Archiv pro štítek: frotáž

 • Výtvarný záměr: experimentální přenášení reliéfní struktury na papír
 • Výtvarná technika (postup):  frotáž papírových vloček
 • Pomůcky: čtvrtky, nůžky, lepidlo v tubě, arch modrého barevného papíru, kancelářské papíry, modré papíry, voskové pastely (odstíny modré, fialové, bílá), ubrus

Motivace a hra

Učitelka pro děti připraví papírové proužky ze čtvrtky, každému rozdá 4 dlouhé a 8 kratších proužků. Vytvoříme si několik předloh, podle kterých budou děti pracovat. Na kancelářský papír nakreslíme fixem různé kombinace vloček od nejjednodušších variant po složitější v závislosti na věku dětí (obrázek níže). Postupně ukazujeme nakreslené předlohy a děti podle nich skládají z proužků vyobrazené vločky. Hra kromě procvičení zrakové analýzy a syntézy napomůže dětem si vytvořit představu o různorodosti schémat vloček při výrobě vlastních.

schémata vloček

Realizace výtvarné činnosti

Čtvrtky A4 rozstřihneme na 4 stejné díly, každé dítě dostane 1 kus. Z delší strany papíru stříháme proužky na kostru vločky, zbytek čtvrtky využíváme na detaily.  Po nastříhání dílů si děti poskládají vlastní vločku a proužky k sobě přilepí. Hotové vločky celé potřou lepidlem a nalepí je na arch modrého papíru. S přilepenými vločkami půjde i lépe frotáž, vyhneme se tomu, že by se šablony hýbaly.

Děti si vyberou jednu vločku (nemusí být jejich), na tu přiloží kancelářský, barevný nebo jiný měkký papír, který pevně přidržují, aby neměli dvojitý otisk. Přejížděním úlomku na plocho položené voskovky vytváříme otisk struktury zakrytého reliéfu. Lépe se pracuje s menšími kousky voskového pastelu, proto se nebojme ho rozlomit. Nechme děti s frotáží experimentovat – vytvářet frotáž koncem voskovky, celou hranou, kombinovat studené barvy voskovek, frotovat modrou voskovkou na bílý papír i bílou voskovkou na modrý papír. Pracujeme u stolečků i na zemi.

Jak vzniká vločka

Závěr

Jaký postup se vám nejvíce osvědčil s voskovkou? Líbili se vám spíše modré nebo bílé vločky na papíře? Bylo těžké držet pevně papír a zároveň frotovat?

Jak vzniká vločka2 Jak vzniká vločka3

 • Výtvarný cíl: snímání povrchové textury podrážek bot, rozehrání akce se vzniklými artefakty
 • Výtvarná technika (postup)hra s otisky podrážek, výtvarná akce
 • Pomůcky: kreslící uhly, kancelářské papíry, venkovní boty dětí, nůžky, plastová deska na válení barvy, černá temperová barva, linorytový nebo jiný váleček, igelit na boty

Motivace a hra

Sedíme s dětmi na koberci a povídáme si, jak by se nám líbilo mít kouzelné boty a kam bychom s nimi cestovali. Bohužel kouzelné boty existují jen v pohádkách, my však máme své boty, které nás mnohdy dokáží dovést někam, kde jsme ještě nikdy nebyli. Každý si přinese z šatny vlastní boty. Vnímáme botu zrakem i hmatem, všímáme si, že každá podrážka má jinou strukturu.

 

Realizace výtvarné činnosti

Můžeme se rozhodnout sejmout otisky dvojím způsobem – frotáží nebo otiskem podrážky. Při frotáži přiložíme kancelářský papír na podrážku a uhlem položeným naplocho snímáme strukturu. Technika je pro malé děti náročnější v tom, že přes papír nevidí konec boty, papír nelze k botě upevnit a proto je potřeba ho pevně držet, aby se nepohyboval a frotáž byla přesná. Základem je i správné držení nástroje. Druhou možností je rozválení nenaředěné temperové barvy na plastovou destičku. Botu přiložíme, pohoupeme, aby byla barva nanesena na špičce i patě. Poté ji děti položí na papír a opět s přítlakem pohoupají. Můžeme otisknout stejnou botu 2krát z důvodu menšího znečištění, nebo obě dvě. Boty použité při otisku necháme schnout na igelitu podrážkou nahoru. Po zaschnutí tempery si děti otisky vystřihnou.  Na jednom místě se nám objeví spousty stop celé naší třídy i popř. paní učitelky.

Start začátku akce si určí děti – zda naši cestu započneme v šatně, před budovou školky, u prolézačky apod. Pokládáme vždy po dvou stopách = krok.  Stopy mohou mít různé rozestupy a dle toho nám i řeknou, zda jdeme pomalu, utíkáme. Pořadí necháme na dětech, v případě předhánění můžeme vyvolávat jména dětí. Každé dítě má právo si zvolit směr cesty, kam chce jít. Kam nás stopy zavedou? Akci z důvodu bezpečnosti realizujeme v areálu školy. Měli bychom vše nechat náhodě, nedomlouvat se před akcí, kam chceme dojít. Cesta končí ve chvíli, kdy dojdou stopy.

kam-nas-stopy-zavedou kam-nas-stopy-zavedou3
kam-nas-stopy-zavedou4 kam-nas-stopy-zavedou5

Závěr

Hodnotíme zvládnutí techniky u frotáží, otisků – proč se neotiskla celá podrážka? Vzhledem k tomu, že každý má přibližně 2 kroky (4 stopy), nelze dojít daleko. Uvědomění si, kolik stop by bylo potřeba ke zdolání vzdálenosti na nedaleké hřiště, domů apod.

 • Výtvarný cíl: záznam postupných fází růstu prostřednictvím stavebnicových prvků
 • Výtvarná technika (postup): frotáž kolorovaná akvarelovými barvami
 • Pomůcky: kniha: Malý princ od Antoine de Saint-Exupéryho, balicí papíry, dílky puzzle, umělý uhel, akvarelové barvy, kelímky na vodu, štětce, reprodukce Maxe Ernsta

Motivace a hra
 • Do výtvarného námětu nás zavede četba pohádky o květině malého prince, o jejím postupném růstu na svět, pečlivém výběru barev, pečováním a starostmi o ní.
 • Příběh zakončíme větou lišky: „A pro ten čas, který si své růži věnoval, je ta tvá růže tak důležitá“, kdy si uvědomíme princův hluboký vztah ke květině.
 • Přemýšlíme, co nám tím chtěla liška říci.
 • Měli bychom dojít k závěru, že k rostlinám a zvířatům, o které se staráme, máme větší vztah a vůbec nám nezáleží na jejich vlastnostech, vzhledu a jedinečnosti. Jsou pro nás důležití něčím jiným.
 • Co vše potřebuje rostlinka ke svému růstu?
 • Jak měří svůj čas a jaké má fáze růstu?
 • Jak se mění časem její barvy?
 • Pro vžití se do role klíčícího semínka, jež se vyvine v půvabnou květinu, zahalíme dobrovolníka archem balicího papíru.
 • Jeho úlohou je se pomalu prodírat ztvrdlou zeminou na svět.

 

Realizace výtvarné  činnosti
 • Každý si vypěstuje svou květinu.
 • Jen pro něj bude tak důležitá díky vztahu k ní, protože ji bude tvořit od první chvíle, co vystrčí první okvětní lístek, až po fázi půvabné, vyspělé květiny.
 • Rostlina nemusí vypadat tak, jak ji známe z našeho světa, může se jednat o libovolný tvar, který díky času a slunci roste do výšky.
 • Okouzlující květina poroste pomocí techniky frotáže, kterou objevil Max Ernst.
 • Co vám připomínají frotáže Maxe Ernsta? Jakých materiálů využíval ve svých frotážích?
 • Naši květinu budeme tvořit z dílků puzzle.
 • Záleží na každém, zda bude pracovat s dílky postupně, anebo si na lavici vyskládá celou kompozici.
 • Hotové frotáže kolorujeme vodovými barvami tak, abychom zvýraznili pouze zajímavé detaily kresby.
Max Ernst, Frotáž

Závěr

 • Co se vám na vaší květině nejvíce líbí, čím je jedinečná než všechny ostatní?
 • Jaká barevnost vás upoutala?
 • Rostla vám pod rukama lehce, nebo se vyvíjela pomalu?