Archiv pro štítek: kniha

Hravé tvoření pro malá stvořeníHravé tvoření pro malá stvoření

Netradiční a přitom jednoduché výtvarné tvoření, které zaujme jak rodiče a jejich malé děti, tak učitelky mateřských škol a vychovatelky školních družin. Autorky připravily 35 zajímavých projektů zahrnujících techniky práce s textilem, papírem nebo ovčím rounem. Součástí každého projektu je i jednoduchá hra, která přirozeně rozvíjí téma výtvarné tvorby. Radost ze společného tvoření i z originálních obrázků, malovaných triček, hraček a jiných milých drobností si užijí malí i velcí.

Vlastní recenze

Kniha Hravé tvoření pro malá stvoření v sobě skrývá neuvěřitelně zajímavých netradičních technik. Při mém zaměření na netradiční techniky a náměty je kvalitních publikací bych řekla velmi poskrovnu. Dlouho jsem neměla v rukou knihu jako je tato a dávám autorkám jedničku s hvězdičkou. Je plná barevných fotografií s postupem výtvarných činností krok za krokem, postup je popisován jak prostřednictvím textu, tak i fotografiemi. U jednotlivých projektů nechybí motivace k činnosti a další 2 drobné hry navazující na námět (pohybové, didaktické, smyslové, krátké výtvarné či pracovní etudy).

Řekla bych, že znám poměrně široký zásobník netradičních technik, ale tato kniha mě vyvedla trochu z omylu.  Autorky využívají běžně dostupné materiály, s kterými ne až tak často využíváme v praxi, spíše je trochu opomíjíme. V rámci tvoření s textilem naleznete takové nápady, které inspirují i Vás k vytvoření zajímavého trička méně známou technikou – sama jsem byla překvapena možnostmi při dekorování textilií.

Kniha je rozdělena do tří hlavních kapitol:

 • Tvoření s papírem: otisky houbičkou, tisky z reliéfní kresby, tisk z koláže, výroba ručního papíru, plastičtí sněhuláci z toaletního papíru, monotyp, vykrývací rezerváž, skládání z papíru aj.
 • Tvoření s textilem: vykrývací rezerváž na textilu pomocí klovatiny a hlíny, batikování, otisky netradičních materiálů na textil, vosková batika apod.
 • Prostorová tvorba: práce s rounem, keramickou hlínou, papírem, kartonem, sádrou

Ruce v hlíně – tvořivá keramika pro dětiruce v hlíně

Kniha nabízí netradiční pojetí práce s keramickou hlínou, kdy hlínu vnímáme nejen jako hmotu, která „zkamení“ při výpalu, ale i jako živoucí materiál, který lze zkoumat, objevovat a tvořivě používat v mnoha dimenzích. Metodika je založena na principech artefiletiky, kdy děti zakoušejí hlínu na vlastní kůži, vlastním tělem, všemi smysly, tvoří z ní a po té se k samotnému procesu tvorby navrací v závěrečné reflexi.

Kniha obsahuje postupy na vytvoření výrobku, avšak zasazené do širšího kontextu (motivační aktivity, pohybové hry, reflektivní techniky atd.). Je určena učitelkám MŠ a 1. stupně ZŠ, lektorům v mateřských centrech, lektorům zájmových kroužků, případně vyučujícím v základních uměleckých školách, kteří vedou výtvarnou přípravku.

Vlastní recenze

Kniha je v barevném provedení doplněná spousty reálných fotografií z praxe. Obsahuje tipy na aktivity s hlínou ve třídě i v přírodě. Objasňuje pojmy využívající se v keramice (keramická hlína, šlikr, engoby, glazury, sádra), obsahuje pomůcky, které lze využít při práci s hlínou, techniky (otiskovaný reliéf, plochý reliéf, kreslení a prorývání, modelování kuliček aj.), techniky dekorování (kresba, razítka a otisky, glazování, dekorování taveným sklem, kombinace hlíny a jiných materiálů apod.).

Náměty s hlínou jsou rozděleny do čtyř ročních období, kdy v každém období nalezneme 5 velmi kvalitně rozpracovaných námětů. Za sebe mohu říci, že se jedná o velmi zajímavé, neotřelé náměty řešené vždy jiným způsobem práce. Každý námět kromě motivace, techniky, potřebného materiálu a postupu poskytuje hry a pohybové aktivity navazující či předcházející pro danou výtvarnou činnost a dále reflektivní techniky (reflexe), které by měly být součástí každé výtvarné akce na konci hodiny.

Publikace od autorky s dlouholetou praxí učitelky a didaktičky výtvarného oboru je plná nápaditých výtvarných aktivit a her inspirovaných jen zdánlivě všednímy tvary a projevy přírody, světem umění a sounáležitostí rodiny. Podrobně rozpracované náměty vynikají pestrostí, originalitou a silným motivačním potenciálem pro děti.

 • Výtvarné činnosti – motivované pohádkou a říkankami, vizualizace smyslových zážitků, výtvarné řady, nejrůznější výtvarné techniky, inspirace uměleckými díly
 • Příroda – výtvarné náměty ze světa přírody, motivované herní aktivity na zahradě, v parku či lese, rozvoj sounáležitosti s přírodou
 • Vztahy – vytváření vztahu k místu, objevování vztahů mezi světem přírodním a lidským, kultivace vztahů v dětském kolektivu a poznávání příbuzenských vztahů v rodině

tužkou, pastelkami nebo počítačovou myší

Chcete si vyrobit zdobený papír, skládané hvězdy, třpytivé čtverce, protkávané hvězdy, jezírko z hedvábného papíru nebo ozdobné vánoční stromečky?

Tato inspirativní kniha obsahuje množství nápadů jak vytvářet nejrůznější věci pomocí papíru. K dosažení skvělých výsledků vám úplně postačí postupovat podle návodů metodou krok za krokem.

Seznamte se s postupy výroby trojrozměrných ozdob, koláží, rámečků na obrázky a s mnoha dalšími zajímavými věcmi.

Kouzlení s papírem

Publikace představuje soubor rozmanitých námětů k činnostem s dětmi předškolního a mladšího školního věku. Aktivity jsou členěny do bloků, každý blok je uveden motivačním příběhem.

Úkoly se vyváženě věnují rozvíjení pohybových dovedností, zdokonalování řečového projevu, motorických a grafomotorických schopností, zrakového vnímání, sluchového vnímání, smyslu pro rytmus, prostorové orientace, pozornosti, paměti, logického myšlení, rozlišování barev, geometrických tvarů, výtvarného projevu, postřehu, tvořivosti atd. Aktivity zohledňují RVP PV.

Deset kapitol je koncipováno jako průvodce školním rokem, činnosti lze tedy uplatňovat ve větších logických a tematických celcích, nicméně není to nutné, úkoly lze zařazovat i nezávisle na sobě.

Bez názvu - 1

Kniha  nabízí učitelkám mateřských škol pro každý měsíc v roce jeden příběh, básničky a písničky s příběhem spojené, náměty na hry a vzdělávací činnosti. Publikace bude velkým přínosem zejména pro začínající učitelky mateřských škol, které potřebují metodickou a didaktickou podporu své práce. Zkušené učitelky v ní najdou příběhy a činnosti vycházející ze soudobých požadavků na předškolní vzdělávání, rodiče inspiraci pro společné chvíle pohody s jejich dětmi.

Do školky za zvířátky

Ve Vaší sbírce by určitě neměli chybět publikace od Dagmar Šottnerové.Každá kniha obsahuje hry, písničky s notami, výtvarné tvoření, původ tradic, zvyky, pranostiky a mnoho dalšího vázaného vždy ke konkrétnímu časovému období.

V knihách najdete časové zařazení, charakteristiku období, pověry, legendy, pranostiky, lidové zvyky, tradice a jejich původ, a jejich využití při práci s dětmi- básničky, hádanky, říkadla, písničky, povídky, pohádky a náměty pro rukodělnou práci.

Léto a podzim adventní čas Vánoce Jaro

Hádám, hádáš, hádáme 
 • Kniha veršovaných hádanek pro děti ve věku 2 až 7 let je doprovázena vtipnými barevnými ilustracem
 • V šesti kapitolách najdeme témata: zvířata, ovoce a zelenina, dopravní prostředky, naše tělo a oblečení, věci kolem nás a rostliny.
 • Hádanky rozvíjejí nápaditost a kniha se zároveň stává malou obrazovou encyklopedií pro nejmenší čtenáře.
 •  Obsahuje šest kapitol, každá nabízí 48 veršovaných hádanek.
 • Hádanky z této knihy naleznete v kategorii: HÁDANKY

 

Pro vytváření týdenních plánů, velmi doporučuji knihu ROK S KRTKEM.  Kniha obsahuje 23 témat vázané k jednotlivým ročním obdobím.
Každá kapitola má cíl odpovídající RVP PV a je uvedena jedním z krtkových dobrodružství. Po poslechu motivačního příběhu následují rozmanité aktivity – řízená diskuze na cíleně volená témata, artikulační a grafomotorická cvičení, řešení drobných rébusů, jednoduché didaktické hry, výtvarné činnosti a tvoření z rozličných materiálů, pohybové hry s doprovodem písničky či básničky apod.

 Knihu ocení učitelky v MŠ, pracovníci mateřských center a vychovatelé předškolních dětí v dětských domovech, inspiraci v ní najdou i studenti pedagogiky a rodiče.

rok s krtkem

 • Výtvarná technika (postup): výtvarná etuda, vázání uzlů
 • Pomůcky: barevné provázky, silnější bavlnky, nůžky

Motivace a hra

 • Kdysi když ještě neexistovaly písmenka, vytvořili lidé KIPU
 • Jednalo se o písmo=uzlíky na šňůrkách. Podle toho jaké byly barvy šnůrek, jaké mezi nimi mezery, velikost uzlíků se daly číst celé pohádky
 • A protože mi ještě také písmenka neumíme, zkusíme psát tímto písmem
 • Je zvláštní tím, že k němu nebudeme potřebovat pero, ani papír, ani písmenka
 • Můžeme ho ohmatat, číst očima i rukama
Realizace výtvarné činnosti
 • Kipu se váže na hlavní šňůru, ke které se přivazují vedlejší provázky s uzlíky
 • Každý vytvoří jeden příběh na svém provázku a ten pak navážeme na hlavní šňůru, tím vytvoříme knihu plnou našich pohádek
 • děti si vyberou barvu provázku
 • jedná se i o nácvik vázání uzlíků-individuálně dětem ukazujeme postup při tvorbě uzlu
 • kdo chce, může nám poté svůj příběh „přečíst“
Písmo Kipu Písmo Kipu (4)

HRY

POHYBOVÉ

⇒ PH: Na prince

 • pomůcky: papírová koruna, židle
 • uprostřed kruhu sedí dítě na židličce
 • má na hlavě papírovou korunu a spí
 • děti chodí okolo něj v kruhu a říkají říkanku
 • vyvolený princ sebere spícímu korunu z hlavy
 • uhání s ní okolo kruhu a usedá na trůn
 • oloupený princ honí lupiče, ostatní fandí, dělají brány – jako na kočku a myš

Princ sedí na trůně v papírové koruně. Kdo korunu z hlavy zvedne, na královský trůn si sedne.

⇒ PH: Na zlého čaroděje

 • pomůcky: stočená rulička papíru
 • honič (=čaroděj) má v ruce stočenou ruličku z papíru a honí děti
 • koho se dotkne – ztuhne
 • hra končí ve chvíli, kdy všechny děti nehnutě stojí – začarované čarodějem

 

⇒ Napodobujeme pohyb dle návodu

 • pomůcky: kniha s metodikou TV, obrázky tělocvičných prvků
 • dětem ukážeme obrázek a snažíme se ho napodobit dle vzoru
 • nejprve necháme děti zkusit napodobit vzor
 • poté ho předvedeme přesně dle návodu
 • zkusíme napodobit cca 5 pohybových prvků

 

NÁMĚTOVÉ

 Námětová hra: Na knihovnu

 • nejdříve si přiblížíme chod a řád knihovny
 • děti odevzdají kartičku a mohou si půjčovat knížky
 • najdou si vlastní koutek, kde si v tichosti prohlíží 1 knihu
 • až si ji prohlédnout, mohou si ji jít vyměnit za jinou
 • zavírací doma: zazvoníme na zvoneček, vrátíme dětem kartičky

⇒ Stavitelé věží

 • Jak vypadá zámek? Má vysoké věže a věžičky.
 • stavíme zámky z různých stavebnic (pěnová, dřevěná)

 

DIDAKTICKÉ

⇒ DH: Hádání pohádky dle obrázků

 • pomůcky: omalovánky znázorňující známé pohádky
 • děti sedí v kruhu, či u stolečků
 • ukážeme obrázek a děti hádají, jakou pohádku znázorňuje

 

⇒ DH: Porovnávání knih

 • sedíme v kruhu, uprostřed máme rozložené knihy
 • naším úkolem je knihy roztřídit na:
 • a) velké x malé
 • b) tenké x silné
 

⇒ DH: Cvičení s knihou

 • pomůcky: kniha pro každého
 • slouží k procvičení pojmů: nad, pod, vedle, mezi, před, za
 • př. stoupni si před (vedle, za) knihu, dej si knihu mezi kolena, na dlaň,…

⇒ DH:  Spojování stejných slov

 • pomůcky: vytvoření PL nebo tabule
 • na tabuli napíšeme jednoslabičná slova – každé slova 2 x
 • na základě zraku spojit stejná slova čarou

 

⇒ DH: Jak se chovat ke knihám

 • pomůcky: smajlíci pro každé dítě J L (viz. Obr.)
 • učitelka pronáší věty týkající se knih
 • pokud je věta správně, d. ukážou J, pokud je špatně – L
 • příklad vět pro L: s knihou můžeme házet, jíst nad knihou, trhat listy, skládat z ní vlaštovky, balit do ní svačiny, malovat do knihy, kousat knihu, můžeme si knihu prohlížet se špinavýma rukama, namáčet knihu
 • příklad vět pro J: knihu si můžeme prohlížet, můžeme z ní číst pohádky, knihu můžeme půjčit kamarádovi, můžeme si ji prohlížet na koberci,…

Smajlíci- usměv, zamračený

⇒ DH: Vše o knihách 

 • pomůcky: smajlíci
 • stejná hra jako ve hře: Jak se chovat ke knihám
 • klademe zde otázky z celého týdne – zopakování
 • např. ten, co kreslí do knížek, je spisovatel; knížky si půjčujeme v knihovně,…

⇒ DH s rytmizací

 • dětem ukazujeme obrázky, děti plácají do stehen
 • 1, 2, 3 slabičná slova v naprostém tichu
 • nejprve slova tleskáme, poté obrázky
SMYSLOVÉ

⇒ SH: Poznávání písmenka na začátku slova           

 • pomůcky: obrázky dopravních prostředků
 • ukazujeme jednotlivé obrázky a snažíme se určit první hlásku ve slově
 • slouží pro píseň: Písmenková mašinka

 

ROZUMOVÁ VÝCHOVA

⇒ KK: Jaké známe pohádkové postavy, pohádky?

 • pomůcky: plyšák
 • sedíme v kruhu, kdo drží plyšáka, má slovo
 • každé dítě řekne libovolnou pohádkovou postavu, pohádku, kterou zná
 • dbáme na to, aby se pohádky, hrdinové neopakovali

⇒ KK: Představování knih dětí

 • děti si v průběhu týdne nosí své oblíbené knížky
 • vždy na začátku dne je třídě ukážeme, řekneme si, co obsahují (pohádky, říkanky, encyklopedie), něco málo si z ní přečteme

 

⇒ KK: Druhy knih

 • pomůcky: kniha pro děti, pro dospělé, encyklopedie, kuchařka
 • na základě ukázky dětem objasňujeme základní rozdíly mezi těmito druhy knih
 

⇒ KK: Výklad (kniha x časopis, spisovatel x ilustrátor, knihovna x knihkupectví)

 

PÍSNIČKY

⇒ Dechové cvičení:  Mašinka

 • rozhovor o tom, zda už děti někdy jely vlakem a zda ví, jaký zvuk vydává
 • zahoukáme a zasyčíme jako mašinka
 • mašinku napodobíme hláskou Š
 • položíme ruku na bránici a při vyslovování se bude hýbat, nadskakovat jako když jede vlak po kolejích
 • píst: palec nahoře-ššššš, palec ve vodorovné poloze-zavřeme-přestaneme šššš

 

⇒ Artikulační cvičení: Jede, jede vlak

Jede, jede vlak jako černý drak.

Houká, kvičí, pára syčí

zasyč také tak…

 • nejprve říkanku děti dobře naučíme a poté si s ní můžeme pohrávat
 • říkáme jí potichu, nahlas, rychle, pomalu
 • můžeme zapojit pohyb paží (ruce v lokti ohneme do pravého úhlu a za doprovodu textu provádíme krouživé pohyby těsně vedle těla)

 

⇒ Píseň: Písmenková mašinka

 • pomůcky: obrázky dopravních prostředků
 • hra ideální předškoláky, či 1. třídu
 • vybereme dvojici, která bude představovat mašinku s vagonkem
 • mašinka místo nárazníků drží obrázky dopravních prostředků (či písmenka)
 • vagónek stojí za mašinkou a drží ji za pas
 • ostatní děti utvoří kruh, v jehož vnitřku bude jezdit mašinka
 • mašinka s vagonkem jede dokola uvnitř kruhu a před sebou drží obrázek
 • děti tak dostanou informaci, jaké písmeno mají momentálně zpívat
 • dětí v kruhu se drží za ruce a pohybují se v opačném směru, než jede mašinka
Písmenková mašinka - noty

