Dopravní prostředky

ROZUMOVÁ VÝCHOVA

⇒ Seznámení s dopravními značkami

 • pomůcky: obrázky dopravních značek
 • na tabuli nakreslíme tvarově a barevně rozličné značky a pod ně připevníme obrázky skutečných značek
  • výstražné – mají tvar červeného trojúhelníku
  • zákazové – mají kulatý tvar a jsou červené
  • příkazové – mají kulatý tvar a modrou barvu
  • informativní – modré, obdélníkového tvaru
 • učíme se znát význam základních značek
 • na vycházkách hledáme a pojmenováváme naučené značky

DOPRAVNÍ ZNAČKY

⇒ RV: Semafor-barvy

 • Jaký je rozdíl mezi semaforem pro chodce a pro auta?
 • Jaká barva svítí, když můžeme přejít?
 • Co se stane, když už jsem na přechodu a skočí červená?
 • Co kromě očí využíváme? (uši)-demonstrace, co vše můžeme slyšet?
 • Co mají zebra a přechod pro chodce společného?
 • Teorie:
  • při přecházení se podíváme do L, P, L a uprostřed přechodu se podíváme ještě na P, jestli nás vidí auta i z opačného směru-navázat oční kontakt, abychom věděli, že nás vidí a my mohli přejít

 

⇒ RV: Co se na přechodu nesmí?

 • zastavit, loudat se, s nikým si nepovídat….

 

⇒ RV: Popis cesty, poznávání značek, orientace v prostoru

 • Popis bezpečné cesty od svého domu (šipka) ke škole.
 • Které auto je nejdál od tvého domu?
 • Která dopravní značka je nejblíž k tvému domu?
 • Která budova je nevyšší?
 • Která budova je uprostřed obrázku?
 • Je divadlo před nebo za kostelem?
 • Co znamená modrá kulatá značka s jízdním kolem?
 • Víš, co znamená značka s červeným křížem a telefonním sluchátkem?
 • Je lékárna blíž než banka nebo dál od tvého domu?
 • Je drogerie vlevo nebo vpravo od kina Kometa?
 • Popis cestu pomocí vlevo, vpravo, rovně, zatočit do banky, divadla, na policii,…

Popis cesty

⇒ Chování v MŠ (reakce na chování dle značek)

⇒ RV: Hledání dopravních prostředků v knihách

⇒ RV: Chodíme, jezdíme do MŠ?

⇒ RV: Které DP jezdí jenom ve městě a které jen na vesnici?

 

HRY

POHYBOVÉ

⇒ PH: Na autobusy

 • po třídě rozmístíme zastávky autobusů
 • zvolíme řidiče několika linek a určíme jim trasu
 • zbytek dětí rozdělíme na zastávky
 • libovolně do autobusů nastupují i z nich vystupují
 • děti se při jízdě drží za boky (musíme se držet, abychom neupadli)
 • při nastupování se nesmíme strkat, chováme se slušně a bezpečně

 

⇒ PH: Na barevné vlaky

 • pomůcky: 3 x 4 barevné kruhy (červený, zelený, žlutý, modrý)
 • příprava:
 • každý roh herny barevně označíme (DEPO pro vlaky)
 • 4 kruhy má učitelka
 • děti utvoří 4 vlaky (skupiny) a každé dáme 1 barevný kruh
 • vysvětlíme dětem=vláčkům, kde má každý svoje DEPO
 • osvětlíme si, co je DEPO (oprava, údržba vlaků)
 • vláčky jezdí po herně, nesmí se srazit ani roztrhnout
 • učitelka v ruce střídá barevné kruhy, jako jsou barvy DEPA
 • na daný pokyn vyjíždí vlak z depa a opět vyjíždí
  • když ho učitelka zvedne nad hlavu, daný vlak musí zajet do depa
  •  když ho dá dolů, vlak opět vyjíždí
 • obměna: když vlak zajede do DEPA, vymění se strojvedoucí (jde na konec vlaku)

 

⇒ PH: Na auta

 • reakce na barevný signál
 • pomůcky: malé barevné kruhy, červený a zelený papír
 • děti jezdí po herně
 • musí bedlivě sledovat semafor
 • pokud se nasvítí červená, musí se ihned zastavit
 • kdo nezastaví, jde si sednout ke stolečku, popř. jde stranou

 

⇒ PH: Autíčka, stop!

