Archiv pro štítek: léto

ROZUMOVÁ VÝCHOVA

⇒ Seznámení s dopravními značkami

 • pomůcky: obrázky dopravních značek
 • obeznámení se základními dopravními značkami (stop, přechod pro chodce, stezka pro cyklisty, zatáčka, nebezpečné klesání,stoupání, křižovatka, přikázaný směr jízdy, děti, zákaz odbočené vpravo,zákaz zastavení..)
 • možnost vytvořit dráhu s dopravními značkami, či využít dopravní hřiště

 

⇒ Popisování děje

 • pomůcky: obrázky různých událostí-níže příklad
 • skupina popisuje,co vidí na obrázku
 • učitelka se je snaží vhodnými otázkami navést na popsání situace
  • kdo je na obrázku, vybavení, oblečení, jakou situaci řeší, jaké mají číslo pro přivolání, jmenuj další situace, při kterých voláme hasiče, záchranku,..
záchranka hasiči

⇒ KK: Co dělá policajt?

 • hovoříme o: oblečení, vybavení, jeho náplni práce

 

HÁDANKY – Záchranná vozidla

Proč za zvuků houkačkydoktor klopí zatáčky?Život visí na nitcenemocnému v _ _ _ _ _ _ _. (sanitce) Velké auto s houkačkou,žebříkem a stříkačkou k ohni rychle přifrčí,v něm odvážní _ _ _ _ _ _. (hasiči) Na slunci i ve stínuvždy po stopách zločinu.Zločinec se těžko skryjepřed auťákem _ _ _ _ _ _ _. (policie)

 

HRY

POHYBOVÉ

⇒ PH: Zloději, policajti jedou

 • obměna hry: Rybičky rybáři jedou

 

⇒ PH: Řidiči a semafor

 • pomůcky: 3 barevné papíry,kartičky (červená, oranžová, zelená), obruče
 • učitelka = semafor a zároveň policista
 • ostatní děti mají obruče (=volant) a jezdí po prostoru
 • stále ale musí sledovat semafor – pokud učitelka drží nad hlavou zelený papírek,děti mohou jet,poté následuje oranžový-pozor a červený, kdy děti musí zastavit
 • pokud si dítě delší dobu nevšímá a stále na červenou jede, dostane napomenutí a po druhé je vyřazen ze hry
 • obměna: děti reagují rychlostí jízdy na zvuk píšťalky. Pokud píšťalka zní tiše-pomalá jízda, se zvyšujícím se zvukem stoupá i rychlost

 

⇒ PH: Nejdelší hadice

 • pomůcky: různé provázky, vlny,..
 • motivace: Rychlost hasičů je u požáru nejdůležitější. Důležité je, jak rychle dokáží smontovat hadice, aby mohli začít hasit.
 • děti mají na lavici různé provázky, jejich úkolem je se pokusit je spojit pomocí uzlů-čím delší hadice,tím blíž dosáhne k požáru

 

⇒ PH: Tísňová čísla

 • pomůcky: obrázky tísňových čísel
 • nejprve si objasníme čísla na základě názorných obrázků 8-pouta=policie, 0-hadice=hasiči, 5-vozíček=záchranka
 • pro každé číslo si domluvíme konkrétní pohyb, např.
  • 8 – ruce za záda k sobě (máme ruce v poutech)
  • 0 – ve vzduchu  kreslíme kruh, můžeme i houkat
  • 5 – jdeme do dřepu (jako když sedíme na židli,vozíčku)
 • děti se volně pohybují v prostoru, při zvednutí libovolné karty reagují smluveným pohybem
záchranný systém 158 záchranný systém 150 záchranný systém 155
SMYSLOVÉ

⇒ SH: Uhodnutí bot

 • pomůcky: dětské bačkorky
 • děti sedí v řadě vedle sebe
 • vždy vybereme cca 5 dětí, které vystoupí z řady sednou si o kousek jinam než zbývající děti = oloupení
 • dále určíme jedno dítě = policajt, které se na chvíli půjde schovat (předtím si dobře prohlédne bačkory 5 dětí sedící mimo řadu)
 • pí.uč. se stane zlodějem, který 5 dětem „ukradne“ bačkorky, dá je na hromadu a zamíchá
 • poté pozveme pana policajta, aby zloděje chytl a jeho lup odevzdal zpět dětem
 • úkolem policajta je správně přiřadit bačkorky dětem
 • až když policajt rozdá bačkory, zeptáme se dětí, zda je přiřadil správně

 

DIDAKTICKÉ

⇒ DH: Volání na tísňové linky

 • pomůcky: telefon (nefunkční), čísla tísňových linek, obrázky se situacemi událostí
 • starší děti:
  • žák nebo skupina mají dle situací znázorněných na obrázku určit, zda je vhodné využít linku tísňového volání a zvolit správné číslo
  • následuje simulované volání na TL, kdy ověřujeme zásady správného volání
 • nejmenší děti:
  • zaměřujeme se na procvičování jednoho čísla
  • jeden žák-raněný (sám si vymyslí,co se mu stalo) druhý-přivolává telefonicky pomoc, učitelka=operátor
  • dbáme na sdělení informací při volání:
   • kdo volá (jméno,příjmení)
   • co se stalo
   • kde se to stalo

 

VÝTVARNÉ A PRACOVNÍ AKTIVITY

⇒ VV: Oheň podrobnosti k námětu ZDE

ohen1 ohen2

 

⇒ Omalovánky: Hasičské auto

hasičské auto

⇒ Omalovánky: PolicajtZDE

 

PÍSNIČKY

⇒ Hasičská (Míša Růžičková)

ROZUMOVÁ VÝCHOVA

⇒KK: Co je vesmír?

 • pomůcky: hvězdička, žluté hvězdičky za odměnu
 • děti sedí v kruhu, či na židličkách v řadě a podávají si hvězdičku
 • každý řekne, co si pod slovem „Vesmír“ představí, co tam patří,.
 • kdo neví, nebo nechce nic říct, předá hvězdičku dál
 • kdo řekne něco o vesmíru, co je pravdivé a ještě jsme neslyšeli, dostane hvězdu
 • (zaznělo: Mars, Venuše, kometa, planety, Země, hvězdy, nebe,.)

 

⇒Výklad: Sluneční soustava

 • pomůcky: notebook, připravená prezentace v PowerPointu, encyklopedie
 • učitelka zaujme místo, aby všechny děti viděly na prezentaci
 • první stránka ukazuje celou naši sluneční soustavu, objasníme, že na planetách, které jsou nejblíže Slunci, je teplo, a čím jsou dál, je chladněji
 • následně prezentujeme jednotlivé planety, pojmenováváme je, všímáme si barevnosti
 • pojmy, které si děti osvojí:
 • všechny hvězdy jsou vzdálená Slunce
 • naše nejbližší hvězda se nazývá Slunce
 • pouze na naší planetě existuje život
 • Měsíc nesvítí, odráží se od něj svit Slunce
 • po prezentaci si ještě ukážeme obrázky z encyklopedie, na základě nichž můžeme porovnat rozdílné zobrazení

 

⇒Demonstrace: Otáčení Měsíce kolem Země

 • pomůcky: malý míček obarvený na černo-bílo (poloviny), větší míč
 • vysvětlení, že měsíček je naše přirozená družice, která se otáčí s námi okolo Země
 • nikdy nevidíme jeho druhou stranu (černá str. míčku)
 • názorná demonstrace s míčky
 • následně si děti najdou dvojice, chytí se za obě ruce a rozdělí si role (Z-M)
 • Země stojí na místě a otáčí se na patách, Měsíc se stále dívá do očí Země a pohybuje se s ní, ale musí zvládnout více kroků

 

⇒Pohádky: Rákosníček a hvězdy

 • pomůcky: pohádky na DVD – o Mléčné dráze, o Polárce, o Velkém voze, o váhách
 • děti shlédnou pohádky
 • následně dětem klademe otázky z pohádky – za správnou odpověď děti získávají opět hvězdičky
 • např.:
 • Nakresli nám souhvězdí vah.
 • Jak jinak říkáme Polárce? (severka)
 • Zasloužil si Rákosníček hvězdu? Proč ne? Co měl za úkol?

 

⇒KK: Co je souhvězdí?

