Archiv pro štítek: malba vodovkami

 • Výtvarný záměr: zobrazit klíč, který by svým tvarem i barevností odemykal bránu jara
 • Výtvarná technika/postup: malba vodovými barvami, kresba fixem
 • Pomůcky: čtvrtky formátu A4, tužky, vodové barvy, slabé a silné kulaté štětce, nádoby s vodou, ubrus, černé Centropeny

Motivace a hra 

 • Diskuse – Jaká věc odemyká jaro? Učitelka následně ukáže obrázek petrklíče, ověření, zda se děti nemýlily. Co ve slově slyšíme? (petr/klíč)
 • PH: Zlatá brána – Zvolíme dvojici, která se postaví proti sobě a spojí ruce nad hlavami (= zlatá brána). Ostatní děti utvoří řetěz, chytnou se oběma rukama za ramena a za zpěvu: Zlatá brána otevřena, zlatým klíčem odemčena. Kdo do ní vejde, tomu hlava sejde. Ať je to ten nebo ten, praštíme ho koštětem“ probíhají dokola zlatou bránou. Na poslední slabiku pustí dvojice tvořící bránu ruce dolů a uvězní tak 1 člena. Ke komu stojí člen zády, ten se zapojí do řetězu a chycený se stává novou součástí brány.
 • Pozorování klíčů, vzbuzení představ – Z krabičky vyndáme rozmanité klíče, upozorníme na rozličné tvary i velikosti. Od čeho by mohl být tento velký klíč? A co tento malý? Tyto klíče odemykaly domy, auta, malé pokladničky, zámky od kol. Jak by ale vypadal klíč, co by odemykal jaro?

 

Realizace výtvarné činnosti

Hlava klíče může mít tvar obláčku, slunce, květiny, nebo se může jednat o klasický tvar, jehož vnitřek bude zdoben různými motivy a barvami připomínající jaro. Děti si tužkou na formát A4 nakreslí dostatečně velký klíč, který rovnou ozdobí motivy. Na pomoc si mohou ke stolečku vzít libovolný klíč z krabičky. Malbu vodovými barvami uskutečňujeme již po skupinkách. Začínáme výmalbou klíče, kvůli detailním prvkům používáme méně vody, hodně barvy a úzký štětec. Upozorníme při malbě na opatrnost, aby se dvě barvy ležící těsně vedle sebe do sebe nezapíjely. Jakmile je klíč vybarven, vrhneme se na pozadí, kde je pro změnu zapotřebí silný kulatý štětec, hodně vody a méně barvy.  Výkresy necháme proschnout, poté si děti vezmou černý centropen a obtáhnou jím jak obrys klíče, tak veškeré detaily, které si na začátku předkreslily tužkou.

Závěr

 • Odemykání brány namalovanými klíči – Dvě děti utvoří bránu (nebo vytvoříme bránu z velkého kartonu), kterou odemkneme všemi namalovanými klíči. Nakonec všichni projdou bránou do jara.

 • Výtvarný záměr: zpodobení sebe a kamaráda z profilu, vhodná volba a uplatnění teplých nebo studených barev
 • Výtvarná technika (postup): práce se šablonou, kombinovaná technika
 • Pomůcky: tužky, pastelky, kulaté štětce, kelímky na vodu, vodové barvy, čtvrtky A3, šablony profilu hlavy na čtvrtce, magnety, barevné křídy

Motivace a hra

Kdo jsem já, a kdo jsou mí kamarádi? Pojďme se navzájem dobře prohlédnout. Děti si najdou kamaráda a utvoří spolu dvojici. Oba se navzájem prohlíží a pozorují, v čem jsou jiní. Na první pohled nás odlišuje délka vlasů, barva očí, tvar nosu i úst. Pomocí zraku se dokážeme rozeznat, ale poznali bychom se i poslepu? Děti si zavřou oči, položí si ruce na obličej, lehce se pohladí po tvářích, poté si osahají tvar očních důlků, oči a obočí. Rukama si sjedou na nos – je kulatý, špičatý? Jaký tvar má naše pusa? Osaháme si také bradu, vyjedeme dlaněmi k uším, zjišťujeme délku vlasů a poté otevřeme oči. Takto stejně zkoumáme našeho kamaráda. Učitelka děti slovně vede při hmatovém prohlížení obličeje, aby děti věděly čeho si všímat.

 

Výroba šablon

Při vlastním zhotovení šablon si vybereme 2-3 děti s výraznějšími rysy, vyfotíme je z profilu, fotografie vytiskneme na čtvrtku a vystřihneme. Díky tomu lze vytvořit různě velké profily odpovídající tvarově skutečnosti.

 

Realizace výtvarné činnosti

Při obkreslování šablon navrhuji zvolit skupinovou práci u jednoho stolečku, kdy dohlížíme na přesné obkreslování, pomáháme s kritickými místy, s přidržováním šablon. Šablonu děti obkreslují tužkou na čtvrtku A3, a to 2 krát. Kamarádi by se na sebe měli dívat, proto při druhém obkreslování šablonu zrcadlově převrátíme. Jednu z postav si děti určí jako sebe a druhého jako kamaráda (ze třídy, z domova). Před činností je dobré na šabloně názorně ukázat, v jakém místě je položené oko (z profilu pouze jedno), nos, ústa, kam až na hlavě sahají vlasy – předlohu můžeme nechat vystavenou po celou dobu práce. Děti by se měly snažit o vystižení skutečných barev kůže, svých vlasů, očí atd., K práci využíváme pastelek.

Druhý den uděláme dětem krátký výklad o teplých a studených barvách. Na tabuli nakreslíme sluníčko (teplé barvy) a sněhovou vločku (studené barvy). Některé barvy vyvolávají pocit tepla nebo chladu, proto se jim říká teplé nebo studené. Učitelka v ruce drží obdélníčky z barevných papírů. Vždy ukáže jednu barvu a děti hromadně sdělují, jak na ně působí. Kartičky připevňujeme magnetem pod daný symbol, tak mají děti po celou dobu samostatné práce vizuální oporu, jaké barvy mohou použít.

cimg3563

Děti si zvolí pro své pozadí teplou či studenou barevnost. Po vybrání barev se ještě ujistíme, zda děti ví, jaké barvy mohou použít. Klademe důraz na to, aby barvy nezasáhly do profilů hlav a bylo zaplněné celé pozadí. Lze pracovat pouze jednu barvu, nebo aplikovat celou sérii teplých/studených barev.

ja-a-kamarad2 ja-a-kamarad3


Závěr

Který jsi ty a kdo je tvůj kamarád/ka?

 • Výtvarný cíl: výtvarná parafráze květin z děl F. Hundertwassera
 • Výtvarná technika (postup): kombinovaná technika- temperová podmalba s následnou koláží a dokreslení textur
 • Pomůcky: čtvrtky formátu A3, temperové barvy (modrá, zelená; bílá, žlutá, černá), grafický váleček, deska na válení barvy, černé Centropeny, anilinové barvy, kelímky s vodou, úzké kulaté štětce, nůžky, lepidlo v tubě, tužky, 2 velikostně odlišné šablony koleček, ubrus, reprodukce od F. Hundertwassera

Motivace a hra

Po dlouhé zimě se o slovo hlásí jaro. Jako první se do nového života probouzí květiny, kdy ještě některé vykukují ze sněhové pokrývky. Květiny si ukazujeme na obrázcích, hledáme je v dětských knihách, encyklopediích. Protože by pro nás bylo těžké nakreslit tvary některých květů, trochu si je zjednodušíme, stejně jako si je zjednodušil jeden umělec. Dětem ukážeme dílo od rakouského umělce F. Hundertwassera. Vidíte květiny? Co vám svým tvarem ještě připomínají? Hundertwasser tvořil květiny podobající se lízátkům. Určitě ve třídě najdeme schované jedno ploché lízátko, abychom mohli vypozorovat podobnost. Napadlo by vás z lízátka udělat květinu? Lidé dokonce vymysleli vložit květy do průsvitných lízátek. Že by letos místo květin rostla na naší zahrádce lízátka? Komu by se to líbilo?

 

Realizace výtvarné činnosti

Čtvrtky A3 můžeme z obou stran zkrátit a zbylé odstřižky použít na kolečka (=květy). Nejprve si vytvoříme barevný podklad pomocí grafického válečku. Na destičku z folie či skla naneseme nezředěné temperové barvy v odstínech zelené, modré, dále žlutou a bílou temperu, které lehce rozválíme do plochy. Děti válečkem nanáší barvu všemi směry. Není potřeba aplikovat všechny nabízené odstíny, důležité je zaplnit barvou celou plochu. Dáváme pozor na velké nánosy barev a na opakované přejíždění stejného místa, které by způsobilo odtrhávání papíru. Po zaschnutí necháme papíry vylisovat a mezitím pokračujeme ve výrobě květin.

Učitelka připraví velikostně odlišné šablony kruhů, které si děti tužkou obkreslí na zbytek čtvrtky. Dle velikosti podkladu si děti obkreslí cca 4-6 kruhů, do nichž tužkou kreslí (již bez šablon) 2 menší soustředné kruhy. Inspirováni velmi jasnými barvami Hundertwasserových květin vybarvujeme kruhy anilinovými barvami a úzkým štětcem. Pokud nechceme, aby se nám barvičky do sebe zapouštěly, vymalujeme nejprve u všech kruhů středy, poté přistoupíme k prostředním kruhům a naposled barvíme největší kruh. Při malbě se snažíme i o co nejmenší použití vody. Po zaschnutí barev děti černým slabým fixem (Centropenem) obtáhnou kruhy kreslené tužkou, mohou i květy ozdobit tečkami, čárami, zubaticemi a dalšími prvky. Hotové kruhové květy vystřihneme, děti si je rozmístí na plochu a po spokojenosti s kompozicí je přilepí. Černou temperou jim domalují stonky, nezakazujeme zobrazit i listy, pokud to tak děti cítí.

