Archiv pro štítek: Čert a Mikuláš

ZADÁNÍ:

 • Spočítej, kolik andělů letí pod stromy.
 • Spočítej, kolik andělů sedí na stromě.
 • Spočítej, kolik andělů drží hvězdu.
 • Spočítej, kolik andělů letí nad stromy.
 • Obrázek vybarvi.

Literatura: Košťálová, Markéta. Adventní kalendář. In: Nápadník pro mateřské školy: Hravé náměty pro práci s dětmi. Praha: Raabe, 2019.

 • Výtvarný záměr: přeměnit sebe samého v čerta/anděla s charakteristickými znaky dané postavy
 • Výtvarná technika/postup: kresba fixy, práce s fotografií
 • Pomůcky: fotografie dětí tištěných na kancelářském papíře, čtvrtky A4, lepidlo v tubě, barevné fixy (na anděly: žlutá/zlatá temperová barva, štětce)

Motivace a hra
 • Co je andělské/čertovské? – V pekle jsou samé pekelné činnosti, v nebi zase andělské. Děti vymýšlí různé andělské/pekelné chování. Popřípadě říká učitelka činnosti a děti rozlišují, zda je to andělské (správné chování) nebo čertovské (špatné chování).
 • Hra v roli: Zkus být na chvíli jako čert a anděl – Děti se na malou chvíli promění s charakteristicky rozdílnými povahami a pak sdělují, v které z postav se nejlépe cítily a proč. Každý se pokouší vcítit do jednotlivých postav a charakterizovat je pouze pohybem.

 

Realizace výtvarné činnosti

Pro činnost potřebujeme vytištěné fotky dětských portrétů na formátu A4. U černobílých fotografií budou mít děti větší potřebu přebarvit si vlasy, oči, část viditelného trička a navíc budou kresby působit pekelněji. Bohužel vlivem šedi nejsou patrné všechny detaily portrétu. Barevný tisk láká děti víc, vypadá vizuálně zajímavěji, ale děti se u něj nepouští do velkých zásahů.

Vytištěné portréty na kancelářském papíře vystřihneme tak, abychom se zbavili pozadí. Děti si najdou svůj portrét, zadní stranu potřou lepidlem a přilepí ho do středu čtvrtky položené na výšku. Úkolem dětí je se na papíře proměnit v postavu, ke které mají blíž (zpravidla se kluci promění vždy v čerty, holky chtějí být většinou krásným andělem než ošklivým čertem). Pro kresbu používáme klasické barevné fixy, lze využít zlaté, stříbrné a bílé permanentní fixy, které bez problému překryjí i tmavou tiskovou barvu. Na čistě žluté/zlaté vlasy andělů je potřeba sáhnout po nezředěné žluté či zlaté temperové barvě, nebo zlaté permanentní fixe. Na vše ostatní používáme fixy.

Závěr

 • Komparace dětských pracíDěti utvoří skupiny podle postav (čerti vs. andělé), a navzájem si povídají, co se každému na vybrané postavě líbí, čím ho přitahuje, co ji dělá strašidelnou apod.

 • Výtvarný záměr: vymodelovat tvář čerta, zaměřit se na charakteristické prvky a jeho výraz
 • Výtvarná technika/postup: keramika – modelovaný reliéf z plátu
 • Pomůcky: keramická hlína terakota, plastová podložka, plátěný hadr, váleček, miska jako šablona, nádoba na vodu, šlikr, ploché štětce, jídelní vidličky a nožík, nástroje pro dekorování – špejle, staré fixy, kousek pytloviny/kari sítě apod.;  ubrus

Motivace a hra
 • PH: Divoký čertovský tanec – V každém z nás je něco zlobivého. Na divokou hudbu si zatančíme čertovský tanec. Až bude naše tělo vydováděné, zaměříme se na obličej.
 • Masáž hlavy: Rostou nám rohy? – Děti se hladí prsty ve vlasech, lehce se škrabají a hledají, jestli se jim náhodou neklubou na hlavě růžky.
 • Mimika obličeje – Jaké výrazy a grimasy používají čerti? Když se takto vžijeme do čertí kůže, budou se nám čerti snadněji tvořit.

 

Realizace výtvarné činnosti

V MŠ bohužel nevlastníme pec na výpal, i přesto nás neodradilo s keramickou hlínou pracovat. Sice budou reliéfy méně odolné a ochudí se o možnost glazování, ale děti baví především kontakt s hlínou.

Každé dítě dostane kus hlíny velikosti pomeranče. Děti si zpracují hlínu mačkáním do koule, položí na hadřík a silou dlaní ji částečně zploští a vyválí ji válečkem do plátu silného přibližně 1 cm. Plastovou misku položí na plát a nožíkem kolem misky vyříznou kolečko, které bude tvořit základ pro obličej. Mokrým prstem uhladí okraje a případné nerovnosti na plátu. Ze zbytku hlíny tvoří detaily obličeje.

Modelováním kuliček, válečků, hadů tvoříme jednotlivé části obličeje. Ty však můžeme nakreslit špejlí. Vše lepíme řádně šlikrem (hlína + voda na konzistenci jogurtu), aby nám po zaschnutí části neodpadaly. Nejlépe obě části poškrábeme vidličkou nebo nožíkem, natřeme šlikrem a přilepíme na plát.  Pokud hlína bude v některých místech popraskaná, namočíme si prst do vody a uhladíme. Čertíka dozdobíme prorytím špejlí, vidličkou a drobnými otisky, na které použijeme brčka, fixy, pytlovinu, kari síť atd. U dětí dohlížíme především na poctivé lepení, uhlazení popraskané hlíny a na příliš úzké a dlouhé vlasy/rohy/jazyky, které by se mohly zlomit.

Závěr

 • ReflexeDěti vyplazují jazyk jako čerti podle toho, jak moc se jim daná aktivita líbila.

 • Výtvarný záměr: přeměnit sám sebe ve sv. Mikuláše
 • Výtvarná technika/postup: kombinovaná technika (asambláž, malba)
 • Pomůcky:  vytištěné fotografie dětí na kancelářském papíře, čtvrtky A4, nůžky, tužky, červená a zlatá temperová barva, štětce, kelímky, vata, lepidlo v tubě, ubrus, fotografie Mikuláše.

Motivace a hra

 • Legenda o sv. Mikuláši – Svatý Mikuláš byl biskup, svoje jmění po rodičích rozdal chudým, proto vznikla legenda o jeho štědrosti. Po tři noci prý házel zadluženému muži oknem peníze a tím zachránil celou jeho rodinu. Dárečky, které děti nacházejí za oknem, jsou možná připomenutím právě této legendy. Den před sv. Mikulášem (5. prosince) obchází Mikuláš rodiny s dětmi i s doprovodem své družiny – andělem a čerty.
 • Vzhled Mikuláše – Většinou se jedná o staršího pána, kterého zdobí dlouhý bílý vous. Bývá oblečený v červeném plášti, na hlavě mívá biskupskou mitru, která nahoře vybíhá do špičky a v ruce drží biskupskou berlu.

 

Realizace výtvarné činnosti

Den před výtvarnou činností děti vyfotíme (stačí zachytit hlavu a část trupu) a vytiskneme na barevné tiskárně. Děti si svůj portrét opatrně vystřihnou a nalepí lepidlem v tubě do středu čtvrtky A4, aby měly dostatek prostoru pro malbu mitry (=čepice) i části pláště. Specifický tvar čepice si děti nejdříve načrtnou tužkou. Je potřeba si uvědomit, že čepice je nasazená na hlavě (nestojí na ní), zasahuje částečně do čela, proto si děti udělají nejprve vodorovnou linku na čele, od které kreslí čepici. Tu i šat vyplní červenou temperovou barvu zředěnou s minimem vody. V případě, že bychom použili více vody, mohlo by dojít k rozmočení fotografie. Červeně přebarví i své tričko, které protáhnou až ke spodní hraně papíru. Po zaschnutí vytváříme detaily zlatou (popř. bílou) nezředěnou temperou.

Nakonec nalepíme vousy z vaty. Vatu lze různě stáčet, trhat, zastřihávat. Z vaty lze vytvořit kromě vlasů a plnovousu i knírek a obočí. Dlouhý vous může být zastřižen s papírem anebo může přes papír přesahovat. Při tvoření je pro děti lepší, pokud se mohou opírat o názorné fotografie Mikuláše.

Pozn. Pokud bychom chtěli zachytit celou postavu sv. Mikuláše i s berlou v ruce, vytištěný portrét přilepíme na čtvrtku A3-A2 a to povýš.

Závěr

Mikulášská nadílka – Když jsme se takto proměnili v Mikuláše, každý si na něj na chvíli zahraje. Dítě si vybere jednoho kamaráda, kterému např. nakreslí obrázek, ten mu předá a popřeje mu něco osobního.

 • Výtvarný záměr: zachytit podstatné znaky anděla a provést tisk ze vzniklé koláže
 • Výtvarná technika/postup: tisk z papírové koláže
 • Pomůcky:  čtvrtky formátu A4 (pro každé dítě 3), potravinářský provázek, tužky, nůžky, lepidlo v tubě, modrá tiskařská barva, grafický váleček, stará lžíce, deska na rozválení barvy, noviny, ubrus.

Motivace a hra
 • Motivační příběh: Jak na svět přišli andělíčci– „Na počátku nebylo na zemi nic, jen tma. Pán světa, kdo zemi tvořil, rozhodl, že je mrzuté být sám, protože samota přináší smutek, a tak začal zahřívat obláčková vejce. Z vajec se postupně vylíhli andílci. Pán světa s pomocí andělů začal tvořit svět. Všude ale byla tma, proto musel zařídit světlo. „Budiž světlo,‘ řekl silným hlasem. Pán světa společně s andílky začali postupně vytvářet celý, krásný svět. Atak se stalo, že se andílci stali velmi důležitými a možná je stále potkáváme mezi námi.“
 • Nasloucháme andělskému tichu – Andělíčci mají rádi ticho. Jedině tak se dokáží objevit. Zkusíme se zcela ztišit, znamením k tichu je zazvonění na „andělský“ zvoneček. Děti zaujmou na koberci vhodnou polohu a naslouchají zvukům, které do třídy vzdáleně doléhají. Můžeme opravdu slyšet ticho? Patrně nás vždy drobné zvuky vyruší – tikot hodin, hluk za zavřeným oknem, zvuky z vedlejší třídy, které se nesou přes zeď. Pozor, abychom andělíčky nevyplašili. (převzato a upraveno z: Kafomet pro MŠ výběr III, 2016)
 • Vzhled andělíčka – Vyvození znaků anděla (bílý plášť, plavé dlouhé nebo kudrnaté vlasy, sněhobílá křídla). Jsou staří/mladí? Jsou symbolem dobra nebo zla? Co je jejich prací? (ochraňovat lidi před nebezpečím).
 
Realizace výtvarné činnosti

Pracujeme se skupinou u stolečku. Každé dítě dostane 2 čtvrtky. Na jednu čtvrtku kreslí tužkou tvary a vystřihává je; na druhou čtvrtku vystřižené tvary pokládá a sestavuje z nich andělíčka. Nejprve si děti nakreslí košilku (trojúhelník), hlavu (kruh) a křídla (papír přehnou na polovinu, nakreslí křídlo a vystřihnou), tvary sestaví na novou čtvrtku a přilepí je lepidlem. Křídla je lepší při lepení zasunout pod košilku. Poté již kreslí vzhledem k proporcím anděla další detaily. Andělíčkovi by neměla chybět hvězda na čele. Vlasy můžeme zhotovit z papíru, ale efektivněji působí provázek, který si děti nastříhají na délku vlasů, potřou ho lepidlem v tubě a lepí ho od středu hlavy dolů. Pokud chceme, aby při tisku vynikla křídla, vlasy vedeme podél obličeje směrem dolů. Andělíčka můžeme ozdobit vločkami, hvězdičkami vyražené děrovačkou. Protože andělé se vylíhli z obláčků a i v nebi žijí, může být pozadí doplněno o drobné mráčky.

Po zaschnutí lepidla naneseme na vzniklou koláž modrou tiskařskou barvu, kterou si předem vyválíme na plastové destičce. Nejprve využijeme k nanášení váleček, který pokryje největší plochu papíru. Aby při následném tisku vynikly vlasy, křídla, detaily na obličeji i košilce, využijeme těrku z hadříku (objasněno u námětu: Co se z vejce vylíhne) Na koláž přiložíme čistou bílou čtvrtku a pomocí čistého válečku či lžíce provedeme ruční tisk. Vzniknou nám tak 2 dětská díla: kolorovaná koláž a tisk z koláže.


Závěr
 • Prohlížení a komparace andělů – Na základě čeho poznáme, že se jedná o anděly? Co mají všichni andělé společného? V čem se od sebe liší, že je každý trochu jiný?

 • Výtvarný úkol: vybrat si fotografii mužského portrétu a kresbou ho proměnit v čerta
 • Výtvarná technika (postup): počítačová grafika
 • Pomůcky: PC/interaktivní tabule s programem Malování, stažené (oskenované) fotografie portrétů mužů zepředu, tiskárna

Motivace  a hra
 • Povídání: Čerti jsou jen lidé – děti se od 3 let bojí tmy, bouřky, nadpřirozených bytostí, které hledají za okny, pod postelí, v lese a právě do této kategorie patří i čert. Některé děti vůbec neví, že čert je převlečený člověk a ti, kteří to ví, se ho i tak bojí. Stresu zabránit tolik nemůžeme, ale můžeme je upevňovat v tom, že čerti jsou jen převlečení dospělí lidé, kteří mají za úkol nás trochu postrašit, ale jinak nám nic udělat nemohou.
 • Hra v roli: Čert – převlékáme se za čerty a hrajeme si na ně, malujeme na obličej kamarádovi, vytváříme strašidelné grimasy apod.
 • Seznámení s úkolem přetvoření dospělého muže v čerta, abychom viděli, že se může kdokoliv na chvíli proměnit v něco jiného, ale pod jeho maskou se stále skrývá obyčejný člověk.

 

Realizace výtvarné činnosti

Na internetu/časopisech vyhledáme portréty mužů focené zepředu, které podle našeho úsudku půjdou dobře proměnit. Fotografie stáhneme na flash disk/oskenujeme a přeneseme do školního počítače. Děti by měly mít na výběr z několika fotografií. Každý tvoří čerta na jiné fotografii pro zachování jedinečnosti. Fotografii otevřeme v programu Malování a pomocí interaktivního pera/počítačové myši dodáváme člověku charakteristické znaky čerta (rohy, jazyk, řetěz, chlupy). Lze přetvořit oči, vlasy, přidat vousy, začernit tvář. Grafické práce vyobrazené níže vznikly na interaktivní podlaze kreslené speciálním perem.

Tip: Pokud ve školce nedisponujete počítačovou technikou, lze fotografie vytisknout a děti je dotváří barevnými fixy.

Závěr

Porovnání fotografií před a po proměně. Hotové grafiky vytiskneme a po výstavě předáme jejich autorům.

 • Výtvarný záměr: pochopení vztahu negativních a pozitivních prvků
 • Výtvarná technika (postup): gumotisk
 • Pomůcky: čtvrtky formátu A4, klovatina, kelímky na klovatinu, slabé vlasové štětce, černý a červený křídový pastel, ubrus, ilustrované obrázky čertů v knihách

 Motivace a hra

Dětem položíme na stoleček pohádkové knížky s různorodým ztvárněním čertíků. Říkáme si, jak čert vypadá (má rohy, ocas, dlouhý vypláznutý jazyk, černé tváře, je chlupatý, v ruce drží pytel, vidle, řetěz; místo jedné nohy má kopyto). Procvičíme si jazýček – vyplazujeme jazyk ble-ble, natažené prsty sevřeme do pěsti, jako když čerti chytají zlobivce. Pohybově ztvárníme píseň „Hlava, ramena, kolena, palce“, jen s malou obměnou. Na známou melodii písně ukazujeme na jednotlivé části těla: Rohy, kožichy, kopyta, ocas, kopyta, ocas, kopyta, ocas. Rohy, kožichy, kopyta, ocas, jazyk, brada, uši, nos.

 

Realizace výtvarné činnosti

Pokud máme průhlednou klovatinu, smícháme ji s trochou nadrceného pastelu z důvodu viditelnosti klovatinové kresby.  Pokud je nažloutlá, malujeme s ní jako s klasickou temperou bez namáčení do vody. Nanesená klovatina rezervuje místa, která zůstanou bílá. Děti mohou zachytit celou postavu, nebo pouze portrét čerta. V průběhu činnosti ještě připomene podstatné znaky čerta, které by neměly být opomenuty. Po zaschnutí klovatiny si s dětmi povídáme, jaké barvy charakterizují čerta (černá a červená). Děti si zvolí buď jeden odstín, nebo použijí oba dva. Čtvrtku zakrývají hustou vrstvou pastelu, kterou poté prsty roztírají a vyplní tak všechna bílá místa, která nebyla klovatinou rezervována. Pokud děti kombinují černý i červený pastel a nechtějí, aby se jim barvy mísily, nejprve rozmazávají červený pastel, umyjí si prst a pokračují s rozmazáváním černého pastelu.

Po dokončení si vezmeme obrázek a pod proudem tekoucí vody vymyjeme klovatinu a s ní i barvu, která na ní ulpěla. Vhodné je gumotisk vymývat u většího umyvadla za dohledu pedagoga.

certi certi2 certi4 certi5

Závěr

Podle čeho poznáme, že se jedná skutečně o čerty? Na každém výtvoru hledáme typické znaky příslušící čertům (rohy, ocas, řetěz, pytel, chlupy apod.)

 • Výtvarný záměr: komponování ploch, vzájemné vztahy mezi prvky koláže
 • Výtvarná technika (postup): kolorovaná papírová koláž
 • Pomůcky: čtvrtky formátu A4, nůžky, tužky, lepidlo Herkules, štětečky a kelímky na lepidlo, černá tiskařská barva, plastová/skleněná deska na rozválení barvy, grafický váleček, těrka, noviny

Motivace a hra

Mikuláš se dostavuje osobně i s doprovodem svojí družiny, k níž kromě anděla patří i čert. Každý ví, že čertům velí Lucifer, kterým se stane na chvíli učitelka a děti jejími podřízenými čerty. Čerti v pekle mají slavnost, a protože to je banda čertovská, vymýšlí samé potvorné věci. Tancují s vyplazenými jazyky, skáčou po jedné noze, protože na druhé mají kopyto. Vytvoříme pekelný kotel tak, že se všichni chytneme za ruce a chodíme dokola, čímž představujeme, jak se voda vaří v kotli. Odvážlivci vstupují do kotle a zakřičí tak, jako by se v pekle smažili. Po skončení čertovského reje si každý vytvoří portrét vlastního čertíka.

 

Realizace výtvarné činnosti

Děti si na čtvrtku nakreslí tužkou obrys hlavy čerta i s rohy a vystřihnou. Na zbytek čtvrtky si kreslí jednotlivé části obličeje, stříhají je a lepí na čerta. U očí, úst můžeme dětem umožnit šablony vyrobené učitelkou, které si děti obkreslí a vystřihnou. Ostatní detaily jako vlasy, zorničky očí, jazyk, tváře apod. si děti vytváří samy. Jednotlivé prvky lze umisťovat vedle sebe, vrstvit na sebe. Nutné je, aby všechny díly byly velmi dobře nalepeny, aby se při naválení barvy neodlepily.

Po zaschnutí lepidla si připravíme noviny, na které položíme koláž čerta, dále černou tiskařskou barvu rozválenou na plastové/skleněné desce, váleček a těrku z hadříku (malý kousek látky zmačkáme do kuličky, položíme do středu čtvercové látky a provázkem pevně stáhneme). Pokud použijeme k nanášení barvy pouze váleček, nedostane se barva mezi dva těsně sousedící prvky. Osvědčilo se mi s dětmi nejprve přetřít koláž válečkem, který ztmaví největší části. Poté si vzít těrku, tupováním v barvě na ni nanést barvu a tupováním na koláži ztmavit místa, kam se barva nedostala. Bílá místa zůstávají tam, kde se stýká matrice a okraj nalepeného prvku. Pokud pracujeme s tiskařkou či olejovou barvou, lze i vytvořit tisk z koláže.

my-certi-rohati my-certi-rohati2 my-certi-rohati3

Závěr

Jaký čertík vypadá nazlobeně, strašlivě? A který naopak působí jako veselý, vtipný a dokonce snad i hodný čertík?

 • Výtvarná technika (postup): tisk z koláže
 • Pomůcky: měkké barevné papíry v odstínech zimy (modrá, fialová), čtvrtky A4, tužky, nůžky, nastříhané různorodé tvary pro nos, ústa, oči, vlna, lepidlo v tubě, grafický váleček, podložka, bílá tempera, lžíce

Realizace výtvarné činnosti

 • děti si nakreslí na čtvrtku A5 ovál, kruh=hlava, který následně vystřihnou
 • nejprve si vyberou tvar očí a nalepí, poté ústa a nakonec nos
 • hotový obličej přilepí na čtvrtku A4
 • okolí oválu potřeme lepidlem a přilepujeme kousky vln
 • po zaschnutí rozválíme temperu a pomocí válečku nanášíme na koláž
 • přitiskneme barevný papír dle výběrů dětí a děti pomocí lžíce otiskují
 • je potřeba pracovat rychleji, než se měkký papír přilepí na čtvrtku
 • možnost tisknout vícekrát, ale až po zaschnutí tempery na koláži
anděl anděl3 anděl2 anděl4

 

 

 

 

 • Výtvarná technika (postup): prstová malba
 • Pomůcky: šablona hlavy čertíka, prstové barvy, oranžový barevný papír, lepidlo

Realizace výtvarné činnosti
 • nejmladší děti: dětem dáme již vystřiženou šablonu hlavy
 • mladší děti: dětem předkreslíme šablonu na papír a tu poté vystřihnou
 • starší děti: šablonu si samy obkreslí a vystřihnou
 • pomocí prstových barev (nejlépe bílou a černou) dokreslíme oči, nos a ústa
 • na závěr děti čertíkovi dolepíme jazyk (ten buď vyrobí pí.uč. nebo vystřihnou děti)

čerti