Archiv pro štítek: kresba tuší

 • Výtvarný záměr: rozvíjet barevné cítění při mramorování, na tónovaný podklad zobrazit představu o hrnečku z pohádky: Hrnečku, vař!
 • Výtvarná technika/postup: mramorování pěnou na holení
 • Pomůcky: čtvrtky A4, tácek o velikosti papíru či větší, 2 pěny na holení 300 ml (pro 27 dětí), lékařské špachtle (pravítko), barevné tuše/inkousty, kulaté štětce, špejle, plastová miska, nůžky, vata, lepidlo v tubě, ubrus

Motivace a hra
 • Zraková hádanka: Uhádni předmět – Hrneček zabalíme do balicího papíru, aby obrys prozrazoval, co by mohlo být uvnitř. Necháme děti hádat co to je a o jaké pohádce si budeme povídat.
 • Četba pohádky – Děti doplňují učitelku větami: Hrnečku, vař! / Hrnečku, dost!
 • SH: Bublající kaše – Na koberci uděláme z lana kruh (hrneček). Když učitelka řekne: „Hrnečku, vař!“, děti vyjdou z kruhu a pohybují se po místnosti. V momentě, kdy učitelka řekne: „Hrnečku, dost!“, se děti vrátí do kruhu.
 • Hra na rozvoj fantazie – Máte rádi kaši? Čím byste ještě ochutili kaši, aby změnila chuť? (kakao, jahody, borůvky atd.)
 • Vzbuzení představ – Jak by takový kouzelný hrneček mohl vypadat?

 

Realizace výtvarné činnosti

Malbu pěnou nejprve předvede pedagog před celou třídou, poté pracují už děti samy a to ve dvojicích/trojicích (z důvodu šetření pěny + menší časové náročnosti). Na tácek nastříkáme pěnu na holení a její povrch uhladíme lékařskými špachtlemi, aby vznikla rovnější plocha velká jako papír. Na povrch pěny nakapeme pomocí štětců 3 různé barvy, vezmeme si špejli, kterou kreslíme do pěny osmičky, rovné čáry, spirály, hvězdičky apod. Jakmile jsme s výsledkem spokojeni, na obarvenou plochu položíme bílou čtvrtku, jemně ji přitlačíme dlaněmi do pěny, čtvrtku sejmeme a položíme na ubrus. Po vyjmutí je papír plný pěny, kterou pečlivě setřeme pomocí špachtle nebo pravítka. Sejmutou barevnou pěnu můžeme otřít do mističky, ale po několika experimentech jsme zjistili, že je hezčí pro další otisky ji vracet zpět do tácku. V tácku ji promíchat, uhladit špachtlí, nakapat na ni další barvy, do kterých kreslit špejlí a otisknout. Pestrobarevné mramorování s opakovaným vracením pěny a nakapáním dalších barev vydrží  3-4 otisky, pak je vhodné tácek umýt a nastříkat pěnu novou.

Zpravidla druhý den, kdy čtvrtky oschnou, nakreslíme na mramorovaný papír hrnky. Je dobré dětem poskytnout náčrty několika typů hrnků – soudkových, kulatých, zvonovitých, džbánovitých, kdy je u každého zobrazen válcovitý horní okraj hrnečku sloužící jako místo, kam budeme lepit vatu. Děti si mohou hrneček načrtnout nejdříve tužkou a posléze obtáhnout černou tuší, dekorovat ho a po zaschnutí ho vystřihnout. S průhledem u ouška dopomůže učitelka. Do oválného prostoru děti lepí vatu – její množství, i to zda bude či nebude přetékat po stranách hrnku, necháme na dětech.

Závěr

 • Vyfocení dětí s hrnečkem
 • Interpretace dětských prací – Jakou kaši vaří tvůj kouzelný hrneček?

 • Výtvarný záměr: vymyslet vlastní design hodin, zaměřit se na nápodobu číslic
 • Výtvarná technika/postup: kresba tuší a dřívkem
 • Pomůcky: čtvrtky formátu A3, černá tuš, špejle

Motivace a hra
 • Objasnění: Jak měří hodiny čas? – Pozorování nástěnných hodin ve třídě, popis a objasnění. Hodiny jsou přístroj pro měření času. Čas nám ukazují ručičky. Ciferník je dělen na 12 hodin (pojmenováváme číslice). Kolik je hodin nám ukazuje nejkratší ručička, a za jakou dlouho dlouhá ručka. Některé hodiny mají i třetí ručičku – vteřinovou, která měří nejkratší časový úsek.
 • Minuta ticha – pozorování vteřinové ručičky, uvědomění si délky 1 minuty.
 • Pozorování různých designů hodin – Vyhledání na internetu různých designů dětských hodin (hodiny jako jablíčko, malířská paleta, sluníčko, květina, míč apod.) pro vytvoření bohatších představ pro následnou tvorbu. Motivujme však děti k vymyšlení vlastního návrhu.

 

Realizace výtvarné činnosti

Děti kreslí hodiny na čtvrtku A3 černou tuší pomocí špejle. Dohlížíme na to, aby hodiny byly vzhledem k formátu dostatečně velké (i z důvodu následného vepisování číslic). Číslice je vhodnější vepsat ihned po zakreslení základního tvaru a až poté dát dětem prostor pro detailní zpracování výtvarného návrhu.

Při psaní ciferníku pracujeme s dětmi v malé skupině. Učitelka dopředu na papír napíše dostatečně velké číslice od 1 do 12. Pak vždy ukáže prstem na danou číslici, kterou děti mají nápodobou přepsat i na místo kam ji vepsat. Postupujeme v pořadí 12 – 3 – 6 – 9. Zbylé číslice doplňujeme mezi vzniklé mezery. Děti do středu ciferníku udělají tečku, od ní vyvedou 2-3 ručičky a hodiny dekorují dle své fantazie.

 

Závěr
 • Oceňujeme originalitu, výtvarný nápad.
 • V hodinářství – Děti si vezmou do rukou své hodiny a rozmístí se do prostoru herny. Učitelka představuje zákazníka, který si jde koupit hodiny. U každého se zastaví a zeptá se, jak se jmenují např. sluníčkové, květinové, čapí apod. zda ví, kolik ukazují hodin (nejmenší ručička).

 • Výtvarný záměr: vystihnout vlastní hračku, snažit se o autentické zachycení tvaru a barev
 • Výtvarná technika/postup: kresba tuší a pastelkami
 • Pomůcky:  čtvrtky formátu A4, černá tuš, špejle, pastelky

Motivace
 • Souvislé vyjádření, popis: Můj plyšákHovoření dětí o plyšových hračkách, které mají doma nebo ve školce, se kterými spí, ke kterým se tulí, když jim je smutno, když se něčeho bojí.
 • Sluchová hra: Na jakou hlásku začínáVyvození 1. hlásky plyšového kamaráda; slučování dětí, jejichž plyšák začíná na stejnou hlásku.
 • Úklid: Kde hračka bydlí?Každá hračka má své místo doma i ve školce. Učitelka před aktivitou sesbírá několik hraček ze třídy a vybrané děti je chodí uložit na své místo. A kde má váš plyšák své místo?

 

Realizace výtvarné činnosti

Pokud mají děti doma/ve školce více plyšáků, vyberou si pouze jednoho – toho, kterého mají nejvíce rády/kterého dokážou načrtnout. Na čtvrtku A4 nakreslí černou tuší jeho obrys i s detaily a po zaschnutí ho kolorují pastelkami. Místo pastelek lze zvolit užší voskovky, silnější voskovky bohužel nedovolují detailní prokreslení. Můžeme se pokusit i o domalbu vodovými barvami, je však potřeba počítat s tím, že se dětem tuš může malinko rozpít.

 

Závěr
 • Porovnání plyšáka s kresbouDěti si donesou plyšáka do školky a porovnáváme, zda se podobají dětským kresbám.
 • Rozvoj smyslového vnímání: Poznávání plyšového kamaráda hmatem – Dítěti zavážeme oči a položíme před něj 3 plyšáky s tím, že jeden z nich je jeho plyšák. Dítě má na základě hmatu poznat svého kamaráda. Úkol lze ztížit přidáním více plyšáků.
 • Přídavná jména: Jaký je plyšák? – Sdělování pocitů při dotyku s plyšem: příjemný, měkký, teplý, látkový, chlupatý…

 • Výtvarný záměr: přeměnit sebe samého v houbu
 • Výtvarná technika (postup): kresba tuší a pastelkami, koláž
 • Pomůcky: čtvrtky formátu A4, černá tuš, špejle, pastelky, zbytky látek, lepidla v tubě, nůžky, navíc: přírodniny (např. dýňová semínka), mouka

Motivace a hra
 • Poslech pohádky: O rozpustilých houbách – Byl jeden les a v tom lese rostlo mnoho hub. Ty houby se spolu kamarádily, hlavně ty malé právě vykouknuté. Povídaly si, hrály různé hry a prováděly všelijaké lumpárny. Co se starý moudrý hřib s nimi nazlobil, když se po lese rozléhalo tak hlasité chichotání a pokřikování, že ostatním houbám nadskakovaly klobouky. Nebylo dne, kdy by neprováděly nějakou neplechu – píchaly se jehličím, házeli po sobě šišky a dokonce pokřikovaly na slimáky ošklivá slova! Nepomáhalo nic, žádné napomínání, domlouvání, ani strašidelné historky o tom, že skoro každá hlasitá houba skončí na talíři. Jednoho dne šel po lese houbař, v ruce košík a v kapse kudličku. Zlehka našlapoval, pozorně se rozhlížel kolem sebe, ale ačkoliv les voněl po houbách, neviděl kromě prašivek nic. Staří hříbkové se krčily pod spadaným listím a ani nedutaly. Houbař už měl namířeno domů, když v tom uslyšel slaboučké chichotání. Ušel pár kroků a chichotání sílilo a sílilo, až bylo slyšet zcela zřetelně. Jak by ne, když se mlaďoučké houby navzájem lechtaly stéblem trávy a ani si nevšimly přicházejícího houbaře. A než byste napočítali do sta, měl košík plný rozpustilých hub. Od té doby už žádná houba v lese nepromluví. (upravená verze z http://www.vasedeti.cz/pohadky-a-povidky/pribehy-pro-deti/)
 • Motivace: Proměna dětí v houby – Čáry máry fuk, ať tu není kluk. Ať tu nejsou holčičky, jenom samé houbičky (dřep, ruce spojit nad hlavou = klobouk).
 • Diskuse: V jakou rozpustilou houbu se proměnil? – následuje výtvarné ztvárnění

 

Realizace výtvarné činnosti

Úkolem dětí je tuší a špejlí nakreslit sebe jako houbu na výšku čtvrtky A4. Aby kresba zaplnila celý formát, začneme u kresby klobouku v horní části papíru, popřípadě hlavou přibližně uprostřed čtvrtky. Houbu zasadíme do mechu (trávy v zahradě/na louce, půdy), děti mohou okolo dokreslit další prvky dle své fantazie. Po zaschnutí tuše vykreslíme celý obrázek pastelkami, klobouk a nohu necháme nevyplněnou pro následnou koláž.

Pro koláž využijeme zbytky látek. Děti vybírají vhodnou barevnost, látku stříhají na menší kousky a ty lepí je do vymezeného prostoru. Látky se mohou překrývat, ležet těsně vedle sebe, nebo mezi nimi nechat drobné mezery (mozaika). Pokud si děti vybraly houbu, která má bílou nohu, kromě látek lze využít hrubší mouku. Pro tečky u muchomůrek dýňová semínka, kolečka z papíru, bílé korálky, drobné kamínky. Některé materiály však již vyžadují přilepení tavnou pistolí.

Závěr
 • Interpretace děl – V jakou houbu ses přeměnil? Jsi jedlá nebo jedovatá houba? Myslíš, že tě houbař bude hledat?
 • Hra na tiché houby – učitelka (=houbař) chodí po třídě (=lese) s košíkem. Děti obsadí libovolné místo v herně společně se svým obrázkem. Houbař je „neználek“, proto se musí mít na pozoru i jedovaté houby. Prochází lesem, a kdo nechce skončit na talíři, musí mlčet. Za každým hlukem se houbař otáčí, a pokud neustává, utrhne houbu (obrázek) a vloží si ji do košíku. Z kolika hub bude mít dnes večeři?

 • Výtvarný záměr: vytvořit cizokrajnou květinu s důrazem na barevnou a tvarovou kompozici, rozvíjet fantazii
 • Výtvarná technika (postup): malba akvarelem dokreslovaná tuší
 • Pomůcky: čtvrtky formátu A3, anilinové barvy, širší kulaté štětce, černá tuš, špejle, nůžky, ubrusy

Motivace a hra
 • Rozhovor Jaké květiny jsme viděli na vycházkách se školkou či rodiči? (sedmikrásky, pampelišky, tulipány, narcisy, krokusy, bledule, petrklíče, rozrazily).
 • Vysvětlování – Tyto květiny rostou u nás, ale na různých místech na světě roste mnoho dalších druhů rostlin rozličných barev, tvarů, velikostí.
 • Práce s knihou – prohlížení knih s cizokrajnými květinami; sdělování, co potřebují k životu (více tepla, větší vlhkost, jinou půdu).
 • Didaktická hra: Jaká květina jsem? – Uprostřed kruhu položíme obrázky cizokrajných květin. Jeden z hráčů jde za dveře a zbývající děti se domluví na konkrétní rostlině. Hadač se snaží otázkami přijít na to, na jakou květinu se skupina domluvila.

 

Realizace výtvarné činnosti

Anilinovými barvami a širším štětcem namalujeme na čtvrtku A3 dostatečně velkou květinu. Snažíme se vytvořit méně známou stavbu i barevnost květiny. Květina nemusí mít listy jako je nemá kaktus, ani květ (mech, kapradí), anebo může mít všechny části, ale trochu jiné než je známe. Květinu zasadíme do trávy, mechu, vody, písku, kamene, bahna, podle toho, co má naše květinka ráda.  Pozadí s oblohou vynecháme. Pro zakreslení detailů použijeme černou tuš s dřívkem a na suchou malbu vytváříme další prvky, které umocní cizokrajnost květiny. Květiny můžeme pro vyniknutí na závěr vystřihnout a třeba přilepit na okna jako jarní výzdobu.

Závěr

 • Interpretace vytvořených květin – Jak se jmenuje tvá cizokrajná květina? Kde roste? (v poušti, v pralese, u moře/v moři, na skalách). Má ráda vodu, nebo sucho?

 • Výtvarný záměr: vystihnout znaky houby, fantaskní posun v barevném řešení
 • Výtvarná technika (postup): kresba tuší a dřívkem, voskovými pastely; instalace
 • Pomůcky: kartony formátu A4, černá tuš, špejle se špičatým koncem, voskovky, špejle, nůžky, úzká izolepa, ubrusy, látkový sáček se sušenými houbami, obrázky hub

Motivace a hra
 • Hmatová a čichová hádanka – Námět je ukryt v uzavřeném látkovém sáčku. Napřed necháme dětem pytlík osahat, zda na základě hmatu poznají jeho obsah. Následně si každý přes pytlík přivoní sušených hub. Děti si své tajemství prozatím nechají pro sebe a sdělují, zda vůně pro ně byla příjemná či nikoliv.
 • Popis: Stavba těla houby – klobouk, třeň (noha), prstenec (sukénka), podhoubí.
 • Seznámení s úkolem – Na trávníku před školkou si vytvoříme houbový ráj z takových hub, které by byly vidět už z dálky. Koneckonců proč bychom si nevymysleli houby jinak barevné, na klobouku puntíkaté, proužkované, vlnkované? Poznávacími znaky houby jsou noha a klobouk, která musí být zachována.

 

Realizace výtvarné činnosti

Svou velikou houbu si děti nakreslí tuší na karton a ozdobí ji různými fantaskními prvky (proužky, geometrickými tvary, okénky, symboly). Po zaschnutí tuše houbu vybarví výraznými odstíny voskovek a vystřihnou. Učitelka nalepí z rubu pomocí proužku izolepy špejli, které necháme přečnívat spodní část, aby šla zapíchnout do země. Děti si určí místo, kam budeme houby instalovat. Dětem poradíme, jak houby umístit, aby byly všechny vidět z některého více frekventovaného místa (např. nebyly schované za stromem, barevná strana nebyla obrácená dozadu). Houby zasadíme zapíchnutím špejle do trávníku.

Poznámka: Kartony a voskovky byly využity z důvodu, aby se houby neohýbaly, vydržely na trávníku déle a hned se popřípadě nerozmáčely.

pred-skolkou-rostou-houby pred-skolkou-rostou-houby2 pred-skolkou-rostou-houby3
pred-skolkou-rostou-houby5 pred-skolkou-rostou-houby4

Závěr

 • Sběr hub – Houby zasazené v dopoledních hodinách si děti s odchodem domů sklidí – samozřejmě každý jen tu svou.

 • Výtvarný úkol: hledat v náhodně vzniklých skvrnách motivy květin
 • Výtvarná technika/postup: zapouštění do vlhkého podkladu, kresba tuší a dřívkem
 • Pomůcky: čtvrtky formátu A4, houbičky, kelímky s vodou, anilinové barvy, kulaté štětce, špejle, černá tuš

Motivace a hra

V období jara, kdy se na záhoncích objevují první jarní květiny, seznamujeme děti s jejich názvem, barvou, vzhledem, užitečností, či jedovatostí (zlatý déšť, fialka, pampeliška, petrklíč, bledule, sněženka, tulipán, narcis,…). Hrajeme si na květiny, kdy po třídě rozmístíme černobílé obrázky květin, mezi kterými se děti pohybují. Učitelka řekne jméno květiny, děti ji musí najít a stoupnout si k ní. Úkol ztížíme tím, že řekneme: „Najdi květinu, která je fialová.“

 

Realizace výtvarné činnosti

Děti si houbičkou navlhčí celý formát čtvrtky. Papír musí být dostatečně vlhký, nesmí však na něm zůstávat loužičky. Pomocí štětce, vody a anilinových barev zapouštíme barvy do plochy. V dolní části se snažíme o odstíny zeleně pro trávu, stonky, listy – zde můžeme místo tupování namalovat decentní stonky. V horní části nanášíme barvy typické pro barvu květin. Plocha nemusí být celá zaplněná barvou, ani se barvy nemusí zapouštět do sebe.

Po zaschnutí podkladu hledáme ve vzniklé abstrakci květiny, které tuší obtahujeme a dokreslujeme jim detaily. Pokud děti žádné tvary neobjeví, plochu berou jako zajímavý barevný podklad, na nějž kreslí různorodé květiny (tulipány, sedmikrásky,…).

Závěr

Oceňujeme kreativitu při hledání květin, pečlivost.

Květinová abstrakce Květinová abstrakce2

 • Výtvarný záměr: vystihnout včelu s jejími typickými znaky kombinováním různých vyjadřovacích prostředků
 • Výtvarná technika (postup): kombinovaná technika
 • Pomůcky: šablona šestiúhelníku, barevné papíry, temperové barvy (černá, žlutá + zlatá), nádoby na barvy, ploché štětce, černá tuš, špejle, nůžky, lepidlo Herkules, zbytky děrovaných látek (záclony, ubrusy,…), obrazová předloha včely

Motivace a hra
 • HádankaKdo má tělo pruhované, oblétává louky, stráně? Kdo pro nás med dělá? Správně, je to _ _ _ _ _ (včela).
 • Učitelka dětem vypráví o životě včely a popisuje stavbu těla – hlava, hruď, zadeček, 2 páry křídel, 3 páry nohou, kartáčky pro sběr pylu, žihadlo, tykadla, sosák, vývoj včely – vajíčko, larva, kukla, čistička, krmička, stavitelka, strážkyně, létavka, způsob života, sběr nektaru a pylu.
 • Pohybová simulační hra: Včelky sbírají pyl – Vyrobíme si několik květin z papíru, přičemž prostředek bude tvořit plastový kelímek. Děti představují včelky. Pyl v kelímcích může být tvořen papírovými kolečky (1 cm v průměru) či lehounkými polystyrénovými kuličkami (o průměru aspoň 7 mm – aby se nevcucly do brčka). Děti dostanou brčka a přes ně přisají papírové kolečko či kuličku a za stálého sání přenesou pyl do úlu do plástve (tvořené několika miskami, nejlépe šestibokými). Dbáme na bezpečnost dětí, aby nedošlo k úrazu brčkem.

 

Realizace výtvarné činnosti

Děti si na barevný papír obkreslí šablonu šestiúhelníku a vystřihnou ji. V plástvích jsou uložená vajíčka i larvičky včeliček. Včelky do pláství přináší nektar, který proměňují v med. Náš úl je ale zatím prázdný, schází mu bzukot a hemžení včel. Pokud usadíme včelky na buňky plástve, oni nám za odměnu dají ochutnat svého medu.Buňka, plástev

Dlaň jedné ruky si děti střídavě pokrývají žlutými a černými vodorovnými pruhy temperové nezředěné barvy (barva před otiskem nesmí být nikde suchá). Dlaň položí na plástev, zatlačí a opatrně ji odlepí. Po zaschnutí včelce dokreslíme černou tuší končetiny, hlavu, tykadla; při kresbě se děti opírají o obrazovou předlohu. Tvar křídel může vystřihnout učitelka, děti si je přilepí mezi hruď a hlavu.

Včeličky2 Včeličky Včeličky3
Závěr
  • Poskládání plástu z jednotlivých buněk
  • Interpretace výtvarných děl – Poznáme, která včela je královna (největší)/dělnice?
  • Ochutnávka medu 

 • Výtvarný záměr: zvětšená kresba rybí šupiny
 • Výtvarná technika (postup)kresba tuší a dřívkem
 • Pomůcky:  rybí šupiny, zvětšená kresba šupiny, lupa, grafický list-šupiny kapra , čtvrtky formátu A5, černá tuš, špejle, nůžky, balicí papír, lihový fix, lepidlo v tubě

Motivace a hrarybí šupina

Motivací může být hádanka Rybka

Hbitá je, až dech se úží,
nikdy nemá husí kůži.
Nezná kašel ani rýmu
i pod ledem přečká zimu.
Nechybí jí vůbec nic,
penízků má na tisíc.

Co znamená, že má penízků na tisíc? Některé ryby jako např. kapr, mají na těle šupiny, které slouží k jejich ochraně a jsou symbolem bohatství, proto si lidé o Vánocích dávají do peněženek , aby byli stále při penězích.

U rybích šupin stejně jako u stromů, můžeme poznat, jak byl kapr starý. Šupiny se skládají z kruhů-viz ukázka níže. Ukážeme dětem zvětšenou kresbu šupiny a vysvětlíme, že kruhy blízko sebe narůstají rybě v období zimy, kdy roste pomaleji a kruhy dál od sebe v létě. Na základě toho můžeme spočítat stáří kapra – na názorné kresbě byla ryba stará 3 roky. Dále zkoumáme skutečné šupiny pod lupou i proti světlu.

Každá šupinatá ryba má jiný tvar šupin poskládaných od hlavy k ocasu. Pokud by je ryba měla obráceně, drhla by o vodu jako struhadlo. Pro upevnění i o rozvíjení jemné motoriky rozdáme dětem grafický list ryby, na kterém trénují kresbu šupin (obloučky).

 

Realizace výtvarné činnosti

Zkusíme nakreslit tuší jednu zvětšenou šupinu. Nejprve si nakreslíme obrys (víme již, že může být různorodý), poté začneme od středu od nejmenší šupiny. Kruhy můžeme někde více vrstvit k sobě, jiné nechat dál od sebe. Na závěr dle volby dětí lze na zadní část šupiny přikreslit drobné čáry křížící kruhy, které vidíme jak na nakreslené, tak na skutečné šupině.

Šupiny vystřihneme. U předškolních dětí nakreslí kapra učitelka, u starších necháme děti. Je dobré nejprve přibližně uspořádat šupiny do tvaru těla ryby a následně rybu nakreslit, aby se všechny šupiny vešly do ryby.

šupiny pro štěstí 2 šupiny pro štěstí 3

Závěr

Na svých vlastních šupinách se pokoušíme spočítat stáří naší ryby.

 • Výtvarný záměr: plastický reliéf mraků doplněný v pozadí gestickou malbou a kresbou
 • Výtvarná technika (postup): kombinovaná technika (kresba tuší, muchláž, akční malba)
 • Pomůcky: karton formátu A1 a větší, ubrus nebo igelit na zem, vodové anilinové barvy, silnější kulaté štětce, voda, světle modrý hedvábný papír, bublinkové folie, nůžky, lepidlo, tuš, špejle

Motivace a hra

Kdysi plul po obloze velký dešťový mráček, ve kterém žila malá kapička se svojí rodinou. Plula si tak nad zemí a z výšky pozorovala svět tam dole. Tolik se jí to líbilo, přála si seskočit dolů a skamarádit se s lidmi. Vždy záviděla svým sestřičkám, když se zatáhla obloha a ony mohly seskákat dolů! Jenže ona byla stále moc malá, a tak si musela na svou chvíli ještě počkat.

A tak jednoho dne, když kapička povyrostla a obloha se zatemnila a sluníčko šlo akorát odpočívat, vloudila se kapička mezi ostatní a čekala na povel, kdy mohou seskočit! Konečně se všechny kapky vyskládaly do řady a čekaly, až je mrak vypustí! Kapička samou nedočkavostí nemohla ani dýchat! A najednou – mraky se rozestoupily a kapky pomalu slétávaly dolů na zem. Kapička cítila, jak si s ní pohrává vítr, dívala se dolů na lesy, pole, louky, konečně to vše viděla zblízka! Tolik se těšila, až uvidí krásné barvy krajiny, rozesmáté tváře lidí a všechny ty střechy domů i auta, která nejsou seshora pořádně vidět….

 

Realizace výtvarné činnosti
 • Pro tuto činnost je dobré děti rozdělit do menších skupinek, anebo postupně prostřídat děti na jednom díle.
 • Nejprve si vytvoříme dešťové kapičky. Kapičky stejně jako v pohádce stojí připravené v řadě – na hraně kartonu (karton máme opřený o židli, pod ním igelit, neboť dešťové kapičky, které budou stékat dolů, by nám zašpinily zem). Děti si štětce hodně namočí do vody, poté do barvy a lehce štětec přiloží na horní okraj kartonu. Pokud kapička stojí, je stále maličká na to, aby spadla k zemi, proto opět namočíme štětec do vody (již nemusíme do barvy) a přiložíme ho na stejné místo. Využíváme nejenom modrou barvu. Voda může mít různé podoby- zelenou, fialovou, žlutou.
 • Po zaschnutí začneme plasticky modelovat mraky. Menší mráčky se drží více nahoře na obloze, ale bouřkové mraky plné vody jsou již moc těžké a tak pomalu sestupují blíž k zemi. Dbáme na to, aby děti mraky nelepili až úplně domů, kde již je zem. Mraky sice klesají níž, ale ne úplně k zemi. K modelaci využijeme hedvábného papíru a bublinkové folie. Děti si na místo, kam chtějí umístit mrak, nanesou lepidlo a vymodelují (mačkáním, ohýbáním, trháním, stříháním) různé mraky.
 • Na závěr můžeme, ale nemusíme do dešťových kapek nakreslit deštníky (1 deštník-1 dítě), které lidé postupně otevírají, jak se začínají spouštět kapičky k zemi.

Mraky a déšť

Závěr

 • Na dílo, které si svisle podepřeme, nahlížíme z větší dálky a posuzujeme, zda ještě někam nepřidáme nějaký mráček, deštník.  Pozorujeme barevnost i směr kapiček, kam nám na papíře docestovaly. Zda stekly až dolů, nebo se v průběhu cesty zastavily. Čím to vlastně je? Který mrak je bouřkový a proč?

 • Výtvarná technika (postup): kresba tuší a štětcem, kresba pastelkami
 • Pomůcky: čtvrtky formátu A4, pastelky, černá tuš, slabší kulaté štětce, nádoby na tuš

Motivace a hra
 • Pohádka o koťátku, které zapomnělo mňoukat – děti napodobují hlasy jednotlivých zvířátek
 • Písničky o kočkách – Kočka leze dírou, Krávy, krávy
 • Říkanky o kočičkách: Naše kočka strakatá
 • SH: Na mňoukavou kočku – utvoříme kruh. Jedno dítě je uvnitř, oči si zakrývá dlaněmi. Učitelka vybere jedno dítě z kruhu, které mňoukne a dítě uprostřed ho má poznat. Vymýšlíme co nejvíce přídavných jmen- Jaká je kočka? (hladká, jemná, chlupatá, černá,..)

 

Realizace výtvarné činnosti

Obrys kočky nakreslíme tuší a štětcem. Po zaschnutí kočku (popř. okolí) vykreslíme pastelkami. Nechceme po dětech reálnou barevnost kočky, ale srst podle fantazie dětí. Můžeme využít při kresbě tuto říkanku:

Namotáme klubíčko,

do něj menší jablíčko.

Přilepíme uši,

ať to kočce sluší.

Potom ještě očka,

ať se kouká, kočka.

Pak nosánek, kníry,

má kocourek milý.

Ocáskem si zacvičí,

náš kocourek kočičí.

kočičky kočičky2 kočičky3 kočičky1