Rostliny, květiny

HRY

POHYBOVÉ

⇒ PH: Květiny a včelky
– děti sedí v kruhu
– učitelka je květina, která k sobě láká mrkáním včelky-děti
– dítě, na které učitelka mrkla, si s ní rychle vymění místo a stává se květinou
– tato květina pak k sobě láká mrknutím jinou včelku

⇒ PH+DH: Na zahradníka
pomůcky: konvička, květináč, zahradnická lopatka, šátek, obruče, obrázky květin
– na koberec připravíme konvičku, květináč, lopatku a vše zakryjeme šátkem
– sedneme si do kruhu a hádáme, co je pod šátkem ukrytou
– po chvíli předměty odkryjeme a povídáme si, co je to za předměty a k čemu se používají a kdo je používá (zahradník)
– na koberec rozmístíme obruče=květináče
– každý si vybere jednu obruč, stoupne si dovnitř a do ruky dostane obrázek jarní květiny
– učitelka vybere zahradníka rozpočítadlem (U potoka roste kvítí, říkají mu petrklíč, na koho to slovo padne, ten musí jít z kola pryč.), ten dostane do ruky konvičku a začne pěstovat květiny
– děti si sednou do dřepu a představují semínko nebo cibulku
– zahradník je zalévá a květiny pomalu rostou
– poté začne zahradník děti přesazovat-vždy řekne jméno květiny a děti s daným obrázkem si vymění místo-květináč

SMYSLOVÉ

⇒ SH: Jak se semínko probouzí
– děti stojí v kruhu, drží se za ruce a mají zavřené oči
– učitelka představuje slunce, které vyšle svůj životodárný paprsek (máčknutí ruky, pohlazení,…)
– děti semínka si tento signál posílají dál a tím se postupně probouzí a otvírají oči

⇒ SH+DH: Třídění semen
– pomůcky: plastový kelímek pro každého, misky, různé druhy semínek, igelit, obrázky květin
– každé dítě dostane kelímek s jedním semínkem na dně
– na koberci rozprostřeme igelit a na něj položíme různé druhy semen
– děti z nich vybírají jen ten druh semínek, který mají na dně svého kelímku
– po smluvené době si každé dítě spočítá, kolik semínek sebralo
– semínka stejného druhu sesypeme na misku a hádáme, ke kterému obrázku květiny patří

⇒ SH: Hledej správné semínko, pecku
– dětem dáme hmatovou krabici se semeny a peckami (broskve, meruňka, třešeň, švestka, fazole, kaštan, mango…)
– učitelka ukazuje různá semena a pecky, které děti hledají hmatem v krabici a ty ukážou nad hlavou
– dobré je mít více hmatových krabic pro práci ve skupinkách

⇒ SH: Skládání rozstříhaného obrázku
– učitelka nakreslí na rub každého dílu rozstříhaného obrázku květiny stejný symbol (kruh, trojúhelník, čtverec, ovál, obdélník)
– děti se rozdělí do skupin a vyberou si jeden geometrický tvar
– hledají po třídě části obrázku s tímto geometrickým tvarem, obrázek sestaví a květinu pojmenují

⇒ SH: Jak rostlina k sobě láká včelky?
– pomůcky: obrázky květin, vůně
– učitelka po třídě rozmístí obrázky květin, přičemž jednu z nich tajně navoní
– děti obrázky zkoumají čichem
– jakmile někdo najde voňavý obrázek, odejde nenápadně k učitelce a pošeptá jí místo, kde je obrázek (nebo název květiny), pak si sedne na židličku
– při více dětech je dobré děti pouštět na koberec po skupinkách

⇒ SH: Poznávačka rostlin čichem
– učitelka nejprve žáky naučí vnímat vůni rostlin – část rostliny se rozemne  mezi prsty a přivoní se k nim
– je potřeba všechny upozornit, aby žádné rostliny nechutnali, ani neolizovali prsty pro případ, že by narazili na nějaký jedovatý druh
– poté učitelka nasbírá aromaticky zajímavé a výrazné rostliny a společně je určí
– nakonec připravíme z určených druhů poznávačku, děti chodí se zavázanýma očima od rostliny k rostlině a poznávají je po čichu

