Archiv pro štítek: květiny

 • Výtvarný záměr: zpodobnit svou představu o vzhledu masožravé rostliny podle své fantazie
 • Výtvarná technika/postup: papírová koláž, asambláž
 • Pomůcky: čtvrtky A4, turecká káva, hrníček, širší kulaté štětce, vlnitá lepenka, barevný vlnitý papír, nůžky, tužky, bílé pastelky, černý Centropen, barevné papíry, plata od vajec, lepidlo Herkules, ubrus.

Motivace a hra
 • Hledání odpovědí na otázky – Jak může vypadat masožravá rostlina? Jak se svým vzhledem asi liší od běžné květiny, která jídlo přijímá stonkem? Má ústa a zuby? Myslíš, že by tě kousla do prstu? Může mít oči? A čím se vlastně živí? Jmenuj některý hmyz. Čím láká své oběti k sobě – vzhledem, vůní? Čím je chytá?
 • Píseň: Masožravá kytka a cvrček
 • PL: Masožravá kytka – Pedagog vytvoří trojice kartiček květin, přičemž jedna bude kresba, druhá její stín a třetí chybný stín (od jiné květiny, nebo s malým rozdílem). Pracujeme v kruhu. Učitelka rozloží vždy 3 karty (1 kresba, 2 stíny) a vybrané dítě umístí berušku (z kamínku/zátky) na stín, kam si může sednout – tedy na chybný stín. Správný stín shodný s kresbou patří kytce masožravé, která by ji mohla sežrat.

 

Realizace výtvarné činnosti

Aby nám květiny jednak voněly a zároveň jsme natónovali i pozadí, použili jsme malbu kávou (lógr s trochou vody). Čtvrtku necháme schnout a mezitím se jdeme věnovat výrobě masožravých rostlin, pro které jsme zvolili decentní barevnost. Pokud se podíváte na fotografie hmyzožravých rostlin, zjistíte, že masožravky mají všemožné odstíny, takže vy můžete sáhnout po pestřejších vlnitých papírech. Přírodní barevnost jsme získali z běžných krabic a pro ústa masožravky jsme použili plata od vajec, které pedagog vystřihne na jednotlivé dílky a děti si je samy už upraví do podoby, kterou požadují. Děti si rostlinu prozatím sestavují na stůl či jiný starý papír, a jakmile natónovaná čtvrtka uschne, lepíme na ni. Masožravky lze doplnit o personifikované prvky jako jazyk, zuby, oči, ruce apod. Lze se inspirovat i různými fotografiemi masožravých rostlin, v našem případě se vycházelo jen z fantazie dětí.

  Závěr

 • Představení masožravek – Její název, popis, čím loví a jak k sobě láká hmyz.

  • Výtvarný záměr: navrhnout jednoduchou podobu květiny, která by byla malinko v něčem jiná, než mají ostatní; z koláže provést barevný tisk
  • Výtvarná technika/postup: tisk z papírové koláže
  • Pomůcky: 3 čtvrtky A4/dítě, tužky, nůžky, lepidlo v tubě, barevné tiskařské barvy, plastová/skleněná destička, tiskařské válečky a těrky, noviny, stará lžíce, ubrus.

Motivace a hra
 • Seznámení s výtvarným  motivem – Necháme kolovat opravdovou květinu. Ať si ji děti lehce ohmatají, přivoní si k ní. Kde se můžeme setkat s květinami?
 • PH: Uvíjíme věnečekUvíjíme věneček, ze všech našich kytiček. Zapleteme do věnečku kvítek, lístek i kytičku. Jaké jméno máš? Pojď ty mezi nás! Učitelka nebo vybrané dítě chodí mezi dětmi, které sedí na koberci v tureckém sedu. Na otázku: „Jaké jméno máš?“ odpoví vybrané dítě názvem kytičky a chytí se kamaráda, který se ptá. Hra pokračuje, dokud se nedrží všechny děti.
 • VV: Naše zahrádka – Děti sedící na zemi si posílají klubko vlny, které zanechává po rozmotání barevnou linii, a přitom sdělují, o jakou květinu by se chtěly na své zahrádce starat. Pak si vyhlédnou ze vzniklých tvarů a linií „záhonek“ a pustí se opodál do tvoření květin. Každý dostane čtvrtku A5, na kterou si nakreslí jednoduchou květinu, kterou je schopen vystřihnout a vloží ji do vybraného záhonku.

Realizace výtvarné činnosti

Dvě čtvrtky budeme potřebovat pro koláž a třetí pro tisk z koláže. Některým dětem chvilku trvá pochopit, že nakreslené prvky nebudou po tisku viditelné, že je potřeba vše nakreslené vystřihnout, proto je vhodné dětem na příkladu ukázat, že např. střed květiny bude vidět, pokud vystřihneme kolečko a to nalepíme do jejího středu.

Zvolíme si podkladový papír, na který budeme prvky lepit a papír, na který budeme prvky kreslit tužkou a ty následně vystřihovat. Z vystřižených prvků sestavujeme květinu/y. Jakmile mají děti částečně hotovou kompozici, je vhodné prvky přilepit lepidlem na podkladovou čtvrtku, aby se ve změti odstřižků neztratily.  Až poté doporučuji lepit detaily jako kolečka na vázu apod.  Každé dítě si zvolí 2 tiskařské barvy, které bude chtít pro svůj tisk použít. Ty pedagog nanese na plastovou/skleněnou desku, rozválí do plochy a děti si je pomocí válečků nanáší na koláž ležící na novinách. Každá barva by měla mít svůj váleček. Ideální je začít světlejší barvou, nebát se barvy i částečně překrývat. Do míst, kam se váleček nedostane, použijeme látkové těrky (viz…). Na koláž opatrně přiložíme bílou čtvrtku a provedeme tisk pomocí válečku a staré lžíce.

Závěr

  • Komparace dětských prací – Porovnáváme, zda se mezi výtvory neobjevují stejné květiny, podobné řadíme k sobě. Poukazujeme a oceňujeme originální prvky i kompozice.
  • Pozn. Při této technice se dá vytvořit pomocí jedné matrice více otisků, nicméně počítejte s tím, že tisky z formátu A4 pojmou mnoho tiskařské barvy, takže opakované otisky využívejme jen v nutných případech.

 • Výtvarný záměr: zaznamenat v měkké hlíně plastické otisky knoflíčků, provázků připomínající stébla trav s květiny a jejich odlévání
 • Výtvarná technika/postup: plastická tvorba – sádrové odlitky
 • Pomůcky: keramická hlína, plastové destičky, bavlněné hadry, váleček na těsto, různé provázky a knoflíky k otiskování, stará jídelní židle a nožíky, sádra, brčka, nůžky, ubrus.

Motivace a hra

 • SH: Provázek – Každý dostane kousek provázku, ze kterého vytvaruje na zemi kruh. Jedná se o zvláštní provázek, pomocí něhož si zahrajeme hru. Provázek říká: „Postavte se v kruhu. Udělejte čelem vzad. Vyjdi z kruhu. Obejdi kruh zvenku. Posaď se do kruhu a dej jednu nohu ven.“ Pokud to neřekne provázek, nic děti nedělají.
 • Rozvoj představivosti: Co by provázek ještě mohl představovat? – Had, žížala, vlasy, kořínky, myší ocásek nebo stébla trav? A co by mohly být knoflíčky?

 

Realizace výtvarné činnosti

Každé dítě dostane kus hlíny, který si zpracuje (1), položí na hadr a rozválí válečkem na plát o tloušťce 1 cm. Vezme si nožík a pomocí něj ořízne část hlíny tak, aby vznikla čtvercová /obdélníková kachle (2). Na takto připravený plát hlíny klademe nastříhané vlny a provázky jako rostoucí trávu. Poté je válečkem zaválíme a otiskujeme různé knoflíčky (3). Na konec opatrně vlny vyjmeme. Ze zbytku hlíny, která nám zbyla z ořezu, tvarujeme žížalky, které klademe okolo plátu a tvoříme tak ohrádku pro lití sádry (4). Je důležité, aby ohrádka dobře těsnila a tekutá sádra nikde neprotekla. Část tlustějšího brčka zapíchneme do středu horní části, za co pak odlitek pověsíme. Připravíme si sádru podle návodu a zalijeme ohrádky s hlínou do výšky asi 2 cm (5). Po zatuhnutí odstraníme ohrádku a odloupneme modelínovou matrici (6). Vzniklý sádrový odlitek můžeme přelakovat.

Závěr

Odlitky položíme na kartonové čtverečky/obdélníčky, zavážeme je jemně stuhou a předáme je maminkám ke Dni matek.

 • Výtvarný záměr: využít odpadový materiál k tvorbě různorodých květin
 • Výtvarná technika/postup: papírová koláž, origami, kresba fixy
 • Pomůcky: papírové čajové sáčky, čtvrtky A4, fixy, lepidlo v tubě, nůžky

Motivace a hra

 • Sběr čajových sáčků – Hodně barev mají papírové sáčky od značky: Pickwick, Teekanne. Pro origami nejsou vhodné lesklé sáčky, které při přehýbání nedrží tvar (např. Majestic Tea).
 • DH: Uvíjíme věneček – „Uvíjíme věneček ze všech našich kytiček. Zaplétáme do věnečku lístek, kvítek i větvičku. Jaké jméno máš? Tak pojď mezi nás…“ Děti se posadí v prostoru herny, učitelka chodí mezi nimi a na otázku: „Jaké jméno máš?“ odpoví vybrané dítě názvem kytičky a chytí se kamaráda, který se ptá. Hra pokračuje, dokud se nedrží všechny děti.

 

Realizace výtvarné činnosti

Nejprve dětem ukážeme, jak si vytvořit čtvereček z čajového sáčku, který je výchozím tvarem pro všechny 3 druhy květin. Čtvereček přeložíme z rohu do rohu na polovinu a vznikne nám pravoúhlý trojúhelník. U tulipánu (1. řádek) boční cípy trojúhelníku ohneme šikmo do boku tak, aby tvořily špičky květu. Krokusy vychází ze stejného základu jak tulipán, liší se jen v tom, že boční cípy přehneme přes střední cíp. Nejtěžší variantou pro děti je sněženka (2. řádek), kde nejprve přehneme trojúhelníku střední cíp a až posléze do stran cípy boční. Se staršími dětmi lze vytvořit skládáním čajových sáčků stonek a listy, předškolní děti by díky jemné motorice ještě nezvládly.

Vyrobené květy (můžeme děti zaúkolovat, že musí například vytvořit 6-10 květů) si děti nakomponují na plochu čtvrtky, po spokojenosti je natřou lepidlem a přilepí. Květinám fixami dokreslí stonky, listy. Pozadí můžeme doplnit o trávu, drobný hmyz, ptáčky, nebe apod.

Závěr

 • Poznávání kvítků – Poznáme, jaké druhy květin mají na čtvrtce poskládané kamarádi?
 • Výtvarný záměr: experimentováním s technikami vystihnout sedmikrásky (sedm krás) rostoucí mezi stébly trav
 • Výtvarná technika/postup: kombinovaná technika (bičomalba, gumotisk, malba vodovkami)
 • Pomůcky: maskovací kapalina (k sehnání ve výtvarných potřebách), slabý a silnější kulatý štětec, vodovky, miska na vodu, 3 malé nádobky, potravinářský provázek, zelená tuš či zelená naředěná tempera, ubrus.

Motivace a hra

 • Říkanka: Sedmikráska Když sluníčko vychází, sedmikráska vstává, načeše si obočí, na motýlky mává. Když sluníčko zapadá, sedmikráska chřadne, ke spánku se ukládá do postýlky chladné.
 • Rozvoj myšlení a fantazie: Sedmikráska chudobka – Kdyby se takto jmenovala dívka, jaká by asi byla? (chudá, 7 krát krásnější)
 • Motivace: Hledání sedmi krás – inspirace z knihy: Fanfárie – Fanfára Sedmikrásná. „Kdo chce prožít hezký den, musí v něm najít 7 krás! A kvítky sedmikrásek, co všude svítí z trávy skoro po celý rok (minimálně 7 měsíců), nám to mají připomenout.“ – výtvarné ztvárnění

 

Realizace výtvarné činnosti

Maskovací kapalina je „páchnoucí“ tekutina, která po nanesení na papír během chvilky zaschne a vytvoří na něm nepropustnou vrstvu, stane se z ní guma. Používá se k zakrytí míst na papíře, která nechcete obarvit. Proto je vhodná pro nápisy, kontury anebo třeba bílé sedmikrásky. Pokud ji budete používat na detaily, vydrží vám velmi dlouho, její cena je cca 150,- Kč. Nevýhodou ovšem je, že nejlépe se nanáší štětcem a ten je poté na vyhození (z kapaliny se rychle stane guma, která nejde z vlasových štětců sundat).

Děti si namalují vodovkami žluté středy sedmikrásek, aby se jim jednak lépe tvořily okvětní lístky a jednak získaly představu o počtu sedmikrásek. Protože nám má výtvor připomínat 7 denních krás, mělo by jich být na papíře nejméně sedm. Lahvičku s maskovací kapalinou protřepeme a trochu odlijeme do malé nádobky. Pomocí štětce nanášíme silnější vrstvu na papír (lépe se slupuje), která uschne cca za 3 minuty. Následně pokryjeme celý formát (i přes kapalinu) světle zeleným odstínem vodovky. Po zaschnutí se vrhneme na bičomalbu. Do dvou malých mističek dáme 2 odstíny zelených – v našem případě šlo jednou o zelenou tuš a o temperu naředěnou vodou. Konec provázku děti namočí do barvy, palcem a ukazováčkem odstraní z provázku přebytečnou barvu a hbitým pohybem švihají o čtvrtku různými směry. Při bičování pracujeme ve stoje u stolu. Po zaschnutí sundáme maskovací kapalinu buď nehty, nebo třením prstu o zaschlou kapalinu. Pokud bychom sundali s gumou i příliš žluté barvy ze středu sedmikrásek, dodatečně ještě můžeme přemalovat.

Závěr

 • Rozhovor: Sedm krás – Každý si vezme svůj výtvor a poví nám, jakých sedm krás předchozí den našly (úsměv, pomoc druhému, zpěv písně, krásné počasí apod.)
 • Odměna: Čaj ze sedmikrásek

 • Výtvarný záměr: dekorovat CD jarními motivy a vytvořit tak dekoraci v retro stylu
 • Výtvarná technika/postup: odkrývací technika
 • Pomůcky: stará CD, černá akrylová barva, silný kulatý štětec, špejle s hrotem/špendlík, staré papíry, ubrus

Motivace a hra
 • Diskuse: Disky – Znáte všichni CD/DVD disky? Co na nich může být nahráno? (hudba, čtené pohádky, film, fotografie, hry) Kde tato média přehrajeme? (počítač, rádio, DVD přehrávač). Co když bychom je nechtěně poškrábaly, fungovaly by?  A co bychom s nimi pak museli/mohli udělat? – diskuse o upcyklaci =ze starého nové
 • Motivací je pro děti samotná technika a materiál, na kterém budou odkrývat spodní vrstvu. Nelimitujme děti v počtu ozdobených CD, někomu bude stačit dekorovat jeden disk, jiný bude mít chuť jich ozdobit třeba pět.
Realizace výtvarné činnosti

Vytvořit umělecké dílo můžeme ze starých CD, které lze zavěsit jako dekoraci na stěnu a vtisknout ji tak nádech retro stylu. Každý z rodičů doma jistě najde pár starých nepotřebných CD, které využijeme pro tvoření. Pro nátěr disků je nutné mít akrylovou barvu. Zkoušeli jsme jako alternativu temperovou i tiskařskou barvu, ale tempery se při rytí po kusech odlupovaly a tiskařská barva natolik držela, že nevznikaly tak hezké stříbrné linie. Barvu můžete zvolit libovolnou, ale doporučuji tmavší odstíny pro výraznější rytou kresbu.

