Archiv pro štítek: kresba fixy

 • Výtvarný úkol: přeměnit sebe samého v klauna s jeho charakteristickými znaky
 • Výtvarná technika (postup): počítačová grafika (popř. kresba fixy)
 • Pomůcky: fotografie klaunů, počítač/interaktivní tabule s programem Malování, fotografie dítěte, tiskárna (při kresbě fixy –fotografie dítěte vytištěné na čtvrtce A4, barevné fixy)
Motivace a hra
 • Pozorování fotografií klaunů – zaměření se na líčení, oblečení, doplňky, barvy.
 • Popis vzhledu klaunavyvození hlavní znaků na základě fotografií (nalíčený obličej, umělý červený nos, pestrobarevné šaty většího čísla s rozličnými vzory, velké záplaty, kšandy, křiklavě barevná paruka na hlavě).
 • Neverbální komunikace: Smutný klaun – vybraný hráč sedí na židli a představuje smutného klauna. Ostatní děti k němu postupně přicházejí a snaží se ho rozveselit, nesmí však přitom promluvit. Komu se to podaří, stává se klaunem.

 

Realizace výtvarné činnosti

Děti baví práce mnohem víc, pokud mohou přeměnit samy sebe v někoho jiného. Děti den předtím vyfotíme, postačí zachytit hlavu a část hrudníku. Kdo nemá ve třídách možnost práci realizovat na PC/interaktivní tabuli, fotografie vytiskneme na čtvrtku A4 a dotváříme je fixami. Výhodou kresby fixy je přesnost, detailnost, rychlost a realizace výtvarné činnosti se všemi dětmi najednou. Nevýhodou je, že chyby již nelze vzít zpět jako u PC, fixy ztrácí na tiskařských barvách svůj odstín a krycí bílá fixa potřebná pro nalíčení klauna v běžných sadách neexistuje. Můžete však zkusit sáhnout po husté bílé tempeře bez použití vody. Při práci na PC je postup stejný jako u námětu: Čerti jsou jen lidé.


Závěr
 • Vymysli si své umělecké jméno – např. klaun z balónkova, klaunka Bublinka, Klaun Bimbo, Klaunice parádnice, HugoFugo, Bumbum… atd.

 • Výtvarný úkol: zajímavě dekorovat obal balonu, rozstřihat ho podle svislých pruhů a ty opět ve stejném pořadí jen s rozsuvem lepit na modrý podklad, dokreslit zavěšený košík.
 • Výtvarná technika (postup): kresba fixy, rozsouvání tvarů.
 • Pomůcky: nakopírované omalovánky balonu (viz Příloha), barevné fixy, nůžky, lepidlo v tubě, odstíny modrých papírů A4, ubrus, fotografie horkovzdušných balónů.

 

Úvod (motivace)
 • Popis balonu Horkovzdušný balón se skládá z obalu, koše a hořáků. Textilní obal připomíná obrácenou kapku vody. Na obalu jsou svislé nosné popruhy, které nesou tíhu koše. Při letu je plněný zahřátým vzduchem z hořáku a díky tomu stoupá nahoru. V horní části je uzavíratelný otvor pro vypouštění teplého vzduchu, když chce balon klesat k zemi.  Proutěný koš pro posádku je zavěšen pod obalem. Košem prochází ocelová lanka, která jsou spojena s obalem balónu.
 • Pokus: Vznášení horkovzdušného ba­lónu spodní část mikroténového sáčku do odpadkového koše sešijeme sešívačkou, aby vznikl menší prostor. Do tohoto otvoru vsuneme ruličku například od kuchyňských utěrek, přes kterou foukáme z fenu teplý vzduch. Balon pustíme a ten se vznese ke stropu.
 • Hra na řešení neobvyklé situace: Létající balón děti se pohybují po prostoru a předvádí let balónem. Popisují, co vše je z balónu vidět. Najednou se přižene silný vítr a balón se řítí k zemi. Co uděláme, abychom se zachránili? Celou situaci vyhodnotíme a popovídáme si o ní.

 

Realizace výtvarné činnosti

Děti si vezmou omalovánku a na základě vlastní kreativity a možné inspirace fotografiemi se snaží navrhnout zajímavý barevný vzor textilního obalu. Obrys balonu vystřihnou a vyberou si modrý odstín podkladu (nebe), na kterém balon poletí. Obal pak rozstříhají podle svislých nosných pruhů a ty pokládají na modrý papír ve stejném pořadí. Ideální je nejprve přilepit doprostřed nejširší prostřední pruh, aby se na podklad vešel celý balon a poté lepit od středu další pruhy, které se postupně zmenšují. U tohoto námětu si děti zkouší techniku rozsouvání, proto by mezi jednotlivými pruhy měly zůstávat drobné mezery, které balon jednak rozšiřují a zároveň vytváří poledníky viditelné i na skutečných balonech. Při lepení nejužších pruhů může dopomoct pedagog. Na závěr děti dokreslí fixy košík a ocelová lanka spojující obal s košem. Kdo chce, může zakreslit i posádku na palubě balonu.

Závěr

Hodnocení dětí – ocenění vzoru, barevnosti, pečlivosti při práci s fixy.

 • Výtvarný úkol: naučit se komponovat barevné tvary skořápek tak, aby mezi nimi zbylo místo na kresbu, barevnými fixy zobrazit zvířátko, které se z vajíčka vylíhlo
 • Výtvarná technika (postup): rozsouvaná a vrstvená koláž dokreslovaná barevnými fixy
 • Pomůcky: barevné papíry rozstřihnuté na formáty A5, tužky, nůžky, kancelářské sponky, bílé čtvrtky A4, lepidlo v tubě, barevné fixy, ubrus
Motivace
 • Diskuse o barvách vajec: Může se něco vylíhnout z obarvených uvařených vajíček? Snáší ptáci i jiná zvířata barevná vajíčka? Jakých barev?
 • Obrazová ukázka zbarvených vajec ptáků: slepice – tmavě hnědá, světle hnědá, sněhově bílá, modrozelená; drozd a sojka – modrozelená vejce s hnědými skvrnami; kos a špaček – bledě modrá; emu – tmavě zelená; sýkora a červenka – bílá vajíčka s červenohnědým tečkováním; hýl – purpurová.
 • Jaké mládě se vylíhne vám z barevných skořápek?

 

Realizace výtvarné činnosti

Pokud chceme tři skořápky (viz obr. níže), vezme si každé dítě 3 barevné papíry A5, které položí na sebe, přeloží na půl a opět rozloží. Na vrchní papír nakreslí přes celý formát vajíčko. Před vystřihnutím vajíčka učitelka papíry přichytí kancelářskou sponkou, aby se spodní papíry nehýbaly. Po vystřihnutí vajíčko přehneme podle přeložené osy, tužkou nakreslíme pod ohnutým okrajem zubatou čáru, jak asi praskne skořápka. Vajíčka se nám po vystřižení rozdělí na 2 skořápky. Na čtvrtce A4 skořápky rozsuneme do barevné vrstvené koláže a všechno přilepíme. Důležité je, aby mezi horním a dolním dílem skořápek zůstala mezera na kresbu zvířátka, proto nejprve lepíme skořápku blíže ke středu a další lepíme s posunem směrem k hornímu/dolnímu okraji. Do vnitřku vajíčka děti dokreslí, co se z barevných vajíček mohlo vylíhnout.

Závěr
 • Rozhovor: Co se z vajíček vylíhlo?

 • Výtvarný cíl: uplatnění citu pro dekorativní charakter, kombinování barevných linií a ploch
 • Výtvarné vyjadřovací prostředky: kresba barevnými fixy
 • Pomůcky: vytištěné sladkovodní ryby na čtvrtce (viz příloha), barevné fixy-sada s více jak 12 kusy, síť, kancelářské sponky, nůžky

Motivace

Ryby kromě zajímavých tvarů poutají pozornost svými barevnými těly. Zbarvení našich sladkovodních ryb je spíše nenápadné. Pozorujeme obrazové materiály našich ryb a vyvozujeme jejich typické barvy (zelené, šedé, hnědé, bílé, žluté atd.). Všímáme si, že mají tmavší hřbet a světlé břicho, to aby unikly pozornosti při sledování shora i zdola. Nejpestřeji zbarveny bývají ryby z korálových moří, které mají ostré přechody mezi jednotlivými barvami a ryby jedovaté, které svými pestrými barvami zastrašují predátory, aby je neulovili.

Pro všechny ryby je typické, že mohou své zbarvení měnit, a to pokud jsou ohroženy, v době rozmnožování, při péči o své potomstvo, během růstu, při změně prostředí, náladě i zdravotním stavu. Naše ryby se sice nezbarvují tak výrazně, ale proč bychom si jejich zbarvení nemohli trochu vymyslet? Díky jejich novému kabátku by se staly postrachem všech predátorů ve sladkovodních vodách.

 

Postup výtvarné činnosti

Vytištěné černobílé ryby rozstříhané na jednotlivé fotografie položíme na stoleček, ze kterého si děti vyberou tu, která se jim líbí. Příloha obsahuje 6 druhů sladkovodních ryb, dle počtu dětí ji tiskneme vícekrát. Zbarvení necháme na fantazii dětí, zda tělo bude mít jednu barevnost a ploutve odlišnou, nebo na těle ryby děti budou vytvářet geometrické tvary, symboly (srdce, květiny, kříže), vodorovné i svislé pruhy, či nahodilé skvrny. Černobílá fotografie by měla být zcela pokryta kresbou fixy. V závislosti na věku i zručnosti dětí, velikosti vytištěných ryb vystřihnou rybky děti nebo učitelka. Pedagog pak ryby připevní na síť kancelářskými sponkami a zavěsí na nástěnku nebo do prostoru školky.

 

Reflexe

Které ryby by se svým zbarvením ochránily před predátory? A jaké by byly v ohrožení života?  Pro ryby můžeme vymýšlet nová druhotná jména, která by napovídala něco o jejich vzhledu, např. úhoř ohnivý, štika skvrnitá, kapr modrý apod.

ryby-v-siti5

 • Výtvarný cíl: výtvarně ztvárnit vyobrazenou skutečnost
 • Výtvarné vyjadřovací prostředky:  malba anilinovými barvami, kresba fixy
 • Pomůcky: čtvrtky A4, anilinové či vodové barvy, větší kulaté štětce, kelímek s vodou, ubrus, igelitové pytlíky-tašky, černý fix, fotografie či obrázky prvoků, tužka, nůžky

 

Motivace

Každý oblak obsahuje milióny dešťových kapek. Kapičky jsou velmi maličké, nežli ale déšť spadne, kapičky se zvětší tím, že naráží do jiných a spojují se. Víme, že v rybníku, řekách, potocích existuje život – najdeme tam různé živočichy i rostliny. Ale žije někdo v jedné kapce vody? I v jedné maličké kapičce existuje život. My jsme pro tuto výtvarnou lekci zvolili prvoky patřící k nejstarším organismům na zemi žijící především ve vodě, díky níž se mohou pohybovat. Tyto jednobuněčné organismy, mezi kteréž patří bičenky, lamblie, měňavky, trepky, mají velmi jednoduchý tvar těla pro zachycení. Na internetu si vyhledáme některé tyto prvoky a předložíme je dětem pro ukázku i následnou vizuální předlohu pro kresbu.

Kresbu tónujeme barvami, dotváříme jednoduché tvary prvních živočichů, které ve vodě, ba dokonce jen v jediné kapce, žijí dodnes.

 

Postup výtvarné činnosti

Na čtvrtku nanášíme v rychlejším tempu anilinové barvy hodně zředěné s vodou. Využíváme především studené barvy obsahující modrou barvu (modrá, fialová, modrozelená), můžeme lehce sáhnout i po žluté. Povrch čtvrtky musí být mokrý. Takto ho přikryjeme igelitovým sáčkem, který přímo na čtvrtce tvarujeme. Čím více záhybů, tím bude výsledné mramorování zajímavější. Pytlík sundáme, až bude malba zcela suchá.

Na zaschnutou podmalbu dotváříme černým fixem první organismy. Děti se mohou inspirovat obrázky a fotografiemi prvoků, anebo si vytvořit vlastní jednoduché tvary prvních živočichů, které žijí dodnes v jediné kapce vody. Snažíme se děti navést, aby nezapomínaly na bičíky, řasinky, kterými se pohybují a naopak opomíjely detaily jako oči, ústa.

Na závěr si děti vezmou tužku a nakreslí si tvar kapky, které posléze vystřihnou.