⇒ SH: Na spáče
– „Jsme zakletí skřítci a probudíme se vždy, když…“
– děti mají hlavy položené na stole a probudí se vždy, když uslyší název nějaké rostliny, která se pěstuje na např. na poli, na zahradě
– obměna: děti se probudí, když plodina bude mít červenou barvu

DIDAKTICKÉ

⇒ DH: Jarní kytičky
– cílem: roztřídit barevná PET víčka dle barev
následně si děti stoupnout k jakékoliv barvě a vytvoří samostatně či ve skupince něco typického pro jaro (sněženku, fialku, sluníčko,.)

⇒ DH: Sázíme semínka (řeřichu)
 – pomůcky: vata, plastová vanička, semínka řeřichy
– dětem osvětlíme, co je potřeba k sázení semínek
– před dětmi uč. položí na dno vatu, kterou navlhčí a děti do ní pokládají semínka
– děti se o řeřichu starají – zalévají ji, pozorují její klíčení, růst a následně si ji trháme a konzumujeme ji s chlebem a máslem

⇒ Pokus: Jak pijí květiny? (obarvení karafiátů)
– pomůcky: karafiáty, voda, skleničky, potravinářské barvivo, či tuš
– „Voda je pro květiny nezbytná, bez ní by uschly. Ověříme si, že je tomu tak.“
– několik karafiátů vždy vložíme do obarvené vody inkoustem
– pozorujeme, jak za několik hodin začne měnit barva květů
– barva květů se změnila proto, že rostlina do sebe nasála barevný inkoust

⇒ DH: Najdi květinu
– pomůcky: kartičky květin-stejné druhy vícekrát (obr. mohou být černobílé)
– děti se pohybují volně po třídě mezi obrázky květin
– uč. řekne jméno květiny, děti ji musí najít a stoupnout si k ní
– ztížit úkol může tím, že řekne: „Najdi květinu, která je fialová.“ (u černobílých obrázků)

⇒ DH: Na květiny
– pomůcky: obrázky květin (pampeliška, podběl, tulipán, violka, petrklíč, sněženka) – vícekrát
– před činností si zopakujeme názvy daných květin
– každé dítě dostane jeden obrázek
– třída se stane zahrádkou, děti sedí na bobečku, představují semínka květin
– učitelka: „Na naší zahrádce vykvetly samé pampelišky…“ se děti s obrázkem pampelišky vztyčí a ukáží obrázek (děti vstanou a pak si zase sednou na bobek)
– učitelka postupně jmenuje všechny druhy květin

⇒ DH: Učíme se číst s včelkou podle kytiček (motorické čtení)
– vytvoříme si kartičky, na které nakreslíme symbol 3 kytiček (tulipán, kopretina, poupátko růže)
– každý symbol nakreslíme samostatně na kartičku, každý druh na několik kartiček
– nejdříve se naučíme číst každou kartičku zvlášť – „čteme“ pohybem dlaně
              – tulipán = položení otevřené dlaně celou plochou na podložku
             – kopretina = položení sevřené dlaně na podložku
             – poupátko růže = položení sevřené dlaně kolmo k podložce
– děti čtou rytmickým pokládáním dlaní podle symbolů
– po zvládnutí tvoříme složitější řady, kdy se některé symboly v řadě opakují

⇒ DH: Početní květiny
– pomůcky: podklady pro počítací květiny (viz obr.), PET víčka
– cíl: orientace v číselné řadě do 6, opakování barev
– děti mohou pracovat samostatně, či ve dvojicích
Postup:
– do středu podkladu děti položí 1 PET víčko, kterým určí barvu budoucí květiny
– následně pokládají další vršky jako okvětní lístky mimo základ tak, aby počet přiložených vršků v navazující řadě odpovídal početnímu údaji

⇒ DH: Na slabiky
– učitelka drží obrázky květin, na koberci jsou rozmístěné kartičky s 1-4 tečkami
– zvolí dítě, které určí název květiny, to vytleská, řekne počet slabik a danou květinu umístí ke kartičce s daným počtem puntíků (slabik)

⇒ DH: Více – méně – stejně
– z kytiček (na kartičce) vytváříme skupinky, vždy dvě skupinky vedle sebe
– děti porovnávají počet kytiček a vkládají mezi ně znaménka < ,  > ,  =
– význam matematických symbolů dětem vysvětlíme tvořením symbolu z dlaní
– děti spojí dlaně k sobě a otvírají „zobáček“, do otevřeného zobáčku vložíme víc

⇒ DH: Herbář
– sběr kytiček, bylinek
– lisování (kopřiva, pampeliška, violka, heřmánek, hluchavka, kopretina,…)

⇒ DH: Sejeme/sázíme
– pomůcky: obrázky rostlin, sáčky od semínek, semínka (hrách, kukuřice, pšenice….)
– SEmínka SEjeme, SAzeničky SÁzíme
– dětem ukazujeme obrázky či reálné předměty (semínka, sáčky od semínek)
– smluveným pohybem ztvární, zda se rostlina seje nebo sází
např.: kukuřice, mrkev, brambory

⇒ DH: Činnosti na zahradě (pantomima)
– motivace
: písničkou – Šel zahradník do zahrady s motykou
– pomůcky: obrázky (rýč, motyka, sázecí kolík, konev, hrábě…)
– ukazujeme obrázky nářadí, které potřebujeme k práci na zahradě
– děti pohybem ztvárňují, jak je používáme
   – obměny: obrázek ukážeme jen jednomu dítěti, který pohybem ztvární danou činnost, ostatní hádají, co právě dělá

ŘÍKANKY, BÁSNIČKY

⇒ Pampelišky
Kde se vzaly, tu se vzaly,
pampelišky v trávníčku,
ke sluníčku obracejí
svojí zlatou hlavičku.
Kde se vzali, tu se vzali
motýlkové, včeličky,
přiletěli, zulíbali
pampeliškám hlavičky.

⇒ Sedmikráska
Když sluníčko vychází,
sedmikráska vstává.
Načeše si obočí,
na motýlky mává.
Když sluníčko zapadá,
sedmikráska chřadne,
ke spánku se ukládá do postýlky chladné.

⇒ Jarní psaní
Už nám na zelené stráni
píše jaro první psaní,
slova skládá z pampelišek
podbělů a sasanek,
sluníčko mu z modrých dálek
nakukuje do stránek.
Usmívá se, vidí v nich
háčky z křídel motýlích,
čárky žížal, tečky včel,
na kterých se třpytí pel …
Ani vítr nelení,
hned se pouští do čtení,
a najednou hvízdne přísně:
“I když píšeš krasopisně,
co ty kaňky, kde se vzaly?“
Jaro vzdychlo a jen píplo:
“Krtci mi je udělali!“

⇒ Jarní
Táta včera na venku,
našel první sněženku,
vedle petrklíč,
zima, už je pryč!

PÍSNIČKY

⇒ Píseň: Šel zahradník do zahrady

⇒ Píseň: Čížečku, čížečku (na vyvození sejeme)

 ⇒ CD: Jaro (Dáda Patrasová)
– v částech mezi refrény děti tancují spontánně
– na opakující se refrény se učíme taneční motiv

POHÁDKY

⇒ Jak zasadily semínko (V. Čtvrtek)
⇒ Krtek a semínko (Rok s krtkem)

ROZUMOVÁ VÝCHOVA

⇒ RV: Co je jaro?
– v komunikativním kruhu si děti podávají sluníčko a říkají to, co jaro charakterizuje (slunce, květiny, teplo, probouzení přírody, přílez ptáků, mláďata,…)

⇒ RV: Jména květin
– pomůcky: obrazová dokumentace květin
– dětem ukazujeme postupně květiny, seznamujeme je s názvem, barvou, vzhledem, užitečností, či jedovatostí (zlatý déšť, fialka, pampeliška, petrklíč, bledule, sněženka, tulipán, narcis,…)

⇒ RV: Za jakých podmínek se semínka probouzí
– pomůcky: 4 plastové vaničky od tvarohu, vata, rychle rostoucí semínka např. řeřichy, jarního osení
– do první vaničky položíme semínka na dno
– do druhé vaničky dáme na dno vlhkou vatu, na kterou položíme semínka
– obě vaničky položíme na okno
– do třetí i čtvrté vaničky dáme také vlhkou vatu se semínky, ale jednu dáme do tmavé místnosti a druhou do chladné místnosti (nebo do ledničky, ven – pokud je ještě chladno)
– pozorujeme, co se stane se semínky během týdne

⇒ RV: Pampeliška
– složení pampelišky (=puzzle)
– potom jednotlivé části rostliny pojmenováváme (kořen, stonek, poupě,…)
– přesvědčíme se, že květ, stonek nebo listy výrazně barví – nakreslíme pampeliškou opravdovou pampeliškou
– při vycházce si všímáme, jak se květy pampelišky liší ráno, v poledne, nebo když prší či svítí sluníčko

⇒ RV: Co děláme na zahrádce
– popis obrázků+ seřadit je podle toho, jak jdou za sebou

Co děláme na zahradě

VÝTVARNÉ A PRACOVNÍ AKTIVITY

⇒ Dramatizace: Klíčení semínka
– „Hezky se ztišíme a zahrajeme si na malé semínko, které začne růst. Já budu sledovat, jestli rostete pomaličku nebo naopak hodně spěcháte…“
– pomůcky: cd s relaxační hudbou
děti se schoulí do klubíčka a představují malé semínko v půdě
učitelka vypráví, co se děje se semínkem, děti pohybem předvádějí
   – např.: jste malá semínka v půdě. Nad vámi je spousta hlíny a tlačí vás na záda. Nevidíte vůbec nic, všude je tma. Najednou cítíte trošku tepla, protože vysvitlo sluníčko….

⇒ VV: Květiny z moduritupodrobnosti k námětu ZDE

⇒ PL: Spojování stejných květin – ke stažení ZDE
– pomůcky: pracovní list, tužky, pastelky
– nejprve děti tužkou spojí stejné květiny
– následně stejné květiny vybarví stejně, aby vznikly vždy 2 stejně barevné květiny
– pozor, aby i jiná dvojice nebyla svou barevností shodná

⇒ PL:  Od semínka k rostlinceke stažení ZDE
pomůcky: pracovní list, nůžky, lepidlo
– děti mají za úkol jednotlivé obrázky nejprve vystříhat a následně do volných políček lepit tak, jak vyroste ze semínka květina (zrytí půdy, zasazení semínka, zalévání+ sluníčko, klíčení, květina)

⇒ PL: Vývoj pampelišky
– cíl: seřadit pampelišky na louce od nejmladší po nejstarší
– začneme u semínka a od něj létáme jako včeličky z pampelišky na pampelišku

⇒ PL: Jarní květy ke stažení ZDE
⇒ Grafomotorika: Květiny jedním tahem – ke stažení ZDE


4 komentáře u „Rostliny, květiny“

  1. Dobrý den, jsem nadšená z Vašich krásných stránek. Ráda se v nich inspiruji. Po Velikonocích mě čeká inspekce na téma jarní květinky. Ráda bych použila předlohy pracovních listů na toto téma, jen nevím, jestli bych je od vás mohla získat. Líbí se mi Početní květinky, spojování stejných květin a od semínka k rostlince. Děkuji moc za odpověd a přeji pěkný den. Maruška.

  2. Dobrý den,
    mockrát děkuji za úžasné nápady. Jsem paní učitelkou teprve od září a tak se teprve učím a hledám jak to dělat co nejlépe. Vaše přípravy a nápady jsou naprosto skvělé. Ještě jednou moc děkuji. Přeji spoustu krásných dní s dětmi. Jistě jsou ze zajímavé práce nadšeni a snad to velké nasazení ocení patřičně i rodiče. Magda

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *