Přírodní živly

ŽIVLY

VODA, ZEMĚ, OHEŇ, VZDUCH

⇒ Celková motivace: Živly

„Byla jedna kulaťoučká holčička. Její šaty byly modré, zelené a hnědé. Vlasy a boty  měla celé bílé. Modré kousky byly z vody, zelené z trávy a stromů a hnědé z hlíny a kamení. Vlasy a boty byly ze sněhu a ledu. Té holčičce říkali Země.

Holčička Země se začala kamarádit s lidmi. Dávala jim mnoho dárků, aby se jim dobře žilo. Půjčila jim i svoje šaty, aby na nich hospodařili. Na počátku se lidé o Zemi moc nestarali. Ničili jí zelené šaty – trhali je, špinili, dokonce někde i pálili. Z modrých šatiček lovili hodně ryb, až jí málem nezbyli žádné. A také jí modré šaty občas velmi ušpinili, když je polili špínou.

Jednou byla Země velmi smutná a tu k ní přišli její kamarádi – Vítr, Voda, Země, Oheň a ti jí pověděli: „Naše milá Země, nebuď už smutná, mi ti pomůžeme lidem ukázat, jak se mají o tebe a také o nás starat. Potom budeme všichni šťastní, veselí a spokojení.“

 • A my se teď se všemi seznámíme, abychom mohli Zemi ochraňovat.
 • V čem pomáhají a v čem naopak škodí?

 

⇒ VV: Živly žijí – podrobný popis námětu naleznete ZDE

 • výroba 4 živlů: kruh rozdělený na 4 stejné části
 • děti si je rozstříhají, dají na hromádku a učitelka každý dílek podepíše
 • každý den ztvárňujeme jeden živel po jeho probrání
 • VODA – zapouštění vodových barev v odstínech vody do klovatiny
 • VZDUCH – rozfoukávání tuše nebo vodových barev brčkem
 • ZEMĚ – dílek natřeme po celé ploše lepidlem Herkules, vsypáváme písek, hlínu, přebytečnou zem vsypeme do koše
 • OHEŇ – slash painting (anilinové barvy, voda, silnější kulaté štětce) =cákání bez dotyku papíru; použití barev ohně (červená, oranžová, žlutá)

přírodní živly3

⇒ DH: Živle, nezlob se

 • čtyři družstva (živly) mají svoji barvu víček
 • postupně házejí kostkou a podle čísla, které jim padne, dávají víčka doprostřed místnosti (každý živel má svoji řadu – potůček, brázdu, plamínek a vzdušnou čáru od letadla)
 • předem si domluvíme, kolik kol házejí
 • vyhrává ten živel, který má uprostřed nejvíce víček

 

⇒ Píseň: Živly

Živly-píseň

 

VODA

⇒ KK: Kde všude můžeme vodu najít?

 • „Je voda důležitá? Kdo ji potřebuje? Co by se stalo, kdyby voda nebyla?
 • Kde všude ji najdeme? (v polévce, čaji, záchodě, umyvadle, v kalužích, rybnících)

 

⇒ KK: K čemu se voda využívá?

 • (vaření, pití, koupání, mytí silnic, hašení požárů, výroba elektřiny,…)

 

⇒ RV: Jaká může být? (= přídavná jména)

 • teplá, studená, čirá, špinavá, sladká, slaná…

 

⇒ SH: Poznávání vody dle teploty, chuti

 • vlažná, studená, teplá; kyselá, sladká, slaná-možnost vytvořit cesty (bludiště)

 

⇒ SH: poslech zvuků vody

 • přelévání, kapání, hození předmětu do vody (žbluňknutí)

 

⇒ SH: Poznáváme modrou barvu

 • hledání modrých předmětů ve třídě, v přírodě

 

⇒ Pokus: Barvení vody

 • pomůcky: 3 skleničky, vodové barvy, štětec
 • cíl: míchání barev sekundárních z barev primárních
  • červená + modrá: jaká vznikne barva? FIALOVÁ
  • červená + žlutá = ORANŽOVÁ
  • žlutá + modrá = ZELENÁ
 • opakování: Z jakých 2 barev namícháme fialovou, oranžovou, zelenou?

 

⇒ Pokus: Filtrace vody

 • pomůcky: filtrační sada, sklenička s vodou a zemí
 • dětem vysvětlíme, jak čištění vody funguje, k čemu se v životě používá
 • děti u stolečku pozorují postupné čištění vody přes filtrační kamínky

 

⇒ PH: Pára, voda, led

 • děti se pro mění v molekuly
  • voda: děti chodí v prostoru
  • led: zpomalování chůze do štronza
  • pára: zrychlení chůze-běh, možnost skákat do výšky na místě

 

⇒ DH: Všechno žije, co vodu pije

 • obměna hry: Všechno lítá, co peří má
 • pí. uč: Všechno žije, co vodu pije…. : strom pije… tráva pije… písek pije…rybník pije… kočka pije…kámen pije…
 • pokud věc vodu pije, děti vzpaží ruce; pokud nepije, nechají ruce položené na stole

 

VZDUCH

⇒ Motivace: Vítr

 • Země má velmi rychlého kamaráda, říká mu Vítr. Má velmi rychlé nohy. Je to šibal – někdy Zemi jemňounce pohladí, jindy jí rozcuchá sukýnku a někdy jí dokonce šatičky po ničí.

