Mikuláš, čert, Advent

HRY

POHYBOVÉ

⇒PH: Co čerti umí?

 • šklebí se/mimika/, válejí, chrápají, dělají rámus…(napodobujeme)

⇒PH: Čertí honička

 • pomůcky: ocas pro čerta (stuha), lano
 • čertovi připneme za kalhoty ocas
 • uprostřed herny je z lana utvořený kruh=PEKLO
 • čert chytá zlobivé děti, a koho se dotkne, jde do pekla

⇒PH: Čert staví bramborům stříšky

 • běh v rozptylu mezi bramborami položenými na zemi
 • na znamení najde každé dítě jeden brambor a zaujme určenou polohu (schováme brambor pod nohy, kolena, břicho, zadeček)

⇒PH: Tancovali 2 čertíci

 • „Tancovali 2 čertíci, za ruce se drželi. Zadupali, zamávali, pak se zase rozběhli.“
 • říkanku zpíváme na melodii písně: Šel zahradník do zahrady
 • hru začínáme ve dvojicích; držíme se za obě ruce, zadupeme, zamáváme a rozutečeme se k jinému kamarádovi, se kterým utvoříme dvojici
 • opakujeme dle zájmu dětí

⇒PH: Šup do pekla, do nebíčka

 • pomůcky: lano, bubínek
 • děti chodí volně po prostoru herny
 • na signál bubínku zpozorní a uč. vysloví buď: peklo (děti se přemístí do kruhu),nebo nebe (děti se shromáždí u učitelky)
⇒PH: Čertovská rozcvička
čertí rozcvička čertí rozcvička 2

 

 

 

 

 

⇒PH: Andílci se učí létat

 • pomůcky: lano, bubínek s paličkou
 • určíme 2 děti, které budou držet lano kousek nad zemí
 • učitelka drží bubínek v přiměřené výšce
 • dítě, které stojí u lana, má v ruce paličku
 • úkolem je přeskočit lano (nemusí být snožmo) a při výskoku udeřit bubínek
 • komu se to podaří, stává se malý andílek, co se naučil létat

 

⇒PH: Rohy, kožichy, kopyta

 • obměna pohybové hry: Hlava, ramena kolena
 • II: „Rohy, kožichy, kopyta, ocas, kopyta ocas, kopyta, ocas: II jazyk, brada, uši, nos.
 • společně se zpěvem ukazujeme na jednotlivé části těla

 

SMYSLOVÉ

⇒SH: Z pekla do pekla (sluch)

 • kruh z lana, chůze po prostoru okolo lana, učitelka, nebo čertík zabubnuje, děti musí správně zareagovat (skočit do kruhu=pekla)

 

⇒SH: Jak se hledali andělé a čerti

 • děti se postaví do řady vedle sebe
 • učitelka dětem do ucha zašeptá buď čert, nebo anděl
 • kdo je čím, je tajemství, které nikomu nesdělujeme
 • pustíme hudbu, tancujeme, s nikým nehovoříme, tváříme se neutrálně
 • když učitelka hudbu vypne, děti se stále prochází po třídě, ale změní se jim výraz ve tváři
 • andílci se smějí a čerti se mračí
 • andílci i čerti se hledají díky výrazu obličeje a utváří tak 2 skupiny
⇒SH: Co je ukryto v punčoše (hmat)
 • pomůcky: punčocha či taška, počet různorodých předmětů v počtu dětí (autíčko, nůžky, štětec, hřeben, sklenička, lžíce, ovoce, míček, bačkorka, knížka, šiška,…
 • děti sedí v kruhu
 • po jednom přistupují k punčoše a se zavřenýma očima nahmatají jednu věc, kterou se snaží ohmatat a určit, co to je
 • až po vyslovení věci, otevře dítě oči a ověří si svou pravdivost/ nepravdivost
 • již určené věci dáváme stranou (ne zpět do punčochy)

 

⇒SH: Andílek začíná na A (sluch)

 • A je první písmenko v abecedě
 • „Na jaké písmenko začíná tvé jméno?“
 • u starších dětí: postupně-každý řekne počáteční hlásku
 • u mladších dětí: učitelka vyslovuje jednotlivá jména dětí a hlásku určují všichni

 

DIDAKTICKÉ

⇒DH: Manipulace s brambory ve stoji

 • ťukat bramborem na určené části těla
 • kopyto – kopyto;  rameno – rameno;  zadek – pupík

 

⇒DH: Kdo chodí s Mikulášem (= protiklady)

 • protiklady čert a anděl
 • černý x bílý; zlý x hodný; krásný x ošklivý,…

 

⇒Dramatika: Jak si povídají čerti v pekle

 • nejprve děti zkouší čertí řeč (blll – blll)
 • rozšíříme čertí slovník o: budliky – budliky, brbli – brbli, bla – bla
 • motivace:  „Za chvilku se z nás všech stanou čertíci. Čerti neumí mluvit naší řečí, proto až každý vstoupí na kobereček, zapomene svou lidskou řeč a bude znát jen tu čertí.  Chodíte po světě, potkáváte čerty a s každým si něco řeknete, nebo ho jen čertí řečí pozdravíte a půjdete dál.“
 • reflexe: vynikající, nikdo nepromluvil slovo lids. řečí, někteří přímo vedli rozhovor

 

⇒DH: Čertí tancování

 • „My jsme čerti rohatí, ušatí, chlupatí, my čerti rohatí tancujem.“
 • chůze v kruhu, po skončení říkanky, řekne Lucifer (učitelka) část těla – (např. nohy)
 • děti se chytnou za nohy a 1 říkanku takto chodí (tancují)
 • př. nohy, zadeček, záda, ramena,…

ROZUMOVÁ VÝCHOVA

⇒KK: Jak vypadá čert? Peklo?

 • pomůcky: obrázky čerta, Mikuláše a anděla
 • povídání o čertících (vzhled, povahové vlastnosti, kde bydlí, jak to v pekle vypadá)
 • porovnávání vzhledu čerta s Mikulášem, andělem pomocí obrázků

 

⇒KK: Charakteristika postav (anděl, čert, Mikuláš)

⇒Čerti v knihách a pohádkách

 • četba pohádek, kde se vyskytuje čert (Čert a Káča, Čertův švagr, S čerty nejsou žerty, Hrátky s čertem,…)
 • hledání různých vyobrazení čerta v lidových i umělých pohádkách-porovnání

 

 

ŘÍKANKY

Říkanka: Už je zima

Už je zima, už je čas, (kmitáním prstů naznačujeme sněžení)

Mikuláši mají sraz.

Jeden půjde rovnou k nám, (ukážeme na prstě 1)

bude bručet, já ho znám.

Kouknu se mu na boty: (předklon k nohám, napřímit)

„Ahoj, táto, jsi to ty?“ (zamávat rukama)

 

Rozpočítadlo: Ententýky dva špalíky

Ententýky dva špalíky,

čert vyletěl z elektriky.

Bez klobouku, bos,

natloukl si nos.

Boule byla veliká

jako celá Afrika.

Všichni čerti plakali,

hrobeček mu kopali,

ten nejmenší neplakal,

protože se pokakal…to jsi ty!

Říkadlo: Čert (výslovnost písmene Č)

Čert sedí na silnici,

čáry máry čaruje.

Čeňka chytl za čepici,

Čeněk bručí, hudruje.

Čerte, čerte, čertíku,

černá kočka na mlíku,

čaruj, čaruj, vyčaruj mi

čokoládu z perníku.

PÍSNIČKY

⇒Píseň: Čertovská polka

 • doprovázená  pohybem

Čertovská polka

⇒Brzy přijde Mikuláš

⇒Kolíbala bába čerta

 

⇒Čertíku, Bertíku

Čertíku, Bertíku, co to neseš v pytlíku?

Čertíku, Bertíku co to v pytli máš?

Je to myš, černá myš, že se hochu nebojíš.

Čertíku, Bertíku pojď už ke mně blíž.

 

 

VÝTVARNÉ A PRACOVNÍ AKTIVITY

⇒PV: Vánoční ozdoby z papírové kaše – podrobnosti k námětu ZDE

 

⇒VV: Anděl (tisk z koláže) – podrobnosti k námětu ZDE

⇒PV: Čertí řetěz

 • pomůcky: černý a červený papír, nůžky, lepidlo
 • u menších dětí proužky nastříháme, větší děti si je již nastříhají samy
 • ukážeme dětem postup výroby
 • záleží na dětech, zda budou barevné proužky pravidelně střídat, nebo ne
 • dbáme na správné slepení proužků (aby vznikaly kolečka a ne kapičky J )

 

⇒Grafomotorika: Berle Mikuláše

 Berle Mikuláše

 

POHÁDKA

⇒Pohádka o čertovi

Vymyšlený příběh o Mikuláši, čertu a andělovi, kteří šli městem. Kdysi Mikuláš nemohl pod tíhou dárků unést pytel a čert neměl komu rozdávat uhlí. Ale dnes to bylo jinak. Čert si stěžoval na tíhu pytle, ve kterém měl samé uhlí a Mikuláš ve svém pytli měl pouze jeden dárek. Čert, který se zpočátku radoval z plného pytel, se celý urvaný zeptal Mikuláše: „To na tom světě opravdu nejsou žádné hodné děti?“ Mikuláš: „ Ale jsou, ale nikdo neumí žádnou básničku, říkanku, ba dokonce ani písničku.“ Čert se zamyslel, rychle si odskočil, svolal čertíky pomocníky a jim nakázal, aby rychle vletěli k dětem, malinko je postrašili a vzkázali jim, aby se rychle naučili i tu nejkratší básničku, nebo dostanou jen uhlí. Pak se nenápadně vrátil mezi Mikuláše a čekal, co se stane. První dveře-básnička, Mikuláš začal uhlí postupně měnit v dárky a čert některé uhlí vyhazovat.  „A Co vy děti, umíte Vy nějakou básničku?“


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *