických portrétů
 • pobyt ve Francii podnítil jeho zájem o venkovský žánr
 • Mistr Jan Hus před koncilem kostnickým
 • Bretaňská krajina s pasačkou
 • Kryštof Kolumbus na dvoře španělském
 • Pasačka husí
 • Podobizna Josefa Václava Myslbeka

MIKOLÁŠ ALEŠ
 • * 1852 – † 1913, ČR
 • malíř, grafik a ilustrátor
 • jeden z „generace ND“
 •  z počátku romantismus, vlastenecké tendence, postupně realismus, prehistorická a historická témata, která často zpracovával formou cyklů, jež nejlépe vyhovovaly jeho narativnímu výrazovému stylu
 • Setkání Jiřího Poděbrad s Matyášem Korvínem
 • Husitský tábor
 • cyklus: Živly
 • Karlštejnský havran

JAROSLAV ČERMÁK
 • *1830 – † 1878, ČR
 • český malíř, kreslíř, grafik, realista
 • měl hluboké vlastenecké cítění
 • zaměřoval se zejména na historickou malbu, jejíž náměty čerpal z husitské a pobělohorské doby,  z aktuálního dění na slovanském jihu
 • umělecký výraz mezi  romantickým heroismem a idealizací a živým realismem v zátiších, portrétech, v krajinářských záběrech
 • Černohorská madona
 • Golgota
 • Raněný Černohorec
 • Zajatkyně
 • Husité bránící průsmyk

JOSEF VÁLAV MYSLBEK
 • * 1848 – † 1922, ČR
 • nejvýznamnější český sochař přelomu 19. a 20. století,
 • představitel monumentálního realismu a zakladatel novodobého českého sochařství
 • Pomník svatého Václava na Václavském náměstí
 • Slavoj  a Záboj
 • Pomník Karla Hynka Máchy na Petříně

 • Josef Václav Myslbek – Pomník svatého Václava
 • Zdroj: ghmp.cz
JULIUS MAŘÁK
 • * 1832 – † 1899, ČR
 • celý svůj život se věnoval pouze krajinomalbě
 • díky své snaze o zobrazení náladovosti přírody a prchavosti viděného okamžiku dosáhl velkých úspěchů
 • byl jediným krajinářem, který se podílel na výzdobě ND
 • výzdoba v ND: cyklus devíti obrazů památných českých míst (Říp, Vyšehrad, Hradčany, Velehrad, Tábor, Domažlice, Hostýn, Radhošť, Blaník)
 • Lesní samota
 • Čapí sněm
 • Jitřní píseň
 • Šumavský prales
 • Krajina s bažinou

 • Julius Mařák – Čapí sněm
 • Zdroj: artmap.cz
FRANTIŠEK KAVÁN
 • * 1866 – † 1941, ČR
 • studoval v krajinářském ateliéru u Julia Mařáka
 • odlišuje se duchovním a meditačním zaměřením
 • nechával se upoutat krásami přírody
 • z  putování a objevování získával nové podněty pro svá díla
 • Ponikelska Dola
 • Odtékání
 • Zima u Hlinska
 • Na vzduchu domova

 • kolébkou romantismu byla počátkem 19. století Anglie, odkud se romantismus šířil po celé Evropě
 • největší rozmach krajinářství v Čechách
 • romantický člověk nacházel inspiraci a hluboké pocity v přírodě
 • lidé v romantismu snili zvláště o středověku a exotice
 • v českých zemích se romantismus projevil osvícenstvím a příklonem ke staré české historii pověstí a bájí
 • malíř se snažil zachytit sbližování se s přírodou s nevídanou vášní v neklidných temných krajinách a lesích
 • děj byl vyhrocen do maxima v dramatičnosti tahu štětce a hře světla a stínu
 • největší důraz byl kladen na obsahovou stránku díla a dosažení efektu neklidu a dynamiky
 • malba založená na větší míře svobody a individualismu umělce oproti klasicismu

WILLIAM TURNER
 • * 1775 – † 1851, Velká Británie
 •  počáteční tvorba byla odrazem jeho cest po Evropě
 •  ve své tvorbě se zabýval zachycením proměn barev a světla v atmosféře
 • maloval technikou čistých barevných skvrn
 • vášnivě miloval soumrak a jiskřivé efekty slunečního světla pronikajícího mlhou
 • pro svoje cítění barev a slunce býval Turner přezdíván „malíř světla“
 • obdivován pro jeho dokonalou schopnost pravdivého zachycení nálad přírody, působení živlů
 • maloval lodě v bouři, požáry,  sluneční svit, bouře, déšť nebo mlhu
 • Déšť, pára a rychlost
 • Požár parlamentu
 • Výbuch Vesuvu
 • Otrokářská loď
 • Sněhová bouře
 • Světlo a barva

EUGÉNE DELACROIX
 • * 1798 – † 1863, Francie
 • romantismus pro něj byl zobrazením divokých dobrodružství, rytířských gest a osvícenství, uvolnění se ze studených pout minulosti a svobodný pohyb kupředu, který neznal hranic a omezení
 • po navštívení Anglie  se zbavil vlivu suché a konzervativní Francie, aby převzal drama anglického romantismu
 • maloval historické náměty, zátiší, akty, portréty, žánrové výjevy, díla s orientálními náměty i kytice
 • Dantova bárka
 • Vraždění na Chiu
 • Hamlet a Horacio na hřbitově
 •  Svoboda vede lid na barikády
 •  Sardanapalova smrt
 • Médea

JOSEF MÁNES
 • * 1820 – † 1871, ČR
 • = otec Antonína Mánesa
 • český malíř, ilustrátor, grafik
 • jeden z nejvýznamnějších představitelů českého romantismu
 • je považován za mistra české malby a krajinářství v období romantismu a realismu
 • deska Orloje pro Staroměstskou radnici v Praze
 • Labská krajina
 • Řipský kraj 
 • Hrobník
 • Setkání Petrarky s Laurou v Avignonu
 • Josefína
 • obrazy ve stylu druhého rokoka –  Při měsíčku, Červené paraplíčko
 • Jitro, Večer

ADOLF KOSÁREK
 • * 1830 – † 1859
 • nejvýznamnější představitel české romantické krajinomalby a jeden z největších českých krajinářů
 • pracoval především s barvou, jejímž prostřednictvím dokázal vyjádřit námět, vzdušnou atmosféru denní či roční doby nebo celkovou náladu krajiny
 • maloval krajiny ze středních Čech a Českomoravské vysočiny, které mají blízko k realismu
 • Česká krajina
 • Krajina ze středních Čech
 • Podzimní krajina
 • Lesní krajina (Poustevna)
 • Osamělá krajina – Selská svatba
 • Před bouří
 • Zimní noc

JOSEF NAVRÁTIL
 • * 1798 – † 1865
 • malíř evropské úrovně, dokonale ovládal práci s barvou
 • klade důraz na vystižení snivé atmosféry horské přírody
 • vrcholem výzdoba na zámku v Jirnech – 5 vedut pro Alpský pokoj = největší malířský výkon českého umění
 • Hon na lišku
 • Vodopád ve vesnici
 • Alpská krajina
 • Krajina s peřejí

 • vznikl koncem 17. století ve Francii a odtud se rozšířil do celé Evropy
 • pozdnější klasicismus z poloviny 18. a 19. století se označuje jako neoklasicismus
 • jeho nástup ovlivněn objevením Herkulánea a Pompejí
 • reaguje na baroko a na hravé a ozdobné rokoko
 • inspiruje se antickými vzory
 • umění je přímo podřízeno dobovým estetickým požadavky
 • zdůrazňuje střízlivý rozum, racionalitu, uměřenost a strohý až přísný, ale srozumitelný řád   

MALÍŘSTVÍ

 • bylo oslavou hrdinů a nadosobních hrdinských činů
 • umělec byl omezován dobovými konvencemi a přáními zákazníka i diváka
 • důraz byl kladen na přesnou a jednoduchou harmonii, vyváženost v modelaci objemu a klasickou figurální kompozici
 • barva sama o sobě neměla na plátně žádnou funkci, sloužila jen jako obarvení předmětu
 • umění bylo formální a chladné, nezaměřovalo se na hlubší emoce
 • klasicismus byl klidný a racionální, odmítal impulzivitu a energii
 • umělci klasicismu viděli svůj naprostý ideál v antice a v poctě novému impériu
JACQUES – LOUIS DAVID
 • 1748 – † 1825, Francie
 • jako první z akademicky vzdělaných studentů pařížské Akademie odvrhl květnatý styl rokoka a vedl boj za návrat umění ke klasickým ideálům
 • jeho technika byla výtečnou kombinací realismu, silného smyslu pro kompozici a jasné a čisté práce s barvami
 • proslavil se brilantní schopností zachytit dramatický okamžik, znalostí antického ideálu krásy a technicky dokonalou malbou
 • dobové názory odíval do antického roucha
 • skutečnost idealizoval, moralizoval a aktéra zušlechťoval
 • Korunovace Napoleona
 • Napoleon při přechodu Alp
 • Únos Sabinek
 • Přísaha Horáciova
 • Smrt Marata

JEAN DOMINIQUE INGRES
 • * 1780 – † 1867, Francie
 • byl předním zastáncem klasicistní portrétní malby
 • studiemi u J. L. Davida se naučil preciznosti
 • dokázal výtečně a s jemnou vytříbeností zachytit nejmenší detail, ale jeho postavy byly svou studenou dokonalostí jakoby zbaveny všech pocitů a výrazů tváře
 • byl výhradním zastáncem akademismu a bojoval všemi silami proti romantismu
 • namaloval spoustu ženských aktů, často se vracel ke stejným postavám
 • Pramen – alegorie
 • Odaliska s otrokem
 • Velká odaliska – deformace těla kvůli okouzlení
 • Turecké lázně
 • Koupající se žena
 • Paní Riviérová

MALÍŘSTVÍ V ČESKÉ ZEMI
 • byly zde položeny základy českého krajinářství
 • doba vlády osvíceneckého panovníka Josefa II přinesla mnoho pokrokových reforem
  • (zrušení nevolnictví, toleranční patent, opatření proti morům…)
 • němčina jednotným jazykem
 • touha po obnovení českého jazyka
 • roku 1796 je založena Společnost vlasteneckých přátel umění
  •  = shromažďuje umělecká díla, předchůdkyně dnešní Národní galerie
 • r. 1799 vzniká Akademie
 • 1818 – Vlastenecké muzeum v Čechách 

 

Pražská Akademie výtvarných umění

 • udávala základní směr vývoje českého klasického malířství
 • byla zaměřena hlavně na kresbu – ředitelem byl JOSEF BERGLER
 • byly položeny základy českého krajinářství a portrétu (Antonín Machek, František Tkadlík)
 • zaměřovala na kopírování kresebných předloh vycházejících z klasicky orientovaných vzorů a na kreslení podle odlitků antických soch
 • až roku 1806 zde vznikla také krajinářská škola, kterou až do konce života vedl KAREL POSTL a která se díky řadě jeho talentovaných žáků stala základem české krajinomalby pro celé 19. století
 • malba přímo pod širým nebem v plenéru 
JOSEF BERGLER
 • * 1753 – † 1829, Salzburg, Praha
 • bavorský malíř, kreslíř a rytec
 • první ředitel Akademie výtvarných umění v Praze
 • v Praze patřil k čelným mistrům monumentální malby, k zakladatelům historismu, k ideovým iniciátorům malířských cyklů a k zakladatelům školy nazarénů
 • skicoval sochařské monumenty a maloval portréty
 • Samson zajat Filištíny
 • Shromáždění olympských bohů oslavuje múzy – návrh opony pro Stavovské divadlo

KAREL POSTL
 • * 1769 – † 1818
 • český klasicistní malíř, kreslíř a grafik
 • v jeho díle se prolíná klasicismus a romantismus se vzory vídeňskými a francouzskými
 • v krajinomalbě se zaměřil na panoramatické scenérie Prahy
 • byl i zručným portrétistou
 • podílel se také na tvorbě pohlednic pro některá lázeňská města
 • vedl na Akademii krajinářskou školu
 • Čtyři denní doby (Ráno, Poledne, Večer, Noc)
 • Lesní krajina  

ANTONÍN PUCHERNA
 • * 1776 – † 1852, ČR
 • český malíř, grafik, kreslíř, rytec a pedagog
 • s F. K. Wolfem vydávali akvarelem kolorované lepty hradů
 • vytvořil kresby dvanácti pohledů na Prahu
 • jeho veduty (= výsek krajiny s bočním pohledem na město) vycházejí z klasicismu a preromantického vztahu k přírodě
 •  kresba je přesná, dobře pracuje se světlem a dodatečně vložená figurální stafáž je v souladu s vyobrazeným tématem
 •  vytvořil první kresby českých krojů
 • kreslil a ryl pohledy na česká města a hrady
 • Pohled na Libeň
 • Veduta Liběchova  

ANTONÍN MÁNES
 • * 1784 – † 1843, Praha
 • vedl Akademii po Karlu Postlovi
 • jeho dílo prošlo vývojem:
  • od komponované klasicistní krajiny s antickými chrámy
  • přes romantické scenerie se zříceninami a bouřlivými mraky (Kokořín, Noc v horách, Krkonoše u Petrovy boudy)
  • ke krajinám velmi realistickým s přirozeným denním světlem (Okoř, Pražský hrad)
 • svěží jsou i jeho akvarely a olejové náčrtky
 • hodně cestoval, měl rád přírodu, jeho děti byly také malíři
 • Křivoklát
 • Alej
 • Krajina s Belvedére

FRANTIŠEK TKADLÍK
 • * 1786 – † 1840, Praha
 • byl prvním ředitelem pražské Akademie
 • Tkadlíkovo rozsáhlé dílo začíná portréty a antickými náměty ve stylu klasicismu a empíru
 • Tkadlík, až na jedinou výjimku (Italská krajina), maloval hlavně obrazy s křesťanskou tematikou, historické náměty a vynikl také jako portrétista
 • Enýo – Epilog Napoleonův
 • Potopa
 • sv. Václav  a sv. Ludmila při mši 

ANTONÍN MACHEK
 • * 1775 – 1844, ČR
 • český malíř období klasicismu a biedermeieru, zejména portrétista a malíř historických žánrů
 • namaloval množství obrazů náboženských, historických i divadelních dekorací, nejcennější jsou však jeho portréty
 • Oldřich a Božena
 • Podobizna dámy s dopisem
 • Podobizna sochaře Josefa Malinského
 • Josef II. 

 

ARCHITEKTURA

 • nejnápadněji se klasicismus projevoval v architektuře
 • navazuje na antiku
 • důraz na jednoduchost a funkčnost, symetrii, geometrii a pravidelnost
 • obdélníkový půdorys, přímé a čisté linie, rozlišení hlavního a zadního průčelí
 • strohost staveb, geometričnost v členění, trojúhelníkové štíty, mohutné sloupy dórského a jónského stavebního řádu
 • antické ornamenty na fasádách – meandr, perlovec, vejcovec, vavřínové věnce
 • střídmá výzdoba působící vznešeností a mohutností
 • taví se: paláce (Louvre), veřejné budovy (Stavovské divadlo), celé čtvrti a plánovitá města (Petrohrad), josefinské kostely (kostel sv. Kříže v Praze Na příkopě), knihovny, kolonády, triumfální oblouky, kasárny, mosty
 • typické jsou francouzské parky a zahrady – symetrický, důmyslný systém cestiček, altány, aleje, vodotrysky, keře a stromy sestříhány do geometrických tvarů (Lednice, zámek Dobříš, zámek Veltrusy)-          sakrální architektura v omezené míře
 • Pantheon, Paříž
 • kostel sv. Maří Magdalény, Paříž
 • Vítězný oblouk, Paříž
 • vítězný oblouk CarousselLouvru, Paříž
 • Velké divadlo, Varšava
 • Glyptotéka, Mnichov
 • Braniborská brána, Německo
 • Kapitol ve Washingtonu, USA
 • Petrohrad, Rusko
 • Stavovské divadlo, Praha
 • Zámek Kačina, ČR
 • lázně: Karlovy Vary, Mariánské, Františkovy
 • Lednicko -valtický areál, ČR

  SOCHAŘSTVÍ

 • obliba bílého mramoru, z něhož se dělají dokonale propracované busty a pomníky
 • znaky: vznešenost, ušlechtilost, čistota výrazu bez emocí, neosobní krása
 • náměty: antická mytologie, portréty
 • ornamenty a tvarosloví přejímány z antického Řecka a Říma, v menší míře z umění Babylonie a Mezopotámie
ANTONIO CANOVA
 •  *1757 – 1822, Itálie
 • italský sochař, hl. představitel klasicismu
 • dokázal nejlépe vyjádřit ideál antických vzorů
 • autor mnoha sousoší s mytologickými náměty, podobizen Napoleona a členů jeho rodiny
 • klade důraz na přesnou kresbu a plastickou modelaci
 • dokonale ovládl techniku tesání do mramoru, občas mu uniká obsah
 • Amor a Psyché
 • Tři Grácie
 • Perseus s hlavou Medúzy
 • Theseus a Kentaur
 • Kající Máří Magdaléna
 • Náhrobek papeže Klementa XIII.

Benátská malířská škola

 • dosáhla rozkvětu ve vrcholné renesanci
 • vedoucí osobností školy = GIOVANNI BELLINI
 • vyznačuje se:
  • koloritem
  • barva dominuje nad kresbou
  • plastická modelace
  • prostorová výstavba obrazu
GIOVANNI BELLINI
 • Gentile líčil benátský život své doby
 • GIOVANNIzakladatelem koloristické malířské školy
  • učitelem předních představitelů
  • začal u tempery, dostal se k olejomalbě
  • plátna vyzařují mysticismus, intimitu, meditativní náladu
  • náboženské kompozice
  • +promyšlený prostorový vztah předmětu a pozadí bez kontrastu světla a stínu
  • díla:
   • Pieta
   • Toaleta dámy
   • Nářek nad mrtvým Kristem
   • Madona s dítětem
ANTONELLO DA MESSINA
 • přinesl do Benátek techniku nizozemské olejomalby
 • jemně světelné přechody a barevná harmonie charakterizují Giovanniho obrazy
 • vytvořil lyrický styl-obdiv k přírodě s citovým půvabem
 • usiloval o vyjádření smyslové krásy
  • na něj navázali jeho žáci: Giorgione, Tizian
VITTORE CARPACCIO
 • výpravné obrazy ze života svatých s půvabným líčením benátského prostředí

GIORGIONE

 • z žáků a následovníků vynikl zejména Giorgione
 • malíř symbolických obrazů-Tři filosofové, Bouře, Koncert v přírodě
 • slavné Odpočívající Venuše, v nichž spojil postavy s lyricky pojímanou přírodou
 • užíval rozkoší lásky
 • hrál na loutnu, krásně zpíval
 • zemřel velmi mlád na mor
 • již za života byl proslulým malířem
 • malba=výraz duševních prožitků a citových hnutí
 • názvy nejslavnějších obrazů přidány dodatečně-o jejich výklad se vedou spory
  • Tři filosofové
   • meditují v ranní krajině o podstatě přírody
   • vycházející slunce probouzí předměty k životu
  • Bouře
   • věčné tajemství neustále se obnovujícího života
   • světlo obléhá všechny předměty průzračnou atmosférou
   • zapojuje je do 1 barevné skladby

TIZIAN

 • Belliniho žákem
 • považován za největšího malíře všech dob pro:
  • bohatství výrazových prostředků
  • živost barev
  • dokonalou malířskou charakteristiku zobrazovaných předmětů
 • oblíbencem císaře Karla V.
 • pobyl u papeže Pavla III. ve Vatikánu, kde se setkal s Michelangelem
 • ztělesnil ideál lidské krásy a ideální krajinu
 • vycházel ze zrakového dojmu
 • zobrazoval skutečné barevné hodnoty, které vnímá oko
 • uvedl znovu iluzionismus
 • cílem bylo zobrazování lidí ve významných příbězích
 • umění dostalo nový smysl, zdrojem životní radosti a obohacením života
 • Assunta (nanebevzetí Panny Marie)
  • dokonalý prototyp barokních kompozic
  • pohyb madony vzhůru vyznačil 6 způsoby
  • (např. vznášejícími se anděly, barevnou kompozicí,šikmo letící postavou Boha)
 • Bacchus a Ariadna
 • Zavraždění sv. Petra Mučedníka
 • Podobizny (Karel IV. na koni) a akty (Danae, Venuše z Urbina)

MANÝRISMUS

 • v náboženských obrazech sílí soucítění s tragikou lidského života
 • zářivost koloritu hasne
 • nositelem výrazu=malířský rukopis pracující s barevnými skvrnami
 • zavrhl smyslový ideál krásy svého mládí
 • postavy splývají s prostředím
 • nerozeznáme žádné linie
 • tvary se vynořují z temnoty
 • pozdní díla manýrismu: Korunování trním; Apollon a Marsyas

MANÝRISMUS V BENÁTKÁCH

 • nazýváme pozdní renesanci
 • malíři napodobovali manýru (způsob) mistrů vrcholné renesance (Rafaela, Michelangela)
 • dlouho se manýristům vytýkalo: nepůvodnost, přehánění, formální a obsahové násilnosti
 • ve 20. stol se začal oceňovat především jeho nový duchovní obsah
 • nadřadil nadpozemský život
 • zrušil jednotnou kompozici, perspektivu, tektoničnost
 • umění=výrazem čisté fantazie
 • základem naturalistická abstrakce
 • dlouhé, štíhlé postavy lidské postavy s malou hlavou a dynamické prohnutí do šroubovitého postoje

 

 TINTORETTO

 • největším mistrem benátského manýrismu
 • spojil tradici benátského kolorismu s Michelangelovým kompozičním uměním a jeho plastickou fantazií
 • prostředky podřídil spiritualismu a mysticismu
 • prostý, velmi zbožný člověk, vedl klidný a nenáročný život
 • pracoval převážně pro bratrstva
 • pro Scuolu di S. Marco namaloval – Zázrak sv. Marka
  • význačné dílo benátského manýrismu
  • navázal na Michelangela
  • zobrazil zázračný děj → světec v obraze tělesně přítomen a přesto všem neviditelný
 • pro bratrstvo sv. Rocha – vyzdobil novou budovu 42 obrazy
  • největší galerie jeho děl
 • jeho fantazie vytvořila ze světla a stínu nadpozemský svět ducha
 • Klanění tří králů
 • Ráj (Dóžecí palác)
  • oddělil pozemský život od věčného
  • ideu nekonečnosti vyjadřuje bílé magické světlo
  • vychází ze světlého kruhu kolem Krista
  • šíří se do hloubky prostoru
 • Poslední večeře
  • vylíčil zázračné zážitky, jež vyvolala v účastnících svátost proměňování
  • prostor je slabě osvětlen, oblaky kouře se promění v okřídlené postavy
  • přímým pokračovatelem jeho díla byl El Greco
  • na rozdíl od Leonarda je matka tmavá

PAOLO VERONESE (veronés)

 • malířem slavnostní pohody a sladkého benátského požitkářství
 • maloval biblické hostiny
  • Svatba v Káni Galilejské, Hostina u Leviho
   • vyjadřoval v nich svůj smysl pro radosti života
   • byl až do konce života zahrnován zakázkami
 • přilnul ke kouzlu benátského koloritu, ale nepřijal zlatistý tón
 • zůstal věrný:
  • teplé stříbřité dominantě malířství
  • průsvitné barevnosti fresky
 • studoval účinky denního světa a jeho souhru s ovzduším
 • jako kolorista patřil k mistrům světové malby
 • přejímal problémy barokního malířství v skicovitě malovaných obrazech
 • na jeho světlou dekorativní barevnost navázali malíři rokoka
 • pro moderní malířství objevil Veronesův význam Paul Cézanne
 • poslední díla pod Tintorettovým vlivem postavy vnitřní neklid protireformační doby
 • v pozdějším období vyzdobil interiéry Dóžecího paláce
 • strop v sále Velké rady-Apoteóza Benátek (spojil v ní skutečnost a fikci)

 • německý umělecký směr, vychází z fauvismu
 • nejvíce se rozvinul v letech 1905 – 1920
 • je poznamenán předzvěstí 1. světové války
 • umělci reagují na válku i na celkovou krizi společnosti
 • expressio = výraz, exprimere = vyjadřovat
  • vyjádřit vlastní prožitky, pocity bez ohledu na konvence
  • malují, co cítí – pocity úzkosti, tísně, ztracenost v okolním světě
  • zajímají je citové stavy a projevy člověka a jejich vyjádření
 • důraz kladen na agresivní barevnost – barvou se popisují pocity, duševní stavy, dojmy a nálady
 • používá se záměrná deformace tvarů, stylizace
 • nadsázka, zkratka, plošnost, barevný kontrast

EMIL NOLDE 
 • *1867 – † 1956
 • německý expresionistický malíř a grafik
 • ovládal techniku dřevořezu, maloval olejem, vedle toho v jeho díle hrála zásadní roli technika akvarelu
 • jeho dílo bylo nacisty označeno za zvrhlé a bylo mu zakázáno malovat, v tomto pozdějším období tvořil velmi neobvyklé akvarely nazývané jako „nenamalované obrazy“
 • mezi časté náměty jeho obrazů patří krajiny, biblické, velkoměstské a fantaskní výjevy, květiny
 • barvu používá v kontrastech – vliv V. van Gogha
 • Tanec kolem zlatého telete
 • Smrt v poušti
 • Žlutá slunečnice
 • Ukřižování

ERNST LUDVIK KIRCHNER
 • *1880 – † 1938
 • německý expresionistický malíř
 • jeho tvorba byla silně ovlivněna Edwardem Munchem
 • ve svých obrazech zachycoval syrové lidské emoce
 • maluje portréty, tančírny, bary, krajiny
 • používal při malbě jako své modely prostitutky 
 • oblíbenou barvou je modrá a zelená
 • typickým znakem je tvarové a barevné zjednodušení, deformace a ostrý kontrast
 • Gerta
 • Marcela
 • V nevěstinci
 • Dámy
 • Ulice
 • Ženský poloakt s kloboukem
 • Fränzi před vyřezávanou židlí
 • Autoportrét jako voják

VASILIJ KANDINSKIJ
 • *1866 – † 1944, Moskva, Paříž
 • patří k průkopníkům abstraktního malířství
 • obrazy  jsou často lyrické a nalezneme v nich romantické prvky
 • od figurální tvorby přechází k abstrakci, obrazy přestal pojmenovávat, nebo používá termíny z hudby
 • abstrakci označuje za čisté a zcela nefigurativní umění.
 • Improvizace 14
 • Imprese III
 • Fuga
 • Arabové (Hřbitov)
 • Kostel v Murnau

PAUL KLEE
 • * 1879 – † 1940, Švýcarsko
 • experimentuje s technikami, materiálem
 • Kleeovo dílo nelze jednoznačně zařadit do žádného výtvarného slohu
 • jeho malby a akvarely se vyznačují zvládnutím jemných, zasněných barevných harmonií, které používal k vytváření plochých, poloabstraktních kompozic
 • některé z nich dokonce připomínají mozaiku
 • pracuje s linkou; světlo a stín slouží k vyjádření duchovních hodnot
 • Červený balónek
 • Město R.
 • Senecio

FRANC MARC
 • *1880 – † 1916, Německo
 • jeden  z nejvýznamnějších představitelů expresionismu v Německu 
 • používal symbolické významy
  • modrá = mužský princip → drsný a duchovní
  • žlutá = ženský princip → jemný a veselý
  • červená = hmota → brutální a těžká
 • miloval koně, zvířata, měl blízko k fauvistům
 • zřetelné barvy, barevně odlišené ohraničené plochy
 • Malí žlutí koně
 • Žlutá kráva
 • Sen
 • Velcí modří koně
 • Modrý kůň
 • Osudy zvířat

OSKAR KOKOSCHKA
 • *1886 – † 1980, Rakousko
 • rakouský malíř, ilustrátor, grafik
 • maluje hlavně portréty – ty vystihují psychiku a emoce modelů, používá syté barvy, energické tahy, deformuje těla figur a malby krajin, především množství městských a krajinných panoramat
 •  v malbě používá syté barevnosti, energické tahy štětce, deformaci figur
 • nacisté mu zabavili víc než 400 obrazů jako „zvrhlé umění“
 • Nevěsta větru
 • Dvojice
 •  Děti si hrají
 • Londýn
 • Autoportrét „zvrhlého umělce“

EDVARD MUNCH
 • *1863 – † 1944, Norsko
 • motivy smrti, strachu, hrůzy
 • fyzicky i duševně osamělý
 • Výkřik
  • prvky zdůrazňují pocity dotyčného, deformace tvaru
  • červená=expresivní barva
  • 3 barvy: černá, červená, modrá
 •  Tanec života
  • bílá = život, červená = láska, černá = smrt
  • přemalovaný secesní obraz: Tři věky ženy
 • Úzkost
 • Nemocné dítě
 • Madona
 • Smrt v pokoji nemocné

 • Edvard Munch – Tanec života
 • Zdroj: odaha.com

 

V ČESKÉM UMĚNÍ

 • Munchův exp. symbolismus  měl velký vliv na českou výtvarnou skupinu OSMA
 • založili jí v roce 1907 – Emil Filla, Bohumil Kubišta, Antonín Procházka
 • hlásí se k tvorbě E. Muncha, postimpresionismu, fauvismu
 • spojován s kubismem – KUBOEXPRESIONISMUS
 • využívá náboženská témata, která jsou metaforou prožité války
 • začínají se zajímat o okolní svět lidí a věcí
EMIL FILLA
 • *1882 – † 1953, ČR
 • prochází několika směry: kubismem, expresionismem
 • v prvním období tvorby jej výrazně ovlivnilo především dílo malíře Edvarda Muncha
 • Čtenář Dostojevského
 • Hráči šachů
 • Červené eso
 

BOHUMIL KUBIŠTA
 • 1884 – † 1918, ČR
 • dílo z převážné většiny kubistické, avšak expresionistické základy
 • výrazně se ho dotkla Munchova výstava a v období 1905–1907 přecházel od akademického postimpresionismu k expresionismu
 • studoval teorii barev (např. kontrast červené a zelené považoval za střet života a smrti), analyzoval harmonické a kompoziční principy starých i moderních mistrů
 • uplatňoval komplementární a simultánní barevné vztahy a kompoziční princip zlatého řezu
 • Autoportrét v haveloku
 • Hráči
 • Cestující třetí třídy
 • Kavárna
 • Zátiší s lampou

 

 • z francouzského les fauves (le fóves) = dravé šelmy
 • jako směr trvá velmi krátce: 1904 – 1908
 • skupina výtvarníků, která neměla jednotný program
  • (odlišný povahově i v představách o umění)
 • toto označení pro skupinu malířů se ujalo 1906
 • uspořádali několik výstav 1906 – Salon nezávislých
 • 1907 – rozpad fauvismu, každý se ubíral jinam
  • jen Matiss +Dufy zůstali věrni fauvismu
BARVA

 •  barevná nadsázka, jednoduchá zkratka, nelomené čisté tóny
 • fauvismus měl významný vliv na abstraktní umění = barvu chápe jako samostatný výrazový prostředek
 • uplatňují se linie a zvýrazněný obrys
 • důležitější je celek než detail
 • barva spojována s emocí
 • vytýkali impresionistům, že znásilnili barvu (přidávali tam bílou – šlo jim o světlo, ne o duši)

skupina: HENRY MATISS

 • sblížil se s Albertem Marquetem
 • poté přidal Camoin+Valtéd = sblížili se ve skupinu Paříže

skupina: ALBERT DERAIN+MORICE VLAMING

 • nedaleko Paříže, venkov v Chatou

 skupina: RAUL DUFY, OTHON FRIESZ, KEES VON DONGEN, POY, GEORGES ROUAULT

 • ze severní Paříže – Le Havru

=jednotlivé skupiny se sešli na krátko-rozpad

HENRY MATISS 
 • 1869 – † 1954, Francie
 • francouzský malíř, sochař, grafik
 •  proslulý svou prací s barvou a svým brilantním kreslířským uměním
 • byl přesvědčen o tom, že se barva zobrazovaného objektu na obraze nemusí shodovat s jeho skutečným zbarvením
 • chce dosáhnout celkové harmonie obrazu
 • jde mu o čistě barevné působení na diváka
 • vážně onemocněl – objevila se výtvarná vloha-stal se malířem
 • učil se malovat podle příručky
 • Dáma se zeleným pruhem pruh-iluze objemu, modeluje ji barvami
 • Zlatá rybka
 • Alžířanka
 • Harmonie v červené
 • Žena v klobouku
 • Madam Matyss
 • Tanec

MAURICE DE VLAMINCK 
 • * 1876 – † 1958, Francie
 • De Vlaminck byl malířem samoukem a vážně se o umění začal zajímat až když se setkal s malířem André Derainem, se kterým pak bydlel v jeho ateliéru v Seine at Chatou
 • odlišní, celoživotní přátelé
 •  jeho prudké tahy štětcem s modrou, oranžovou a růžovou pozměnily perspektivu tak, že vytvořil vysoce expresivní a turbulentní bohaté scény pulsujícími energií
 • Portrét Deraina
 • Řeka Seina v Chatou
 • Modrý dům
 • Zahrada v Chatou

  • Maurice de Vlaminck – Portrét Deraina
  • Zdroj: wikiart.org
ANDRÉ DERAIN
 • *1880 – † 1954, Francie
 • byl francouzský malíř, sochař, grafik a scénograf
 • jeden ze zakladatelů fauvismu
 • v duchu fauvistické barevné nadsázky maloval krajiny, zátiší i portréty
 • Podobizna Henriho Matisse
 • Tři stromy
 • Bouřkové mraky

RAOUL DUFY
 • *1877 – † 1953
 • po studiích začal malovat v impresionistickém stylu
 •  poté přešel na pozice fauvismu, byl ovlivněn zejména tvorbou lídra fauvismu Henri Matisse, především jeho prací s barvami
 • malba rytmická a svěží barevnost
 • zachycoval interiéry a ulice z pařížského života
 • Moře a lodě
 • V přístavu

ALBERT MARQUET
 • *1875 – † 1947, Francie
 • motivem obrazů byly svěží pohledy na francouzské ulice a nábřeží
 • vynikajícím kreslířem
 • Přístav Marseille
 • Vykládání písku

Hnutí je v různých zemí označováno různými názvy:

 • Německo: Jugendstil – nový styl, sloh mladý
 • Francie: Art Nouveau – nové umění
 • Anglie: Modern Style – moderní styl
 • Itálie: Stile floreale – květinový styl

 

SECESE

 • vznikla ve Vídni
 • objevuje se v 80. letech 19. století
 • zasáhla celou Evropu, Spojené státy i Japonsko
 • poslední univerzální umělecký sloh
 • secese obsáhla architekturu ,sochařství, malířství, grafiku a užité umění
 • zrušila hranice mezi tzn. vysokým uměním (malířství, sochařství) a uměním užitým
 • životní styl, který ovlivnil módu, nábytek, šperkařství
 • je protestem proti historismu a konzervativnímu akademismu
 • z latinského secessio = odchod, odtržení
 • vyjadřuje nálady jako cynismus, sentiment-ty odpovídají náladě 19.století
 • 1890 – 1905 období vrcholné secese

 

ZNAKY SECESE

 • svoboda umělecké fantazie
 • ornamentálnost, lineárnost, využívání přírodních tvarů = květů, listů, lidských a zvířecích postav
 • typickou květinou je lilie, kosatec, tulipán, leknín mák
 • typickým zvířetem jelabuť, páv; symbolem vášně, intelektu, erotiky
 • časté jsou vlnící se linie, které vyvolávají v ploše pohyb, stylizace tvarů
 • plošně pojaté = nestínované,  neobvyklá barevnost plochy, celková ladnost
 • BARVY: lomené barevné odstíny; mají symbolický význam
  • žlutá = barva hmoty, slunce, života a radosti
  • modrá a zelená = barvy neskutečné, faustovské
  • černá = poslem ducha
  • bílá = symbolizuje ztroskotanou naději, smrt
 

ARCHITEKTURA

 • je působivá svou dekorativností, členitostí, rytmičností 
 • je opakem architektury funkcionalistické, která upřednostňuje funkčnost na úkor krásy
 • je zdobena rostlinným a květinovým ornamentem
 • pracuje s nejrůznějšími materiály → ty vzájemně kombinuje – sklo, keramika, kov

 

Po Evropě se šíří 2 směry:

 • SMĚR INSPIROVANÝ ORGANICKOU HMOTOU = ORNAMENTÁLNÍ
 • SMĚR GEOMETRICKÝ = RACIONÁLNÍ
 • + LIDOVÝ CHARAKTER architektury v Česku

 

ORNAMENTÁLNÍ SMĚR

ANTONI GAUDÍ
 • * 1852 – † 1926, Španělsko
 • jeho stavby lákají svou bizarností a fantaskností
 • kombinuje prvky gotické a barokní
 • jeho styl byl inspirován přírodními tvary a orientálními technikami
 • využívá různých materiálů: barevné střepy glazované keramiky – z nich vytváří mozaiky; kámen, cihly, beton
 • svou originální fantazii uplatnil na detailech staveb: okna, komíny, balkóny, stropy, sloupy (při řešení se nikdy neopakoval)
 • pracuje sochařskou metodou na kostru ze železných prutů nanáší vrstvu betonu
  • do podoby kostí a koster fantaskních ještěrů – park Güell v Barceloně
  • do podoby mořské vlny – Casa Milá
  • do podoby pravěkých zvířat – Casa Batlló
  • hnízd termitů, které připomínají i gotickou katedrálu – Sagrada Família v Barceloně 

VICTOR HORTA
 • * 1861 – † 1947, Belgie
 •  jednou z největších osobností secese, jeho designy ovlivnily celou řadu tehdejších architektů, designérů i malířů jeho i budoucí doby
 • jeho stavby představují vrchol vědeckého a technického pokroku
 • jsou zdobeny květinovým dekorem
 • vznikají z kamene, který je zaoblený; ze železa spleteného do ornamentu připomínající šlehy biče i ze skla
 • tel Tassel v Bruselu
 • Hotel Solvay
 • Hortův dům a ateliér (nyní museum)
 • Centrální hala hlavního nádraží v Bruselu
 • Palais des beaux-arts de Bruxelles

HECTOR GUIMARD

 • * 1867 – 1942, Francie
 •  byl velkým experimentátorem, nebál se zkoušet nové a převratné designy, které si získaly obdiv i uznání veřejnosti
 •  jeho dekorativní předměty byly vytvořeny podle jeho secesních principů, dokonale doplňovaly jeho nákladné interiéry
 •  designoval vitráže, keramiku, tapety i látky, vše v harmonii se secesními principy i jeho stavbami
 • je tvůrce nejstarších vstupů do stanic pařížského metra s typickou vějířovitou prosklenou stříškou nad vchodem – elektrické sloupy stylizoval do podoby orchidejí
 • Synagoga Pavée
 • Castel Béranger
 • Hôtel Guimard

CHARLES RENNIE MACKINTOSH
 • * 1868 – † 1928, Velká Británie
 • skotský architekt, designér a malíř
 • nechal se inspirovat papírovými stěnami tradiční japonské architektury
 • jeho stavby jsou bez dekoru, proto byl oblíben architekty ve Vídni, Mnichově, kteří upřednostňovali typickou architekturu v geometrickém duchu
 • pracoval s kamenem, dřevem, sklem – neomítal zdi
 • byl mistrem v řešení vnitřního prostoru budov
 • secesní charakter dosahuje v asymetrických a prohnutých liniích
 • zábradlí, nábytek má strohý pravoúhlý tvar
 • Hill House, Helensburgh
 • Glasgow School of Art
 • Windyhill

JOSEF FANTA
 • *1856 – † 1954
 • český architekt, návrhář nábytku, malíř, autor mnoha publikací, mecenáš
 • Fantova budova Hlavního nádraží 
 • Hlávkovy studentské koleje v Praze
 • Mohyla míru u Slavkova
 • Dům Hlaholu v Praze
 • Ondřejovská hvězdárna

OSVALD POLÍVKA A ANTONÍN BALŠÁNEK
 • Obecní dům v Praze reprezentační budova s mnoha sály, restaurace, výstavní prostory, salonky, schodiště
 • Pojišťovna Praha na Národní třídě 

 • Polívka a Balšánek – Obecní dům 
 • Zdroj: prague.eu

GEOMETRICKÝ = RACIONÁLNÍ SMĚR

OTTO WAGNER
 • * 1841 – † 1918, Rakousko
 • strohá architektura s převahou krychlových tvarů
 • stanice vídeňské městské dráhy – např. stanice Karlsplatz
 • Budova Poštovní spořitelny
 • Kostel sv. Leopolda ve Vídni

JOSEPH MARIA OLBRICH
 • * 1867 – 1908, ČR, Rakousko
 • architekt, designér a malíř, pracoval s kovem, textiliemi a grafikou
 • Svatební věž
 • Pavilon Secese
  • geometricky střídmá krychlovitá bílá budova se zlatou kopulí přirovnávána k „hlávce zelí“, = pozlacené listy stromů
  • stavba je koncipována jako prolínání 3 těles: koule, krychle, kvádr
  •  jeho záměrem bylo vytvořit palác umění, z jehož srdce vyrůstá strom rodící zlaté plody

JAN KOTĚRA
 • * 1871 – † 1923, ČR
 • architekt a designér
 • Peterkův dům na Václavském náměstí – první secesní stavba v jednotném stylu  
 • Muzeum východních Čech v Hradci Králové
 • Hotel Okresní dům v Hradci Králové

 

LIDOVÝ CHARAKTER

DUŠAN JURKOVIČ

 • * 1868 – † 1947, Slovensko
 • vytvořil velice osobitý styl secesní architektury, výrazně ovlivněný lidovou architekturou
 • Libušín a Maměnka na Poustevnách
 • Lázeňské domy v Luhačovicích
 • Křížová cesta na Hostýně  = inspirace lidovým uměním-tvarové i barevně

 

SOCHAŘSTVÍ

 • je stylizované, typickým znakem je vlnění ploch

Francie – AUGUST RODIN

 

Čechy: LADISLAV ŠALOUN – Pomník mistra Jana Husa v Praze

           STANISLAV SUCHARDA – Pomník Františka Palackého

           FRANTIŠEK BÍLEK – Modlitba nad hroby

 

 

MALÍŘSTVÍ

 • znakem nelineární kresba a dekorativní stylizace

 

GUSTAV KLIMT
 • * 1862 – † 1918, Rakousko
 • vyhledávaný portrétista vídeňských dam
 • autor litografických plakátů
 • úzké a dlouhé formáty s erotickým podtextem většina obrazů provokuje dráždivostí, erotičností → skandál, Klimt obviněn z pornografie → obrazy musel vymáhat soudně
 • typickým znakem jeho malby je kontrastní spojení naturalie pojetí figury s něžnou barevností a ornamentální důraz na erotismus, stylizované pozadí zaplněné barevnými geometrickými tvary nebo spirálovitým zlacením
 • Polibek
 • Tři věky ženy
 • Judita 
 • Danae
 • Adam  a Eva
 • Portrét Fritzy Riedler
 • Portrét Adele Bloch-Bauerové I

ALFONS MUCHA
 • * 1860 – † 1939, Česká republika
 • český malíř, grafik a designér
 • le style Mucha – vlastní styl, vznikl v souvislosti s tvorbou plakátů, na kterých je vyobrazena herečka Sarah Bernhardtová, neměl rád termín secese
 • autor kostýmů, šperků, kalendářů a uměleckých plakátů
 • v Muchových obrazech byla zachycena jak klasická vznešenost a noblesa, tak také dekadentně tajemná provokativnost a výzva
 • jeho postavy žen byly dámy i tajemné svůdkyně ze světa snů
 • Slovanská epopej – 20 velkých obrazů s námětem slovanské minulosti
 • Tanec
 • Ovoce
 • Lorenzaccio
 • Kojenecká strava Nestlé
 • Jaro

MAX ŠVABINSKÝ
 • * 1873 – † 1962, Česká republika
 • malíř, grafik, krajinář, portrétista slavných českých spisovatelů a vědců (Němcová, Smetana, Neruda)
 • Poslední soud – autor návrhů tři vitráží v chrámu sv. Víta
 • nástěnné malby: Svatý Václav žehná práci; Práce, zřídlo blahobytu
 • Splynutí duší
 • Chudý kraj
 • Kulatý portrét
 • Dvě matky
 • Ela v klobouku

 • Max Švabinský – Ela v klobouku
 • Zdroj: artmap.cz

 

UŽITÉ UMĚNÍ

Čechy

 • JAN KOTĚRA – návrhy nábytku
 • LADISLAV NĚMEC – návrhy šperků
 • VOJTĚCH PREISSIG – návrhy tapet

konec 16. st. až do konce pol. st.

 • přišlo z Itálie (Řím) a Španělska
 • proud klasicizující a dynamický
  • klasicizující-založeno na přímkách – Francie
  • dynamický-založeno na křivkách – Čechy, Německo, Rakousko
 • je nástrojem a prostředkem katolické církve k šíření svých myšlenek a moci
 • do popředí se dostávají náboženské znaky
 • označení Baroko má původně hanlivý význam
 • Baroko byla figura středověké logiky- znamenalo to nesmyslnost
  • název převzat z francouzštiny- podivným
  • z řečtiny- hojnost
  • z klenotnictví – velká perla nepravidelných tvarů
 • Baroko je plno náboženských reforem
 • Řím se stal centrem duchovní moci
 • byla obnovena inkvizice a vznikl Jezuitský řád
 • doba poslušnosti, roboty a lidového útlaku

 

Znaky

 • je opakem racionální renesance, klade důraz na duchovní prožitek
 • hledá pohyb, dynamiku, napětí, dramatičnost=využívá k tomu světlo, světelné efekty
 • proti rozumu vyzdvihuje smysly, chce pohladit člověka svou pompézností, zdobností a bohatstvím

 

 

ARCHITEKTURA

 • vzniká pod vedením architektů z Itálie, Německa, Vídně
 • vývoj české barokní architektury dělíme na 3 období:
 • raný barok (17. st.)
 • vrcholný barok (1700-1740)
 • pozdní barok (po 1740- současný s rokokem a klasicismem)
 • pracuje se stejnými prvky jako renesance, ale používá je jinak- složitěji, dekorativněji

 

ZNAKY:

 • půdorysy staveb– složitě členěné
  • vznikají jako průniky a prostupováním elips, kružnic a křivek
 • cihlové zdivo pokryto omítkou
 • klenby- zvětšené rozpětí valené klenby+ součástí jsou zvonice
 • kopule-česká placka“ je nad čtvercem, „pruská placka“je nad obdélníkem
 • oknaobdélníková, zakončené obloučkem; oválné „ KÁZULOVÁ“- tvar mešního rouna nebo kruhovité
 • střechy- jsou kaskádovité, jejich součástí je mansarda (podkroví)
  • jsou pokryty měděným plechem nebo taškami preizy
 • štíty domů: voluta+socha,vázy, koule, šišky, obelisk
 • stěny jsou zprohýbané ven (konvexní)
  • součástí stěn jsou niky– půl obloukovité výklenky
  • vevnitř jsou zdobeny štukem, sádrovým obkladem, zlacením
  • štuková výzdoba fasád-ornament, mušle, nadokenní římsy a parapety
 • fasáda- symetrická, zvlněná, využívá barevného kontrastu, na vrcholech pilastrů a průčelí- sochařská výzdoba
 • pilastry, pilíře, sloupy a kaskády zdobí stěny staveb
 • zámecká dispozice- trojkřídlá- 4. strana obvykle uzavřena kovanou ozdobnou mříží.
 • cibulovité báně věží
 • architektura je osově souměrná

 

Církevníkostely, oratoria, morové sloupy

Světské– koleje, paláce, domy, kašny

 

RANÉ BAROKO

GIOVANI PIERONI

 • italský architekt; působil u Valdštejna
 • Valdštejnský palác
  • velká barokní budova- užita italská renesance, průčelí barokní
 • Salla terana
  • propojení renesančních prvků s barokní monumentálností
  • předimenzovaná architektura, v podstatě ještě manýristická
  • měla všechny náležitosti přepychového barokního paláce- velký sál, kapli, zahradu s fontánou, voliérou a grottami, jízdárnu, konírnu a hospodářské budovy

 

CARLO LURAGO

 • Klementinum
  • největší pražská stavba raného období
 • Jezuitská kolej na Starém Městě
 • Kostel sv. Salvátora
 • Kostel nanebevzetí Panny Marie v HK
 • kostel Panny Marie v Klatovech

 

FRANCESCO CARATTI

 • Černínský palác
  • dnes Ministerstvo zahraničí
  • nejmohutnější pražský palác pro hraběte Černína
  • dostavěl František Maxmilián Kaňka v 18. století
 • kostel Máří Magdaleny na Malé Straně
 • přestavba zámku a kostela v Roudnici

 

GIOVANNI BATISTA ORSI

 • Loreta v Praze

 

GIOVANNI DOMENICO ORSI

 • Jezuitské koleje v Kutné Hoře
 • započal stavbu zámku Trója v Praze

 

JEAN BAPTISTE MATHEY

 • přestavěl a dokončil zámek Trója v Praze
 • do Čech uvedl typ trojkřídlého zámku s ústředním hlavním sálem
 • pak dispozici kostela na půdorysu řeckého kříže s oválnou kopulí
 • a klasicistní členění fasády soustavou pilastrů, lizén, oken a plochých polí

 

VRCHOLNÉ BAROKO

GIOVANNI GIACOMO TENCALLA

 • Loreta v Mikulově
 • v Olomouci- Svatý kopeček– klášterní hradisko

 

KRYŠTOF DIENTZEHOFER

 • stavby jsou velmi dynamické a iluzorní
 • používá nejrůznější půdorysy
 • pomocí střídání tvarů konkávních a konvexních vyvolává perspektivní iluze
 • prováděl stavby podle plánů pražských architektů
  • Kaňky (Vrtbovská zahrada na Malé Straně).
 • Chrám sv. Mikuláše na Malé Straně
  • připravil celkový plán
  • připravil část průčelí, interiér (dynamické baroko)
  • jeho syn dostavuje kněžiště (=lineární baroko)
 • Kostel sv. Markéty v Břevnově
 • kostel sv. Kláry v Chebu

 

GIOVANNI BATTISTA ALLIPRANDI

 • působil v Praze-pevnostní stavitel
 • kostel v Kuksu
 • Šternberský palác v Praze

 

GIOVANNI SANTINI zvaný AICHEL

 • vytvořil barokní gotiku
 • vytvořen na přání církevních řádů (benediktinů, premonstrátů a cisterciáků)
 • přestavby gotických objektů
 • kostel Panny Marie v Kladrubech
 • vrcholem je kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře u Žďáru nad Sázavou
  • má půdorys pěticípé hvězdy
  • zařazen do seznamu chráněných památek UNESCO

 

POZDNÍ BAROKO

FRANTIŠEK MAXMILIÁN KAŇKA

 • nejžádanější pražský architekt
 • spolupracoval se Santinim, Alliprandim
 • 1723 byl jmenován císařským architektem
 • nebyl vyznavačem dynamického baroka
 • pro Černíny- Černínský palác. Zámek ve Vinoři
 • pro Valdštejnyšpitál v Duchově, Horní Litvínov
 • pro jezuity- kostel sv. Klimenta v Praze
  • dostavba Klementina- astronomická věž a Zrcadlová kaple
  • zámek Jemniště, Konopiště, zámek v Kolodějích

 

KILIÁN IGNÁC DIENTZENHOFER

 • syn Kryštofa, dokončoval mnoho staveb po otci
 • Letohrádek Amerika na Novém Městě
 • Kostel sv. Jana Nepomuského na Hradčanech
 • kostely- v Karlových Varech, Broumov
 • jeho stavby-ukázka barokního dualismu (klid vnější fasády v kontrastu s vnitřní dynamikou), interiér nezávisle řešen na exteriéru

 

 

SOCHAŘSTVÍ

 • je vázáno na architekturu
 • výzdoba interiérů, exteriérů (průčelí, štíty staveb), veřejných prostranství (kašny, morové sloupy)
 • opouští renesanční ideál krásy- nedodržuje anatomii těla, pracuje s nadsázkou a deformací
 • soustřeďuje se na sílu výrazu, výrazný pohyb
 • většina soch do šroubovice (trup, končetiny, točení kolem své osy)
 • členění povrchů (dosahují zamotáváním)
 • gesta, mimika, světlo, které sochu osvětluje
 • vyjadřují stav extáze, rozkoše, bolesti, zoufalství, nicoty
 • často polychromované– nejčastěji zlatá a bílá barva, potahované štukem
 • Téma: náboženské a mytologické

 

 • Materiál: pískovec, sádra, dřevo, ojedinělé kovy, zlato
  • mramor – málo se využíval, protože byl drahý- imitace mramoru

 

 • sochaři jsou především řezbáři
 • neexistují autorská práva- témata se často přebírají
 • sochaři nepracují podle živého modelu
 • BOZZETO- hliněný model dělaný mistrem
 • MODELLETO- propracovaný model pro zákazníka
  • dílo (modelleto) muselo projít přísnou komisí

 

JAN JIŘÍ BENDL

 • Němec, realistický, robustní postavy, mírná disproporčnost
 • Sochy- Herkules v královské zahradě
 • sošky v průčelí sv. Salvátora v Klementinu
 • jezdecká socha sv. Václava- (dnes na Vyšehradě)
 • seskupení soch na Mariánském sloupu na Staroměstském náměstí (v roku 1918 stržena davem)

 

JERONÝM KOHL

 • plastiky v Augustiánském klášteře na Malé Straně
 • plastiky sv. Uršuly pro klášter Uršulinek na Malém Městě pražském
 • plastiky pro k. sv. Trojice u Kutné Hory

 

JAN BROKOF

 • zakladatel jedné z nejvýznamnějších dílen
 • Jan Nepomucký pro KM
 • antičtí bohové Toskánského paláce

 

FERDINAND MAXMILIÁN BROKOF

 • s Braunem nejvýznamnější sochaří Baroka
 • využívá monumentálnosti, realistické detaily, usiluje o valér
 • sousoší sv. Jana Křtitele na Maltézském náměstí
 • sochy Jupiter, Merkur, Venuše
 • Sochy pro KM- sousoší sv. Markéty, Barbory, F. Xaverský, Vincenc a Prokop
 • socha sv. Kajetán, Vít ,Ignác, Vojtěch

 

BERNINI

 • průkopník dynamického baroka
 • Svatopeterský stolek-oltář v chrámu sv. Petra
 • socha Davida– figura zobrazena v pohybu, bohatost drapérie, polychromované

 

MATYÁŠ BERNARD BRAUN

 • forma bez jemnosti a detailů
 • užívá nadsazené proděravění, dynamičnost, pathos, expresi, prudký kontrast
 • výzdoba kostela sv. Klimenta v Klementinu
 • Náhrobek maršála hraběte Leopolda Šliky
 • Sochy pro KM- Ivo, Judo Tadeáš
 • významná socha- Sen sv. Luitgardy
 • zámek Kuks24 soch Ctností a Neřestí po 12 + 2 andělé v průčelí Kuksu
  • využívá mimiku, gesta, nikdy barvu; vyrobeny z pískovce
 • v BetléměJakubova socha, Máří Magdalena. Poustevník Garinus

 

 

MALÍŘSTVÍ

 • rozvíjí se také ve 2 proudech: klasicistní (Francie) a dynamické (Itálie)
 • figurální malba v popředí
 • malby el-fresco (nástěnné) na stropech
 • malby na plátně (závěsné)
 • závěsný obraz– nejčastěji náboženské náměty, historické scény, zobrazování světců i světské nenáboženské výjevy ze života.
 • temnosvit– prudké kontrasty mezi světlem a stínem
 • celková kompozice- dynamická, neklidná, neobvyklé zkratky postav
 • objednavateli jsou především mnišské řády- jezuité, cisterciáci, premonstráti a šlechta

 

KAREL ŠKRÉTA

 • patří k nejvýznamnějším malířům č. baroka
 • umění poznal v Itálii jako emigrant
 • jeho rodina protestantská odjel (přidal se ke katolíkům)
 • maloval portréty měšťanů, oltářní obrazy a mytologické scény
 • Svatováclavský cyklus –cyklus 6 oltářních obrazů
 • obrazy- Karel Boromejský navštěvuje nemocné morem
 • Nanebevzetí Panny Marie v Týnském kostele v Praze
 • Pašijový cyklus– 10 obrazů pro malostranský kostel sv. Mikuláše

 

PETR BRANDL

 • autor náboženských a oltářních obrazů
 • vše podřízeno světelnými kontrasty a temnosvitným vyjádřením
 • podobizna- Simeon s Ježíškem
 • oltářní obraz v Doksanech Narození P. Marie
 • pro kostel P. Marie Vlezné– Jáchym a Anna, Vidění proroka Eliáše
 • autoportréty a portréty- Muž s bílou parukou

 

JAN KUPECKÝ

 • vynikající portrétista
 • kvůli náboženství nemohl pracovat v Čechách
 • portrétoval panovníky a vysokou šlechtu
 • v obrazech usiloval o psychologickou charakteristiku
 • portrétoval cara Petra Velikého v Karlových Varech
 • Malíř se svou rodinou
 • Vlastní podobizna

 

VÁCLAV HOLLAR

 • náboženský emigrant žijící v Londýně
 • vytvořil přes 4000 grafických listů = leptu s tématikou krajiny
 • byl autorem prospektů, map, zátiší s přírodopisnými motivy
 • ilustroval Ezopovy bajky; Alegorie ročních období

 

VÁCLAV VAVŘINEC REINER

 • autor fresek s odvážnou perspektivou a prostorovou iluzí
 • vyzdobil interiér Černínského paláce- Gigantomachie– představují vzpouru Titánů
 • Poslední soud– v kupoli křížovnického kostela v Praze

ROMÁNSKÉ UMĚNÍ (11. stol. – pol. 13. stol.)

 • = 1. celoevropský sloh
 • 1000-1250-zachvátil celou Evropu
 • název * v 19. stol. -> nahradil termín byzantský sloh
  • církevní instituce jsou řízeny papežem
 • snaží se navázat na římskou architekturu, ale je to spíše nápodoba
 • ovlivněno i germánským slohem
 • do 10. stol. se lid bál, že bude konec světa -> ve velké míře se začaly stavět kostely (sloužily i jako úkryt pro vesničany v době nájezdů -> dobrá ochrana díky masivnímu zdivu a kameni;; oproti dřívějšímu dřevu)
 • př.: Chrám Notre-dame (Fr., u Klimy)

 

Bořivoj – 1. známý hist. panovník, který buduje církevní stavby

 • kostel Sv. Klimenta“ (rotunda) – Levý Hradec
 • rotunda sv. Jiří na Řípu
 • rotunda sv. Kříže v Praze

 

jeho nástupce Spytihněv dal postavit několik kostelů

 • Spytihněvova bazilika
 • kostel Sv. Petra“ – na bývalém Plzeňském hradě
 •  „rotunda Sv. Víta na Hradě“ -> 4 apsidy do kříže; Z – předsíň, V – oltářní prostor; kruh ve středu – dokonalý vesmír
  • zde je i kníže Václav pohřben
  • později založena r. 921 „biskupská bazilika“ (1 lodní kostel, apsida na V)

r. 973 – v Praze zřízeno Biskupství

 • 1. biskup – Dětmar -> jeho os. ovlivnila kulturní dění v Praze

 

 • zakládají se 1. kláštery
 • u „kostela sv. Jiří“  * klášter (Benediktýni)
 • Praha podléhá Řezenskému arcibiskupství  -> propojení Prahy a Evropy
 •  postupně se počet klášterů zvyšuje, z poč. hl. benediktýnské
 • r. 993 v „Břevnově nejstarší benediktýnský klášter
 • r. 999 – „klášter v ostrovu u Davle
 • 11. stol. – silná stavební aktivity na venkově -> * panské kostely
  • Ÿ centrální (kruhový základ)
  • Ÿ podélné, 1 lodní, na Z straně věž + triguna
 • (kamenný útvar – balkónek; na 1-2 sloupech; slouží pro šlechtice, aby nemuseli mezi lidi dolu)

 

 • až do 13. stol. kostely majetkem panovníka -> ten si tam dosazuje i své lidi
 • konec 13. stol – boj mezi panovníkem a církví -> ta vyhrála a dosazuje si své lidi

 

Vladislav II.-> zval na naše území premonstráty

 • kostel v Doksanech“ (benediktýnský)
 • klášter na Strahově“ (premonstráti)
 •  „Sedlec u Prahy“ (cisterciáci)

 

 • ve 2. pol. 11. stol. zakládají se církevní stavby – * hl. ve středních Čechách
 • panské kostely, někdy spojeno se sídlem šlechtice
 • (Záhoří nad Labem; „kostel sv. Jakuba u Kutné Hory“; zde asistoval i král Vladislav II.)

 

 

ARCHITEKTURA

 

ROTUNDA
 • centrální typ (půdorys)
 • přisazena apsida-i více
BAZILIKA
 • daleko častější je jednolodní kostel až 5 loďmi
 • věže na Z straně kostela a v průčelí
 • boční lodi=okénka
 • existuje i příčná loď
 • Bazilika sv. Marka v Benátkách

 

KLÁŠTERY
 • součástí je klášterní kostel+obytná část+rajský dvůr (vylepšen křížovou chodbou); knihovna, jídelna, cely, skladiště a sýpky
 • nosné kameny jsou přitesávány (skoro nepoužívali maltu) = kvádříkové zdivo
 • hl. objednavatelem a výrobcem um. děl je církev; umělci pracují anonymně
 • církev předepisovala námět i formu
 • převažují náboženské náměty
 • abstraktní a symbolický charakter um. (chybí spojení se skutečností)
 • pracují podle předloh; napodobovali

 

KOSTELY
 • většina půdorysů vychází z římské baziliky (obdélník o 3 lodích)
 • zakomponovali kříž + apsidu
 • apsida = chór, kde se shromažďovali mniši; sloužili tam mši
 • jako celek působí těžkopádně, masivně
 • kruhový oblouk; sdružená okna (skupina obloučků propojena sloupy); okna (úzká, tlusté zdi, podobají se střílnám), klenba valená (z kamene)
 • později křížová klenba (* kombinací 2 kleneb valených)
 • portál – jednoduchý; trojitý – ústupkový; bohatá výzdoba (evokace na římské vítězné oblouky)

doba karolinská (dle Karla Velikého)-10. století

doba otonská (dle Oty II.) -11. Století

 

STAVBY
 • Ÿklášterní
 • kostelní
 • Ÿprofánní (hl. Praha); ve Znojmě – r. 1134 „rotunda P. Marie, dnes Kateřiny

 

ZNAKY
 • sloupy – plošný dekor; zvonová hlavice; někdy stylizované symboly křesťanství; stylizované tváře; pletenec; hladký dřík; patka s drápy + podstavec
 • pilíře – hranolovitý, jednoduchý; větší nosnost než sloup
 • kostely mají uvnitř zvednutou úroveň apsidyoltář
  • na ½ schovaná nebo úplně zasunutá krypta
 • 1 nebo 2 věžové průčelí
 • nad průčelím – kruhové okno (rozeta)
 • průčelí má občas jednoduchý reliéf, výzdobu
 • štěrbinová okna – uvnitř se rozšiřovala; ojediněle zasklena
  • u venkovských kostelíků místo skla střeva zvířat

 

běžná zástavba

 • románské sídliště nebylo uspořádáno; budovy byly rozptýleny
 • často útvar svírající nádvoří – hl. hospodářský účel
 • nejzachovalejší je na Starém Městě Pražském (dnes renesanční a barokní fasády, ale přízemí je románské – klenby, pilíře)
 • Praha – převážně kamenné město; cca 30 kostelů
 • 1170 – kamenný most -> Vladislav II. ho nechal postavit ve jménu manželky Judity -> Juditin most (zachovala se věž na Malé straně, reliéf – korunovace knížete na čes. krále)
 • světské stavby mají pevnostní charakter -> falce (Cheb; Olomouc)

 

 

 

SOCHAŘSTVÍ

 • náboženská tématika, existovali i náměty rostlinné, živočišné (lvi, draci, medvědi)
 • za Vladislava II. se sochařských památek vyrobilo a zachovalo nejvíce
 • vázána na architekturu (tympanon portálu)
 • tvůrci jsou většinou anonymní
 • převládala náboženská tématika (Trůnící madona), ale i rostlinné a živočišné
 • převažuje reliéf
 • figurální  plastika-bez výrazu v obličeji, strnulost v pohybu, schematismus, kolorovány, hierarchická perspektiva
 • sochařská výzdoba měla magickou fci (kostel nás měl ochránit; zlé zůstalo venku)

 

Gislebert [Žisléber]

 • největší osobnost v Evropě – reliéf na téma Posledního soudu
 • portál v Tišňově, kostel sv. Jakuba v Kutné Hoře

 

plastika
 • dekorativní
 • monumentální
 • komorní
  • do plastik řadíme i pečetě; drobná mincovní dílka (dukáty)
  • sochařská díla –různorodost
ZNAKY
 • schematičnost-lidské tváře jsou všechny zobrazovány stejně (často nerozlišovali mužskou a ženskou postavu)
 • dlouhý splývavý oděv, řasený
 • minimální pohyb
 • anatomické disproporce-mnoho soch kolorováno
 • 1. nálezy – 6 sloupů krypty sv. Martina ve Spytihněvově bazilice

církevní plastika

 • ostře sledována a vybírána
 • (figury patronů, oficiálně uznaných světců, evangelíci, …)
 • malířská technika byla upřednostňována
 • románské um. má plošný charakter
 • reliéfní kompozice často dělali malíři (plošnost)
 • většina sochařských témat je převzata z malířství (jednoduché obrysy, redukované tvary)
 • práce v rámci Sázavského kláštera, součást slovanské liturgie, navazuje na Velkomoravskou tradici; zde byl činný hl. mnich Božetěch (pracuje v dřevě, kameni a z kosti – drobné sochařské práce)
 • opat Silvestr a Reginard z Met – též činní v malířství
 • tympanon – vstupní portál do kostela na hradě Oldříž u Poděbrad

 

 • mnoho kostelů staví česká šlechta
 • nejkrásnější je kostel sv. Jakuba u Kutné Hory
  • arkády (vtěleny postavy – Kristus, syn a Marie; sv. Václav, sv. Vojtěch, sv. Prokop, …)
  • 1165 byl vysvěcen (nejvyspělejší sochařské dílo)

 

kostel v Záboří nad Labem

 • tympanon, archivolta vstupního portálu
 • dal postavit Sedlecký klášter

-> typické prvky:

 • provazec, palmety, akant, zvířecí motivy (stylizace), pletence; … -> motivy se opakují
 • dole jsou stylizované korintské sloupy
 • kaple na hradě v Chebu na falci -> uvnitř má drobnou výzdobu
 • falc – uvnitř Elami zajímavá stavba (členitá kompozice; krásné půdorysné řešení)

 

falc v Olomouci

 • sdružená okna
 • byzantský typ, vrtaná do hloubky zdi, kamene
 •  celkový dojem spíš grafický než sochařský
 •  je v blízkosti olomouckého dómu
 • cca r. 1170 – výjev zachován z původní věže Juditina mostu (plastika zobrazuje panovníka -> symbol majestátu moci státu; před ním je vazal -> oddává se mu)
 • zřejmý nárůst realismu
 • 1. ¼ 13. stol. (1200 – 1225) -> vrchol románského umění

 

  Ÿ kouřimští lvi

 • seskupení 4 lvích hlav
 • mohli být součástí křtitelnice, trůnu (neví se, k čemu přesně sloužili)
 • zjednodušení; srst rytmicky seřazená; nalezeno na původním hradišti v Kouřimi
 • ležící lvi – často součást um. -> u vstupů do kostelů (ochránci)
  • jako podpora sloupu
  • už i v antice u bran
 • 4 figury (2 okřídlené) ->v 17. stol. je někdo zazdil o zdi Žitenického kostela (u Litoměřic)
 • původně určeny pro jinou stavbu; originály jsou dnes v muzeu

 

tympanon svatojiřského kostela

 • deska + půlkruh -> tvoří postranní části
 • zobrazuje trůnící P. Marii s Ježíškem na klíně
 • vedle je Mlada (1. abatyše svatojiřského kláštera)
 • po stranách je Přemysl I. a na 2. str. je sv. Anežka
 • 1 z nejlépe zachovaných prací z této doby; velmi povedené

 

 • většina plastik je dekorativního rázu
 • románské um. v podstatě nezná volnou plastiku -> je vždy součástí výzdoby architektury (interiérová i exteriérová výzdoba)

 

 

MALÍŘSTVÍ

 • převažují fresky a knižní malba
 • schematičnost a strnulost
 • ve tváři žádné stínování; žádná drapérie => aby nebyla odváděna pozornost od tématu
 • malby byly přetírány -> maleb zachováno velmi málo
 • lineárně stylizované
 • užití výrazných nelomených barev
 • památka: Vyšehradský kodex –1085., námět Vjezdu do Jeruzaléma – v Památníku Národního písemnictví
1) NÁSTĚNNÉ (monumentální)
 • bezprostředně vázané stavební plochou
 • tvoří souvisle výzdobu interiéru v časovém sledu, proudu (pašijové výjevy)
 • nejstarší je „výzdoba v kostele Sv. Klimenta ve Staré Boleslavy
 • fresky – „Kostel v České skalici
 • nástěnné obrazy – „v Albrechticích nad Vltavou

 

fresky z kostela Panny Marie, později Sv. Kateřiny ve Znojmě

 • původně součást falce, dnes stojí v pivovaře
 • výzdoba má výrazně ucelený ráz (1. pol. 12. stol.)
 • pásyspodní (drapérie zelenavé barvy, dekorativní ráz)
  • nad ním (výjevy ze života Panny Marie)
  • další pás (jednotná výzdoba, ale neucelená)
  • 3. pás (9 mužských postav – ozbrojeni; mají pláště-pražští přemyslovci, nemají – moravští přemyslovci)
  • 4. pás (Vratislav I. má korunu a žezlo) -> jediný zobrazený král; a 3 mandlové štíty
  • vrchol další pás (výjev z kosmu -> výjev povolání Přemysla na trůn)  (v našich dějinách je to 1. světský – nekřesťanský výjev)
  • na samotném vrcholu je pás, kde jsou 4 evangelíci
  • barvy – několik barev (zelená, modrá, červená + tóny v kresbě) -> redukovaná barevnost, plošně nanesena na stěnu

 

románští malíři postupovali:

 • měli všechny svaté nakreslené ve skicáku (podoba byla podrobně schvalována)
 • nanesli si síť, zvětšovali a plochu pojednávali plošně
 • fresky – nejprve se kladou tmavé tóny -> přechází do nejsvětlejších

 

2) DESKOVÉ
 • dřevěný podklad (románské um. je nemá)
 • jsou z r. 1300 a to už je gotika

 

3) KNIŽNÍ
 • velmi pěstovaná; nejrozšířenější
 • opisy evangelií; kodexy; hagiografie (život svatých); žaltáře (kniha modliteb); hodinky (neurčité dny a hodiny, měsíce předepsané modlitby); antifonáře (zpěvníky -> pro sbory v kostelech) -> zpěvácká bratrstva
 • využití pergamenu (kůže ovcí a koz, pak i lama, … rarita – z kůže nenarozených zvířat)
 • iluminace-obrázky součástí textu-Kodex Vyšehradský

 

Kodex Gigas

 • velký majetek – nechávají si to dělat kláštery, knížata
 • výzdoba je lineární (až do gotiky), hodně stylizovaná
 • vyhýbají se detailům; vtěsnaly linie do základního tvaru, znaku
 • nejstarší je „opis legendy o Sv. Václavu“ (Gumpoldova legenda) -> z  r. 1006, pořídil ji Boleslav II. Pro svou ženu Emmu
 • dekorující motiv na šatech obou figur
 • barva vyplňuje spíš prázdné plochy
 • jsou to hl. barvy symbolické; ne předmětné

 

 Evangeliář Vyšehradský

 • plocha dekorována různými geometrickými prvky různých barev
 • medailónky uvnitř (konvence přijatých symbolů)
 • dal ho pořídit Vratislav I. k příležitosti jmenování za krále

 

Evangeliář a rukopis Krakovský a Hvězdenský

 • na popud krále Vratislava; bere si polskou šlechtičnu

 

 Žaltář Ostrovský

 • živější, do iniciál jsou vkreslovány celkem realistické hlavy (spojeno s byzantským vlivem)

 

 Antifonář Sedlecký

Gotické malířství

 • bylo svázáno s předpisy (co se může malovat a jak)
 • zlacené pozadí (výplň prostoru); dekorativnost
 • nejprve se gotika objevila v knižním malířství (konec 13. stol)
 • deskovém malířství a ve vrcholné a pozdní gotice i v malířství nástěnném
 • ve vrcholné gotice – za Karla IV rozmach gotického malířství – * pražská malířská škola
 • pozdní gotice (2. pol. 15. st.) rozmach malířství pod vlivem Nizozemí

 

 Knižní malířství

a) v závěru rané gotiky (na konci 13. stol. – Přemyslovci)

 • knihy pro běžnou liturgickou praxi (antifonáře, lekcionáře, graduály…)
 • Památky:
  • liturgické knihy pro cisterciácký klášter na Starém Brně
  • Pasionál abatyše Kunhuty
  • Velislavova bible

 b) Vrcholná gotika

 • Karel IV – vlivy vyspělé francouzské gotiky + Václav IV – dvorské miniaturní malířství
 • iluminátorské dílny
 • malba výrazně směřuje k realismu
 • prvky rostlinné, zvířecí a figurální; plastické podání tvarů barvou
  •  Evangeliář Jana z Opavy
  • Bible Václava IV
  • titulní list Zlaté buly Karla IV

 c) Pozdní gotika

 • vynález knihtisku – ústup knižní malby, jen ve zpěvnících náboženských písní (kancionály, graduály, antifonáře) a v modlitebních knihách (breviáře, hodinky)
 • Památky: Kutnohorský graduál (1471)
  • Smíškovský graduál (výjevy upálení Mistra Jana Husa)
  • Jenský kodex
  • Graduál litoměřický (Hus v kostnici a upálení)

 

 Deskové malířství

 • až ve vrcholné gotice

a) Vrcholná gotika                    

 • vliv Francie a Itálie, vláda Karla IV a Václava IV
 • Predela roudnická – nejstarší zachovalá desková malba u nás

⇒ Mistr Vyšebrodský

 • princip hierarchie (velikost postav jako v Egyptě)
  • 9 desek oltáře ze života Krista pro kostel ve Vyšším Brodě
  • Madona z Veveří s ptáčkem

 

⇒ Mistr Theodorik

 • jediný z dvorních malířů Karla IV
 • měkká světělná modelace, osobitý typ hlav se silným nosem
 • jeho práce je zaměřena na obrazy svatých
 • přesahování malby na rám obrazů
  • Kaple sv. Kříže na Karlštejně (nebeské vojsko Kristovo)

 

⇒ Mistr třeboňský

 • metoda šerosvitu, snaha řešit perspektivně prostor
 • tvorba krásných madon – idealizace, lyričnost, dekorativnost, ladnost, jemnost
  • Madona vyšebrodská (dítě napravo)
  • Madona zlatokorunská (dítě nalevo)
  • Roudnická madona
  • Zmrtvých vstání Krista
  • Kristus na hoře Olivetské
   • objevuje se doprovodný děj=jde k realismu
   • postavy splývají s pozadím, pozadí=červené

 

 b) Pozdní gotika

 • opětovný rozmach deskového malířství po husitských válkách
 • vliv Nizozemí a Německa, později Itálie
 • Památky:
  • Zvěstování P. Marie
  • Oltář křivoklátský

⇒ Mistr svatojiřského oltáře

 •  triptych Smrt P. Marie
 •  Sv. Jiří s drakem (1. obraz krajiny)

⇒ Mistr litoměřický

 • polyptych se 6 deskami s Kristovými pašijemi a výjevy ze života P. Marie

 

 Nástěnné malířství

 • na vysoké úrovni po celou gotiku

 

a) Ranná gotika

 • románský charakter malířství
 • Památky:
  • malby z děkanského kostela Narození P. Marie  v Písku
  • klášter johanitů ve Strakonicích

 

b) Vrcholná gotika

 • výzdoba Pražského hradu, Karlštejna a kláštera Na Slovanech v Praze
 • Mistr emauzského cyklu, Mistr Oswald, Mistr Theodorik
 • francouzské a italské vzory
 • Památky:
  • Zlatá brána – mozaika posledního soudu
  • Betlémská kaple – Husovy citáty a malby antitezí
  • Mistr Oswaldchrám sv. Víta v Praze

 

c) Pozdní gotika

 • Vladislav Jagelonský, bohatí měšťané a šlechta – objednavatelé umění
 • Památky:
  • výzdoba chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře – hornické motivy
  • Svatováclavská kaple chrámu sv. Víta v Praze
  • klášterní kostel Nanebevzetí P. Marie v Bechyni
  • výzdoba hradů – Zvíkov, Žirovnice, Písek

 

 

České gotické sochařství

 • proporce zobrazení lidského těla neodpovídají
 • sochy nejsou v pohybu (stojící,.)
 • gotické sochařství se soustředilo na výraz a odraz duševního vztahu
 • až v pozdně gotickém umění se výrazně objevuje realistická linie
 • socha je dělána do určitého prostoru v architektuře
 • polychromovány
 • náměty náboženské+sochy králů a světců

 

Raná gotika

 • (Přemyslovci – 1230 – 1330)
 • plastika výzdobná – vstupní portály, archivolty, hlavicích sloupů, výzdoba křtitelnic
 • Památky:
  • Předklášteří v Tišnově – výzdoba portálu
  • klášterní kostely sv. Václava a sv. Salvadora v Anežském klášteře na Františku
  • portál kostela Bartoloměje v Kolíně

 

 Vrcholná gotika

 • (Lucemburská – 1330 – 1420)
 • hodně dřevěných polychromovaných plastik, neznámé plastiky na domech
 • několik typů plastik:

 

⇒ Madona s dítětem

 • pol. 15. stol. – období krásných madon – štíhlé, protáhlé, silně esovitě prohnuté, malá hlava nakloněna k dítěti, šťastný výraz, odhmotnění postavy
  • Madona Strakonická
  • Madona Krumlovská
  • Madona Plzeňská (vliv M. noterdamské – vzor pro všechny)
   • polychromovány – modrá = nebe, touha, víra; červená = láska

 

Pieta

 • zobrazení Kristova těla sejmuté z kříže na klíně Marie
 • Chebská pieta
 • Pieta z kostela sv. Tomáše v Brně – 1. horizontální pieta (Jindřich Parléř)

 

⇒ Ukřižování (krucifix)

 • utrpení Krista na kříži, expresivní

 

Tympanon= prostor ve štítu portálu nad dveřmi, oknem, zpravidla polokruhového nebo trojúhelníkového tvaru, bývají tu figurální plastiky nebo reliéfy

 • na kostele sv. Bartoloměje v Kolíně
 • ve staronové synagoze v Praze

 

Petr Parléř

 • architekt, sochař
 • socha Václava v kapli ve sv. Vítu – polychromovaná
 • busty v triforiu ve sv. Vítu = králové, císaři, manželky, synové, stavitelé, správci stavby, biskupové; na vnějším triforiu = světci
 • Chrám sv. Bartoloměje v Kolíně – sochy
 • socha sv. Jiří na Pražském hradu – bronzová jezdecká plastika
 • náhrobky českých králů – kamenné sarkofágy v chórových kaplích
 • výzdoba Karlova mostu – Mostecká věž

 

Mistr Krumlovské madony

 • Krumlovská madona
 • Plzeňská madona – v kostele sv. Bartoloměje

 

 Pozdní gotika
 • Čechy ovlivnil pozdně gotický nizozemský realismus
 • přichází umělci ze Saska a Německa
 • rozvoj řezbářství, tvorba křídlových oltářů, reliéfů
 • rozevláté plastiky, naturalistický styl = barokizace gotického umění
 • mnoha figurové výjevy Ukřižování a Oplakávání – pojaty silně expresivně
 • hlavní je vyprávění, ne obsah = realismus, dramatičnost, bolest, napětí

 

 • Památky:
  • Křivoklátská archa
  • hradní kaple na Křivoklátě
  • Oplakávání Krista ze Žebráku, ze Zvíkova

 

 • Benedikt Rejt
  •  král. oratorium ve sv. Vítu
  • Vladislavský sál – výzdoba
 • Matěj Rejsek Prašná brána – výzdoba