Co žije v kapce vody Co žije v kapce vody2 Co žije v kapce vody3

 

Reflexe

Snažíme se pojmenovat jednotlivé organismy, které jsme ztvárnili, neznámým a novým přiřazujeme nová jména dle jejich tvaru, detailů.

 • Výtvarný cíl: hra s vertikálními a horizontálními liniemi a barevnými plochami
 • Výtvarné vyjadřovací prostředky: kresba fixy
 • Pomůcky:  fixy (červená, černá, modrá, žluta), nakopírované omalovánky různých ryb, nůžky, barevné papíry v odstínech černé, modré, žluté a červené, lepidlo v tubě 
Motivace

V tomto námětu se necháme inspirovat stylem holandského  malíře Pieta Mondriana, jehož abstraktní obrazy jsou založené na černých vertikálních a horizontálních liniích a červené, žluté a modré barvy. Pro vizuální představu poukážeme na dílo s názvem: Kompozice s červenou, žlutou  a modrou. „Jaké barvy a geometrické tvary vidíme na obrazu?“ Díky svému jednoduchému vzoru ho můžeme využít k dekorativnímu vyplnění ryby.

kompozice s červenou, žlutou a modrou

Piet Mondrian – Kompozice s červenou, žlutou  a modrou

 

Postup výtvarné činnosti

U předškolních dětí využijeme různé omalovánky s rybami, kdy pomocí programu malování odstraníme přebytečné detaily, které by nám narušovaly práci. Některé již hotové šablony naleznete v příloze č…  Pomocí černé fixy si děti rybu nakostičkují svislými a vodorovnými čárami.  Čím více budou linie od sebe, tím vzniknou větší čtverce, obdélníky a tím si i děti usnadní následnou práci. Čárami můžeme vyplnit pouze tělo ryby, nebo ji jimi pokrýt celou.

Dětem položíme na stůl pouze fixy v základních barvách a to červenou, žlutou a modrou. Dále použijeme černou. Všechny čtverečky zaplnit nemusíme, občas můžeme některý, či celou řadu vynechat. Barvy střídáme, snažíme se, abychom nepřetahovali a jednotlivé barvy se střídaly. Po dokončení práce ryby vystřihneme. Na jiný stůl rozmístíme barevné papíry ve stejných odstínech jako nabízené fixy (červená, žlutá, modrá, černá). Děti vystřiženou rybu postupně přikládají na barevné papíry a tam, kde se jim líbí nejvíce, tam ji pomocí lepidla přilepí.

 

Reflexe

Děti většinou budou pro podklad vybírat barvu typickou pro prostředí ryby-modrou, černou (ryba plave ve špinavé vodě). Snažme se děti motivovat k tomu, aby využily i pro ně netypické barvy bez ohledu na to, kde ryba žije.

ryby podle P. Mondriana ryby podle P. Mondriana4 ryby podle P. Mondriana3

 

 • Výtvarný cíl: kresba lidských figur s proměnami jejich pohybu, pozitiv a negativ
 • Výtvarné vyjadřovací prostředky: kresba tužkou a fixy
 • Pomůcky: čtverce ze čtvrtky o velikosti 21 x 21 cm, fixy, tužky, gumy, černé Centropeny, pravítko, barevné papíry, obrazová inspirace z tvorby Keitha Haringa

Motivace

Děti inspirujeme tvorbou Keitha Haringa, představitele graffiti a pop-artu, který je znám svými postavičkami – figurkami dětí, které kreslil křídami na veřejných místech. Povšimněme si, že postavičky jsou plné, oproštěné od detailů, vybarvené sytými barvami s výraznou obrysovou linkou zachycují různé pohyby postav. Některá Haringova díla vytiskneme a dáme na stolečky jako inspiraci pro zachycení různorodých pohybů, tak i jako oporu pro kresbu plných postav. Široké spektrum kreslených a malovaných děl jsou k nalezení na stránkách: http://www.haring.com/.

         

Postup výtvarné činnosti

Ze čtvrtky formátu A4 učitelka ořízne čtverec o velikosti 21 x 21 cm. Ten dále za pomoci pravítka a tužky rozdělí na 4 díly – čtverce. Děti do každého čtverce tužkou nakreslí postavičku lišící se pohybem (stačí např. různé polohy rukou). Klademe důraz na to, aby postavy byly plné a bez detailů (bez obličeje, prstů,…). U této činnosti dětem dovolme gumu, pokud se teprve seznamují s kresbou plných postav. Po dokončení kresby učitelka jednotlivé postavičky dětem obtáhne černou obrysovou linkou a přebytečné čáry vygumuje.

Každé dítě si zvolí dvě barvy fixů pro vytváření barevného pozitivu a negativu (červená postava, zelené pozadí – na šikmo zelená postava a červené pozadí). Po dokreslení dvou okének si děti vyberou další dvě fixy jiné než předchozí a postupují stejným způsobem. Učitelka po celý průběh činnosti na práci dohlíží, radí a dbá na zaplnění celé plochy, aby neprosvítalo mnoho bílých míst. Po dokončení práce si děti zvolí jednu ze čtyř barev, kterou použily při kresbě s fixy, a učitelka jim obrázek zapaspartuje.

 

Reflexe

Zkoumáme, zda každá figura zachycuje jiný pohyb. Děti se pokouší napodobit pohyby svých nakreslených postaviček.

Poznámka: Jedná se o náročnější a časově delší práci, kterou je dobré dětem rozfázovat do několika dní, aby je neunavila, neodradila (1. den: kreslení postaviček, 2. den: kresba dvou okének, 3. den: dokončení práce). Záleží samozřejmě na schopnosti soustředěnosti a vytrvalosti dětí.

práce 5-6letých dětí

cvičící děti cvičící děti5 cvičící děti4

 • Výtvarný cíl: reprodukce výtvarného díla A. Warhola
 • Výtvarné vyjadřovací prostředky: kresba barevnými fixy, práce s fotografiemi
 • Pomůcky: koláž 4 stejných černobílých fotek dítěte vytištěných na čtvrtce, fixy, nůžky, reprodukce Andy Warhola

Motivace

Východiskem pro tvoření se stane reprodukce výtvarného díla Marylin Monroe od amerického pop-artisty Andy Warhola – stále stejný opakující se motiv, jen měnící se barevnost. S uměleckým směrem děti předškolního věku neseznamujeme, pop-artový obraz má v dětech vytvořit pouze představu o podobě práce. Naším úkolem bude napodobit na vlastním opakujícím se portrétu práci umělce – vytvořit na každé fotografii jinou barevnost. U níže zobrazovaného díla se mění barvy v pozadí, na vlasech, tváři i oblečení. Kdyby děti zakrývaly vše fixy, vytratila by se jejich podoba, proto tvář ponecháme v odstínech šedi.

Já 4 krát jinak (3)
Postup výtvarné činnosti

Učitelka si v přípravné fázi vyfotí děti, stačí zachytit hlavu a část trupu. Na počítači fotky ořízne do tvaru čtverce a vytvoří koláž z dalších tří kopií stejné fotografie, čímž vznikne čtverec skládající se ze čtyř stejných portrétů dítěte. Hotové série vytiskneme černobíle na čtvrtku (na kancelářském papíře by se vlivem fix papír kroutil a protrhával).

Postup částečně nechejme na volbě dítěte, avšak vhodné je děti navést k vykreslení jedné fotografie a až pak pokračovat dál. Začínáme vždy u pozadí! Důraz klademe na to, aby se v žádném čtverci neopakovala stejná barevnost pozadí. Můžeme děti navést k vybrání pouze čtyř barev, které budou po celou dobu práce používat. Po pozadí dotváříme vlasy, oblečení, popř. oči a ústa. Do tváře nezasahujeme, ta zůstane šedá. Při kresbě fixy se snažíme vyplnit celý čtvercový snímek, obzvlášť kritickými místy bývá spoj mezi přiléhajícími fotografiemi, kde mnohdy zůstávají prosvítající místa. Na závěr si děti celou koláž vystřihnou, čímž se i částečně odstřihnou některé přetahy fixy.

 

Reflexe

Hodnotíme splnění úkolu (odlišné pozadí u každé fotky), zvládnutí techniky s fixy a především trpělivost a důslednost při práci.

Já 4 krát jinak 3 Já 4 krát jinak
Já 4 krát jinak 2  CIMG0729