 • objasnění, že se jedná o skupinu hvězd, které jsou blízko sebe a pokud bychom je spojili čárami, vzniknou nám různé obrázky
 • ukázka nejznámějších souhvězdí: Velký vůz, Orion, váhy

 

⇒Závěrečné opakování – otázky

 • Jak se jmenuje planeta, co má okolo sebe prstenec?
 • Na jaké planetě žijí lidé?
 • Jak se jmenuje nejbližší hvězda?
 • Čím jsou planety dál od sluníčka, tím je tam větší?
 • Jak se jinak říká Polárce? Venuši?
 • Jmenuj některá souhvězdí.
 • Má vesmír konec?
 • Čím létáme do vesmíru?
 • Jak se říká lide, co létají do vesmíru?
 • Co obíhá okolo Země? Země obíhá okolo?
 • Jak se jmenuje budova, kde se pozorují hvězdy?
 • Svítí měsíc?
 • Jak se říká černým místům na Měsíci?

 

 

HRY

⇒SH: Probouzení hvězdiček

 • pomůcky: papírová hvězdička
 • děti = hvězdičky leží volně v prostoru, mají zavřené oči
 • učitelka pohladí hvězdičkou dítě, to se probudí a přebírá její úkol
 • učitelka si lehá na místo probuzené hvězdičky a ta jde probudit další hvězdičku
 • hra se opakuje podle zájmu dětí, vhodná ke zklidnění

 

⇒SH: Hra na nekonečno

 • nejdříve dětem vysvětlíme, že je vesmír nekonečný
 • neexistuje žádná stěna, kde by byl konec – a my si na nekonečno zahrajeme, a to na nekonečné pohlazení
 • děti se posadí za sebe do řady
 • dítě na konci řady pohladí dítě před sebou
 • pohlazení putuje vesmírem až k prvnímu dítěti
 • to, aby mohlo předat pohlazení dál, běží na konec řady a pohlazení předá dál
 • pohlazení nikde nekončí – je nekonečné

 

⇒PH: Velký třesk

 • pomůcky: bubínek, lano
 • objasnění pojmu: Vesmír se kdysi rozpínal jako balonek, až když se nafoukl, ozvala se rána = velký třesk a vznikly planety, hvězdy
 • děti představují planety nebo hvězdy, volně se pohybují po prostoru
 • když zazní „velký třesk“ (bubínek), tak si děti rychle hledají své místo v určité galaxii (velký kruh z lana)

 

⇒PH: Let na Měsíc

 • pomůcky: provázek
 • Motivace:
  •  „ Poletíme na Měsíc. Nejdřív než ale vyrazíme, musíme vědět, že pouze na zemi funguje gravitace. Cokoliv upustíme, spadne dolů (názorné ukázky s předměty). Všude ve vesmíru to je ale jinak. Věci tam nepadají na zem, ale létají, vznáší se. A aby kosmonauti neodletěli do vesmíru, musí být k raketě připoutány provazem.“
 • děti si stoupnou do řady za sebou = raketa
 • kdo chce na Měsíci vystoupit, musí být pevně připoután k raketě
 • úkol: provléknout provázek skrz tričko, či kalhoty, sukni
 • začínáme od prvního v řadě, děti po provlečení klubko podávají za sebe
 • demonstrace: let na Měsíc, vznášející chůze, cvičení- zvedání nohou, prdelky-reakce na pokyn

 

 

VÝTVARNÉ A PRACOVNÍ AKTIVITY

 

⇒VV: Povrch měsícepodrobnosti k námětu ZDE

⇒VV: Vesmírpodrobnosti k námětu ZDE

⇒PV: Výroba dalekohledu se souhvězdím

 • pomůcky: toaletní ruličky, bílý kopírovací papír, černý papír, lepenka, tužky, připínáčky, ručníky
 • Postup:
 • děti si tužkou obkreslí ruličku a do vzniklého kruhu nakreslí bud známé souhvězdí anebo své vlastní
 • kruh vystřihnou a přilepí na větší kruh a ten následně přiloží na ruličku a učitelka ho pomůže přilepit

 

⇒Omalovánky: Země, rakety, planety

ŘÍKANKY, BÁSNIČKY

⇒Báseň: Meteory – Ivan Blatný

Zdá se mi to, nebo nezdá?

Po obloze padá hvězda.

A hned jinde na ni letí

stejně rychle druhá, třetí.

Než zmizí její pád,

rychle si zkus něco přát.

 

⇒Píseň: Sluníčko a koťátko

ROZUMOVÁ VÝCHOVA

⇒KK: Charakteristika: Město x vesnice

 • na základě odlišností dětem přibližujeme rozdílnost vesnice a města
 • ve městě žije více lidí
 • město je daleko větší-více domů, aut, obchodů,…
 • ve městě více MŠ, ZŠ, obchodů, doktorů
 • ve městě jezdí MHD, vlak, autobusy, trolejbusy
 • hluk x klid
 • více aut x méně aut
 • paneláky x rodinné domy
 • ve městě jsou semafory
 • na vesnici jezdí traktory, více přírody (les, pole)
 • na vesnici je hospodářství (lidé chovají slepice, králíky,…)
 • vesnice: obchody-brzo se zavírá, pár autobusů za den

 

⇒KK: Poznej správné/chybné výroky

 • pomůcky: smajlíci (zelený usměvavý, červený zamračený)
 • každé dítě drží v ruce 2 smajlíky (zeleného a červeného)
 • pusinky jsou zamčené
 • -pokud je tvrzení správné, děti ukážou zeleného smajlíka, pokud je chybné, ukážou červeného
 • př. vět:
  • České Budějovice je město.
  • Na vesnici jezdí mnoho aut.

 

⇒KK: Hledání měst a vesnic v knihách

 • pomůcky: knihy (encyklopedie, pohádky,…), časopisy
 • děti si vezmou libovolnou publikaci a hledají různé domy, stavení
 • na základě rysů, jež jsme si sdělili, by měli identifikovat, zda se jedná o město, či vesnici a říci na základě obr. proč si tak myslí

 

⇒VV: Kreslení podle diktátu

 • pomůcky: obyčejný papír, tužky, pastelky
 • procvičování poznatků o prostorových vztazích a barvách
 • . Nakresli domeček, za domečkem kopec, na kopci stojí holčička a má červenou sukýnku. Vedle domečku je hnědý plot. Domeček má 3 okna. Střecha je oranžová.

 

HRY

⇒PH: Stromeček, domeček, hříbeček

 • hru tvoří základní 3 povely: domeček, stromeček, hříbeček
  • stromeček (stoj, uděláme pomocí rukou větve)
  • domeček (stoj, stříška nad hlavou)
  • hříbeček (dřep)
  • stoleček (stoj, dlaň položíme na druhou ruku a vytvoříme vodorovnou plochu)
 • učitelka vyslovuje slova, různě je kombinuje, může i několikrát říct stejné slovo
 • důležité je si zapamatovat pohyb k danému slovu
 • začínáme se třemi slovy, poté můžeme přidat 4. slovo= stoleček

 

⇒PH: Na auta

 • pomůcky: malé barevné kruhy, červený, zelený papír
 • každé dítě (=auto) před tělem drží kruh=volant
 • pokud učitelka drží nad sebou zelený papír, auta se pohybují
 • jakmile však se objeví červená barva, autíčka musí rychle reagovat a zastavit
 • učitelka nedává žádný zvukový signál, kterým by děti upozornila, že se bude měnit barva

 

⇒HPH: Prší, prší

 • pomůcky: padák
 • všechny děti drží kolem dokola padák
 • padák jde vzhůru a dolů za doprovodu říkanky:  „Prší, prší jen se leje, kam se děti podějeme. Utíkáme ve spěchu, do domečku pod střechu.“
 • na poslední slova: „… do domečku…“ vytváříme kopuli a vbíháme pod padák

 

 

VÝTVARNÉ A PRACOVNÍ AKTIVITY

⇒VV: Naše město

 • pomůcky: různé stavebnice (dřevěné, molitanové, pěnové, plastové), PET víčka, autíčka,…
 • individuální a skupinová práce
 • cílem bude vytvořit na celé hrací ploše město ČB
 • každý si vytvoří ze stavebnic dům, ve kterém by chtěl bydlet
 • následně se domy propojí cestičkami pomocí stejně barevných PET víček, které vedou k jejich kamarádům, a vznikne tak společné město
 • na cesty můžeme umístit auta, panáčky, okolo domů postavit stromy,…

 

⇒PV: Domečky

 • pomůcky: okopírované šablony domečků na čtvrtce, vodové barvy, nůžky, lepidlo
 • vhodné pro starší děti!!!
 • děti si dle vlastní fantazie vybarví domeček
 • následně ho vystřihnou (dle věku)
 • učitelka dětem domeček slepí

 

⇒VV: Domy v novém kabátkupodrobnosti k námětu ZDE

ROZUMOVÁ VÝCHOVA

⇒ Seznámení s dopravními značkami

 • pomůcky: obrázky dopravních značek
 • na tabuli nakreslíme tvarově a barevně rozličné značky a pod ně připevníme obrázky skutečných značek
  • výstražné – mají tvar červeného trojúhelníku
  • zákazové – mají kulatý tvar a jsou červené
  • příkazové – mají kulatý tvar a modrou barvu
  • informativní – modré, obdélníkového tvaru
 • učíme se znát význam základních značek
 • na vycházkách hledáme a pojmenováváme naučené značky

DOPRAVNÍ ZNAČKY

⇒ RV: Semafor-barvy

 • Jaký je rozdíl mezi semaforem pro chodce a pro auta?
 • Jaká barva svítí, když můžeme přejít?
 • Co se stane, když už jsem na přechodu a skočí červená?
 • Co kromě očí využíváme? (uši)-demonstrace, co vše můžeme slyšet?
 • Co mají zebra a přechod pro chodce společného?
 • Teorie:
  • při přecházení se podíváme do L, P, L a uprostřed přechodu se podíváme ještě na P, jestli nás vidí auta i z opačného směru-navázat oční kontakt, abychom věděli, že nás vidí a my mohli přejít

 

⇒ RV: Co se na přechodu nesmí?

 • zastavit, loudat se, s nikým si nepovídat….

 

⇒ RV: Popis cesty, poznávání značek, orientace v prostoru

 • Popis bezpečné cesty od svého domu (šipka) ke škole.
 • Které auto je nejdál od tvého domu?
 • Která dopravní značka je nejblíž k tvému domu?
 • Která budova je nevyšší?
 • Která budova je uprostřed obrázku?
 • Je divadlo před nebo za kostelem?
 • Co znamená modrá kulatá značka s jízdním kolem?
 • Víš, co znamená značka s červeným křížem a telefonním sluchátkem?
 • Je lékárna blíž než banka nebo dál od tvého domu?
 • Je drogerie vlevo nebo vpravo od kina Kometa?
 • Popis cestu pomocí vlevo, vpravo, rovně, zatočit do banky, divadla, na policii,…

Popis cesty

⇒ Chování v MŠ (reakce na chování dle značek)

⇒ RV: Hledání dopravních prostředků v knihách

⇒ RV: Chodíme, jezdíme do MŠ?

⇒ RV: Které DP jezdí jenom ve městě a které jen na vesnici?

 

HRY

POHYBOVÉ

⇒ PH: Na autobusy

 • po třídě rozmístíme zastávky autobusů
 • zvolíme řidiče několika linek a určíme jim trasu
 • zbytek dětí rozdělíme na zastávky
 • libovolně do autobusů nastupují i z nich vystupují
 • děti se při jízdě drží za boky (musíme se držet, abychom neupadli)
 • při nastupování se nesmíme strkat, chováme se slušně a bezpečně

 

⇒ PH: Na barevné vlaky

 • pomůcky: 3 x 4 barevné kruhy (červený, zelený, žlutý, modrý)
 • příprava:
 • každý roh herny barevně označíme (DEPO pro vlaky)
 • 4 kruhy má učitelka
 • děti utvoří 4 vlaky (skupiny) a každé dáme 1 barevný kruh
 • vysvětlíme dětem=vláčkům, kde má každý svoje DEPO
 • osvětlíme si, co je DEPO (oprava, údržba vlaků)
 • vláčky jezdí po herně, nesmí se srazit ani roztrhnout
 • učitelka v ruce střídá barevné kruhy, jako jsou barvy DEPA
 • na daný pokyn vyjíždí vlak z depa a opět vyjíždí
  • když ho učitelka zvedne nad hlavu, daný vlak musí zajet do depa
  •  když ho dá dolů, vlak opět vyjíždí
 • obměna: když vlak zajede do DEPA, vymění se strojvedoucí (jde na konec vlaku)

 

⇒ PH: Na auta

 • reakce na barevný signál
 • pomůcky: malé barevné kruhy, červený a zelený papír
 • děti jezdí po herně
 • musí bedlivě sledovat semafor
 • pokud se nasvítí červená, musí se ihned zastavit
 • kdo nezastaví, jde si sednout ke stolečku, popř. jde stranou

 

⇒ PH: Autíčka, stop!

