IMPRESE“ (dojem)

 • vznik na konci 60. let 19. století ovládlo francouzské malířství
 • první malířský a moderní směr
 • vstoupil na veřejnost 1874
 • v 80. letech byly proti impresionismu různé směry postimpresionismu

 

NÁZEV: impresionisté

 • spojen s krajináři barbizonské školy
 • vytvořil novinář Leroy inspirován Monetovým obrazem
  • Impression (Dojem, východ slunce)
  • označoval malbu hřešící proti uznávaným uměleckým zákonům, kultu plastické formy a úctě starým mistrům

 

CHARAKTERISTIKA STYLU

 • omezili se na zrak
 • zaměřují se na zachycení nálady nebo atmosféry v určitém okamžiku
  • je vytvořena vlivem světla, atmosféry, roční doby
  • velice rychlé tahy štětce, skicovitost (15 min)
  • šlo jim o postižení prchavosti dojmů+stopy zrychleného životního tempa
 • podklad si jemně pastelově podmaloval
 • neměli na nic čas (ani na detaily)
 • malba v plenéru
 • okamžik vnímán jako světelná záležitost
 • pozorováním dospěli k osvojení zákonů optiky

 

BARVY

 • výsledný obraz vzniká až na divákově sítnici
 • jasné, čisté barvy na plátně, ty se pak mísí a nanáší na plátno
 • vylučuje se čerň (nevyskytuje se v přírodě), šedé valéry a pevné kontury
  • spíše užívali tmavou zelenou
 • nelomené barevné tóny
 • omezili se na barevnou stupnici slunečního spektra
 • nemísili barvy, kladli je v drobných skvrnách plošně vedle sebe
 • nedokonalé oko vnímá skvrny jak chvějící se plochy
 • snaží se zachytit nejprchavější jevy vnější reality

 

NÁMĚTY:

 • vodní hladiny, kouř z komínů lokomotiv, architektura zahalená v ranní mlze
 • všední každodenní náměty z ulic velkoměst, tančíren, zahradních restaurací

 

3 zdroje impresionismu

1)ANGLIČTÍ KRAJINÁŘI

JOHN CONSTABLE

 • zaujat hmotnou stránku objektů
 • věrné zobrazování cihel, starých plotů

WILLIAM TURNER

 • malíř světelných efektů a mlžných oparů
 • obrazy jiskří nejpestřejšími barvami
 • my cítíme pohyb atmosféry
 • Déšť, pára a rychlost
 • Parník ve sněhové bouři (nechal se přivázat za bouře ke stožáru lodě, aby byl prožitek z okamžiku co nejbezprostřednější)

 

2) BARBIZONSKÁ ŠKOLA

 • francouzští malíři se usadili u vesnice Barbizon
 • malovali krajinné motivy v plenéru
 • budili pohoršení svým bohémským životem

THÉODOR ROUSSEAU

CAMILLE COROT

 • vynikající krajinář
 • obrazy s vodní hladinou zachycují okamžik, kdy se voda vypařuje a proměňuje se v lehký stříbřitý opar
 • stromy působí dojmem prchavosti, nestálosti
  • Most v Mantes

 

3) ÉDOUARD MANET

 • nikdy nesklouzl k technice impresionistů
 • barva=nejdůležitějším vyjadřovacím prostředkem
 • svítivost a jasnost odstínů (nikdo před ním nedosáhl)
 • pro impresionisty-člověk vzdoru umělec, který je svým
 • šokoval pařížskou smetánku 1863, když vystavil obraz Snídaně v trávě
  • pohoršili muži v černých žaketech vedle nahých ženských těl
  • vadila plošnost malby

 

 • bývá považován za ‚krále impresionistů‘, pro svoje nevšední náměty, barevné kombinace a práci se štětcem
 • Snídaně v trávě (1863) a Olympie (1865) – způsobily skandály
  • oba malované v ateliérů (působí, jako by byli malovány v plenéru)

 

 • Olympia
  • volná variace na Tizianovy Venuši
  • nařčen z obscénnosti
  • vadil i kontrast nahého těla s pletí černošky
 • Na lodi
 • Argenteuil 1874-barevná skvrna,výrazné barvy
 • Bar ve Folies Bergére
 • maloval oduševnělé podobizny svých přátel, spisovatelů, básníků,.

 

 • spojil všechny 3 skupiny, jenž navštěvoval obě školy
 • skupina se pod vedením Maneta scházela na pravidelných setkáních

 

VÝSTAVY IMPRESIONISTŮ
 • pomýšleli na samostatnou výstavu, aby se osvobodili s tyranizování pařížs.Salonu
 • jejich obrazy odmítány

 

1874 – 1. výstava impresionistů

 • ve studiu fotografa Nadara z finančních nedostatků
 • výstava pod názvem: Akciová společnost malířů, sochařů, rytců
  • nápad založit společenstvo přišel PISSARO
 • skupinu tvořili: Monet, Renoir, Sisley, Possaro,Degas,Morisotová
 • nikdy nevystavoval EDOUARD MANET
  • snažil se celý život dosáhnout oficiálního uznání
  • odmítal vystavovat s těmi, kteří by ho mohli v očí akademiků zostudit
 • výstava 1886 – poslední výstava a rozpad skupiny

 

 • každý z umělců se vydal svou cestou
 • nejdéle zůstali zásadám impresionismu věrni Monet, Sisley, Morisotová a Pissarro

AUGUSTE RENOIR

 • figurální malíř, vynikající portrétista (ženy a děti)
 • maloval s Monetem v Argenteuil
 • mistrovské zachycení hry světelných paprsků na lidském těle
 • začínal malováním porcelánu, vějířů a závěsů
 • upadá do stále větší chudoby→přivydělává si malbou portrétů
 • to se nelíbí ostatním členům skupiny
  • omlouvá ho jeho chudoba
  • maluje střídavě krajiny a portréty
 • Houpačka
 • Milenci – Veletržní palác
 • Koupání – chladný tón pompejských fresek

 

 

 • „suchého“období
  • začal se odklánět od impresionistické techniky
  • vrátil se k přísné kresbě a obrysu
  • nakonec se k zářivým barvách navrací – Koupající se ženy

 

 • ke konci života trpěl těžkým revmatismem
 • aby mohl malovat, museli mu nakonec přivazovat štětce ke zchromlým prstům

 

CLAUDE MONET

 • nejryzejší impresionista
 • s Renoirem a Sysleyem se začíná věnovat malbě v plenéru
 • v Anglii se seznámil s Pissarem a anglickou krajinomalbou
 • nakonec již pro něho nebylo důležité téma obrazu, ale jen způsob zpracování

 

 • celý život se držel impresionistické techniky malby
 • proslul svými cykly → stejný námět zachycoval v různé denní či roční době
 • dokazoval tak proměnlivost atmosférických podmínek
 • některá plátna velká až 5 m
  • cykly: Kupky sena, Leknínů, Topolů, Katedrál, Stohů
  • Topoly ráno, odpoledne, večer
  • Cyklus leknínů
   • vytvořil několik desítek obrazů s tímto námětem
   • některé z nich měly monumentální rozměry
  • Vlčí máky
  • Dámy v květinách
  • Dojem; východ slunce
   • zachycen pohled na vody přístavu v ranním slunci,
   • slunce červené, nízko nad obzorem, odráží se na vodě mezi loďkami
   • laděno do modrošedé barvy
   • kontrast mezi mořem, sluncem a jeho odrazem

 

CAMILLE PISSARRO

 • malíř Paříže, krajinář
 • nejhorlivější impresionista (jako jediný se účastnil všech výstav)
 • díky němu vystavovali i Gauguin, Seurat, Signac
  • Pontoise – Veletržní palác

 

ALFRED SISLEY (sisle)

 • dilent, poté malíř z povolání, krajinář
 • přitahovala ho vodní hladina (odrazy, motivy)
  • Most v Sévre –NG v Praze
  • Kanál sv. Martina
  • Povodeň v Port Marley

 

EDGAR DEGAS

 • soustředí se na lidskou postavu
 • náměty: z dostihového prostředí, tanečnice, baletky, ženské akty
 • nepoužíval techniku svých přátel
 • chtěl zachytit tvar v pohybu
 • kromě oleje používal i pastel (rychle rozvazatelný)
 • jeden z prvních, kdo používal při malbě fotografií jako pomocného materiálu
 • ve stáří oslepl a začal modelovat z vosku figurky tanečnic, koní, ženských aktů
  • Tanečnice (Veletržní palác)
  • Taneční třída v Opeře – olejomalba
  • Tanečnice na scéně

 

 

IMPRESIONISMUS V ČESKÝCH ZEMÍCH

 

 • na konci 19. století začíná upadat tvorba umělců tzv. generace Národního divadla
 • přichází noví umělci
 • snaží se vyrovnat s výsledky a podněty, které přinesl impresionismus

Česká krajinomalba

 • v 90. letech zahrnovala spoustu nových prvků
 • začíná se uplatňovat moderní malba, nové poznatky, formy a směry
 • začíná se prosazovat naturalismus, analytické zpracovávání skutečnosti pomocí barvy, světla a organické proměnlivosti
 • čeští krajináři se pokouší propojit mnoho různorodých prvků a jevů v jeden celek

 

VÁCLAV RADIMSKÝ 

 • pojal za své myšlenky a vize francouzského impresionismu
 • stal se členem malířské komunity v Barbizonu
 • seznámil se s Claudem Monetem a Paulem Cézannem
 • přesidluje do vesničky Le Goulet, kde tvořil jeho oblíbený mistr Monet
 • snaží se problémy české krajinomalby řešit důsledným uplatněním impresionismu
 • díky němu se česká veřejnost poprvé seznamuje s fr. impresionismem

 

MAŘÁKOVA KRAJINÁŘSKÁ ŠKOLA

 • poskytla příležitost hledat nové podněty a rozvíjet krajinomalbu
 • Mařák profesorem
 • s žáky chodil malovat do plenéru, pořádal zájezdy, školní výstavy
 • nevnucoval žákům svůj styl
 • snažil se rozvíjet jejich osobitý talent
 • nebránil jim, aby hledali podněty v díle Chittusiho
 • svým dílem i pedag. činností se zasloužil o zrovnoprávnění krajinářství

 

LEBEDA, SLAVÍČEK A HUDEČEK

 • začíná se pomalu odlišovat od tradiční krajinomalby
 • vzor ještě stále slouží dědictví impresionismu
 • pouští se do nových experimentů
 • malba získává více psychologický ráz
 • nové pojetí krajiny
 • dokázali propojit vztah k rodné zemi, náladovost, smyslové vnímání světa a duševní život moderního člověka
 • tím vyzdvihli české umění na  mezinárodní úroveň

JULIUS MAŘÁK

 • celý svůj život se věnoval pouze krajinomalbě
 • díky své snaze o zobrazení náladovosti přírody a prchavosti viděného okamžiku dosáhl velkých úspěchů
 • byl jediným krajinářem, který se podílel na výzdobě ND
 • hlavně studie lesa: Lesní samota
 • nejpopulárnější obraz: Čapí sněm

 

ANTONÍN CHITTUSSI

 • působil ve Francii
 • pod vlivem malířů tzv. barbizonské školy se pokouší o lyrickou syntézu české krajiny
 • postupně dospívá k impresionismu
 • studuje světlo a vzduch v krajině, malba v plenéru
 • zprvu dozníval romantismus (večerní obrazy se zapadajícím sluncem)
 • posmrtná výstava Chittussiho díla poskytuje soudobé malířské generaci novou inspiraci

 

FRANTIŠEK KAVÁN

 • jedním z nejvýraznějších žáků Mařákovy školy
 • po realistických a symbolistických začátcích začíná plně věnovat krajinomalbě
 • odlišuje se duchovním a meditačním zaměřením
 • hledání duchovního smyslu lidské existence a touhu po objevení tajemství přírody
 • nechával se upoutat krásami přírody
 • z  putování a objevování získával nové podněty pro svá díla
 • ohlasy pravého impresionismu se ale začínají projevovat až v jeho pozdní tvorbě
  • po kritice svých obrazů upouští duchovní a magické zobrazení krajiny
  • zabývá se více světlem a atmosférou

 

ANTONÍN SLAVÍČEK

 • nejvýznamnějším představitelem českého impresionismu
 • je schopen využít spontánnost svého smyslového pojetí malby
 • Červnový den – zachycení svitu prudkého slunce a reflexi
 • Pohorská vesnice-zemitá barevnost, teskná nálada
 • Kameničky: nejproduktivnější období
  • nejprostnější motivy
  • soustředil se na malířské zpracování motivu, jeho světel. a atmosferic.stavu
  • Pohřeb v Kameničkách
  • U nás v Kameničkách
 • Pražské motivy: Mariánské náměstí
 • Krajiny: Stromovka, Letenské sady (jasné barvy, impresionistický rukopis)
 • Květiny: Kosatce, Pivoňky, Chrysantémy
 • Exprese pražských trhů:Uhelný trh
 • Panoramatické obrázky:Praha od Ládví, Praha z Letné

 

ANTONÍN HUDEČEK

 • představitelem náladového malířství s tendencemi k symbolismu a secesi
 • blízký přítel Antonína Slavíčka
 • v tvorbě začínají postupně převládat melancholické rysy
 • v malbě krajiny psychického a náladového zaměření

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *