Archiv pro štítek: konstruktivismus

 • Výtvarný záměr: využití výtvarné citlivosti a fantazie při komponování černobílých ploch
 • Výtvarná technika (postup): koláž
 • Pomůcky: namnožené černobílé fotografie rozličných kruhů, spirál, popř. pruhů; nůžky, lepidlo, černé čtvrtky formátu A3, ukázky letokruhů (encyklopedie, skutečný odřezek z pařezu), přírodniny z lesa

Motivace a hra

Sedíme v kruhu a posíláme si jednotlivé části stromu (kůra, větvička s jehličím, šiška, odřezek z pařezu). Vnímáme jejich vůni, texturu, strukturu, vyjadřujeme pocity z dotyku a současně si přírodniny pojmenováváme. Co mají společného? Na základě vyvození pojmu si na obrázcích ukazujeme některé listnaté a jehličnaté stromy. Čím dýcháme my a čím stromy? Čím pijí stromy? Jak poznáme, kolik je stromu let? Pomocí názorné ukázky seznámíme děti s letokruhy, kdy 1 kruh znamená 1 rok života stromu a pokusíme se kruhy společně spočítat.

 

Realizace výtvarné činnosti

My si s letokruhy trochu pohrajeme a vytvoříme z nich zajímavé umělecké dílo.
Na výběr máme z různých kruhů, spirál, které v nás evokují letokruhy stromů. Navedeme děti, že při výtvarné hře nemusíme obrazce pouze kruhovitě vystřihnout, ale můžeme je rozpůlit, vystřihnout jen určitou část, vnitřek, kružnici. Vše ostatní už necháme na fantazii dětí a jejich citu pro kompozici.

Východiskem pro tento námět bylo konstruktivní umění V. Mirvalda, který využíval pozitivu a negativu. Nesnažil se o optické působení, ale o konstrukci z černých a bílých ploch. I on zkoumal ve své tvorbě kruhové struktury.

Letokruhy stromu 3 Letokruhy stromu 2 Letokruhy stromu

Závěr

Všímáme si vytvořených geometrických tvarů, zaplněnosti plochy. Oceňujeme nápad, slovní výklad. Při pohledu z větší dálky nám letokruhy vytvoří zajímavé abstrakce, které můžeme spojit a vytvořit tak monumentální obraz.

 • 1917 – 1921 – oficiální umění  sovětského Ruska
 • rozšířilo zejména v Rusku po Říjnové revoluci 1917 až do počátku 30. let
 • jeho zakladatelem a vedoucí postavou byl Vladimir Tatlin
 • z lat. slova constructio = složení, sestrojení, stavba
 •  v architektuře a sochařství, v malířství má podobu geometrické abstrakce
 • směr zdůrazňoval technickou dokonalost a krásu hmoty, účelnost stavby a odmítal zdobení, luxus
 • = základem je konstrukce – vytvoření děl pomocí geometrických, stereometrických, technických prvků
 • základem jsou přímky, křivky v prostoru, plochy, kružnice
 • používají se nové materiály (plexisklo, kov, dráty, sklo, ocel, umělé hmoty)
 • malířství: užívání geometrických tvarů, čistých barev a tvorbou koláží, kdy se kombinoval nakreslený obraz s různými materiály, jako bylo sklo, kovové dráty apod.

VLADIMIR TATLIN
 • *1885 – 1953, Rusko
 • ruský sovětský malíř, sochař, architekt, scénograf a průmyslový výtvarník
 • jeden ze zakladatelů ruského (sovětského) konstruktivismu
 • vytvářel obrazy-reliéfy (Malířský reliéf), kterými se přiblížil k abstraktnímu umění
 • od roku 1915 vytvářel kontra-reliéfy
 • ve 30. letech 20. století byli všichni sovětští umělci včetně Tatlina přinuceni vrátit se k tradičnější estetice
 • Věž třetí internacionály – 30 m vysoký model stavby, zamýšlené do výšky 400 m – nepostavená kvůli nesouhlasu sovětské vlády s nefigurativním uměním
 • Rohový kontrareliéf
 • Malířská úleva
 • Letatlin – létající stroj

ALEXANDER RODČENKO
 • * 1891 – † 1956, Rusko
 • jeden ze zakladatelů konstruktivismu, avantgardní fotografie, sovětského designu a reklamy
 • byl ženatý s umělkyní Varvarou Stepanovou
 • přijal strohou estetiku a použití materiálů
 • své objekty fotil z podivných úhlů – obvykle vysoko nad nebo pod
 • Prostorová stavba č. 12
 • Neobjektivní malba
 • Pozharnaia lestnitsa – fotografie požárního žebříku

 • Alexander Rodchenko – Prostorová stavba č. 12
 • Zdroj: moma.org
VARVARA STEPANOVA
 • *1894 – † 1958
 • manželka A. Rodčenka
 • navrhovala textilní vzory 
 • ve svých designech a zdůraznila spíše funkční než dekorativní vlastnosti oblečení

NAUM GABO
 • *1890 – † 1977
 • ruský sochař, malíř a architekt, zakladatel konstruktivismu a kinetického umění
 • podstatou jeho umění je zkoumání prostoru sochy, které může být uskutečňováno nezávisle na znázornění její materie
 • jeho nepředmětné plastiky tak znázorňují život, přírodu a člověka v nejčistší podobě, zbavené všeho náhodného
 • Hlava č.2
 • Konstrukce ve vesmíru
 • socha v Rotterdamu

ANTOINE PEVSNER
 • 1886 – † 1962, Rusko
 • ruský sochař
 • starší bratr  Nauma Gaba
 • je považován za průkopníky sochařství 20. století
 • byl jedním z prvních, kdo používal hořák ve sochařství, svařoval měděné tyče do sochařských forem
 • Objem hmoty a objem prostoru považoval za dva rozdílné, konkrétně měřitelné materiály, s nimiž je třeba sochařsky pracovat
 • Odmítl statickou skulpturu ve prospěch dynamického umění; jeho abstraktní plastiky evokují pocit prorůstání hmoty do prostoru a vířivý pohyb
 • Sloup míru
 • 30 stupňová dynamika
 • Vyvinutelný sloupec
 • Konstrukce ve vesmíru  a ve třetí a čtvrté dimenzi 

KAZIMIR MALEVIČ
 • *1878 – 1935, Rusko, Ukrajina
 • ruský malíř
 • obdivovatel fauvistů a expresionistů
 • dovedl umění do podoby krajní abstrakce
 • kompozice geometrických tvarů v základních barvách
 • Černý a červený čtverec
 • Černý čtverec na bílém pozadí
 • Bílý čtverec na bílém pozadí
 • Černý kruh
 • Suprematismus
 • Suprematismus: Autoportrét ve dvou rozměrech
 • Letící letadlo