Archiv pro štítek: Čert a Mikuláš

HRY

POHYBOVÉ

⇒ PH: Co čerti umí?
   – šklebí se/mimika/, válejí, chrápají, dělají rámus…(napodobujeme)

⇒ PH: Čertí honička
   – pomůcky: ocas pro čerta (stuha), lano
– čertovi připneme za kalhoty ocas a do ruky mu dáme čertí pírko
– uprostřed herny je z lana utvořený kruh=PEKLO
– koho se čert dotkne pírkem, jde do pekla

PH: Koho odnesl čert?
– děti běhají v prostoru na hudbu
– když učitelka hudbu vypne, děti se posadí na bobek, zavřou oči
– učitelka jedno dítě přikryje
„Kdo mizel, koho odnesl čert?“ – děti hádají jméno dítěte, které zmizelo

⇒ PH: Tancovali 2 čertíci
 – „Tancovali 2 čertíci, za ruce se drželi. Zadupali, zamávali, pak se zase rozběhli.“
   – říkanku zpíváme na melodii písně: Šel zahradník do zahrady
   – hru začínáme ve dvojicích; držíme se za obě ruce, zadupeme, zamáváme a rozutečeme se k jinému kamarádovi, se kterým utvoříme dvojici
– opakujeme dle zájmu dětí

⇒ PH: Šup do pekla, do nebíčka
   – pomůcky: lano, bubínek
–  místnost rozdělíme lanem na 2 části
– děti chodí volně po prostoru herny
– na signál bubínku zpozorní a uč. vysloví buď: peklo nebo nebe a dle toho se děti přemístí do prostoru označeným daným názvem

⇒ PH: Čertovská rozcvička
čertí rozcvička čertí rozcvička 2

⇒ PH: Andílci se učí létat
   – pomůcky: lano, bubínek s paličkou
– určíme 2 děti, které budou držet lano kousek nad zemí
– učitelka drží bubínek v přiměřené výšce
– dítě, které stojí u lana, má v ruce paličku
– úkolem je přeskočit lano (nemusí být snožmo) a při výskoku udeřit bubínek
– komu se to podaří, stává se malý andílek, co se naučil létat

⇒ PH: Rohy, kožichy, kopyta
obměna pohybové hry: Hlava, ramena kolena
II: „Rohy, kožichy, kopyta, ocas, kopyta ocas, kopyta, ocas: II jazyk, brada, uši, nos.
společně se zpěvem ukazujeme na jednotlivé části těla

⇒ PH: Závody s pytli
– hod pytlem do dálky (vycpaným zmačkanými novinami)
– podlézání papírového řetězu
– přenášení pytle kolem mety
– běh v pytli
– prolézání díry do pekla (textilní pytel na obou koncích nezašitý) 

⇒ PH: Šlapaná
– dvojice stojí čelem proti sobě, drží se za ruce
– každý  z dvojice se snaží šlápnout druhému na „kopyto“ a zároveň uhýbat svýma nohama

SMYSLOVÉ

⇒ SH: Z pekla do pekla (SLUCH)
   – kruh z lana, chůze po prostoru okolo lana, učitelka, nebo čertík zabubnuje, děti musí správně zareagovat (skočit do kruhu=pekla)

⇒ SH: Jak se hledali andělé a čerti (ZRAK)
   – děti se postaví do řady vedle sebe
– učitelka dětem do ucha zašeptá buď čert, nebo anděl
   – kdo je čím, je tajemství, které nikomu nesdělujeme
– pustíme hudbu, tancujeme, s nikým nehovoříme, tváříme se neutrálně
– když učitelka hudbu vypne, děti se stále prochází po třídě, ale změní se jim výraz ve tváři
   – andílci se smějí a čerti se mračí
   – andílci i čerti se hledají díky výrazu obličeje a utváří tak 2 skupiny

⇒ SH: Co je ukryto v punčoše (HMAT)
   – pomůcky: punčocha či taška, počet různorodých předmětů v počtu dětí (autíčko, nůžky, štětec, hřeben, sklenička, lžíce, ovoce, míček, bačkorka, knížka, šiška,…
– děti sedí v kruhu
– po jednom přistupují k punčoše a se zavřenýma očima nahmatají jednu věc, kterou se snaží ohmatat a určit, co to je
– až po vyslovení věci, otevře dítě oči a ověří si svou pravdivost/ nepravdivost
– již určené věci dáváme stranou (ne zpět do punčochy)
⇒ SH: Šklebící se čerti ( CHUŤ)
– ochutnáváme kyselé zelí
DIDAKTICKÉ

⇒ DH: Manipulace s brambory ve stoji
   – ťukat bramborem na určené části těla
kopyto – kopyto;  rameno – rameno;  zadek – pupík

⇒ Dramatika: Jak si povídají čerti v pekle
   – nejprve děti zkouší čertí řeč (blll – blll)
   – rozšíříme čertí slovník o: budliky – budliky, brbli – brbli, bla – bla
   – motivace: 
 „Za chvilku se z nás všech stanou čertíci. Čerti neumí mluvit naší řečí, proto až každý vstoupí na kobereček, zapomene svou lidskou řeč a bude znát jen tu čertí.  Chodíte po světě, potkáváte čerty a s každým si něco řeknete, nebo ho jen čertí řečí pozdravíte a půjdete dál.“

⇒DH: Čertí tancování
   – „My jsme čerti rohatí, ušatí, chlupatí, my čerti rohatí tancujem.“
   – chůze v kruhu, po skončení říkanky, řekne Lucifer (učitelka) část těla – (např. nohy)
– děti se chytnou za nohy a 1 říkanku takto chodí (tancují)
– př. nohy, zadeček, záda, ramena,…

⇒DH: Na barvy
– zvolíme 2 děti = čert (rohy) a anděl (hvězda na čele), ostatní děti stojí opodál
– učitelka pošeptá každému dítěti 1 barvu (modrá, červená, žlutá, hnědá, černá,..)
– anděl se snaží uhádnout, jakou mají děti barvu – řekne např. žlutá a kdo z dětí má žlutou, jde k andělovi
– pak přichází čert a řekne další barvu – opět kdo má danou barvu, jde k čertovi
– opakujeme dokud nezbydou žádné děti
– kdo nasbíral více dětí?

⇒ DH: Ďábelská lízaná

pomůcky: žolíkové karty
– každé dítě si vytáhne od učitelky 1 kartu
– kdo si vytáhne nejnižší kartu (dvojka), dostane trestný úkol, který může určit učitelka nebo dítě s nejvyšší hodnotou (eso)
– dětí s nejnižší a nejvyšší kartou může být více – při nejnižší plní úkol oba, při nejvyšší oba vymýšlí úkol
– úkoly: 10 dřepů, vypít hrneček čaje, připravit všem prostírání, skákání na jedné noze…
⇒ DH:Pekelný mariáš
pomůcky: vyrobené karty  z tvrdého papíru, na každé kartě jiný počet čertů (1-10), na jedné kartě je Lucifer
– děti sedící v kruhu tahají karty, počítají čerty (počet sdělují)
– kdo si táhne Lucifera, musí plnit úkol, který vymyslí ostatní čertíci
DH: Čertovský guláš
– všichni čerti stojí kolem kotlíku (obruč, lano) a vymýšlí, co všechno dát do čertovského guláše – musí se tam přidat co nejvíce „zlobivosti“
– nápady vymýšlí děti (ubližování, praní, bourání staveb, házení písku do očí,… ale také lakota, pýcha, sobectví, zlomyslnost- co to je?)

⇒ DH: Popletený čert
– hra ve dvojicích (nejprve názorná ukázka učitelkou)
– jeden čert žádá druhého: „Podrb mě na zádech“ (noze, ruce, uchu..)
– druhý čert je popleta a drbe ho někde jinde
– první se zlobí: “ To nejsou záda, to je ucho!“  (části těla, vzájemná kontrola)
– výměna rolí
⇒ DH: Andílek začíná na A
   – A je první písmenko v abecedě
   – „Na jaké písmenko začíná tvé jméno?“
   – u starších dětí: postupně-každý řekne počáteční hlásku
– u mladších dětí: učitelka vyslovuje jednotlivá jména dětí a hlásku určují všichni
DH: Hra na ticho
– děti sedí v kruhu, 1 dítě (=čert) má v ruce metličku/koště/peška a obchází kruh
– úkolem dětí je vydržet bez mluvení co nejdéle
– kdo promluví, toho čert (jemně) přetáhne koštětem

ROZUMOVÁ VÝCHOVA

⇒ Rozhovor o adventu
– advent = příchod, čekání na narození Ježíška
– adventní věnec – 4 svíčky, které se zapalují každou neděli
– kruh = společenství, světlo, barva svíček – fialová (červená, zlatá)
– v době adventu se peče cukroví (advent je tak dlouhý kolik potřebují medové perníčky na změknutí),  3.12. – chodí  Barborky (+ řežou se barborky = větvičky třešní nebo višní, které by do Vánoc měly vykvést),  5.12. – Mikuláš

⇒ RV: Co víme o Mikulášovi
– Mikuláš není vymyšlená pohádková postava jako čert
– Mikuláš se skutečně narodil v bohaté rodině roku 260 v jižním Turecku
– vypráví se, že pomohl chudému sousedovi, který měl 3 holčičky
– 3x tajně vhodil do jeho domu měšec s penězi a souseda zachránil před bídou
– časem Mikuláš rozdal veškerý svůj majetek a stal se biskupem ve městě Myře
-dožil se 90 let, po smrti byl prohlášen za svatého
– jeho štědrost  si lidé připomínají každý rok 5. prosince v předvečer jeho svátku
vzhled: bílé roucho, červený kříž na břiše, špičatou vysokou čepici  s křížem – mitra, v ruce drží dlouhou pastýřskou hůl, nahoře stočenou a zdobenou – berla, bílý plnovous, na zádech nůši, ve které nosí dárky pro děti

⇒ RV: Co jsou čerti a peklo?
vzhled: huňatý kožich, rohy, vypláznut jazyk, začerněné tváře, ocas, řetěz, metla nebo trojzubé vidle, pytel na zlobivce
– Znáte nějaká čertí jména? (Uriel, Barabáš, Luciáš, Bertík) Jak byste se jmenovali vy jako čerti?
peklo je místem utrpení a trestu v posmrtném životě, ve kterém duše zemřelých trpí a své viny. Peklo je umístěno v podzemí.
– po čertech se jmenuje pokrm (ďábelský guláš) i místa (Čertova skála, čertova studánka, čertova rokle, údolí) a v ČR je mnoho míst, které se jmenují peklo nebo peklo je součástí názvů

⇒ RV: Hříšníci
– učitelka sedí na židli (=Lucifer)
– děti (= čerti) chodí k Luciferovi a řeknou mu hřích, kterým se někdy prohřešili (špatné chování k rodičům, kamarádům..)
-zarachocení řetězem + „Do pekla s ním“(dítě si sedne opodál nebo ke stolečku)

⇒ RV: Charakteristika postav (anděl, čert, Mikuláš)

⇒ Čerti v knihách a pohádkách
   – četba pohádek, kde se vyskytuje čert (Čert a Káča, Čertův švagr, S čerty nejsou žerty, Hrátky s čertem,…)
– hledání různých vyobrazení čerta v lidových i umělých pohádkách-porovnání

PÍSNIČKY

⇒ Píseň: Čertovská polka noty ke stažení ZDE
⇒ Čertici se narodilo miminonoty ke stažení ZDE
⇒ S čerty jsou i žerty
noty ke stažení ZDE
⇒ Písnička pro čertanoty ke stažení ZDE
⇒ Brzy přijde Mikuláš noty ke stažení  ZDE
⇒ Kolíbala bába čerta
⇒ Písnička pro čerta

⇒Čertíku, Bertíku
Čertíku, Bertíku, co to neseš v pytlíku?
Čertíku, Bertíku co to v pytli máš?
Je to myš, černá myš, že se hochu nebojíš.
Čertíku, Bertíku pojď už ke mně blíž.

VÝTVARNÉ A PRACOVNÍ AKTIVITY

⇒VV: Anděl (tisk z koláže) podrobnosti o námětu ZDE
⇒VV: Být na chvíli čertem /andělempodrobnosti o námětu  ZDE
⇒VV: Čertíci na krabicipodrobnosti o námětu  ZDE
⇒VV: Čerti jsou jen lidé
podrobnosti o námětu  ZDE
⇒VV: Čerte, čerte, čertíku podrobnosti o námětu  ZDE
⇒VV: My čerti rohatí podrobnosti o námětu  ZDE
VV: Vládci peklapodrobnosti o námětu ZDE

⇒VV: Čertí obličeje
– děti si malují navzájem  obličeje barvami na obličej

⇒PV: Čertí řetěz
   – pomůcky: černý a červený papír, nůžky, lepidlo
   – u menších dětí proužky nastříháme, větší děti si je již nastříhají samy
   – ukážeme dětem postup výroby
   – záleží na dětech, zda budou barevné proužky pravidelně střídat, nebo ne
   – dbáme na správné slepení proužků (aby vznikaly kolečka a ne kapičky)

⇒ Grafomotorika: Berle Mikuláše ke stažení ZDE
⇒ PL: Počítání čertůke stažení ZDE
⇒ PL: Čerti v pekleke stažení ZDE
⇒ PL: Andělský houf ke stažení ZDE

POHÁDKA

⇒ Pohádka: Čert a Káča
⇒Čertovské pohádky
(Jan Teufel)
⇒ Pohádka: Byl u nás Mikuláš
(České Vánoce Josefa Lady)
⇒ Pohádka: Jak hráli divadlo a na Mikuláše co bylo (Josef Čapek)

⇒ Pohádka o čertovi
Vymyšlený příběh o Mikuláši, čertu a andělovi, kteří šli městem. Kdysi Mikuláš nemohl pod tíhou dárků unést pytel a čert neměl komu rozdávat uhlí. Ale dnes to bylo jinak. Čert si stěžoval na tíhu pytle, ve kterém měl samé uhlí a Mikuláš ve svém pytli měl pouze jeden dárek. Čert, který se zpočátku radoval z plného pytel, se celý urvaný zeptal Mikuláše: „To na tom světě opravdu nejsou žádné hodné děti?“ Mikuláš: „ Ale jsou, ale nikdo neumí žádnou básničku, říkanku, ba dokonce ani písničku.“ Čert se zamyslel, rychle si odskočil, svolal čertíky pomocníky a jim nakázal, aby rychle vletěli k dětem, malinko je postrašili a vzkázali jim, aby se rychle naučili i tu nejkratší básničku, nebo dostanou jen uhlí. Pak se nenápadně vrátil mezi Mikuláše a čekal, co se stane. První dveře-básnička, Mikuláš začal uhlí postupně měnit v dárky a čert některé uhlí vyhazovat.  „A Co vy děti, umíte Vy nějakou básničku?“

ŘÍKANKY

Říkanka: Už je zima
Už je zima, už je čas, (kmitáním prstů naznačujeme sněžení)
Mikuláši mají sraz.
Jeden půjde rovnou k nám, (ukážeme na prstě 1)
bude bručet, já ho znám.
Kouknu se mu na boty: (předklon k nohám, napřímit)
„Ahoj, táto, jsi to ty?“ (zamávat rukama)

Rozpočítadlo: Ententýky dva špalíky
Ententýky dva špalíky,
čert vyletěl z elektriky.
Bez klobouku, bos,
natloukl si nos.
Boule byla veliká
jako celá Afrika.
Všichni čerti plakali,
hrobeček mu kopali,
ten nejmenší neplakal,
protože se pokakal…to jsi ty!

Čerte, čerte nechoď k nám
Čerte, čerte nechoď k nám,
nemysli si, já tě znám.
Čerte, čerte ty mě zlobíš,
vím, že dětem uhlí nosíš.
A kdyby nám anděl něco dal,
ty bys nám to čerte všechno vzal.

Čerti
Není lepší na tom světě
jako čertům v pekle,
ve dne v noci přikládají,
pěkně sedí v teple.
Nikomu tak dobře není,
jako je těm v pekle:
dříví nikde nekupujou
a sedají v teple.

Básnička pro Mikuláše
Mikuláši, pojď jen blíž,
ať mě pěkně uslyšíš.

Celý rok jsem hodný (á) byl(a),
ani trochu nezlobil (a),
nemusím se čerta bát,
ten si nechce hodné brát.

Anděla si pohladím,
to se může, to já vím.
Za rok,  až zas přijde čas,
z okna vyhlížeti budu vás.

Mikuláš
Dobré ráno, pěkný den,
hádej, kdo dnes přijde sem?
Anděl, čertík, Mikuláš,
copak ty mu zazpíváš?
Žes byl hodný, to my víme,
čertíka se nebojíme.

Anděl
Podívejte, děti!
(stoj snožmo, ruka ukazuje do stropu)
Kdopak to sem letí?
(ruka kreslí otazník)
Bílá křídla, žluté vlasy,
(ruce jako křídla, hladíme vlasy)
andělíček je to asi.
(mírný předklon, ruce na tvářích)
Na hlavě má hvězdičku,
(ukazujeme na čelo)
svítí si na cestičku
(chůze na místě, ruce v bok)
A přilétl k nám
(otáčíme se dokola, ruce jako křídla)
andělíček sám!
(do dřepu)

My jsme čerti rohatí
My jsme čerti rohatí,
máme díru do gatí,
z díry černý ocas kouká,
bojí se nás kluk i holka.
My jsme čertí panenky,
máme černé sukénky,
známe čertí tance,
sypeme je z rance.
Já jsem čertí Lucifer,
nejmocnější velitel.
Já jsem čertí král,
zahajuji bál.

Říkadlo: Čert (výslovnost písmene Č)
Čert sedí na silnici,
čáry máry čaruje.
Čeňka chytl za čepici,
Čeněk bručí, hudruje.
Čerte, čerte, čertíku,
černá kočka na mlíku,
čaruj, čaruj, vyčaruj mi
čokoládu z perníku.

Hudry, hudry
Hudry, hudry, dupy, dupy, (chytáme ve vzduchu, zadupeme)
čert nám leze do chalupy.
Hudry, hudry, už tu je,
už na okna bubnuje. (bubnujeme ve vzduchu)
Dlouhý ocas, krátké uši, (naznačujeme ocas, uši)
tedy čerte, to ti sluší, (prstem ty- ty-ty)
celý černý, samý chlup, (naznačujeme chlupy)
metlou dělá šupy šup. (naznačujeme pohyb metly dopředu, dozadu)

Mikuláši, Mikuláši
Mikuláši, Mikuláši,
neber sebou čerty radši,
vezmi sebou anděly,
ti nám něco nadělí.
Čert nosí pytel a metlu,
myslí si, že se ho leknu.
Dělá na mě bububu
a já se ho bát nebudu.

Mikuláš ztratil plášť,
Mikuláška sukni,
hledali, nenašli,
byli oba smutní.

Když se čerti ženili
Když se čerti ženili, bylo v pekle teplo,
tancovali rejdovák, až jim z čela teklo.
Ten nejstarší Lucifer jako kozel skákal,
uhodil se do palce a pak v koutku plakal.

HÁDANKY

Vysoký pán s plnovousem
kráčí s košem velikým,
čert i anděl spolu jdou sem,
kdopak je ten třetí k nim? (Mikuláš)

Větvičky jsme natrhali,
snad rozkvetou včas,
aby svátky přivítaly,
když je venku mráz. (barborky)

Kožíšek má, vlk to není,
jazyk plazí, had to není,
má rohy a kozel není,
hádej, kdo se venku žení? (čert)

ZADÁNÍ:

 • Spočítej, kolik andělů letí pod stromy.
 • Spočítej, kolik andělů sedí na stromě.
 • Spočítej, kolik andělů drží hvězdu.
 • Spočítej, kolik andělů letí nad stromy.
 • Obrázek vybarvi.

Literatura: Košťálová, Markéta. Adventní kalendář. In: Nápadník pro mateřské školy: Hravé náměty pro práci s dětmi. Praha: Raabe, 2019.

 • Výtvarný záměr: přeměnit sebe samého v čerta/anděla s charakteristickými znaky dané postavy
 • Výtvarná technika/postup: kresba fixy, práce s fotografií
 • Pomůcky: fotografie dětí tištěných na kancelářském papíře, čtvrtky A4, lepidlo v tubě, barevné fixy (na anděly: žlutá/zlatá temperová barva, štětce)

Motivace a hra
 • Co je andělské/čertovské? – V pekle jsou samé pekelné činnosti, v nebi zase andělské. Děti vymýšlí různé andělské/pekelné chování. Popřípadě říká učitelka činnosti a děti rozlišují, zda je to andělské (správné chování) nebo čertovské (špatné chování).
 • Hra v roli: Zkus být na chvíli jako čert a anděl – Děti se na malou chvíli promění s charakteristicky rozdílnými povahami a pak sdělují, v které z postav se nejlépe cítily a proč. Každý se pokouší vcítit do jednotlivých postav a charakterizovat je pouze pohybem.

 

Realizace výtvarné činnosti

Pro činnost potřebujeme vytištěné fotky dětských portrétů na formátu A4. U černobílých fotografií budou mít děti větší potřebu přebarvit si vlasy, oči, část viditelného trička a navíc budou kresby působit pekelněji. Bohužel vlivem šedi nejsou patrné všechny detaily portrétu. Barevný tisk láká děti víc, vypadá vizuálně zajímavěji, ale děti se u něj nepouští do velkých zásahů.

Vytištěné portréty na kancelářském papíře vystřihneme tak, abychom se zbavili pozadí. Děti si najdou svůj portrét, zadní stranu potřou lepidlem a přilepí ho do středu čtvrtky položené na výšku. Úkolem dětí je se na papíře proměnit v postavu, ke které mají blíž (zpravidla se kluci promění vždy v čerty, holky chtějí být většinou krásným andělem než ošklivým čertem). Pro kresbu používáme klasické barevné fixy, lze využít zlaté, stříbrné a bílé permanentní fixy, které bez problému překryjí i tmavou tiskovou barvu. Na čistě žluté/zlaté vlasy andělů je potřeba sáhnout po nezředěné žluté či zlaté temperové barvě, nebo zlaté permanentní fixe. Na vše ostatní používáme fixy.

Závěr

 • Komparace dětských pracíDěti utvoří skupiny podle postav (čerti vs. andělé), a navzájem si povídají, co se každému na vybrané postavě líbí, čím ho přitahuje, co ji dělá strašidelnou apod.

 • Výtvarný záměr: vymodelovat tvář čerta, zaměřit se na charakteristické prvky a jeho výraz
 • Výtvarná technika/postup: keramika – modelovaný reliéf z plátu
 • Pomůcky: keramická hlína terakota, plastová podložka, plátěný hadr, váleček, miska jako šablona, nádoba na vodu, šlikr, ploché štětce, jídelní vidličky a nožík, nástroje pro dekorování – špejle, staré fixy, kousek pytloviny/kari sítě apod.;  ubrus

Motivace a hra
 • PH: Divoký čertovský tanec – V každém z nás je něco zlobivého. Na divokou hudbu si zatančíme čertovský tanec. Až bude naše tělo vydováděné, zaměříme se na obličej.
 • Masáž hlavy: Rostou nám rohy? – Děti se hladí prsty ve vlasech, lehce se škrabají a hledají, jestli se jim náhodou neklubou na hlavě růžky.
 • Mimika obličeje – Jaké výrazy a grimasy používají čerti? Když se takto vžijeme do čertí kůže, budou se nám čerti snadněji tvořit.

 

Realizace výtvarné činnosti

V MŠ bohužel nevlastníme pec na výpal, i přesto nás neodradilo s keramickou hlínou pracovat. Sice budou reliéfy méně odolné a ochudí se o možnost glazování, ale děti baví především kontakt s hlínou.

Každé dítě dostane kus hlíny velikosti pomeranče. Děti si zpracují hlínu mačkáním do koule, položí na hadřík a silou dlaní ji částečně zploští a vyválí ji válečkem do plátu silného přibližně 1 cm. Plastovou misku položí na plát a nožíkem kolem misky vyříznou kolečko, které bude tvořit základ pro obličej. Mokrým prstem uhladí okraje a případné nerovnosti na plátu. Ze zbytku hlíny tvoří detaily obličeje.

Modelováním kuliček, válečků, hadů tvoříme jednotlivé části obličeje. Ty však můžeme nakreslit špejlí. Vše lepíme řádně šlikrem (hlína + voda na konzistenci jogurtu), aby nám po zaschnutí části neodpadaly. Nejlépe obě části poškrábeme vidličkou nebo nožíkem, natřeme šlikrem a přilepíme na plát.  Pokud hlína bude v některých místech popraskaná, namočíme si prst do vody a uhladíme. Čertíka dozdobíme prorytím špejlí, vidličkou a drobnými otisky, na které použijeme brčka, fixy, pytlovinu, kari síť atd. U dětí dohlížíme především na poctivé lepení, uhlazení popraskané hlíny a na příliš úzké a dlouhé vlasy/rohy/jazyky, které by se mohly zlomit.

Závěr

 • ReflexeDěti vyplazují jazyk jako čerti podle toho, jak moc se jim daná aktivita líbila.

 • Výtvarný záměr: přeměnit sám sebe ve sv. Mikuláše
 • Výtvarná technika/postup: kombinovaná technika (asambláž, malba)
 • Pomůcky:  vytištěné fotografie dětí na kancelářském papíře, čtvrtky A4, nůžky, tužky, červená a zlatá temperová barva, štětce, kelímky, vata, lepidlo v tubě, ubrus, fotografie Mikuláše.

Motivace a hra

 • Legenda o sv. Mikuláši – Svatý Mikuláš byl biskup, svoje jmění po rodičích rozdal chudým, proto vznikla legenda o jeho štědrosti. Po tři noci prý házel zadluženému muži oknem peníze a tím zachránil celou jeho rodinu. Dárečky, které děti nacházejí za oknem, jsou možná připomenutím právě této legendy. Den před sv. Mikulášem (5. prosince) obchází Mikuláš rodiny s dětmi i s doprovodem své družiny – andělem a čerty.
 • Vzhled Mikuláše – Většinou se jedná o staršího pána, kterého zdobí dlouhý bílý vous. Bývá oblečený v červeném plášti, na hlavě mívá biskupskou mitru, která nahoře vybíhá do špičky a v ruce drží biskupskou berlu.

 

Realizace výtvarné činnosti

Den před výtvarnou činností děti vyfotíme (stačí zachytit hlavu a část trupu) a vytiskneme na barevné tiskárně. Děti si svůj portrét opatrně vystřihnou a nalepí lepidlem v tubě do středu čtvrtky A4, aby měly dostatek prostoru pro malbu mitry (=čepice) i části pláště. Specifický tvar čepice si děti nejdříve načrtnou tužkou. Je potřeba si uvědomit, že čepice je nasazená na hlavě (nestojí na ní), zasahuje částečně do čela, proto si děti udělají nejprve vodorovnou linku na čele, od které kreslí čepici. Tu i šat vyplní červenou temperovou barvu zředěnou s minimem vody. V případě, že bychom použili více vody, mohlo by dojít k rozmočení fotografie. Červeně přebarví i své tričko, které protáhnou až ke spodní hraně papíru. Po zaschnutí vytváříme detaily zlatou (popř. bílou) nezředěnou temperou.

Nakonec nalepíme vousy z vaty. Vatu lze různě stáčet, trhat, zastřihávat. Z vaty lze vytvořit kromě vlasů a plnovousu i knírek a obočí. Dlouhý vous může být zastřižen s papírem anebo může přes papír přesahovat. Při tvoření je pro děti lepší, pokud se mohou opírat o názorné fotografie Mikuláše.

Pozn. Pokud bychom chtěli zachytit celou postavu sv. Mikuláše i s berlou v ruce, vytištěný portrét přilepíme na čtvrtku A3-A2 a to povýš.

Závěr

Mikulášská nadílka – Když jsme se takto proměnili v Mikuláše, každý si na něj na chvíli zahraje. Dítě si vybere jednoho kamaráda, kterému např. nakreslí obrázek, ten mu předá a popřeje mu něco osobního.

 • Výtvarný záměr: zachytit podstatné znaky anděla a provést tisk ze vzniklé koláže
 • Výtvarná technika/postup: tisk z papírové koláže
 • Pomůcky:  čtvrtky formátu A4 (pro každé dítě 3), potravinářský provázek, tužky, nůžky, lepidlo v tubě, modrá tiskařská barva, grafický váleček, stará lžíce, deska na rozválení barvy, noviny, ubrus.

Motivace a hra
 • Motivační příběh: Jak na svět přišli andělíčci– „Na počátku nebylo na zemi nic, jen tma. Pán světa, kdo zemi tvořil, rozhodl, že je mrzuté být sám, protože samota přináší smutek, a tak začal zahřívat obláčková vejce. Z vajec se postupně vylíhli andílci. Pán světa s pomocí andělů začal tvořit svět. Všude ale byla tma, proto musel zařídit světlo. „Budiž světlo,‘ řekl silným hlasem. Pán světa společně s andílky začali postupně vytvářet celý, krásný svět. Atak se stalo, že se andílci stali velmi důležitými a možná je stále potkáváme mezi námi.“
 • Nasloucháme andělskému tichu – Andělíčci mají rádi ticho. Jedině tak se dokáží objevit. Zkusíme se zcela ztišit, znamením k tichu je zazvonění na „andělský“ zvoneček. Děti zaujmou na koberci vhodnou polohu a naslouchají zvukům, které do třídy vzdáleně doléhají. Můžeme opravdu slyšet ticho? Patrně nás vždy drobné zvuky vyruší – tikot hodin, hluk za zavřeným oknem, zvuky z vedlejší třídy, které se nesou přes zeď. Pozor, abychom andělíčky nevyplašili. (převzato a upraveno z: Kafomet pro MŠ výběr III, 2016)
 • Vzhled andělíčka – Vyvození znaků anděla (bílý plášť, plavé dlouhé nebo kudrnaté vlasy, sněhobílá křídla). Jsou staří/mladí? Jsou symbolem dobra nebo zla? Co je jejich prací? (ochraňovat lidi před nebezpečím).
 
Realizace výtvarné činnosti

Pracujeme se skupinou u stolečku. Každé dítě dostane 2 čtvrtky. Na jednu čtvrtku kreslí tužkou tvary a vystřihává je; na druhou čtvrtku vystřižené tvary pokládá a sestavuje z nich andělíčka. Nejprve si děti nakreslí košilku (trojúhelník), hlavu (kruh) a křídla (papír přehnou na polovinu, nakreslí křídlo a vystřihnou), tvary sestaví na novou čtvrtku a přilepí je lepidlem. Křídla je lepší při lepení zasunout pod košilku. Poté již kreslí vzhledem k proporcím anděla další detaily. Andělíčkovi by neměla chybět hvězda na čele. Vlasy můžeme zhotovit z papíru, ale efektivněji působí provázek, který si děti nastříhají na délku vlasů, potřou ho lepidlem v tubě a lepí ho od středu hlavy dolů. Pokud chceme, aby při tisku vynikla křídla, vlasy vedeme podél obličeje směrem dolů. Andělíčka můžeme ozdobit vločkami, hvězdičkami vyražené děrovačkou. Protože andělé se vylíhli z obláčků a i v nebi žijí, může být pozadí doplněno o drobné mráčky.

Po zaschnutí lepidla naneseme na vzniklou koláž modrou tiskařskou barvu, kterou si předem vyválíme na plastové destičce. Nejprve využijeme k nanášení váleček, který pokryje největší plochu papíru. Aby při následném tisku vynikly vlasy, křídla, detaily na obličeji i košilce, využijeme těrku z hadříku (objasněno u námětu: Co se z vejce vylíhne) Na koláž přiložíme čistou bílou čtvrtku a pomocí čistého válečku či lžíce provedeme ruční tisk. Vzniknou nám tak 2 dětská díla: kolorovaná koláž a tisk z koláže.


Závěr
 • Prohlížení a komparace andělů – Na základě čeho poznáme, že se jedná o anděly? Co mají všichni andělé společného? V čem se od sebe liší, že je každý trochu jiný?

 • Výtvarný úkol: vybrat si fotografii mužského portrétu a kresbou ho proměnit v čerta
 • Výtvarná technika (postup): počítačová grafika
 • Pomůcky: PC/interaktivní tabule s programem Malování, stažené (oskenované) fotografie portrétů mužů zepředu, tiskárna

Motivace  a hra
 • Povídání: Čerti jsou jen lidé – děti se od 3 let bojí tmy, bouřky, nadpřirozených bytostí, které hledají za okny, pod postelí, v lese a právě do této kategorie patří i čert. Některé děti vůbec neví, že čert je převlečený člověk a ti, kteří to ví, se ho i tak bojí. Stresu zabránit tolik nemůžeme, ale můžeme je upevňovat v tom, že čerti jsou jen převlečení dospělí lidé, kteří mají za úkol nás trochu postrašit, ale jinak nám nic udělat nemohou.
 • Hra v roli: Čert – převlékáme se za čerty a hrajeme si na ně, malujeme na obličej kamarádovi, vytváříme strašidelné grimasy apod.
 • Seznámení s úkolem přetvoření dospělého muže v čerta, abychom viděli, že se může kdokoliv na chvíli proměnit v něco jiného, ale pod jeho maskou se stále skrývá obyčejný člověk.

 

Realizace výtvarné činnosti

Na internetu/časopisech vyhledáme portréty mužů focené zepředu, které podle našeho úsudku půjdou dobře proměnit. Fotografie stáhneme na flash disk/oskenujeme a přeneseme do školního počítače. Děti by měly mít na výběr z několika fotografií. Každý tvoří čerta na jiné fotografii pro zachování jedinečnosti. Fotografii otevřeme v programu Malování a pomocí interaktivního pera/počítačové myši dodáváme člověku charakteristické znaky čerta (rohy, jazyk, řetěz, chlupy). Lze přetvořit oči, vlasy, přidat vousy, začernit tvář. Grafické práce vyobrazené níže vznikly na interaktivní podlaze kreslené speciálním perem.

Tip: Pokud ve školce nedisponujete počítačovou technikou, lze fotografie vytisknout a děti je dotváří barevnými fixy.

Závěr

Porovnání fotografií před a po proměně. Hotové grafiky vytiskneme a po výstavě předáme jejich autorům.

 • Výtvarný záměr: pochopení vztahu negativních a pozitivních prvků
 • Výtvarná technika (postup): gumotisk
 • Pomůcky: čtvrtky formátu A4, klovatina, kelímky na klovatinu, slabé vlasové štětce, černý a červený křídový pastel, ubrus, ilustrované obrázky čertů v knihách

 Motivace a hra

Dětem položíme na stoleček pohádkové knížky s různorodým ztvárněním čertíků. Říkáme si, jak čert vypadá (má rohy, ocas, dlouhý vypláznutý jazyk, černé tváře, je chlupatý, v ruce drží pytel, vidle, řetěz; místo jedné nohy má kopyto). Procvičíme si jazýček – vyplazujeme jazyk ble-ble, natažené prsty sevřeme do pěsti, jako když čerti chytají zlobivce. Pohybově ztvárníme píseň „Hlava, ramena, kolena, palce“, jen s malou obměnou. Na známou melodii písně ukazujeme na jednotlivé části těla: Rohy, kožichy, kopyta, ocas, kopyta, ocas, kopyta, ocas. Rohy, kožichy, kopyta, ocas, jazyk, brada, uši, nos.

 

Realizace výtvarné činnosti

Pokud máme průhlednou klovatinu, smícháme ji s trochou nadrceného pastelu z důvodu viditelnosti klovatinové kresby.  Pokud je nažloutlá, malujeme s ní jako s klasickou temperou bez namáčení do vody. Nanesená klovatina rezervuje místa, která zůstanou bílá. Děti mohou zachytit celou postavu, nebo pouze portrét čerta. V průběhu činnosti ještě připomene podstatné znaky čerta, které by neměly být opomenuty. Po zaschnutí klovatiny si s dětmi povídáme, jaké barvy charakterizují čerta (černá a červená). Děti si zvolí buď jeden odstín, nebo použijí oba dva. Čtvrtku zakrývají hustou vrstvou pastelu, kterou poté prsty roztírají a vyplní tak všechna bílá místa, která nebyla klovatinou rezervována. Pokud děti kombinují černý i červený pastel a nechtějí, aby se jim barvy mísily, nejprve rozmazávají červený pastel, umyjí si prst a pokračují s rozmazáváním černého pastelu.

Po dokončení si vezmeme obrázek a pod proudem tekoucí vody vymyjeme klovatinu a s ní i barvu, která na ní ulpěla. Vhodné je gumotisk vymývat u většího umyvadla za dohledu pedagoga.

certi certi2 certi4 certi5

Závěr

Podle čeho poznáme, že se jedná skutečně o čerty? Na každém výtvoru hledáme typické znaky příslušící čertům (rohy, ocas, řetěz, pytel, chlupy apod.)

 • Výtvarný záměr: komponování ploch, vzájemné vztahy mezi prvky koláže
 • Výtvarná technika (postup): kolorovaná papírová koláž
 • Pomůcky: čtvrtky formátu A4, nůžky, tužky, lepidlo Herkules, štětečky a kelímky na lepidlo, černá tiskařská barva, plastová/skleněná deska na rozválení barvy, grafický váleček, těrka, noviny

Motivace a hra

Mikuláš se dostavuje osobně i s doprovodem svojí družiny, k níž kromě anděla patří i čert. Každý ví, že čertům velí Lucifer, kterým se stane na chvíli učitelka a děti jejími podřízenými čerty. Čerti v pekle mají slavnost, a protože to je banda čertovská, vymýšlí samé potvorné věci. Tancují s vyplazenými jazyky, skáčou po jedné noze, protože na druhé mají kopyto. Vytvoříme pekelný kotel tak, že se všichni chytneme za ruce a chodíme dokola, čímž představujeme, jak se voda vaří v kotli. Odvážlivci vstupují do kotle a zakřičí tak, jako by se v pekle smažili. Po skončení čertovského reje si každý vytvoří portrét vlastního čertíka.

 

Realizace výtvarné činnosti

Děti si na čtvrtku nakreslí tužkou obrys hlavy čerta i s rohy a vystřihnou. Na zbytek čtvrtky si kreslí jednotlivé části obličeje, stříhají je a lepí na čerta. U očí, úst můžeme dětem umožnit šablony vyrobené učitelkou, které si děti obkreslí a vystřihnou. Ostatní detaily jako vlasy, zorničky očí, jazyk, tváře apod. si děti vytváří samy. Jednotlivé prvky lze umisťovat vedle sebe, vrstvit na sebe. Nutné je, aby všechny díly byly velmi dobře nalepeny, aby se při naválení barvy neodlepily.

Po zaschnutí lepidla si připravíme noviny, na které položíme koláž čerta, dále černou tiskařskou barvu rozválenou na plastové/skleněné desce, váleček a těrku z hadříku (malý kousek látky zmačkáme do kuličky, položíme do středu čtvercové látky a provázkem pevně stáhneme). Pokud použijeme k nanášení barvy pouze váleček, nedostane se barva mezi dva těsně sousedící prvky. Osvědčilo se mi s dětmi nejprve přetřít koláž válečkem, který ztmaví největší části. Poté si vzít těrku, tupováním v barvě na ni nanést barvu a tupováním na koláži ztmavit místa, kam se barva nedostala. Bílá místa zůstávají tam, kde se stýká matrice a okraj nalepeného prvku. Pokud pracujeme s tiskařkou či olejovou barvou, lze i vytvořit tisk z koláže.

my-certi-rohati my-certi-rohati2 my-certi-rohati3

Závěr

Jaký čertík vypadá nazlobeně, strašlivě? A který naopak působí jako veselý, vtipný a dokonce snad i hodný čertík?

 • Výtvarná technika (postup): tisk z koláže
 • Pomůcky: měkké barevné papíry v odstínech zimy (modrá, fialová), čtvrtky A4, tužky, nůžky, nastříhané různorodé tvary pro nos, ústa, oči, vlna, lepidlo v tubě, grafický váleček, podložka, bílá tempera, lžíce

Realizace výtvarné činnosti

 • děti si nakreslí na čtvrtku A5 ovál, kruh=hlava, který následně vystřihnou
 • nejprve si vyberou tvar očí a nalepí, poté ústa a nakonec nos
 • hotový obličej přilepí na čtvrtku A4
 • okolí oválu potřeme lepidlem a přilepujeme kousky vln
 • po zaschnutí rozválíme temperu a pomocí válečku nanášíme na koláž
 • přitiskneme barevný papír dle výběrů dětí a děti pomocí lžíce otiskují
 • je potřeba pracovat rychleji, než se měkký papír přilepí na čtvrtku
 • možnost tisknout vícekrát, ale až po zaschnutí tempery na koláži
anděl anděl3 anděl2 anděl4