Archiv pro štítek: akumulace

 • Výtvarný záměr: vytvořit z drobných předmětů od jednoho druhu kompozici, narušit ji působením magnetu a vyfotografovat
 • Výtvarná technika: asambláž
 • Pomůcky: bílá čtvrtka A4, drobné kovové předměty, magnet

Motivace
 • Představení předmětů – pojmenování, jejich funkce a použití.
 • Inspirace umělcemBěla Kolářová pracovala hravě s drobnými objekty, které organizovala do pravidelných rastrů a vzorníků. Ukázka některých jejích prací.

Realizace výtvarné činnosti

Protože předměty na plochu nelepíme a zároveň pracujeme po menších skupinách, není nutné mít v zásobě kvantum předmětů od jednoho druhu. Zaměřme se na množství rozmanitých předmětů. Kovové věci hledejme v kancelářských, šicích potřebách i dílenském vybavení. Uvítejte, pokud by i děti chtěly donést nějaký materiál z domova.

Pokud budete narušovat kompozici magnetem, potřebujete drobné kovové předměty (vlásenky, špulky, patentky, spínací špendlíky, náprstky, kancelářské sponky, sponky do sešívačky, pérka, mince, podložky, matičky, šrouby). Pokud byste chtěli kompozici pozměnit pouhým nahýbáním čtvrtky nebo vůbec, postačí sirky, špulky nití, kamínky, těstoviny, skořápky od ořechů či pistácií.

Děti si vyberou materiál a z něho skládají na bílou čtvrtku různé kompoziční varianty. Jedinou ale zároveň nejtěžší podmínkou je nevytvářet nic konkrétního. Dětem napovězte ukázkami prací B. Kolářové a dalším slovním výčtem možností. Lze tvořit nahodilé řady, geometrické i abstraktní vzory, které se mohou pravidelně opakovat třeba i s drobným pootočením. Hrajme si s rytmem, hustotou, velikostí i barvou prvků. Snažte se děti navést, aby prostor nepřesytily materiálem a nezanikly tak propracované struktury.  

Závěrečná činnost
 • Narušení kompozice magnetem – kompozici narušíme pomocí magnetu. Pokud nemáme silný magnet, je potřeba druhé osoby. Učitelka nebo kamarád drží čtvrtku s kompozicí a její tvůrce po ní ze spodu jezdí magnetem. Pro zajímavější náhodné kompozice je lepší s magnetem pohybovat různými směry a občas magnet od papíru oddálit a přejít na jiné místo.
 • Interpretace asambláží – poslouchejme se zájmem dětské komentáře přímo při tvorbě. I v abstraktních motivech děti vidí něco konkrétního a to jak v pravidelných strukturách (schody, náušnice, květina), tak v narušených kompozicích (skládka, hory, pejsek).

 • dialogy s předměty učí vidět v prostých věcech věci pozoruhodné
 • předměty a přírodniny upoutávající pozornost děti vyčleňují z jejich přirozeného prostředí
 • předměty mimo své prostředí se nazývají OBJEKTY
  • v navázání dialogu je potřeba vnímat a objevovat jeho skrytou řeč
  • objekt na nás působí svou barvou, tvarem, materiálem, svou funkcí nebo pohyby, kterých je schopen
 • nositelem podnětných impulzů  jsou smyslové prožitky
  • prožitky se pojí s hodnocením nálezu, tak s procesem hledání

 

HLEDÁNÍ A SBÍRÁNÍ PŘEDMĚTŮ

 • aby sbírání nevyznělo samoúčelně, je ho potřeba spojit se závazným tématem
 • tematizovat lze tvary, barvy,velikost nebo druh nálezů
 • pokud žák začne sbírat stejné nebo příbuzné předměty, využívá jejich množství a odlišnosti

 

KOMENTOVÁNÍ NÁLEZŮ

 • sdělení může zaznít v dialogu nebo ve volném výtvarném přepisu
 • na zkoumání objektu můžeme navázat vědeckým popisem ( rozměry, tvary, barvy, hmotnost a další vlastnosti)

 

AKUMULACE

 • hromadí množství stejných či příbuzných předmětů nebo přírodnin
 • výtvarným objektem se stává celá sbírka uložená v průhledném obalu nebo skleněné lahvi
 • drobné předměty lze využít k opakování, vytvářet z nich kontrastní celky

 

OBALOVÁNÍ NÁLEZU

 • můžeme výtvarně i literárně dokumentovat
 • různé možnosti – způsob zabalení, obal, dopracování obalu
 • rozbalování neznámého předmětu může prožitek umocnit

 

ASAMBLÁŽE

 • spojení předmětů, které se spolu setkaly
 • provazování reality a vlastních představ
 • u dospívajících žáků promlouvá symbolika, jinotaj, fantazijní grotesknost

 

INTERMEDIÁLNÍ OBJEKTY

 • spojují předměty s dalšími smyslovými i jinými podněty
 • objekty lze zkoumat hmatem, zvukové efekty se objevují při manipulaci s předměty, pohyblivé objekty-mobily
 • děti mohou vytvářet jednoduché mobily – klepadla, vahadla, drátěné objekty, objekty s prvky stavebnicového uspořádání

 

VÝTVARNÉ NÁMĚTY – DIALOG S PŘEDMĚTY

NÁLEZY

 • Námět: předmět, který jsem zvedl ze země (děravá nádoba, smotek drátu,..)
 • Výtvarný problém: instalace dokumentující naše životní prostředí
 • Pojetí úkolu: vyhledávat zajímavé předměty a přírodniny a vnímat jejich vlastnosti – vyčlenit předmět z jeho prostředí a učinit ho objektem, spojit několik předmětů, pozorování proměn, který způsobil čas

 

DIALOG MEZI VĚCMI

 • Námět: etudy pro věci, které nosíme s sebou – klíč, sáček, kuličky, jablko, krabička, nůžky, provázek, tužka
 • Výtvarný problém: významové spojení dvou věcí
 • Pojetí úkolu: rozhovory všedních věcí – skládání dvojic, oživování předmětů do improvizovaných loutek, záznam dialogu

 

AKUMULACE

 • Námět: knoflíky, baterie, mince, klíče, sponky
 • Výtvarný problém: sbírka předmětů jednoho druhu
 • Pojetí úkolu: sbírání a vyhodnocování předmětů a jejich adjustace do stejných sklenic, sypaných hromádek nebo visících igelitových sáčků

 

Použitá literatura:

ROESELOVÁ, VĚRA. Techniky ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, 1996. s. 217-221. ISBN 80-902267-1-X.

 • Výtvarný cíl: hromadění vymytých a bezpečných odpadků a jejich následné využití při tvorbě
 • Výtvarná technika (postup): akumulace, asambláž
 • Pomůcky: čtvrtka formátu A2, temperové barvy, štětce, letáky, nasbírané odpadky, nůžky, lepidlo, materiály potřebné pro motivaci

Motivace a hra

V rámci tématu o ochraně životního prostředí se seznamujeme s materiály (sklo, plast, papír), zkoumáme jejich vlastnosti (pevnost, tvrdost, tvárnost, křehkost). Jaké zvuky vydávají? Materiály se stanou hudebními nástroji a my nasloucháme odlišným zvukům při jemném úhozu lžičkou, hudebními dřívky.

Pokud se předmět rozbije nebo jej už nepotřebujeme, kam ho vyhodíme? Objasníme si barvy kontejnerů a přiřazujeme k nim věci. Každý dostane sadu tří barevných papírků, které symbolizují barvy jednotlivých kontejnerů na tříděný odpad. Učitelka jmenuje či ukazuje různé předměty a děti zvedají kartičky podle toho, do jakého kontejneru by patřily. Vymyté a bezpečné odpadky (PET lahve, PVC sáčky, kelímky…) poznáváme podle hmatu. Proč nevyhazujeme odpadky v lese, na cestu? Proč třídíme odpad?

Pro následnou výtvarnou činnost může učitelka přinést vymyté vhodné odpadky – (víčka od PET lahví, kelímky od jogurtů, papírové krabičky, kartonové krabičky od „pitíčka“…). Po celý týden zařazujeme zpěv písničky „Třídíme odpad“ na melodii lidové písně „Prší, prší“:

I když jsme jen malé děti,

umíme už třídit smetí.

||: Modrá, žlutá, zelená,

víme, co to znamená. :||

Nedá nám to žádnou práci,

už jsme jako dospěláci.

||: Papír, plasty, sklenice,

nápojové krabice. :||


Realizace výtvarné činnosti

Na velkou čtvrtku nakreslíme tři kontejnery – na papír, plasty a sklo, vybarvíme je příslušnými barvami a připomeneme si, k ukládání jakého druhu odpadu budou sloužit. Dětem rozdáme letáky z potravinových supermarketů a nůžky. Domluvíme se, že zeleniny a ovoce si všímat nebudeme, neboť jejich zbytky patří do směsného odpadu. Každý se snaží vystřihnout, popř. vytrhnout alespoň jeden použitý obal od výrobku a ihned říci, do jakého kontejneru by patřil.

Vyjadřovací prostředky, které pro tuto činnost uplatníme, budou na rozhraní akumulace (hromadění stejných věcí) a asambláže (trojrozměrná obdoba koláže). Akumulacím se věnoval Arman, který používal předměty každodenního používání (víčka od lahví), objevoval tak krásu ve shlukování vysokého počtu předmětů.

Na jednu lavici umístíme čtvrtku s připravenými kontejnery a na druhou čisté „odpadky“ i s vystříhanými obrázky obalů. Nezávisle na tom, kdo jaký obrázek vystřihl, vybíráme a přilepujeme materiály do správných kontejnerů. V případě potřeby učitelka nabídne pomoc dětem, které si nejsou s umístěním jisté. Snažíme se děti vhodnými otázkami navést na správnou odpověď, nikoli jen sdělovat správnou barvu kontejneru.

Třídíme odpad

Závěr

Který kontejner jsme dokázali nejvíce naplnit? Do kterého jsme naopak nevyhodili skoro nic? Proč? Děti by samy měly dojít k závěru, že sklo bychom nepřilepily a mohly se pořezat o střípky a plastová lahev by se nám do našeho malého kontejneru ani nevešla.

 • Výtvarný cíl: uplatnění kontrastních, materiálových, barevných struktur a míry náhody
 • Výtvarná technika (postup): fotografování, akumulace, objekt-pasti
 • Pomůcky: igelitové, papírové pytlíky, alobal, fólie, textil, provázek, víčka, čtvrtky A4, papíry, pera, lepidlo Herkules, fotoaparáty, černé čtvrtky A0, ukázky nových realistů

Motivace a hra
 • Mohou po světě cestovat i odpadky? Pokud ano, jaké a kam?
 • Následuje igelitový kvíz, kdy do igelitových, papírových pytlíků, tašek, alobalů a fólií vložíme text.
 • Dvojice vždy ohmatá materiál, vyjme otázku a její odpověď zaznamená s číslem na svůj papír.
 • Po uplynutí doby, předá tašku další skupině sedící v kruhu po pravici.
 • Otázky obsahují témata o výrobě plastů, recyklaci, opakovaném používání, odhadech o spotřebě sáčků na 1 člověka za rok a místa, kde končí většina plastů, pokud se nerecyklují.
 • Po skončení zazní všechny možné návrhy odpovědí se sdělením i těch správných.
 • Přinesené odpadky roztřídíme a sdělíme si, do jakého kontejneru by patřily.
 • Zamyslíme se, jak velká by byla hromada odpadků v této třídě z celé školy, vesnice za jeden den, týden i měsíc.
Fernandes Arman, Popelnice I (akumulace)

 

Realizace výtvarné činnosti
 • Zkoumáme hmatem i přes hledáček fotoaparátu kvalitu a krásu jednotlivých odpadových materiálů.
 • Experimentujeme se světlem, stínem, tvarem, barvou odpadů i kompozicí
 • Zasvětíme žáky do půvabu detailů, kdy není vždy hlavní zachytit celek.
 • Pozadí zvolíme černé. Každý by měl vytvořit jednu originální fotografii.
 • Možnost, jak upotřebit odpadky, aniž bychom je vyhodili do kontejneru, je jít po stopách nových realistů a vytvořit z nich umělecké dílo.
 • Realisté využívali především náhody; přáli si, abychom se zamysleli a změnili názor i na smetí.
 • Spojíme akumulace (=hromadění) Armana tím, že využijeme odpadky, které vsypeme na papír a objektů-pastí Spoerriho, kdy tyto objekty takto přilepíme k papíru a poté zavěsíme na stěnu.
 • Vše bude záležet pouze na náhodě.
 • Odpadky se mohou různě překrývat a dotýkat.
Hromada odpadků Hromada odpadků2

Závěr

 • Co dělat, abychom v budoucnu nespotřebovali tolik odpadků?
 • Jak by se jinak daly využít  igelitové tašky (v umění, designu)?
 • V čem jste spatřovali největší rozdíl, když jste pozorovali kompozici zrakem a poté v hledáčku fotoaparátu?
 • Chtěli byste tvořit v duchu nových realistů?
 • Nafocená díla dle času promítneme na interaktivní tabuli.