Archiv pro štítek: Čert a Mikuláš

 • Výtvarný úkol: vybrat si fotografii mužského portrétu a kresbou ho proměnit v čerta
 • Výtvarná technika (postup): počítačová grafika
 • Pomůcky: PC/interaktivní tabule s programem Malování, stažené (oskenované) fotografie portrétů mužů zepředu, tiskárna

 

Úvod (motivace)

 • Povídání: Čerti jsou jen lidé – děti se od 3 let bojí tmy, bouřky, nadpřirozených bytostí, které hledají za okny, pod postelí, v lese a právě do této kategorie patří i čert. Některé děti vůbec neví, že čert je převlečený člověk a ti, kteří to ví, se ho i tak bojí. Stresu zabránit tolik nemůžeme, ale můžeme je upevňovat v tom, že čerti jsou jen převlečení dospělí lidé, kteří mají za úkol nás trochu postrašit, ale jinak nám nic udělat nemohou.
 • Hra v roli: Čert – převlékáme se za čerty a hrajeme si na ně, malujeme na obličej kamarádovi, vytváříme strašidelné grimasy apod.
 • Seznámení s úkolem přetvoření dospělého muže v čerta, abychom viděli, že se může kdokoliv na chvíli proměnit v něco jiného, ale pod jeho maskou se stále skrývá obyčejný člověk.

 

Realizace výtvarné činnosti

Na internetu/časopisech vyhledáme portréty mužů focené zepředu, které podle našeho úsudku půjdou dobře proměnit. Fotografie stáhneme na flash disk/oskenujeme a přeneseme do školního počítače. Děti by měly mít na výběr z několika fotografií. Každý tvoří čerta na jiné fotografii pro zachování jedinečnosti. Fotografii otevřeme v programu Malování a pomocí interaktivního pera/počítačové myši dodáváme člověku charakteristické znaky čerta (rohy, jazyk, řetěz, chlupy). Lze přetvořit oči, vlasy, přidat vousy, začernit tvář. Grafické práce vyobrazené níže vznikly na interaktivní podlaze kreslené speciálním perem.

Tip: Pokud ve školce nedisponujete počítačovou technikou, lze fotografie vytisknout a děti je dotváří barevnými fixy.

Závěr

Porovnání fotografií před a po proměně. Hotové grafiky vytiskneme a po výstavě předáme jejich autorům.

 • Výtvarný cíl: pochopení vztahu negativních a pozitivních prvků
 • Výtvarné vyjadřovací prostředky: gumotisk
 • Pomůcky: čtvrtky formátu A4, klovatina, kelímky na klovatinu, slabé vlasové štětce, černý a červený křídový pastel, ubrus, ilustrované obrázky čertů v knihách

 Motivace

Dětem položíme na stoleček pohádkové knížky s různorodým ztvárněním čertíků. Říkáme si, jak čert vypadá (má rohy, ocas, dlouhý vypláznutý jazyk, černé tváře, je chlupatý, v ruce drží pytel, vidle, řetěz; místo jedné nohy má kopyto). Procvičíme si jazýček – vyplazujeme jazyk ble-ble, natažené prsty sevřeme do pěsti, jako když čerti chytají zlobivce. Pohybově ztvárníme píseň „Hlava, ramena, kolena, palce“, jen s malou obměnou. Na známou melodii písně ukazujeme na jednotlivé části těla: Rohy, kožichy, kopyta, ocas, kopyta, ocas, kopyta, ocas. Rohy, kožichy, kopyta, ocas, jazyk, brada, uši, nos.

 
Postup výtvarné činnosti

Pokud máme průhlednou klovatinu, smícháme ji s trochou nadrceného pastelu z důvodu viditelnosti klovatinové kresby.  Pokud je nažloutlá, malujeme s ní jako s klasickou temperou bez namáčení do vody. Nanesená klovatina rezervuje místa, která zůstanou bílá. Děti mohou zachytit celou postavu, nebo pouze portrét čerta. V průběhu činnosti ještě připomene podstatné znaky čerta, které by neměly být opomenuty. Po zaschnutí klovatiny si s dětmi povídáme, jaké barvy charakterizují čerta (černá a červená). Děti si zvolí buď jeden odstín, nebo použijí oba dva. Čtvrtku zakrývají hustou vrstvou pastelu, kterou poté prsty roztírají a vyplní tak všechna bílá místa, která nebyla klovatinou rezervována. Pokud děti kombinují černý i červený pastel a nechtějí, aby se jim barvy mísily, nejprve rozmazávají červený pastel, umyjí si prst a pokračují s rozmazáváním černého pastelu.

Po dokončení si vezmeme obrázek a pod proudem tekoucí vody vymyjeme klovatinu a s ní i barvu, která na ní ulpěla. Vhodné je gumotisk vymývat u většího umyvadla za dohledu pedagoga.

 

Reflexe

Podle čeho poznáme, že se jedná skutečně o čerty? Na každém výtvoru hledáme typické znaky příslušící čertům (rohy, ocas, řetěz, pytel, chlupy apod.)

certi certi2 certi4 certi5

 • Výtvarný cíl: komponování ploch, vzájemné vztahy mezi prvky koláže
 • Výtvarné vyjadřovací prostředky: kolorovaná papírová koláž
 • Pomůcky: čtvrtky formátu A4, nůžky, tužky, lepidlo Herkules, štětečky a kelímky na lepidlo, černá tiskařská barva, plastová/skleněná deska na rozválení barvy, grafický váleček, těrka, noviny

Motivace

Mikuláš se dostavuje osobně i s doprovodem svojí družiny, k níž kromě anděla patří i čert. Každý ví, že čertům velí Lucifer, kterým se stane na chvíli učitelka a děti jejími podřízenými čerty. Čerti v pekle mají slavnost, a protože to je banda čertovská, vymýšlí samé potvorné věci. Tancují s vyplazenými jazyky, skáčou po jedné noze, protože na druhé mají kopyto. Vytvoříme pekelný kotel tak, že se všichni chytneme za ruce a chodíme dokola, čímž představujeme, jak se voda vaří v kotli. Odvážlivci vstupují do kotle a zakřičí tak, jako by se v pekle smažili. Po skončení čertovského reje si každý vytvoří portrét vlastního čertíka.

 

Postup výtvarné činnosti

Děti si na čtvrtku nakreslí tužkou obrys hlavy čerta i s rohy a vystřihnou. Na zbytek čtvrtky si kreslí jednotlivé části obličeje, stříhají je a lepí na čerta. U očí, úst můžeme dětem umožnit šablony vyrobené učitelkou, které si děti obkreslí a vystřihnou. Ostatní detaily jako vlasy, zorničky očí, jazyk, tváře apod. si děti vytváří samy. Jednotlivé prvky lze umisťovat vedle sebe, vrstvit na sebe. Nutné je, aby všechny díly byly velmi dobře nalepeny, aby se při naválení barvy neodlepily.

Po zaschnutí lepidla si připravíme noviny, na které položíme koláž čerta, dále černou tiskařskou barvu rozválenou na plastové/skleněné desce, váleček a těrku z hadříku (malý kousek látky zmačkáme do kuličky, položíme do středu čtvercové látky a provázkem pevně stáhneme). Pokud použijeme k nanášení barvy pouze váleček, nedostane se barva mezi dva těsně sousedící prvky. Osvědčilo se mi s dětmi nejprve přetřít koláž válečkem, který ztmaví největší části. Poté si vzít těrku, tupováním v barvě na ni nanést barvu a tupováním na koláži ztmavit místa, kam se barva nedostala. Bílá místa zůstávají tam, kde se stýká matrice a okraj nalepeného prvku. Pokud pracujeme s tiskařkou či olejovou barvou, lze i vytvořit tisk z koláže.

 

Reflexe

Jaký čertík vypadá nazlobeně, strašlivě? A který naopak působí jako veselý, vtipný a dokonce snad i hodný čertík?

my-certi-rohati my-certi-rohati2 my-certi-rohati3

S čerty jsou i žerty

Zlevněné produkty v sekci Dětské karnevalové kostýmy

Čertici se narodilo mimino

Zlevněné produkty v sekci Dětské karnevalové kostýmy

 • Výtvarné vyjadřovací prostředky: tisk z koláže
 • Pomůcky: měkké barevné papíry v odstínech zimy (modrá, fialová), čtvrtky A4, tužky, nůžky, nastříhané různorodé tvary pro nos, ústa, oči, vlna, lepidlo v tubě, grafický váleček, podložka, bílá tempera, lžíce

 

Výtvarný postup
 • děti si nakreslí na čtvrtku A5 ovál, kruh=hlava, který následně vystřihnou
 • nejprve si vyberou tvar očí a nalepí, poté ústa a nakonec nos
 • hotový obličej přilepí na čtvrtku A4
 • okolí oválu potřeme lepidlem a přilepujeme kousky vln
 • po zaschnutí rozválíme temperu a pomocí válečku nanášíme na koláž
 • přitiskneme barevný papír dle výběrů dětí a děti pomocí lžíce otiskují
 • je potřeba pracovat rychleji, než se měkký papír přilepí na čtvrtku
 • možnost tisknout vícekrát, ale až po zaschnutí tempery na koláži
anděl anděl3 anděl2 anděl4

 

 

 

 

 • Výtvarné vyjadřovací prostředky: prstová malba
 • Pomůcky: šablona hlavy čertíka, prstové barvy, oranžový barevný papír, lepidlo
Postup výtvarné činnosti
 • nejmladší děti: dětem dáme již vystřiženou šablonu hlavy
 • mladší děti: dětem předkreslíme šablonu na papír a tu poté vystřihnou
 • starší děti: šablonu si samy obkreslí a vystřihnou
 • pomocí prstových barev (nejlépe bílou a černou) dokreslíme oči, nos a ústa
 • na závěr děti čertíkovi dolepíme jazyk (ten buď vyrobí pí.uč. nebo vystřihnou děti)

 

čerti

HRY

POHYBOVÉ

⇒PH: Co čerti umí?

 • šklebí se/mimika/, válejí, chrápají, dělají rámus…(napodobujeme)

⇒PH: Čertí honička

 • pomůcky: ocas pro čerta (stuha), lano
 • čertovi připneme za kalhoty ocas
 • uprostřed herny je z lana utvořený kruh=PEKLO
 • čert chytá zlobivé děti, a koho se dotkne, jde do pekla

⇒PH: Čert staví bramborům stříšky

 • běh v rozptylu mezi bramborami položenými na zemi
 • na znamení najde každé dítě jeden brambor a zaujme určenou polohu (schováme brambor pod nohy, kolena, břicho, zadeček)

⇒PH: Tancovali 2 čertíci

 • „Tancovali 2 čertíci, za ruce se drželi. Zadupali, zamávali, pak se zase rozběhli.“
 • říkanku zpíváme na melodii písně: Šel zahradník do zahrady
 • hru začínáme ve dvojicích; držíme se za obě ruce, zadupeme, zamáváme a rozutečeme se k jinému kamarádovi, se kterým utvoříme dvojici
 • opakujeme dle zájmu dětí

⇒PH: Šup do pekla, do nebíčka

 • pomůcky: lano, bubínek
 • děti chodí volně po prostoru herny
 • na signál bubínku zpozorní a uč. vysloví buď: peklo (děti se přemístí do kruhu),nebo nebe (děti se shromáždí u učitelky)
⇒PH: Čertovská rozcvička
čertí rozcvička čertí rozcvička 2

 

 

 

 

 

⇒PH: Andílci se učí létat

 • pomůcky: lano, bubínek s paličkou
 • určíme 2 děti, které budou držet lano kousek nad zemí
 • učitelka drží bubínek v přiměřené výšce
 • dítě, které stojí u lana, má v ruce paličku
 • úkolem je přeskočit lano (nemusí být snožmo) a při výskoku udeřit bubínek
 • komu se to podaří, stává se malý andílek, co se naučil létat

 

⇒PH: Rohy, kožichy, kopyta

 • obměna pohybové hry: Hlava, ramena kolena
 • II: „Rohy, kožichy, kopyta, ocas, kopyta ocas, kopyta, ocas: II jazyk, brada, uši, nos.
 • společně se zpěvem ukazujeme na jednotlivé části těla

 

SMYSLOVÉ

⇒SH: Z pekla do pekla (sluch)

 • kruh z lana, chůze po prostoru okolo lana, učitelka, nebo čertík zabubnuje, děti musí správně zareagovat (skočit do kruhu=pekla)

 

⇒SH: Jak se hledali andělé a čerti

 • děti se postaví do řady vedle sebe
 • učitelka dětem do ucha zašeptá buď čert, nebo anděl
 • kdo je čím, je tajemství, které nikomu nesdělujeme
 • pustíme hudbu, tancujeme, s nikým nehovoříme, tváříme se neutrálně
 • když učitelka hudbu vypne, děti se stále prochází po třídě, ale změní se jim výraz ve tváři
 • andílci se smějí a čerti se mračí
 • andílci i čerti se hledají díky výrazu obličeje a utváří tak 2 skupiny
⇒SH: Co je ukryto v punčoše (hmat)
 • pomůcky: punčocha či taška, počet různorodých předmětů v počtu dětí (autíčko, nůžky, štětec, hřeben, sklenička, lžíce, ovoce, míček, bačkorka, knížka, šiška,…
 • děti sedí v kruhu
 • po jednom přistupují k punčoše a se zavřenýma očima nahmatají jednu věc, kterou se snaží ohmatat a určit, co to je
 • až po vyslovení věci, otevře dítě oči a ověří si svou pravdivost/ nepravdivost
 • již určené věci dáváme stranou (ne zpět do punčochy)

 

⇒SH: Andílek začíná na A (sluch)

 • A je první písmenko v abecedě
 • „Na jaké písmenko začíná tvé jméno?“
 • u starších dětí: postupně-každý řekne počáteční hlásku
 • u mladších dětí: učitelka vyslovuje jednotlivá jména dětí a hlásku určují všichni

 

DIDAKTICKÉ

⇒DH: Manipulace s brambory ve stoji

 • ťukat bramborem na určené části těla
 • kopyto – kopyto;  rameno – rameno;  zadek – pupík

 

⇒DH: Kdo chodí s Mikulášem (= protiklady)

 • protiklady čert a anděl
 • černý x bílý; zlý x hodný; krásný x ošklivý,…

 

⇒Dramatika: Jak si povídají čerti v pekle

 • nejprve děti zkouší čertí řeč (blll – blll)
 • rozšíříme čertí slovník o: budliky – budliky, brbli – brbli, bla – bla
 • motivace:  „Za chvilku se z nás všech stanou čertíci. Čerti neumí mluvit naší řečí, proto až každý vstoupí na kobereček, zapomene svou lidskou řeč a bude znát jen tu čertí.  Chodíte po světě, potkáváte čerty a s každým si něco řeknete, nebo ho jen čertí řečí pozdravíte a půjdete dál.“
 • reflexe: vynikající, nikdo nepromluvil slovo lids. řečí, někteří přímo vedli rozhovor

 

⇒DH: Čertí tancování

 • „My jsme čerti rohatí, ušatí, chlupatí, my čerti rohatí tancujem.“
 • chůze v kruhu, po skončení říkanky, řekne Lucifer (učitelka) část těla – (např. nohy)
 • děti se chytnou za nohy a 1 říkanku takto chodí (tancují)
 • př. nohy, zadeček, záda, ramena,…

ROZUMOVÁ VÝCHOVA

⇒KK: Jak vypadá čert? Peklo?

 • pomůcky: obrázky čerta, Mikuláše a anděla
 • povídání o čertících (vzhled, povahové vlastnosti, kde bydlí, jak to v pekle vypadá)
 • porovnávání vzhledu čerta s Mikulášem, andělem pomocí obrázků

 

⇒KK: Charakteristika postav (anděl, čert, Mikuláš)

⇒Čerti v knihách a pohádkách

 • četba pohádek, kde se vyskytuje čert (Čert a Káča, Čertův švagr, S čerty nejsou žerty, Hrátky s čertem,…)
 • hledání různých vyobrazení čerta v lidových i umělých pohádkách-porovnání

 

 

ŘÍKANKY

Říkanka: Už je zima

Už je zima, už je čas, (kmitáním prstů naznačujeme sněžení)

Mikuláši mají sraz.

Jeden půjde rovnou k nám, (ukážeme na prstě 1)

bude bručet, já ho znám.

Kouknu se mu na boty: (předklon k nohám, napřímit)

„Ahoj, táto, jsi to ty?“ (zamávat rukama)

 

Rozpočítadlo: Ententýky dva špalíky

Ententýky dva špalíky,

čert vyletěl z elektriky.

Bez klobouku, bos,

natloukl si nos.

Boule byla veliká

jako celá Afrika.

Všichni čerti plakali,

hrobeček mu kopali,

ten nejmenší neplakal,

protože se pokakal…to jsi ty!

Říkadlo: Čert (výslovnost písmene Č)

Čert sedí na silnici,

čáry máry čaruje.

Čeňka chytl za čepici,

Čeněk bručí, hudruje.

Čerte, čerte, čertíku,

černá kočka na mlíku,

čaruj, čaruj, vyčaruj mi

čokoládu z perníku.

PÍSNIČKY

⇒Píseň: Čertovská polka

 • doprovázená  pohybem

Čertovská polka

⇒Brzy přijde Mikuláš

⇒Kolíbala bába čerta

 

⇒Čertíku, Bertíku

Čertíku, Bertíku, co to neseš v pytlíku?

Čertíku, Bertíku co to v pytli máš?

Je to myš, černá myš, že se hochu nebojíš.

Čertíku, Bertíku pojď už ke mně blíž.

 

 

VÝTVARNÉ A PRACOVNÍ AKTIVITY

⇒PV: Vánoční ozdoby z papírové kaše – podrobnosti k námětu ZDE

 

⇒VV: Anděl (tisk z koláže) – podrobnosti k námětu ZDE

⇒PV: Čertí řetěz

 • pomůcky: černý a červený papír, nůžky, lepidlo
 • u menších dětí proužky nastříháme, větší děti si je již nastříhají samy
 • ukážeme dětem postup výroby
 • záleží na dětech, zda budou barevné proužky pravidelně střídat, nebo ne
 • dbáme na správné slepení proužků (aby vznikaly kolečka a ne kapičky J )

 

⇒Grafomotorika: Berle Mikuláše

 Berle Mikuláše

 

POHÁDKA

⇒Pohádka o čertovi

Vymyšlený příběh o Mikuláši, čertu a andělovi, kteří šli městem. Kdysi Mikuláš nemohl pod tíhou dárků unést pytel a čert neměl komu rozdávat uhlí. Ale dnes to bylo jinak. Čert si stěžoval na tíhu pytle, ve kterém měl samé uhlí a Mikuláš ve svém pytli měl pouze jeden dárek. Čert, který se zpočátku radoval z plného pytel, se celý urvaný zeptal Mikuláše: „To na tom světě opravdu nejsou žádné hodné děti?“ Mikuláš: „ Ale jsou, ale nikdo neumí žádnou básničku, říkanku, ba dokonce ani písničku.“ Čert se zamyslel, rychle si odskočil, svolal čertíky pomocníky a jim nakázal, aby rychle vletěli k dětem, malinko je postrašili a vzkázali jim, aby se rychle naučili i tu nejkratší básničku, nebo dostanou jen uhlí. Pak se nenápadně vrátil mezi Mikuláše a čekal, co se stane. První dveře-básnička, Mikuláš začal uhlí postupně měnit v dárky a čert některé uhlí vyhazovat.  „A Co vy děti, umíte Vy nějakou básničku?“