 • pomůcky: bubínek
 • děti se rozptýlí po prostoru a pohybují se (jezdí jako auta)
 • na zvuk bubínku se musí zastavit
 • kdo nezastaví, musí říct dopravní prostředek (ty se nesmí opakovat)
 • pokud ho řekne, může pokračovat ve hře (splacení pokuty)

 

⇒ PH: Na dopravního kouzelníka

 • děti chodí v kruhu za sebou
 • „Čáry, máry pod kočáry, já jsem kouzelník, všechny vás proměním v …. auta, letadla, tramvaje, kola, ponorky,… „
 • nakonec vykouzlíme zase děti

 

⇒ PH: Hádej dopravní prostředek (pantomima)

 • děti pomocí výrazu, pohybu (zvuku) představují nějaký dopravní prostředek
 • ostatní hádají, co předvádí

 

DIDAKTICKÉ

⇒ DH: Poznávání dopravních prostředků

 • pomůcky: obrázky dopravních prostředků
 • ukážeme obrázek a děti určí název + vytleskáme

 

⇒ DH: Přiřazování sloves (děje) k prostředkům

 • ukazujeme obrázky dopravních prostředků
 • děti přiřazují slovesa (jede po silnici/kolejích, letí, pluje)

 

⇒ DH: Co létá, pluje, jezdí?

 • děti jmenují co nejvíce prostředků, kde plují, létají, jezdí po kolejích…

 

⇒ DH: Kde se prostředky pohybují?

 • pomůcky: obrázky dopravních prostředků, dřevěná stavebnice
 • každé dítě dostane obrázek prostředku a ten umístí na dané místo
 • voda= modrý krepák, koleje= prkýnka ze stavebnice, silnice= černé papíry za řazené za sebou, vzduch=šnůra, vyvýšená police

 

⇒ DH: První, poslední, po, hned za, hned před…

 • na tabuli připevníme obrázky dopravních prostředků
 • klademe otázky: „Co je před autem, co je hned za…“
 • úkol můžeme ztížit, že vytvoříme 3 řady prostředků a ptáme se, co je nad motorkou, co je pod vlakem…

 

⇒ DH: Slova začínající na písmeno

 • „Jaký prostředek začíná na písmeno A, T, K..“
 • pro vizuální oporu dětem poslouží obrázky připevněné na tabuli

 

⇒ Logopedie: Jede vláček

 • procvičování správné výslovnosti hlásky „Š“
 • jede vláček – ši, ši, ši
 • zrychlujeme, zpomalujeme, hlasitě, tiše

 

⇒ DH: Všechno jezdí, co má kola

 • obdoba hry na „Všechno létá…“
 • děti tleskají do rytmu říkanky: „Všechno jezdí, co má kola“
 • učitelka na střídačku jmenuje předměty, které se pohybují pomocí kol po silnici a předměty, které sice mají tvar kola – kruhu (např. kolečko v hodinách, záchranný kruh, talíř, apod.), ale nepohybují se pomocí kol po silnici
 • děti mají za úkol, co nejrychleji změnit pohyb rukou z tleskání na motání předpažím, v případě, že se jedná o předmět pohybující se pomocí kol po silnici
 • dítě, které nereaguje v časovém limitu, ze hry vypadává
 • vítězem je ten, kdo ve hře zůstává jako poslední

 

⇒ DH: Víme, kde je vlevo, víme, kde je vpravo

 • děti sedí na zemi kolem lana, které znázorňuje silnici
 • když řekne učitelka „pravá“, děti natáhnou pravou ruku před sebe „nad silnici“
 • když řekne „levá“, natáhnou levou ruku
 • řekne-li učitelka „silnice nebo uprostřed“, natáhnou děti obě ruce směrem do silnice

 

SMYSLOVÉ

⇒ SH: Poznáváme zvuky dopravních prostředků-CD

 • pomůcky: zvuky dopravních prostředků
 • dětem pouštíme jednotlivé nahrávky zvuku prostředků
 • úkolem je odhadnout, jaký prostředek tento zvuk vydává

 

⇒ SH: Co to slyším?

 • děti sedí v kruhu na podlaze, ruce složené na pokrčených kolenech a hlavu mají položenou na rukou a oči zavřené
 • učitelka vykoná činnost, která vydává jakýkoli zvuk (zavře dveře, přelije vodu, pošle po zemi autíčko, udělá pár kroků, zašustí s papírem a pod …).
 • děti se snaží zjistit původ a směr zvuku odkud přichází

 

⇒ SH: Jaká barva svítí?

