Realismus v českých zemích

 • pochází z Francie, snaha po zobrazení skutečnosti bez přikrášlování
 • všímání si současného života se všemi problémy
 • prudký rozvoj průmyslu

 

ANTONÍN CHITTUSSI

 • působil ve Francii
 • jeho dílo je vyvrcholením české krajinomalby 19. Století
 • po 30ce namaloval první zdařilou krajinu Z Trojského ostrova
 • pod vlivem malířů tzv. barbizonské školy se pokouší o lyrickou syntézu české krajiny
 • zprvu dozníval romantismus (večerní obrazy se zapadajícím sluncem)
 • postupně dospívá k impresionismu
 • uvolněné tahy štětce patří ke klenotům českého malířství
 • studuje světlo a vzduch v krajině, malba v plenéru
 • maloval:
  • Českomoravskou vysočinu – Údolí Doubravky
  • krajinu jihočeských rybníků

 

Česká krajinomalba

 • v 90. letech zahrnovala spoustu nových prvků
 • začíná se uplatňovat moderní malba, nové poznatky, formy a směry
 • začíná se prosazovat naturalismus, analytické zpracovávání skutečnosti pomocí barvy, světla a organické proměnlivosti
 • čeští krajináři se pokouší propojit mnoho různorodých prvků a jevů v jeden celek

 

VÁCLAV RADIMSKÝ 

 • pojal za své myšlenky a vize francouzského impresionismu
 • stal se členem malířské komunity v Barbizonu
 • seznámil se s Claudem Monetem a Paulem Cézannem
 • snaží se problémy české krajinomalby řešit důsledným uplatněním impresionismu
 • díky němu se česká veřejnost poprvé seznamuje s fr. impresionismem

 

MAŘÁKOVA KRAJINÁŘSKÁ ŠKOLA

 • poskytla příležitost hledat nové podněty a rozvíjet krajinomalbu
 • Mařák chodil s žáky malovat do plenéru, pořádal zájezdy, školní výstavy
 • nevnucoval žákům svůj styl
 • snažil se rozvíjet jejich osobitý talent
 • nebránil jim, aby hledali podněty v díle Chittusiho
 • svým dílem i pedag. činností se zasloužil o zrovnoprávnění krajinářství

 

LEBEDA, SLAVÍČEK A HUDEČEK

 • začíná se pomalu odlišovat od tradiční krajinomalby
 • vzor ještě stále slouží dědictví impresionismu
 • pouští se do nových experimentů
 • malba získává více psychologický ráz
 • dokázali propojit vztah k rodné zemi, náladovost, smyslové vnímání světa a duševní život moderního člověka
 • tím vyzdvihli české umění na  mezinárodní úroveň

 

JULIUS MAŘÁK

 • celý svůj život se věnoval pouze krajinomalbě
 • díky své snaze o zobrazení náladovosti přírody a prchavosti viděného okamžiku dosáhl velkých úspěchů
 • byl jediným krajinářem, který se podílel na výzdobě ND
 • hlavně studie lesa: Lesní samota
 • nejpopulárnější obraz: Čapí sněm

 

FRANTIŠEK KAVÁN

 • odlišuje se duchovním a meditačním zaměřením
 • nechával se upoutat krásami přírody
 • z  putování a objevování získával nové podněty pro svá díla
 • ohlasy pravého impresionismu se ale začínají projevovat až v jeho pozdní tvorbě
  • po kritice svých obrazů upouští duchovní a magické zobrazení krajiny
  • zabývá se více světlem a atmosférou

 

ANTONÍN SLAVÍČEK

 • nejvýznamnějším představitelem českého impresionismu
 • Červnový den – zachycení svitu prudkého slunce a reflexi
 • Pohorská vesnice-zemitá barevnost, teskná nálada
 • Kameničky: nejproduktivnější období
  • Pohřeb v Kameničkách
  • U nás v Kameničkách
 • Pražské motivy: Mariánské náměstí
 • Krajiny: Stromovka, Letenské sady (jasné barvy, impresionistický rukopis)
 • Květiny: Kosatce, Pivoňky, Chrysantémy
 • Panoramatické obrázky:Praha od Ládví, Praha z Letné

 

ANTONÍN HUDEČEK

 • představitelem náladového malířství s tendencemi k symbolismu a secesi
 • blízký přítel Antonína Slavíčka
 • v tvorbě začínají postupně převládat melancholické rysy
 • v malbě krajiny psychického a náladového zaměření

2 komentáře u „Realismus v českých zemích“

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *