Archiv pro štítek: dopravní prostředky

 ZADÁNÍ: Dokresli chybějící kruhy v obrázku.

Literatura: Nováková, Renata. Není tvar jako tvar. In: Nápadník pro mateřské školy: Hravé náměty pro práci s dětmi. Praha: Raabe, 2019.

 • stažení pracovních listů: Klikněte na konkrétní pracovní list, otevře se vám v novém okně. Opět na něj klikněte levým tlačítkem myši pro zvětšení a následně pravým tlačítkem myši zvolte: Uložit obrázek jako…
 • zadání: Prohlédni si vyšitý obrázek. Podle vzoru spoj tečky v prázdném poli tak, aby vznikl stejný obrazec.

 

Literatura: Nováková, Renata. Vyšívané obrázky. In: Nápadník pro mateřské školy: Hravé náměty pro práci s dětmi. Praha: Raabe, 2019.

 • Výtvarný záměr: pozorovat barevné stopy pneumatik, která zanechávají auta za sebou; všímat si podvojných barev vzniklé smícháním dvou základních barev
 • Výtvarná technika/postup: otisky netradičním nástrojem – kolečky od autíček
 • Pomůcky: temperové barvy (žlutá, modrá, červená), 3 plastové kelímky (např. od čoko-piškotů Opavia), 3 malá autíčka barevně shodná s temperovými barvami, rampa (klouzačka, kostky), 2 balicí papíry, igelit, papírová lepenka.

Motivace a hra
 • Pozorování: Stopy pneumatik – Každé auto má trochu jiný vzorek pneumatik. Při vycházce tyto vzorky pozorujeme (u aut zaparkovaných u chodníku), můžeme sejmout frotáž pomocí voskovky, uhlu a vytvořit si vzorník různých pneumatik.
 • Seznámení se záměrem – Pokud auta při jízdě vjedou do bláta/vody, zanechávají za sebou stopy, které ale vlivem deště/sluníčka zmizí. Kdyby však vjela na silnici do barvy, otisk pneumatik by byl trvalý. Tak to ale ve skutečnosti nejde, silnice by byly sice plné barevných čar, ale řidiči by neviděli plné či přerušované čáry, směrové šipky, přechody a další bílé značení nakreslené na silnicích. Na papíře si však můžeme tyto barevné stopy vytvořit pomocí malých autíček.

 

Realizace výtvarné činnosti

Než započneme výtvarnou akci, je potřebná důkladná příprava podmínek ze strany učitelky. V prvním případě je potřeba vymyslet rampu, odkud budou autíčka sjíždět dolů. Nahoře by měla být rovná plocha, kam umístíme kelímky s barvou. My využili malou dřevěnou klouzačku, která byla ideální i díky postranním zábranám, díky nimž nám autíčka nesjížděla mimo dráhu. Rampu lze vytvořit i z pěnových či dřevěných kostek a prkének, tu pokrýt balicím papírem a papír připevnit papírovou lepenkou. Pod rampu umístíme velký igelit a na něj položíme druhý balicí papír. Před akcí ještě necháme sjet nenabarvené autíčko, abychom viděli, kam až dojede a podle toho popř. přidáme další balicí papír.

Osvědčilo se využít taková barevná autíčka korespondující s temperovými barvami. Děti tak automaticky vrací např. žluté autíčko do žluté tempery. Pro barvu zvolíme menší mističky, abychom příliš neplýtvali s barvou. Temperové barvy lehce naředíme vodou pro lepší otisky a vložíme do nich autíčka. Všechny děti si posedají okolo balicího papíru a postupně na vyzvání chodí k rampě a pouští autíčka z kopce. Autíčko položí na nakloněnou rovinu a nechají ho volně sjet dolů (neodráží ho). Opakujeme, dokud děti akce baví.

Závěr
 • Pozorování: Vznik druhových barev – Ne každé auto vždy jelo rovně, proto si děti mohou na konci akce povšimnout, že překrývající barevné stopy daly vznik novým odstínům. Objasnění, že ze základních barev (červená, žlutá, modrá), lze jejich vzájemným mísením namíchat další barvy. Jaké nové barvy se objevily na papíře? Z jakých dvou barev odstín vznikl?
 • Didaktická hra: Parkování aut – Auta po jízdě musíme zaparkovat. Neboť žijeme ve městě, kde jezdí hodně aut, je pro ně potřeba i mnoho parkovacích míst, proto existují patrové garáže. Na papír nakreslíme devět čtverců, vždy tři vedle sebe a pod sebou. Děti podle instrukce „zaparkují“ autem do patrové garáže (zaparkuj červené auto doprostřed 1. patra, modré auto do 2. patra vpravo, žluté nad modré apod.)

 • Výtvarný úkol: zajímavě dekorovat obal balonu, rozstřihat ho podle svislých pruhů a ty opět ve stejném pořadí jen s rozsuvem lepit na modrý podklad, dokreslit zavěšený košík
 • Výtvarná technika (postup): kresba fixy, rozsouvání tvarů
 • Pomůcky: nakopírované omalovánky balonu (viz Příloha), barevné fixy, nůžky, lepidlo v tubě, odstíny modrých papírů A4, ubrus, fotografie horkovzdušných balónů

Úvod (motivace)
 • Popis balonu Horkovzdušný balón se skládá z obalu, koše a hořáků. Textilní obal připomíná obrácenou kapku vody. Na obalu jsou svislé nosné popruhy, které nesou tíhu koše. Při letu je plněný zahřátým vzduchem z hořáku a díky tomu stoupá nahoru. V horní části je uzavíratelný otvor pro vypouštění teplého vzduchu, když chce balon klesat k zemi.  Proutěný koš pro posádku je zavěšen pod obalem. Košem prochází ocelová lanka, která jsou spojena s obalem balónu.
 • Pokus: Vznášení horkovzdušného ba­lónu spodní část mikroténového sáčku do odpadkového koše sešijeme sešívačkou, aby vznikl menší prostor. Do tohoto otvoru vsuneme ruličku například od kuchyňských utěrek, přes kterou foukáme z fenu teplý vzduch. Balon pustíme a ten se vznese ke stropu.
 • Hra na řešení neobvyklé situace: Létající balón děti se pohybují po prostoru a předvádí let balónem. Popisují, co vše je z balónu vidět. Najednou se přižene silný vítr a balón se řítí k zemi. Co uděláme, abychom se zachránili? Celou situaci vyhodnotíme a popovídáme si o ní.

 

Realizace výtvarné činnosti

Děti si vezmou omalovánku a na základě vlastní kreativity a možné inspirace fotografiemi se snaží navrhnout zajímavý barevný vzor textilního obalu. Obrys balonu vystřihnou a vyberou si modrý odstín podkladu (nebe), na kterém balon poletí. Obal pak rozstříhají podle svislých nosných pruhů a ty pokládají na modrý papír ve stejném pořadí. Ideální je nejprve přilepit doprostřed nejširší prostřední pruh, aby se na podklad vešel celý balon a poté lepit od středu další pruhy, které se postupně zmenšují. U tohoto námětu si děti zkouší techniku rozsouvání, proto by mezi jednotlivými pruhy měly zůstávat drobné mezery, které balon jednak rozšiřují a zároveň vytváří poledníky viditelné i na skutečných balonech. Při lepení nejužších pruhů může dopomoct pedagog. Na závěr děti dokreslí fixy košík a ocelová lanka spojující obal s košem. Kdo chce, může zakreslit i posádku na palubě balonu.

Závěr

Hodnocení dětí – ocenění vzoru, barevnosti, pečlivosti při práci s fixy.

 • Výtvarný úkol: na karton lepit fotografie aut vystříhaných z časopisů, překrývanou koláž doplnit o skutečné předměty (malá autíčka, kolečka aut apod.)
 • Výtvarná technika (postup): koláž, asambláž
 • Pomůcky: karton formátu A3 a větší, fotografie aut z časopisů/kalendářů, malá autíčka (z Kinder vajíček apod.), nůžky, lepidlo v tubě, tavná pistole, ubrus

Motivace a hra
 • Diskuse o autech – značky a typy aut, poznávání aut na fotografiích.
 • Hra na rozvoj myšlení: Bouračky u každého stolečku určíme dítě, které vytvoří z 2-3 autíček bouračku a zbytek skupiny hádá, co se stalo a kdo nehodu způsobil. Vymýšlí příběh, jak a proč se nehoda mohla stát (rychlost, zvěř, chodec, prudké zabrzdění auta).
 • Vysvětlení pojmu: Vrakoviště – auta, která jsou nabouraná, stará a nefunkční končí na vrakovišti, které připomíná hřbitov aut. Novější nabouraná auta jdou použít na celou řadu součástek (kola, nárazníky, motor, světla). Většina aut na vrakovišti jsou ale staré vozy, které jsou vrstveny na sebe a poté likvidovány lisováním. Na scénu pak vystupují torza aut kdysi ladných tvarů a my jen odhadujeme dle vyčnívající části, o jaké auto se jednalo.

 

Realizace výtvarné činnosti

Děti mají za úkol nosit do školky fotografie aut z časopisů, kalendářů, letáků atd. Malé obrázky aut najdeme i v katalozích hraček. Děti auta pečlivě vystřihnou a hromadí je na jednom místě. Při dostatečné zásobě vystříhaných obrázků je začnou libovolně lepit na karton. Když už se auta nemohou na podklad vejít, lepí je přes sebe tak, aby byl vidět vždy alespoň kousek překrytého auta. Na konci, kdy už na papíře zbydou pouze malé skulinky, hledají děti velikostně vhodné auto, aby zakrylo mezeru, ale zároveň už příliš nezakrývalo další auta. Tyto drobná autíčka se hojně vyskytují v katalozích hraček. Po dokončení koláže doplníme vrakoviště o prostorové autovraky. Učitelka nanese na spodek autíček lepidlo z tavné pistole a děti je opatrně přilepují na kolážový podklad.

Závěr
 • Značky aut na vytvořeném vrakovištiurčujeme značky aut podle loga nebo tvaru auta, hledáme na vrakovišti auta od jedné značky (Mercedes, Audi, Honda, Citroen, Volkswagen apod.)

 • Výtvarný úkol: podle instrukcí poskládat lodičku, umístit ji na moře a sdělit, kam pluje
 • Výtvarná technika (postup): tvarování materiálu – origami
 • Pomůcky: měkké barevné papíry formátu A4, lepidlo v tubě, fixy, arch modrého nebo bílého tvrdšího papíru, bílé voskovky/svíčky, anilinové barvy, širší kulaté štětce, nádoba s vodou

Motivace a hra
 • Vzbuzení představ – Určitě každý z nás má nějaké přání, kam by se chtěl jednou podívat. Někdo by chtěl jet k moři, do exotické země, jiný na ostrov, na kterém by objevil poklad. Zavřeme oči a představujeme si toto místo. Všude okolo něj je ale obrovské moře. Jak se na toto místo dostat, když je všude samá voda?
 • Diskuse o vodních dopravních prostředcích (vor, jachta, člun, kajak, loď, parník, ponorka, vodní skútr).
 • Seznámení s úkolem – Každý si vyrobí svoji kouzelnou lodičku, která ho po moři zaveze, kam si bude přát.

 

Realizace výtvarné činnosti

Děti si zvolí libovolnou barvu papíru pro jejich lodičku. Vhodné je vysvětlovat postup ve skupině 4-6 dětí. Učitelka s dětmi sedí u stolečku a dle instruktáže (slovní i názorné) děti skládají lodičku krok za krokem (viz obr. níže). V polovině práce, kdy dětem vznikne čepička, lze zahnuté cípy přilepit lepidlem. Dle věku a zručnosti dětí může učitelka v některých krocích dopomoct. Kdo chce, může si hotový prostředek ozdobit kresbou fixy. Spodní část loďky potřeme lepidlem a mírně roztaženou ji lepíme na moře. Loď může vyplout.

Moře bylo vytvořeno z tvrdšího světle modrého archu, na který skupina dětí nakreslila bílým voskovým pastelem vlnky a posléze celou plochu kolorovala anilinovými barvami zajímavé svými sytými modrými odstíny. V místě voskové kresby se vodová barva nezachytí.

Závěr

 • Narativní pantomima: Plujeme na výlet – ruce držíme podél těla a houpeme se v kolenou, jako když se loď houpe na vlnách. Rozhlížíme se napravo, nalevo a vyhlížíme pevninu. Kdo ji spatří, pokrčí ruce v lokti, jako když drží kormidlo; chůzí a nakláněním pluje k cíli.
 • Rozhovor: Kam doplula tvoje loďka?sdělování, kam by se děti chtěly podívat.
 • Výtvarný úkol: vybrat si jeden dopravní prostředek a zobrazit ho, společně vytvořit síť cest s dopravními značeními a umístit svůj prostředek na vhodné místo
 • Výtvarná technika (postup): kombinovaná technika
 • Pomůcky: čtvrtky formátu A5, 2 kartony, černé papíry, černá tuš, špejle, nůžky, lepidlo v tubě, izolepa, fixy, pastelky, voskovky, ubrus, bílý fix nebo pastelka

Motivace a hra
 • Pracovní list: Co jezdí, létá a pluje – ke stažení na adrese: http://dum.rvp.cz/materialy/co-jezdi-pluje-a-leta.html (vystřihnuté dopravní prostředky lepit na cestu, vodu nebo nebe).
 • Pantomima: Dopravní prostředky – jeden dobrovolník předvádí, ostatní hádají.
 • Seznamování s dopravními značkami – zákazové, příkazové, výstražné, informativní.

 

Realizace výtvarné činnosti

Děti si zvolí libovolný dopravní prostředek, který nakreslí tuší a špejlí a po zaschnutí si ho pastelkami vybarví. Může se jednat o auta, autobusy, trolejbusy, vlaky, letadla, vzducholodě, vrtulníky, lodě, ponorky, plachetnice atd. Hotové prostředky pedagog dětem vystřihne.

Dva až tři velké kartony (dle počtu dopravních prostředků) spojíme lepenkou a vytvoříme tak dlouhý kartonový pás. Z černého papíru stříháme rovné pruhy, zatáčky, které skupiny dětí konstruují na plochu. Ze zbytků papíru vytváříme kolejnici pro prostředky jezdící po kolejích a parkoviště. Tvoříme dálnice, křižovatky, vlakové přejezdy – vše dle obrazotvornosti dětí. Po dokončení návrhu začneme jednotlivé díly přilepovat na plochu a to tak, že začneme s lepením z jedné strany a postupně se dostáváme na stranu druhou. Děti pak pomocí bílé pastelky nebo fixu kreslí na silnice přerušované čáry, přechody; barevnými fixy semafory a značky. Na závěr na silnice, kolejnice, moře a oblohu upevní vlastní dopravní prostředek.

doprava ve městě doprava ve městě2

Závěr

 • Společná kontrola – správné umístění dopravních prostředků (cesty, voda, nebe)
 • Pojmenovávání dopravních prostředků a značek

 • Výtvarný cíl: kombinace stop netradičního nástroje s tradičním;  výtvarná hra
 • Výtvarná technika (postup): hra s otisky tradičních i netradičních nástrojů
 • Pomůcky: čtvrtky formátu A2, dětská hračka-malá autíčka, temperové barvy, štětce, pěnové tiskátko auta, linorytový váleček, deska na rozválení barvy

Motivace a hra

Pustíme dětem nahrávku se zvuky dopravních prostředků a hádáme, jaký prostředek vytvořil daný zvuk.  Jmenujeme si další dopravní prostředky, poznáváme je na obrázcích.
Do sáčku ukryjeme malé autíčko, děti ho postupně osahávají a na konci vysloví jeho název. Zahrajeme si pohybovou hru na auta, učíme se základním pravidlům chování na silnicích a pokoušíme se vymyslet výhody i nevýhody aut.

 

Realizace výtvarné činnosti

Když auto vjede do bahna, či vody, zanechává za sebou stopy pneumatik. Ty se pak vinou dle toho, jak auto jelo. Na desku naneseme tmavou temperovou barvu symbolizující bahnivou vodu a válečkem ji rozválíme do větší plochy. Autíčko nejprve vjede do bahna a následně na čtvrtku. Automobil může jezdit rovně, do kopce, zatáčet, kličkovat i couvat. Aby stále zanechávalo otisky, je potřeba často vjíždět do barvy. Po zaschnutí umisťujeme na vzniklé koleje auta pomocí pěnového razítka. Ty mohou být rozmístěna spontánně anebo promyšleně- posazené na vytvořené stopy.

auta-hry s otisky auta-hry s otisky 2

Závěr

Dbáme především na prožitek dětí při experimentování s neobvyklým nástrojem a jejich slovní výpovědi při aktivitě. Rádi komentují, kam auto jede, popisují dopravní situaci.

Na cestě

Motor, volant, čtyři kola,

podvozek a střecha shora.

Hodný kluk, i ten, co zlobil,

 oba znají _ _ _ _ _ _ _ _ _. (automobil)

 

Které auto závodníků ze startu je v cíli v mžiku?

Tachometr na nule

nemá nikdy _ _ _ _ _ _ _. (formule)

 

Dvě kola a k tomu helma,

na silnici je jak šelma.

Je to těžké pro Dorku?

My hádáme _ _ _ _ _ _ _. (motorku)

 

Auto, které nemá střechu,

jezdí hrdě, běze spěchu.

Na nejlepší letní výlet

poveze nás _ _ _ _ _ _ _ _ _. (kabriolet)

 

Které auto skoro snové

dlouhé je a přepychové?

Bára s Evčou, taky Týnou

touží jezdit _ _ _ _ _ _ _ _ _. (limuzínou)

 

Které auto chtělo změnu,

a rádo by do terénu?

V kpcích rychle jako šíp

jezdí asi jenom _ _ _ _. (džíp)

 

Ve vodě

Brázdí moře, oceány,

vozí dámy, také pány.

Přes palubu strach svůj hoď,

vyzkoušej, jak pluje _ _ _. (loď)

 

Z komínu mu pára stoupá,

ve vlnách se lehce houpá.

Kdo chce, ať je ve mžiku

na palubě _ _ _ _ _ _ _. (parníku)

 

Pod vodou si tiše pluje,

mořský život pozoruje.

Že je to jen báchorka?

Ba ne, přece _ _ _ _ _ _ _. (ponorka)

 

Ve vzduchu

Křídla, trup a podvozek-

pilot míří k obloze.

Každé dítko uhádlo?

Mám na mysli _ _ _ _ _ _ _. (letadlo)

 

Do vzduchu se lehce vznáší,

vrtulí nám ptáky plaší.

Zraněného ale v mžiku

přepraví ve _ _ _ _ _ _ _ _ _. (vrtulníku)

 

Koule s košem k nebi míří,

vznáší se jak lehké chmýří.

Výhled jako z balkonu

máš ve vzdušném _ _ _ _ _ _. (balonu)

 

Z kopce létat na křídlech?

Strachy se až tají dech.

Tak se hoďte do gala,

pozorujte _ _ _ _ _ _. (rogala)

 

Hromadná doprava

          

Dlouhý je, má čtyři kola,

cestující k sobě volá,

pak je sveze cesty kus.

Víš co to je? _ _ _ _ _ _ _. (autobus)

 

Poháněné elektřinou

po kolejích se vždy šinou.

od června až do máje

městem jezdí _ _ _ _ _ _ _ _. (tramvaje)

 

Od nádraží k nádraží

cestující převáží.

Po kolejích jako drak

jezdí rychle jenom _ _ _ _. (vlak)

 

Nahoře má troleje,

nemusí mít koleje,

vypadá jak autobus.

Copak to je? _ _ _ _ _ _ _ _ _. (trojlejbus)

 

Rychle dráhou v podzemí

jiný jezdit neumí.

Už to víte, Káťo, Petro?

Jenom v Praze jezdí _ _ _ _ _. (metro)

Pro děti

Řídítka a řetěz krátký

na dvě kola se šlapátky?

Děti ihned po škole

jezdí rády na _ _ _ _. (kole)

 

Jedna noha líně leží,

druhá zase stále běží.

Hádanka, že je to těžká?

Je to přece  _ _ _ _ _ _  _ _ _. (koloběžka)

 

Boty s kroužky v jedné řadě

jezsí cestou po zahradě.

Ozývá se dětský smích,

když se jezdí na _ _ _ _ _ _ _. (bruslích)

 

Záchraná vozidla

Proč za zvuků houkačky

doktor klopí zatáčky?

Život visí na nitce

nemocnému v _ _ _ _ _ _ _. (sanitce)

 

Velké auto s houkačkou,

žebříkem a stříkačkou

 k ohni rychle přifrčí,

v něm odvážní _ _ _ _ _ _. (hasiči)

 

Na slunci i ve stínu

vždy po stopách zločinu.

Zločinec se těžko skryje

před auťákem _ _ _ _ _ _ _. (policie)

 

Použitá literatura:

POSPÍŠILOVÁ, Zuzana. Hádám, hádáš, hádáme. Praha: Portál. 2012. ISBN: 978-80-262-0142-7.

ROZUMOVÁ VÝCHOVA

⇒ Seznámení s dopravními značkami

 • pomůcky: obrázky dopravních značek
 • na tabuli nakreslíme tvarově a barevně rozličné značky a pod ně připevníme obrázky skutečných značek
  • výstražné – mají tvar červeného trojúhelníku
  • zákazové – mají kulatý tvar a jsou červené
  • příkazové – mají kulatý tvar a modrou barvu
  • informativní – modré, obdélníkového tvaru
 • učíme se znát význam základních značek
 • na vycházkách hledáme a pojmenováváme naučené značky

DOPRAVNÍ ZNAČKY

⇒ RV: Semafor-barvy

 • Jaký je rozdíl mezi semaforem pro chodce a pro auta?
 • Jaká barva svítí, když můžeme přejít?
 • Co se stane, když už jsem na přechodu a skočí červená?
 • Co kromě očí využíváme? (uši)-demonstrace, co vše můžeme slyšet?
 • Co mají zebra a přechod pro chodce společného?
 • Teorie:
  • při přecházení se podíváme do L, P, L a uprostřed přechodu se podíváme ještě na P, jestli nás vidí auta i z opačného směru-navázat oční kontakt, abychom věděli, že nás vidí a my mohli přejít

 

⇒ RV: Co se na přechodu nesmí?

 • zastavit, loudat se, s nikým si nepovídat….

 

⇒ RV: Popis cesty, poznávání značek, orientace v prostoru

 • Popis bezpečné cesty od svého domu (šipka) ke škole.
 • Které auto je nejdál od tvého domu?
 • Která dopravní značka je nejblíž k tvému domu?
 • Která budova je nevyšší?
 • Která budova je uprostřed obrázku?
 • Je divadlo před nebo za kostelem?
 • Co znamená modrá kulatá značka s jízdním kolem?
 • Víš, co znamená značka s červeným křížem a telefonním sluchátkem?
 • Je lékárna blíž než banka nebo dál od tvého domu?
 • Je drogerie vlevo nebo vpravo od kina Kometa?
 • Popis cestu pomocí vlevo, vpravo, rovně, zatočit do banky, divadla, na policii,…

Popis cesty

⇒ Chování v MŠ (reakce na chování dle značek)

⇒ RV: Hledání dopravních prostředků v knihách

⇒ RV: Chodíme, jezdíme do MŠ?

⇒ RV: Které DP jezdí jenom ve městě a které jen na vesnici?

 

HRY

POHYBOVÉ

⇒ PH: Na autobusy

 • po třídě rozmístíme zastávky autobusů
 • zvolíme řidiče několika linek a určíme jim trasu
 • zbytek dětí rozdělíme na zastávky
 • libovolně do autobusů nastupují i z nich vystupují
 • děti se při jízdě drží za boky (musíme se držet, abychom neupadli)
 • při nastupování se nesmíme strkat, chováme se slušně a bezpečně

 

⇒ PH: Na barevné vlaky

 • pomůcky: 3 x 4 barevné kruhy (červený, zelený, žlutý, modrý)
 • příprava:
 • každý roh herny barevně označíme (DEPO pro vlaky)
 • 4 kruhy má učitelka
 • děti utvoří 4 vlaky (skupiny) a každé dáme 1 barevný kruh
 • vysvětlíme dětem=vláčkům, kde má každý svoje DEPO
 • osvětlíme si, co je DEPO (oprava, údržba vlaků)
 • vláčky jezdí po herně, nesmí se srazit ani roztrhnout
 • učitelka v ruce střídá barevné kruhy, jako jsou barvy DEPA
 • na daný pokyn vyjíždí vlak z depa a opět vyjíždí
  • když ho učitelka zvedne nad hlavu, daný vlak musí zajet do depa
  •  když ho dá dolů, vlak opět vyjíždí
 • obměna: když vlak zajede do DEPA, vymění se strojvedoucí (jde na konec vlaku)

 

⇒ PH: Na auta

 • reakce na barevný signál
 • pomůcky: malé barevné kruhy, červený a zelený papír
 • děti jezdí po herně
 • musí bedlivě sledovat semafor
 • pokud se nasvítí červená, musí se ihned zastavit
 • kdo nezastaví, jde si sednout ke stolečku, popř. jde stranou

 

⇒ PH: Autíčka, stop!

 • pomůcky: bubínek
 • děti se rozptýlí po prostoru a pohybují se (jezdí jako auta)
 • na zvuk bubínku se musí zastavit
 • kdo nezastaví, musí říct dopravní prostředek (ty se nesmí opakovat)
 • pokud ho řekne, může pokračovat ve hře (splacení pokuty)

 

⇒ PH: Na dopravního kouzelníka

 • děti chodí v kruhu za sebou
 • „Čáry, máry pod kočáry, já jsem kouzelník, všechny vás proměním v …. auta, letadla, tramvaje, kola, ponorky,… „
 • nakonec vykouzlíme zase děti

 

⇒ PH: Hádej dopravní prostředek (pantomima)

 • děti pomocí výrazu, pohybu (zvuku) představují nějaký dopravní prostředek
 • ostatní hádají, co předvádí

 

DIDAKTICKÉ

⇒ DH: Poznávání dopravních prostředků

 • pomůcky: obrázky dopravních prostředků
 • ukážeme obrázek a děti určí název + vytleskáme

 

⇒ DH: Přiřazování sloves (děje) k prostředkům

 • ukazujeme obrázky dopravních prostředků
 • děti přiřazují slovesa (jede po silnici/kolejích, letí, pluje)

 

⇒ DH: Co létá, pluje, jezdí?

 • děti jmenují co nejvíce prostředků, kde plují, létají, jezdí po kolejích…

 

⇒ DH: Kde se prostředky pohybují?

 • pomůcky: obrázky dopravních prostředků, dřevěná stavebnice
 • každé dítě dostane obrázek prostředku a ten umístí na dané místo
 • voda= modrý krepák, koleje= prkýnka ze stavebnice, silnice= černé papíry za řazené za sebou, vzduch=šnůra, vyvýšená police

 

⇒ DH: První, poslední, po, hned za, hned před…

 • na tabuli připevníme obrázky dopravních prostředků
 • klademe otázky: „Co je před autem, co je hned za…“
 • úkol můžeme ztížit, že vytvoříme 3 řady prostředků a ptáme se, co je nad motorkou, co je pod vlakem…

 

⇒ DH: Slova začínající na písmeno

 • „Jaký prostředek začíná na písmeno A, T, K..“
 • pro vizuální oporu dětem poslouží obrázky připevněné na tabuli

 

⇒ Logopedie: Jede vláček

 • procvičování správné výslovnosti hlásky „Š“
 • jede vláček – ši, ši, ši
 • zrychlujeme, zpomalujeme, hlasitě, tiše

 

⇒ DH: Všechno jezdí, co má kola

 • obdoba hry na „Všechno létá…“
 • děti tleskají do rytmu říkanky: „Všechno jezdí, co má kola“
 • učitelka na střídačku jmenuje předměty, které se pohybují pomocí kol po silnici a předměty, které sice mají tvar kola – kruhu (např. kolečko v hodinách, záchranný kruh, talíř, apod.), ale nepohybují se pomocí kol po silnici
 • děti mají za úkol, co nejrychleji změnit pohyb rukou z tleskání na motání předpažím, v případě, že se jedná o předmět pohybující se pomocí kol po silnici
 • dítě, které nereaguje v časovém limitu, ze hry vypadává
 • vítězem je ten, kdo ve hře zůstává jako poslední

 

⇒ DH: Víme, kde je vlevo, víme, kde je vpravo

 • děti sedí na zemi kolem lana, které znázorňuje silnici
 • když řekne učitelka „pravá“, děti natáhnou pravou ruku před sebe „nad silnici“
 • když řekne „levá“, natáhnou levou ruku
 • řekne-li učitelka „silnice nebo uprostřed“, natáhnou děti obě ruce směrem do silnice

 

SMYSLOVÉ

⇒ SH: Poznáváme zvuky dopravních prostředků-CD

 • pomůcky: zvuky dopravních prostředků
 • dětem pouštíme jednotlivé nahrávky zvuku prostředků
 • úkolem je odhadnout, jaký prostředek tento zvuk vydává

 

⇒ SH: Co to slyším?

 • děti sedí v kruhu na podlaze, ruce složené na pokrčených kolenech a hlavu mají položenou na rukou a oči zavřené
 • učitelka vykoná činnost, která vydává jakýkoli zvuk (zavře dveře, přelije vodu, pošle po zemi autíčko, udělá pár kroků, zašustí s papírem a pod …).
 • děti se snaží zjistit původ a směr zvuku odkud přichází

 

⇒ SH: Jaká barva svítí?

 • cíl: vnímat zvuk v prostředí
 • pomůcky: dřívka
 • Jak nevidomý pozná, že je na semaforu zelená? (zvukové signály)
 • pomalé klepání dřívek – děti stojí a čekají
 • rychlé klepání dřívek – děti přejdou na druhou stranu herny

 

⇒ SH: Stavba semaforu

 • pomůcky: 3 obruče (červená, žlutá, zelená)
 • vyplňujeme 3 kruhy (semafor) různě barevnými stavebnicemi nalezené po třídě
 • rozvíjíme znalost barev, umět je nalézt po třídě a správně je zařadit

 

VÝTVARNÉ A PRACOVNÍ AKTIVITY

⇒ PL: Co jede, létá, pluje

 • pomůcky: pracovní list, pastelky, lepidlo, nůžky
 • nejdříve si děti vymalují celý pracovní list
 • odstřihnou část s dopravními prostředky a rozstříhají na jednotlivá okénka
 • dopravní prostředky se lepí na cestu, vodu nebo nebe – podle toho, zda plují, létají nebo jedou.

 

⇒ PV: Výroba lodiček z papíru

 • pomůcky: kancelářské papíry
 • procvičujeme techniku skládání, pečlivost při překládání

 

VV: Dopravní prostředky

⇒ PL: Vykresli panáčka na semaforu

PL: Dopravní značky a semafor pracovní list

⇒ Grafomotorika: Kouř z výfuku pracovní list

PL: Vláček-vybarvování dle diktátu pracovní list

 

ŘÍKANKY A BÁSNIČKY

⇒ Říkanka: Jede, jede vlak

Jede, jede vlak jako černý drak.

Houká, kvičí, pára syčí

zasyč také tak…

 

⇒ Říkanka: Čím jezdíme do školky

Čím jezdíme do školky,

pro kluky a pro holky?

Traktorem či minibusem,

pěšky nebo poloklusem?

Letadlem či ponorkou,

autem, také motorkou!

Hlavně pozor na dvě barvy:

červená a zelená!

Každé dítko ze školičky,

dobře ví, co znamená.

 

⇒ Pohybová říkanka: Semafor

Pan semafor u kraje, rozhlíží se do kraje.

(z rukou dalekohled, rozhlížíme se)

I když prší, i když leje, rozhlíží se, co se děje.

 (rozhlíží se okolo)

Dává pozor veliký, na kabátě 3 barevné knoflíky.

(rukou naznačíme na kabátu 3 knoflíky)

Sotva blikne červená, roztahuje ramena.

(jako panáček na semaforu)

Říká: „Pozor! Musíš stát! Do silnice nevbíhat!“

(vztyčíme prst a hrozíme)

Žlutý koflík kabátu, blikne autu ke staru.

(z pěsti otevřeme dlaň, tak „blikneme“)

Všichni známe semaforu knoflíčky, zelená dá do pohybu auta, kluky, holčičky.

(naznačíme chůzi).

 

⇒ Hádanky o dopravních prostředcích

 • Od nádraží k nádraží cestující převáží. Po kolejích jako drak jezdí rychle jenom…(VLAK)
 • Brázdí moře, oceány, vozí dámy, také pány. Přes palubu strach svůj hoď, vyzkoušej, jak pluje…(LOĎ)
 • Motor, volant, čtyři kola, podvozek a střecha shora. Hodný kluk, i ten, co zlobil, oba znají… (AUTOMOBIL)
 • Křídla, trup a podvozek-pilot míří k obloze. Každé dítě uhádlo? Mám na mysli… (LETADLO)
 • Poháněné elektřinou po kolejích se vždy šinou. Od června až do máje městem jezdí… (TRAMVAJE)
 • Řídítka a řetěz krátký na dvě kola se šlapátky? Děti ihned po škole jezdí rády na… (KOLE)

Více hádanek DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY naleznete v kategorii HÁDANKY

 

PÍSNIČKY

⇒ Píseň: Auto  noty naleznete ZDE

⇒ Píseň: Jede, jede mašinka

⇒ Píseň: Vláček

⇒ Píseň: Autobus

 • na melodii: Prší, prší

1) Chvíli krokem, chvíli klusem,
ujíždíme autobusem.
Řidič mačká houkačku,
řeže každou zatáčku.

2) To je cesta, lidé drazí!
Sem a tam to s námi hází,
dopředu a dozadu,
všechno v jednu hromadu.

3) A těch lidí v autobusu!
Támhle tetka veze husu,
v koutě jeden staříček
chrání košík vajíček.

4) Inu to je nadělení!
Cesty ještě konec není,
zbývá nám jí pěkný kus,
rozsypal se autobus!