• zrodil se ve 20. letech ve Francii
 • jedná se o poslední tzv. „ismus“
 • vychází z dadaismu, metafyzické malby, manýrismu Goyi, Boshe, Arcimbola
 • název použil G Apollinaire jako podtitul divadelní hry Prsy Tirésiovy
 • sur-nad, fantazie a imaginace je nezávislé na vnější realitě
 • negoval dosavadní vývoj
 • protest, postiženi válkou, intelektuálové proti společnosti, co válku vyvolala
 • ukázat člověku jinou cestu, šokovat měšťáky
 • hledá něco za=nadreálné
 • vychází z fantazie, mystiky, alegorií, snové vidiny
 • prolíná se sen a skutečnost; reálné a fantastické
 • propojení odlišných časů a prostorů
 • prolínání viditelných a neviditelných představ světa
 • nová obraznost, představivost
 • chce přispět k osvobození člověka (v Maďarsku, Bulharsku)
 • vytváří iluzi své vnitřní vize
 • nahodilé názvy, nemusí být totožné

 

1. MANIFEST SURREALISMU
 • autorem spisovatel André Breton-1924
 • základem se stal PSYCHICKÝ AUTOMATISMUS
  • =spontánní, rozumem nekontrolovatelný
  • záznam představ, snů a podvědomí
 • důraz na podvědomí, v němž jsou uloženy nejrůznější potlačené představy (i sexuální)
 • byl ovlivněn PSYCHOANALÝZOU rakous. lékaře Zigmunda Freuda

 

ZIGMUND FREUD

 • psychiatr, žil v Příboru na Moravě
 • zabývá se podvědomím, frustracím z dětství
 • přisoudil velký význam nevědomím duševním pochodům
 • absolutizoval sexuální momenty v lidském životě
 • vnější svět je: nedůvěryhodný
  • nesvobodný (svobodný je jen v nitru)
  • příliš obalený klišé, konvencemi, o kterých moc přemýšlíme

 

 • ovlivnění Freudem usilovali surrealisté proniknout do podprahového života
 • inspiraci hledali ve snech, halucinacích, delirantních stavech
 • umisťovali objekt do pro něj neobvyklého prostředí
 • spojováním nesourodých skutečností docilují zvláštností, tajemností

 

2. MANIFEST SURREALISMU-1930
 • mírně se odklonil od původního programu vlivem:
  • osobní roztržky mezi jednotlivými představiteli (Breton-Dálí)
  • marxismu
 • v tomto roce se rozšířil do Evropy a New Yorku

 

 

DĚLENÍ SURREALISMU

 Psychický (absolutní) automatismus

 • založen na psychickém automatismu
 • umělec bezprostředně zaznamenává okamžité děje, stavy v nitru člověka
 • barevné plochy a linie jsou symbolem vnitřního světa
 • John Miró, sochař Albert Giacomeiti, Hans Arp

 

Magický (veristický) realismus

 • je založen na přesném popisu vnitřních představ snu
 • obraz je přesnou kopií snu, prožitku
 • Salvador Dálí, Yves Tanguy, René Magritte, Paul Delvaux, Max Ernst

 

Představitelé veristického surrealismu:  

SALVADOR DÁLÍ

 • španělský malíř, sochař, filmař, tvůrce šperků, divadelních scén, reklam
 • bohém, umělecký exhibicionista, génius
 • prohlašoval se za rozumného šílence
 • vytvořil paranoicko-kritickou metodu, která uznává právo na psychickou abnormalitu
 • inspiruje se pocity ze snů
 • bizardní deformace, výstřednost a patologické jevy
 • zaznamenává sny:
  • Předtucha občanské války (kosti a části těl)
  • Kanibalismus podzimu
  • Hořící žirafa
  • Stálost paměti (roztékající hodiny)
 • maluje metodou podvojného zobrazování
  • Španělsko
 • Módní podobizny a náboženské obrazy
  • Hyperkubistický Kristus-Kristus ubit na čtyřrozměrném kříži (tvořen z krychlí)
  • Kristus sv. Jana od Křížeubitý Kristus viděn ze shora, z nebe

 

YVES TANGUY (ív tangí)

 • obrazy působí jako kosmické prostory, ze kterých se vytratili lidské postavy
 • nekonečné, snové pláně (nevíme, zda je to moře, nebo země)
 • zaplněné neurčitými tvary organického nebo geometrického původu
 • působí záhadně, tajemně
  • Setkání paralel, Pomalé dny

 

PAUL DELVAUX (pól delvó)

 • maluje strnulé ženské akty v krajině
 • akty namalovány ve společnosti oblečených pánů
 • ženy často prochází metamorfózou=zapouští kořeny, proměňují se ve stromy

 

RENÉ MAGRITTE (Magrit)

 • motivy na obrazech vytahuje z jejich přirozeného prostředí a dává je do nových vztahů
 • neobvyklá barevnost, změna dimenze
 • přeskupuje prostorové plány
 • ruší váhu těles
  • Říše světel
  • Klíče ke snům
  • Zastavený čas-lokomotiva vyjíždějící z krbu
  • Milenci
  • Hlas v prostoru
  • Červený model

 

MAX ERNST

 • vtipné koláže vystříhaných z detailů starých mistrů a fotografií
 • objevil techniky: frotáž, dekalk
 • jeho motivy: lesy, větry, ptáci, města+prolínání lidských a ptačích těl
  • Oblékání nevěsty
  • Pokušení sv. Antonína
  • Napoleon v poušti-drobný erotický podtext
  • Cyklus Přírodopis

 

Představitelé absolutního surrealismu:

JOAN MIRÓ (chuan miró)

 • vytváří imaginární svět znaků a symbolů
 • má blízko k abstrakci
 • obrazce zářivých barev vytváří fantazijní snový svět
 • působí naivně, dětsky, hravě, poeticky
 • bývají propojeny linkou
 • připomínají dětskou kresbu
  • Muž a měsíc
  • Býčí zápasy
  • Ženy a pták v měsíčním svitu

 

 

SURREALISMUS U NÁS

 

SURREALISTICKÁ SKUPINA  r. 1934-1938

 • rodokmen S. sahá hlouběji
  • silný vliv na české prostředí od 1932=Výstava poezie
  • setkali se: MUZIKA, WACHSMAN, TOYEN, JANOUŠEK=vyšli z poetismu
  • přišli i lidé z kubismu=kubistický surrealismus
   • NEZVAL, BIEBEL i literáti SILVESTER EDISON-Básně noci

 

 • rozvíjí se POETISMUS
 • vyvolávání volných asociací
 • umožňuje obsahovat bohatší představivost
 • jazyk je brán volnější
 • větší prostor pro rozvíjení představ
 • chtěli šokovat

 

 • poetistický Děvetsil vyznával magický realismus (Šíma, Muzika)
  • nástup směru byl tedy usnadněn
 • teoretikem surrealistické skupiny se stává KAREL TEIGE
 • surrealističtí malíři a teoretikové pronásledováni za okupace, komunisty, 50. letech
 • konfliktní stavy, většina šla cestou války
 • proti: WACHSMAN, FILLA
  • točili se okolo Buriana (založil D34); dělali scény+opony
  • Hanibal ante povera (Hanibal před branami)
  • Wachsman použil antickou hříčku: Hitler před branami
  • boji proti Hitlerovi si uvědomovali, že brání antiku=zničil by tradice

 

 • se surrealismem je asi nejvíce spjata Skupina Ra
 • nejproslulejší dvojicí surrealistů jsou malíři Jindřich Štýrský a Toyen
 • někde uváděno, že skupina zanikla smrtí Štýského a odjezdem Toyen do Francie (nepravda)
 • malíř MIKULÁŠ MEDEK se stává členem další skupiny r. 1950

 

TOYEN-MARIE ČERMÍKOVÁ

 • cyklus Schovej se, válko
 • Sen
 • Přízraky pouště

 

TOYEN, ŠTÝRSKÝ

 • v Paříži
 • když se vrátili domů, chtěli, aby obraz neměl rám=součást reálného světa
 • představitelé artificialismu
  • na pomezí surrealismu a geometrické abstrakce
  • obrazy vědomě utvářely a staly se mozaikou, kde se vyskytovaly sny, vzpomínky, představy

 

FRANTIŠEK MUZIKA

 • autor snových krajin s bizardními tvary skal, jiných předmětů (lids.tváře, kořeny)
  • Velké requiem
  • Strom XXVstrom na podzim
  • In Memoriam

 

JOSEF ŠÍMA

 • svět představ, magických vidin, hranice mezi snem a skutečností
 • obrazy tajemných tišin, skály se proměňují v živoucí bytosti, postav e vznášejí, neživé věci na sebe berou lidskou podobu
  • Krajina s torzem
  • Návrat Thérzův

 

JOSEF ISTLER

 • grafik, ilustrátor
  • Jak se vám líbím, když se šklebím

 

ALOIS WACHSMAN

BOHDAN LACINA

FRANTIŠEK JANOUŠEK

JAN ŠVANKMAJER


2 komentáře u „Surrealismus“

 1. Dobrý den, zaznamenala jsem, že je u Maxe Ernsta uveden obraz Pokušení sv. Antonína. Tento obraz je ovšem jedno z nejvýznamnějších děl Salvadora Dalího. Miró má špatně zapsané křestní jméno.
  Děkuji

Komentáře nejsou povoleny.