• v Čechách až kolem 1910 díky:
  • cestám umělců do Paříže (Filla, Gutfreund, Kubišta, J. Čapek)
  • Kramářovým nákupům obrazů Picassa a Braqua

 

VINCENC KRAMÁŘ

 • odborník a znalec kubismu=sběratel a hlavní teoretik kubismu
 • 1909 – rok 1 českého kubismu – Kramář koupil Picassovu Hlavu Fernandy
 • napsal studii 1920 – Kubismus jako magický realismus
 • důležitý tvar, konstrukce a řád

spolky:

 • 1863 – Umělecká beseda
 • 1887 – Spolek výtvarných umělců Mánes
 • 1911 – Skupina výtvarných umělců SVU
 • odchod mladých umělců z Mánesa
  • založení Skupiny výtvarných umělců 1911
  • Filla, Beneš, Čapek, Špála, Procházka, Kubín, Váchal, Šíma, Kysela, Gutfreund, Chochol, Janák, Gočár, Hofman
  • nebyl tam Kubišta, Kubín
  • skupina vydávala časopis: Umělecký měsíčník

 

1. fáze – KUBOEXPRESIONISMUS

 • 1912-1914
 • malují složitější témata z oblasti biblické a každodenního života
 • vliv výstavy Muncha, expresionismu=proto je náš kubismus psychologičtější
 • Bohumil Kubišta

 

2. fáze LYRICKÝ KUBISMUS

 • 1923
 • důraz na spontánnost, improvizaci, hravost, hru s barvou, tvarem, linií
 • hladká a strukturální malba
 • obraz má působit esteticky
 • snaha vyjádřit básnické představy
 • vedle zátiší i figurální kompozice
 • Filla, Muzika, Wachsman

 

3. fáze – IMAGINATIVNÍ KUBISMUS

 • 1930
 • ovlivněna psychikou-působí imaginativně
 • groteskní postava=monstra
 • tématem: ženské tělo zdeformované, eroticky působivé
 • Filla, Janoušek, Muzika

 

ve skupině dvě křídla:

 • čapkovské – neortodoxní
  •  chápe Picassův a Braqův kubismus jen jako jedno z možných variant dobového hledání nového výrazu
  • neodmítali italský futurismus – Čapkové, Špála, Hofman, Chochol
 • fillovské – ortodoxní
  •  uznával jen Picassa a Braqua – Filla, Beneš, Gutfreund

= spor o kubismus – napětí mezi jimi dvěma, rozpory
– 1912 skupinu opustil Josef i Karel Čapek, Špála, Hofman, Chochol, Šíma

 

BOHUMIL KUBIŠTA 1884–1918

 • ovlivněn futurismem, fauvismem, expresionismem, Munchem
 • sloužil jako rakouský důstojník dělostřelectva
 • zde vytvořil obrazy svého kuboexpresionismu a kubofuturismu
 • usiloval o symboly psychického dění v člověku
  • zobrazit dramata, kterými žije nový moderní člověk
 • barva-vlastnost harmonickou, mystické symboliky
 • v posledních dílech se snažil o překonání kubismu a dosažení syntézy (když se pozornost přesune na ducha)
 • obraz: Oběšený, Meditace; socha Hlava
  • nemá kubistický charakter
  • souvisí s hledáním absolutního pratvaru (představoval Brancusi)
 • rozvíjí nadále kubismus, ale do SVU nikdy nevstoupil
 • symbolistní témata – mučivost existence, zoufalost
 • truchlení – základní prvek Kubištova kubismu
 • uplatňoval princip zlatého řezu-Kavárna, Zátiší s lampou
  • Koupání mužů – 1911
  • Svatý Šebestián – 1912, symbolické téma
  • Polibek smrti – 1912
  • Oběšený – 1915
  • Zátiší s lebkou
  • Vlak v horách

 

JOSEF ČAPEK

 • grafik, ilustrátor scénograf, spisovatel, výtvarný kritik, publicista, myslitel
 • členem Umělecké besedy
 • rozvinul osobitým způsobem:
  • sociální motivy z války (Vdova)
  • syntetický kubismus (Černošský král)
 • nechybí čapkovský humor
 • zakládal své obrazy na protikladu světla a stínu
 • objevuje specifickou poezii všednosti a civilnosti- Na obvodu města
 • jde mu také o vnitřní děje, smysl pro sociální souvislost
  • Hlava – 1914
  • Zápasník, Sportovec,Úzkost1915
  • Česající se žena, Tanečnice-1916
 •  Období chlapců-postavy vagabundů, pijáků, trhanů
  • koncem bezstarostně si hrající děti, obrazy venkova
  • hnědé a černé nahradili růžové, malinové, oranžové, žluté, bílé, modré tóny
 • v posledních letech války rozšířil tématiku:o námořníky, nevěsty, žebračky
 • velké figurální obrazy jednoduché a prosté v tvarech- Květinářka, Žena s košem
 • poslední expresivní cykly-Oheň, Touha

 

VÁCLAV ŠPÁLA

 • expresionista, fauvista, kubista
 • osobitá barevnost=zelená, modrá, červená, výrazný malířský rukopis
 • za války téma venkovanek v rytmu barevných ploch
  • Píseň domova, Tři pradleny, Dvě koupající dívky –1915
 • vliv Čapkova znakového geometrického stylu-Čekající
 • po roce 1923 se soustředil na krajinu, zátiší, příležitostně maloval podobizny
 • zelené období (dle dominantní barvy krajin)
 • přešlo v modré (motivy povodí Otavy) Na řece Otavě; Peřeje na Orlici
 • ve 30. letech-modrá, červená, bílá a převládalo zátiší s květinami
 • v pozdním období obohatil paletu o tóny žluté, oranžové, fialové

 

EMIL FILLA

 • člen skupiny OSMA, Mánes, Skupina
 • stýkal se s umělci vznikající skupiny De Stijl
 • maloval kubistická zátiší
 • po roce 1926 se u něj objevuje lyrický kubismus vycházející z Picassových obrazů
 • kuboexpresionismus (Salome, Koupání, Dvě ženy)
 • vliv Picasa a Braquia (hl. zátiší)
 • Dívka s mandolínou, Zátiší, zátiší s kytarou, notami
 • Hráči karet
 • Čtenář Dostojevského
  • Dostojevský=dobová ikona
  • psychicky vystihuje obraz díla
  • popis tragiky života
 • zabýval se sochařskou tvorbou (hlavy, figury)
  • plastiky: zápasů zvířat a Herkulovy činy

 

ANTONÍN PROCHÁZKA

 • členem Osmy, Mánes, SVU
 • za války rozvinul kubistické tvarosloví v obrazech orfického období pod vlivem Delaunaye a Kupky
 • převládalo zátiší-Zátiší s květinami
 • lidské postavy-Žena s kvítkem
 • obrazy lidských povolání-Voják, Zpěvák
 • po válce setrval u kubismu vedle Filly a Procházka
  • soustředil se na plasticitu předmětů a jejich materiální odlišnost
 • střídání pohledových rovin rytmizovaných s lyrickým půvabem –Zátiší s černou kávou
 • osobitý způsob-technika enkaustika zvyšovala dojem plastičnosti tvarů-Zátiší s košíkem
 • 1913 se dotkne i problému abstrakce
 • kubistická redukce barvy
 • poválečná atmosféra – návrat k realismu
 • Zátiší s ubrouskem

 

JAN ZRZAVÝ

 • působil na něj novoklasicismus v krajinách
 • cestoval do Paříže, Bretaně, kde maloval krajiny jako monochromní znakové lineární siluety
  • Náves v Kermelu
 • od 30. let-kultivoval šerosvitnou malbu s jemnými liniemi
 •  přitahovali ho náměty
  • z Itálie: San Marco v noci
  • náboženské kompozice a motivy mořských přístavů
 • důraz na lyrický prožitek světa
 • krajiny pojímal jako vizi, nikoliv jako záznam reality

 

SOCHAŘSTVÍ

OTTO GUTFREUND     

 • kubistický sochař
 • v plastice realizoval kubismus Picassovského ražení
 • po válce sochy syntetického kubismu-Ženské hlavy
 • od zač. 20. let se zabýval pálenou hlínou-vnesla klid, stálost, intimitu, barvu
 • polychromované plastiky-téma: člověk a strojMuž u selfaktoru, Obchod, Průmysl
 • nejvýznamnější: sousoší na pomníku Babičky v Ratibořicích
 • ke kubismu se vrátil před smrtí v purističtějším pojetí-Sedící
 • utopil se při koupání ve Vltavě

 

ARCHITEKTURA

 • 1910-1925
 • pouze v Čechách, jinde ve světě není
 • geometrické, jehlanovité, hranolové, krychlové formy
 • motivy pyramidy, nebo tvary odvozené z krystalů

Národní kubismus

 • Janákův a Gočárův
 • na průčelích veřejných budov
 • motivy kruhů a oblouků-nadsazená výzdobnost slohu (společenská reprezentace)

 

PAVEL JANÁK

 • patřil mezi zakladatele SVU
 • nejvýraznější teoretik architektury kubistické generace
 • přiklonil se k funkcionalismu
 • navrhl vily svých přátel v Praze (vila Kafky, Filly, Beneše)
 • navrhl interiéry zámku v novém Městě nad Metují
 • rekonstrukce Černického paláce
 • postavil hotel Juliš na Václavském náměstí
 • rondokubismus: Palác Adrie, krystal – v řadě architektonických návrhů
 • s Gutfreundem navrhli pomník Jana Žižky z Trocnova na Vítkově

 

JOSEF GOČÁR

 • osobitý styl klasicizujícího funkcionalismu
 • po Kotěrovi se stal hl. architektem HK
  • díky nim považováno HK za nejlépe urbanisticky řešené město u nás
 • pro HK: navrhl regulační plány, řadu veřejných budov
  • koželužskou školu, gymnázium, obecné školy, MŠ, okresní úřady
 • funkcionalisticky projektoval: kostel sv. Václava v Praze
 • Dům U černé matky boží v Praze

 

JOSEF CHOCHOL

 • stal se jedním z protagonistů české kubistické architektury
 • kubistické vily  pod Vyšehradem
 • zdi jeho domů pod pražským Vyšehradem zdobí nejvýrazněji trojrozměrné fasády, jaké ve fázi raného kubismu v Čechách vznikly
 • po roce 1914 se Chochol vydal cestou hledání čistých forem
  • nejdříve v architektonického purismu
  • později funkcionalismu

 

NÁBYTEK, DESIGN

 • Hofman, Janák, Gočár – nábytek jako zářící krystal
 • 1912 – založení Pražských uměleckých dílen – výroba bytového zařízení
 • 1908 – Artěl – kubistický design; obchod se smíšeným zbožím výtvarníků z různých oborů

SKUPINA SURSUM

 • skupina založená 1910 navazovala na tradici Moderní Revue
 • symbolismus až surrealismus – znamená „vzhůru“
 • hlavními členy byly: Josef Váchal, Josef Zrzavý, Pacovský

 

FRANTIŠEK KUPKA

 • grafik, ilustrátor
 • převážně života žil ve Francii
 • jeden ze zakladatelů moderního abstraktního malířství
 • jeho vztah k hudbě se podílel na vzniku nového směru=orfismu
 • organická linie vyrůstající ze secese – Příběh pestících a tyčinkách
 • abstrakce ostroúhlých kompozic (energické) a strojové abstrakce disků (Ocel pije)
 • ve 30. letech maloval abstraktní kompozice s pravoúhlými plány (Abstraktní malba)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *