Archiv pro štítek: kresba fixem

 • Výtvarná technika (postup): kresba fixem, op-art
 • Pomůcky: fixy, barevné papíry A4, čtvrtky A5, šablony různých škrabošek, nůžky, pravítka, tužky, guma, lepidlo

Motivace a hra
 • Masky v období masopustu (karnevalu) jsou velmi rozmanité. Mohou mít různé podoby- zvířat, lidí. My však nechceme tvořit nic konkrétního-necháme působit dětskou fantazii a vytvoříme klasickou masku, která může představovat cokoliv a sní se proměnit do libovolné postavy, či zvířete.
 • My dnes ale máme jiný záměr s maskami. Za maskami se schovávají lidé, abychom je nepoznali. Ale co kdy se nám schovala sama maska? A jak? Stejně jako zvířata, která se maskují v přírodě svou barevností, aby se skryla před nebezpečím.

Pozn.

 • vycházíme ze směru OP-ART:  využívá lineární útvary (vodorovné, svislé,šikmé linky, kružnice) a pracuje pouze se 2 barvami pro vytvoření zrakového klamu.

 

Realizace výtvarné činnosti
 • učitelka navrhne nejméně 3 rozdílné tvary škrabošek
 • dětem necháme vybrat masku, která se jim nejvíce líbí, a tu jim poté obkreslíme na čtvrtku A5 (starší děti si obkreslí samy)
 • děti pracují s pravítkem a tužkou
 • úkolem je přes masku narýsovat linky s mírnými odstupy; zda zvolí linky pouze vodorovné, svislé a nebo jejich kombinaci (vznik šachovnice), je zcela na dětech
 • poté si vyberou libovolnou barvu fixy, se kterou budou pracovat po celou dobu práce
 • děti vedeme k tomu, aby se snažily vykreslovat ob řádek (sloupec), či tvořit šachovnici
  • na našem zadání však nelpíme
  • u nejmladších dětí (v mém případě 3-letých), které si zvolily šachovnici, je dobré čtverečky k vybarvení označit tečkou
 • hotovou masku vystřihneme (opět záleží na věku dětí-starší vystřihují samy, u nejmenších pí. uč.)
 • pokud jsou silně viditelné čáry od tužky, můžeme je vygumovat
 • aby se mohly masky maskovat, zvolíme pozadí ve stejné barevnosti
  • slouží i k poznávání shodných barev
 • děti lepí masku na barevný papír na místo dle svého úsudku
Barvy masek 2 Barvy masek 3 Masky barev

 • Výtvarný cíl: porušení nudné konvence; uplatnění citu pro dekorativní charakter budov
 • Výtvarná technika (postup): kresba fixy
 • Pomůcky: nakreslené (popř. černobílé fotografie) historické, kulturní domy v daném městě, fixy, lepidlo, nůžky, široká škála barevných papírů

Motivace a hra

V rámci tematického celku „Město, vesnice“ hovoříme o našem městě, ve kterém bydlíme. Seznamujeme děti s druhy staveb (rodinný, panelový dům), s rozdíly mezi životem ve městě a na vesnici. Jdeme se podívat na zajímavé stavby v našem okolí – radnice, kašna, kostel… Hledáme stavby v knihách a snažíme se odhadnout typ domu, popř. zda se jedná o město či vesnici. Z konstruktivních stavebnic stavíme dům, ve kterém bychom chtěli společně bydlet, snažíme se jej popsat. Při pobytu venku si všímáme barevnosti domů a hodnotíme, zda se jedná o panelák, rodinný dům, přiřazujeme jim vlastnosti: velký, malý, nový, starý.

 

Realizace výtvarné činnosti

Představíme dětem nejznámější stavby našeho města, podíváme se na ně na vycházce nebo využijeme fotografií (radnice, věž…). Současně ukážeme tytéž stavby, ale nakreslené pouze konturou. Tyto domy jsou takové smutné, bílé a určitě by byly moc rády, kdybychom jim udělali novou fasádu – nový kabátek.

Jeden pán také oblékal domy, ale ne pouze na papíře. Stavěl pestrobarevné pohádkové stavby, které měly kulaté rohy, každé okno bylo jiné, uvnitř se chodilo klikatými chodbami a na balkonech, střechách rostly stromy i rostliny. Pro inspiraci nahlédneme na fotografie stavebního díla F. Hundertwassera, pozorujeme individuální design fasád.

Děti si pak vyberou jednu z černobílých kopií známých budov a tu dekorativně dotvoří. Hotové domy vystřihneme a přikládáním na barevné papíry jim zvolíme harmonické pozadí, které můžeme ještě doplnit o detaily.

Domy v novém kabátku Domy v novém kabátku 3

Závěr

Porovnáváme skutečné budovy s budovami vytvořenými. Které se nám více líbí?

