• =umělecký směr, který se formoval v USA ve 30. – 40. letech
 • vrcholu dosáhl v 50. letech
 • vychází ze spontánní malby, která vyjadřuje pocity a dojmy umělce
 • potlačuje racionální uvažování
 • nedbá na kompoziční pravidla
 • využívá svobodného rukopisu a uvolnění barevnosti
 • z předchozích směrů je ovlivněn:
  • surrealismem
  • německým expresionismem (V. Kandinskij)
  • východní kaligrafií, orfismem, dadaismem (nekonveční materiály)

 

AKČNÍ GESTICKÁ MALBA

 • rozvinul se v 2 pol. 40. let v USA
 • důraz na samostatný akt malování a proces malby
 • důraz je kladen na svobodu a spontánnost
 • barevná skvrna vzniká pomocí gesta, náhody; má rytmus a pohyb
 • malíř vrhá, stříká barvy na plátno, nanáší je přímo z tuby, lije barvy z plechovky
 • impulzivně nanášené barvy vytvářejí neohraničené struktury
 • mnohdy dotvářeny noži, špachtlemi, zednickými lžícemi
 • charakter rituálu

 

JACKSON POLLOCK

 • zakladatel akční malby
  • Kompozice č. 13
  • Malba Vlnité dráhy
 • využívá gestického automatismu a techniky:
  • a) dripping
   • (lití barvy na plátno z plechovky, plátno leží na zemi; vrhání barvy na plátno, které visí)
  • b) slash painting
   • (cákání barvy na plátno)

 

WILLEM DE KOONING (kuning)

 • americký malíř holandského původu
 • vůdčí osobnost newyorské školy abstraktního expresionismu
 • cyklus: Ženy-brutální portréty žen, mají realistické tvary
 • posléze maluje světlé obrazy pomocí štětce a špachtlí
  • Policejní zpráva
  • Kompozice

LYRICKÁ ABSTRAKCE

 • vznik v USA
 • dominuje mu individuální rukopis, který barevnými plochami vytváří prostor
 • obrazy velkých formátů působí mysticky a spirituálně

 

MARK ROTHKO

 • Rus žijící v USA
 • široké pásy (obdélníky) čistých sytých barev bez pevného ohraničení

 

TAŠISMUS

 • léta, Francie
 • název z fr. la tache (lataše)=skvrna
 • překrývá se s lyrickou abstrakcí a informelem
 • spojuje surrealistický automatismus s akční gestickou malbou
 • =je evropskou obdobou americké akční malby
 • obraz tvořen z barevných skvrn různě velkých a volně ohraničeným tvarem
 • barvy kladeny na plátno spontánně

 

GEORGES MATHIEU (matjé)

 • často maluje před publikem, má na sobě kostým, kterým diváky šokuje
 • obrazy výsledkem energetických pohybů
 • barva je na plátno vrhána
 • základem malby: rychlost provedení, náhoda improvizace
 • zachycuje své podvědomí, obrazy pojmenovává dodatečně (důležité pro něj asociace)

INFORMEL

 • z fr. informe (informl)=netvárný
 • využívá spontánní záznam emocí autora
 • struktura nejrůznějších hmot se stává prostředkem k vyjádření pocitů
 • využívá materiály: hadry, provazy, dřeva, písek, hadry, umělou hmotu
 • techniky: propalování, prořezávání, destrukce hmoty, expresivní nanášení barev
 • omezení barevnosti: černá, bílá, šedá
 • velmi často metoda asambláže

 

ANTONI TÁPIES

 • vkládá slámu, písek, kůži a materiál v živém rozkladu
 • chce poukázat na rozpad lidských hodnot a jistot

 

VLADIMÍR BOUDNÍK

 • akce se skvrnami a prasklinami na omítkách zdí a domů
 • využívá aktivní, strukturální a magnetickou grafiku

 

MIKULÁŠ MEDEK

 • tvorba ne zcela abstraktní, vždy reálný prvek
 • řada obrazů má v sobě cosi posvátného (kříž, středem kříže je kruh)
 • vrchol tvorby: období preparovaných obrazů

ART BRUT (art bryt)

 • =umění surového stavu
 • poprvé pojem použil Jean Dubuffet pro tvorbu duševně nemocných dětí, vězňů a laiků= autorů bez výtvarného vzdělání
 • typická silná vrstva barvy +písek, omítka, perforace plátna

 

JEAN DUBUFFET (žán dybyfe)

 • inspiruje se životem, groteskností
 • používá různé materiály (sádra, klih, staniol, lepenka, asfalt, prach)
  • Groteskní krajiny
  • cyklus Ženských těl
 • vynalézal nové techniky:
  • plátno-koláž (pomalované plátno se rozstříhá a zase mozaikovitě slepí)
  • materiologie (kombinace papíroviny a staniolu)
  • využívá graffiti (znakové písmo)

 

SKUPINA KOBRA

 • jméno skupiny odvozeno z počátečních písmen měst, odkud umělci pocházejí
  • (Kodaň, Brusel, Amsterdam)
 • mezinárodní umělecké sdružení v Paříži
 • snaží se o bezprostřední, emotivní způsob vyjádření
 • inspirují se dětskou kresbou
 • prolínají se abstraktně expresivní prvky s konkrétní (nevzdali se figurace)
 • ASGER JORN

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *