Archiv pro štítek: architektura

 • v Čechách až kolem 1910 díky:
  • cestám umělců do Paříže (Filla, Gutfreund, Kubišta, J. Čapek)
  • Kramářovým nákupům obrazů Picassa a Braqua

 

VINCENC KRAMÁŘ

 • odborník a znalec kubismu=sběratel a hlavní teoretik kubismu
 • 1909 – rok 1 českého kubismu – Kramář koupil Picassovu Hlavu Fernandy
 • napsal studii 1920 – Kubismus jako magický realismus
 • důležitý tvar, konstrukce a řád

spolky:

 • 1863 – Umělecká beseda
 • 1887 – Spolek výtvarných umělců Mánes
 • 1911 – Skupina výtvarných umělců SVU
 • odchod mladých umělců z Mánesa
  • založení Skupiny výtvarných umělců 1911
  • Filla, Beneš, Čapek, Špála, Procházka, Kubín, Váchal, Šíma, Kysela, Gutfreund, Chochol, Janák, Gočár, Hofman
  • nebyl tam Kubišta, Kubín
  • skupina vydávala časopis: Umělecký měsíčník

 

1. fáze – KUBOEXPRESIONISMUS

 • 1912-1914
 • malují složitější témata z oblasti biblické a každodenního života
 • vliv výstavy Muncha, expresionismu=proto je náš kubismus psychologičtější
 • Bohumil Kubišta

 

2. fáze LYRICKÝ KUBISMUS

 • 1923
 • důraz na spontánnost, improvizaci, hravost, hru s barvou, tvarem, linií
 • hladká a strukturální malba
 • obraz má působit esteticky
 • snaha vyjádřit básnické představy
 • vedle zátiší i figurální kompozice
 • Filla, Muzika, Wachsman

 

3. fáze – IMAGINATIVNÍ KUBISMUS

 • 1930
 • ovlivněna psychikou-působí imaginativně
 • groteskní postava=monstra
 • tématem: ženské tělo zdeformované, eroticky působivé
 • Filla, Janoušek, Muzika

 

ve skupině dvě křídla:

 • čapkovské – neortodoxní
  •  chápe Picassův a Braqův kubismus jen jako jedno z možných variant dobového hledání nového výrazu
  • neodmítali italský futurismus – Čapkové, Špála, Hofman, Chochol
 • fillovské – ortodoxní
  •  uznával jen Picassa a Braqua – Filla, Beneš, Gutfreund

= spor o kubismus – napětí mezi jimi dvěma, rozpory
– 1912 skupinu opustil Josef i Karel Čapek, Špála, Hofman, Chochol, Šíma

 

BOHUMIL KUBIŠTA 1884–1918

 • ovlivněn futurismem, fauvismem, expresionismem, Munchem
 • sloužil jako rakouský důstojník dělostřelectva
 • zde vytvořil obrazy svého kuboexpresionismu a kubofuturismu
 • usiloval o symboly psychického dění v člověku
  • zobrazit dramata, kterými žije nový moderní člověk
 • barva-vlastnost harmonickou, mystické symboliky
 • v posledních dílech se snažil o překonání kubismu a dosažení syntézy (když se pozornost přesune na ducha)
 • obraz: Oběšený, Meditace; socha Hlava
  • nemá kubistický charakter
  • souvisí s hledáním absolutního pratvaru (představoval Brancusi)
 • rozvíjí nadále kubismus, ale do SVU nikdy nevstoupil
 • symbolistní témata – mučivost existence, zoufalost
 • truchlení – základní prvek Kubištova kubismu
 • uplatňoval princip zlatého řezu-Kavárna, Zátiší s lampou
  • Koupání mužů – 1911
  • Svatý Šebestián – 1912, symbolické téma
  • Polibek smrti – 1912
  • Oběšený – 1915
  • Zátiší s lebkou
  • Vlak v horách

 

JOSEF ČAPEK

 • grafik, ilustrátor scénograf, spisovatel, výtvarný kritik, publicista, myslitel
 • členem Umělecké besedy
 • rozvinul osobitým způsobem:
  • sociální motivy z války (Vdova)
  • syntetický kubismus (Černošský král)
 • nechybí čapkovský humor
 • zakládal své obrazy na protikladu světla a stínu
 • objevuje specifickou poezii všednosti a civilnosti- Na obvodu města
 • jde mu také o vnitřní děje, smysl pro sociální souvislost
  • Hlava – 1914
  • Zápasník, Sportovec,Úzkost1915
  • Česající se žena, Tanečnice-1916
 •  Období chlapců-postavy vagabundů, pijáků, trhanů
  • koncem bezstarostně si hrající děti, obrazy venkova
  • hnědé a černé nahradili růžové, malinové, oranžové, žluté, bílé, modré tóny
 • v posledních letech války rozšířil tématiku:o námořníky, nevěsty, žebračky
 • velké figurální obrazy jednoduché a prosté v tvarech- Květinářka, Žena s košem
 • poslední expresivní cykly-Oheň, Touha

 

VÁCLAV ŠPÁLA

 • expresionista, fauvista, kubista
 • osobitá barevnost=zelená, modrá, červená, výrazný malířský rukopis
 • za války téma venkovanek v rytmu barevných ploch
  • Píseň domova, Tři pradleny, Dvě koupající dívky –1915
 • vliv Čapkova znakového geometrického stylu-Čekající
 • po roce 1923 se soustředil na krajinu, zátiší, příležitostně maloval podobizny
 • zelené období (dle dominantní barvy krajin)
 • přešlo v modré (motivy povodí Otavy) Na řece Otavě; Peřeje na Orlici
 • ve 30. letech-modrá, červená, bílá a převládalo zátiší s květinami
 • v pozdním období obohatil paletu o tóny žluté, oranžové, fialové

 

EMIL FILLA

 • člen skupiny OSMA, Mánes, Skupina
 • stýkal se s umělci vznikající skupiny De Stijl
 • maloval kubistická zátiší
 • po roce 1926 se u něj objevuje lyrický kubismus vycházející z Picassových obrazů
 • kuboexpresionismus (Salome, Koupání, Dvě ženy)
 • vliv Picasa a Braquia (hl. zátiší)
 • Dívka s mandolínou, Zátiší, zátiší s kytarou, notami
 • Hráči karet
 • Čtenář Dostojevského
  • Dostojevský=dobová ikona
  • psychicky vystihuje obraz díla
  • popis tragiky života
 • zabýval se sochařskou tvorbou (hlavy, figury)
  • plastiky: zápasů zvířat a Herkulovy činy

 

ANTONÍN PROCHÁZKA

 • členem Osmy, Mánes, SVU
 • za války rozvinul kubistické tvarosloví v obrazech orfického období pod vlivem Delaunaye a Kupky
 • převládalo zátiší-Zátiší s květinami
 • lidské postavy-Žena s kvítkem
 • obrazy lidských povolání-Voják, Zpěvák
 • po válce setrval u kubismu vedle Filly a Procházka
  • soustředil se na plasticitu předmětů a jejich materiální odlišnost
 • střídání pohledových rovin rytmizovaných s lyrickým půvabem –Zátiší s černou kávou
 • osobitý způsob-technika enkaustika zvyšovala dojem plastičnosti tvarů-Zátiší s košíkem
 • 1913 se dotkne i problému abstrakce
 • kubistická redukce barvy
 • poválečná atmosféra – návrat k realismu
 • Zátiší s ubrouskem

 

JAN ZRZAVÝ

 • působil na něj novoklasicismus v krajinách
 • cestoval do Paříže, Bretaně, kde maloval krajiny jako monochromní znakové lineární siluety
  • Náves v Kermelu
 • od 30. let-kultivoval šerosvitnou malbu s jemnými liniemi
 •  přitahovali ho náměty
  • z Itálie: San Marco v noci
  • náboženské kompozice a motivy mořských přístavů
 • důraz na lyrický prožitek světa
 • krajiny pojímal jako vizi, nikoliv jako záznam reality

 

SOCHAŘSTVÍ

OTTO GUTFREUND     

 • kubistický sochař
 • v plastice realizoval kubismus Picassovského ražení
 • po válce sochy syntetického kubismu-Ženské hlavy
 • od zač. 20. let se zabýval pálenou hlínou-vnesla klid, stálost, intimitu, barvu
 • polychromované plastiky-téma: člověk a strojMuž u selfaktoru, Obchod, Průmysl
 • nejvýznamnější: sousoší na pomníku Babičky v Ratibořicích
 • ke kubismu se vrátil před smrtí v purističtějším pojetí-Sedící
 • utopil se při koupání ve Vltavě

 

ARCHITEKTURA

 • 1910-1925
 • pouze v Čechách, jinde ve světě není
 • geometrické, jehlanovité, hranolové, krychlové formy
 • motivy pyramidy, nebo tvary odvozené z krystalů

Národní kubismus

 • Janákův a Gočárův
 • na průčelích veřejných budov
 • motivy kruhů a oblouků-nadsazená výzdobnost slohu (společenská reprezentace)

 

PAVEL JANÁK

 • patřil mezi zakladatele SVU
 • nejvýraznější teoretik architektury kubistické generace
 • přiklonil se k funkcionalismu
 • navrhl vily svých přátel v Praze (vila Kafky, Filly, Beneše)
 • navrhl interiéry zámku v novém Městě nad Metují
 • rekonstrukce Černického paláce
 • postavil hotel Juliš na Václavském náměstí
 • rondokubismus: Palác Adrie, krystal – v řadě architektonických návrhů
 • s Gutfreundem navrhli pomník Jana Žižky z Trocnova na Vítkově

 

JOSEF GOČÁR

 • osobitý styl klasicizujícího funkcionalismu
 • po Kotěrovi se stal hl. architektem HK
  • díky nim považováno HK za nejlépe urbanisticky řešené město u nás
 • pro HK: navrhl regulační plány, řadu veřejných budov
  • koželužskou školu, gymnázium, obecné školy, MŠ, okresní úřady
 • funkcionalisticky projektoval: kostel sv. Václava v Praze
 • Dům U černé matky boží v Praze

 

JOSEF CHOCHOL

 • stal se jedním z protagonistů české kubistické architektury
 • kubistické vily  pod Vyšehradem
 • zdi jeho domů pod pražským Vyšehradem zdobí nejvýrazněji trojrozměrné fasády, jaké ve fázi raného kubismu v Čechách vznikly
 • po roce 1914 se Chochol vydal cestou hledání čistých forem
  • nejdříve v architektonického purismu
  • později funkcionalismu

 

NÁBYTEK, DESIGN

 • Hofman, Janák, Gočár – nábytek jako zářící krystal
 • 1912 – založení Pražských uměleckých dílen – výroba bytového zařízení
 • 1908 – Artěl – kubistický design; obchod se smíšeným zbožím výtvarníků z různých oborů

SKUPINA SURSUM

 • skupina založená 1910 navazovala na tradici Moderní Revue
 • symbolismus až surrealismus – znamená „vzhůru“
 • hlavními členy byly: Josef Váchal, Josef Zrzavý, Pacovský

 

FRANTIŠEK KUPKA

 • grafik, ilustrátor
 • převážně života žil ve Francii
 • jeden ze zakladatelů moderního abstraktního malířství
 • jeho vztah k hudbě se podílel na vzniku nového směru=orfismu
 • organická linie vyrůstající ze secese – Příběh pestících a tyčinkách
 • abstrakce ostroúhlých kompozic (energické) a strojové abstrakce disků (Ocel pije)
 • ve 30. letech maloval abstraktní kompozice s pravoúhlými plány (Abstraktní malba)

 (1890-1905)

Hnutí je v různých zemí oznáčováno různými názvy:

 • Německo: Jugendstil – nový styl, sloh mladý
 • Francie:Art Nouveau – nové umění
 • Anglie: Modern Style – moderní styl
 • Itálie: Stile floreale – květinový styl

 

SECESE

 • vznikl ve Vídni
 • objevuje se v 80. letech 19. století
 • zasáhla celou Evropu, Spojené státy i Japonsko
 • poslední univerzální umělecký sloh
 • secese obsáhla architekturu ,sochařství, malířství, grafiku a užité umění
 • zrušila hranice mezi tzn. vysokým uměním( malířství, sochažství) a uměním užitým
 • životní styl, který ovlivnil módu, nábytek, šperkařství
 • je protestem proti historismu a konzervatinímu akademismu
 • z latinského secessio=odchod, odtržení
 • vyjadřuje nálady jako cynismus, sentiment-ty odpovídají náladě 19.století
 • 1890-1905-období vrcholné secese

 

ZNAKY SECESE

 • svoboda umělecké fantazie
 • ornamentálnost, lineárnost, využívání přírodních tvarů=květů, listů, lidských a zvířecích postav
 • typickou květinou jelilie, kosatec, tulipán, leknín mák rozložený na ploše
 • typickým zvířetem jelabuť, páv; symbolem vášně, intelektu,erotiky
 • časté jsou vlnící se linie, které vyvolávají v ploše pohyb, stylizace tvarů
 • celková ladnost plochy
 • plošně pojaté=nestínované, barevné plochy neobvyklá barevnost

 

BARVY: lomené barevné odstíny; mají symbolický význam

 • žlutá=barva hmoty, slunce, života a radosti
 • modrá a zelená=barvy neskutečné, faustovské
 • černá=poslem ducha
 • bílá=symbolizuje ztroskotanou naději,smrt

 

 

ARCHITEKTURA

 • je působivá svou dekorativností, členitostí, rytmičností=spojení linie s plochou
 • je opakem arch.funkcionalistické, která upřednostňuje funkčnost na úkor krásy
 • je zdobena vegetativním= rostlinným a květinovým ornamentem
 • pracuje s nejrůznějšími materiály→ty vzájemně kombinuje např. sklo, keramika, kov

 

Po Evropě se šíří 2 směry:

 • SMĚR INSPIROVANÝ ORGANICKOU HMOTOU=ORNAMENTÁLNÍ

 

Španělsko

ANTONIO GAUDÍ

 • odvážně experimentuje s hmotou
 • jeho stavby lákají svou bizarností a fantaskností
 • kombinuje prvky gotické a barokní
 • využívá různých materiálů: barevné střepy, glazované keramiky-z nich vytváří mozaiky; kámen, cihly, beton
 • pracuje sochařskou metodou-na kostru ze železných prutů nanáší vrstvu betonu
  • do podoby kostí a koster fantaskních ještěrů-park Guell v Barceloně
   • zahradní město obložené střepy glyzované keramiky
  • do podoby mořské vlny-Casa Milá
  • do podoby pravěkých zvířat-Casa Batlló
  • hnízd termiků, které připomínají i gotickou katedrálu-Sagrada Familia v Barceloně-bohatá sochařská výzdoba
 • svou originální fantazii uplatnil na detailech staveb: okna, komíny, balkóny, stropy, sloupy (při řešení se nikdy neopakoval)

 

Belgie

VICTOR HORTA

 • jeho stavby představují vrchol vědeckého a technického pokroku
 • jsou zdobeny květinovým dekorem
 • vznikají z kamene, který je zaoblený, ze železa spleteného do ornamentu=připomínají šlehy biče, i ze skla
 • dům Tasselových v Bruselu

 

Francie

HECTOR GUIMARD

 • použil litinu se sklem
 • elektrické sloupy stylizoval do podoby orchideí
 • je tvůrce nejstarších stanic pařížského metra s typickou vějířovitou prosklenou stříškou nad vchodem

 

Anglie

CHARLES RENNIE MACKINTOSCH

 • nechal se inspirovat papírovými stěnami tradiční japonské architektury
 • jeho stavby jsou bez dekoru-proto byl oblíben architekty ve Vídni, V Mnichově, kteří upřednostňovali typickou arch. v geometrickém duchu
 • pracoval s kamenem, dřevem, sklem-neomítal zdi
 • byl mistrem v řešení vnitřního prostoru budov
 • secesní charakter dosahuje v asymetrických a prohnutých liniích
 • zábradlí, nábytek má strohý, pravoúhlý tvar

 

SMĚR GEOMETRICKÝ=RACIONÁLNÍ

Rakousko

OTTO WAGNER

 • strohá architektura s převahou krychlových tvarů
 • postavil stanice vídeňské okružní dráhy a budovu Poštovní spořitelny

 

JOSEPH MARIA OLBRICH

 • žák Wagnera
 • autor budov Dům secese (zelaté zelí)
  • geometricky střídmá krychlovitá budova s kupolí=poslacené listy stromů
  • stavba je koncipována jako prolínání 3 těles:koule, krychle, kvádr

 

ADOLF LOOS

 • zakladatel moderní tzv. bytové architektury a sídlišť
 • Millerova vila v Praze
 • projevoval náklonost k secesnímu rostlinnému dekoru
 • zároveň tíhl k jednoduchosti a střídmosti, funkčnosti

 

Čechy

 • objevují se v ní obě tendence-ornamentální i geometrická+lidový charakter architektury
ORNAMENTÁLNÍ STYL

JOSEF FANTA

 • Hlavní nádraží v Praze
 • budova studentských kolejí=Hlávkovy koleje v Praze
 • Mohyla Míru u Slavkova; Dům Hlaholu v Praze

 

OSVALD POLÍVKA A ANTONÍN BALŠÁNEK

 • Obecní dům v Praze-reprezentační budova v mnoha sály, restaurace, výstavní prostory, salonky, schodiště
 • jsou autory budovy Pojišťovny na Národní třídě v Prazealfons mucha

 

GEOMETRICKÝ STYL

JAN KOTĚRA

 • žák O. Wagnera
 • autor první secesní stavby v jednotném stylu=Peterkův dům na Václavském náměstí
 • Praha: Vily ve Vinohradech
 • Prostějov: Národní dům
 • Hradec Králové: muzeum

 

LIDOVÝ CHARAKTER

DUŠAN JURKOVIČ

 • chaty na Poustevnách=Maměnka a Libušín
 • Lázeňské domy v Luhačovicích
 • Svatý Hostýn-křížová cesta=inspirace lidovým uměním-tvarové i barevně

 

 

SOCHAŘSTVÍ

 • je stylizované, typickým znakem je vlnění ploch

 

Francie – AUGUST RODIN

 

Čechy: LADISLAV ŠALOUN – Pomník mistra Jana Husa v Praze

           STANISLAV SUCHARDA – Pomník Františka Palackého

           FRANTIŠEK BÍLEK – Modlitba nad hroby

 

 

MALÍŘSTVÍ

 • znakem nelineární kresba a dekorativní stylizace

 

Francie

Skupina NABIS=proroci,mezinárodní uskupení umělců

 

Rakousko

GUSTAV KLIMT

 • rakouský malíř, otec pocházel z Čech
 • vyhledávaný portrétista vídeňských dam
 • úzké a dlouhé formáty s erotickým podtextem
 • nástropní malby pro vídeňskou univerzitu i městské divadlo V Karlových Varech
 • autor litografický plakátů
 • obrazy:Polibek, Tři věky ženy, Panna (NG Praha) Judita s hlavou Holoferna
 • většina obrazů provokuje dráždivostí, erotičností→skandál, Klimt obviněn z pornografie→obrazy musel vymáhat soudně
 • typickým znakem jeho malby
  • kontrastní spojení naturalitie pojetí figury s něžnou barevností a ornamentální důraz na erotismus, stylizované pozadí zaplněné barevnými geometrickými tvary nebo spirálovitým zlacením

 

Čechy

ALFONS MUCHA

 • český malíř, grafik žijící v Paříži a USA
 • Styl Mucha-vznikl v souvislosti s tvorbou plakátů, na kterých je vyobrazena herečka Sarah Bernardot
 • autor kostýmů, šperků, kalendářů a uměleckých plakátů
 • dílo:
  • výzdoba Obecního domu
  • vitráž v chrámu sv. Víta
  • Slovanská epopej (20 velkých obrazů s námětem slovanské minulosti)

 

MAX ŠVABINSKÝ

 • malíř, grafik, krajinář, portrétista slavných (Němcová, Smetana, Neruda)
 • vitráže ve sv. Vítu-Poslední soud

 

JOSEF VÁCHAL

 • malby, dřevoryty, nábytek, sochy skřetů-dřevo (dům v Litomyšli)

 

 

 

UŽITÉ UMĚNÍ

Čechy

 • JAN KOTĚRA-návrhy nábytku
 • LADISLAV NĚMEC-návrhy šperků
 • VOJTĚCH PREISSIG-návrhy tapet

 

USA

 • LUIS COMFORT TIFFANI-šperky, svítidla

konec 16. st. až do konce pol. st.

 • přišlo z Itálie (Řím) a Španělska
 • proud klasicizující a dynamický
  • klasicizující-založeno na přímkách – Francie
  • dynamický-založeno na křivkách – Čechy, Německo, Rakousko
 • je nástrojem a prostředkem katolické církve k šíření svých myšlenek a moci
 • do popředí se dostávají náboženské znaky
 • označení Baroko má původně hanlivý význam
 • Baroko byla figura středověké logiky- znamenalo to nesmyslnost
  • název převzat z francouzštiny- podivným
  • z řečtiny- hojnost
  • z klenotnictví – velká perla nepravidelných tvarů
 • Baroko je plno náboženských reforem
 • Řím se stal centrem duchovní moci
 • byla obnovena inkvizice a vznikl Jezuitský řád
 • doba poslušnosti, roboty a lidového útlaku

 

Znaky

 • je opakem racionální renesance, klade důraz na duchovní prožitek
 • hledá pohyb, dynamiku, napětí, dramatičnost=využívá k tomu světlo, světelné efekty
 • proti rozumu vyzdvihuje smysly, chce pohladit člověka svou pompézností, zdobností a bohatstvím

 

 

ARCHITEKTURA

 • vzniká pod vedením architektů z Itálie, Německa, Vídně
 • vývoj české barokní architektury dělíme na 3 období:
 • raný barok (17. st.)
 • vrcholný barok (1700-1740)
 • pozdní barok (po 1740- současný s rokokem a klasicismem)
 • pracuje se stejnými prvky jako renesance, ale používá je jinak- složitěji, dekorativněji

 

ZNAKY:

 • půdorysy staveb– složitě členěné
  • vznikají jako průniky a prostupováním elips, kružnic a křivek
 • cihlové zdivo pokryto omítkou
 • klenby- zvětšené rozpětí valené klenby+ součástí jsou zvonice
 • kopule-česká placka“ je nad čtvercem, „pruská placka“je nad obdélníkem
 • oknaobdélníková, zakončené obloučkem; oválné „ KÁZULOVÁ“- tvar mešního rouna nebo kruhovité
 • střechy- jsou kaskádovité, jejich součástí je mansarda (podkroví)
  • jsou pokryty měděným plechem nebo taškami preizy
 • štíty domů: voluta+socha,vázy, koule, šišky, obelisk
 • stěny jsou zprohýbané ven (konvexní)
  • součástí stěn jsou niky– půl obloukovité výklenky
  • vevnitř jsou zdobeny štukem, sádrovým obkladem, zlacením
  • štuková výzdoba fasád-ornament, mušle, nadokenní římsy a parapety
 • fasáda- symetrická, zvlněná, využívá barevného kontrastu, na vrcholech pilastrů a průčelí- sochařská výzdoba
 • pilastry, pilíře, sloupy a kaskády zdobí stěny staveb
 • zámecká dispozice- trojkřídlá- 4. strana obvykle uzavřena kovanou ozdobnou mříží.
 • cibulovité báně věží
 • architektura je osově souměrná

 

Církevníkostely, oratoria, morové sloupy

Světské– koleje, paláce, domy, kašny

 

RANÉ BAROKO

GIOVANI PIERONI

 • italský architekt; působil u Valdštejna
 • Valdštejnský palác
  • velká barokní budova- užita italská renesance, průčelí barokní
 • Salla terana
  • propojení renesančních prvků s barokní monumentálností
  • předimenzovaná architektura, v podstatě ještě manýristická
  • měla všechny náležitosti přepychového barokního paláce- velký sál, kapli, zahradu s fontánou, voliérou a grottami, jízdárnu, konírnu a hospodářské budovy

 

CARLO LURAGO

 • Klementinum
  • největší pražská stavba raného období
 • Jezuitská kolej na Starém Městě
 • Kostel sv. Salvátora
 • Kostel nanebevzetí Panny Marie v HK
 • kostel Panny Marie v Klatovech

 

FRANCESCO CARATTI

 • Černínský palác
  • dnes Ministerstvo zahraničí
  • nejmohutnější pražský palác pro hraběte Černína
  • dostavěl František Maxmilián Kaňka v 18. století
 • kostel Máří Magdaleny na Malé Straně
 • přestavba zámku a kostela v Roudnici

 

GIOVANNI BATISTA ORSI

 • Loreta v Praze

 

GIOVANNI DOMENICO ORSI

 • Jezuitské koleje v Kutné Hoře
 • započal stavbu zámku Trója v Praze

 

JEAN BAPTISTE MATHEY

 • přestavěl a dokončil zámek Trója v Praze
 • do Čech uvedl typ trojkřídlého zámku s ústředním hlavním sálem
 • pak dispozici kostela na půdorysu řeckého kříže s oválnou kopulí
 • a klasicistní členění fasády soustavou pilastrů, lizén, oken a plochých polí

 

VRCHOLNÉ BAROKO

GIOVANNI GIACOMO TENCALLA

 • Loreta v Mikulově
 • v Olomouci- Svatý kopeček– klášterní hradisko

 

KRYŠTOF DIENTZEHOFER

 • stavby jsou velmi dynamické a iluzorní
 • používá nejrůznější půdorysy
 • pomocí střídání tvarů konkávních a konvexních vyvolává perspektivní iluze
 • prováděl stavby podle plánů pražských architektů
  • Kaňky (Vrtbovská zahrada na Malé Straně).
 • Chrám sv. Mikuláše na Malé Straně
  • připravil celkový plán
  • připravil část průčelí, interiér (dynamické baroko)
  • jeho syn dostavuje kněžiště (=lineární baroko)
 • Kostel sv. Markéty v Břevnově
 • kostel sv. Kláry v Chebu

 

GIOVANNI BATTISTA ALLIPRANDI

 • působil v Praze-pevnostní stavitel
 • kostel v Kuksu
 • Šternberský palác v Praze

 

GIOVANNI SANTINI zvaný AICHEL

 • vytvořil barokní gotiku
 • vytvořen na přání církevních řádů (benediktinů, premonstrátů a cisterciáků)
 • přestavby gotických objektů
 • kostel Panny Marie v Kladrubech
 • vrcholem je kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře u Žďáru nad Sázavou
  • má půdorys pěticípé hvězdy
  • zařazen do seznamu chráněných památek UNESCO

 

POZDNÍ BAROKO

FRANTIŠEK MAXMILIÁN KAŇKA

 • nejžádanější pražský architekt
 • spolupracoval se Santinim, Alliprandim
 • 1723 byl jmenován císařským architektem
 • nebyl vyznavačem dynamického baroka
 • pro Černíny- Černínský palác. Zámek ve Vinoři
 • pro Valdštejnyšpitál v Duchově, Horní Litvínov
 • pro jezuity- kostel sv. Klimenta v Praze
  • dostavba Klementina- astronomická věž a Zrcadlová kaple
  • zámek Jemniště, Konopiště, zámek v Kolodějích

 

KILIÁN IGNÁC DIENTZENHOFER

 • syn Kryštofa, dokončoval mnoho staveb po otci
 • Letohrádek Amerika na Novém Městě
 • Kostel sv. Jana Nepomuského na Hradčanech
 • kostely- v Karlových Varech, Broumov
 • jeho stavby-ukázka barokního dualismu (klid vnější fasády v kontrastu s vnitřní dynamikou), interiér nezávisle řešen na exteriéru

 

 

SOCHAŘSTVÍ

 • je vázáno na architekturu
 • výzdoba interiérů, exteriérů (průčelí, štíty staveb), veřejných prostranství (kašny, morové sloupy)
 • opouští renesanční ideál krásy- nedodržuje anatomii těla, pracuje s nadsázkou a deformací
 • soustřeďuje se na sílu výrazu, výrazný pohyb
 • většina soch do šroubovice (trup, končetiny, točení kolem své osy)
 • členění povrchů (dosahují zamotáváním)
 • gesta, mimika, světlo, které sochu osvětluje
 • vyjadřují stav extáze, rozkoše, bolesti, zoufalství, nicoty
 • často polychromované– nejčastěji zlatá a bílá barva, potahované štukem
 • Téma: náboženské a mytologické

 

 • Materiál: pískovec, sádra, dřevo, ojedinělé kovy, zlato
  • mramor – málo se využíval, protože byl drahý- imitace mramoru

 

 • sochaři jsou především řezbáři
 • neexistují autorská práva- témata se často přebírají
 • sochaři nepracují podle živého modelu
 • BOZZETO- hliněný model dělaný mistrem
 • MODELLETO- propracovaný model pro zákazníka
  • dílo (modelleto) muselo projít přísnou komisí

 

JAN JIŘÍ BENDL

 • Němec, realistický, robustní postavy, mírná disproporčnost
 • Sochy- Herkules v královské zahradě
 • sošky v průčelí sv. Salvátora v Klementinu
 • jezdecká socha sv. Václava- (dnes na Vyšehradě)
 • seskupení soch na Mariánském sloupu na Staroměstském náměstí (v roku 1918 stržena davem)

 

JERONÝM KOHL

 • plastiky v Augustiánském klášteře na Malé Straně
 • plastiky sv. Uršuly pro klášter Uršulinek na Malém Městě pražském
 • plastiky pro k. sv. Trojice u Kutné Hory

 

JAN BROKOF

 • zakladatel jedné z nejvýznamnějších dílen
 • Jan Nepomucký pro KM
 • antičtí bohové Toskánského paláce

 

FERDINAND MAXMILIÁN BROKOF

 • s Braunem nejvýznamnější sochaří Baroka
 • využívá monumentálnosti, realistické detaily, usiluje o valér
 • sousoší sv. Jana Křtitele na Maltézském náměstí
 • sochy Jupiter, Merkur, Venuše
 • Sochy pro KM- sousoší sv. Markéty, Barbory, F. Xaverský, Vincenc a Prokop
 • socha sv. Kajetán, Vít ,Ignác, Vojtěch

 

BERNINI

 • průkopník dynamického baroka
 • Svatopeterský stolek-oltář v chrámu sv. Petra
 • socha Davida– figura zobrazena v pohybu, bohatost drapérie, polychromované

 

MATYÁŠ BERNARD BRAUN

 • forma bez jemnosti a detailů
 • užívá nadsazené proděravění, dynamičnost, pathos, expresi, prudký kontrast
 • výzdoba kostela sv. Klimenta v Klementinu
 • Náhrobek maršála hraběte Leopolda Šliky
 • Sochy pro KM- Ivo, Judo Tadeáš
 • významná socha- Sen sv. Luitgardy
 • zámek Kuks24 soch Ctností a Neřestí po 12 + 2 andělé v průčelí Kuksu
  • využívá mimiku, gesta, nikdy barvu; vyrobeny z pískovce
 • v BetléměJakubova socha, Máří Magdalena. Poustevník Garinus

 

 

MALÍŘSTVÍ

 • rozvíjí se také ve 2 proudech: klasicistní (Francie) a dynamické (Itálie)
 • figurální malba v popředí
 • malby el-fresco (nástěnné) na stropech
 • malby na plátně (závěsné)
 • závěsný obraz– nejčastěji náboženské náměty, historické scény, zobrazování světců i světské nenáboženské výjevy ze života.
 • temnosvit– prudké kontrasty mezi světlem a stínem
 • celková kompozice- dynamická, neklidná, neobvyklé zkratky postav
 • objednavateli jsou především mnišské řády- jezuité, cisterciáci, premonstráti a šlechta

 

KAREL ŠKRÉTA

 • patří k nejvýznamnějším malířům č. baroka
 • umění poznal v Itálii jako emigrant
 • jeho rodina protestantská odjel (přidal se ke katolíkům)
 • maloval portréty měšťanů, oltářní obrazy a mytologické scény
 • Svatováclavský cyklus –cyklus 6 oltářních obrazů
 • obrazy- Karel Boromejský navštěvuje nemocné morem
 • Nanebevzetí Panny Marie v Týnském kostele v Praze
 • Pašijový cyklus– 10 obrazů pro malostranský kostel sv. Mikuláše

 

PETR BRANDL

 • autor náboženských a oltářních obrazů
 • vše podřízeno světelnými kontrasty a temnosvitným vyjádřením
 • podobizna- Simeon s Ježíškem
 • oltářní obraz v Doksanech Narození P. Marie
 • pro kostel P. Marie Vlezné– Jáchym a Anna, Vidění proroka Eliáše
 • autoportréty a portréty- Muž s bílou parukou

 

JAN KUPECKÝ

 • vynikající portrétista
 • kvůli náboženství nemohl pracovat v Čechách
 • portrétoval panovníky a vysokou šlechtu
 • v obrazech usiloval o psychologickou charakteristiku
 • portrétoval cara Petra Velikého v Karlových Varech
 • Malíř se svou rodinou
 • Vlastní podobizna

 

VÁCLAV HOLLAR

 • náboženský emigrant žijící v Londýně
 • vytvořil přes 4000 grafických listů = leptu s tématikou krajiny
 • byl autorem prospektů, map, zátiší s přírodopisnými motivy
 • ilustroval Ezopovy bajky; Alegorie ročních období

 

VÁCLAV VAVŘINEC REINER

 • autor fresek s odvážnou perspektivou a prostorovou iluzí
 • vyzdobil interiér Černínského paláce- Gigantomachie– představují vzpouru Titánů
 • Poslední soud– v kupoli křížovnického kostela v Praze

ROMÁNSKÉ UMĚNÍ (11. stol. – pol. 13. stol.)

 • = 1. celoevropský sloh
 • 1000-1250-zachvátil celou Evropu
 • název * v 19. stol. -> nahradil termín byzantský sloh
  • církevní instituce jsou řízeny papežem
 • snaží se navázat na římskou architekturu, ale je to spíše nápodoba
 • ovlivněno i germánským slohem
 • do 10. stol. se lid bál, že bude konec světa -> ve velké míře se začaly stavět kostely (sloužily i jako úkryt pro vesničany v době nájezdů -> dobrá ochrana díky masivnímu zdivu a kameni;; oproti dřívějšímu dřevu)
 • př.: Chrám Notre-dame (Fr., u Klimy)

 

Bořivoj – 1. známý hist. panovník, který buduje církevní stavby

 • kostel Sv. Klimenta“ (rotunda) – Levý Hradec
 • rotunda sv. Jiří na Řípu
 • rotunda sv. Kříže v Praze

 

jeho nástupce Spytihněv dal postavit několik kostelů

 • Spytihněvova bazilika
 • kostel Sv. Petra“ – na bývalém Plzeňském hradě
 •  „rotunda Sv. Víta na Hradě“ -> 4 apsidy do kříže; Z – předsíň, V – oltářní prostor; kruh ve středu – dokonalý vesmír
  • zde je i kníže Václav pohřben
  • později založena r. 921 „biskupská bazilika“ (1 lodní kostel, apsida na V)

r. 973 – v Praze zřízeno Biskupství

 • 1. biskup – Dětmar -> jeho os. ovlivnila kulturní dění v Praze

 

 • zakládají se 1. kláštery
 • u „kostela sv. Jiří“  * klášter (Benediktýni)
 • Praha podléhá Řezenskému arcibiskupství  -> propojení Prahy a Evropy
 •  postupně se počet klášterů zvyšuje, z poč. hl. benediktýnské
 • r. 993 v „Břevnově nejstarší benediktýnský klášter
 • r. 999 – „klášter v ostrovu u Davle
 • 11. stol. – silná stavební aktivity na venkově -> * panské kostely
  • Ÿ centrální (kruhový základ)
  • Ÿ podélné, 1 lodní, na Z straně věž + triguna
 • (kamenný útvar – balkónek; na 1-2 sloupech; slouží pro šlechtice, aby nemuseli mezi lidi dolu)

 

 • až do 13. stol. kostely majetkem panovníka -> ten si tam dosazuje i své lidi
 • konec 13. stol – boj mezi panovníkem a církví -> ta vyhrála a dosazuje si své lidi

 

Vladislav II.-> zval na naše území premonstráty

 • kostel v Doksanech“ (benediktýnský)
 • klášter na Strahově“ (premonstráti)
 •  „Sedlec u Prahy“ (cisterciáci)

 

 • ve 2. pol. 11. stol. zakládají se církevní stavby – * hl. ve středních Čechách
 • panské kostely, někdy spojeno se sídlem šlechtice
 • (Záhoří nad Labem; „kostel sv. Jakuba u Kutné Hory“; zde asistoval i král Vladislav II.)

 

 

ARCHITEKTURA

 

ROTUNDA
 • centrální typ (půdorys)
 • přisazena apsida-i více
BAZILIKA
 • daleko častější je jednolodní kostel až 5 loďmi
 • věže na Z straně kostela a v průčelí
 • boční lodi=okénka
 • existuje i příčná loď
 • Bazilika sv. Marka v Benátkách

 

KLÁŠTERY
 • součástí je klášterní kostel+obytná část+rajský dvůr (vylepšen křížovou chodbou); knihovna, jídelna, cely, skladiště a sýpky
 • nosné kameny jsou přitesávány (skoro nepoužívali maltu) = kvádříkové zdivo
 • hl. objednavatelem a výrobcem um. děl je církev; umělci pracují anonymně
 • církev předepisovala námět i formu
 • převažují náboženské náměty
 • abstraktní a symbolický charakter um. (chybí spojení se skutečností)
 • pracují podle předloh; napodobovali

 

KOSTELY
 • většina půdorysů vychází z římské baziliky (obdélník o 3 lodích)
 • zakomponovali kříž + apsidu
 • apsida = chór, kde se shromažďovali mniši; sloužili tam mši
 • jako celek působí těžkopádně, masivně
 • kruhový oblouk; sdružená okna (skupina obloučků propojena sloupy); okna (úzká, tlusté zdi, podobají se střílnám), klenba valená (z kamene)
 • později křížová klenba (* kombinací 2 kleneb valených)
 • portál – jednoduchý; trojitý – ústupkový; bohatá výzdoba (evokace na římské vítězné oblouky)

doba karolinská (dle Karla Velikého)-10. století

doba otonská (dle Oty II.) -11. Století

 

STAVBY
 • Ÿklášterní
 • kostelní
 • Ÿprofánní (hl. Praha); ve Znojmě – r. 1134 „rotunda P. Marie, dnes Kateřiny

 

ZNAKY
 • sloupy – plošný dekor; zvonová hlavice; někdy stylizované symboly křesťanství; stylizované tváře; pletenec; hladký dřík; patka s drápy + podstavec
 • pilíře – hranolovitý, jednoduchý; větší nosnost než sloup
 • kostely mají uvnitř zvednutou úroveň apsidyoltář
  • na ½ schovaná nebo úplně zasunutá krypta
 • 1 nebo 2 věžové průčelí
 • nad průčelím – kruhové okno (rozeta)
 • průčelí má občas jednoduchý reliéf, výzdobu
 • štěrbinová okna – uvnitř se rozšiřovala; ojediněle zasklena
  • u venkovských kostelíků místo skla střeva zvířat

 

běžná zástavba

 • románské sídliště nebylo uspořádáno; budovy byly rozptýleny
 • často útvar svírající nádvoří – hl. hospodářský účel
 • nejzachovalejší je na Starém Městě Pražském (dnes renesanční a barokní fasády, ale přízemí je románské – klenby, pilíře)
 • Praha – převážně kamenné město; cca 30 kostelů
 • 1170 – kamenný most -> Vladislav II. ho nechal postavit ve jménu manželky Judity -> Juditin most (zachovala se věž na Malé straně, reliéf – korunovace knížete na čes. krále)
 • světské stavby mají pevnostní charakter -> falce (Cheb; Olomouc)

 

 

 

SOCHAŘSTVÍ

 • náboženská tématika, existovali i náměty rostlinné, živočišné (lvi, draci, medvědi)
 • za Vladislava II. se sochařských památek vyrobilo a zachovalo nejvíce
 • vázána na architekturu (tympanon portálu)
 • tvůrci jsou většinou anonymní
 • převládala náboženská tématika (Trůnící madona), ale i rostlinné a živočišné
 • převažuje reliéf
 • figurální  plastika-bez výrazu v obličeji, strnulost v pohybu, schematismus, kolorovány, hierarchická perspektiva
 • sochařská výzdoba měla magickou fci (kostel nás měl ochránit; zlé zůstalo venku)

 

Gislebert [Žisléber]

 • největší osobnost v Evropě – reliéf na téma Posledního soudu
 • portál v Tišňově, kostel sv. Jakuba v Kutné Hoře

 

plastika
 • dekorativní
 • monumentální
 • komorní
  • do plastik řadíme i pečetě; drobná mincovní dílka (dukáty)
  • sochařská díla –různorodost
ZNAKY
 • schematičnost-lidské tváře jsou všechny zobrazovány stejně (často nerozlišovali mužskou a ženskou postavu)
 • dlouhý splývavý oděv, řasený
 • minimální pohyb
 • anatomické disproporce-mnoho soch kolorováno
 • 1. nálezy – 6 sloupů krypty sv. Martina ve Spytihněvově bazilice

církevní plastika

 • ostře sledována a vybírána
 • (figury patronů, oficiálně uznaných světců, evangelíci, …)
 • malířská technika byla upřednostňována
 • románské um. má plošný charakter
 • reliéfní kompozice často dělali malíři (plošnost)
 • většina sochařských témat je převzata z malířství (jednoduché obrysy, redukované tvary)
 • práce v rámci Sázavského kláštera, součást slovanské liturgie, navazuje na Velkomoravskou tradici; zde byl činný hl. mnich Božetěch (pracuje v dřevě, kameni a z kosti – drobné sochařské práce)
 • opat Silvestr a Reginard z Met – též činní v malířství
 • tympanon – vstupní portál do kostela na hradě Oldříž u Poděbrad

 

 • mnoho kostelů staví česká šlechta
 • nejkrásnější je kostel sv. Jakuba u Kutné Hory
  • arkády (vtěleny postavy – Kristus, syn a Marie; sv. Václav, sv. Vojtěch, sv. Prokop, …)
  • 1165 byl vysvěcen (nejvyspělejší sochařské dílo)

 

kostel v Záboří nad Labem

 • tympanon, archivolta vstupního portálu
 • dal postavit Sedlecký klášter

-> typické prvky:

 • provazec, palmety, akant, zvířecí motivy (stylizace), pletence; … -> motivy se opakují
 • dole jsou stylizované korintské sloupy
 • kaple na hradě v Chebu na falci -> uvnitř má drobnou výzdobu
 • falc – uvnitř Elami zajímavá stavba (členitá kompozice; krásné půdorysné řešení)

 

falc v Olomouci

 • sdružená okna
 • byzantský typ, vrtaná do hloubky zdi, kamene
 •  celkový dojem spíš grafický než sochařský
 •  je v blízkosti olomouckého dómu
 • cca r. 1170 – výjev zachován z původní věže Juditina mostu (plastika zobrazuje panovníka -> symbol majestátu moci státu; před ním je vazal -> oddává se mu)
 • zřejmý nárůst realismu
 • 1. ¼ 13. stol. (1200 – 1225) -> vrchol románského umění

 

  Ÿ kouřimští lvi

 • seskupení 4 lvích hlav
 • mohli být součástí křtitelnice, trůnu (neví se, k čemu přesně sloužili)
 • zjednodušení; srst rytmicky seřazená; nalezeno na původním hradišti v Kouřimi
 • ležící lvi – často součást um. -> u vstupů do kostelů (ochránci)
  • jako podpora sloupu
  • už i v antice u bran
 • 4 figury (2 okřídlené) ->v 17. stol. je někdo zazdil o zdi Žitenického kostela (u Litoměřic)
 • původně určeny pro jinou stavbu; originály jsou dnes v muzeu

 

tympanon svatojiřského kostela

 • deska + půlkruh -> tvoří postranní části
 • zobrazuje trůnící P. Marii s Ježíškem na klíně
 • vedle je Mlada (1. abatyše svatojiřského kláštera)
 • po stranách je Přemysl I. a na 2. str. je sv. Anežka
 • 1 z nejlépe zachovaných prací z této doby; velmi povedené

 

 • většina plastik je dekorativního rázu
 • románské um. v podstatě nezná volnou plastiku -> je vždy součástí výzdoby architektury (interiérová i exteriérová výzdoba)

 

 

MALÍŘSTVÍ

 • převažují fresky a knižní malba
 • schematičnost a strnulost
 • ve tváři žádné stínování; žádná drapérie => aby nebyla odváděna pozornost od tématu
 • malby byly přetírány -> maleb zachováno velmi málo
 • lineárně stylizované
 • užití výrazných nelomených barev
 • památka: Vyšehradský kodex –1085., námět Vjezdu do Jeruzaléma – v Památníku Národního písemnictví
1) NÁSTĚNNÉ (monumentální)
 • bezprostředně vázané stavební plochou
 • tvoří souvisle výzdobu interiéru v časovém sledu, proudu (pašijové výjevy)
 • nejstarší je „výzdoba v kostele Sv. Klimenta ve Staré Boleslavy
 • fresky – „Kostel v České skalici
 • nástěnné obrazy – „v Albrechticích nad Vltavou

 

fresky z kostela Panny Marie, později Sv. Kateřiny ve Znojmě

 • původně součást falce, dnes stojí v pivovaře
 • výzdoba má výrazně ucelený ráz (1. pol. 12. stol.)
 • pásyspodní (drapérie zelenavé barvy, dekorativní ráz)
  • nad ním (výjevy ze života Panny Marie)
  • další pás (jednotná výzdoba, ale neucelená)
  • 3. pás (9 mužských postav – ozbrojeni; mají pláště-pražští přemyslovci, nemají – moravští přemyslovci)
  • 4. pás (Vratislav I. má korunu a žezlo) -> jediný zobrazený král; a 3 mandlové štíty
  • vrchol další pás (výjev z kosmu -> výjev povolání Přemysla na trůn)  (v našich dějinách je to 1. světský – nekřesťanský výjev)
  • na samotném vrcholu je pás, kde jsou 4 evangelíci
  • barvy – několik barev (zelená, modrá, červená + tóny v kresbě) -> redukovaná barevnost, plošně nanesena na stěnu

 

románští malíři postupovali:

 • měli všechny svaté nakreslené ve skicáku (podoba byla podrobně schvalována)
 • nanesli si síť, zvětšovali a plochu pojednávali plošně
 • fresky – nejprve se kladou tmavé tóny -> přechází do nejsvětlejších

 

2) DESKOVÉ
 • dřevěný podklad (románské um. je nemá)
 • jsou z r. 1300 a to už je gotika

 

3) KNIŽNÍ
 • velmi pěstovaná; nejrozšířenější
 • opisy evangelií; kodexy; hagiografie (život svatých); žaltáře (kniha modliteb); hodinky (neurčité dny a hodiny, měsíce předepsané modlitby); antifonáře (zpěvníky -> pro sbory v kostelech) -> zpěvácká bratrstva
 • využití pergamenu (kůže ovcí a koz, pak i lama, … rarita – z kůže nenarozených zvířat)
 • iluminace-obrázky součástí textu-Kodex Vyšehradský

 

Kodex Gigas

 • velký majetek – nechávají si to dělat kláštery, knížata
 • výzdoba je lineární (až do gotiky), hodně stylizovaná
 • vyhýbají se detailům; vtěsnaly linie do základního tvaru, znaku
 • nejstarší je „opis legendy o Sv. Václavu“ (Gumpoldova legenda) -> z  r. 1006, pořídil ji Boleslav II. Pro svou ženu Emmu
 • dekorující motiv na šatech obou figur
 • barva vyplňuje spíš prázdné plochy
 • jsou to hl. barvy symbolické; ne předmětné

 

 Evangeliář Vyšehradský

 • plocha dekorována různými geometrickými prvky různých barev
 • medailónky uvnitř (konvence přijatých symbolů)
 • dal ho pořídit Vratislav I. k příležitosti jmenování za krále

 

Evangeliář a rukopis Krakovský a Hvězdenský

 • na popud krále Vratislava; bere si polskou šlechtičnu

 

 Žaltář Ostrovský

 • živější, do iniciál jsou vkreslovány celkem realistické hlavy (spojeno s byzantským vlivem)

 

 Antifonář Sedlecký

2. pol. 12. stol. – do pol. 16. století

Název:

 • původně hanlivý charakter, odvozen od barbarského kmene germánských Gótů, kteří se podíleli na vyvrácení antického Říma
 • uměleckou kvalitu gotiky plně docenilo až romantické hnutí v 19.století, tehdy se název „gotika“ vžil jako označení slohu bez posměšného zabarvení

Vznik:

 • místem vzniku je oblast ILE-DE-FRANCE (il-d-fráns) 1130
 • za 1. gotickou stavbu považován klášterní chrám Saint-Denis u Paříže (sén deny)
  • nechal postavit opat Suger (syžé)

Rozšíření:

 • 2. pol. 12. stol. S-Francie
 • 1240 do Čech

 

Periodizace:

FRANCIE – kolébka gotiky

 1. raná gotika (12. století)
 2. vrcholná (klasická a poklasická) gotika (13. a 14. století)
 3. pozdní gotika (15. století)

ČECHY A MORAVA

 1. raná (přemyslovská) gotika (1230-1330)
 2. vrcholná (lucemburská) gotika (13. -14. století)
 3. pozdní (jagellonská, vladislavská) gotika (15. století)

 

HLAVNÍ RYSY GOTICKÉHO UMĚNÍ
 • kvalitativní i kvantitativní rozmach uměníroste monumentalita, nákladnost a reprezentativnost umění, která nemá od doby antiky obdoby
 • má rozporný charakter – celkový duch ovládán náboženským symbolismem, duchovní obsah děl na úkor realistickému zobraz. skutečnosti
 • církev-hlavním objednavatelem uměleckých dělale i stále častěji panovníci, světští feudálové, měšťané, mizí jednoznačná převaha církevního umění nad světským
 • tvůrci umělec.děl jsou laikové – řemeslníci sdružení do cechů – dbaly o výchovu kvalitních řemeslníků
 • mění se pojetí autorství uměleckých dělpoprvé od antiky vystupují umělci z anonymity→společenské uznání umělců

 

HLAVNÍ PRINCIPY GOTICKÉ ARCHITEKTURY
 • snaha vytvořit nadpozemský, nadskutečný prostor
 • dynamismus-proti románské statičnosti jsou v G. všechny síly ve stálém napětí a působí dojmem pohybu, přípory pilířů jakoby tryskají vzhůru
 • vertikalismus-stavba tažená do výšky = převažují svislé linie (got.spiritualismus)
 • maximální odhmotnění zdiva– zmenšování plochy zdi a k jejich nahrazení okny
 • sjednocení vnitřního prostoru – vytvořit interiér se zdůrazněním jeho hloubky a výšky

 

ARCHITEKTURA

Církevní

TYPY STAVEB:

Kostel hlavní druh církevní architektury

 • podélný typ katedrála (bazilika s chórovým ochozem a věncem kaplí, vnějším opěrným systémem) převažuje, nejčastěji 3lodní, ale i monument. 5 a 7-lodní
  • stejnolodní kostel = nejč.trojlodní-vrcholná + pozdní gotika
  • jednolodní kostel (výjimka), dvoulodní (pozdní g.)
 • centrální typ nevyhovoval stavebním principům g., stavěn výjimečně

Klášter gotic. stavební prvky se uplatňovaly hl. v kostelích

 

Světská
 • s růstem moci šlechty a měšťanstva zaznamenala velký rozmach
 • potřeba zjistit obranu x nové válečné technice-střelný prach
 • současně stoupají i požadavky majitelů na užitkovost, reprezentativnost staveb
 • stavby se specializují podle účelu, pohodlnější bydlení, zdobnost

TYPY STAVEB

 • Hrad nejvýznamnější typ světské architektury, sídlo feudálů
  • gotika je dobou největšího rozmachu hradní architektury
  • výšinný hrad – téměř zmizel typ obytné věže, stavěny složitější hrady, vnitřní uspořádání hradů
   • předhradí- s vlastním opevněním, nádvořím
   • vnitřní hrad-s dalším pásem opevnění, nádvořím, zdobný hradní palác s hradní kaplí, s hl.věží
  • rovinný (vodní) hrad- uprostřed vodních ploch, spojen s břehem padacím mostem, uvnitř ještě jeden vodní příkop okolo vnitřního hradu
 • Tvrz- nevelké opevněné sídlo venkovské šlechty, uprostřed vsi i na návsi, uprostřed vod.plochy
 • Měšťanský dům (městský palác)-obdélníková parcela, bohatě zdobené průčelí do ulice, do náměstí, schodiště do patra, dvorek-stáje, dílny, stodola s vjezdem ze zadní ulice
 •  Radnicenejhonosnější dům ve městě, složitě klenuté sněmovní místnosti, věž, zdobené průčelí
 • Specializované účelové stavby: obchodní domy, sklady, tržnice, cechovní budovy, správní budovy, banky, mincovny, nemocnice /špitály/, hospice/útulky pro pocestné/
 • Kamenný most
 • Vesnická obydlíze dřeva, ale i cihly, kámen, složitější domy, nejen jednoprostorové

 

Urbanismus:

 • doba gotická je dobou hromadného zakládání nových měst
 • plánovité zakládání města využívalo šachovnicový půdorys s uspoř.domů do pravidelných bloků, čtyřúhelné náměstí, města sevřena věncem hradeb

 

Základní konstruktivní prostředky gotické architektury:
 • lomený oblouk
 • žebrová (křížová) klenba-žebra svádějí tlak klenby do čtyř rohových pilířů
 • vnější opěrný systém-součástí vnější pilíře, zachycují boční tlak stěn; díky konstrukci OS možnost odhmotnit vnitřní prostor a vést stavbu do výšky
 • okna-vitráže, rozety, oblouky oken vyplňuje kružba

 

Dekorativní prvky:
 • pilíř – hlavní podpůrný prvek, v mezilodních arkádách (nesl tíhu klenby) a v opěr.systému
 • sloup – méně než pilíř, v kapitulních síních klášterů, vyšší a štíhlejší než románský kalichový typ hlavice-rostlinný dekor-břečťan, vinná réva, chmel, javor
 • triforium – arkádový ochoz o síle zdi, na vnitřní stěně hlavní lodi katedrál
 • kružba – kamenné pruty tvořící určitý obrazec, kostrou oken, arkád,
 • fiála – vertikální zakončovací článek v podobě štíhlého jehlance-na opěrných pilířích, nejvýraz.dekorativním prvkem exteriérů got.chrámů
 • svorník – kámen zatěžující vrchol žebrové klenby

 

ARCHITEKTURA VE FRANCII

 • Francie vytvořila zákl.rysy gotiky tak, že z ní učinila první původní a svébytný sloh od zániku antiky
 • protikladný svým charakterem antické architektuře
 • všechny konstrukt. a dekor.prvky jsou typické právě pro většinu francouzských staveb

 

Církevní architektura

 Raná gotika (12. století)

 • Chrám Sant Denis u Paříže
  • gotická stavba, masivní zdi, těžkopádnost konstrukce, mohutné sloupy
 • katedrálaLaonu (ovlivnila got.archit.v Anglii, Německu)
 • katedrála Notre-Dame v Paříži

Klasická a poklasická gotika (13. a 14. stol.)

 • Katedrála v Chartres (šártr)-poprvé uplatněn vertikalismus, odhmotnění
 • umělecké dokonalosti dosáhl sloh na katedrálách v Remeši (korunovační chrám fran.králů), v Amensu (vrcholná stavby francouzské gotiky), Beauvais (bóvé) a na patrové palácové kapli Sainte-Chapelle (sén-šapel)

 

-hospodářské vyčerpání měst, odklon od spiritualismu→končí ve 14.století období výstavby velkých fran.katedrál, mnohé nedokončené→raději výstavba skromnějších farních kostelů

 • Regionální školy– normandské, champagneské (šampaňské), burgundské, jihofrancouzské
 • Kláštery-benediktínský klášter Mont-Saint-Michel (món-sén-mišel)-na hoře poblíž Bretaně
Pozdní gotika (15. století)
 • ovlivněna anglic.architek. plaménkového stylu (podle charakt.motivu v okenních kružbách)
 • Chrámy v Moulins (mulén), Saint-Riguier (sén-rikijé), Brou (brú)

 

Světská architektura
 • královský hrad Louvre v Paříži (-v renesanci přestavěn na králov.palác)
 • hrad Cháteau-Gaillard (šagtó-gajár), Bastilla v Paříži, papežs.palác v Avignonu
 • městské sídlopalác (žaka kéra v buržé)
 • město-dokonale zachovaným opevněným městem je Carcassonne (karkason)

 

ARCHITEKTURA V ČECHÁCH A NA MORAVĚ

Raná gotika (přemyslovská, 1230-1330)
 • stavby jsou masivní a jednoduché; tlusté zdi a pevná okna
 • Církevní architektura:
  • klášter v Předklášteří u Tišnova (zv. Porta coeli=Brána nebes)-nejl.doch.u nás v R.G.
  • Oseku u Teplic, k. na Velehradě, k. sv. Prokopa v Třebíči
  • spojený k. františkánů a klarisek Anežky České na Starém Městě v Praze
  • ve Vyšším Brodě (Rožmberci), k.Zlatá Koruna (Přemysl Otakar II.), chrám sv.Bartoloměje v Kolíně n.Labem
  • Staronová synagoga v Praze na Starém Městě –nejst. zachov.žid.synag.ve stř.Evropě
 • Světská architektura:
  • hrady: Zvíkov, Pernštejn, Křivoklát, Bezděz, Loket
  • města: České Budějovice, Nový Bydžov
  • mosty: nejstarší kamenný most v Písku

 

Vrcholná gotika (lucemburská, 1330-1420)
 • vláda Jana Lucemburského, Karla IV. – inicioval rozsáhlou stavební činnost, která měla z Prahy vytvořit reprezentativní centrum českého království a římského císařství
 • přizval francouzské architekty
 • linie tažené ve svislém směru vysoko, převýšené stavby

 

 • Církevní architektura:
  • doba Jana Lucemburskéhochrám sv. Ducha v HK
   • klášter s kostelem sv.Jakuba v Praze na Starém Městě
  • doba Karla IV. – katedrála sv.Víta na Pražském hradě (u nás 1.katedrála fran.typu)
   • stavbu začal Matyáš z Arrasu
   • po jeho smrti převzal Petr Parléř (Svatováclavská kaple, Zlatá brána, jižní věž)
   • po jeho smrti pokračovali synové Václav a Jan ve stavbě jižní věže

 

 • Světská architektura:
  • doba Jana Lucemburskéhokamenný most přes Labe v Roudnici n.Labem
  • doba Karla IV-rekonstrukce Pražského hradu (střechy hrad.bran zlaté=“Zlatá Praha“)
   • založení Nového Města pražského (učinila z Prahy nejv.evropské město po Římu)
   • hrad Karlštejn – započal Matyáš z Arrasu
   • Karlův kamenný most-na místě Juditina mostu
   • Staroměstská mostecká věž
  • doba Václava IV Staroměstská radnice v Praze, Karolinum

 

 

Pozdní gotika (jagellonská, vladislavská, pol. 15. st. – pol. 16. st.)
 • Církevní architektura
  • kostel sv. Barbory v Kutné Hoře (Parléř, Matěj Rejsek z Prostějova)
  • královská oratoř v chrámu sv.Víta (B.Rejt)
  • chrám sv. Mikuláše v Lounech, sv.Bartoloměje v Plzni, chrámy sv.Jakuba a sv.Petra v Brně

 

 • Světská architektura
  • stavby Matěje RejskaPrašná brána v Praze (začátek Královské cesty), bohatě dekorovaná kašna v Kutné Hoře
  • stavby Benedikta Rejta-přestavba Pražského hradu, Vladislavovský sál, hrady-Švihov (vodní hrad), úprava Křivoklátu
  • stavby Wendela Roskopfahrad v Bechyni, radnice v Táboře