 • pomůcky: bubínek
 • děti se rozptýlí po prostoru a pohybují se (jezdí jako auta)
 • na zvuk bubínku se musí zastavit
 • kdo nezastaví, musí říct dopravní prostředek (ty se nesmí opakovat)
 • pokud ho řekne, může pokračovat ve hře (splacení pokuty)

 

⇒ PH: Na dopravního kouzelníka

 • děti chodí v kruhu za sebou
 • „Čáry, máry pod kočáry, já jsem kouzelník, všechny vás proměním v …. auta, letadla, tramvaje, kola, ponorky,… „
 • nakonec vykouzlíme zase děti

 

⇒ PH: Hádej dopravní prostředek (pantomima)

 • děti pomocí výrazu, pohybu (zvuku) představují nějaký dopravní prostředek
 • ostatní hádají, co předvádí

 

DIDAKTICKÉ

⇒ DH: Poznávání dopravních prostředků

 • pomůcky: obrázky dopravních prostředků
 • ukážeme obrázek a děti určí název + vytleskáme

 

⇒ DH: Přiřazování sloves (děje) k prostředkům

 • ukazujeme obrázky dopravních prostředků
 • děti přiřazují slovesa (jede po silnici/kolejích, letí, pluje)

 

⇒ DH: Co létá, pluje, jezdí?

 • děti jmenují co nejvíce prostředků, kde plují, létají, jezdí po kolejích…

 

⇒ DH: Kde se prostředky pohybují?

 • pomůcky: obrázky dopravních prostředků, dřevěná stavebnice
 • každé dítě dostane obrázek prostředku a ten umístí na dané místo
 • voda= modrý krepák, koleje= prkýnka ze stavebnice, silnice= černé papíry za řazené za sebou, vzduch=šnůra, vyvýšená police

 

⇒ DH: První, poslední, po, hned za, hned před…

 • na tabuli připevníme obrázky dopravních prostředků
 • klademe otázky: „Co je před autem, co je hned za…“
 • úkol můžeme ztížit, že vytvoříme 3 řady prostředků a ptáme se, co je nad motorkou, co je pod vlakem…

 

⇒ DH: Slova začínající na písmeno

 • „Jaký prostředek začíná na písmeno A, T, K..“
 • pro vizuální oporu dětem poslouží obrázky připevněné na tabuli

 

⇒ Logopedie: Jede vláček

 • procvičování správné výslovnosti hlásky „Š“
 • jede vláček – ši, ši, ši
 • zrychlujeme, zpomalujeme, hlasitě, tiše

 

⇒ DH: Všechno jezdí, co má kola

 • obdoba hry na „Všechno létá…“
 • děti tleskají do rytmu říkanky: „Všechno jezdí, co má kola“
 • učitelka na střídačku jmenuje předměty, které se pohybují pomocí kol po silnici a předměty, které sice mají tvar kola – kruhu (např. kolečko v hodinách, záchranný kruh, talíř, apod.), ale nepohybují se pomocí kol po silnici
 • děti mají za úkol, co nejrychleji změnit pohyb rukou z tleskání na motání předpažím, v případě, že se jedná o předmět pohybující se pomocí kol po silnici
 • dítě, které nereaguje v časovém limitu, ze hry vypadává
 • vítězem je ten, kdo ve hře zůstává jako poslední

 

⇒ DH: Víme, kde je vlevo, víme, kde je vpravo

 • děti sedí na zemi kolem lana, které znázorňuje silnici
 • když řekne učitelka „pravá“, děti natáhnou pravou ruku před sebe „nad silnici“
 • když řekne „levá“, natáhnou levou ruku
 • řekne-li učitelka „silnice nebo uprostřed“, natáhnou děti obě ruce směrem do silnice

 

SMYSLOVÉ

⇒ SH: Poznáváme zvuky dopravních prostředků-CD

 • pomůcky: zvuky dopravních prostředků
 • dětem pouštíme jednotlivé nahrávky zvuku prostředků
 • úkolem je odhadnout, jaký prostředek tento zvuk vydává

 

⇒ SH: Co to slyším?

 • děti sedí v kruhu na podlaze, ruce složené na pokrčených kolenech a hlavu mají položenou na rukou a oči zavřené
 • učitelka vykoná činnost, která vydává jakýkoli zvuk (zavře dveře, přelije vodu, pošle po zemi autíčko, udělá pár kroků, zašustí s papírem a pod …).
 • děti se snaží zjistit původ a směr zvuku odkud přichází

 

⇒ SH: Jaká barva svítí?

 • cíl: vnímat zvuk v prostředí
 • pomůcky: dřívka
 • Jak nevidomý pozná, že je na semaforu zelená? (zvukové signály)
 • pomalé klepání dřívek – děti stojí a čekají
 • rychlé klepání dřívek – děti přejdou na druhou stranu herny

 

⇒ SH: Stavba semaforu

 • pomůcky: 3 obruče (červená, žlutá, zelená)
 • vyplňujeme 3 kruhy (semafor) různě barevnými stavebnicemi nalezené po třídě
 • rozvíjíme znalost barev, umět je nalézt po třídě a správně je zařadit

 

VÝTVARNÉ A PRACOVNÍ AKTIVITY

⇒ PL: Co jede, létá, pluje

 • pomůcky: pracovní list, pastelky, lepidlo, nůžky
 • nejdříve si děti vymalují celý pracovní list
 • odstřihnou část s dopravními prostředky a rozstříhají na jednotlivá okénka
 • dopravní prostředky se lepí na cestu, vodu nebo nebe – podle toho, zda plují, létají nebo jedou.

 

⇒ PV: Výroba lodiček z papíru

 • pomůcky: kancelářské papíry
 • procvičujeme techniku skládání, pečlivost při překládání

 

VV: Dopravní prostředky

⇒ PL: Vykresli panáčka na semaforu

PL: Dopravní značky a semafor pracovní list

⇒ Grafomotorika: Kouř z výfuku pracovní list

PL: Vláček-vybarvování dle diktátu pracovní list

 

ŘÍKANKY A BÁSNIČKY

⇒ Říkanka: Jede, jede vlak

Jede, jede vlak jako černý drak.

Houká, kvičí, pára syčí

zasyč také tak…

 

⇒ Říkanka: Čím jezdíme do školky

Čím jezdíme do školky,

pro kluky a pro holky?

Traktorem či minibusem,

pěšky nebo poloklusem?

Letadlem či ponorkou,

autem, také motorkou!

Hlavně pozor na dvě barvy:

červená a zelená!

Každé dítko ze školičky,

dobře ví, co znamená.

 

⇒ Pohybová říkanka: Semafor

Pan semafor u kraje, rozhlíží se do kraje.

(z rukou dalekohled, rozhlížíme se)

I když prší, i když leje, rozhlíží se, co se děje.

 (rozhlíží se okolo)

Dává pozor veliký, na kabátě 3 barevné knoflíky.

(rukou naznačíme na kabátu 3 knoflíky)

Sotva blikne červená, roztahuje ramena.

(jako panáček na semaforu)

Říká: „Pozor! Musíš stát! Do silnice nevbíhat!“

(vztyčíme prst a hrozíme)

Žlutý koflík kabátu, blikne autu ke staru.

(z pěsti otevřeme dlaň, tak „blikneme“)

Všichni známe semaforu knoflíčky, zelená dá do pohybu auta, kluky, holčičky.

(naznačíme chůzi).

 

⇒ Hádanky o dopravních prostředcích

 • Od nádraží k nádraží cestující převáží. Po kolejích jako drak jezdí rychle jenom…(VLAK)
 • Brázdí moře, oceány, vozí dámy, také pány. Přes palubu strach svůj hoď, vyzkoušej, jak pluje…(LOĎ)
 • Motor, volant, čtyři kola, podvozek a střecha shora. Hodný kluk, i ten, co zlobil, oba znají… (AUTOMOBIL)
 • Křídla, trup a podvozek-pilot míří k obloze. Každé dítě uhádlo? Mám na mysli… (LETADLO)
 • Poháněné elektřinou po kolejích se vždy šinou. Od června až do máje městem jezdí… (TRAMVAJE)
 • Řídítka a řetěz krátký na dvě kola se šlapátky? Děti ihned po škole jezdí rády na… (KOLE)

Více hádanek DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY naleznete v kategorii HÁDANKY

 

PÍSNIČKY

⇒ Píseň: Auto  noty naleznete ZDE

⇒ Píseň: Jede, jede mašinka

⇒ Píseň: Vláček

⇒ Píseň: Autobus

 • na melodii: Prší, prší

1) Chvíli krokem, chvíli klusem,
ujíždíme autobusem.
Řidič mačká houkačku,
řeže každou zatáčku.

2) To je cesta, lidé drazí!
Sem a tam to s námi hází,
dopředu a dozadu,
všechno v jednu hromadu.

3) A těch lidí v autobusu!
Támhle tetka veze husu,
v koutě jeden staříček
chrání košík vajíček.

4) Inu to je nadělení!
Cesty ještě konec není,
zbývá nám jí pěkný kus,
rozsypal se autobus!


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *