Archiv pro štítek: logopedie

Najdu Edu na posedu: Hledání rozdílů s logopedickou říkankou

Hledání rozdílů je úkol, který mají všechny děti v oblibě. Kromě zrakové pozornosti a diferenciace si však děti v této knize procvičí především výslovnost, tvorbu vět, vyjadřování, logické myšlení, postřeh a smysl pro rým. Každý úkol je zaměřen na jednu hlásku, text říkanky vždy vychází z tématu obrázku. Pod obrázkem na protější straně jsou vypsána slova doporučená pro jeho popis a současně zaměřená k procvičování dané hlásky.

Publikace tohoto typu, propojující hledání rozdílů s logopedií, u nás doposud nevyšla. Je určena pro děti předškolního a mladšího školního věku a jejich rodiče, logopedy a pedagogy MŠ a ZŠ.

Vlastní recenze

Mnoho dětí ve školce zápolí se správnou výslovností některé z hlásek, ale jejich procvičování baví málokoho. Abych dětem alespoň trochu mohla pomoct, absolvovala jsem kurz na logopedickou asistentku. Proto vítám různé logopedické pomůcky a určitě ocením, když kniha bude obsahovat další možné nápady pro práci s dětmi.

Najdu Edu na posedu je poměrně obsáhlá publikace na 96 stran v měkké vazbě ve formátu A4 ilustrovanou Vendulou Hegerovou známou svými líbivými obrázky, které děti zaujmou na první pohled. Hlavním cílem publikace je hledání rozdílů mezi dvěma obrázky. Děti jsou vedeny k pozornosti, k zapojení zrakového vnímání a všímání si odlišností. Dalším cílem je použití vepsaných slov při povídání o obrázku s apelem na správnou výslovnost procvičované hlásky. Díky tomu si rozšíří slovní zásobu, rozvinou komunikační schopnosti. V neposlední řadě zde nalezneme krátké autorské říkanky rozvíjející paměť dětí.

V knize nehledejte průpravná cvičení (dechová, fonační, artikulační), kterými zpravidla začínají logopedické aktivity, ani teorii o nápodobě jednotlivých hlásek. Listy slouží k tréninku výslovnosti již vyvozené hlásky.

V horních rozích každé strany je velkým písmem zvýrazněná hláska/hlásková skupina, kterou se dvoustrana zabývá a vedle ní název vystihující téma obrázku. V publikaci najdete tyto hlásky k procvičování: BPM, V, F, H, CH, J, BĚPĚVĚ, K, ĎŤŇ, Č, Š, Ž, ČŠŽ, C, S, Z, CSZ, ČŠŽ X CSZ, DTN, L, R, Ř. Každé hlásce jsou nejčastěji věnovány 2 dvoustrany, těm nejnáročnějším (L, R, Ř) až 5 dvoustran.

Velké barevné obrázky se liší v 6 až 10 chybějících detailech, nebo pozměněné barevnosti. Vlivem toho nelze listy kopírovat, ale na druhou stranu si děti procvičí rozlišování barev, které je vhodné i pojmenovávat.  Pod levým obrázkem najdeme zadání o hledání rozdílů, výzvu k povídání o tématu a zeleně slova k procvičování, jež by se děti měly pokusit použít při vyprávění o obrázku. Slova mají zvýrazněná písmena, kterými se dvoustrana zabývá; nachází se na začátku, na konci i uprostřed slova. Jistě víte, že abychom mohli říct, že má dítě hlásku zafixovanou, musí ji umět použít v jakékoliv části slova. Obrázky zachycují mnoho dějů, o kterých lze bezproblémově dlouze hovořit. Zadání je u všech hlásek stejné.  Pokud byste chtěli s obrázky pracovat dál, je potřeba vaší kreativity, kniha vám to neprozradí. Škoda tedy, že publikace neobsahuje třeba otázky vycházející z obrázků jako například: Spočítej, kolik vidíš na obrázku kačenek;  je jídlo, které vidíš na obrázku zdravé; ukaž na obrázku kleště, pilu apod. Pod pravým obrázkem je vepsána krátká lehce zapamatovatelná říkanka vázající se k obrázku opět se zvýrazněnými hláskami, na které je dvojstrana zaměřena. Říkanky jsou vtipné, dětem se budou určitě líbit a pedagog z nich může čerpat i na besídku.

Kniha se hodí pro individuální logopedickou práci s dítětem. Kdo procvičovat konkrétní hlásky příliš nepotřebuje, postačí hledání rozdílů, které děti zabaví na dlouhou dobu.

Hry pro rozvoj řeči pro děti od 2 let
Kniha obsahuje více než 70 her, které rozvíjejí vyjadřovací schopnosti malých dětí při integraci všech vjemů. Pro rozvoj řeči u dětí od dvou do pěti let ji mohou využít logopedické preventistky a učitelky v mateřské škole i rodiče. U každé aktivity jsou jasně popsány jednotlivé kroky, doporučení pro práci se staršími dětmi, vyznačeny jsou schopnosti, které se při dané aktivitě rozvíjejí, ponechán je i prostor pro vlastní poznámky.

 

Vlastní recenze

Pokud na základě obálky váháte, zda je publikace pro rozvoj řeči přínosná, věnujte chvíli času těmto řádkům. Jak asi tušíte – její obsah vás překvapí. Než se hlouběji začneme věnovat obsahu knihy, hned na začátku bych podotkla, že všechny hry lze modifikovat pro předškolní děti ve věku 5-6 let. Kniha je dobrým zásobníkem her, které využijete od nejmenších dětí a pokud hry vhodně ztížíte, nebála bych se některé nabídnout i mladšímu školnímu věku, protože řeč je potřeba rozvíjet v každém věku.

Ačkoliv kniha v názvu uvádí, že se jedná o hry pro rozvoj řeči pro děti od 2 let, tak v obsahu najdeme jednu hru už od 1 roku.  Hry jsou v obsahu i knize řazené podle věku po půl roce – od 1 roku (1 hra), od 18. měsíců (2 hry), od 2 let (11 her), od 2,5 let (4 hry), od 3 let (26 her), od 3,5 let (20 her), od 4 let (6 her), od 4,5 let (1 hra). Publikace čítá přesně 71 her. Doporučený věk však berte jako návrh, je potřeba se řídit řečovou úrovní dětí, protože některé děti mluví daleko dříve a jiné naopak daleko později.  Zda jsou hry od 2 let skutečně zvládnutelné s touto věkovou skupinou, nemohu bohužel prakticky ověřit.

Jak můžete vidět na ukázce, celý text je formátově dobře upraven, je přehledný, hry jsou očíslované, vhodně pojmenované, jejich název zlehka napovídá, o čem jsou. Každá hra zaujímá v knize dvoustranu a obsahuje doporučený věk, postup, návrhy (další práce s danou hrou), místo na naše poznámky a co daná hra u dětí rozvíjí/procvičuje/osvojuje. Některé hry navíc obsahují přípravu, předpoklad (co už musí děti umět, aby mohly hrát danou hru) a ilustraci.

Následující body představují druhy her, s kterými se v publikaci setkáme. Nejedná se pouze o hry na rozšiřování slovní zásoby, rozvoj vyjadřovacích schopností, výslovnosti, porozumění pojmům. Aby děti rozvíjely svou řeč, je nutné zároveň rozvíjet všechny smysly, pozornost, paměť, logické myšlení, kreativitu, prostorové pojmy atd. Děti mají za úkol:

 • ukazovat na barvy, tvary, obrázky, oblečení,
 • opakovat trojice slov,
 • zjistit, v čem jsou 2 předměty podobné i rozdílné,
 • rozpoznat, které slovo ze dvou je delší,
 • určit, co je menší/větší/stejné,
 • najít obrázek, který je ve „skutečnosti“ větší (loď x pavouk)
 • řadit tři obrázky podle velikosti podle skutečnosti (loď x delfín x jablko),
 • vybrat větu, která je logická a větu, která nedává nesmysl,
 • doplňovat slova do vět,
 • vyprávět příběh podle třech obrázků (z pexesa, lota),
 • hádat obrázky podle popisu,
 • předvést přesné pohyby podle slovních instrukcí,
 • osvojovat si prostorové pojmy – nad, vedle, pod, před, za, na, dole, u, nejblíž, nejdál, daleko…,
 • používat 1. a 2. osobu,
 • přiřazovat slovesa k předmětům,
 • slabikovat slova,
 • najít slovo ze stejné významové kategorie,
 • třídit předměty podle materiálu,
 • hledat slova opačná, synonyma atd.

Hry lze hrát s jednotlivci i ve skupině dětí, proto bych knihu doporučila rodičům, prarodičům a pedagogům MŠ, kteří chtějí u dětí rozvíjet a obohacovat řeč. Věřím, že na základě výpisu her i ukázky z knihy shledáte stejně jako já publikaci za velmi nápaditou, která se vám stane dobrým pomocníkem při práci s dětmi.