Abychom ušetřili čas natíráním CD, zaúkolujeme při ranních/odpoledních hrách 1-2 děti, které natřou během chvíle např. 15 disků, a pokud je všechny do druhého dne upotřebíme, zvolíme jiné děti, které natřou další várku CD. Disk si položíme na starý papír a pokrýváme černou akrylovou barvu jeho stříbrno-zlatou reflexní folii tak, aby nikde neprosvítala spodní vrstva. Během několika minut bude akryl suchý a může se na něj ihned rýt. Děti si mohou motiv na CD nejdřív předkreslit tužkou, ale mladší děti zpravidla tuto možnost nevyužívají a ryjí bez přípravy. Efektivněji vypadá odkrývání špejlí se špičatým koncem zanechávající silnější linii; špendlík se hodí pro detailní méně výraznou kresbu.

Závěr

 • Jaké mandaly mají na sobě typické jarní motivy? Jaká další témata na nich objevíme?
 • Výstava disků v MŠ – CD jdou na nástěnku krásně zavěsit zapíchnutím špendlíku do středu disku.

 • Výtvarný záměr: sestavit z různorodých materiálů drobnou plastiku bílé růže určenou pro sněhuláka
 • Výtvarná technika/postup: konstruování papírové plastiky
 • Pomůcky: plata od vajec, malé nůžky, bílá tempera, ploché štětce, lepidlo Herkules, lepidlo Confix, bílý drátek, větší korálky, bílé čtvrtky, tužka, špejle, staré papíry, ubrus.

Motivace a hra
 • „V jednom malém městě uprostřed ulice stál sněhulák. Tři bílé koule, na hlavě hrnec, místo nosu mrkev, oči a ústa z kousků uhlí. Byl by to docela obyčejný sněhulák, kdyby mu však někdo místo obvyklého koštěte nedal do ruky papírovou růži. Setmělo se a z nebe začaly padat něžné vločky. Když odbila půlnoc, sněhulák ožil, zvedl růži a …“
 • Otázky k zamyšlení a pokračování v příběhu Kdo a proč mu mohl dát do ruky růži? Byl sněhulák muž nebo žena? Co oživilo sněhuláka? Nebyl překvapen, co našel v ruce? Co se mohlo dít dál? Co se stalo ráno s růží, sněhulákem?
 • Vzbuzení představ pro činnostJakou barvu asi růže měla, když byla pro sněhuláka? Měla bílý pouze květ, nebo i listy a stonek? Pojďme vytvořit papírovou růži pro sněhuláka, která se mu bude určitě v ruce víc líbit než koště.

 

Realizace výtvarné činnosti

K činnosti potřebujeme plata od vajec. Ty rozstříháme na jednotlivé dílky (z plata na 20 ks vajec získáme 20 dílků).  Na jednu růži potřebujeme 5 dílků.  Každý dílek nastřihneme na 4 místech ve středu stran (nejkratší místa) směrem ke dnu. Již teď se z dílku vytvoří malá květinka s neupravenými listy, zastřihnutím dokulata získáme požadovaný tvar. Takto zastřihneme všech 5 dílků, které položíme na starý papír a obarvíme je neředěnou bílou temperou- nejprve z jedné strany a po zaschnutí z druhé.  Teď kvítky spojíme dohromady. Pokud jsou všechny stejně velké, na pořadí nezáleží, pokud se nám podařilo vytvořit některé kvítky velké, jiné menší, seřadíme je dle velikosti. Na nejmenší květ dospod naneseme štětcem lepidlo a položíme do vnitřku většího kvítku. Na tento větší dílek zespoda naneseme lepidlo a vložíme do dalšího dílku. Po zaschnutí lze listy natvarovat a tím i květ otevřít.

Učitelka delším a silnějším špendlíkem propíchne střed růže a provleče jím bílý drátek, na němž je upevněný korálek vybraný dětmi. Vyčnívající drátek omotáme pevně kolem špejle, kterou si děti společně s kvítky obarvily na bílo. Stonek si děti zkrátí dle uvážení. Na bílou čtvrtku si děti nakreslí 1 list, pokud jsou spokojené s tvarem i velikostí, vystřihnou si ho a získají tak šablonu, podle které si obkreslí 6 listů a vystřihnou je.  Učitelka uštípne 3 kratší bílé drátky (cca 3 x 10 cm), které do poloviny smotá do sebe, zbylé části drátků od sebe roztáhne (vznikne „ptačí stopa“), na jednotlivé drátky nanese lepidlo Confix a děti na ně položí své lístky. Vytvoření dvou složených listů s třemi lístky. Po důkladném zaschnutí listů upevníme složené listy na stonek omotáním konci drátků.

Závěr

Pokud by v době tvoření byl mokrý sníh, můžeme s dětmi postavit na školní zahradě sněhuláka a do rukou mu zapíchnout vytvořené růže. Ruce sněhuláka lze neobvykle připevnit na hrudník, sněhulák bude působit, že před sebou drží puget růží a jen čeká, kdo po nich sáhne. Pozorování sněhuláka a diskuse, zda jsou růže hezčí než koště.

 • Výtvarný záměr: vytvořit cizokrajnou květinu s důrazem na barevnou a tvarovou kompozici, rozvíjet fantazii
 • Výtvarná technika (postup): malba akvarelem dokreslovaná tuší
 • Pomůcky: čtvrtky formátu A3, anilinové barvy, širší kulaté štětce, černá tuš, špejle, nůžky, ubrusy

Motivace a hra
 • Rozhovor Jaké květiny jsme viděli na vycházkách se školkou či rodiči? (sedmikrásky, pampelišky, tulipány, narcisy, krokusy, bledule, petrklíče, rozrazily).
 • Vysvětlování – Tyto květiny rostou u nás, ale na různých místech na světě roste mnoho dalších druhů rostlin rozličných barev, tvarů, velikostí.
 • Práce s knihou – prohlížení knih s cizokrajnými květinami; sdělování, co potřebují k životu (více tepla, větší vlhkost, jinou půdu).
 • Didaktická hra: Jaká květina jsem? – Uprostřed kruhu položíme obrázky cizokrajných květin. Jeden z hráčů jde za dveře a zbývající děti se domluví na konkrétní rostlině. Hadač se snaží otázkami přijít na to, na jakou květinu se skupina domluvila.

 

Realizace výtvarné činnosti

Anilinovými barvami a širším štětcem namalujeme na čtvrtku A3 dostatečně velkou květinu. Snažíme se vytvořit méně známou stavbu i barevnost květiny. Květina nemusí mít listy jako je nemá kaktus, ani květ (mech, kapradí), anebo může mít všechny části, ale trochu jiné než je známe. Květinu zasadíme do trávy, mechu, vody, písku, kamene, bahna, podle toho, co má naše květinka ráda.  Pozadí s oblohou vynecháme. Pro zakreslení detailů použijeme černou tuš s dřívkem a na suchou malbu vytváříme další prvky, které umocní cizokrajnost květiny. Květiny můžeme pro vyniknutí na závěr vystřihnout a třeba přilepit na okna jako jarní výzdobu.

Závěr

 • Interpretace vytvořených květin – Jak se jmenuje tvá cizokrajná květina? Kde roste? (v poušti, v pralese, u moře/v moři, na skalách). Má ráda vodu, nebo sucho?

 • Výtvarný záměr: vytváření plastických stop propichováním, vnímání kresby zrakově i hmatově
 • Výtvarná technika/postup: kresba, perforace (=proděravění)
 • Pomůcky: kancelářský papír ve formátu A5, tužka, špendlík, malý ručník, obrázky jarních květin

Motivace a hra

V předjaří je již cítit vůně jara. Dny se prodlužují, sníh i led taje. Sluníčko pomalounku začíná hřát a probouzí tak první jarní kytičky, které vystrkují své hlavičky. Děti (= semínka) sedí v kruhu se zavřenýma očima a učitelka (= slunce) vyšle svůj životadárný paprsek pohlazením po tváři. Pohlazené dítě otevře oči a probudí semínko vedle sebe. Po probuzení všech semínek ukážeme dětem obrázky jarních květin (sněženka, bledule, petrklíč, sedmikráska, fialka, krokus apod.). Co v jejich jménu slyšíme, co nám svým jménem připomínají? A kolik bychom jich opravdu poznali ve skutečnosti na zahrádce, trávníku? Každé dítě dostane jeden obrázek květiny – pojmenuje ji. Děti, semínka květin, si dřepnou. Třída se stane zahrádkou a učitelka zahradníkem. „Na naší zahrádce vykvetly samé… sněženky.“ Děti s obrázkem sněženky si stoupnou, ukáží obrázek a zase si sednou na bobek. Po vystřídání všech druhů květin si nakreslíme naše jarničky, někdo ty skutečné, jiný třeba trochu vymyšlené.

 

Realizace výtvarné činnosti

Kancelářské papíry rozstřihneme na polovinu, děti dostanou papír ve formátu A5, na ten tužkou nakreslí květinu/y. Děti mají možnost se inspirovat v tvarech listů, květů z obrázků, které necháme na viditelném místě, pokud jich máme dostatečné množství, mohou si je vzít i ke stolu. Dbáme na přiměřenou velikost květin. Po nakreslení obrysů si z umývárny každý přinese ručník, položí ho na stůl a na něj umístí papír s kresbou. Díky ručníku nepoškodíme stůl a proděravění špendlíkem půjde zlehka. Špendlíkem vypichujeme po nakreslených linkách jednu dírku vedle druhé. Čím více uděláme vpichů, tím plastické body vyražené do papíru budou z druhé strany zřetelněji kreslit nakreslený motiv. Práce děti zaujímá neobvyklou technikou a objevujícími se plastickými body vznikajících na druhé straně papíru.

Pozn. Dbáme na bezpečnost práce při zacházení se špendlíkem.

Závěr

Kresbu zkoumáme nejen zrakem, ale i hmatem. Zavřeme oči a odhadujeme, čeho se právě dotýkáme.  Nemýlí se naše prstíky? Obrázky položíme na koberec a hádáme, jaké jarní kytičky nám vystrčily prstíky z papíru.

 • Výtvarný cíl: výtvarná parafráze květin z děl F. Hundertwassera
 • Výtvarná technika (postup): kombinovaná technika- temperová podmalba s následnou koláží a dokreslení textur
 • Pomůcky: čtvrtky formátu A3, temperové barvy (modrá, zelená; bílá, žlutá, černá), grafický váleček, deska na válení barvy, černé Centropeny, anilinové barvy, kelímky s vodou, úzké kulaté štětce, nůžky, lepidlo v tubě, tužky, 2 velikostně odlišné šablony koleček, ubrus, reprodukce od F. Hundertwassera

Motivace a hra

Po dlouhé zimě se o slovo hlásí jaro. Jako první se do nového života probouzí květiny, kdy ještě některé vykukují ze sněhové pokrývky. Květiny si ukazujeme na obrázcích, hledáme je v dětských knihách, encyklopediích. Protože by pro nás bylo těžké nakreslit tvary některých květů, trochu si je zjednodušíme, stejně jako si je zjednodušil jeden umělec. Dětem ukážeme dílo od rakouského umělce F. Hundertwassera. Vidíte květiny? Co vám svým tvarem ještě připomínají? Hundertwasser tvořil květiny podobající se lízátkům. Určitě ve třídě najdeme schované jedno ploché lízátko, abychom mohli vypozorovat podobnost. Napadlo by vás z lízátka udělat květinu? Lidé dokonce vymysleli vložit květy do průsvitných lízátek. Že by letos místo květin rostla na naší zahrádce lízátka? Komu by se to líbilo?

 

Realizace výtvarné činnosti

Čtvrtky A3 můžeme z obou stran zkrátit a zbylé odstřižky použít na kolečka (=květy). Nejprve si vytvoříme barevný podklad pomocí grafického válečku. Na destičku z folie či skla naneseme nezředěné temperové barvy v odstínech zelené, modré, dále žlutou a bílou temperu, které lehce rozválíme do plochy. Děti válečkem nanáší barvu všemi směry. Není potřeba aplikovat všechny nabízené odstíny, důležité je zaplnit barvou celou plochu. Dáváme pozor na velké nánosy barev a na opakované přejíždění stejného místa, které by způsobilo odtrhávání papíru. Po zaschnutí necháme papíry vylisovat a mezitím pokračujeme ve výrobě květin.

Učitelka připraví velikostně odlišné šablony kruhů, které si děti tužkou obkreslí na zbytek čtvrtky. Dle velikosti podkladu si děti obkreslí cca 4-6 kruhů, do nichž tužkou kreslí (již bez šablon) 2 menší soustředné kruhy. Inspirováni velmi jasnými barvami Hundertwasserových květin vybarvujeme kruhy anilinovými barvami a úzkým štětcem. Pokud nechceme, aby se nám barvičky do sebe zapouštěly, vymalujeme nejprve u všech kruhů středy, poté přistoupíme k prostředním kruhům a naposled barvíme největší kruh. Při malbě se snažíme i o co nejmenší použití vody. Po zaschnutí barev děti černým slabým fixem (Centropenem) obtáhnou kruhy kreslené tužkou, mohou i květy ozdobit tečkami, čárami, zubaticemi a dalšími prvky. Hotové kruhové květy vystřihneme, děti si je rozmístí na plochu a po spokojenosti s kompozicí je přilepí. Černou temperou jim domalují stonky, nezakazujeme zobrazit i listy, pokud to tak děti cítí.

Hunderwasserovi květiny Hunderwasserovi květiny2
Hunderwasserovi květiny3 Hunderwasserovi květiny7

Závěr

Nejvíce si děti užívají malbu válečkem, která je nejvíce motivující pro tuto lekci. Detailní malba jednotlivých kruhů vede děti k pečlivosti, soustředěnosti i vytrvalosti. Výsledná díla působí vskutku jako Hundertwasserovy lízátkové květiny.

 • Výtvarná technika/postupprostorová tvorba
 • Pomůcky:  barevné papíry, pravítko, kružítko, nůžky, lepidlo Herkules, karton, zelená tempera, mističky a štětečky na lepidlo, dřevěné špejle, polystyrénové kuličky, štětce, ubrus

Motivace a hra

Motivací pro tento výrobek byl dárek pro maminky ke Dni matek.

 

Realizace výtvarné činnosti

Učitelka z kartonu narýsuje a vystřihne kruhy (kalichy). Děti je natírají z obou stran nezředěnou zelenou temperou. Dále učitelka připraví z  barevných papírů proužky o šířce 2 cm, proužky stříháme na výšku papíru. Děti si vyberou 2-3 barvy (od každé barvy si vezmou cca 4 proužky), pomocí šablony na určení délky proužku si nastříhají dostatečný počet pruhů. Poté je slepují k sobě a vytváří tak okvětní lístky. Důležité je, aby se lístky na druhé straně nezmáčkly a nebyly poté placaté. Začínáme s lepením od okraje kruhu a pokračuje s řadami do jeho středu- doporučuji vytvořit 3 řady okvětních lístků. Vnitřek lze vyplnit různě, my použily polystyrénové kuličky. Nejprve děti nanesly do středu dostatek lepidla Herkules a na něj vsypaly kuličky. Druhá strana kartonu zůstává zelená, nic na ní nevlepujeme. Špejli obarvíme na zeleno a zastrčíme ji do žlábku kartonu. Z přehnutého papíru si děti nakreslí tužkou půl listu – 2 x, ten vystřihnou a nalepí na stonek.

prostorové květiny prostorové květiny2

Závěr

Pokud chceme kytičky vyrábět s celou třídou, je práce časově náročnější. Doporučuji se všemi dětmi nejprve obarvit kolečka, až poté začít s okvětními lístky, do dokončení všech květin obarvit špejle a pracovat na stonkových lístcích z důvodu příprav materiálu atd.

