Archiv pro štítek: brouci

 • Výtvarný záměr: vyrýt do sádry brouka ze současnosti a uchovat si tak jeho stavbu těla do budoucnosti
 • Výtvarná technika/postup: sádroryt
 • Pomůcky: plastové desky A4, modelína (nebo hlína), sádra, plastová miska např. od masa, stará lžíce, černá tuš, silné kulaté štětce, dlouhé špendlíky, ubrus, obrazová předloha brouků.

Motivace a hra

 • Pozorování: 3D zkameněliny – Zajímavou pomůckou pro ukázku 3D zkamenělin je brožurka „Geologie pro zvídavé – Zkameněliny“, kterou lze zakoupit na webu: http://obchod.geology.cz. Zobrazuje 2D rostlinné a živočišné organismy, z nichž se zkamenělina vytvořila. Aby se organismy dětem zobrazily v rozšířené realitě tedy v 3D, stačí si na Google Play zdarma stáhnout do telefonu či tabletu stejnojmennou aplikaci: Geologie pro zvídavé-Zkameněliny“. Přes aplikaci se podíváte na zvolený motiv v knize a zobrazí se vám animace v 3D – tedy nejen 3D schránky, ale také i živočich, který žil v dané schránce. Je to pro děti skutečný zážitek.
 • Seznámení se záměrem – Vytvoření zkamenělin brouků pro uchování pozůstatků z naší současnosti.

 

Realizace výtvarné činnosti

Na plastové destičce si vytvoříme z modelíny/hlíny ohrádku, kterou posléze vylijeme sádrou. Záleží na dětech, zda chtějí obdélníkovou/čtvercovou/kruhovou/ atypickou formu. Z modelíny vymodelujeme silnější hady, které upevňujeme k podložce a po celé délce zmáčkneme, abychom vytvořili vyšší stěny. Neboť budeme při rytí na sádru vyvíjet tlak, je vhodnější vylít silnější plát, který při větším přítlaku nepraskne. Sádru připraví podle návodu pedagog a buď děti, nebo učitel jí zalije formy. Vhodné je si vzít ke stolečku 5-6 člennou skupinu dětí, která si vytvoří ohrádky. Po jejich dokončení začne učitelka teprve připravovat sádru, která je po nalití do formy během pár minut suchá. Odstraníme modelínu, plát otočíme na druhou hladkou stranu a tu potřeme černou tuší.

Děti si vyberou brouka z poskytnutých obrazových předloh a špendlíkem ryjí do sádry, čímž odkrývají spodní bílou vrstvu. Starším dětem lze na tomto principu objasnit sgrafito na renesančních domech.

 

Závěr

 • Vodorovné vystavení exponátů, poznávání brouků (zkamenělin)

 • Výtvarný záměr: klást různorodé tvary do předkresleného návrhu, pravidelně střídat různé odstíny jedné barvy, dodržovat mezery mezi prvky
 • Výtvarná technika/postup: mozaika
 • Pomůcky: vzorníky barev (k dostání zdarma v Bauhasu, Baumaxu, Dům barev atd.), nůžky, čtvrtka formátu A4, tužky, lepidla v tubě,  fotografie/obrázky brouků.

Motivace a hra
 • Puzzle: BroukNa internetu vyhledáme fotografie nejznámějších zástupců brouků (roháč, sluníčko, chroust, tesařík, zlatohlávek apod.), a každého brouka vytiskneme na čtvrtku A4 a tu svisle rozstříháme na 3-4 díly. Jednotlivé dílky brouků rozmístíme po třídě, každý si najde jeden dílek a hledá skupinu kamarádů, kteří mají zbývající 3 díly, brouka spolu složí a pojmenují.
 • Skládání brouků z PET víček Brouky lze skládat pouze za opory fotografie, nebo víčka klást na předem připravený obrys brouka např. na formátu A3 – proniknutí do principu mozaiky.

 

Realizace výtvarné činnosti

Děti si za opory obrázku/fotografie načrtnou tužkou obrys brouka na čtvrtku A4. Práci průběžně kontrolujeme, aby děti nezakreslovaly příliš detailů (článkované nohy, vzory na těle). Podle barev, které děti vypozorují na obrazové předloze vybraného brouka, si vyberou vzorníky barev se shodnými odstíny. Nejprve si vystříhají jednotlivé barevné obdélníčky ze vzorníků, z nich stříhají libovolné tvary a lepí je na podkladový papír do předkresleného návrhu. Aby se jednalo o mozaiku, barevné odstíny by se měly střídat a mezi dílky by měly zůstat mezery.

U menších dětí se zaměřujeme pouze na mezery mezi dílky, u starších dětí požadujeme kromě mezer i střídání odstínů barev, a aby tvary nepřesahovaly přes nakreslený obrys brouka.

 • Výtvarný záměr: výtvarný přepis brouků podle skutečnosti (=fotografie)
 • Výtvarná technika/postup: kresba kolorovaná anilinovými barvami
 • Pomůcky: tužky, čtvrtky formátu A4, anilinové barvy, kelímek s vodou, slabé kulaté štětce, ubrus, demonstrační obrázky brouků (popř. černý Centropen)

Motivace a hra
 • DH: Kdo se skrývá v trávěDo lavoru se skutečnou trávou, nebo trávou určenou pro velikonoční dekorace ukryjeme malé obrázky brouků. Děti v ní po jednom hledají brouky a pojmenovávají je. Pokud se jedná o neznámý druh, s jeho jménem je seznámí učitelka.
 • Pohybové hry: Broučí olympiáda
  • Střevlík: běh, vytyčená trať.
  • Roháč: souboje na lavičce s rohy (=pěnová tyč na plavání). Dvě děti stojí proti sobě s pěnovou tyčí otočenou kolem sebe, kterou drží oběma konci dopředu a snaží se soupeře shodit z lavičky.
  • Lýkožrout: prolézání chodbičkami (=látkovým tunelem).
  • Kovařík: kovaříci umí z lehu na zádech vyskočit a otočit se tak na nohy. Leh na zádech, kotrmelec dozadu a vyskočit na nohy.
 • Hledání a porovnávání: Jak si hrají malíři? – obrázky z pohádkových knih (Ferda mravenec, Broučci apod.). Každý malíř namaloval broučky trochu jinak. Dokážeme přiřadit obrázky, které vytvořili malíři pro děti, k věrným kresbám/fotografiím?

 

Realizace výtvarné činnosti

Ke kresbě využijeme věrohodné obrázky/fotografie brouků, které máme ve škole k dispozici. V našem případě jsme kreslili za opory demonstračních obrázků s magnety a encyklopedií, kde byly vyobrazené dostatečně velké podoby brouků. Každé dítě si vybralo libovolný druh brouka, avšak při větším opakování jednoho druhu jsem fotografii brouka schovala a děti byly nuceny si vybrat jiného brouka, abychom získali co nejširší sbírku jednotlivých druhů.

Brouky děti nakreslily nejprve tužkou na formát A4 s důrazem na jeho dostatečnou velikost. Kromě specifických skvrn, proužků na krovkách jsme se zaměřovali na prokreslenost těla a nohou. V neposlední řadě při práci s barvami šlo o dodržení barevnosti a preciznost při vybarvování úzkým štětečkem.

Závěr
 • Uspořádání výstavy se sbírkou brouků
 • Otázky nad sbírkou – „Kolik odlišných druhů tu máme? Kolik tu je slunéček, chroustů? Jací brouci mají na sobě červenou barvu? Mají všichni správný počet nohou? Jaký brouk jich má méně…apod.“