 • nejčastěji směřuje k dekorativnímu projevu
 • stejnoměrná, sytá stopa nahrazuje redispero při práci s písmem

 

SLABÉ FIXY

 • děti je mají rády pro příbuznost s tužkou, jsou však méně vhodným výtvarným materiálem
 • zanechávají linku beze stop po odlehčení a přítlaku
 • barevná škála dětem vyhovuje
 • ve stínované kresbě se děti mohou odpoutat od linie a odvážně vrstvit barevné šrafury
 • překrývání barev vede ke vzniku nových odstínů
 • jinak vyznívá rozmývání stop lihem dávající kresbě malířský ráz

 

SILNÝ FIX

 • pro školní praxi je málokdy vhodný
 • zanechává výraznou stejnoměrnou stopu, která nedovoluje detaily, přítlak ani odlehčení stopy
 • problémy se silnými fixy:
  • na trhu se objevují fixy, které rychle blednou
  • v čerstvém stavu prosakují vrstvami papíru a znehodnocují ostatní kresby
  • omezené na základní barvy

 

SPOJENÍ SILNÝCH A SLABÝCH FIXŮ

 • využití ve výtvarných etudách – užité grafiky, designu, dekorativní tvorby
 • písmo využívá hravého střídání silných a slabých ploch tenkého a slabého fixu

 

KOMBINOVÁNÍ S JINÝMI TECHNIKAMI

 • uplatňuje se minimálně
 • spojení kresby fixem s malbou akvarelem

 

FORMÁT

 • je závislý na síle stopy, kterou fix zanechává
 • pro kresbu silných fixem nebo kombinovanou techniku je vhodnější velká plocha podkladu
 • výtvarným návrhům, kresleným tenkými fixami nebo hrám s písmem vyhovují formáty menší

 

METODICKÉ OBTÍŽE

 • i fixů se nesetkáváme s obtížemi
 • často se ale objevuje vysychání fixů – pomoci může kapka lihu, nebo octa do náplně, nemusí to být však mnoho platné

 

 

VÝTVARNÉ NÁMĚTY – KRESBY FIXY

VÝTVARNÉ VYPRÁVĚNÍ

 • Námět: pohádka, příběh, rozfázování pohybu
 • Výtvarný problém: řazení významných prvků příběhu v kresleném seriálu
 • Pojetí úkolu: proměny děje se odvíjejí na pásu papíru

 

MÍSENÍ BAREVNÝCH TÓNŮ

 • Námět: šatních ptačích pírek, sbírka kamenů, motýlí křídla
 • Výtvarný problém: mísení barev – vrstvení a rozmývání stop
 • Pojetí úkolu: hra s vrstvením nebo rozmýváním barev v různých výtvarných variacích

 

PÍSMO KRESLENÉ SILNÝMI I SLABÝMI FIXY

 • Námět: recept na čarodějnickou polévku, stěna popsaná vzkazy
 • Výtvarný problém: zvládnutí grotesku, hra s proporcemi a barvami
 • Pojetí úkolu: spojování konkrétních představ a výrazových hodnot písma, využití kontrastu velikostí písmen

 

Použitá literatura:

ROESELOVÁ,VĚRA. Techniky ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, 1996. s. 53-55. ISBN 80-902267-1-X.

 • Výtvarný cíl: práce se stejným motivem lišící se kombinací barevných linií a ploch
 • Výtvarná technika (postup): kresba barevnými fixy
 • Pomůcky: černobílé fotografie našich domácích a lesních zvířat, barevné fixy, nůžky, lepidlo, archy balicího papíru, reprodukce Andy Warhola

Motivace a hra
 • Dnešní námět budou mimikry, ochranná zbarvení zvířat před nebezpečím.
 • Díky jejich maskování je můžeme v přírodě snadno přehlédnout, i když se pohybují v naší těsné blízkosti.
 • Jaká nebezpečí na zvířata číhají, čeho se bojí?
 • Nijak neškodná zvířata napodobují barevnost jedovatých organismů, díky kterým se chrání před predátory.
 • Jaká známe zvířata a jaké barvy signalizují nebezpečí?

 

Realizace výtvarné činnosti
 • Jmenujeme různá domácí a lesní zvířata a povídáme si, jak se chrání proti nebezpečí.
 • Lidé se mnoho naučili od zvířat a dokážou se také maskovat v jakémkoliv prostředí.
 • Naše zvířata to ale neumí. Jsou barevně přizpůsobená přírodě, ve které žijí.
 • My jim dnes vytvoříme barevné zbarvení, které by je ochránilo pro ně v netypickém prostředí.
 • Východiskem pro nás bude Andy Warhol, představitel pop-artu.
 • Warhol vyráběl reklamy na produkty, tvořil portréty slavných jako Marilyn Monroe a navíc byl tvůrcem známé lahve na Coca-Colu.
 • To vše tvořil pomocí sítotisku určený k masové výrobě.
 • Stále stejný opakující se motiv, jen měnící se barevnost.
 • Žáci též budou pracovat v duchu pop-artu na jednom zvoleném motivu po celou dobu hodiny.
 • Každý bude mít příležitost z výběru druhu zvířete.
 • Po dokončení fotografie vystřihnou a umístí je na příslušný arch balicího papíru.
 • V rámci skupinové domluvy si promyslí jejich uspořádání a motivy posléze nalepí, čímž vytvoří série různě barevných vzorů od jednoho druhu zvířete.
Andy Warhol, Campbellovy polévky
mimikry ovce mimikry žáby mimikry kachny

Závěr

 • Na hotové série nahlížíme z větší vzdálenosti.
 • Jaké zvíře by bylo v nebezpečí života? Které děsí již samotným vzhledem?
 • Do jakého prostředí jsme zvířatům vytvořili ochranné zbarvení?
 • Pop-artové výrobky rozvěsíme po chodbách školy.

 

Výtvarné náměty na téma MIMIKRY

 •  králíci Zorky Ságlové – tiskátka, zmnožení
 • krása zvířecích šatů – zvětšený detail zvířecí srsti, kůže
 • mimikry motýlů a můr – dotváření koláží
 • zebry v noci – odkrývaná technika na voskovém podkladu