 • cíl: vnímat zvuk v prostředí
 • pomůcky: dřívka
 • Jak nevidomý pozná, že je na semaforu zelená? (zvukové signály)
 • pomalé klepání dřívek – děti stojí a čekají
 • rychlé klepání dřívek – děti přejdou na druhou stranu herny

 

⇒ SH: Stavba semaforu

 • pomůcky: 3 obruče (červená, žlutá, zelená)
 • vyplňujeme 3 kruhy (semafor) různě barevnými stavebnicemi nalezené po třídě
 • rozvíjíme znalost barev, umět je nalézt po třídě a správně je zařadit

 

VÝTVARNÉ A PRACOVNÍ AKTIVITY

⇒ PL: Co jede, létá, pluje

 • pomůcky: pracovní list, pastelky, lepidlo, nůžky
 • nejdříve si děti vymalují celý pracovní list
 • odstřihnou část s dopravními prostředky a rozstříhají na jednotlivá okénka
 • dopravní prostředky se lepí na cestu, vodu nebo nebe – podle toho, zda plují, létají nebo jedou.

 

⇒ PV: Výroba lodiček z papíru

 • pomůcky: kancelářské papíry
 • procvičujeme techniku skládání, pečlivost při překládání

 

VV: Dopravní prostředky

⇒ PL: Vykresli panáčka na semaforu

PL: Dopravní značky a semafor pracovní list

⇒ Grafomotorika: Kouř z výfuku pracovní list

PL: Vláček-vybarvování dle diktátu pracovní list

 

ŘÍKANKY A BÁSNIČKY

⇒ Říkanka: Jede, jede vlak

Jede, jede vlak jako černý drak.

Houká, kvičí, pára syčí

zasyč také tak…

 

⇒ Říkanka: Čím jezdíme do školky

Čím jezdíme do školky,

pro kluky a pro holky?

Traktorem či minibusem,

pěšky nebo poloklusem?

Letadlem či ponorkou,

autem, také motorkou!

Hlavně pozor na dvě barvy:

červená a zelená!

Každé dítko ze školičky,

dobře ví, co znamená.

 

⇒ Pohybová říkanka: Semafor

Pan semafor u kraje, rozhlíží se do kraje.

(z rukou dalekohled, rozhlížíme se)

I když prší, i když leje, rozhlíží se, co se děje.

 (rozhlíží se okolo)

Dává pozor veliký, na kabátě 3 barevné knoflíky.

(rukou naznačíme na kabátu 3 knoflíky)

Sotva blikne červená, roztahuje ramena.

(jako panáček na semaforu)

Říká: „Pozor! Musíš stát! Do silnice nevbíhat!“

(vztyčíme prst a hrozíme)

Žlutý koflík kabátu, blikne autu ke staru.

(z pěsti otevřeme dlaň, tak „blikneme“)

Všichni známe semaforu knoflíčky, zelená dá do pohybu auta, kluky, holčičky.

(naznačíme chůzi).

 

⇒ Hádanky o dopravních prostředcích

 • Od nádraží k nádraží cestující převáží. Po kolejích jako drak jezdí rychle jenom…(VLAK)
 • Brázdí moře, oceány, vozí dámy, také pány. Přes palubu strach svůj hoď, vyzkoušej, jak pluje…(LOĎ)
 • Motor, volant, čtyři kola, podvozek a střecha shora. Hodný kluk, i ten, co zlobil, oba znají… (AUTOMOBIL)
 • Křídla, trup a podvozek-pilot míří k obloze. Každé dítě uhádlo? Mám na mysli… (LETADLO)
 • Poháněné elektřinou po kolejích se vždy šinou. Od června až do máje městem jezdí… (TRAMVAJE)
 • Řídítka a řetěz krátký na dvě kola se šlapátky? Děti ihned po škole jezdí rády na… (KOLE)

Více hádanek DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY naleznete v kategorii HÁDANKY

 

PÍSNIČKY

⇒ Píseň: Auto  noty naleznete ZDE

⇒ Píseň: Jede, jede mašinka

⇒ Píseň: Vláček

⇒ Píseň: Autobus

 • na melodii: Prší, prší

1) Chvíli krokem, chvíli klusem,
ujíždíme autobusem.
Řidič mačká houkačku,
řeže každou zatáčku.

2) To je cesta, lidé drazí!
Sem a tam to s námi hází,
dopředu a dozadu,
všechno v jednu hromadu.

3) A těch lidí v autobusu!
Támhle tetka veze husu,
v koutě jeden staříček
chrání košík vajíček.

4) Inu to je nadělení!
Cesty ještě konec není,
zbývá nám jí pěkný kus,
rozsypal se autobus!