Archiv pro štítek: auta

 • Výtvarný záměr: pozorovat barevné stopy pneumatik, která zanechávají auta za sebou; všímat si podvojných barev vzniklé smícháním dvou základních barev
 • Výtvarná technika/postup: otisky netradičním nástrojem – kolečky od autíček
 • Pomůcky: temperové barvy (žlutá, modrá, červená), 3 plastové kelímky (např. od čoko-piškotů Opavia), 3 malá autíčka barevně shodná s temperovými barvami, rampa (klouzačka, kostky), 2 balicí papíry, igelit, papírová lepenka.

Motivace a hra
 • Pozorování: Stopy pneumatik – Každé auto má trochu jiný vzorek pneumatik. Při vycházce tyto vzorky pozorujeme (u aut zaparkovaných u chodníku), můžeme sejmout frotáž pomocí voskovky, uhlu a vytvořit si vzorník různých pneumatik.
 • Seznámení se záměrem – Pokud auta při jízdě vjedou do bláta/vody, zanechávají za sebou stopy, které ale vlivem deště/sluníčka zmizí. Kdyby však vjela na silnici do barvy, otisk pneumatik by byl trvalý. Tak to ale ve skutečnosti nejde, silnice by byly sice plné barevných čar, ale řidiči by neviděli plné či přerušované čáry, směrové šipky, přechody a další bílé značení nakreslené na silnicích. Na papíře si však můžeme tyto barevné stopy vytvořit pomocí malých autíček.

 

Realizace výtvarné činnosti

Než započneme výtvarnou akci, je potřebná důkladná příprava podmínek ze strany učitelky. V prvním případě je potřeba vymyslet rampu, odkud budou autíčka sjíždět dolů. Nahoře by měla být rovná plocha, kam umístíme kelímky s barvou. My využili malou dřevěnou klouzačku, která byla ideální i díky postranním zábranám, díky nimž nám autíčka nesjížděla mimo dráhu. Rampu lze vytvořit i z pěnových či dřevěných kostek a prkének, tu pokrýt balicím papírem a papír připevnit papírovou lepenkou. Pod rampu umístíme velký igelit a na něj položíme druhý balicí papír. Před akcí ještě necháme sjet nenabarvené autíčko, abychom viděli, kam až dojede a podle toho popř. přidáme další balicí papír.

Osvědčilo se využít taková barevná autíčka korespondující s temperovými barvami. Děti tak automaticky vrací např. žluté autíčko do žluté tempery. Pro barvu zvolíme menší mističky, abychom příliš neplýtvali s barvou. Temperové barvy lehce naředíme vodou pro lepší otisky a vložíme do nich autíčka. Všechny děti si posedají okolo balicího papíru a postupně na vyzvání chodí k rampě a pouští autíčka z kopce. Autíčko položí na nakloněnou rovinu a nechají ho volně sjet dolů (neodráží ho). Opakujeme, dokud děti akce baví.

Závěr
 • Pozorování: Vznik druhových barev – Ne každé auto vždy jelo rovně, proto si děti mohou na konci akce povšimnout, že překrývající barevné stopy daly vznik novým odstínům. Objasnění, že ze základních barev (červená, žlutá, modrá), lze jejich vzájemným mísením namíchat další barvy. Jaké nové barvy se objevily na papíře? Z jakých dvou barev odstín vznikl?
 • Didaktická hra: Parkování aut – Auta po jízdě musíme zaparkovat. Neboť žijeme ve městě, kde jezdí hodně aut, je pro ně potřeba i mnoho parkovacích míst, proto existují patrové garáže. Na papír nakreslíme devět čtverců, vždy tři vedle sebe a pod sebou. Děti podle instrukce „zaparkují“ autem do patrové garáže (zaparkuj červené auto doprostřed 1. patra, modré auto do 2. patra vpravo, žluté nad modré apod.)

 • Výtvarný úkol: na karton lepit fotografie aut vystříhaných z časopisů, překrývanou koláž doplnit o skutečné předměty (malá autíčka, kolečka aut apod.)
 • Výtvarná technika (postup): koláž, asambláž
 • Pomůcky: karton formátu A3 a větší, fotografie aut z časopisů/kalendářů, malá autíčka (z Kinder vajíček apod.), nůžky, lepidlo v tubě, tavná pistole, ubrus

Motivace a hra
 • Diskuse o autech – značky a typy aut, poznávání aut na fotografiích.
 • Hra na rozvoj myšlení: Bouračky u každého stolečku určíme dítě, které vytvoří z 2-3 autíček bouračku a zbytek skupiny hádá, co se stalo a kdo nehodu způsobil. Vymýšlí příběh, jak a proč se nehoda mohla stát (rychlost, zvěř, chodec, prudké zabrzdění auta).
 • Vysvětlení pojmu: Vrakoviště – auta, která jsou nabouraná, stará a nefunkční končí na vrakovišti, které připomíná hřbitov aut. Novější nabouraná auta jdou použít na celou řadu součástek (kola, nárazníky, motor, světla). Většina aut na vrakovišti jsou ale staré vozy, které jsou vrstveny na sebe a poté likvidovány lisováním. Na scénu pak vystupují torza aut kdysi ladných tvarů a my jen odhadujeme dle vyčnívající části, o jaké auto se jednalo.

 

Realizace výtvarné činnosti

Děti mají za úkol nosit do školky fotografie aut z časopisů, kalendářů, letáků atd. Malé obrázky aut najdeme i v katalozích hraček. Děti auta pečlivě vystřihnou a hromadí je na jednom místě. Při dostatečné zásobě vystříhaných obrázků je začnou libovolně lepit na karton. Když už se auta nemohou na podklad vejít, lepí je přes sebe tak, aby byl vidět vždy alespoň kousek překrytého auta. Na konci, kdy už na papíře zbydou pouze malé skulinky, hledají děti velikostně vhodné auto, aby zakrylo mezeru, ale zároveň už příliš nezakrývalo další auta. Tyto drobná autíčka se hojně vyskytují v katalozích hraček. Po dokončení koláže doplníme vrakoviště o prostorové autovraky. Učitelka nanese na spodek autíček lepidlo z tavné pistole a děti je opatrně přilepují na kolážový podklad.

Závěr
 • Značky aut na vytvořeném vrakovištiurčujeme značky aut podle loga nebo tvaru auta, hledáme na vrakovišti auta od jedné značky (Mercedes, Audi, Honda, Citroen, Volkswagen apod.)

 • Výtvarný úkol: vybrat si jeden dopravní prostředek a zobrazit ho, společně vytvořit síť cest s dopravními značeními a umístit svůj prostředek na vhodné místo
 • Výtvarná technika (postup): kombinovaná technika
 • Pomůcky: čtvrtky formátu A5, 2 kartony, černé papíry, černá tuš, špejle, nůžky, lepidlo v tubě, izolepa, fixy, pastelky, voskovky, ubrus, bílý fix nebo pastelka

Motivace a hra
 • Pracovní list: Co jezdí, létá a pluje – ke stažení na adrese: http://dum.rvp.cz/materialy/co-jezdi-pluje-a-leta.html (vystřihnuté dopravní prostředky lepit na cestu, vodu nebo nebe).
 • Pantomima: Dopravní prostředky – jeden dobrovolník předvádí, ostatní hádají.
 • Seznamování s dopravními značkami – zákazové, příkazové, výstražné, informativní.

 

Realizace výtvarné činnosti

Děti si zvolí libovolný dopravní prostředek, který nakreslí tuší a špejlí a po zaschnutí si ho pastelkami vybarví. Může se jednat o auta, autobusy, trolejbusy, vlaky, letadla, vzducholodě, vrtulníky, lodě, ponorky, plachetnice atd. Hotové prostředky pedagog dětem vystřihne.

Dva až tři velké kartony (dle počtu dopravních prostředků) spojíme lepenkou a vytvoříme tak dlouhý kartonový pás. Z černého papíru stříháme rovné pruhy, zatáčky, které skupiny dětí konstruují na plochu. Ze zbytků papíru vytváříme kolejnici pro prostředky jezdící po kolejích a parkoviště. Tvoříme dálnice, křižovatky, vlakové přejezdy – vše dle obrazotvornosti dětí. Po dokončení návrhu začneme jednotlivé díly přilepovat na plochu a to tak, že začneme s lepením z jedné strany a postupně se dostáváme na stranu druhou. Děti pak pomocí bílé pastelky nebo fixu kreslí na silnice přerušované čáry, přechody; barevnými fixy semafory a značky. Na závěr na silnice, kolejnice, moře a oblohu upevní vlastní dopravní prostředek.

doprava ve městě doprava ve městě2

Závěr

 • Společná kontrola – správné umístění dopravních prostředků (cesty, voda, nebe)
 • Pojmenovávání dopravních prostředků a značek

 • Výtvarný cíl: kombinace stop netradičního nástroje s tradičním;  výtvarná hra
 • Výtvarná technika (postup): hra s otisky tradičních i netradičních nástrojů
 • Pomůcky: čtvrtky formátu A2, dětská hračka-malá autíčka, temperové barvy, štětce, pěnové tiskátko auta, linorytový váleček, deska na rozválení barvy

Motivace a hra

Pustíme dětem nahrávku se zvuky dopravních prostředků a hádáme, jaký prostředek vytvořil daný zvuk.  Jmenujeme si další dopravní prostředky, poznáváme je na obrázcích.
Do sáčku ukryjeme malé autíčko, děti ho postupně osahávají a na konci vysloví jeho název. Zahrajeme si pohybovou hru na auta, učíme se základním pravidlům chování na silnicích a pokoušíme se vymyslet výhody i nevýhody aut.

 

Realizace výtvarné činnosti

Když auto vjede do bahna, či vody, zanechává za sebou stopy pneumatik. Ty se pak vinou dle toho, jak auto jelo. Na desku naneseme tmavou temperovou barvu symbolizující bahnivou vodu a válečkem ji rozválíme do větší plochy. Autíčko nejprve vjede do bahna a následně na čtvrtku. Automobil může jezdit rovně, do kopce, zatáčet, kličkovat i couvat. Aby stále zanechávalo otisky, je potřeba často vjíždět do barvy. Po zaschnutí umisťujeme na vzniklé koleje auta pomocí pěnového razítka. Ty mohou být rozmístěna spontánně anebo promyšleně- posazené na vytvořené stopy.

auta-hry s otisky auta-hry s otisky 2

Závěr

Dbáme především na prožitek dětí při experimentování s neobvyklým nástrojem a jejich slovní výpovědi při aktivitě. Rádi komentují, kam auto jede, popisují dopravní situaci.