Archiv pro štítek: konstruktivismus

 • Výtvarný záměr: využití výtvarné citlivosti a fantazie při komponování černobílých ploch
 • Výtvarná technika (postup): koláž
 • Pomůcky: namnožené černobílé fotografie rozličných kruhů, spirál, popř. pruhů; nůžky, lepidlo, černé čtvrtky formátu A3, ukázky letokruhů (encyklopedie, skutečný odřezek z pařezu), přírodniny z lesa

Motivace a hra

Sedíme v kruhu a posíláme si jednotlivé části stromu (kůra, větvička s jehličím, šiška, odřezek z pařezu). Vnímáme jejich vůni, texturu, strukturu, vyjadřujeme pocity z dotyku a současně si přírodniny pojmenováváme. Co mají společného? Na základě vyvození pojmu si na obrázcích ukazujeme některé listnaté a jehličnaté stromy. Čím dýcháme my a čím stromy? Čím pijí stromy? Jak poznáme, kolik je stromu let? Pomocí názorné ukázky seznámíme děti s letokruhy, kdy 1 kruh znamená 1 rok života stromu a pokusíme se kruhy společně spočítat.

 

Realizace výtvarné činnosti

My si s letokruhy trochu pohrajeme a vytvoříme z nich zajímavé umělecké dílo.
Na výběr máme z různých kruhů, spirál, které v nás evokují letokruhy stromů. Navedeme děti, že při výtvarné hře nemusíme obrazce pouze kruhovitě vystřihnout, ale můžeme je rozpůlit, vystřihnout jen určitou část, vnitřek, kružnici. Vše ostatní už necháme na fantazii dětí a jejich citu pro kompozici.

Východiskem pro tento námět bylo konstruktivní umění V. Mirvalda, který využíval pozitivu a negativu. Nesnažil se o optické působení, ale o konstrukci z černých a bílých ploch. I on zkoumal ve své tvorbě kruhové struktury.

Letokruhy stromu 3 Letokruhy stromu 2 Letokruhy stromu

Závěr

Všímáme si vytvořených geometrických tvarů, zaplněnosti plochy. Oceňujeme nápad, slovní výklad. Při pohledu z větší dálky nám letokruhy vytvoří zajímavé abstrakce, které můžeme spojit a vytvořit tak monumentální obraz.

1918-1920

 • z lat. slova constructio=složení, sestrojení, stavba
 • směr, který reaguje na technický rozvoj
 • typický pro Rusko
 • =základem je konstrukce=vytvoření děl pomocí geometrických, stereometrických, technických prvků
 • základem jsou přímky, křivky v prostoru, plochy, kružnice
 • používají se nové materiály (v sochařství: plexisklo, kov, umělé hmoty)
 • je ovlivněn Cézannem, kubismem, futurismem

 

V Rusku má 3 tendence:

A) RAJÓNISMUS=LUČISMUS
 • pomocí paprsků světelných tónů chce vzbuzovat iluzi pohybu mimo čas a prostor
 • +evokovat iluzi čtvrtého rozměru
 • Natálie Gončarová

 

B) SUPREMATISMUS=1913
 • vychází z kubismu a futurismu
 • kromě čtverců používá úhel, kruh, obdélník, kříž
 • tyto prvky kombinuje a vzniká tak složitější kompozice
 • z barev používá ČERNOU a BÍLOU, později ČERVENOU a další barvy
 • ve 20. letech používá i trojrozměrné formy
 • lze ho označit za GEOMETRICKOU ABSTRAKCI

 

 • KAZIMÍR MALEVIČ
  • ruský malíř
  • obdivovatel fauvistů a expresionistů
  • dovedl umění do podoby krajní abstrakce
   • Černý čtverec na bílém pozadí
   • Bílý čtverec na bílém pozadí
   • Suprematická kompozice

 

C) KONSTRUKTIVISMUS (1918-1920)
 • typický pro Rusko, architekturu a sochařství
 • v malířství má podobu geometrické abstrakce
 • díla, která jsou svou podobou a elegancí podobná strojům a vědeckým modelům
 • využívá průmyslových materiálů=plastů, oceli, skla (sochy se sestavují)