 • Výtvarný úkol: hledat v náhodně vzniklých skvrnách motivy květin
 • Výtvarná technika/postup: zapouštění do vlhkého podkladu, kresba tuší a dřívkem
 • Pomůcky: čtvrtky formátu A4, houbičky, kelímky s vodou, anilinové barvy, kulaté štětce, špejle, černá tuš

Motivace a hra

V období jara, kdy se na záhoncích objevují první jarní květiny, seznamujeme děti s jejich názvem, barvou, vzhledem, užitečností, či jedovatostí (zlatý déšť, fialka, pampeliška, petrklíč, bledule, sněženka, tulipán, narcis,…). Hrajeme si na květiny, kdy po třídě rozmístíme černobílé obrázky květin, mezi kterými se děti pohybují. Učitelka řekne jméno květiny, děti ji musí najít a stoupnout si k ní. Úkol ztížíme tím, že řekneme: „Najdi květinu, která je fialová.“

 

Realizace výtvarné činnosti

Děti si houbičkou navlhčí celý formát čtvrtky. Papír musí být dostatečně vlhký, nesmí však na něm zůstávat loužičky. Pomocí štětce, vody a anilinových barev zapouštíme barvy do plochy. V dolní části se snažíme o odstíny zeleně pro trávu, stonky, listy – zde můžeme místo tupování namalovat decentní stonky. V horní části nanášíme barvy typické pro barvu květin. Plocha nemusí být celá zaplněná barvou, ani se barvy nemusí zapouštět do sebe.

Po zaschnutí podkladu hledáme ve vzniklé abstrakci květiny, které tuší obtahujeme a dokreslujeme jim detaily. Pokud děti žádné tvary neobjeví, plochu berou jako zajímavý barevný podklad, na nějž kreslí různorodé květiny (tulipány, sedmikrásky,…).

Závěr

Oceňujeme kreativitu při hledání květin, pečlivost.

Květinová abstrakce Květinová abstrakce2

 • Výtvarný úkol: pokusit se zachytit podobu sněženky malbou a papírovou skládankou, výtvarně využít zapouštění vodové barvy do mokrého podkladu
 • Výtvarná technika (postup): kombinovaná technika
 • Pomůcky: čtvrtky formátu A4, vodové barvy, houbičky, voda v kelímcích, silnější i slabší kulaté štětce, kancelářské papíry, lepidlo v tubě, zelená temperová barva, obrázek sněženky, ubrusy

Motivace a hra
 • Poslech pohádkyVšude bylo jaro. Voda v potocích skákala přes kameny, ptáci zpívali od samého rána a sluníčko nad nimi ždímalo bílé mráčky, aby mělo čisté pod hlavu. Všechno bylo v pohybu, jenom studánku pod skalou stále ještě věznil ledový příkrov a ne a ne ji opustit. Kolem studánky se sešli skřítci i drobounké lesní víly a všichni kroutili hlavami. Bývali zvyklí každým rokem vítat na tomto místě jaro svými tanečky a hasit přitom žízeň vodou ze studánky, jenže letos to vypadalo, že studánka nějak zaspala. Co teď? Pavoučci už šijí pro víly taneční šaty, pro skřítky pevné boty, ale studánka je přikrytá ledem jako hrnec pokličkou. Tak nad ní stáli a přemýšleli, až nejstarší ze skřítků povídá: „Říkávala moje bába, že když se stane taková věc, může pomoct jenom kouzelný jarní kvítek. Jen on dovede odemknout studánku, která zaspala jaro“. „Kde ale takový kvítek roste?“ To nikdo z nich nevěděl. Tak se rozhodli, že se rozběhnou po okolí a budou nosit ke studánce všechny kvítky, které potkají. Běhali lesem křížem krážem a trhali bledule, petrklíče, fialky, sasanky, jaterníky a pokládaly je okolo studánky. Ale studánka nic, ležela nehybně mezi vším tím kvítím jako mrtvá nevěsta. Skřítkové a víly si už nevěděli rady. A tu k nim přiletěl čiperný větřík a zašeptal jim do oušek: „Studánku odemkne pouze květina, která je poslem jara. Vykvétá jako první ještě v době, kdy jsou všude zbytky sněhu. Má křehké bílé kvítky se zelenými kornoutky uprostřed…“
 • Motivační otázka – Jakou květinu musí skřítkové a víly hledat? Pomůžeme bytostem odemknout studánku? Vytvoříme jim sněženky za celou třídu, a to by bylo, aby se studánka neprobudila.

 

Realizace výtvarné činnosti

Barevný podklad si připravíme tak, že si čtvrtku pomocí houbičky dostatečně namokříme. Děti pomocí štětce a vodových barev zapouští barevné skvrny do mokrého podkladu. Volíme odstíny modré, žluté, zelené. Dbáme na to, aby byla barevně zaplněná celá plocha čtvrtky. Než podklad zaschne, vyrobí si každý dvě sněženky. Ze čtverce kancelářského papíru o rozměrech 10 x 10 cm vytvoříme kvítky skládáním papíru. Učitelka nejdřív předvede, jak budou děti sněženku skládat. Postup pro poskládání sněženky je vyobrazen níže.

 origami sněženka

Před lepením sněženek na plochu je dobré čtvrtky vylisovat, protože se vlivem schnutí zkroutí. Děti si samy květy poskládají a přilepí na zaschlou plochu. Domalují jim temperovou barvou stonek a listy dle obrazové předlohy.

