Renesanční malířství

Druhy renesančního malířství

 • nástěnná m., desková m., knižní m., malba na skle

 

Techniky

 • začíná se používat plátno; rozšiřuje se olejomalba
 • používá se fresková technika a sgrafita, zkouší se enkaustika
  • zářivá teplá barevnost
  • zásada symetrie, perspektiva, kompoziční forma=rovnostranný trojúhelník

 

Náměty

 • náboženské malby, výjevy z antické mytologie, alegorické a historické obrazy
 • uplatňuje se krajinomalba

 

 RANÁ RENESANCE

MASACCIO (masáčo)

 • zakladatelem raně renesančního malířství ve Florencii
 • postavy ztělesňují krásu a vznešenost
 • modelace světla a stínu
  • užíval lomenějších tónů, aby vynikl objem tvaru

 

 • nové pojetí obrazu
  • lidé: plastická figura, vědomi své důstojnosti, jednají s přirozeností
  • prostor: perspektiva, krajina naplněna atmosférou

 

 • fresky v kapli Brancacciů ve florentském kostele S. Maria del Carmine
  • fresky dokončil Fra Filippino Lippi

 

 • Vyhnání z ráje
  • 1. renesanční akty muže (Adam) a ženy (Eva)
  • ve tváři Evy zachytil zoufalství, jež se nechce smířit s tragickým osudem

 

 • Křest Kristův-zachytil i husí kůži na těle mladíka
 • deskové obrazy: Trůnící Madona, Sv. Anna Samotřetí, Ukřižování
 • fresky: Svatá Trojice v kostele S. Maria ve Florencii

 
SANDRO BOTTICELLI

 • nejpopulárnější renesanční malíř 15. století
 • vyučený zlatník
 • mytologické náměty a složité alegorie
 • nový idealizovaný typ ženy:úzký obličej, smutnýma, daleko posazenými očima a dlouhým krkem
 • postavy v nepřirozených postojích
 • v obraze se vznášejí a jejich roucha vlají

 

 • Klanění tří králů – členové medicijské rodiny
 • Nařčení (Pomluva)
 • Jaro (Primavera)
  • v pomerančovém ráji, uprostřed Venuše jako matka přírody
  • nad ní vypouští Amor šíp na Merkura, který trhá ze stromu ovoce lásky
  • kompozice do trojúhelníku

 

 • Zrození Venuše
  • bohové větrů Zefýr a Chlórys
  • Venuše plující ke břehu na lastuře
  • Héra skryje její nahotu vyšívaným pláštěm
 • maloval nástěnné obrazy v Sixtínské kapli
  • Ze života Mojžíšova

 

 • překonal naturalismus zdůrazněním kresby, idealizací postav a zduchovněním obsahu
 • ilustroval Dantovu Božskou komedii-lineární obrysovou linií
 • pod ochranou rodu Mediceů → postavy v jeho obrazech podobizny členů tohoto rodu

 

 VRCHOLNÁ RENESANCE

LEONARDO DA VINCI

 • položil základy k malířství vrcholné renesance
 • malíř, sochař, architekt, inženýr, vynálezce (ponorka, vrtulník), hudebník, zpěvák, básník, badatel (anatomie, optika, mechanika) a teoretik umění
 • vyučil se v dílně Verrocchia
 • usiloval o absolutní dokonalost obsahu i formy-pracoval pomalu
 • neustále zlepšoval a často dílo nedokončil
 • V Miláně založil malířskou školu

 

 • Madona ve skalách
  • uplatnil dokonalou harmonickou kompozici
  • šerosvit zdůrazňuje plastičnost postav a naplňuje obraz poetickou náladou
  • Leonardo nedomaloval, bratři Predisové ano
  • Predisové měli přehozeného Ježíše s Janem Křtitelem

 

 • Poslední večeře
  • nástěnná malba (el-fresco) v Milánském klášteře
  • symetricky vyvážená kompozice 13 postav
  • aby zdůraznil postavy, zmenšil stůl
  • pohybem, gesty, výrazem obličej líčí psychologické pochody apoštolů
  • ústřední místo na ose zaujal Kristus-k němu se zbíhají všechny linie
  • Jidáš sedí proti světlu, jeho obličej je tmavý
  • Velmi poškozená

 

 • Mona Lisa
  • ztělesnil svůj ideál ženské krásy
  • jemná modelace kolem úst a očí – sfumato
   • nevíme, jak se vlastně tváří
   • namaloval 2 pravé obrazy (Lůvr)
 • Dáma s hranostajem
 • Jan Křtitel
 • Zvěstování

 

MICHELANGELO BUONAROTTI

 • Strop Sixtinské kaple ve Vatikánu
  • v 9 obrazech líčí stvoření světa, prvních lidí, vznik hříchu, boží trest
  • kolem pásu sedí na trůnech 7 proroků a 5 sibyl-nové typy lidí
  • přehnal určité části těla, aby přitáhl pozornost
  • nad jejich sedadly nazí mladíci drží bronzové medailony
  • barevnost potlačena

 

RAFFAEL SANTI Z URBINA

 • stal se dvorním malířem papeže Julia II.
 • dokázal sloučit podněty z díla mistrů VR v obrazy klasické dokonalosti
 • ve Florencii si osvojil sloh:
  • Leonardův (Krásná zahradnice)
  • Michelangelův (Kladení do hrobu)
 • poté si vytváří vlastní styl, jehož cílem je ideální krása a monumentální sloh

 

 • Disputa
  • spojil teology v nadčasové shromáždění diskutující o eucharistii
  • využívá lineární malbu

 

 • Athénská škola (alegorie filosofie)
  • nejslavnější freska
  • nejvýznamnější řečtí filozofové v čele s Platonem a Aristotelem
  • nahoře metafyzikové, dole přírodní filosofové
  • obě skupiny spojuj Diogenes ležící na schodech

 

 • Parnas (alegorie básnictví)
  • postava básnířky Sapfó a mužská postava přejímají typ sibyl a proroků ze sixtinského stropu

 

 • Vysvobození sv. Petra z vězení
  • využívá přírodního a umělého osvětlení k líčení zázračného jevu

 

 • Sixtinská kaple
  • navrhl 10 tapiserií s náměty Kristova života a apoštolských skutků
  • utkány v Bruselu

 

 • Sixtinská madona
  • v 19. stol. považována za nejkrásnější obraz malířství
  • Madona kráčí s dítětem po zeměkouli
  • Sixtus a Barbora klečí v oblacích a gestem s námi navazují kontakt

 

 • Proměnění Krista
  • poslední obraz, spadá do období manýrismu
  • dokončili jeho žáci

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *