Archiv pro štítek: časová posloupnost

Co teď a co potom? 

Pracovní sešit se zaměřuje na rozvoj seriality neboli posloupnosti, což je schopnost správně řadit úkony za sebou. Pracovní listy jsou řazeny podle náročnosti. V první části se jedná o posloupnosti dvou kroků, následují tři, čtyři, a šest kroků v jedné situaci. Úkoly vycházejí z běžného dětského života a obsahují situace, které děti znají z domova i ze školky.

Marie Těthalová je speciální pedagožka, šéfredaktorka Informatoria 3–8 a autorka řady sešitů pracovních listů zaměřených na rozvoj grafomotoriky, slovní zásoby, koncentrace, matematické a čtenářské pregramotnosti a podobně. V Portálu vyšel také její knižní rozhovor s Martinem Hollým O duši a sexu.

Vlastní recenze

Perfektně zpracovaný pracovní sešit po stránce kresebné i vzdělávací, který využijí učitelky jak tří letých dětí, tak učitelky připravující děti pro vstup do ZŠ. Neboť se autorka dotýká mnoha témat, je sešit využitelný celoročně od podzimu do léta.

Vzhledem k tomu, že je A4 publikace v černobílém provedení, je okamžitě připravena na okopírování jednotlivých pracovních listů bez nutnosti je jakkoliv upravovat. Učebnice obsahuje pouze pracovní listy. Žádnou teorii nebo obsah v ní nehledejte, ostatně si myslím, že ani jedno není potřebné. Celkem v publikaci najdeme 57 očíslovaných a pojmenovaných pracovních listů řazených od nejjednodušších po nejsložitější. Pokud doma vlastníte některé knihy od nakladatelství Portál, budete jistě znát výtvarný styl ilustrátorky Patricie Koubské, jejíž kresby jsou hezounké, jednoduché a pro děti dobře pochopitelné.

Ty nejjednodušší úkoly obsahují dva obrázky a v sešitu jich nalezneme na procvičování 15, následují úkoly se třemi obrázky v počtu 12 listů. Největší zastoupení v sešitě (23 listů) mají úkoly se čtyřmi obrázky, nejméně úkolů najdeme po šesti (4 listy) a sedmi obrázcích (2 pracovní listy). Když poslední dvě drobné skupiny sloučíme dohromady, tak je sešit rozdělen podle obtížnosti do čtyř skupin. Jak jsem již podotkla na začátku, autorka vytvořila listy, které jsou navíc dobře zařaditelné do mnoha témat probíraných v průběhu školního roku. Týkají se jídla, vaření, pečení, Vánoc, rodiny, povolání, oblékání, režimu dne, domácích i exotických zvířat, hraní dětí doma/na hřišti/ve školce, knih, doktora, úrazů i nemocí, hygieny, dopravních prostředků, nakupování.

Zda necháme děti pouze obrázky vystřihnout a seřadit je dle časové posloupnosti anebo budeme s dětmi rozvíjet příběh prostřednictvím diskuse, ptát se na doplňující otázky, vykreslovat  určité prvky dle zadání apod. to už je na každém pedagogovi. Autorka nám však to nejdůležitější a nejtěžší zpracovala a poskytla.

 

  • Výtvarný záměr: vymyslet vlastní design hodin, zaměřit se na nápodobu číslic
  • Výtvarná technika/postup: kresba tuší a dřívkem
  • Pomůcky: čtvrtky formátu A3, černá tuš, špejle

Motivace a hra
  • Objasnění: Jak měří hodiny čas? – Pozorování nástěnných hodin ve třídě, popis a objasnění. Hodiny jsou přístroj pro měření času. Čas nám ukazují ručičky. Ciferník je dělen na 12 hodin (pojmenováváme číslice). Kolik je hodin nám ukazuje nejkratší ručička, a za jakou dlouho dlouhá ručka. Některé hodiny mají i třetí ručičku – vteřinovou, která měří nejkratší časový úsek.
  • Minuta ticha – pozorování vteřinové ručičky, uvědomění si délky 1 minuty.
  • Pozorování různých designů hodin – Vyhledání na internetu různých designů dětských hodin (hodiny jako jablíčko, malířská paleta, sluníčko, květina, míč apod.) pro vytvoření bohatších představ pro následnou tvorbu. Motivujme však děti k vymyšlení vlastního návrhu.

 

Realizace výtvarné činnosti

Děti kreslí hodiny na čtvrtku A3 černou tuší pomocí špejle. Dohlížíme na to, aby hodiny byly vzhledem k formátu dostatečně velké (i z důvodu následného vepisování číslic). Číslice je vhodnější vepsat ihned po zakreslení základního tvaru a až poté dát dětem prostor pro detailní zpracování výtvarného návrhu.

Při psaní ciferníku pracujeme s dětmi v malé skupině. Učitelka dopředu na papír napíše dostatečně velké číslice od 1 do 12. Pak vždy ukáže prstem na danou číslici, kterou děti mají nápodobou přepsat i na místo kam ji vepsat. Postupujeme v pořadí 12 – 3 – 6 – 9. Zbylé číslice doplňujeme mezi vzniklé mezery. Děti do středu ciferníku udělají tečku, od ní vyvedou 2-3 ručičky a hodiny dekorují dle své fantazie.

 

Závěr
  • Oceňujeme originalitu, výtvarný nápad.
  • V hodinářství – Děti si vezmou do rukou své hodiny a rozmístí se do prostoru herny. Učitelka představuje zákazníka, který si jde koupit hodiny. U každého se zastaví a zeptá se, jak se jmenují např. sluníčkové, květinové, čapí apod. zda ví, kolik ukazují hodin (nejmenší ručička).