Sněženky Sněženky2 Sněženky4

Závěr

 • Dokončení pohádky s vyrobenými sněženkami – Skřítkové a víly posbírali vytvořené sněženky a položili je na led. Křuplo to, zachrastilo a ledem se rozběhly praskliny jak pavoučí nožky. Večer tančili skřítkové a lesní víly kolem studánky a větřík, ten jim k tomu vyhrával na píšťaly.

 • Výtvarný cíl: volná výtvarná výpověď pomocí modelování a barvení textilní materie
 • Výtvarná technika (postup): vyvazovaná batika, obarvování textilie
 • Pomůcky: bílá gáza (90 cm x 10 m), bílá bavlnka nebo vlna, nůžky, plastelína (bílá, žlutá), nádoby na vodu, anilinové barvy, kulaté štětce, ubrus, plastové desky na modelování

Motivace a hra

Na rybníce můžeme najít různé vodní květy. Mezi ty, co nám hladinu zdobí, patří například lekníny s plovoucími listy a nápadnými květy. Pokud děti nemají vizuální představu o vzhledu leknínu, můžeme zhlédnout pohádku o makové panence a zlostném leknínu. Jsou ale i jiné vodní květy, které leknín obalí tak, že nemůže dýchat a zahyne. Stalo se vám, že jste se nemohli jít koupat, protože voda zeleně kvetla? Tomuto zelenému zbarvení objevující se převážně v létě se říká vodní květ, který je způsoben znečištěnu vodou. Ve kvetoucí vodě se nemůžeme koupat, protože bychom mohli dostat alergie, ekzémy a jiné nemoci.

Naším úkolem bude ztvárnit vodní květy okrasné i nebezpečné. Budeme se snažit, aby se nebezpečné vodní květy nedostaly na květy leknínů a nezanikla tak jejich krása.

 

Realizace výtvarné činnosti

Vyvazovaná batika je způsob, kdy provázkem pevně ovážeme určité části tkaniny. Tam kde je látka pevně svázaná, nemá barva možnost se vsáknout. Naším cílem však není vytvořit vyvazovanou batiku, ale částečně aplikovat její postup. V první fázi do bílé gázy (50 x 90 cm přehnutou na polovinu) zavážeme kuličky plastelíny v barvách leknínů (bílá, žlutá) a upevníme je bílou bavlnkou. Kuličky po zavázání můžeme různě natvarovat, aby nám evokovaly květ, či poupě. V druhé fázi gázu položenou na plastové desce barvíme anilinovými barvami. Protože se jedná o škodlivé vodní květy, využíváme převážně odstíny zelené, zřídka modré (prosvítající voda). Štětcem tupujeme gázovinu, využíváme hojně vody. Pokud nechceme, aby nám barva obarvila květy, barvu nanášíme dál od kuličky, vodová barva se pozvolna dostane až ke květu, nikoliv na květ. Pozorujeme vsakování barvy, její rozpíjení, mísení s ostatními barvami. Čím bude dál, tím bude její sytost ubývat. V třetí fázi tvarujeme obarvenou gázu, kdy „lekníny a vodní květ“ vytváří zajímavé shluky. Můžeme rozehrát dokonce výtvarné divadlo, kdy gázu navlékneme na ruce, položíme na hlavu, nebo z ní tvarujeme další zajímavé obrazy.

vodní květy vodní květy2 vodní květy4

Závěr

Obarvené gázy mohou mít do budoucna i jiné využití než výtvarné dílo, například jako šátky pro různé pohybové hry. Pokud rozvážeme bavlnky, vyjmeme plastelínové kuličky, a gázu rozložíme, tak tam kde se nám barva nedostala na kuličky, vzniknou bílá místa. Pokud by děti hodně utáhly kuličky, mohla by se objevit i bílá místa pod bavlnkami.

 • Výtvarná technika (postup): rozfoukávání tuše, kresba dřívkem
 • Pomůcky: hnědá tuš, kelímky, brčka, čtvrtky A3-A4, žlutá temperová barva, špejle

Motivace a hra

Výtvarnou aktivitu zařazujeme v týdnu, kdy s dětmi probíráme jarní květiny. Kromě obrazové dokumentace je dobré mít i živou ukázku keře ve váze, aby si děti udělaly představu o jeho skutečném vzhledu. (+ hledáme keře zlatého deště v přírodě)

Realizace výtvarné činnosti
 • pracujeme vždy s menší skupinou dětí (= 1 stoleček)
 • nejprve dětem rozdáme brčka a čtvrtky (dobré ze čtvrtky A3 vystřihnout delší obdélník táhnoucí se do výšky)
 • kápneme dětem tuš do dolní části čtvrtky, předvedeme způsob držení brčka a foukání (snažit se rozfoukat všechny loužičky)
 • kdo chce přidat tuš pro dotvoření dalších větví, ukáže si místo kápnutí
 • keře dáme schnout a přizveme si další skupinku dětí
 • po dokončení keřů připravíme do mističek žlutou temperovou barvu
 • opět pracujeme v menších skupinkách
 • pracujeme s dřívky, či špejlemi- upozornit na potřebu častějšího namáčení špejle do barvy
 • pouze naznačíme možnosti zpracování kvítků (hvězdičky, tečky, čárky, květy), ale více nezasahujeme, necháme na fantazii dětí
zlatý déšť2 zlatý déšť 4 zlatý déšť 3 zlatý déšť