 

⇒ DH: Vítr nad městem

– pravá, levá strana – určování poloh budov

 

⇒ Pokus: Tornádo

 • rychle míchat obarvenou vodu v průhledné sklenici – tornádo

 

⇒ Pokusy: Vzduch všude kolem nás

 • Jak poznáme, že je vzduch všude kolem nás?
 • s balonkem: vzduch nabereme do plic a pak jej vyfoukneme do balónku – balónek je plný vzduchu. Děti se o tom přesvědčí při vyfukování balónku – vzduch z balónku je ofoukne
 • s igelitovými taškami: chytáme vítr do tašek
 • s vějířem: Když vzduch rozhýbeme pomocí vějíře, cítíme, jak kolem nás proudí. Děti si to zkoušejí se svými vějíři. Když se vzduch hýbá ve volné přírodě, říkáme tomu vítr. Vítr může mít různou sílu – od mírného vánku přes vichřici až po tornádo

 

⇒ SH: Na vítr

 • zkoušíme si foukat na ruku, do papírové kuličky, do pírka, do umývadla s vodou – vzduch se projevuje jako bubliny

 

⇒ Diskuse: Jak vyrobíme vítr?

 • přemýšlíme, co vytváří vítr (jakým způsobem bychom vytvořili vítr)
  • běh, vějíř, fén na vlasy, ventilátor, klimatizace, vysavač, let letadla, auta

 

⇒ SH: Vánek, vítr a vichřice

 • pomůcky: 3 obrázky různých druhů větrů (vánek, vítr, vichřice), píšťalka
 • „Co je vánek, vítr, vichřice? Víte, jaký je mezi nimi rozdíl?“
 • „Který obrázek byste přiřadili k vánku? Větru? Vichřici?“
  • děti se pohybují po herně za doprovodu píšťalky
  • tiché pískání – pomalý krok, střední pískání – rychlejší chůze, pískot – běh
 • po herně upevníme obrázky: vánek, vítr, vichřice
 • děti naslouchají intenzitě píšťalky
 • dle toho jakou intenzitou píšťalkou zní, běží k příslušnému obrázku v herně ve výšce dětských očí

 

⇒ PV: Korouhvička výroba ukazatele směru

 • pomůcky: květináč nebo kelímek, brčka, špendlík, korouhvička z papíru, modelína
 • květináč obrátíme nahoru, dáme modelínu, do které zapíchneme brčko

 

PL: Výroba větrníků – z papíru, z pet lahví

 

ZEMĚ

⇒ Motivace: země

 • země je kolébkou všech rostlin. Veškerá zelenina, ovoce se narodily v hlíně stejně jako květiny, stromy, tráva. Rostliny čerpají z půdy živiny potřebné k růstu.

 

⇒ RV+SH: Písek, kamínky, zem

 • pomůcky: skleničky se zemí, kamínky a pískem
 • půda je složená ze země, kamínků, písku
 • prozkoumáme přírodniny zrakem, hmatem, čichem, pod lupou
 • různé druhy půd (černozem, hnědozem….)
 • co v ní žije? Co v ní můžeme najít?
  • živočichy (žížaly, brouky, krtky, mravence, čmelák, pavouky, myši)
  • rostliny (kořínky, větvičky)
  • houby

 

⇒ DH: Příslovce s kamínky

 • před, za, vedle, pod, nad, mezi, vpředu, vzadu, blíž, dál

 

⇒ Dramatická hra: Na semínka

 • každé dítě – semínko se „zasadí“ do půdy, déšť je zalévá (tamburína), sluníčko (triangl) zahřívá, semínka začínají růst
 • Co z tebe vyrostlo semínko? – děti jmenují, v co vyrostly

 

⇒ RV: Žížala

 • K čemu je užitečná žížala?
 • ukazujeme si pomocí pravítka délku žížaly = 9-30 cm
 • čteme si z knihy o žížale

 

⇒ DH: Žížala

 • děti jsou volně v prostoru na čtyřech, představují cestičky v půdě
 • na předem určený signál začnou prolézat cestičkami na známé rozpočítadlo „Žížalička lezla líně, dokolečka po pěšině. Lezla, lezla, to si dala, na uzel se zavázala. Kdo ten uzel rozváže, na koho prst ukáže?“
 • lezou 2 děti a ostatní jsou cestičky
 • děti vytvoří jednu společnou jakoukoli cestu (tunel), jedno dítě prolézá. Poslední se stává žížalou

 

⇒ VV: Snímání obrazu země

 • navlhčíme prostěradlo a sejmeme
 • s domalbou – dripping
 • zapojit traviny, klacíky

 

OHEŇ

 

⇒ Motivace k ohni

 • V pravěku byl oheň důležitou součástí života. Pralidé si oheň ještě neuměli sami založit, vypravovali se za ním tam, kde blesk nebo láva založily požár. Oheň pak museli lidé ve dne v noci hlídat, byl zdrojem světla, tepla, chránil je před divokou zvěří, opékali na něm maso, později v něm vypalovali hliněné nádoby.

 

⇒ Pokus: Křesání křemeny

 • ukazujeme dětem, jak si uměli lidé oheň sami rozdělat
 • křesáme jiskry pomocí dvou křemenů, tma v kumbále pak zvýší celkový efekt
 • křesáním vzniká i charakteristická vůně, kterou děti vnímají
 • hledání křemenů při vycházkách

 

⇒ Pokus: Pomerančový ohňostroj

 • pomůcky: pomeranč (citron), svíčka, zápalky
 • svíčku upevníme a zapálíme
 • v blízkosti plamene zmáčkneme pomerančovou kůru
 • vznikne malý ohňostroj z hořících kapek silic obsažených v kůře
 • Co se děje?
  • Pomerančová kůra obsahuje silice (éterické oleje), které způsobují vůni citrusových plodů nacházející se v kůře plodů. Silice jsou hořlavé.

 

⇒ Pokus: I oheň potřebuje kyslík

 • pomůcky: sklenička, svíčka, zápalky
 • pozorujeme, jak hoří svíčka, pokud ji přikryjeme skleničkou
 • po vyčerpání kyslíku uhasne

 

⇒ Pokus: Sopka z jedlé sody

 • pomůcky: modelína, sklenička, talíř, jedlá soda nebo kypřící prášek, ocet, hluboký talíř
 • nejprve si vyrobíme sopku
  • položíme si skleničku na talíř a obalíme ji modelínou
 • sopka: jar, jedlá soda, ocet
 • sopka: soda + barvivo (tuš) +ocet

 

⇒ RV: Význam ohně

 • teplo – stavba krbů, kamen
 • ochrana – stavba lesa, jeskyně – ochrana před zvířaty
 • světlo – stavba domu – umisťování různých druhů světel

 

⇒ Diskuse: Požár

 • Proč se říká, že oheň je špatný pán? Jak může člověku uškodit?
 • Proč si děti nesmějí hrát se sirkami, s ohněm?
 • Kdo se stará o to, aby nevznikl nikde požár, nebo jej pomáhá hasit?
 • Čím jsou vybavené školky proti požáru? Kde je umístěn?
 • Vyskytuje se oheň ve volné přírodě?
 • Co se stane, když někdo odhodí hořící sirku nebo cigaretu?

 

⇒ PH: Plamínek

 • „Ty jsi malý plamínek, utekl jsi z kamínek. Teplíčko máš hodně rád, je tvůj velký kamarád. Ale když se probudíš, všechny nás tu popálíš.“
 • dítě (plamínek)uprostřed kruhu předstírá spánek
 • ostatní říkají výše uvedenou báseň
 • začínají velmi potichu a postupně zesilují
 • plamínek se na konci písně probouzí a začíná honit
 • koho se dotkne, uhoří (padá k zemi)

 

⇒ PH: Hašení požáru

 • děti (plamenci) mají připevněné červené proužky krepového papíru volně na svém oblečení, chodí volně prostorem a představují požár
 • 1-2 děti představující vodu čekají na povel „Hoří“, aby zahájily hašení
 • honí ostatní děti a snaží sejim vzít plamínky
 • až se jim podaří všechny sebrat, oheň je uhašen a hráči se vystřídají

 

⇒ DH: Najdi stejně dlouhý plamínek

 • rozdáme dětem vždy dva stejně dlouhé červené proužky papíru (plamínky) a ty se snaží postupným měřením se všemi kamarády, najít stejně dlouhý plamínek

 

⇒ DH: Žhavá koule

 • děti stojí volně v prostoru a hází si „žhavou kouli“=míč
 • kdo kouli chytí, řekne „pálí“ s použitím mimiky a gest se okamžitě koule zbavuje tím, že předává dalšímu kamarádovi
 • obměna: míč je pouze imaginární + říká jméno kamaráda, kterému hází imaginární míč

 

⇒ DH: Zapalování ohně

 • děti stojí v kruhu a drží se za ruce a stiskem ruky si předávají plamínky
 • kdo stisk ucítí, zvukově se projeví
 • až dojde stisk k prvnímu dítěti, všichni zvednou ruce, vytvoří oheň a zakřičí „Hoří“

 

⇒ SH: Pozorování barev ohně

 • Jakou barvu může mít oheň?
 • jeho barva se odvíjí dle toho, co hoří

 


1 komentář u „Přírodní živly“

Napsat komentář: Alena Horváthová Zrušit odpověď na komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *