Archiv pro štítek: instalace

 • Výtvarný záměr: zkonstruovat ve skupině neuspořádané vrabčí hnízdo, usadit do něj vrabce a celý objekt si umístit na hlavu
 • Výtvarná technika/postup: prostorová tvorba – objekt, instalace
 • Pomůcky: hnízdo: papíry ze skartovačky (pokreslené papíry, časopisy, noviny), drátky, malé izolepy, motouz, ptačí peříčka (popř. pedig, sláma atd.), nůžky; vrabčák: čtvrtka A6, tužka, fixy, malé nůžky, špejle, tavná pistole, obrazová dokumentace vrabce
Motivace a hra
 • Prohlížení: Ptačí hnízda – Hnízdo je místem zrodu nového života ptáků. V knížce si prohlížíme vzhled různých ptačích hnízd (doporučuji: Jana Modrá, Malý průvodce naším běžným ptactvem I-II). Každý druh má vzhledově jiné hnízdo lišící se použitým materiálem i místem jeho umístění. Vycházka do přírody, kde se snažíme objevit některá z ptačích hnízd např. vlaštovek, jiřiček, čápů apod.
 • Vysvětlování: Vrabec a vrabčí hnízdo – Vrabci rádi žijí v blízkosti lidí, kde vždy najdou něco k snědku (ovoce, obilí, odpadky, hmyz, pavouky). Večer se sejdou s přáteli na stromě a pročimčarají hodiny svým čimčarara čim čim čim. Jejich hnízda jsou rozcuchané ze slámy, papíru, peří i kousků umělé hmoty. „Vrabčí hnízdo“ je také název jednoho lidského účesu díky neupravenému způsobu stavby.
 • Seznámení se záměrem – Víte, jak vypadáte po ránu, když jste rozcuchaní? Máte na hlavě takové hnízdo, že by vám tam mohli bydlet vrabci? Ve skupinách zhotovíme vrabčí hnízda, usadíme do nich rodinku vrabců a hnízdo umístíme na hlavu. Z našich výrazů by mělo jít znát, jak bychom se cítili.

 

Realizace výtvarné činnosti

Podle počtu dětí utvoříme 3-4 skupinky pracující společně u stolečků.  Protože je vrabčí hnízdo složené z papíru, slámy, peří i kousků umělé hmoty, snahou bude se při stavbě co nejvíce přiblížit v použitém materiálu.  Děti dostanou na stůl dostatek skartovaného papíru, ze kterého se snaží společně vytvarovat hnízdo. Aby konstrukce držela tvar, svazujeme ji provázky, drátkem, izolepou. Společně s papírem lze použít i slámu. Děti se učí spolupracovat, vázat uzly. Jakmile hnízdo drží tvar, chodí si děti k dalšímu stolečku pro pedig, který si lámou a zapichují do hnízda – ten společně se zapíchanými ptačími peříčky podtrhne neuspořádaný vzhled hnízda.  Kdo má hotovo, uklidí si své místo a pustí se do kresby ptáčka, protože co by to bylo za vrabčí hnízdo, kdyby nemělo své vrabce.

Na stůl dětem položíme fotografii/ilustraci vrabce a nabídněme čtvrtky A6, tužky a fixy.  Každý si vrabce nakreslí, vybarví a na závěr vystřihne. S problematickými úseky může dopomoct pedagog. Pedagog taktéž na každého vrabce připevní pomocí tavné pistole krátký kousek špejle a děti si svého vrabčáka zapíchnou do hnízda, které stavěly.

Závěr

 • Fotografování: S vrabčím hnízdem na hlavě – Vždy pozveme skupinku dětí, která pracovala na stejném hnízdě, a vyfotografujeme ji. Fotografie pak dětem ukážeme na TV či interaktivní tabuli.

 • Výtvarný záměr: inspirovat se vlaštovkami sedících na vedení vysokého napětí a obrazovou podobnost využít pro výtvarně hudební akci
 • Výtvarná technika/postup: kresba tužkou a fixy, instalace
 • Pomůcky: fotografie vlaštovek sedící na elektrickém vedení, čtvrtky A5 a menší, tužky, fixy, nůžky, kancelářské sponky, silnější provázek (popř. dlouhý papírový pás, lepící guma)

Motivace a hra

 • SH: Posílání vařeného vejce za zádyCo to bylo? Komu to asi patří? Jaké znáte ptáky? Kteří přilétají na jaře a na podzim odlétají?
 • Poslech příběhu:  O poslední vlaštovce(E. Petiška) – O poslední vlaštovce
 • PH:  Vlaštovky– Uprostřed herny natáhneme dlouhé lano. Děti (vlaštovky) na hudbu volně poletují po herně. Jakmile hudba utichne, děti si co nejrychleji sednou na lano jako vlaštovičky na dráty.
 • Pozorování obrázků: Noty x vlaštovky na drátech – Z pohádky už víme, že se vlaštovky na podzim shromažďují na vedení vysokého napětí a společně odlétají za sluníčkem. Povšimnutí si podobnosti mezi vlaštovkami sedících na drátě a notami položených na notové osnově. Učitelka včas vytvoří notovou osnovu z pěti linek buď pomocí provázků natažených přes třídu, nebo ji nakreslí na dlouhý pás bílého papíru. Dráty jsou zatím prázdné, ale každou chvíli se na nich začnou vlaštovky postupně shlukovat a než odletí do teplých krajin, tak si podle nich zkusíme zahrát vlastní skladbu.

 

Realizace výtvarné činnosti

Činnost realizujeme jako hromadnou se všemi dětmi najednou. Děti vlaštovku nejdříve nakreslí tužkou a poté fixy vybarví. Pro vybarvení lze však zvolit cokoliv (pastelky, voskovky, vodovky atd.). Aby děti věděly, jak vlaštovka vypadá, na viditelné místo vystavíme její obrázek/fotografii. Hotového ptáčka děti vystřihnou a jdou ihned zavěsit na notovou osnovu. Jediným pravidlem bylo, aby ptáčci nikdy nebyli pod sebou (kontrola při zavěšování).

Osnova z provázků je pro děti zajímavější, ale pedagog musí vymyslet, za co provázky upevnit, aby na ně zároveň při hraní na nástroj viděl.  Navíc má poměrně dost dětí problém připevnit ptáčka na provázek pomocí kancelářské sponky (kolíčky jsou naopak na provázky moc těžké). Nejjednodušší variantou je vzít dlouhý pás papíru, nakreslit na něj notovou osnovu a ptáčky na ně připevnit lepící gumou. Výhodou je i to, že lze ptáčky lepit i do mezer. Poté stačí vzít 2-3 dobrovolníky, aby pruh papíru zvedli a učitelka dětem skladbu přehrála. Děti pruh papíru položí a vlaštovky přelétnou zase na jiné místo – opět noty ala vlaštovky dětem přehrajeme.   

Závěr

 • Obměna Děti mladšího a staršího školního věku mohou dostat noty od konkrétní písničky a podle nich zavěsit vlaštovky na linky. Učitelka následně přehraje melodii dle zavěšených vlaštovek = kontrola. Vlaštovky můžeme nahradit prádelními kolíčky.
 • Odlet vlaštovek do teplých krajů – Sundání své vlaštovky a odlet do šatny.