Hunderwasserovi květiny Hunderwasserovi květiny2
Hunderwasserovi květiny3 Hunderwasserovi květiny7

Závěr

Nejvíce si děti užívají malbu válečkem, která je nejvíce motivující pro tuto lekci. Detailní malba jednotlivých kruhů vede děti k pečlivosti, soustředěnosti i vytrvalosti. Výsledná díla působí vskutku jako Hundertwasserovy lízátkové květiny.

 • Výtvarná technika (postup): muchláž, malba vodovými barvami
 • Pomůcky: čtvrtka, vodové barvy, štětec

Realizace výtvarné činnosti
 • Připravený papír zmačkáme.
 • Dáme pozor na roztrhání papíru. Ačkoliv! Je možné, že pro práci bychom mohli i roztrhaný papír použít.
 • Vzniklé plošky jsou určitým způsobem rozmístěné a ohraničené. Plošky můžeme obtáhnout, ale je to náročné a vyčerpávající.
 • Podle fantazie vybarvujeme plošky.
 • Zde byl námět rostlin (růží),volného prostoru a motýlů.

kolorování zmačkaného papíru

Autorka námětu: Eva Strapková

 • Výtvarná technika (postup): práce se šablonou, kolorování vodovými barvami
 • Pomůcky: tužky, vodové barvy, tenké štětce, čtvrtky A4, libovolný předmět ze třídy (dřevěná kostka, stavebnice, nůžky, hrneček, puzzle, kartonové šablony, ..)

Motivace a hra
 • Dnes vytvoříme takovou hádanku pro naše maminky a tatínky. Jestli pak uhodnou, co jste jim do obrázku ukryly.

 

Realizace výtvarné činnosti
 • každé dítě si ve třídě  najde libovolný předmět
 • následně ho přiložíme na čtvrtku a obkreslíme
 • aby to byla hádanka, je potřeba, aby se předměty překrývali-pokud bychom je obkreslovali vedle sebe, rodiče by hned poznali, co jsme jim malovali
 • následně každý dílek vybarvujeme odlišnou barvou
  • (důraz na to, aby vedle sebe nikdy nebyly 2 stejné barvy)
Hádanka (13) Hádanka (4) Hádanka (2)

 • Výtvarná technika (postup): práce se šablonou, malba akvarelovými barvami
 • Pomůcky: pastelky, voskovky, štětec, kelímek na vodu, vodové barvy, čtvrtky A3, šablona profilu hlavy

Realizace výtvarné činnosti
 • obkreslování šablony-2 profily hlavy proti sobě
 • určení, kdo jsem já a kdo je můj kamarád
 • do kresby nezasahujeme, pouze radíme ohledně proporcí (kde leží oko, ústa, kam až sahají vlasy)
 • snažíme se vystihnout skutečné barvy a dokončit práci
 • poučení o barvách
 •  jako i my máme kamarády, které máme rádi, jsou i barvičky, které se mají víc rádi a které ne“
 • rozdělení na teplé a studené barvy (terminologii dětem neříkáme, objasňujeme na základě příběhu)
 •  rada: nejdříve obtáhneme barvou profil a poté zaplníme zbývající bílou plochu
  • dbáme na to, aby barvička nezasáhla obličeje
Já a můj kamarád Já a můj kamarád (5)
Já a můj kamarád (2) Já a můj kamarád (4)

 

 

 • využívá všech barev palety kromě běloby, kterou nahrazuje prosvítající bílý tón podkladu
 • v ZŠ se jedná o nejdostupnější a nejčastější užívanou techniku
 • neumožňuje mísit barvy jako tempera
 • práce s tekoucí barvou na mokrém podkladu pomáhá udržet spontánní malířský přednes

 

DRUHY

knoflíkové vodové barvy

 • mohou mít 12-24 tónů
 • jejich kvalita je průměrná,  mnohé odstíny bývají kalné a některé barvy ve studené části spektra se od sebe málo liší
 • převládající zemitý charakter barev ztěžuje mísení odstínů, které ztrácí svou sytost
 • proto je dobré volit sadu s co nejširší škálou barev

Vodové barvy

anilinové barvy

 • jsou transparentní a jasné, jejichž 12 tónů se výrazně liší
 • výborně se s vodou rozpouští a snadno vytváří libovolné barevné tóny
 • jen při nadměrném užívání běloby nebo po několikerém  přemalování ploch se může objevit kalný mat
 • kdysi byly anilinové barvy jedovaté, dnes již výrobci zaručují jejich bezpečnost
 • pro malbu jsou tyto barvy nejvýhodnějším a nejtvárnějším barevným materiálem

anilinové barvy

klasické akvarelové barvy

 • obsahují vyrovnanou  a příjemně tlumenou škálu barev o 24 i více tónech
 • barvy se dobře rozpouští i mísí
 • pro školní praxi jsou však finančně nedostupné

klasické akvarelové barvy

VOLBA ŠTĚTCŮ

 • malba vodovými barvami vyžaduje kulaté vlasové štětce různých velikostí, které pojmou dostatek vody
 • velikost štětců je závislá na formátu a druhu vodových barev
  • knoflíkové barvy vyžadují menší štětce, většími štětci si děti špiní ostatní tóny
  • voda, kterou štětce obsahují, zaplavují krabičku s barvami, rozpouští je a ovlivňuje barevnost malby
 • pro podmalbu nebo velký formát jsou vhodné větší štětce
 • menší štětce dávající malbě tvar by měly být poddajné a vláčné
 • pro malířský i kreslířský přístup je možné použít štětce s ostrou špičkou
 • pokud žáci chtějí malbu propracovat, používají ploché vlasové štětce, které do mokré plochy vnáší neomezené množství barvy, mohou přesně modelovat tvary a objemy

 

VÝTVARNÉ POSTUPY

malba na mokrém podkladu

 • barvy se rozpíjejí, prostupují a vytvářejí živou, dynamickou podmalbu
 • provlhlá plocha postupně zasychá
 • žák ji zprvu udržuje mokrou pomocí hubky, později na zasychajících plochách barev malbu zpřesňuje a barevně dotváří
 • zpevnit tekoucí skvrny barev lze i kresbou vyrytou obráceným koncem štětce

 

řazení barevných ploch vedle sebe na suchém podkladu

 • vyžaduje rozvinutou představivost, zručnost a předvídat  vztahy sousedních barev
 • základy jsou v kolorované kresbě, kde barevné plochy  doplňují jistou, zřetelnou linku dřívka a tuše, či inkoustu
 • později je možné využít pero a tuš nebo tužku

 

KOMBINOVÁNÍ S JINÝMI TECHNIKAMI

 • spojení kresby perem nebo dřívkem s malbou akvarelem
 • spojení malby akvarelem navazující na kresbu uhlem nebo rudkou
 • kolorování některých grafických technik (tisk z koláže, linoryt)
 • spojení s netradičními výtvarnými postupy – muchláží, koláží, frotáží

 

METODICKÉ OBTÍŽE

 • s obtížemi se setkáváme na počátku
 • děti leká barva rozpouštějící se na mokrém podkladu, bojí se do ní vstupovat a zpřesňovat malbu
 • nejvíce jim činí problém detaily, které se rozpíjejí a mění barevnost
  • osvojit si pracovní návyky- způsob zacházení s vodou, vytírání mokrých míst hubkou, volba štětců, podání malby, lepší je použít větší formát
 • výraznější obtíže nastávají v pubertě
  • žák se snaží být věcný, opírá se o drobnokresbu štětcem a barevnými plochami ji jen koloruje
  • tímto ztrácí malířský charakter
  • jistotu mu může poskytnout rozvržení plochy tužkou bez detailů a podrobností
  • důraz je na vlhkou podmalbu

 

VÝTVARNÉ NÁMĚTY – MALBA VODOVÝMI BARVAMI

KOLOROVANÁ KRESBA

 • Námět: ilustrace pohádky, já a moje nejmilejší hračka, žitné pole
 • Výtvarný problém: spojení kresba a malby
 • Pojetí úkolu: barevné rozpracování kresby dřívkem a tuší, nebo voskovým pastelem, hledání výrazu

MALBA TEKOUCÍMI BARVAMI

 • Námět: slepice na dvorku, proudící voda v potoce, ohňostroj
 • Výtvarný problém: příběhy barev a linií v mokrém podkladu
 • Pojetí úkolu: hra s pohybem barevné plochy

 

SOUSEDÍCÍ PLOCHY BAREV

 • Námět: ptačí peří, kolečkové brusle, město
 • Výtvarný problém: barevná kompozice plochy
 • Pojetí úkolu: práce na suchém podkladu – mísení barev mimo malbu, pokládání barev na jednotlivé části kompozice, udržení suché hranice mezi plochami

 

Použitá literatura:

ROESELOVÁ, VĚRA. Techniky ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, 1996. s. 74-79. ISBN 80-902267-1-X.