ŘÍKANKY A BÁSNIČKY

⇒ Není drak jako drak”- J. Žáček

„Draku, ty jsi vážně drak?“

„Hudry, hudry, je to tak!“

„A máš zuby dračí?“

„Mám dva, to mi stačí!“

„A co těmi zuby jíš?“

„Princezen mám plnou spíž!“

„Ach, ty lháři, každý to ví, že jsi jenom papírový.“

⇒ Pohádka o rozpustilé abecedě pro kočku

A je stan anebo stříška,
dvě vypasená bříška,
je měsíc rohlík, srp.
Z půl broskve slup.
E je hřeben vylámaný,
eF semafor pochroumaný,
je rohlík bez špičky,
postýlka Haničky.
Chá je měsíc u postele,
I pravítko učitele,
je obrácená hůl,
sněhové vločky půl,
eL je klika u dřevníku,
eM dva stany táborníků,
v eN eM přišlo o nohu,
O je koláč z tvarohu.
praporek na mávání,
eR je šašek pro zasmání,
eS je zatočený had,
stoleček. Prostírat!
U je mísa na knedlíky,
zas váza z keramiky,
Y vidlice na práček,
Zet je značka zatáček.

⇒ První pohádka- F. Hrubín

Princeznička na bále

poztrácela korále.

Její táta, mocný král,

Honzíka i zavolal:

„Honzíku, máš na mále,

přines nám ty korále!“

Honzík běžel za horu,

nakopal tam bramborů.

Vysypal je před krále:

„Nesu Vám ty korále,

větší už tam neměli,

ty už snědli v neděli.“

VÝTVARNÉ A PRACOVNÍ AKTIVITY

⇒ Kniha

 • pomůcky: pracovní listy, nůžky, lepidlo
 • nejprve děti pečlivě vystřihnou jednotlivá písmena
 • poté vystřižená písmena lepí pomocí lepidla pod vzor slova: KNIHA
 • cílem je poznat stejné tvary písmen a přiřadit je správně k sobě
 • dáme i na správné otočení písmen

⇒ Záložka do knihy

 • pomůcky: šablona záložky, voskovky
 • děti si dle své fantazie vybarví záložku (pruh z obou stran+2 květiny)
 • záložku slepí učitelka, šikovnější děti mohou samy

 

⇒ VV: Kipu – písmo 16. stoletípodrobnosti k námětu ZDE

⇒ VV: Razítkovačka (abstrakce) podrobnosti k námětu ZDE

 

⇒ VV: Kniha našich…

 • pomůcky: větší krabička (od sunaru), nůžky, fixy, pastelky, kancelářské papíry
 • děti rozdělíme na kluky a holky
 • každá skupina si vymyslí motiv, který všichni zvládnou nakreslit
 • následuje tvorba, vystřižení obrázku a přilepení na krabici
 • u nás vznikla: Kniha našich aut a Kniha našich rukou

 

⇒ VV: Výroba kartiček do knihovny

 • pomůcky: pastelky menší čtvrtky A4 (kartičky)
 • děti si na svou kartičku namalují cokoliv, díky níž si jí poznají
 • objasníme, že bez kartičky si v knihovně nemůžeme půjčit žádnou knihu

 

POHÁDKY

⇒ O princezně z knížky

Za sedmi polámanými autíčky a sedmi kostkami ze stavebnic byla jedna pohádková kniha a v té knize žila princezna. Byla to velmi krásná zlatovlasá princezna, stála na cimbuří hradu a dívala se do dálky, jestli už jede princ, který ji měl vysvobodit od zlého čaroděje.

 Ten čaroděj bydlel za kopcem v začarovaném zámku a neustále upomínal krále, aby mu dal princeznu za manželku, nebo že ho začaruje. Jenže princ se někde zdržel a nejel a nejel a princezna měla z čaroděje čím dál tím větší strach, až se nakonec rozhodla, že uteče.

Jednou, když děti nechaly knížku otevřenou, přelezla cimbuří a spustila se po té stužce, co je v knihách za záložku, jako po laně. Tak se dostala do světa obrů a hledala, kde by se ukryla. Děti byly sice hodní obři a jejich maminka byla také hodná obryně, často smutnou princeznu litovaly, když o ní četly v knížce, ale kdyby ji tu viděly, určitě by ji strčily zase na cimbuří, a kdyby princ nepřijel, musela by se vdát za ohyzdného čaroděje.

Práce s textem:

 • „Může princezna vyskočit z knihy?“
 • „Viděl už jsi nějakou princeznu?“
 • „Existují na světě ještě princezny?“
 • „Proč se princezně zdály děti jako obři?“
 • „Proč chtěla princezna utéct z pohádky?“