• 1907-1914, vznikl v Paříži
 • od slova: cubus=KOSTKY-KRYCHLE
 • Průkopníky: Picasso,Braque, Griss, Legér
 • hledá způsob, jak zachytit trojrozměrnost věcí na dvourozměrné ploše

 

ZNAKY

 • rozbíjí a rozkládá předměty na jeho části
 • zobrazuje je z různých pohledů
 • pomíjí detaily, užívají základní geometrická tělesa
 • ohnisko obrazů uprostřed a směrem do rohů se význam věcí zmenšuje

 

Navazuje na:

 • tvorbu P. Cezanna-zjednodušuje přírodní tvary do koulí, válce, kužele
 • africkou/negerskou/plastiku
 • japonskou grafiku

NÁMĚTY: zátiší (mizí krajina)

 

FÁZE KUBISMU

GEOMETRICKÝ – 1907-1909

 • zjednodušení předmětů na základní geom. Tvary
 • vyloučení perspektivy a tvaru; mnoho pohledovost

 ANALYTICKÝ – 1910-1912

 • abstraktnější, rozbíjí předměty v ploše na části
 • přenáší různé pohledy do jedné plochy
 • předměty ztrácí svou podobu
 • vnášení detailů, které by pomohlo dešifrovat objekt-část figury, houslové kolíky
 • vzniká koláž, vytrácí se barevnost (šedá, okr) chybí perspektiva,obrys

SYNTETICKÝ – 1912-1914

 • navrácení ztraceného tvaru objektu
 • zjednodušují se tvary, zdůrazňují se nejdůležitější vlastnosti-vede k syntéze
 • spojení dříve rozbitých ploch
 • obrys předmětu, návrat barevnosti, která není závislá na realitě

 

PABLO PICASSO

 • jeho tvorba prochází několika obdobími
 • Modré období
  • pesimistické období, zobrazuje bídu, život chudých, nemocných lidí
  • Skromné jídlo, Celestýna, Žehlící žena
 • Růžové období
  • barevnější, z cirkusového prostředí-akrobati, klauni
  • Sedící kejklíř s dítětem
 • Kubistické období
  • Avignonské slečny-deformovaná ženská těla, více pohledů dohromady
  • Dívka s mandolínou; Tři muzikanti; Hráči karet
 • Expresivní období
  • Guernica-ovlivněno španělskou válkou
  • omezená barevnost, řada symbolů (býk=hrůza, holubice=mír)
 • socha Koza

 

GEORGES BRAQUE

 • motivy zátiší s kulatými stolky, kytary, ovoce, vázy, květiny
 • prošel fauvismem, kubismem
 • Kytara a klarinet; Portugalec

 

BERNARD LEGER (ležér)

 • Kuřáci, Akt v lese, Žena v modrém
 • znal dobře průmyslové prostředí; říkali mu rourista

 

MARCEL DUCHAMP(dyšam)

 • Akt sestupující ze schodů

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *